Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006  privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 743 din 29 iulie 2021
    *) Republicată în temeiul art. IV alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 53/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 2 martie 2021, dându-se textelor o nouă numerotare;
    Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006 şi ulterior a mai fost modificată şi completată prin:
    - Hotărârea Guvernului nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă şi a Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 19 ianuarie 2012;
    – Hotărârea Guvernului nr. 359/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 28 mai 2015;
    – Hotărârea Guvernului nr. 584/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 17 august 2018;
    – Hotărârea Guvernului nr. 157/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 4 martie 2020.

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Obiectul de reglementare şi domeniul de aplicare
    ART. 1
    Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, care provin sau pot proveni din efectele agenţilor chimici prezenţi la locul de muncă ori ca rezultat al oricărei activităţi profesionale care implică agenţi chimici.

    ART. 2
    Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1.

    ART. 3
    Pentru substanţele cancerigene şi mutagene prezente la locul de muncă, prevederile prezentei hotărâri se aplică fără a prejudicia prevederile mai favorabile securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă şi/sau specifice din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, republicată.

    ART. 4
    (1) Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă prevăzute de prezenta hotărâre se aplică în cazul în care agenţii chimici periculoşi sunt prezenţi sau pot fi prezenţi la locul de muncă, cu respectarea dispoziţiilor privind măsurile de protecţie împotriva radiaţiilor aplicabile agenţilor chimici, potrivit prevederilor legislaţiei naţionale care transpun directivele adoptate în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice.
    (2) La transportul agenţilor chimici periculoşi, prevederile prezentei hotărâri se aplică cu respectarea dispoziţiilor mai favorabile protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor în muncă din legislaţia naţională armonizată cu:
    a) Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 260 din 30 septembrie 2008; din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001; Hotărârea Guvernului nr. 323/2000 privind stabilirea componenţei, atribuţiilor şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comitetului interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 891/2003 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.224/2004 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, , republicată, cu modificările ulterioare; şi Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 644/2005 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată;
    b) Directiva 2002/59 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare şi informare privind traficului navelor maritime şi de abrogare a Directivei 93/75/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 208 din 5 august 2002; din Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 926/2020 privind inspecţiile obligatorii la navele de pasageri de tip Ro-Ro, precum şi la navele de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat;
    c) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2002 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România;
    d) codul IMDG - codul maritim internaţional al mărfurilor periculoase în vigoare, Codul IBC - lista internaţională a Organizaţiei Maritime Internaţionale, denumită în continuare OMI, cu reglementările referitoare la construcţia şi echipamentul navelor care transportă produse chimice periculoase în vrac şi Codul IGC - lista internaţională a OMI, cu reglementările referitoare la construcţia şi echipamentul navelor care transportă gaze lichefiate în vrac;
    e) Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare şi Regulamentul privind transportul intern al substanţelor periculoase pe Rin, astfel cum sunt incluse în dreptul comunitar;
    f) instrucţiunile tehnice pentru transportul mărfurilor periculoase în condiţii de siguranţă, emise de Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Definiţii
    ART. 5
    În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1. agent chimic - orice element sau compus chimic, singur ori în amestec, în stare naturală sau fabricat, utilizat ori eliberat, inclusiv sub formă de deşeuri, prin orice activitate profesională, fie că este produs intenţionat sau nu, fie că este introdus pe piaţă ori nu;
    2. agent chimic periculos:
    a) orice agent chimic care întruneşte criteriile pentru clasificarea ca periculos în oricare dintre clasele de pericol fizic şi/sau pentru sănătate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, aşa cum a fost modificat de amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.272/2008, indiferent dacă agentul chimic în cauză este clasificat sau nu în conformitate cu regulamentul respectiv;
    b) orice agent chimic care, deşi nu întruneşte criteriile de clasificare ca fiind periculos în conformitate cu prevederile lit. a), poate prezenta un risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor din cauza proprietăţilor sale fizico-chimice, chimice sau toxicologice şi a modului în care este utilizat sau este prezent la locul de muncă, inclusiv orice agent chimic căruia i sa atribuit o valoare-limită de expunere profesională potrivit secţiunii a 3-a din prezentul capitol;

    3. activitate care implică agenţi chimici - orice proces de muncă în care sunt utilizaţi sau se intenţionează să se utilizeze agenţi chimici, în orice proces, inclusiv producerea, manipularea, depozitarea, transportul ori eliminarea şi tratarea, sau orice asemenea proces de muncă din care rezultă agenţi chimici;
    4. valoare-limită de expunere profesională - dacă nu se specifică altfel, limita mediei ponderate în funcţie de timp a concentraţiei unui agent chimic în aerul zonei în care respiră un lucrător, pentru o perioadă de referinţă specificată, pentru 8 ore sau pentru un termen scurt de maximum 15 minute;
    5. valoare-limită biologică - limita concentraţiei, în mediul biologic corespunzător, a agentului chimic şi/sau a metabolitului/metaboliţilor săi şi/sau a unui indicator de efect;
    6. supraveghere a sănătăţii - evaluarea medicală a unui lucrător pentru a se determina starea sănătăţii acelui individ, în relaţie cu expunerea la agenţi chimici specifici în muncă;
    7. pericol - proprietatea intrinsecă, cu potenţial de a dăuna, a unui agent chimic;
    8. risc - probabilitatea ca potenţialul de a dăuna să producă efecte în condiţiile utilizării şi/sau expunerii;
    9. zonă de respiraţie a lucrătorului - zonă de formă emisferică, situată la nivelul feţei lucrătorului, având raza de 0,3 m, măsuraţi de la mijlocul unei linii imaginare ce uneşte urechile;
    10. fracţie inhalabilă = fracţiunea inhalabilă - fracţiunea masică din totalul de particule în suspensie din aer care este inhalată pe nas şi pe gură, particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 100 micrometri;
    11. fracţie respirabilă = fracţiune respirabilă - fracţiunea masică a particulelor inhalate care pătrunde până la căile neciliate - alveole, particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 15 micrometri.


    ART. 6
    Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale informează organizaţiile lucrătorilor şi ale angajatorilor cu privire la valorile-limită de referinţă privind expunerea profesională, care sunt stabilite la nivelul Comisiei Europene.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Valori-limită de expunere profesională şi valori-limită biologice
    ART. 7
    (1) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivelul Uniunii Europene o valoare-limită de referinţă privind expunerea profesională, această valoare devine valoare de referinţă obligatorie naţională.
    (2) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivel comunitar o valoare-limită obligatorie de expunere profesională, această valoare devine valoare-limită obligatorie naţională de expunere profesională.
    (3) Valorile-limită obligatorii naţionale de expunere profesională ale agenţilor chimici, prevăzute la alin. (1) şi (2), reflectă factorii de utilitate pentru a asigura sănătatea lucrătorilor la locul de muncă şi sunt prevăzute în anexa nr. 1 sau 4.

    ART. 8
    Pentru orice agent chimic pentru care se stabileşte o valoare-limită biologică obligatorie la nivel comunitar, această valoare devine valoare-limită obligatorie naţională.

    ART. 9
    Metode standardizate de măsurare şi evaluare a concentraţiilor din aer la locul de muncă în legătură cu valorilelimită de expunere profesională se stabilesc în conformitate cu recomandările practice elaborate de Comisia Europeană.

    CAP. II
    Obligaţiile angajatorilor
    SECŢIUNEA 1
    Determinarea şi evaluarea riscului implicat de agenţii chimici periculoşi
    ART. 10
    (1) În îndeplinirea obligaţiei sale de a asigura sănătatea şi securitatea lucrătorilor în cadrul oricărei activităţi care implică agenţi chimici periculoşi, angajatorul ia măsurile preventive necesare, prevăzute la art. 7 alin. (1)-(3) din Legea nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi include măsurile prevăzute în prezenta hotărâre.
    (2) Angajatorul trebuie să se asigure că riscul pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesul de muncă indus de un agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum. Este obligatorie respectarea valorilor-limită de expunere profesională la agenţi chimici în mediul de muncă, prevăzute în anexele nr. 1 şi 4, după caz, respectiv a valorilorlimită biologice tolerabile de lucrători, prevăzute în anexa nr. 2, cu menţinerea concentraţiilor agenţilor chimici la cel mai scăzut nivel posibil.
    (3) Valorile-limită prevăzute la alin. (2) reprezintă valori maxime admise.

    ART. 11
    (1) Angajatorul, în îndeplinirea obligaţiilor stabilite la art. 7 alin. (4) şi la art. 12 alin. (1) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să determine existenţa oricărui agent chimic periculos la locul de muncă.
    (2) Angajatorul trebuie să menţină un inventar/registru al agenţilor chimici periculoşi manipulaţi în unitate, care să conţină referinţe la fişele cu date de securitate aferente substanţelor şi amestecurilor periculoase respective.
    (3) În cazul în care se constată prezenţa agenţilor chimici periculoşi la locul de muncă, angajatorul trebuie să evalueze orice risc referitor la securitatea şi sănătatea lucrătorilor care decurge din prezenţa respectivilor agenţi chimici, luând în considerare:
    a) proprietăţile lor periculoase;
    b) informaţiile referitoare la securitate şi sănătate care sunt puse la dispoziţie de furnizor, de exemplu, fişa cu date de securitate corespunzătoare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE,93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 396 din 30 decembrie 2006, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.907/2006;
    c) nivelul, tipul şi durata expunerii, luând în considerare toate rutele posibile de expunere;
    d) condiţiile în care se desfăşoară lucrul în prezenţa unor astfel de agenţi, inclusiv cantităţile acestora;
    e) valorile-limită de expunere profesională sau valorile-limită biologice naţionale;
    f) efectul măsurilor preventive luate sau care urmează să fie luate;
    g) concluziile care rezultă în urma supravegherii stării de sănătate deja efectuate, atunci când sunt disponibile.

    (4) Angajatorul trebuie să obţină informaţii suplimentare necesare pentru evaluarea riscului de la furnizorul agenţilor chimici periculoşi sau din alte surse disponibile. Dacă este cazul, aceste informaţii trebuie să conţină evaluarea specifică privind riscul pentru utilizatori, stabilit pe baza prevederilor legislaţiei naţionale aplicabile, armonizată cu legislaţia comunitară cu privire la agenţii chimici.

    ART. 12
    Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi să identifice ce măsuri au fost luate potrivit art. 10 şi 16-23 din prezenta hotărâre.

    ART. 13
    (1) Evaluarea riscului trebuie însoţită de documente prezentate într-o formă adecvată, în conformitate cu legislaţia şi practica naţională, şi poate include o justificare a angajatorului referitoare la faptul că natura şi amploarea riscurilor datorate agenţilor chimici nu necesită o altă evaluare detaliată a riscului.
    (2) Evaluarea riscului se actualizează, în special, dacă s-au produs schimbări semnificative din cauza cărora evaluarea ar fi depăşită sau atunci când rezultatele supravegherii stării de sănătate fac necesar acest lucru.
    (3) În evaluarea riscului trebuie incluse şi anumite activităţi în cadrul întreprinderii sau al unităţii, cum ar fi întreţinerea, în timpul cărora este previzibilă apariţia unui risc de expunere semnificativ sau care, din alte cauze, pot avea efecte vătămătoare pentru securitate şi sănătate, chiar după ce au fost luate toate măsurile tehnice.
    (4) În cazul activităţilor care implică expunerea la mai mulţi agenţi chimici periculoşi, riscul trebuie evaluat pe baza riscului prezentat de toţi aceşti agenţi chimici în combinaţie.

    ART. 14
    În cazul unei activităţi noi care implică agenţi chimici periculoşi, procesul de muncă trebuie să înceapă numai după ce a fost realizată o evaluare a riscului acelei activităţi şi după luarea măsurilor de prevenire identificate ca necesare.

    ART. 15
    Ghidurile practice care detaliază prevederile referitoare la evaluarea riscurilor şi la aplicarea măsurilor de prevenire pentru diminuarea acestora vor fi elaborate în conformitate cu recomandările practice ale Comisiei Europene.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Principii pentru prevenirea riscurilor asociate cu agenţii chimici periculoşi şi pentru aplicarea prezentei hotărâri potrivit evaluării de risc
    ART. 16
    Angajatorul este obligat să ia măsuri de eliminare sau de reducere la minimum a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesele de muncă în care sunt implicaţi agenţi chimici periculoşi, prin:
    a) proiectarea şi organizarea sistemelor de lucru la locul de muncă;
    b) dotarea cu echipament corespunzător pentru lucrul cu agenţii chimici, elaborarea şi implementarea procedurilor de întreţinere, care să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesul de muncă;
    c) reducerea la minimum a numărului de lucrători expuşi sau care pot fi expuşi;
    d) reducerea la minimum a duratei şi intensităţii de expunere;
    e) măsuri corespunzătoare de igienă;
    f) reducerea cantităţii de agenţi chimici prezenţi la locul de muncă la nivelul minim necesar pentru tipul de activitate respectivă;
    g) proceduri de lucru adecvate care includ măsuri privind manipularea, depozitarea şi transportul, toate în condiţii de siguranţă, la locul de muncă, ale agenţilor chimici periculoşi şi ale deşeurilor care conţin asemenea agenţi chimici.


    ART. 17
    (1) Dacă rezultatele evaluării riscurilor prevăzute la art. 11 indică prezenţa unui risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, se aplică măsurile specifice de protecţie, prevenire şi supraveghere prevăzute la art. 18-28 şi la art. 35-39 din prezenta hotărâre.
    (2) Dacă rezultatele evaluării riscurilor, conform art. 11, arată că datorită cantităţii de agent chimic periculos prezent la locul de muncă există doar un risc redus pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, iar măsurile luate în conformitate cu art. 10 alin. (1), art. 16 şi art. 19 alin. (4) sunt suficiente pentru a diminua acel risc, atunci prevederile art. 18-28 şi 35-39 nu se aplică.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Măsuri specifice de protecţie şi prevenire
    ART. 18
    Angajatorul va asigura că riscul pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor cauzat de prezenţa la locul de muncă a unui agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum.

    ART. 19
    (1) În aplicarea art. 18 se recurge, de regulă, la substituire, prin care angajatorul evită utilizarea unui agent chimic periculos, înlocuindu-l cu un agent sau proces chimic care, în condiţiile utilizării, nu este periculos sau este mai puţin periculos pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, după caz.
    (2) Atunci când tipul activităţii nu permite eliminarea riscului prin substituire, ţinând cont de activitatea şi evaluarea riscului prevăzute la art. 11-15, angajatorul asigură reducerea la minimum a riscului prin aplicarea măsurilor de protecţie şi prevenire.
    (3) În ordinea priorităţii, măsurile prevăzute la alin. (2) includ:
    a) proiectarea unor procese de muncă şi control tehnic adecvate şi utilizarea echipamentelor şi materialelor potrivite, astfel încât să se evite sau să se reducă la minimum emiterea de agenţi chimici periculoşi care pot prezenta un risc pentru siguranţa şi sănătatea lucrătorilor la locul de muncă;
    b) aplicarea unor măsuri de protecţie colectivă la sursa riscului, cum ar fi ventilaţia adecvată şi măsurile potrivite de organizare;
    c) aplicarea unor măsuri de protecţie individuală, inclusiv asigurarea echipamentului individual de protecţie, dacă expunerea nu poate fi prevenită prin alte mijloace.

    (4) Ghidurile practice pentru aplicarea măsurilor de protecţie şi prevenire în vederea reducerii riscului sunt elaborate de către autorităţile naţionale competente.

    ART. 20
    Măsurile prevăzute la art. 19 sunt completate cu cele de supraveghere a stării de sănătate, conform art. 35-39, dacă natura riscului o cere.

    ART. 21
    Angajatorul efectuează măsurările necesare ale agenţilor chimici care pot prezenta un risc pentru sănătatea lucrătorilor la locul de muncă, în mod regulat şi ori de câte ori se produce vreo schimbare a condiţiilor care pot afecta expunerea lucrătorilor la agenţi chimici, în special cu privire la valorile-limită de expunere profesională, cu excepţia cazului în care demonstrează prin alte mijloace de evaluare că, în conformitate cu art. 19, au fost luate măsuri adecvate de prevenire şi protecţie.

    ART. 22
    (1) În îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 11-15 sau care decurg, pe cale de consecinţă, din acestea, angajatorul ţine seama de rezultatele procedurilor prevăzute la art. 21.
    (2) În situaţia în care o valoare limită de expunere profesională stabilită efectiv la nivel naţional a fost depăşită, angajatorul ia măsuri imediat, ţinând cont de natura acelei limite, pentru a remedia situaţia prin aplicarea măsurilor preventive şi de protecţie.

