Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.197 din 10 noiembrie 2021  privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 406/2021 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.197 din 10 noiembrie 2021 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 406/2021 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1087 din 15 noiembrie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Hotărârea Guvernului nr. 406/2021 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 8 aprilie 2021, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Suma de 172.056,00 mii lei, prevăzută la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2021, se repartizează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

    2. La articolul 5, literele a), c) şi e) vor avea următorul cuprins:
    "a) cheltuieli necesare funcţionării organizaţiilor, sediilor şi sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale şi comunitare, centrelor multifuncţionale, caselor tradiţionale, redacţiilor şi editurilor, cum ar fi: energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate; asigurări pentru clădiri şi pentru mijloacele de transport proprii, în comodat sau închiriate; chirii pentru sedii, sucursale/filiale, centre culturale şi comunitare, centre multifuncţionale, case tradiţionale, redacţii şi edituri; chirii pentru mijloace de transport; impozite pe clădiri şi mijloace de transport; taxa de concesionare şi alte taxe; lucrări de întreţinere şi reparaţii clădiri, mijloace de transport şi alte bunuri mobile şi imobile; abonamente pentru publicaţii; servicii de poştă, curierat, telecomunicaţii, internet şi IT; obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile; piese de schimb, carburanţi, lubrifianţi, consumabile pentru mijloace de transport proprii, în comodat sau închiriate; confecţionarea şi recondiţionarea de obiecte tradiţionale; comisioane bancare aferente operaţiunilor derulate din sumele alocate de la bugetul de stat; servicii cu caracter administrativ-gospodăresc; servicii de pază, protecţie şi P.S.I. prestate de societăţi specializate sau de personal calificat în domeniu pentru imobilele organizaţiilor; servicii de medicina muncii şi protecţia muncii pentru salariaţi, prestate de societăţi specializate sau de personal calificat în domeniu; taxe de participare la cursuri şi programe de perfecţionare şi formare profesională pentru salariaţi; achiziţii de servicii de perfecţionare şi formare profesională pentru salariaţi; transport, cazare, diurnă în limita plafonului neimpozabil şi alte drepturi băneşti ocazionate de deplasări în ţară şi în străinătate; servicii prestate de societăţi specializate sau de personal calificat în domeniu pentru punerea în aplicare a legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal; cotizaţii/contribuţii ale organizaţiei în calitatea sa de membru în organizaţii neguvernamentale, internaţionale, nepolitice, în domeniul drepturilor omului şi al minorităţilor naţionale; servicii specializate cu caracter financiar-contabil în domeniul resurselor umane şi al achiziţiilor în cazul externalizării parţiale sau integrale a serviciilor specializate; servicii de asistenţă juridică în cazul externalizării parţiale sau integrale a serviciilor specializate, taxe notariale, taxe de timbru judiciar ocazionate de litigii în legătură cu sumele alocate de la bugetul de stat; servicii de audit şi expertiză judiciară şi extrajudiciară în legătură cu activitatea organizaţiilor desfăşurată din sume alocate de la bugetul de stat, inclusiv în legătură cu bunurile imobile ale organizaţiilor; alte cheltuieli necesare funcţionării organizaţiilor, sediilor şi sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale şi comunitare, centrelor multifuncţionale, caselor tradiţionale, redacţiilor şi editurilor, în scopul păstrării şi promovării identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase;
    (...)
c) cheltuieli pentru presă, carte, manuale şcolare, publicaţii, materiale de informare şi de promovare, materiale şi campanii de informare publică, materiale multimedia, emisiuni radio-tv şi multimedia electronică, cum ar fi: editare, redactare şi tehnoredactare, corectură, tipărire, traducere, publicare, cu excepţia manualelor şcolare asigurate pentru învăţământul obligatoriu; realizare, distribuţie şi difuzare de emisiuni radio şi/sau tv, comandarea şi/sau realizarea de sondaje de opinie, studii, cercetări sociologice, achiziţie de carte şi publicaţii, achiziţie şi/sau închiriere de spaţii de emisie, închiriere de mijloace şi echipamente necesare (sonorizare, audiovideo etc.), cheltuieli aferente utilizării de frecvenţe radio, închiriere şi amenajare spaţiu necesar pentru emisiuni radio şi/sau tv, recuzită pentru emisiuni tv, transport, cazare, masă, diurnă şi alte drepturi băneşti ocazionate de deplasări în ţară în scopul realizării şi difuzării de materiale multimedia şi emisiuni radio şi/sau tv, carte, manuale şcolare, publicaţii, materiale de informare şi de promovare, onorarii, chirie, taxa de concesionare, impozite şi alte taxe, asigurare, energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate, alte servicii cu caracter administrativ-gospodăresc, lucrări de întreţinere şi reparaţii ale imobilelor în care se desfăşoară activitatea de realizare, publicare şi difuzare a materialelor multimedia, multimedia electronică şi de presă scrisă, alte cheltuieli şi alte materiale necesare pentru presă, carte, manuale şcolare, publicaţii, materiale de informare şi de promovare, materiale şi campanii de informare publică, materiale multimedia, emisiuni radio-tv şi multimedia electronică;
    (...)
e) cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor, cum ar fi: investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii organizaţiilor, sediilor, filialelor, centrelor culturale şi comunitare, centrelor multifuncţionale, caselor tradiţionale, editurilor, redacţiilor şi comunităţii, în scopul păstrării şi promovării identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase;"

