Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.191 din 29 septembrie 2022  pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.191 din 29 septembrie 2022 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Achiziţia de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h-200 km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 966 din 4 octombrie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Achiziţia de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h-200 km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă, componenta 4 - Transport sustenabil, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

    ART. 3
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară, răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Bogdan-Eduard Simcea,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 29 septembrie 2022.
    Nr. 1.191.
    ANEXA 1

    NOTĂ DE FUNDAMENTARE
    privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii
    „Achiziţia de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS,
    capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h-200 km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători“
    Scopul obiectivului de investiţii „Achiziţia de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h-200 km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători“ este de a înnoi flota de material rulant, deoarece există riscul ca, până în 2023, să nu mai existe nicio garnitură de tren disponibilă aptă pentru îndeplinirea obligaţiilor minime de serviciu public.
    Materialul rulant existent în România nu are nivelul de calitate cerut de publicul călător, iar tehnologiile de fabricaţie ce au fost utilizate sunt depăşite, nefiind posibil a se asigura îndeplinirea standardelor de calitate prevăzute în contractele de servicii publice.
    Contextul actual care justifică achiziţia de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h-200 km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători destinate transportului feroviar public de călători, se regăseşte menţionat în Studiul de fezabilitate nr. 22/266 din 7.06.2022 privind realizarea unor investiţii în parcul de locomotive şi vagoane din România, aferente liniilor electrificate, în vederea reducerii poluării, creşterii eficienţei, accesibilităţii şi gradului de digitalizare a transportului feroviar de călători, elaborat la nivelul Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF).
    În cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă - Pilonul I, ARF are calitatea de beneficiar, iar obiectivul componentei C4 - Transport sustenabil este de a spori sustenabilitatea sectorului transporturilor din România, prin sprijinirea tranziţiei verzi şi digitale a sectorului, respectiv de a dezvolta o infrastructură de transport durabilă şi ecologică, cu standarde de siguranţă adecvate, care să contribuie la finalizarea reţelelor transeuropene de transport (TEN-T) şi la descongestionarea nodurilor urbane, stimulând în acelaşi timp tranziţia către un transport sustenabil la nivel naţional, fiind vizate acţiuni orientate către dezvoltarea de măsuri „environmental friendly“.
    Totodată se are în vedere continuarea obiectivelor strategice europene şi româneşti în ceea ce priveşte dezvoltarea reţelei transeuropene de transport feroviar şi creşterea sustenabilă a economiei europene, proiecte de îmbunătăţire a calendarului trenurilor, prin introducerea unor obiective previzibile şi servicii de înaltă frecvenţă, sprijinite de existenţa unei flote de material rulant care respectă cel puţin dispoziţiile standardelor tehnice de interoperabilitate (STI), standardele tehnice internaţionale şi europene relevante (ISO şi EN) şi alte standarde tehnice naţionale aplicabile (SRs).
    Componenta de transport a Planului naţional de redresare şi rezilienţă include ca investiţie aprobată achiziţia de material rulant nou, destinat exclusiv transportului de călători.
    Introducerea locomotivelor electrice noi, destinate tractării vagoanelor de călători pe reţeaua feroviară din România, vizează creşterea eficienţei modului de exploatare a serviciilor de transport feroviar de călători, reducerea poluării şi creşterea confortului pe o serie de rute de pe reţeaua feroviară publică electrificată.
    Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Achiziţia de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h-200 km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători“, în baza Studiului de fezabilitate nr. 22/266 din 8.06.2022 privind realizarea unor investiţii în parcul de locomotive şi vagoane din România, aferente liniilor electrificate, în vederea reducerii poluării, creşterii eficienţei, accesibilităţii şi gradului de digitalizare a transportului feroviar de călători, a fost avizată favorabil de Consiliul tehnico-economic al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii cu Avizul nr. 82/91 din 29.08.2022.
    Principalele elemente care justifică achiziţia de material rulant nou, destinat transportului feroviar public de călători, conform Studiului de fezabilitate nr. 22/266 din 8.06.2022 privind realizarea unor investiţii în parcul de locomotive şi vagoane din România, aferente liniilor electrificate, în vederea reducerii poluării, creşterii eficienţei, accesibilităţii şi gradului de digitalizare a transportului feroviar de călători, sunt următoarele:
    (i) în ultimii 15 ani, în România nu s-au făcut achiziţii publice de material rulant nou destinate transportului feroviar public de călători;
    (ii) operatorul de transport feroviar de călători cu capital de stat nu a achiziţionat şi nu are în parcul activ un număr suficient de material rulant care să deservească publicul călător;
    (iii) operatorii de transport feroviar de călători cu capital privat, care au intrat pe piaţa de transport feroviar din România, au achiziţionat numai material rulant secondhand, cu o vechime considerabilă, care nu mai corespunde din punctul de vedere al cerinţelor europene de calitate şi siguranţă;
    (iv) respectarea prevederilor regulamentelor europene [Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport] şi adaptarea strategiei naţionale în domeniul transporturilor după strategia europeană 2020 ce se axează pe necesitatea evoluţiei transportului electric cu emisii scăzute, reducând emisiile, contribuind la durabilitatea mediului, la atenuarea schimbărilor climatice, ce diminuează dependenţa Europei de petrolul importat, prin reducerea emisiilor din transporturi cu 60% până în 2050, comparativ cu 1990, nivel care trebuie atins, printre altele, prin transferul pasagerilor interurbani pe distanţe medii şi al transportului de marfă de la transportul rutier la cel feroviar sau pe apă.