    ART. 23
    (1) Pe baza evaluării globale şi a principiilor generale pentru prevenirea riscurilor prevăzute la art. 10 alin. (1), art. 11-17 şi la art. 19 alin. (4) angajatorul ia măsuri tehnice şi/sau organizatorice potrivite cu natura operaţiunii, inclusiv depozitarea, manipularea şi separarea agenţilor chimici incompatibili, asigurând protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor care decurg din proprietăţile fizico-chimice ale agenţilor chimici.
    (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) sunt luate, în ordinea priorităţii, în special, pentru:
    a) a preveni prezenţa la locul de muncă a concentraţiilor periculoase ale substanţelor inflamabile sau a cantităţilor periculoase de substanţe chimice instabile, în cazul în care natura muncii permite acest lucru;
    b) a evita prezenţa surselor de aprindere care pot da naştere unor incendii şi explozii sau a condiţiilor nefavorabile care pot determina ca substanţele chimice instabile ori amestecurile de substanţe să genereze efecte fizice dăunătoare; şi
    c) a diminua efectele negative pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor în caz de incendiu sau explozie, din cauza aprinderii substanţelor inflamabile, ori efectele fizice dăunătoare care decurg din prezenţa substanţelor chimice instabile sau a amestecurilor de substanţe.

    (3) Echipamentele de muncă şi sistemele de protecţie asigurate de angajator pentru protecţia lucrătorilor trebuie să fie conforme cu prevederile legislaţiei naţionale şi ale Uniunii Europene în vigoare cu privire la proiectare, producţie şi livrare, avându-se în vedere asigurarea sănătăţii şi securităţii.
    (4) Măsurile tehnice şi/sau organizatorice luate de angajator trebuie să fie conforme cu clasificarea grupelor de echipamente în categorii, prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive.
    (5) Angajatorul ia măsuri pentru a asigura un control adecvat al instalaţiilor, echipamentelor şi maşinilor sau pentru a pune la dispoziţie echipamentele de suprimare a exploziilor ori de descărcare a presiunii de explozie.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Măsuri aplicabile în cazul producerii de accidente, incidente sau urgenţe
    ART. 24
    În vederea protejării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor împotriva accidentelor, incidentelor şi urgenţelor legate de prezenţa unor agenţi chimici periculoşi la locul de muncă, cu respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 10 şi 11 din Legea nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorul stabileşte măsuri sau planuri de acţiune care pot fi aplicate atunci când se produce un asemenea eveniment, astfel încât să fie luate măsurile adecvate. Aceste măsuri sau planuri de acţiune trebuie să includă orice exerciţii de protecţie adecvate, care vor fi efectuate la intervale regulate, precum şi asigurarea mijloacelor adecvate de prim ajutor.

    ART. 25
    (1) În cazul în care are loc unul dintre evenimentele prevăzute la art. 24, angajatorul ia imediat măsuri pentru a reduce efectele evenimentului şi a informa lucrătorii interesaţi.
    (2) Pentru a readuce situaţia la normal, angajatorul trebuie:
    a) să aplice măsurile necesare pentru remedierea situaţiei cât mai rapid posibil;
    b) să permită să lucreze în zona afectată numai lucrătorilor care sunt indispensabili pentru efectuarea reparaţiilor şi a altor operaţiuni necesare.


    ART. 26
    (1) Lucrătorilor cărora li se permite să lucreze în zona afectată li se asigură îmbrăcăminte de protecţie potrivită, echipament individual de protecţie, echipament special de securitate şi instalaţiile pe care trebuie să le utilizeze, atât timp cât situaţia se menţine.
    (2) Situaţia prevăzută la art. 24 nu trebuie să devină permanentă.
    (3) Persoanelor neprotejate nu li se permite să rămână în zona afectată.

    ART. 27
    Cu respectarea prevederilor art. 10 şi 11 din Legea nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorul ia măsurile necesare pentru a asigura sistemul de avertizare şi alte sisteme de comunicare necesare pentru a semnala existenţa unui risc crescut pentru securitate şi sănătate, pentru a permite o reacţie adecvată şi pentru a întreprinde imediat acţiuni de remediere, precum şi operaţiuni de asistenţă, evacuare şi salvare, dacă este nevoie.

    ART. 28
    (1) Angajatorul asigură disponibilitatea informaţiilor cu privire la măsurile aplicabile în caz de urgenţă, care implică agenţi chimici periculoşi.
    (2) Serviciile interne şi externe competente în caz de accident şi urgenţă au acces la informaţiile prevăzute la alin. (1).
    (3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) includ:
    a) notificarea prealabilă a pericolelor legate de activitatea profesională;
    b) măsurile de identificare a pericolelor;
    c) măsurile de precauţie şi procedurile pertinente, astfel încât serviciile de urgenţă să îşi poată pregăti propriile proceduri de intervenţie şi măsuri de precauţie; şi
    d) toate informaţiile disponibile cu privire la pericolele concrete care apar sau pot apărea atunci când se produce un accident ori o situaţie de urgenţă;
    e) informaţii despre măsurile de aplicare a acestui articol.


    SECŢIUNEA a 5-a
    Informarea, instruirea şi consultarea lucrătorilor
    ART. 29
    (1) Cu respectarea prevederilor art. 16, 17, 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorul se asigură că lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora li se furnizează:
    a) datele obţinute în baza prevederilor art. 11-15 şi informaţii suplimentare ori de câte ori schimbări majore la locul de muncă determină o modificare a acestor date;
    b) informaţii despre agenţii chimici periculoşi prezenţi la locul de muncă, cum ar fi denumirea acestor agenţi, riscurile pentru securitate şi sănătate, valorile-limită de expunere profesională, şi prevederi legale;
    c) instruire şi informare privind precauţiile necesare şi acţiunile ce trebuie întreprinse pentru a se proteja pe ei înşişi şi pe alţi lucrători la locul de muncă;
    d) acces la fişa cu date de securitate pusă la dispoziţie de către furnizor în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul nr. 1.907/2006.

    (2) Angajatorul se asigură că informaţia transmisă lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora este:
    a) furnizată într-un mod potrivit cu rezultatul evaluării de risc prevăzute la art. 11-15. Acesta poate merge de la comunicare orală până la instruirea şi pregătirea individuală susţinute cu informaţii scrise, în funcţie de natura şi gradul de risc indicate de evaluarea cerută de dispoziţiile alin. (1);
    b) actualizată astfel încât să ţină cont de modificarea condiţiilor.


    ART. 30
    În cazul în care containerele şi conductele conţin agenţi chimici periculoşi pentru care legislaţia naţională şi europeană aplicabilă privind etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi cea privind semnalizarea de securitate la locul de muncă nu impun etichetarea şi semnalizarea, angajatorul, cu respectarea derogărilor prevăzute de legislaţia menţionată, trebuie să se asigure că se pot identifica uşor conţinutul, natura şi riscurile asociate conţinutului containerelor şi conductelor.

    ART. 31
    (1) Angajatorii pot să solicite, de preferinţă de la producător sau furnizor, toate informaţiile despre agenţii chimici periculoşi care sunt necesare pentru aplicarea art. 11, în măsura în care nici Regulamentul nr. 1.907/2006, nici Regulamentul nr. 1.272/2008 nu prevăd obligaţia de a furniza informaţii.
    (2) Persoanele cărora li s-au solicitat informaţiile prevăzute la alin. (1) au obligaţia să le furnizeze, conform solicitării, cu excepţia datelor considerate confidenţiale, potrivit legii.

    ART. 32
    Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora privind problemele reglementate de prezenta hotărâre se realizează potrivit art. 18 din Legea nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. III
    Interdicţii. Supravegherea stării de sănătate
    SECŢIUNEA 1
    Interdicţii
    ART. 33
    Este interzisă producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de muncă a agenţilor chimici prevăzuţi în anexa nr. 3, în condiţiile prevăzute în această anexă pentru a preveni expunerea lucrătorilor la riscurile pentru sănătate pe care le pot prezenta anumiţi agenţi chimici şi/sau anumite activităţi care implică agenţi chimici.

    ART. 34
    Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Sănătăţii pot fi iniţiatori ai hotărârii care urmează să modifice lista interdicţiilor prevăzute la art. 33, pentru a include şi alţi agenţi chimici sau alte activităţi, pe baza modificărilor aduse listei de interdicţii stabilite de Consiliul Uniunii Europene.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Supravegherea stării de sănătate
    ART. 35
    (1) Cu respectarea prevederilor art. 24 şi 25 din Legea nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Sănătăţii introduce măsurile necesare pentru realizarea supravegherii adecvate a stării de sănătate a lucrărilor pentru care rezultatele evaluării, prevăzute la art. 11-15, indică un risc pentru sănătate. Aceste măsuri, inclusiv cerinţele specificate pentru dosarele medicale şi expuneri, precum şi disponibilitatea acestora sunt introduse în conformitate cu prevederile legislaţiei şi practicii naţionale.
    (2) Supravegherea stării de sănătate, de ale cărei rezultate se va ţine seama la aplicarea măsurilor de prevenire la respectivul loc de muncă, se efectuează acolo unde se îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
    a) expunerea lucrătorului la agentul chimic periculos este de aşa natură încât se poate stabili o legătură între o boală identificabilă sau un efect negativ al expunerii asupra sănătăţii şi respectiva expunere;
    b) atunci când există posibilitatea ca boala sau efectul să apară în condiţiile specifice activităţii/muncii lucrătorului;
    c) tehnica de investigare prezintă un risc scăzut pentru lucrători.

    (3) Suplimentar faţă de prevederile alin. (1) şi (2), pentru supravegherea stării de sănătate trebuie aplicate tehnici adecvate de detectare a semnelor bolii sau a efectului negativ al expunerii lucrătorului la agentul chimic periculos.
    (4) În situaţia în care este stabilită o valoare-limită biologică obligatorie, astfel cum se prevede în anexa nr. 2, supravegherea stării de sănătate, potrivit metodelor din anexa respectivă, este o cerinţă obligatorie în cazul desfăşurării unei activităţi cu respectivul agent chimic periculos.
    (5) Lucrătorii trebuie să fie informaţi în legătură cu cerinţa prevăzută la alin. (4) înainte de a li se atribui sarcina care implică riscul de expunere la agentul chimic periculos indicat.

    ART. 36
    (1) Întrebuinţarea carbonatului bazic de plumb - ceruză, a sulfatului de plumb şi a tuturor produselor conţinând aceşti pigmenţi este interzisă în orice lucrare de vopsitorie, cu excepţia vopsirii vagoanelor de cale ferată, a podurilor de cale ferată, a fundului dublu al vapoarelor, a picturii decorative. În aceste cazuri, carbonatul bazic de plumb, sulfatul de plumb şi produsele care conţin aceşti pigmenţi vor fi utilizate sub formă de pastă sau de vopsea gata preparată.
    (2) Este interzisă vopsirea prin pulverizare cu oxid (miniu) de plumb.
    (3) Este interzisă munca tinerilor sub 18 ani sau a femeilor la lucrările de vopsit care comportă utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau miniului de plumb şi a tuturor produselor care conţin aceşti pigmenţi.

    ART. 37
    Ministerul Sănătăţii stabileşte măsurile necesare pentru a se ţine permanent evidenţa actualizată a fiecărui lucrător a cărui stare de sănătate este supravegheată potrivit cerinţelor art. 35.

    ART. 38
    (1) Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate şi expunere trebuie să conţină concluziile examenului clinic şi de specialitate al supravegherii stării de sănătate şi al tuturor datelor reprezentative obţinute prin monitorizarea expunerii persoanei respective la agentul chimic periculos.
    (2) Monitorizarea biologică şi cerinţele conexe pot face parte din supravegherea stării de sănătate.
    (3) Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate şi expunere se păstrează la structura de medicină a muncii pe durata derulării contractului cu angajatorul, într-o formă corespunzătoare care să permită consultarea lor ulterioară, respectându-se cerinţa confidenţialităţii.
    (4) Copii ale dosarelor medicale sunt furnizate, la cerere, direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
    (5) Lucrătorul are acces, la cerere, la dosarele medicale de sănătate şi expunere care îl privesc personal.
    (6) Angajatorii în procedură de faliment vor informa structura de medicină a muncii cu care au avut contract în vederea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor.
    (7) La schimbarea locului de muncă în altă unitate, lucrătorului i se vor înmâna, la solicitare, copii ale dosarului său medical şi ale fişei de identificare a factorilor de risc profesional, pentru a fi predate la structura de medicină a muncii a unităţii respective.

    ART. 39
    (1) Lucrătorul este informat de medic sau de altă persoană cu calificarea necesară în legătură cu rezultatul care îl priveşte personal, furnizându-i-se şi informaţii şi recomandări cu privire la orice acţiune de supraveghere a stării de sănătate care trebuie să i se aplice după încetarea expunerii, dacă în urma supravegherii stării de sănătate se constată că:
    a) un lucrător suferă de o boală identificabilă sau de pe urma unui efect negativ asupra sănătăţii, pe care un medic specialist în medicina muncii o/îl consideră rezultatul expunerii la un agent chimic periculos la locul de muncă; sau
    b) a fost depăşită o valoare-limită biologică obligatorie.

    (2) În cazurile prevăzute la lit. a) şi b) ale alin. (1), angajatorul realizează, simultan, următoarele:
    a) revizuieşte evaluarea riscului efectuată în baza art. 11;
    b) revizuieşte măsurile luate pentru eliminarea sau reducerea riscului conform art. 10 alin. (1) şi art. 16-23;
    c) ţine seama de sfaturile specialistului în medicina muncii, ale altei persoane cu calificarea necesară sau ale direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autoritate competentă în aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru a elimina sau reduce riscul conform art. 18-23, inclusiv de posibilitatea de a repartiza lucrătorul respectiv la un post de muncă în care nu există riscul expunerii în continuare;
    d) continuă supravegherea stării de sănătate şi revizuirea stării de sănătate a oricărui alt lucrător care a fost expus în acelaşi mod. În astfel de cazuri, medicul specialist în medicina muncii ori direcţia de sănătate publică implicată poate propune ca persoanele expuse să fie supuse unui examen medical.


    ART. 40
    La elaborarea politicilor naţionale de securitate şi sănătate a lucrătorilor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii ţin cont de recomandările practice elaborate de Comisia Europeană.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 41
    Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, împreună cu Ministerul Sănătăţii, asigură elaborarea reglementărilor şi dispoziţiilor administrative necesare pentru respectarea prezentei hotărâri.

    ART. 42
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Prezenta hotărâre transpune următoarele directive:
    a) Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici în muncă [a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 131 din 5 mai 1998;
    b) Directiva 91/322/CEE a Comisiei din 29 mai 1991 privind stabilirea valorilor-limită cu caracter orientativ prin aplicarea Directivei 80/1.107/CEE a Consiliului privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici, fizici şi biologici la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 177 din 5 iulie 1991;
    c) Directiva 2000/39/CE a Comisiei din 8 iunie 2000 de stabilire a primei liste de valori-limită orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 142 din 16 iunie 2000;
    d) Directiva 2006/15/CE a Comisiei din 7 februarie 2006 de stabilire a unei a doua liste de valori-limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului şi de modificare a Directivelor 91/322/CEE şi 2000/39/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 38 din 9 februarie 2006;
    e) anexa III a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a şasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului], publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 158 din 30 aprilie 2004;
    f) Directiva 2009/161/UE a Comisiei din 17 decembrie 2009 de stabilire a unei a treia liste de valori-limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului şi de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 338 din 19 decembrie 2009;
    g) articolul 4 din Directiva 2014/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului şi a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 65 din 5 martie 2014;
    h) anexa Directivei (UE) 2017/164 a Comisiei din 31 ianuarie 2017 de stabilire a unei a patra liste de valori-limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului şi de modificare a Directivelor 91/322/CEE, 2000/39/CE şi 2009/161/UE ale Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 27 din 1 februarie 2017.