    3. Anexa - Modul de repartizare a sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2021, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Kelemen Hunor
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Tiberiu Horaţiu Gorun
                    p. Departamentul pentru Relaţii Interetnice,
                    Dincer Geafer,
                    subsecretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Dan Vîlceanu

    Bucureşti, 10 noiembrie 2021.
    Nr. 1.197.
    ANEXA 1

    MODUL
    de repartizare a sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a
    la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2021,
    aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021

┌──────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├────┬──────────────────────┬──────────┤
│Nr. │ │Sume │
│crt.│Organizaţia │aprobate -│
│ │ │mii lei - │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│1 │Asociaţia Italienilor │3.817,49 │
│ │din România RO.AS.IT. │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Asociaţia Liga │ │
│2 │Albanezilor din │3.237,79 │
│ │România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Asociaţia │ │
│3 │Macedonenilor din │4.298,84 │
│ │România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│4 │Asociaţia Partida │23.917,58 │
│ │Romilor „Pro-Europa“ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│5 │Comunitatea Ruşilor │9.520,80 │
│ │Lipoveni din România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Federaţia │ │
│6 │Comunităţilor │5.823,45 │
│ │Evreieşti din România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│7 │Forumul Democrat al │13.420,73 │
│ │Germanilor din România│ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│8 │Uniunea Democrată │36.821,81 │
│ │Maghiară din România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│9 │Uniunea Armenilor din │7.548,69 │
│ │România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│10 │Uniunea Bulgară din │6.157,78 │
│ │Banat - România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│11 │Uniunea Croaţilor din │4.493,27 │
│ │România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│12 │Uniunea Culturală a │2.754,57 │
│ │Rutenilor din România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│13 │Uniunea Democrată │6.829,13 │
│ │Turcă din România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Uniunea Democratică a │ │
│14 │Slovacilor şi Cehilor │6.183,84 │
│ │din România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Uniunea Democrată a │ │
│15 │Tătarilor │6.990,30 │
│ │Turco-Musulmani din │ │
│ │România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│16 │Uniunea Elenă din │6.763,50 │
│ │România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│17 │Uniunea Polonezilor │4.614,09 │
│ │din România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│18 │Uniunea Sârbilor din │6.813,28 │
│ │România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│19 │Uniunea Ucrainenilor │12.049,06 │
│ │din România │ │
├────┴──────────────────────┼──────────┤
│TOTAL: │172.056,00│
└───────────────────────────┴──────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016