    În esenţă, situaţia actuală se prezintă astfel:
    - flota curentă de material rulant deţinută de operatorii de servicii privaţi şi de stat din România a depăşit deja sau este pe cale să îşi încheie ciclul de viaţă. Din acest motiv, există riscul ca, până în 2023, să nu mai existe nicio garnitură de tren disponibilă, aptă pentru îndeplinirea obligaţiilor minime de serviciu public;
    – cea mai mare parte a materialului rulant existent în România nu are nivelul de calitate impus de obligaţiile de serviciu public. Tehnologiile folosite sunt depăşite. Prin urmare, materialul rulant nu îndeplineşte standardele de calitate necesare pentru punerea în aplicare a contractelor de servicii publice, ceea ce necesită, aşadar, înlocuirea acestuia;
    – materialul rulant existent în România nu are nivelul de calitate cerut de publicul călător, iar tehnologiile de fabricaţie ce au fost utilizate sunt depăşite, nefiind posibil a se asigura îndeplinirea standardelor de calitate prevăzute în contractele de servicii publice.

    Achiziţionarea de material rulant nou pentru transportul feroviar public de călători va avea un impact semnificativ asupra nivelului calităţii serviciilor oferite, siguranţei călătorilor şi îmbunătăţirii condiţiilor de mediu, precum şi asupra costurilor şi a beneficiilor economice ale transportului feroviar de călători.
    Principalele beneficii economice care sunt avute în vedere după achiziţia de material rulant sunt următoarele:
    - economii de timp de călătorie pentru publicul călător;
    – reducerea costurilor de operare a vehiculului şi economii pentru publicul călător datorită transferului modal;
    – reducerea costurilor de întreţinere şi economii pentru operatorii de transport feroviar de călători;
    – reducerea numărului de accidente rutiere rezultate în urma transportului de persoane;
    – reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

    INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
    ai proiectului de investiţii „Achiziţia de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS,
    capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h-200 km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători“
    Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
    Beneficiar: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
    Amplasament: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

┌──────────────────────────┬───┬───────┐
│Valoarea totală a │mii│ │
│proiectului de investiţii,│lei│438.323│
│inclusiv T.V.A. │ │ │
├──────────────────────────┼───┼───────┤
│(în preţuri valabile în │ │ │
│data de 4.04.2022; 1 euro │ │ │
│= 4,9437 lei) │ │ │
├──────────────────────────┴───┴───────┤
│Capacităţi: │
├─────────────────────┬────┬───┬───────┤
│- locomotive │buc.│16 │ │
│electrice noi │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼───┼───────┤
│Durata proiectului de│luni│45 │ │
│investiţii │ │ │ │
├─────────────────────┴────┴───┴───────┤
│Eşalonarea investiţiei, inclusiv │
│T.V.A. │
├────────────┬────────┬────┬───┬───────┤
│- Anul I │mii lei │ │ │0 │
├────────────┼────────┼────┼───┼───────┤
│- Anul II │mii lei │ │ │65.748 │
├────────────┼────────┼────┼───┼───────┤
│- Anul III │mii lei │ │ │256.145│
├────────────┼────────┼────┼───┼───────┤
│- Anul IV │mii lei │ │ │116.430│
└────────────┴────────┴────┴───┴───────┘


    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea proiectului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă, componenta 4 - Transport sustenabil, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016