    ANEXA 1

    Valori-limită obligatorii de expunere profesională la agenţi chimici

┌────┬──────────┬─────────┬────────────────────────────────────┬────────┬───────────────────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ │Valoare-limită de │ │
│ │ │ │ │ │expunere profesională │ │
│ │ │ │ │ ├────────────┬──────────┤ │
│Nr. │ │EC(^2) │ │Acţiunea│ │Termen │ │
│crt.│CAS(^1) │(EINECS) │Denumirea agentului chimic │cutanată│8 ore(^4) │scurt(^5) │Menţiuni(^8) │
│ │ │ │ │(^3) │ │(15 min.) │ │
│ │ │ │ │ ├──────┬─────┼─────┬────┤ │
│ │ │ │ │ │mg/mc │ppm(^│mg/mc│ppm │ │
│ │ │ │ │ │(^6) │7) │(^6) │(^7)│ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│1. │75-07-0 │200-836-8│Acetaldehidă/Etanal │ │90 │50 │180 │100 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│2. │140-11-4 │205-399-7│Acetat de benzil │ │50 │8 │80 │13 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│3. │112-07-2 │203-933-3│Acetat de 2-Butoxietil │P │133 │20 │333 │50 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│4. │123-86-4 │204-658-1│Acetat de n-butil │ │241 │50 │723 │150 │Dir. 2019/1.831│
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│5. │105-46-4 │203-300-1│Acetat de sec-butil │ │241 │50 │723 │150 │Dir. 2019/1.831│
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│6. │108-84-9 │203-621-7│Acetat de 1,3 dimetilbutil/Acetat de│ │150 │25 │250 │42 │ │
│ │ │ │hexil secundar │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │Acetat de 1,1 dimetilpropil/Acetat │ │ │ │ │ │Dir. 2000/39 │
│7. │625-16-1 │- │de terţ pentil │ │270 │50 │540 │100 │Amilacetat, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │terţ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│8. │141-78-6 │205-500-4│Acetat de etil │ │734 │200 │1468 │400 │Dir. 2017/164 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│9. │111-15-9 │203-839-2│Acetat de 2-etoxietil/Acetat de │P │11 │2 │- │- │R1B │
│ │ │ │etilglicol │ │ │ │ │ │Dir. 2009/161 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│10. │110-19-0 │203-745-1│Acetat de izobutil │ │241 │50 │723 │150 │Dir. 2019/1.831│
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│11. │123-92-2 │204-662-3│Acetat de izopentil │ │270 │50 │540 │100 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│12. │108-21-4 │203-561-1│Acetat de izopropil │ │400 │96 │600 │144 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│13. │79-20-9 │201-185-2│Acetat de metil │ │200 │63 │600 │188 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│14. │626-38-0 │210-946-8│Acetat de 1-metilbutil │ │270 │50 │540 │100 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│15. │110-49-6 │203-772-9│Acetat de 2-metoxietil │P │4,8 │1 │- │- │R1B │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2009/161 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│16. │108-65-6 │203-603-9│Acetat de 2-metoxi-1-metiletil │P │275 │50 │550 │100 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│17. │628-63-7 │211-047-3│Acetat de pentil │ │270 │50 │540 │100 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│18. │620-11-1 │- │Acetat de 3-pentil │ │270 │50 │540 │100 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│19. │109-60-4 │203-686-1│Acetat de propil │ │400 │96 │600 │144 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│20. │108-05-4 │203-545-4│Acetat de vinil │ │17,6 │5 │35,2 │10 │Dir. 2009/161 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│21. │141-97-9 │205-516-1│Aceto-acetat de etil/Acetil-acetat │ │100 │19 │200 │38 │ │
│ │ │ │de etil │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│22. │67-64-1 │200-662-2│Acetonă │ │1210 │500 │- │- │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│23. │64-19-7 │200-580-7│Acid acetic │ │25 │10 │50 │20 │Dir. 2017/164 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│24. │79-10-7 │201-177-9│Acid acrilic │ │29 │10 │59^ │20^ │Dir. 2017/164 │
│ │ │ │ │ │ │ │(9) │(9) │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│25. │10035-10-6│233-113-0│Acid bromhidric/Bromură de hidrogen │ │- │- │6,7 │2 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│26. │107-92-6 │203-532-3│Acid butiric │ │15 │4 │30 │8 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2017/164 │
│27. │74-90-8 │200-821-6│Acid cianhidric (exprimat în CN) │P │1 │0,9 │5 │4,5 │Cianură │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de hidrogen │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│28. │79-11-8 │201-178-4│Acid cloracetic │ │- │- │1 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│29. │7647-01-0 │231-595-7│Acid clorhidric/Clorură de hidrogen │ │8 │5 │15 │10 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│30. │598-78-7 │209-952-3│Acid 2-cloropropionic │ │1 │0,2 │2 │0,4 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│31. │75-99-0 │200-923-0│Acid 2,2-dicloropropionic │ │2 │0,3 │10 │1,7 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│32. │756-80-9 │212-053-9│Acid O,O dimetilditiofosforic │ │10 │- │15 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│33. │7664-39-3 │231-634-8│Acid fluorhidric/Fluorură de │ │1,5 │1,8 │2,5 │3 │Dir. 2000/39 │
│ │ │ │hidrogen │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│34. │64-18-6 │200-579-1│Acid formic │ │9 │5 │- │- │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│35. │7782-79-8 │231-965-8│Acid hidrazoic │ │1 │- │2 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│36. │79-41-4 │201-204-4│Acid metacrilic │ │30 │8,5 │45 │13 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│37. │7697-37-2 │231-714-2│Acid nitric/Acid azotic │ │- │- │2,6 │1 │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│38. │7664-38-2 │231-633-2│Acid ortofosforic │ │1 │- │2 │- │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│39. │144-62-7 │205-634-3│Acid oxalic │ │1 │- │- │- │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│40. │88-89-1 │201-865-9│Acid picric │ │0,1 │- │- │- │Dir. 91/322 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│41. │79-09-4 │201-176-3│Acid propionic │ │31 │10 │62 │20 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Particule │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │lichide │
│42. │7664-93-9 │231-639-5│Acid sulfuric^(10) │ │0,05 │- │- │- │pulverizate^ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(11) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2009/161 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│43. │107-02-8 │203-453-4│Acrilaldehidă/Acroleină │ │0,05 │0,02 │0,12 │0,05│Dir. 2017/164 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│44. │79-06-1 │201-173-7│Acrilamidă │P │0,1 │- │- │- │C1B; M1B; R2 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2017/2.398│
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│45. │141-32-2 │205-480-7│Acrilat de n-butil │ │11 │2 │53 │10 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│46. │140-88-5 │205-438-8│Acrilat de etil/Etilacrilat │ │21 │5 │42 │10 │Dir. 2009/161 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│47. │96-33-3 │202-500-6│Acrilat de metil/Metilacrilat │ │18 │5 │36 │10 │Dir. 2009/161 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│48. │107-13-1 │203-466-5│Acrilonitril │P │5 │2,3 │10 │4,6 │C1B │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│49. │15972-60-8│240-110-8│Alaclor/2-cloro-2’,6’-dietil-N- │ │20 │- │30 │- │ │
│ │ │ │(metoximetil) acetanilidă │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│50. │107-18-6 │203-470-7│Alcool alilic │P │4,8 │2 │12,1 │5 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│51. │64-17-5 │200-578-6│Alcool etilic/Etanol │ │1900 │1000 │9500 │5000│ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│52. │98-00-0 │202-626-1│Alcool furfurilic │ │50 │12,5 │100 │25 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│53. │111-70-6 │203-897-9│Alcool heptilic/1-Heptanol │ │150 │31,5 │250 │53 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│54. │111-27-3 │203-852-3│Alcool hexilic/1-Hexanol │ │150 │36 │250 │60 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│55. │123-96-6 │204-667-0│Alcool izooctilic/2-Octanol │P │150 │28 │250 │47 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│56. │67-63-0 │200-661-7│Alcool izopropilic/2-Propanol │ │200 │81 │500 │203 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│57. │71-23-8 │200-746-9│Alcool propilic/1-Propanol │ │200 │81 │500 │203 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│58. │123-72-8 │204-646-6│Aldehidă butirică │ │- │- │25 │9 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│59. │107-20-0 │203-472-8│Aldehidă cloracetică │ │- │- │3 │1 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│60. │123-73-9 │204-647-1│Aldehidă crotonică/2-Butenal │ │- │- │25 │9 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │Aldrin sau izodrin/1, 2, 3, 4, 10, │ │ │ │ │ │ │
│61. │309-00-2 │206-215-8│10-hexaclor 1, 4, 4a, 5, 8, │P │0,2 │- │0,25 │- │ │
│ │ │ │8a-hexahidro-1,4,5,8-diendodimetilen│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │naftalină │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│62. │107-11-9 │203-463-9│Alilamină │ │0,1 │- │0,4 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│63. │- │- │Aluminiu şi oxizi │ │3 │- │10 │- │(Pulberi) │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│64. │- │- │Aluminiu şi oxizi │ │1 │- │3 │- │(Fumuri) │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│65. │92-67-1 │202-177-1│4 aminodifenil │ │- │- │- │- │Fp │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│66. │141-43-5 │205-483-3│2-aminoetanol/Etanolamină │P │2,5 │1 │7,6 │3 │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│67. │75-31-0 │200-860-9│2-aminopropan/Izopropilamină │ │7 │3 │10 │4 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│68. │61-82-5 │200-521-5│Amitrol │ │0,2 │- │- │- │Dir. 2017/164 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│69. │7664-41-7 │231-635-3│Amoniac │ │14 │20 │36 │50 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│70. │108-24-7 │203-564-8│Anhidridă acetică │ │15 │3,6 │25 │6 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│71. │106-31-0 │203-383-4│Anhidridă butirică │ │1 │- │5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(Vapori şi │
│72. │85-44-9 │201-607-5│Anhidridă ftalică │ │2 │0,3 │5 │0,8 │aerosoli de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │condensare) │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│73. │108-31-6 │203-571-6│Anhidridă maleică │ │1 │0,25 │3 │0,75│ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│74. │62-53-3 │200-539-3│Anilină^(12) │P │7,74 │2 │19,35│5 │Dir. 2019/1.831│
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│75. │90-04-0 │201-963-1│o-Anisidină │P │0,3 │0,06 │0,5 │0,1 │C1B; M2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│76. │536-90-3 │208-651-4│m-Anisidină │P │0,3 │0,06 │0,5 │0,1 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│77. │104-94-9 │203-254-2│p-Anisidină │P │0,3 │0,06 │0,5 │0,1 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│78. │7440-36-0 │231-146-5│Antimoniu/Stibiu │ │0,2 │- │0,5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│79. │86-88-4 │201-706-3│Antu/1-(1-naftil)-2-tiouree │ │0,2 │- │0,6 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│80. │7440-22-4 │231-131-3│Argint │ │0,1 │- │- │- │(Metalic); │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│81. │- │231-131-3│Argint (compuşi solubili exprimaţi │ │0,01 │- │- │- │Dir. 2006/15 │
│ │ │ │în Ag) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Fracţie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │inhalabilă C1A │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2019/983 │
│ │ │ │Acid arsenic şi sărurile acestuia, │ │ │ │ │ │Pentru sectorul│
│82. │- │- │precum şi compuşii anorganici ai │ │0,01 │- │- │- │topirii │
│ │ │ │arsenului │ │ │ │ │ │cuprului, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │valoarea-limită│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │se aplică de la│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │11 iulie 2023. │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│83. │8052-42-4 │232-490-9│Asfalt │ │5 │- │- │- │(Fumuri) │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│84. │1912-24-9 │217-617-8│Atrazină │ │1 │- │2 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│85. │26628-22-8│247-852-1│Azidă de sodiu │P │0,1 │- │0,3 │- │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│86. │- │- │Bariu (compuşi solubili exprimaţi în│ │0,5 │- │- │- │Dir. 2006/15 │
│ │ │ │Ba) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│87. │71-43-2 │200-753-7│Benzen │P │3,25 │1 │- │- │C1A; M1B; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2004/37 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│88. │50-32-8 │200-028-5│3,4-benzpiren/Benzo[a]piren │ │- │- │- │- │Fp; C1B; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │M1B; R1B │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│89. │92-87-5 │202-199-1│Benzidină │P │- │- │- │- │Fp; C1A │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│90. │- │- │Benzine (carburanţi) │ │300 │- │500 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│91. │93-89-0 │202-284-3│Benzoat de etil │ │200 │33 │300 │49 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│92. │106-51-4 │203-405-2│p-Benzochinonă/Chinonă │ │0,3 │- │0,4 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Fracţiune │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │inhalabilă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1B │
│ │ │ │Beriliu şi compuşii anorganici ai │ │ │ │ │ │Dir. 2019/983 │
│93. │- │- │beriliului │P^(13) │0,0002│- │- │- │Valoare-limită │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,0006 mg/mc │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la 11 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │iulie 2026 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│94. │111-44-4 │203-870-1│Bis(2-cloroetil)eter/2,2’ Dicloro │P │40 │6,8 │60 │10,3│ │
│ │ │ │dietil eter │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│95. │542-88-1 │208-832-8│Bis (clorometil) eter │ │- │- │- │- │Fp; C1A │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│96. │14324-55-1│238-270-9│Bis (dietilditiocarbamat ) de zinc │ │3 │- │5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Fracţiune │
│97. │80-05-7 │201-245-8│Bisfenol A/4,4’-Isopropilidendifenol│ │2 │- │- │- │inhalabilă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │R2; Dir. 2017/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │164 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│98. │7726-95-6 │231-778-1│Brom │ │0,7 │0,1 │- │- │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│99. │74-96-4 │200-825-8│Brometan/Bromura de etil │ │400 │90 │500 │112 │C2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│100.│74-83-9 │200-813-2│Brommetan/Bromura de metil │P │20 │5 │30 │7,5 │M2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│101.│593-60-2 │209-800-6│Bromura de etilenă; │ │4,4 │1 │- │- │C1B; Dir. 2017/│
│ │ │ │brometilenă │ │ │ │ │ │2.398 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│102.│106-99-0 │203-450-8│1,3 Butadiena │ │2,2 │1 │- │- │C1A; M1B │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2017/2.398│
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│103.│71-36-3 │200-751-6│n-Butanol │ │100 │33 │200 │66 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│104.│78-93-3 │201-159-0│2 Butanonă/Etil metil cetonă/ │ │600 │200 │900 │300 │Dir. 2000/39 │
│ │ │ │Butanonă │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│105.│110-65-6 │203-788-6│2-butină-1,4-diol │ │0,5 │- │- │- │Dir. 2017/164 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│106.│109-73-9 │203-699-2│Butilamină │P │- │- │15 │5 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│107.│106-35-4 │203-388-1│Butil etil cetonă/Heptan-3-onă/ │ │95 │20 │- │- │Dir. 2000/39 │
│ │ │ │3-heptanonă │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│108.│111-76-2 │203-905-0│2-Butoxietanol/Etilenglicol │P │98 │20 │246 │50 │Dir. 2000/39 │
│ │ │ │monobutileter │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│109.│112-34-5 │203-961-6│2-(2-Butoxietoxi)-etanol/Dowanol DB │ │67,5 │10 │101,2│15 │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│110.│2426-08-6 │219-376-4│Butil glicidil eter │ │100 │19 │200 │38 │C2; M2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Fracţiune │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │inhalabilă^(14)│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1B; M2; R2 │
│ │ │ │Cadmiu şi compuşii anorganici ai │ │ │ │ │ │Dir. 2019/983 │
│111.│- │- │acestuia │ │0,001 │- │- │- │valoare-limită │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,004 mg/mc │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la 11 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │iulie 2027 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│112.│76-22-2 │200-945-0│Camfor │ │1 │6 │3 │18 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │ε-Caprolactamă/ │ │ │ │ │ │(Pulberi, │
│113.│105-60-2 │203-313-2│Ciclohexanon-iso-oximă │ │10 │- │40 │- │vapori) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│114.│63-25-2 │200-555-0│Carbaril/1-naftil metilcarbamat │ │2 │- │5 │- │C2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│115.│105-58-8 │203-311-1│Carbonat de dietil │ │700 │145 │1000 │207 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│116.│497-19-8 │207-838-8│Carbonat de sodiu │ │1 │- │3 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│117.│12070-12-1│235-123-0│Carbura de tungsten │ │2 │- │6 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│118.│463-51-4 │207-336-9│Cetenă │ │0,5 │- │1,5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│119.│420-04-2 │206-992-3│Cianamidă │P │1 │0,58 │- │- │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│120.│75-05-8 │200-835-2│Cianometan/Acetonitril │P │70 │40 │- │- │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│121.│151-50-8 │205-792-3│Cianură de potasiu (exprimată în CN)│P │1 │- │5 │- │Dir. 2017/164 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│122.│143-33-9 │205-599-4│Cianură de sodiu (exprimată în CN) │P │1 │- │5 │- │Dir. 2017/164 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │Cianuri (altele decât cele de la │ │ │ │ │ │ │
│123.│- │- │poziţiile 121 şi 122) şi cianogeni │P │0,5 │- │1 │- │ │
│ │ │ │(exprimare în CN) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│124.│110-82-7 │203-806-2│Ciclohexan │ │700 │200 │- │- │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│125.│108-93-0 │203-630-6│Ciclohexanol │P │100 │25 │200 │50 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│126.│108-94-1 │203-631-1│Ciclohexanonă │P │40,8 │10 │81,6 │20 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│127.│110-83-8 │203-807-8│Ciclohexenă │ │700 │208 │1200 │357 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│128.│108-91-8 │203-629-0│Ciclohexilamină │ │20 │5 │40 │10 │R2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│129.│542-92-7 │208-835-4│Ciclopentadienă │ │100 │35,5 │200 │75 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│130.│12079-65-1│235-142-4│Ciclopentadienil tricarbonil mangan │ │0,1 │- │0,3 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│131.│75-19-4 │200-847-8│Ciclopropan │ │500 │290 │700 │407 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│132.│7782-50-5 │231-959-5│Clor │ │- │- │1,5 │0,5 │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│133.│108-90-7 │203-628-5│Clorbenzen/monoclorbenzen │ │23 │5 │70 │15 │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│134.│74-97-5 │200-826-3│Clor brom metan │ │700 │132 │1000 │189 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│135.│506-77-4 │208-052-8│Clorcian │ │- │- │1 │0,4 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │Clordan/1,2,4,5,6,7,8,8-octaclor- │ │ │ │ │ │ │
│136.│57-74-9 │200-349-0│3a, 4, 7, │ │0,3 │- │0,6 │- │C2 │
│ │ │ │7a-tetrahidro-4,7-metanoindan │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│137.│106-89-8 │203-439-8│1-clor-2,3-epoxipropan/ │P │1,9 │- │- │- │C1B │
│ │ │ │Epiclorhidrina │ │ │ │ │ │Dir. 2019/130 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│138.│95-57-8 │202-433-2│2-Clorfenol │ │- │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│139.│74-87-3 │200-817-4│Clormetan/clorura de metil │ │42 │20 │ │ │C2 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2019/1831 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│140.│100-00-5 │202-809-6│1-Clor-4 nitrobenzen │P │- │- │1 │0,16│C2; M2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│141.│600-25-9 │209-990-0│1-Clor -1 nitropropan │ │50 │10 │75 │15 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│142.│532-27-4 │208-531-1│2-Cloroacetofenonă │ │- │- │0,3 │0,05│ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│143.│106-47-8 │203-401-0│4- Cloroanilină │P │2 │- │5 │- │C1B │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│144.│75-00-3 │200-830-5│Cloretan │ │268 │100 │- │- │C2 Dir. 2006/15│
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│145.│40507-94-6│254-947-1│6-Cloro-3-(clorometil)-1,3 │ │15 │- │20 │- │ │
│ │ │ │benzoxazolonă │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│146.│53469-21-9│- │Clorodifenil (42% clor) │P │- │- │1 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│147.│11097-69-1│- │Clorodifenil (54% clor) │P │- │- │0,5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│148.│75-45-6 │200-871-9│Clorodifluorometan │ │3600 │1000 │- │- │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│149.│107-07-3 │203-459-7│2 Cloroetanol/Etilenclorhidrină │P │3 │1 │10 │3 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│150.│67-66-3 │200-663-8│Cloroform/Triclormetan │P │10 │2 │- │- │C2 Dir. 2000/39│
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│151.│96-30-0 │202-497-1│2-cloro-N-metilacetamidă │ │10 │- │14 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│152.│563-47-3 │209-251-2│3 Cloro-2metil propenă/Clorură de │ │80 │22 │150 │41 │ │
│ │ │ │metalil │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│153.│97-00-7 │202-551-4│1-Clor 2,4 dinitrobenzen │ │- │- │1 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│154.│126-99-8 │204-818-0│Cloropren/2 Clor-1,3 butadienă │P │30 │8 │50 │14 │C1B │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│155.│75-29-6 │200-858-8│2-clorpropan/clorură de izopropil │ │400 │125 │500 │156 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│156.│96-24-2 │202-492-4│3-cloro-1,2-propandiol/ │ │5 │- │10 │- │ │
│ │ │ │Monoclorhidrină │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│157.│107-05-1 │203-457-6│3-clorpropenă/clorură de alil │ │3 │1 │6 │2 │C2; M2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│158.│2039-87-4 │218-026-8│o-Clorstiren │ │50 │9 │100 │18 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│159.│95-49-8 │202-424-3│2-clortoluen │ │150 │30 │250 │50 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│160.│106-43-4 │203-397-0│4-clortoluen │ │150 │30 │250 │50 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│161.│100-44-7 │202-853-6│α Clor toluen/clorură de benzil │ │5 │1 │8 │1,5 │C1B │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│162.│75-36-5 │200-865-6│Clorură de acetil │ │2 │0,6 │5 │1,6 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│163.│12125-02-9│235-186-4│Clorură de amoniu │ │5 │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│164.│98-88-4 │202-710-8│Clorură de benzoil │ │5 │0,9 │10 │1,8 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│165.│79-04-9 │201-171-6│Clorură de cloracetil │ │10 │2 │20 │4 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│166.│79-36-7 │201-199-9│Clorură de dicloracetil │ │3 │0,5 │5 │0,8 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│167.│10545-99-0│234-129-0│Clorură de sulf │ │2 │0,4 │5 │0,9 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│168.│7791-25-5 │232-245-6│Clorură de sulfuril │ │2 │0,4 │5 │0,9 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│169.│7719-09-7 │231-748-8│Clorură de tionil │ │15 │3 │25 │5 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1A; │
│170.│75-01-4 │200-831-0│Clorură de vinil (monomer) │ │2,6 │1 │- │- │Dir. 2004/37 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2017/2.398│
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│171.│7440-48-4 │231-158-0│Cobalt │ │0,05 │- │0,1 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │Colofoniu (produşi de descompunere │ │ │ │ │ │ │
│172.│8050-09-7 │232-475-7│la lipire cu fludor, exprimaţi în │ │0,1 │- │- │- │ │
│ │ │ │formaldehidă) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│173.│1319-77-3 │215-293-2│Cresoli (toţi izomerii) │P │22 │5 │- │- │Dir. 91/322 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1A/C1B; M1B; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │R2 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2017/2.398│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare-limită │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,010 mg/mc │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │17 ianuarie │
│ │ │ │Compuşii de crom (VI) care sunt │ │ │ │ │ │2025 │
│ │ │ │substanţe cancerigene în sensul art.│ │ │ │ │ │Valoare-limită:│
│ │ │ │5 pct. 1 lit. a) din Hotărârea │ │ │ │ │ │0,025 mg/mc │
│174.│- │- │Guvernului nr. 1.093/2006, cu │ │0,005 │- │- │- │pentru │
│ │ │ │modificările şi completările │ │ │ │ │ │procedeele de │
│ │ │ │ulterioare │ │ │ │ │ │sudură şi de │
│ │ │ │(ca crom) │ │ │ │ │ │tăiere cu │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │plasmă sau │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │procesele de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │muncă similare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │care generează │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │fumuri până la │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │17 ianuarie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2025 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │Crom metalic, compuşi anorganici ai │ │ │ │ │ │ │
│175.│- │- │Cr(II) şi compuşi anorganici │ │2 │- │- │- │Dir. 2006/15 │
│ │ │ │insolubili ai Cr(III) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│176.│- │- │Crom trivalent (compuşi solubili) │ │0,5 │- │- │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│177.│98-82-8 │202-704-5│Cumen ^(12)/Izopropilbenzen ^(12) │P │50 │10 │250 │50 │Dir. 2019/1.831│
│ │ │ │(2-Fenilpropan) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│178.│7440-50-8 │231-159-6│Cupru │ │- │- │0,2 │- │(Fumuri) │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│179.│7440-50-8 │231-159-6│Cupru │ │0,5 │- │1,5 │- │(Pulberi) │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│180.│94-75-7 │202-361-1│2,4 D/acid 2,4-diclor-fenoxiacetic │ │5 │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│181.│1596-84-5 │216-485-9│Daminozidă/Alar │ │1 │- │3 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│182.│533-74-4 │208-576-7│Dazomet/tetrahidro-3,5-dimetil-2H- │ │- │- │3 │- │ │
│ │ │ │1,3,5-triadiazin-2-tionă │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│183.│50-29-3 │200-024-3│DDT/p,p’-diclorodifenil-tricloretan │P │0,5 │- │1 │- │C2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│184.│95828-55-0│- │DDVP/o,o’-dimetil-2,2diclordivinil- │P │0,5 │- │1,5 │- │ │
│ │ │ │fosfat │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│185.│17702-41-9│241-711-8│Decaboran │P │0,1 │0,016│0,3 │0,05│ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│186.│91-17-8 │202-046-9│Decahidronaftalină/Decalină │ │100 │18 │200 │36 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│187.│112-30-1 │203-956-9│1-Decanol │ │100 │15 │200 │30 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│188.│8065-48-3 │- │Demeton/Sistox │P │0,05 │- │0,15 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│189.│8022-00-2 │- │Demeton metil │P │0,2 │- │0,5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│190.│431-03-8 │207-069-8│Diacetil/Butandionă │ │0,07 │0,02 │0,36 │0,1 │Dir. 2017/164 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│191.│124-02-7 │204-671-2│Dialilamină │ │0,5 │0,1 │2 │0,5 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│192.│37764-25-3│253-658-8│N,N dialil 2,2 dicloroacetamidă │ │7 │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│193.│999-21-3 │213-658-0│Dialil maleat │ │1 │- │5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│194.│334-88-3 │206-382-7│Diazometan │ │0,3 │0,2 │0,5 │0,3 │C1B │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│195.│19287-45-7│242-940-6│Diboran │ │0,1 │0,1 │1 │1 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│196.│106-93-4 │203-444-5│1,2 Dibrometan/Dibromură de etilenă │P │0,8 │0,1 │- │- │C1B │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2019/130 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│197.│74-95-3 │200-824-2│Dibrommetan/Bromură de metilen │ │10 │1,4 │50 │7 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│198.│111-92-2 │203-921-8│Di-n-butilamină │ │- │- │6 │1,1 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│199.│142-96-1 │205-575-3│Di-n-butil eter/Dibutil eter │P │30 │6 │50 │9 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│200.│107-66-4 │203-509-8│Dibutilfosfat │ │2 │- │5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│201.│84-74-2 │201-557-4│Dibutilftalat │ │2 │- │5 │- │R1B │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│202.│95-50-1 │202-425-9│1,2-diclorbenzen/o-Diclorbenzen │P │122 │20 │306 │50 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│203.│106-46-7 │203-400-5│1,4-diclorbenzen/p-Diclorbenzen │P │12 │2 │60 │10 │C2; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2017/164 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│204.│22591-21-5│245-111-7│1,1 Diclor-3,3 dimetil -2-butanonă/ │ │- │- │10 │- │ │
│ │ │ │Diclorpinacolonă │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│205.│75-34-3 │200-863-5│1,1-dicloretan │P │412 │100 │- │- │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│206.│107-06-2 │203-458-1│1,2 Dicloretan/Diclorură de etilenă │P │8,2 │2 │- │- │C1B │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2019/130 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│207.│75-35-4 │200-864-0│1,1 Dicloretilenă/Clorură de │ │8 │2 │20 │5 │C2; │
│ │ │ │viniliden │ │ │ │ │ │Dir. 2017/164 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│208.│540-59-0 │208-750-2│1,2 Dicloretilenă │ │200 │50 │300 │76 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│209.│75-09-2 │200-838-9│Diclormetan/Clorură de metilen │P │353 │100 │706 │200 │C2; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2017/164 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│210.│594-72-9 │209-854-0│1,1 Diclor -1-nitroetan │ │10 │1,7 │40 │7 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│211.│78-87-5 │201-152-2│1,2 Diclorpropan/clorură de propilen│ │100 │22 │200 │44 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│212.│96-23-1 │202-491-9│1,3 Diclor-2-propanol/1,3 │P │5 │0,95 │10 │1,9 │C1B │
│ │ │ │Diclorhidrină │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│213.│18671-97-1│- │2,6-diclorchinoxalină │ │50 │- │100 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│214.│75-71-8 │200-893-9│Diclor-difluor metan/Freon 12 │ │2000 │494 │3000 │741 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│215.│75-43-4 │200-869-8│Diclormonofluor metan/Freon 21 │ │42 │10 │- │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│216.│6607-45-0 │- │1,2 Diclorvinil-benzen/α,β │ │30 │- │50 │- │ │
│ │ │ │Diclorstiren │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│217.│76-14-2 │200-937-7│1,1 Diclor-tetrafluoretan/Freon 114 │ │3000 │430 │5000 │715 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│218.│60-57-1 │200-484-5│Dieldrin │P │0,2 │- │0,25 │- │C2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│219.│109-89-7 │203-716-3│Dietilamină │ │15 │5 │30 │10 │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│220.│100-37-8 │202-845-2│2-Dietilaminoetanol │P │30 │6 │45 │9 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│221.│91-66-7 │202-088-8│N,N Dietilanilină │ │10 │1,6 │20 │3,2 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│222.│91-65-6 │202-087-2│N,N Dietilciclohexilamină │ │15 │- │30 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│223.│122-39-4 │204-539-4│Difenilamină │ │4 │- │6 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│224.│80-10-4 │201-251-0│Difenildiclorsilan │ │5 │05 │7 │0,7 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│225.│25167-94-6│246-696-1│Difenilpropan │ │10 │- │15 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│226.│8004-13-5 │- │Difil/dinil/dowterm/amestec de │ │2 │- │4 │- │ │
│ │ │ │difenil şi oxid de difenil) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│227.│75-61-6 │200-885-5│Difluordibrom-metan │ │600 │70 │800 │93 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│228.│120-80-9 │204-427-5│1,2 Dihidroxibenzen/Pirocatecol │ │10 │- │20 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│229.│123-31-9 │204-617-8│1,4-dihidroxibenzen/Hidrochinonă │ │1 │- │2 │- │C2; M2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│230.│25167-70-8│246-690-9│Diizobutilenă │ │2000 │- │2500 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│231.│27205-99-8│248-322-2│O,O Diizopropil ditiofosfat de sodiu│ │- │- │20 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│232.│127-19-5 │204-826-4│N,N-dimetilacetamidă │P │36 │10 │72 │20 │R1B; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│233.│124-40-3 │204-697-4│Dimetilamină │ │3,8 │2 │9,4 │5 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│234.│121-69-7 │204-493-5│N,N Dimetilanilină │P │25 │5 │49 │10 │C2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│235.│103-83-3 │203-149-1│Dimetil-benzilamină │ │5 │0,9 │10 │1,8 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│236.│75-97-8 │200-920-4│3,3 Dimetil-2-butanonă/Pinacolonă │ │60 │15 │150 │37 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│237.│75-78-5 │200-901-0│Dimetil-diclorsilan │ │3 │0,6 │6 │1,2 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│238.│1331-15-3 │- │2,5 Dimetil 1,4 dioxan │ │50 │- │100 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│239.│115-10-6 │204-065-8│Dimetil eter/Oxid de dimetil │ │1920 │1000 │- │- │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│240.│68-12-2 │200-679-5│N,N Dimetilformamidă │P │15 │5 │30 │10 │R1B; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2009/161 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│241.│868-85-9 │212-783-8│Dimetilfosfit │ │12 │- │- │- │(Distilat) │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│242.│108-83-8 │203-620-1│2,6 Dimetil 4 heptanonă/Diizobutil │ │150 │26 │250 │43 │ │
│ │ │ │cetonă │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│243.│57-14-7 │200-316-0│N,N Dimetilhidrazină │P │0,7 │0,3 │1,5 │0,6 │C1B │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│244.│77-78-1 │201-058-1│Dimetilsulfat │P │0,5 │0,1 │- │- │C1B; M2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│245.│120-61-6 │204-411-8│Dimetiltereftalat │ │2 │- │5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│246.│60-51-5 │200-480-3│Dimetoat │ │7 │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│247.│109-87-5 │203-714-2│Dimetoximetan/Metilal │ │1500 │531 │2500 │885 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│248.│628-96-6 │211-063-0│Dinitrat de etilenglicol │P │0,3 │0,05 │1 │0,2 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│249.│25154-54-5│246-673-6│Dinitrobenzen (toţi izomerii) │P │1 │0,15 │1,5 │0,2 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│250.│51-28-5 │200-087-7│2,4 Dinitrofenol │P │0,7 │- │1 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│251.│534-52-1 │208-601-1│4,6 Dinitro-o-cresol/DNOC │P │0,05 │- │0,2 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│252.│25321-14-6│246-836-1│Dinitrotoluen │P │1 │- │1,5 │- │C1B; M2; R2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│253.│88-85-7 │201-861-7│Dinoseb/6 sec butil 2,4 dinitrofenol│ │0,1 │- │0,5 │- │R1B │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│254.│2813-95-8 │220-560-1│Dinosebacetat │ │0,7 │- │1 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│255.│117-84-0 │204-214-7│Dioctilftalat/Dietil-hexil 2-ftalat │ │2 │0,1 │5 │0,3 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│256.│123-91-1 │204-661-8│1,4 Dioxan │P │73 │20 │- │- │C2; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2009/161 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2017/164 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valorile-limită│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru dioxidul│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de azot se │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │aplică în │
│257.│10102-44-0│233-272-6│Dioxid de azot │ │0,96 │0,5 │1,91 │1 │condiţiile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute la │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │art. II din │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 584/2018^ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │*). │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│258.│124-38-9 │204-696-9│Dioxid de carbon │ │9000 │5000 │- │- │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│259.│10049-04-4│233-162-8│Dioxid de clor │ │0,1 │0,04 │0,3 │0,11│ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│260.│7446-09-5 │231-195-2│Dioxid de sulf/Anhidridă sulfuroasă │ │1,3 │0,5 │2,7 │1 │Dir. 2017/164 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│261.│13463-67-7│236-675-5│Dioxid de titan │ │10 │- │15 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│262.│142-84-7 │205-565-9│Dipropilamină │ │1,7 │0,4 │2 │0,5 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│263.│298-04-4 │206-054-3│Disulfoton/O,O-dietil-S-2-(etiltio) │ │0,1 │- │0,2 │- │ │
│ │ │ │etil-fosforditionat │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│264.│2179-59-1 │218-550-7│Disulfură de alil-propil │ │10 │1,7 │20 │3,4 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │Endrin/1,2,3,4,10,10 Hexaclor-6,7- │ │ │ │ │ │ │
│265.│72-20-8 │200-775-7│epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro- │P │0,03 │- │0,1 │- │ │
│ │ │ │1,4,5,8 dimetanonaftalină │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│266.│106-87-6 │203-437-7│1,2 epoxi-4-epoxietil ciclohexan/ │P │57 │10 │- │- │C2 │
│ │ │ │diepoxid 4-vinil ciclohexenă │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│267.│4016-14-2 │223-672-9│2,3 Epoxipropil izopropil eter/ │ │50 │10,5 │100 │21 │ │
│ │ │ │Izopropil glicidil eter │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│268.│111-43-3 │203-869-6│Eter n-propilic/Dipropil eter │ │1000 │- │1500 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│269.│108-20-3 │203-560-6│Eter izopropilic/Diizopropil eter │ │1000 │- │1500 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│270.│75-04-7 │200-834-7│Etilamină │ │9,4 │5 │- │- │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│271.│100-41-4 │202-849-4│Etilbenzen │P │442 │100 │884 │200 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│272.│5459-93-8 │226-733-8│N–etilciclohexil amină │ │15 │2,9 │30 │5,8 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│273.│107-15-3 │203-468-6│Etilendiamină/1,2 Diaminoetan │ │20 │8 │30 │12 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│274.│3566-10-7 │222-651-1│Etilen-bis-ditiocarbamat de amoniu │ │20 │- │25 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│275.│107-21-1 │203-473-3│Etilenglicol/Etandiol │P │52 │20 │104 │40 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│276.│109-86-4 │203-713-7│Etilenglicol monometil eter/ │P │3,2 │1 │- │- │R1B; │
│ │ │ │2-Metoxietanol │ │ │ │ │ │Dir. 2009/161 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│277.│151-56-4 │205-793-9│Etilenimină │P │0,5 │0,3 │1 │0,5 │C1B; M1B │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│278.│104-76-7 │203-234-3│2-etilhexan-1-ol │ │5,4 │1 │- │- │Dir. 2017/164 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│279.│577-11-7 │209-406-4│2 Etilhexil-sulfo-succinat de sodiu │ │- │- │20 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│280.│75-08-1 │200-837-3│Etil mercaptan/Etan tiol │ │- │- │1 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│281.│622-96-8 │210-761-2│4-Etil toluen │ │300 │61 │400 │81 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│282.│110-80-5 │203-804-1│2-Etoxietanol/Etilenglicol monoetil │P │8 │2 │- │- │R1B; │
│ │ │ │eter │ │ │ │ │ │Dir. 2009/161 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│283.│2370-63-0 │219-135-3│2 Etoxi-etil-metacrilat │ │100 │- │200 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│284.│101-84-8 │202-981-2│Fenileter/Difenileter │ │7 │1 │14 │2 │Dir. 2017/164 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │Fenil glicidil eter/PGE/ │ │ │ │ │ │ │
│285.│122-60-1 │204-557-2│2,3-epoxipropil fenil eter/ │ │6 │1 │10 │2 │C1B; M2 │
│ │ │ │1,2-epoxi-fenoxipropan │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│286.│100-63-0 │202-873-5│Fenil hidrazină │P │15 │3 │25 │6 │C1B; M2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│287.│98-86-2 │202-708-7│Fenil metil cetonă/Acetofenonă │ │100 │20 │200 │41 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│288.│106-50-3 │203-404-7│p-Fenilendiamină │P │0,07 │0,01 │0,1 │0,02│ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│289.│95-54-5 │202-430-6│o-Fenilendiamină │ │- │- │10 │- │C2; M2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│290.│108-95-2 │203-632-7│Fenol │P │8 │2 │16 │4 │M2; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2009/161 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│291.│12604-58-9│603-118-6│Ferovanadiu │ │0,5 │- │1,5 │- │(Pulberi) │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│292.│7782-41-4 │231-954-8│Fluor │ │1,58 │1 │3,16 │2 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│293.│62-74-8 │200-548-2│Fluoroacetat de sodiu │P │0,02 │0,004│0,05 │0,01│ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│294.│7789-75-5 │232-188-7│Fluorură de calciu │ │1 │- │2 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│295.│2699-79-8 │220-281-5│Fluorură de sulfuril │ │15 │- │20 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│296.│- │- │Fluoruri anorganice │ │2,5 │- │- │- │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │C2 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2019/983 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare-limită │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de 0,62 mg/mc │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau 0,5 ppm │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru sectorul│
│297.│50-00-0 │200-001-8│Formaldehidă │P^(15) │0,37 │0,3 │0,74 │0,6 │asistenţei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │medicale, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │sectorul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │serviciilor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │funerare şi de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │îmbălsămare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │11 iulie 2024 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│298.│75-12-7 │200-842-0│Formamidă │ │20 │11 │30 │16 │R1B │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│299.│109-94-4 │203-721-0│Formiat de etil │ │200 │66 │300 │99 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│300.│107-31-3 │203-481-7│Formiat de metil │P │125 │50 │250 │100 │Dir. 2017/164 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│301.│7803-51-2 │232-260-8│Fosfină/Hidrogen fosforat │ │0,14 │0,1 │0,28 │0,2 │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│302.│7723-14-0 │231-768-7│Fosfor roşu │ │0,05 │- │0,15 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│303.│75-44-5 │200-870-3│Fosgen/clorură de carbonil │ │0,08 │0,02 │0,4 │0,1 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│304.│732-11-6 │211-987-4│Fosmet/Imidan/Ortadox │ │1,5 │- │3 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│305.│98-01-1 │202-627-7│2-Furaldehidă │ │10 │2,5 │15 │4 │C2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│306.│- │- │Gaze lichefiate (în principal C3-C4)│ │1200 │- │1500 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│307.│7440-56-4 │231-164-3│Germaniu │ │2 │- │5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│308.│556-52-5 │209-128-3│Glicidol/2,3-epoxi-1-propanol │ │50 │16,5 │100 │33 │C1B; M2; R1B │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│309.│7440-58-6 │231-166-4│Hafniu │ │0,2 │- │0,5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│310.│151-67-7 │205-796-5│Halotan/ │ │400 │50 │- │- │ │
│ │ │ │2-Brom-2-clor-1,1,1-trifluoroetan │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│311.│76-44-8 │200-962-3│Heptaclor/1,4,5,6,7,8,8-heptaclor │ │0,3 │- │0,6 │- │C2 │
│ │ │ │3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│312.│142-82-5 │205-563-8│Heptan/n-Heptan │ │2085 │500 │- │- │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│313.│110-43-0 │203-767-1│2-heptanonă/Metil amil cetonă │P │238 │50 │475 │100 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│314.│110-54-3 │203-777-6│n-Hexan │ │72 │20 │- │- │R2; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│315.│118-74-1 │204-273-9│Hexaclorbenzen │ │0,5 │- │1 │- │C1B │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│316.│87-68-3 │201-765-5│Hexaclor-1,3-butadienă │P │- │- │0,2 │0,02│ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│317.│67-72-1 │200-666-4│Hexacloretan │ │5 │0,5 │8 │0,8 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│318.│124-09-4 │204-679-6│Hexametilendiamină │ │1 │- │5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│319.│822-06-0 │212-485-8│Hexametilen-diizocianat │ │0,05 │0,007│1 │0,14│ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│320.│302-01-2 │206-114-9│Hidrazină │P │0,013 │0,01 │- │- │C1B; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2017/2.398│
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │Hidrocarburi alifatice (white │ │ │ │ │ │ │
│321.│- │- │spirit, solvent nafta, ligroină, │ │700 │- │1000 │- │ │
│ │ │ │petrol lampant, motorină) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│322.│- │- │Hidrocarburi policiclice aromatice │ │0,2 │- │- │- │C1B │
│ │ │ │(fracţia extractibilă în ciclohexan)│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│323.│7783-07-5 │231-978-9│Hidrogen seleniat │ │0,07 │0,02 │0,17 │0,05│Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│324.│7803-52-3 │- │Hidrogen stibiat │ │0,2 │- │0,5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│325.│7783-06-4 │231-977-3│Hidrogen sulfurat/Sulfură de │ │7 │5 │14 │10 │Dir. 2009/161 │
│ │ │ │hidrogen │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │Hidroxid de calciu/Dihidroxid de │ │ │ │ │ │Fracţiune │
│326.│1305-62-0 │215-137-3│calciu │ │1 │- │4 │- │respirabilă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2017/164 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│327.│118-29-6 │204-241-4│N-Hidroximetilftalimidă │ │50 │7 │75 │10 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│328.│123-42-2 │204-626-7│4-Hidroxi-4metil2pentanonă/ │ │150 │32 │250 │53 │ │
│ │ │ │Diaceton-alcool │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│329.│75-86-5 │200-909-4│2-hidroxi-2-metilpropionitril/ │P │2 │0,6 │10 │2,9 │ │
│ │ │ │Acetoncianhidrină │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│330.│- │- │Hidroxizi alcalini (exprimaţi în │ │1 │- │3 │- │ │
│ │ │ │hidroxid de sodiu) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Fracţiune │
│331.│7580-67-8 │231-484-3│Hidrură de litiu │ │- │- │0,02 │- │inhalabilă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2017/164 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│332.│111-40-0 │203-865-4│2,2’-iminodietilamină/ │P │2 │0,5 │4 │1 │ │
│ │ │ │Dietilentriamină │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│333.│7553-56-2 │231-442-4│Iod │ │0,5 │0,09 │1 │0,2 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│334.│74-88-4 │200-819-5│Iodură de metil │P │15 │2,5 │25 │4,2 │C2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│335.│78-83-1 │201-148-0│Izobutanol/2-metil 1-propanol │ │100 │33 │200 │66 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│336.│624-83-9 │210-866-3│Izocianat de metan/Metilizocianat │ │0,02 │0,008│0,05 │0,02│R2; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2009/161 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│337.│78-59-1 │201-126-0│Izoforonă/ │ │25 │4,42 │50 │8,84│C2 │
│ │ │ │3,5,5-trimetil2ciclohexen-1-onă │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│338.│58-89-9 │200-401-2│Lindan/γHCH │P │0,3 │- │0,5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│339.│8018-01-7 │- │Mancozeb/Etilen-bis-ditiocarbamat de│ │100 │- │200 │- │ │
│ │ │ │zinc şi mangan │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Fracţiune │
│ │ │ │ │ │0,2 │- │- │- │inhalabilă │
│ │ │ │Mangan şi compuşi anorganici de │ │ │ │ │ │Dir. 2017/164 │
│340.│- │- │mangan (exprimaţi în Mn) │ ├──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Fracţiune │
│ │ │ │ │ │0,05 │- │- │- │respirabilă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2017/164 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│341.│121-75-5 │204-497-7│Malation/1,2-bis (etoxicarbonil) │ │7 │- │10 │- │ │
│ │ │ │etil O,O-dimetil fosforoditioat │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │Mercur şi compuşii anorganici │ │ │ │ │ │ │
│342.│- │- │bivalenţi ai mercurului, inclusiv │ │0,02 │- │- │- │R1B │
│ │ │ │oxidul de mercur şi clorura │ │ │ │ │ │Dir. 2009/161 │
│ │ │ │mercurică (măsuraţi ca mercur)^(16) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│343.│- │- │Mercur (compuşi organici) │P │- │- │0,01 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│344.│67-56-1 │200-659-6│Metanol/Alcool metilic │P │260 │200 │- │- │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│345.│108-67-8 │203-604-4│Mesitilenă/1,3,5-trimetilbenzen │ │100 │20 │- │- │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│346.│97-88-1 │202-615-1│Metacrilat de N-butil │ │150 │25 │250 │43 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│347.│97-63-2 │202-597-5│Metacrilat de etil │ │150 │32 │250 │54 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│348.│80-62-6 │201-297-1│Metacrilat de metil/Metil │ │205 │50 │410 │100 │Dir. 2009/161 │
│ │ │ │2-metilpropenoat │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│349.│74-82-8 │200-812-7│Metan │ │1200 │1834 │1500 │2292│ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│350.│74-99-7 │200-828-4│Metil-acetilenă/Propină │ │1300 │793 │1500 │915 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│351.│100-61-8 │202-870-9│N-Metilanilină │P │7 │16 │10 │23 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│352.│75-55-8 │200-878-7│2-Metilaziridină/Propilenimină │P │3 │- │5 │- │C1B │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│353.│78-78-4 │201-142-8│2-metilbutan/Izopentan │ │3000 │1000 │- │- │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│354.│123-51-3 │204-633-5│3-metil1-butanol/alcool izoamilic │ │18 │5 │37 │10 │Dir. 2019/1.831│
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│355.│591-78-6 │209-731-1│Metil butil cetonă/2-hexanonă │ │200 │49 │300 │80 │R2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│356.│108-87-2 │203-624-3│Metil ciclohexan │ │1200 │300 │1500 │375 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│357.│25639-42-3│247-152-6│Metil ciclohexanol │ │200 │42 │300 │64 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│358.│583-60-8 │209-513-6│2-Metil ciclohexanonă │P │250 │54,5 │350 │76 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│359.│96-34-4 │202-501-1│Metil cloracetat │ │5 │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│360.│80-63-7 │201-298-7│Metil alfa cloracrilat │ │2 │- │5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│361.│101-14-4 │202-918-9│4,4’Metilen-bis-(2clor-anilină) │P │0,01 │- │- │- │C1B │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2019/983 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│362.│101-68-8 │202-966-0│4,4’Metilendifenil diizocianat │ │- │- │0,15 │- │C2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│363.│101-77-9 │202-974-4│4,4’Metilen dianilină │P │0,08 │- │- │- │C1B; M2 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2019/130 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│364.│27137-41-3│248-253-8│Metil furan/Silvan │ │10 │- │20 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│365.│541-85-5 │208-793-7│5-metilheptan-3-onă │ │53 │10 │107 │20 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│366.│110-12-3 │203-737-8│5-metilhexan-2-onă │ │95 │20 │- │- │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│367.│60-34-4 │200-471-4│Metil hidrazină │P │0,37 │- │- │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│368.│74-93-1 │200-822-1│Metil mercaptan/Metantiol │ │- │- │1 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│369.│109-02-4 │203-640-0│4-metilmorfolină/N-metilmorfolină │ │- │- │70 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│370.│108-11-2 │203-551-7│4-metil2-pentanol/Metil izobutil │P │60 │- │100 │- │ │
│ │ │ │carbinol │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│371.│141-79-7 │205-502-5│4Metil-3-penten-2-onă/Oxid de │ │50 │12 │100 │24 │ │
│ │ │ │mesitil │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│372.│108-10-1 │203-550-1│4-metilpentan-2-onă │ │83 │20 │208 │50 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│373.│872-50-4 │212-828-1│n-metil-2-pirolidonă │P │40 │10 │80 │20 │R1B; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2009/161 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│374.│107-87-9 │203-528-1│Metil propil cetonă/2-pentanonă │ │250 │71 │300 │85 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│375.│98-83-9 │202-705-0│α-metilstiren/2-fenilpropenă │ │246 │50 │492 │100 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│376.│100-80-1 │202-889-2│3-Metilstiren │ │250 │51 │350 │72 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│377.│23564-05-8│245-740-7│Metil tiofanat │ │- │- │10 │- │M2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│378.│75-79-6 │200-902-6│Metil triclorsilan │ │1 │- │3 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│379.│124-70-9 │204-710-3│Metil vinil diclorsilan │ │3 │- │5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│380.│2554-06-5 │219-863-1│4-Metil-4-vinilsiloxan │P │30 │- │50 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│381.│72-43-5 │200-779-9│Metoxiclor [1,1,1-triclor-2,2di │P │10 │- │15 │- │ │
│ │ │ │(p-metoxi-fenil) etan] │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│382.│111-77-3 │203-906-6│2-(2-metoxietoxi)-etanol │P │50,1 │10 │- │- │R2; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │(2-metoximetiletoxi)-propanol/ │ │ │ │ │ │ │
│383.│34590-94-8│252-104-2│Dipropilenglicol monometileter/Eter │P │308 │50 │- │- │Dir. 2000/39 │
│ │ │ │metilic al dipropilenglicolului │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│384.│107-98-2 │203-539-1│1-Metoxi-2-propanol/ │P │375 │100 │568 │150 │Dir. 2000/39 │
│ │ │ │1-metoxipropan-2-ol │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │Metribuzin/4-amino-4,5-dihidro-6- │ │ │ │ │ │ │
│385.│21087-64-9│244-209-7│(1,1-dimetiletil)- │ │1 │- │2 │- │ │
│ │ │ │3-metiltio-1,2,4-triazin-5-onă │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │Mevinfos/ │ │ │ │ │ │ │
│386.│7786-34-7 │232-095-1│2-metoxicarbonil-1-metilvinil │ │0,05 │- │0,15 │- │ │
│ │ │ │dimetil fosfat/Fosdrin │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│387.│- │- │Molibden (compuşi insolubili) │ │5 │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│388.│- │- │Molibden (compuşi solubili) │ │2 │- │5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│389.│2212-67-1 │218-661-0│Molinat/S-etil │ │- │- │0,5 │- │C2; R2 │
│ │ │ │perhidroazepină-1-carbotioat │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2017/164 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valorile-limită│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │monoxidul de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │azot se aplică │
│390.│10102-43-9│233-271-0│Monoxid de azot │ │2,5 │2 │- │- │în condiţiile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │la art. II │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │din Hotărârea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 584/2018*).│
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │R1A │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2017/164 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valorile-limită│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │monoxidul de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │carbon se │
│391.│630-08-0 │211-128-3│Monoxid de carbon │ │23 │20 │117 │100 │aplică în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │condiţiile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │la art. II │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │din Hotărârea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 584/2018*).│
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│392.│74-89-5 │200-820-0│Mono-metilamină │ │10 │8 │15 │12 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│393.│110-91-8 │203-815-1│Morfolină │ │36 │10 │72 │20 │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│394.│8030-30-6 │232-443-2│Nafta/Gudron de huilă │P │100 │- │200 │- │C1B; M1B │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│395.│91-20-3 │202-049-5│Naftalină │ │50 │10 │- │- │C2; Dir. 91/322│
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│396.│91-59-8 │202-080-4│2-Naftilamină │P │- │- │- │- │Fp; C1A │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│397.│135-88-6 │205-223-9│N-2-naftilanilină/ │ │- │- │- │- │Fp; C2 │
│ │ │ │N-fenil-2-naftilamină │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│398.│135-64-8 │205-208-7│Naftol AS-SW/ │ │500 │- │1000 │- │ │
│ │ │ │3-hidroxi-N-2-naftil-2-naftamidă │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│399.│90-15-3 │201-969-4│1-Naftol │P │10 │- │15 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│400.│463-82-1 │207-343-7│Neopentan │ │3000 │1000 │- │- │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│401.│- │- │Nichel şi compuşi (exprimaţi în Ni) │ │0,1 │- │0,5 │- │C2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│402.│13463-39-3│236-669-2│Nichel tetracarbonil │ │0,05 │- │0,1 │- │C2; R1B │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│403.│54-11-5 │200-193-3│Nicotină/3-(N-metil-2-pirolidinil) │P │0,5 │- │- │- │Dir. 2006/15 │
│ │ │ │piridină │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│404.│1712-64-7 │216-983-6│Nitrat de izopropil │ │20 │5 │25 │7 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│405.│627-13-4 │210-985-0│Nitrat de n-propil │ │75 │17,5 │100 │23 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│406.│100-01-6 │202-810-1│p-Nitroanilină │P │3 │0,5 │5 │0,9 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│407.│100-17-4 │202-825-3│p-Nitroanisol │ │5 │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│408.│98-95-3 │202-716-0│Nitrobenzen │P │1 │0,2 │- │- │C2; R2; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│409.│627-05-4 │210-980-3│1-Nitrobutan │ │50 │- │75 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│410.│92-93-3 │202-204-7│4-Nitrodifenil │P │- │- │- │- │Fp; C1B │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│411.│79-24-3 │201-188-9│Nitroetan │P │62 │20 │312 │100 │Dir. 2017/164 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│412.│100-12-9 │202-821-1│4-Nitroetilbenzen │P │15 │2 │20 │3 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│413.│55-63-0 │200-240-8│Nitroglicerină/Trinitrat de glicerol│P │0,095 │0,01 │0,19 │0,02│Dir. 2017/164 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│414.│75-52-5 │200-876-6│Nitrometan │ │100 │40 │150 │60 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│415.│86-57-7 │201-684-5│1-Nitronaftalină │ │20 │3 │30 │4 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│416.│79-46-9 │201-209-1│2-Nitropropan │ │18 │5 │- │- │C1B; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2017/2.398│
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│417.│88-72-2 │201-853-3│2-Nitrotoluen │P │10 │1,8 │30 │5,3 │C1B; M1B; R2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│418.│99-08-1 │202-728-6│3-Nitrotoluen │P │10 │1,8 │30 │5,3 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│419.│99-99-0 │202-808-0│4-Nitrotoluen │P │10 │1,8 │30 │5,3 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│420.│62-75-9 │200-549-8│N-Nitrozodimetilamină │P │- │- │- │- │Fp; C1B │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│421.│143-08-8 │205-583-7│1-nonanol/Alcool nonilic │ │150 │25 │250 │42 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│422.│111-65-9 │203-892-1│Octan │ │1500 │322 │2000 │429 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│423.│127-90-2 │204-870-4│Octaclor dipropil eter │ │10 │- │15 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│424.│152-16-9 │205-801-0│Octametil pirofosforamidă/Schradan │P │0,3 │- │0,6 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│425.│111-87-5 │203-917-6│1-Octanol/Alcool octilic │P │150 │28 │250 │47 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│426.│111-13-7 │203-837-1│2-Octanonă/Metil hexil cetonă │ │100 │19 │200 │38 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│427.│2809-67-8 │- │2-Octină │ │500 │- │700 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│428.│111-46-6 │203-872-2│2,2’ oxibisetanol/Dietilenglicol │ │500 │115 │800 │184 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│429.│2238-07-5 │218-802-6│2,2’-[oxibis(metilen)]-bis oxiran/ │ │0,5 │0,1 │2 │0,4 │ │
│ │ │ │Diglicidil eter │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│430.│47110-30-5│- │Oxichinolat de cupru │ │5 │- │9 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│431.│1344-28-1 │215-691-6│Oxid de aluminiu │ │2 │- │5 │- │(Aerosoli) │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│432.│1303-86-2 │215-125-8│Oxid boric │ │10 │- │15 │- │R1B │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│433.│1306-19-0 │215-146-2│Oxid de cadmiu │ │0,05 │- │0,1 │- │(Fumuri) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1B; M2; R2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Fracţiune │
│434.│1305-78-8 │215-138-9│Oxid de calciu │ │1 │- │4 │- │respirabilă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2017/164 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│435.│1307-96-6 │215-154-6│Oxid de cobalt (II) │ │0,05 │- │0,1 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│436.│60-29-7 │200-467-2│Oxid de dietil/Dietil eter/Eter │ │308 │100 │616 │200 │Dir. 2000/39 │
│ │ │ │etilic │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│437.│55720-99-5│- │Oxid de difenilclorat/Hexaclor │P │0,5 │- │1,5 │- │ │
│ │ │ │difenil eter │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│438.│75-21-8 │200-849-9│Oxid de etilenă │P │1,8 │1 │- │- │C1B; M1B │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2017/2.398│
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│439.│1309-37-1 │215-168-2│Oxid feric │ │5 │- │10 │- │(Fumuri, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │pulberi) │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│440.│20619-16-3│243-922-0│Oxid de germaniu │ │2 │- │5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│441.│1309-48-4 │215-171-9│Oxid de magneziu │ │5 │- │15 │- │(Fumuri) │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│442.│1003-73-2 │213-714-4│N-Oxid 3-metil piridină │ │2 │- │3 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│443.│75-56-9 │200-879-2│Oxid de propilenă; │ │2,4 │1 │- │- │C1B; M1B; │
│ │ │ │1,2-Epoxipropan │ │ │ │ │ │Dir. 2017/2.398│
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│444.│1314-61-0 │215-238-2│Oxid de tantal │ │5 │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│445.│1314-13-2 │215-222-5│Oxid de zinc │ │5 │- │10 │- │(Fumuri) │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│446.│- │- │Oxizi de azot, cu excepţia celor │ │5 │ │8 │ │ │
│ │ │ │prevăzuţi la pct. 257 şi 390 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│447.│10028-15-6│233-069-2│Ozon │ │0,1 │0,05 │0,2 │0,1 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│448.│8002-74-2 │232-315-6│Parafină │ │2 │- │6 │- │(Fumuri) │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│449.│56-38-2 │200-271-7│Parathion (ISO)/O,O-dietil │P │0,05 │- │0,15 │- │ │
│ │ │ │O-4-nitrofenil fosforotioat │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │Parathion-metil (ISO)/O,O-dimetil │ │ │ │ │ │ │
│450.│298-00-0 │206-050-1│O-4-nitrofenil fosforotioat/ │P │0,1 │- │0,3 │- │ │
│ │ │ │Tiofosfat de di-O-metil şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │O-p-nitrofenil/Metil-parathion │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│451.│19624-22-7│243-194-4│Pentaboran │ │0,05 │0,02 │0,15 │0,06│ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│452.│76-01-7 │200-925-1│Pentacloretan │ │40 │- │60 │- │C2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│453.│87-86-5 │201-778-6│Pentaclorfenol │P │0,5 │0,04 │1 │0,09│C2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│454.│117-97-5 │204-224-1│Pentaclortiofenat de zinc │ │5 │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│455.│10026-13-8│233-060-3│Pentaclorură de fosfor │ │1 │- │- │- │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│456.│5714-22-7 │227-204-4│Pentafluorură de sulf │ │0,1 │- │0,3 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│457.│109-66-0 │203-692-4│Pentan │ │3000 │1000 │- │- │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│458.│71-41-0 │200-752-1│1-Pentanol │ │100 │- │200 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│459.│1314-56-3 │215-236-1│Pentaoxid de difosfor │ │1 │- │- │- │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│460.│1314-62-1 │215-239-8│Pentaoxid de vanadiu │ │0,05 │- │0,1 │- │(Fumuri) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │M2; R2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(Pulberi de │
│461.│1314-62-1 │215-239-8│Pentaoxid de vanadiu │ │0,1 │- │- │- │V_2O_5) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │M2; R2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│462.│1314-80-3 │215-242-4│Pentasulfură de difosfor │ │1 │- │- │- │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│463.│594-42-3 │209-840-4│Perclorometil mercaptan │ │0,5 │- │1,5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │După eliminarea│
│464.│8003-34-7 │232-319-8│Piretru │ │1 │- │- │- │lactonelor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │sensibilizante │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│465.│110-86-1 │203-809-9│Piridină │ │15 │5 │- │- │Dir. 91/322 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│466.│29232-93-7│249-528-5│Pirimifos-metil/Orafon │ │0,5 │- │2 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│467.│110-85-0 │203-808-3│Piperazină │ │0,1 │- │0,3 │- │R2; Dir. 2000/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│468.│7440-06-4 │231-116-1│Platină │ │1 │- │- │- │(Metalică) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 91/322 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│469.│- │- │Plumb şi compuşii săi anorganici │ │0,15 │- │- │- │Dir. 98/24 │
│ │ │ │(exprimaţi în Pb) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│470.│8050-81-5 │- │Polidimetilsiloxan │ │60 │- │80 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│471.│74-98-6 │200-827-9│Propan │ │1400 │778 │1800 │1000│ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│472.│107-10-8 │203-462-3│N-propilamină/Monopropilamină │ │0,5 │0,2 │0,8 │0,3 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│473.│3126-95-2 │221-509-6│N-Propil glicidil eter │ │100 │- │200 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│474.│57-57-8 │200-340-1│1,3-Propiolactonă │ │1,5 │- │- │- │C1B │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│475.│107-12-0 │203-464-4│Propionitril/Cianură de etil │ │0,1 │0,04 │0,3 │0,13│ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│476.│108-46-3 │203-585-2│Rezorcinol/1,3-benzendiol │P │45 │10 │- │- │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│477.│70281-37-7│- │Rodamină de tetrametil │ │70 │- │- │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│478.│- │- │Seleniu şi compuşi (exprimaţi în Se)│ │0,1 │- │0,2 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│479.│78-10-4 │201-083-8│Silicat de etil/Ortosilicat de │ │44 │5 │- │- │Dir. 2017/164 │
│ │ │ │tetraetil │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│480.│- │- │Staniu (compuşi anorganici exprimaţi│ │2 │- │- │- │Dir. 91/322 │
│ │ │ │în Sn) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│481.│- │- │Staniu (compuşi organici) │ │0,05 │- │0,15 │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│482.│100-42-5 │202-815-5│Stiren │ │50 │12 │150 │35 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│483.│7704-34-9 │231-722-6│Sulf │ │- │- │15 │- │(Pulberi) │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│484.│7773-06-0 │231-871-7│Sulfanat de amoniu │ │10 │- │15 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│485.│3689-24-5 │222-995-2│Sulfotep/O,O,O,O tetra │P │0,1 │- │- │- │Dir. 2000/39 │
│ │ │ │etil-ditio-pirofosfat │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│486.│75-15-0 │200-843-6│Sulfură de carbon │P │15 │5 │- │- │R2; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2009/161 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│487.│93-76-5 │202-273-3│2,4,5T/Acid 2,4,5 triclorfenoxi │ │5 │- │10 │- │ │
│ │ │ │acetic │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│488.│7440-25-7 │231-135-5│Tantal │ │5 │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│489.│13494-80-9│236-813-4│Telur │ │0,05 │- │0,15 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│490.│61788-32-7│262-967-7│Trifenil hidrogenat │ │19 │2 │48 │5 │Dir. 2017/164 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│491.│107-49-3 │203-495-3│TEPP/Tetraetil-pirofosfat │P │0,05 │- │0,1 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│492.│33693-04-8│251-637-8│Terbumeton │ │0,5 │- │1 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│493.│8006-64-2 │232-350-7│Terebentină │P │400 │- │500 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│494.│1634-04-4 │216-653-1│Terţ-butil metil eter/ │ │183,5 │50 │367 │100 │Dir. 2009/161 │
│ │ │ │2-metoxi-2-metilpropan │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│495.│98-51-1 │202-675-9│4-terţ butil toluen │ │45 │7,5 │60 │10 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│496.│79-27-6 │201-191-5│1,1,2,2 Tetrabrometan/Tetra bromură │ │10 │- │15 │- │ │
│ │ │ │de acetilenă │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│497.│76-11-9 │200-934-0│1,1,1,2 Tetraclor-2,2-difluor etan │ │3000 │303 │4000 │404 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│498.│76-12-0 │200-935-6│1,1,2,2 Tetraclor-1,2-difluor etan │ │3000 │303 │4000 │404 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│499.│79-34-5 │201-197-8│1,1,2,2 Tetracloretan │P │20 │3 │30 │4 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│500.│630-20-6 │211-135-1│1,1,1,2 Tetracloretan │P │20 │3 │30 │4 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│501.│127-18-4 │204-825-9│Tetracloretilenă │P │138 │20 │275 │40 │Dir. 2017/164 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│502.│56-23-5 │200-262-8│Tetraclorură de carbon/ │P │6,4 │1 │32 │5 │C2; │
│ │ │ │Tetraclormetan │ │ │ │ │ │Dir. 2017/164 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│503.│7550-45-0 │231-441-9│Tetraclorură de titan │ │1 │- │3 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│504.│78-00-2 │201-075-4│Tetraetil de plumb │P │0,01 │- │0,03 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│505.│109-99-9 │203-726-8│Tetrahidrofuran │P │150 │50 │300 │100 │C2; Dir. 2000/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│506.│119-64-2 │204-340-2│1,2,3,4 Tetrahidronaftalină/ │ │100 │- │200 │- │ │
│ │ │ │Tetralină │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│507.│509-14-8 │208-094-7│Tetranitrometan │ │3 │0,4 │6 │0,8 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│508.│479-45-8 │207-531-9│Tetril/N-metil-N-2,4,6 tetranitro │P │1 │- │1,5 │- │ │
│ │ │ │anilină │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│509.│20816-12-0│244-058-7│Tetraoxid de osmiu │ │0,001 │- │0,003│- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│510.│- │- │Thaliu (compuşi solubili exprimaţi │P │- │- │0,05 │- │ │
│ │ │ │în Tl) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│511.│137-26-8 │205-286-2│Thiram/Disulfură de tetrametil │ │2 │- │5 │- │ │
│ │ │ │tiuram │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│512.│7440-29-1 │231-139-7│Thoriu │ │0,02 │- │0,05 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│513.│7440-32-6 │231-142-3│Titan │ │10 │- │15 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│514.│108-88-3 │203-625-9│Toluen │P │192 │50 │384 │100 │R2; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│515.│- │- │Toluendiamină (amestec de izomeri) │ │5 │1 │10 │2 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│516.│584-84-9 │209-544-5│Toluen-2,4-diizocianat/ │ │0,07 │0,009│0,15 │0,02│C2 │
│ │ │ │2-metil-m-fenilen diizocianat │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│517.│119-93-7 │204-358-0│4,4’-bi-o-toluidină/o-tolidină │P │- │- │- │- │Fp; C1B │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│518.│95-53-4 │202-429-0│o-Toluidină/2-aminotoluen │P │0,5 │0,1 │- │- │C1B; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2017/2.398│
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│519.│106-49-0 │203-403-1│p-Toluidină/4-aminotoluen │P │4,46 │1 │8,92 │2 │C2 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2019/1.831│
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│520.│8001-35-2 │232-283-3│Toxafen │P │0,3 │- │0,5 │- │C2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │Triadimefon/1-(4-clorfenoxi) │ │ │ │ │ │ │
│521.│43121-43-3│256-103-8│-3,3-dimetil-1- │ │3 │- │5 │- │ │
│ │ │ │(1,2,4-triazol-1-il)butanonă │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│522.│102-70-5 │203-048-2│Trialilamină │P │1 │- │4 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│523.│102-82-9 │203-058-7│Tributilamină │ │- │- │20 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│524.│126-73-8 │204-800-2│Tributilfosfat │ │2 │- │5 │- │C2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│525.│75-87-6 │200-911-5│Tricloracetaldehidă/Cloral │ │2 │- │3 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│526.│120-82-1 │204-428-0│1,2,4-triclorbenzen │P │15,1 │2 │37,8 │5 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│527.│71-55-6 │200-756-3│1,1,1-tricloretan/Metil cloroform │ │555 │100 │1110 │200 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│528.│52-68-6 │200-149-3│Triclorfon/Dimetil │ │1 │- │2 │- │ │
│ │ │ │2,2,2-triclor-1-hidroxietilfosfonat │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│529.│79-01-6 │201-167-4│Tricloretilenă │P │54,7 │10 │164,1│30 │C1B; M2 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2019/130 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│530.│25267-55-4│- │2,4,5 Triclorfenolat de cupru │ │0,5 │- │1,5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│531.│75-69-4 │200-892-3│Tricolorfluormetan/Freon 11 │ │4000 │625 │5000 │781 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│532.│76-06-2 │200-930-9│Triclornitrometan/Cloropicrină │ │0,5 │0,07 │0,7 │0,1 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│533.│108-77-0 │203-614-9│2,4,6 triclor-1,3,5 triazină/clorură│ │- │- │1 │0,1 │ │
│ │ │ │de cianuril │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│534.│25735-29-9│247-216-3│Triclorpropan │P │100 │16,5 │150 │25 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │α,α,α-triclortoluen/Triclormetil │ │ │ │ │ │ │
│535.│98-07-7 │202-634-5│benzen/ │ │2 │0,3 │5 │0,7 │C1B │
│ │ │ │Triclorură de benzil/Fenilcloroform │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│536.│76-13-1 │200-936-1│1,1,2 Triclor-1,2,2 trifluor etan/ │ │5000 │- │7000 │- │ │
│ │ │ │Freon 113 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│537.│7719-12-2 │231-749-3│Triclorură de fosfor │ │2 │- │5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│538.│10025-87-3│233-046-7│Triclorură de fosforil/Oxiclorură de│ │0,064 │0,01 │0,13 │0,02│Dir. 2019/1.831│
│ │ │ │fosfor │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │Triclorură de tiofosforil/ │ │ │ │ │ │ │
│539.│3982-91-0 │223-622-6│Clorură de tiofosforil/Tiotriclorură│ │2 │- │5 │- │ │
│ │ │ │de fosfor │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│540.│1330-78-5 │215-548-8│o-Tricrezilfosfat │P │0,1 │- │2 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│541.│121-44-8 │204-469-4│Trietilamină │P │8,4 │2 │12,6 │3 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│542.│5224-23-7 │- │Trietil de plumb │P │0,01 │- │0,03 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│543.│112-27-6 │203-953-2│Trietilenglicol/[2,2’-(etilendioxi) │ │700 │114 │1000 │163 │ │
│ │ │ │dietanol] │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│544.│112-24-3 │203-950-6│Trietilentetramină/ │ │10 │1,7 │20 │3,3 │ │
│ │ │ │3,6-diazaoctantilendiamină │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│545.│115-86-6 │204-112-2│Trifenilfosfat │ │2 │- │4 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│546.│75-63-8 │200-887-6│Trifluoro-mono-brom metan │ │5000 │- │7000 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│547.│7783-54-2 │232-007-1│Trifluorură de azot │ │20 │- │30 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│548.│7637-07-2 │231-569-5│Trifluorură de bor │ │- │- │3 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│549.│7790-91-2 │232-230-4│Trifluorură de clor │ │- │- │0,4 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│550.│75-50-3 │200-875-0│Trimetilamină │ │4,9 │2 │12,5 │5 │Dir. 2019/1.831│
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│551.│526-73-8 │208-394-8│1,2,3-trimetilbenzen │ │100 │20 │- │- │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│552.│95-63-6 │202-436-9│1,2,4-trimetilbenzen │ │100 │20 │- │- │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│553.│75-77-4 │200-900-5│Trimetilclorsilan │ │3 │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│554.│121-82-4 │204-500-1│Trimetilen-trinitramină/Hexogen │P │2 │- │6 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│555.│118-96-7 │204-289-6│2,4,6 Trinitrotoluen/TNT │ │0,5 │- │1 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│556.│102-69-2 │203-047-7│Tripropilamină │ │3 │0,5 │4 │0,7 │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│557.│7440-33-7 │231-143-9│Tungsten │ │2 │- │6 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│558.│63148-62-9│- │Ulei polidimetil-siloxanic │P │200 │- │300 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Altele decât │
│559.│- │- │Uleiuri minerale │ │5 │- │10 │- │cele de la │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │poziţia 572 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│560.│25013-15-4│246-562-2│Vinil toluen │ │300 │- │400 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│561.│81-81-2 │201-377-6│Warfarină │P │0,1 │- │0,3 │- │R1A │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│562.│1330-20-7 │215-535-7│Xilen, izomer mixt, pur │P │221 │50 │442 │100 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│563.│108-38-3 │203-576-3│m-xilen │P │221 │50 │442 │100 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│564.│95-47-6 │202-422-2│o-xilen │P │221 │50 │442 │100 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│565.│106-42-3 │203-396-5│p-xilen │P │221 │50 │442 │100 │Dir. 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│566.│576-26-1 │209-400-1│2,6 Xilenol │ │15 │- │20 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│567.│1300-73-8 │215-091-4│Xilidină │P │1 │- │2 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│568.│12122-67-7│235-180-1│Zineb/Etilen-bis-ditiocarbamat de │ │0,5 │- │1 │- │ │
│ │ │ │zinc │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│569.│- │- │Zirconiu şi compuşi (exprimaţi în │ │5 │- │10 │- │ │
│ │ │ │Zr) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dir. 2019/130 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea-limită│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │se aplică de la│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │21 februarie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2023. Pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │exploatările │
│ │ │ │Emisii de eşapament ale motoarelor │ │0,05^ │ │ │ │miniere │
│570.│- │- │diesel │ │(17) │- │- │- │subterane │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │construcţiile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de tuneluri, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │valoarea-limită│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │se aplică de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 21 februarie│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2026. │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │Amestecuri de hidrocarburi aromatice│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │policiclice, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mai ales cele care conţin benzo[a] │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │piren, care sunt agenţi cancerigeni,│ │ │ │ │ │Dir. 2019/130 │
│571.│- │- │astfel cum sunt definiţi în art. 5, │P │- │- │- │- │C1B │
│ │ │ │pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │1.093/2006 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu modificările şi completările │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ulterioare │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │Uleiuri minerale care au fost │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizate în prealabil │ │ │ │ │ │ │
│572.│- │- │în motoare cu ardere internă pentru │P │- │- │- │- │Dir. 2019/130 │
│ │ │ │a lubrifia │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi a răci piesele mobile din motor │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────┴─────┴─────┴────┴───────────────┘


    ^(1) CAS: număr de înregistrare al Chemical Abstracts Service.
    ^(2) EC (EINECS): număr de înregistrare din Inventarul european al substanţelor (chimice) existente introduse pe piaţă/Catalogul european al substanţelor comercializate (European Inventory of Existing Chemical Substances).
    ^(3) Menţiunea „P“ care însoţeşte valoarea-limită de expunere profesională indică o contribuţie substanţială la încărcarea totală din organism prin posibilă expunere cutanată.
    ^(4) Măsurate sau calculate în raport cu o perioadă de referinţă de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT).
    ^(5) Nivel de expunere pe termen scurt. Valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere şi care se raportează la o perioadă de cincisprezece minute, cu excepţia cazului în care se prevede altfel.
    ^(6) mg/mc: miligrame pe metru cub de aer. Pentru substanţe chimice în fază gazoasă sau de vapori, valoarea-limită este exprimată la 20°C şi la 101,3 kPa („760 mm coloană de mercur“), dacă nu se precizează altfel.
    ^(7) ppm: părţi per milion, volume de contaminant la 10^6 volume de aer (ml/mc).
    ^(8) Notaţiile din această coloană au următorul înţeles:
    - C1A, C1B - poate provoca apariţia cancerului [conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 - anexa VI];
    – C2 - susceptibil de a provoca apariţia cancerului [conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 - anexa VI];
    – M1B - poate provoca anomalii genetice [conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 - anexa VI];
    – M2 - susceptibil de a provoca anomalii genetice [conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 - anexa VI];
    – R1A, R1B - poate dăuna fătului; poate dăuna fertilităţii [conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 - anexa VI];
    – R2 - susceptibil de a dăuna fertilităţii [conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 - anexa VI];
    – Fp - Foarte periculos. Concentraţia (prezenţa în mediul de muncă) acestor agenţi chimici trebuie să fie, practic, zero.
    – Directiva XXXX: Se indică directiva europeană în care a fost stabilită o valoare-limită orientativă pentru respectivul agent chimic, la nivel european. Numărul directivei poate fi însoţit şi de denumirea în limba română/engleză a agentului chimic respectiv, sub care îl regăsim în acea directivă.
    – Sunt indicate măsuri tranzitorii.
    – Starea agentului chimic, tipul fracţiunii măsurate.

    ^(9) Valoare-limită a expunerii pe termen scurt în raport cu o perioadă de referinţă de 1 minut.
    ^(10) Pentru acid sulfuric: Atunci când se alege o metodă adecvată de monitorizare a expunerii, trebuie să se ţină cont de limitările şi interferenţele potenţiale care pot apărea în prezenţa altor compuşi ai sulfului.
    ^(11) Pentru acid sulfuric: Particulele lichide pulverizate se definesc ca fracţiune toracică.
    ^(12) În timpul monitorizării expunerii trebuie să se ţină cont de valorile relevante de monitorizare biologică, astfel cum a sugerat Comitetul ştiinţific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenţi chimici (SCOEL).
    ^(13) Substanţa poate cauza sensibilizare cutanată şi a căilor respiratorii.
    ^(14) Fracţiune inhalabilă. Valoarea-limită de expunere profesională se raportează la fracţia respirabilă în situaţia în care, la data intrării în vigoare a prezentei, este implementat un sistem de biomonitorizare cu o valoare-limită biologică de maximum 0,002 mg Cd/g creatinină în urină.
    ^(15) Substanţa poate cauza sensibilizare cutanată.
    ^(16) Pentru mercur: În timpul monitorizării expunerii pentru mercur şi compuşii săi anorganici bivalenţi trebuie să se ţină cont de tehnicile relevante de monitorizare biologică care completează valorile-limită de expunere la mediul profesional.
    ^(17) Măsurat sub formă de carbon elemental.
    *) Până la data de 21 august 2023 se aplică valorile-limită din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrărilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici.
    Semnul „/“ în coloana 4: separă denumirile sinonime ale aceluiaşi agent chimic.

    ANEXA 2

    VALORI-LIMITĂ BIOLOGICE
    1. Plumbul şi compuşii săi ionici
    1.1. Monitorizarea biologică trebuie să includă măsurarea nivelului de plumb din sânge (PbB) pe baza spectrometriei de absorbţie sau a unei metode care duce la rezultate echivalente.
    Valorile-limită biologice cu caracter obligatoriu sunt indicate la pct. 2 poziţia 43.
    Valoarea biologică de 70 µg Pb/100 ml sânge este o valoare restrictivă.

    1.2. Supravegherea medicală necesită măsuri speciale dacă:
    - expunerea implică o concentraţie de plumb în aer mai mare de 0,075 mg/mc, calculat ca medie ponderată în funcţie de timp pentru o perioadă de 40 de ore pe săptămână; sau
    – un nivel al plumbului în sânge de peste 40 µg Pb/100 ml sânge este constatat la lucrători.

    1.3. Indicaţiile practice pentru monitorizarea biologică şi supravegherea medicală trebuie să fie elaborate conform art. 44 din Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea trebuie să includă recomandări cu privire la indicatorii biologici (de exemplu, ALAU, ZPP, ALAD) şi strategii de monitorizare biologică.^1
    ^1 Textul se referă la fostul art. 44 care a fost abrogat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.


    2. Tabel cu valorile-limită biologice obligatorii (VLBO)

┌────┬─────────────────┬───────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────┐
│Nr. │Substanţa │Indicatorul │Material│Momentul │VLBO │Menţiuni │
│crt.│ │biologic │biologic│recoltării│ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1. │Acetonă │Acetonă │urină │sfârşit de│50 mg/l │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2. │Alcool │Acetonă │urină │sfârşit de│50 mg/l │ │
│ │izopropilic │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│3. │Alcool metilic │Metanol │urină │sfârşit de│6 mg/l │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│4. │Aluminiu │Aluminiu │urină │sfârşit de│200 µg/l │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│5. │Aldrin │Aldrin │sânge │sfârşit de│10 µg/l │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │p-Aminofenol │urină │sfârşit de│10 µg/l │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
│6. │Anilină ├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Methemoglobină │sânge │sfârşit de│1,5% Hb │ │
│ │ │ │ │schimb │totală │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│7. │Antimoniu │Antimoniu │urină │sfârşit de│1 mg/l │ │
│ │(stibiu) │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │urină │sfârşit de│50 µg/g C │ │
│ │ │ │ │săptămână │ │ │
│8. │Arsen şi AsH_3 │Arsen ├────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │păr │sfârşit de│0,5 mg/100│ │
│ │ │ │ │săptămână │g │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Acid s-fenil │urină │sfârşit de│25 µg/g C │ │
│ │ │mercapturic │ │schimb │ │ │
│ │ ├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│9. │Benzen │Fenoli totali │urină │sfârşit de│50 mg/l │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
│ │ ├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Acid t, t muconic │urină │sfârşit de│500 µg/g C│ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│10. │Benzidină │Benzidină │urină │- │absent │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│11. │Beriliu │Beriliu │urină │sfârşit de│2 µg/l │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│12. │Bromură de metil │Brom │sânge │sfârşit de│2 mg/100 │ │
│ │ │ │ │schimb │ml │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │urină │sfârşit de│2 µg/g C │SCOEL │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
│ │ │Cadmiu ├────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│13. │Cadmiu şi compuşi│ │sânge │sfârşit de│5 µg/l │ │
│ │anorganici │ │ │schimb │ │ │
│ │ ├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Proteine │urină │sfârşit de│2 mg/l │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │4-Clorocatecol │urină │sfârşit de│150 mg/g C│ │
│ │ │total │ │schimb │ │ │
│14. │Clorbenzen ├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │p-Clorfenol total │urină │sfârşit de│25 mg/g C │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │COHb │sânge │sfârşit de│5% Hb │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
│ │ ├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│15. │Clorură de │Clorură de metilen │sânge │sfârşit de│1 mg/l │ │
│ │metilen │ │ │schimb │ │ │
│ │ ├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Clorură de metilen │urină │sfârşit de│0,3 mg/l │SCOEL │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │urină │în timpul │10 µg/g C │ │
│ │ │ │ │lucrului │ │ │
│16. │Crom │Crom ├────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │urină │sfârşit de│30 µg/g C │ │
│ │ │ │ │săptămână │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │urină │sfârşit de│15 µg/l │ │
│ │ │ │ │săptămână │ │ │
│17. │Cobalt │Cobalt ├────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │sânge │sfârşit de│1 µg/l │ │
│ │ │ │ │săptămână │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│18. │DDT │DDT │sânge │sfârşit de│20 µg/100 │ │
│ │ │ │ │schimb │ml │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│19. │Dieldrin │Dieldrin │sânge │sfârşit de│10 µg/100 │ │
│ │ │ │ │schimb │ml │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│20. │1,4 Diclorbenzen │2,5 Diclorfenol │urină │sfârşit de│150 µg/g C│ │
│ │ │total │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│21. │N, N-Dimetil │N-Metil acetamidă │urină │sfârşit de│30 µg/g C │ │
│ │acetamidă │ │ │săptămână │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│22. │N, N-Dimetil │Metil formamidă │urină │sfârşit de│15 mg/l │ │
│ │formamidă │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│23. │Etilbenzen │Acid mandelic │urină │sfârşit de│1,5 g/g C │ │
│ │ │ │ │săptămână │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│24. │Fenol │Fenoli totali │urină │sfârşit de│120 mg/g C│SCOEL │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│25. │Fluor şi compuşi │Fluor │urină │sfârşit de│5 mg/g C │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│26. │Halotan │Acid │sânge │sfârşit de│2,5 mg/l │ │
│ │ │trifluoroacetic │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│27. │Hexaclorbenzen │Hexaclorbenzen │ser │sfârşit de│150 µg/l │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│28. │N-hexan │2,5 Hexandionă │urină │sfârşit de│5 mg/g C │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│29. │Hidrazină │Hidrazină │urină │sfârşit de│200 µg/g C│ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│30. │Lindan │γ │sânge │sfârşit de│20 µg/l │ │
│ │ │Hexaclorciclohexan │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│31. │Mangan │Mangan │urină │sfârşit de│10 µg/l │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Mercur │sânge │sfârşit de│10 µg/l │SCOEL │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
│32. │Mercur şi compuşi├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │începutul │ │ │
│ │ │Mercur │urină │schimbului│30 µg/g C │ │
│ │ │ │ │următor │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│33. │Metiletilcetonă │Metiletilcetonă │urină │sfârşit de│2 mg/l │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Tricloretanol total│urină │sfârşit de│30 mg/l │ │
│ │ │ │ │săptămână │ │ │
│ │ ├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Tricloretanol total│sânge │sfârşit de│1 mg/l │ │
│ │ │ │ │săptămână │ │ │
│34. │Metilcloroform ├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Metil chloroform │sânge │sfârşit de│550 µg/l │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
│ │ ├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Acid tricloracetic │urină │sfârşit de│10 mg/l │ │
│ │ │ │ │săptămână │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│35. │Monoxid de carbon│COHb │sânge │sfârşit de│5% Hb │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│36. │Nichel │Nichel │urină │sfârşit de│3 µg/l │SCOEL │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │COHb │sânge │sfârşit de│5% Hb │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
│37. │Nichel carbonil ├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Nichel │urină │sfârşit de│15 µg/l │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │p-Nitrofenol total │urină │sfârşit de│5 mg/g C │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
│38. │Nitrobenzen ├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Methemoglobină │sânge │sfârşit de│1,5% Hb │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │p-Nitrofenol total │urină │sfârşit de│500 µg/l │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
│39. │Paration ├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Activitate │ │înaintea │Scădere > │ │
│ │ │colinesterazică │sânge │schimbului│30% │ │
│ │ │ │ │următor │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│40. │Pentaclor fenol │Pentaclor fenol │urină │sfârşit de│2 mg/g C │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│41. │Pesticide │Activitate │sânge │- │Scădere > │ │
│ │organofosforice │colinesterazică │ │ │30% │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Plumb │sânge │sfârşit de│70 µg/100 │Directiva│
│ │ │ │ │schimb │ml │98/24/CE │
│ │ ├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Plumb │urină │sfârşit de│150 µg/l │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
│ │ ├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Plumb │păr │sfârşit de│3 mg/cm │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
│42. │Plumb ├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Acid │urină │sfârşit de│10 mg/l │ │
│ │ │deltaaminolevulinic│ │schimb │ │ │
│ │ ├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Coproporfirine │urină │sfârşit de│300 µg/l │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
│ │ ├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Protoporfirină │ │sfârşit de│100 µg/100│ │
│ │ │eritrocitară liberă│sânge │schimb │ml │ │
│ │ │ │ │ │eritrocite│ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │sfârşit de│800 mg/g C│ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
│ │ │Acid mandelic │urină ├──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │începutul │ │ │
│ │ │ │ │schimbului│300 mg/g C│ │
│ │ │ │ │următor │ │ │
│ │ ├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│43. │Stiren │Acid fenilglioxalic│urină │sfârşit de│100 mg/g C│ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
│ │ ├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │sfârşit de│0,55 mg/l │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
│ │ │Stiren │sânge ├──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │începutul │ │ │
│ │ │ │ │schimbului│0,02 mg/l │ │
│ │ │ │ │următor │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Acid 2- │ │sfârşit de│ │ │
│ │ │tiotiazolidin 4 │urină │schimb │4 mg/l │ │
│44. │Sulfură de carbon│carboxilic │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Testul iodazidă │urină │sfârşit de│0,65 │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│45. │Telur │Telur │urină │sfârşit de│20 µg/l │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │înainte de│ │ │
│ │ │ │ │ultimul │3 ppm │ │
│ │ │Tetracloroetilenă │în aerul│schimb │(0,435 mg/│SCOEL │
│ │ │ │expirat │al unei │m^3) │ │
│ │ │ │ │săptămâni │ │ │
│ │ │ │ │de lucru │ │ │
│ │ ├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │înainte de│ │ │
│ │ │ │ │ultimul │ │ │
│46. │Tetracloroetilenă│Tetracloroetilenă │sânge │schimb │0,4 mg/l │SCOEL │
│ │ │ │ │al unei │ │ │
│ │ │ │ │săptămâni │ │ │
│ │ │ │ │de lucru │ │ │
│ │ ├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │sfârşit de│ │ │
│ │ │ │ │schimb şi │ │ │
│ │ │Acid tricloracetic │urină │sfârşit │7 mg/l │ │
│ │ │ │ │de │ │ │
│ │ │ │ │săptămână │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Plumb dietil │urină │sfârşit de│25 µg/l │ │
│ │Tetraetil de │ │ │schimb │ │ │
│47. │plumb ├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Plumb total │urină │sfârşit de│50 µg/l │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │sfârşit de│ │ │
│ │ │ │ │schimb şi │ │ │
│48. │Tricloroetilenă │Acid tricloracetic │urină │sfârşit │20 mg/l │SCOEL │
│ │ │ │ │de │ │ │
│ │ │ │ │săptămână │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Acid hipuric │urină │sfârşit de│2 g/l │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
│49. │Toluen ├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │o-Cresol │urină │sfârşit de│3 mg/l │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│50. │Uraniu │Uraniu │urină │sfârşit de│10 µg/l │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│51. │Vanadiu │Vanadiu │urină │sfârşit de│20 µg/l │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│52. │Xilen │Acid metilhipuric │urină │sfârşit de│3 g/l │ │
│ │ │ │ │schimb │ │ │
└────┴─────────────────┴───────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────┘


    NOTE:
    C - creatinină urinară
    Hb - hemoglobină
    COHb - carboxihemoglobină
    SCOEL - Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (Comitetul Ştiinţific pentru Valori-Limită de Expunere Profesională)
    Directiva 98/24/CE - directiva în care a fost stabilită respectiva valoare-limită biologică la nivelul Uniunii Europene    ANEXA 3

    INTERDICŢII
    Se interzic producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de muncă a agenţilor chimici prezentaţi mai jos,
    precum şi activităţile care îi implică. Interdicţiile nu se aplică dacă agentul chimic este prezent în alt agent chimic sau este deşeu,
    dacă valoarea concentraţiei sale este mai mică decât valoarea-limită de 0,1% măsurată în procente de greutate.

┌───────────────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea agentului│Număr │Număr │
│chimic │CAS^1) │EINECS^2)│
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│2 naftilamină şi │91-59-8 │202-080-4│
│derivaţii săi │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│4 aminodifenil şi │92-67-1 │202-177-1│
│derivaţii săi │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│benzidină şi │92-87-5 │202-199-1│
│derivaţii săi │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│4 nitrodifenil │92-93-3 │202-204-7│
└───────────────────┴────────┴─────────┘


    ^1) CAS: Chemical Abstracts Service.
    ^2) EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventarul european al substanţelor chimice introduse pe piaţă).

    ANEXA 4

    Valori-limită obligatorii de expunere profesională pentru pulberi şi fibre

┌────┬──────────┬─────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │Valoare-limită│ │
│Nr. │Nr. CAS │Nr. EC │Denumire │de expunere │Menţiuni^(2) │
│crt.│ │ │ │profesională │ │
│ │ │ │ │(8 ore)^(1) │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Potrivit │ │
│ │ │ │ │Hotărârii │ │
│ │ │ │ │Guvernului │ │
│ │ │ │Azbest │nr. 1.875/ │ │
│1. │- │- │(amestec de │2005, │C1A │
│ │ │ │fibre) │cu │ │
│ │ │ │ │modificările │ │
│ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │completările │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│2. │- │- │Bumbac, in, │1 mg/mc │fracţiune │
│ │ │ │cânepă │ │inhalabilă │
├────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Caolin (fără│ │ │
│ │ │ │fibre de │ │fracţiune │
│3. │332-58-7 │310-194-1│azbest şi │2 mg/mc │respirabilă │
│ │ │ │fără cuarţ ≥│ │ │
│ │ │ │1%) │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Carbură de │ │fracţiune │
│4. │409-21-2 │206-991-8│siliciu │10 mg/mc │inhalabilă │
│ │ │ │(carborund) │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Cărbune, │ │fracţiune │
│5. │- │- │cocs, grafit│2 mg/mc │respirabilă │
│ │ │ │(cuarţ ≤ 5%)│ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│6. │9004-34-6 │232-674-9│Celuloză │10 mg/mc │fracţiune │
│ │ │ │ │ │inhalabilă │
├────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│7. │- │- │Cereale │4 mg/mc │fracţiune │
│ │ │ │ │ │inhalabilă │
├────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│8. │- │- │Ciment │10 mg/mc │fracţiune │
│ │ │ │Portland │ │inhalabilă │
├────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Pulbere │ │fracţiune │
│9. │- │- │respirabilă │0,1 mg/mc │respirabilă │
│ │ │ │de silice │ │Directiva 2017│
│ │ │ │cristalină │ │/2.398 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│10. │- │- │Făină de │0,5 mg/mc │fracţiune │
│ │ │ │grâu │ │inhalabilă │
├────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│11. │- │- │Fibre de │1 fibră/cmc │ │
│ │ │ │p-amidă │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│12. │- │- │Fibre/lână │1 fibră/cmc │ │
│ │ │ │de sticlă │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│13. │- │- │Ipsos, gips │10 mg/mc │fracţiune │
│ │ │ │(cuarţ ≤ 1%)│ │inhalabilă │
├────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│14. │- │- │Lână de │1 fibră/cmc │fracţiune │
│ │ │ │furnal │ │respirabilă │
├────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│15. │- │- │Lână de rocă│1 fibră/cmc │fracţiune │
│ │ │ │ │ │respirabilă │
├────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│16. │- │- │Lemn de │0,5 mg/mc │fracţiune │
│ │ │ │cedru │ │inhalabilă │
├────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│17. │- │- │Lemn de │5 mg/mc │fracţiune │
│ │ │ │esenţă moale│ │inhalabilă │
├────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │fracţiune │
│ │ │ │ │ │inhalabilă │
│ │ │ │ │ │Directiva 2017│
│ │ │ │Pulbere de │ │/2.398 │
│18. │- │- │lemn de │2 mg/mc ^(3) │Valoare-limită│
│ │ │ │esenţă tare │ │3 mg/mc până │
│ │ │ │ │ │la │
│ │ │ │ │ │17 ianuarie │
│ │ │ │ │ │2023 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Marmură, │ │ │
│ │ │ │cretă │ │fracţiune │
│19. │- │- │(carbonat de│10 mg/mc │inhalabilă │
│ │ │ │calciu) │ │ │
│ │ │ │(cuarţ ≤ 1%)│ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Mică (fără │ │ │
│ │ │ │fibre de │ │fracţiune │
│20. │12001-26-2│601-648-2│azbest şi │3 mg/mc │respirabilă │
│ │ │ │fără cuarţ ≥│ │ │
│ │ │ │1%) │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │10 mg/mc │fracţiune │
│ │ │ │Pulberi fără│ │inhalabilă │
│21. │- │- │efect ├──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │specific │5 mg/mc │fracţiune │
│ │ │ │ │ │respirabilă │
├────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│22. │557-05-1 │209-674-9│Stearat de │10 mg/mc │fracţiune │
│ │ │ │zinc │ │inhalabilă │
├────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Talc (fără │ │ │
│ │ │ │fibre de │ │fracţiune │
│23. │14807-96-6│238-877-9│azbest şi │2 mg/mc │respirabilă │
│ │ │ │fără cuarţ ≥│ │ │
│ │ │ │1%) │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│24. │- │- │Tutun │10 mg/mc │fracţiune │
│ │ │ │ │ │inhalabilă │
├────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Fibre │ │ │
│ │ │ │ceramice │ │ │
│ │ │ │refractare │ │ │
│ │ │ │care sunt │ │ │
│ │ │ │substanţe │ │ │
│ │ │ │cancerigene │ │ │
│ │ │ │în sensul │ │ │
│ │ │ │art. 5, pct.│ │ │
│ │ │ │1, lit. a) │ │C1B; │
│25. │- │- │din │0,3 f/ml │Directiva 2017│
│ │ │ │Hotărârea │ │/2.398 │
│ │ │ │Guvernului │ │ │
│ │ │ │nr. 1.093/ │ │ │
│ │ │ │2006, │ │ │
│ │ │ │cu │ │ │
│ │ │ │modificările│ │ │
│ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │completările│ │ │
│ │ │ │ulterioare │ │ │
└────┴──────────┴─────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┘


    ^(1) Măsurate sau calculate în raport cu o perioadă de referinţă de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT).
    ^(2) Se indică tipul de fracţiune al pulberii, numărul directivei europene în care a fost stabilită respectiva valoare-limită de expunere profesională, clasificarea conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 - anexa VI, precum şi măsurile tranzitorii.
    ^(3) Dacă pulberile de lemn de esenţă tare sunt amestecate cu alte pulberi de lemn, valoarea-limită se aplică tuturor pulberilor de lemn prezente în amestec.
    NOTE:
    - fibre/cmc: se referă la fibrele respirabile care au diametrul < 3 µm (micrometri) şi lungimea fibrelor > 5 µm (micrometri), iar raportul lungime/diametru ≥ 3/1;
    – mg/mc: miligrame pe metru cub de aer la 20°C şi 101,3 kPa (760 mm coloană de mercur);
    – f/ml = fibre per mililitru.
    NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile din următoarele acte normative, care nu sunt încorporate în forma republicată a Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actelor modificatoare, precum şi menţiunile de transpunere a normelor comunitare în dreptul intern, după cum urmează:
    1) Articolul II şi anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2018:
    "ART. II
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi până la 21 august 2023 se instituie o perioadă de tranziţie în cazul exploatărilor miniere subterane şi al şantierelor de săpare a tunelurilor şi puţurilor în ceea ce priveşte valorile-limită ale următorilor agenţi chimici:
    a) monoxidul de azot, nr. CAS 10102-43-9;
    b) dioxidul de azot, nr. CAS 10102-44-0;
    c) monoxidul de carbon, nr. CAS 630-08-0.^3
    (2) Pe parcursul perioadei de tranziţie se aplică valorile-limită prevăzute în anexa nr. 3, iar după această perioadă se aplică cele stabilite în anexa nr. 1.^4
    (3) Începând cu data de 21 august 2023, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre se abrogă.
    ..................................................................................................................................................................
    ^3 A se vedea poziţiile corespunzătoare de la nr. crt. 257, 390 şi 391 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2021.
    ^4 A se vedea anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2021.
    ANEXA

    Lista valorilor-limită care se aplică în condiţiile prevăzute la art. II din hotărâre

┌────┬────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────────────┬────────┐
│ │Nr. crt. │ │ │ │ │Valoare-limită │ │
│ │din anexa │ │ │ │ │maximă │ │
│ │nr. 1 │ │ │ │ ├────────┬───────┤ │
│ │la Hotărârea│ │ │ │ │ │Termen │ │
│ │Guvernului │ │ │Denumirea│Acţiunea│8 ore^ │scurt^ │ │
│Nr. │nr. 1.218/ │CAS^(1) │EC^(2) │agentului│cutanată│(4) │(5) │Menţiuni│
│crt.│2006 │ │(EINECS) │chimic │^(3) │ │(15 │^(8) │
│ │(fără │ │ │ │ │ │min.) │ │
│ │modificările│ │ │ │ ├───┬────┼───┬───┤ │
│ │aduse │ │ │ │ │mg/│ppm^│mg/│ppm│ │
│ │de prezenta │ │ │ │ │mc │(7) │mc │^ │ │
│ │hotărâre) │ │ │ │ │(6)│ │(6)│(7)│ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───┼────┼───┼───┼────────┤
│1 │384 │10102-43-9│233-271-0│Monoxid │ │30 │24 │- │- │Dir. 91/│
│ │ │ │ │de azot │ │ │ │ │ │322^(9) │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───┼────┼───┼───┼────────┤
│2 │385 │630-08-0 │211-128-3│Monoxid │ │20 │17,5│30 │26 │R1A │
│ │ │ │ │de carbon│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───┼────┼───┼───┼────────┤
│3 │441 │10102-44-0│233-272-6│Dioxid de│ │5 │3 │8 │4 │ │
│ │ │ │ │azot │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴───┴────┴───┴───┴────────┘


    ^(1) CAS: număr de înregistrare al Chemical Abstracts Service.
    ^(2) EC (EINECS): număr de înregistrare din Inventarul european al substanţelor (chimice) existente introduse pe piaţă/Catalogul european al substanţelor comercializate (European Inventory of Existing Chemical Substances).
    ^(3) Menţiunea „P“ care însoţeşte valoarea-limită de expunere profesională indică posibilitatea unei penetrări cutanate importante.
    ^(4) Măsurate sau calculate în raport cu o perioadă de referinţă de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT).
    ^(5) Nivel de expunere pe termen scurt. Valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere şi care se raportează la o perioadă de cincisprezece minute, cu excepţia cazului în care se prevede altfel.
    ^(6) mg/m^3: miligrame pe metru cub de aer la 20°C şi 101,3 kPa („760 mm coloană de mercur“), dacă nu se precizează altfel.
    ^(7) ppm: părţi per milion, volume de contaminant la 10^6 volume de aer (ml/mc).
    ^(8) Notaţia R1A arată că agentul chimic respectiv poate dăuna fătului.
    ^(9) Directiva 91/322/CEE este directiva europeană în care a fost stabilită respectiva valoare-limită orientativă pentru monoxidul de azot, la nivel european."

    2) Articolul II şi menţiunea referitoare la transpunerea normelor comunitare în dreptul intern din Hotărârea Guvernului nr. 157/2020:
    "ART. II
    (1) Valorile-limită ale agenţilor chimici prevăzute la art. 7 şi 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, stabilite la nivel naţional până la data prezentei hotărâri, care sunt mai restrictive decât cele stabilite la nivel comunitar, rămân în vigoare până la revizuirea acestora.
    (2) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale informează Comisia Europeană şi statele membre despre valorile-limită de expunere profesională şi valorile-limită biologice naţionale prevăzute la alin. (1), introduse sau revizuite.
    .....................................................................................................................................................................................................
    Prezenta hotărâre transpune Directiva (UE) 2017/2.398 a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 345 din 27 decembrie 2017."

    3) Menţiunea referitoare la transpunerea normelor comunitare în dreptul intern din Hotărârea Guvernului nr. 53/2021:
    "Prezenta hotărâre transpune:
    - Directiva (UE) 2019/130 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 ianuarie 2019 de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 30 din 31 ianuarie 2019;
    – Directiva (UE) 2019/983 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2019 de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 164 din 20 iunie 2019;
    – Directiva (UE) 2019/1.831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori-limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului şi de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 279 din 31 octombrie 2019."


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016