Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.151 din 23 decembrie 2013  privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale Twitter Facebook
Cautare document

HOTĂRÂRE nr. 1.151 din 23 decembrie 2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2014

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                 --------------
                               Ministrul mediului
                           şi schimbărilor climatice,
                                  Rovana Plumb

                         Ministrul delegat pentru ape,
                            păduri şi piscicultură,
                                Lucia Ana Varga

                Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
                                 Daniel Chiţoiu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea

    Bucureşti, 23 decembrie 2013.
    Nr. 1.151.


    ANEXĂ

                             DATELE DE IDENTIFICARE
         ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi
                în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele
                 Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut -
              Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului
       şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea
            Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului
                     centralizat al bunurilor din domeniul
       public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a
       căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării


┌──────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────┐
│1. Ordonator principal de credite (ministere sau │ │Ministerul Mediului şi │
│autorităţi ale administraţiei publice centrale) │ 163354444 │Schimbărilor Climatice │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ RO 24326056 │Administraţia Naţională "Apele Române"│
├──────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────────────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de │
│credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului │
│nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi │
│completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi│
│comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┬──────┬────────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┐
│Nr │ Nr. │ Codul │ │ │ │ Valoarea │
│crt│M.F.P.│de cla- │ Denumirea │ Descrierea tehnică │ Adresa │ de inventar │
│ │ │sificare│ │ │ │ actualizată │
│ │ │ │ │ │ │ (lei) │
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 1│ 63141│ 8.28.01│Foraj A. Ciurea │ │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Ciurea; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; INHGA │ 62.442│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 2│ 63785│ 8.16.08│Reţea geodezică de │ 235 borne │Ţara: România; │ │
│ │ │ │sprijin, ax cadastral│ │judeţul: Iaşi; -; -;│ │
│ │ │ │DA Prut │ │nr. - ; DA Prut │ 254.214│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 3│ 63786│ 8.16.08│Reţea geodezică de │ │Ţara: România; │ │
│ │ │ │sprijin, ax cadastral│ │judeţul: Galaţi; -; │ │
│ │ │ │DA Prut │283 borne │-; nr. -; DA Prut │ 189.024,26│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 4│ 63789│ 8.16.08│Reţea geodezică de │ │Ţara: România; │ │
│ │ │ │sprijin, ax cadastral│ │judeţul: Vaslui; -; │ │
│ │ │ │DA Prut │217 borne │-; nr. -; DA Prut │ 31.241,91│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 5│ 63987│ 8.03.11│Foraje DA Prut │44 foraje de studiu │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │ │ │-; - ; nr. -; │ │
│ │ │ │ │ │DA Prut │ 33.002,12│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 6│ 63988│ 8.03.11│Foraje DA Prut │28 foraje de studiu │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: Galaţi; -; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; DA Prut │ 898.919,04│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 7│ 63991│ 8.03.11│Foraje DA Prut │60 foraje de studiu │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: Vaslui; -; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; DA Prut │ 2.196.019,84│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 8│ 64009│ 8.16.01│Staţii de pompare │2 sp │Ţara: România; │ │
│ │ │ │DA Prut │ │judeţul: Vaslui; -; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; DAP │14.996.514,79│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 9│ 64240│ 8.17.02│Baraj acumularea │volum total = 16,6 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │Pereschiv │Vaten. = 9,55 mil. mc │judeţul: Bacău; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Podu Turcului│ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; DAP │17.149.014,27│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 10│ 64241│ 8.17.02│Acumularea Antoheşti │volum total = 0,94 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 0,54 mil. mc │judeţul: Bacău; │ │
│ │ │ │ │ │satul Antoheşti; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Bacău │ 3.008.164,13│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 11│ 64242│ 8.17.02│Acumularea │volum total= 17,95 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │Cătămăreşti │Vaten. = 9,87 mil. mc │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │ │ │com. Mihai Eminescu;│ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Botoşani │10.397.802,68│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 12│ 64243│ 8.17.02│Acumularea neperma- │volum total = 11,2 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │nentă Câmpeni │Vaten. = 11,2 mil. mc │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │ │ │satul Câmpeni; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Botoşani │ 5.664.148,94│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 13│ 64244│ 8.17.02│Acumularea Cal Alb │volum total= 16,28 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 10,15 mil. mc │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Hudeşti; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Botoşani │ 3.976.056,15│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 14│ 64245│ 8.17.02│Acumularea Mileanca │volum total= 14,35 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 8,25 mil. mc │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Mileanca; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; DAP │11.891.266,57│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 15│ 64246│ 8.17.02│Acumularea Negreni │volum total = 25,6 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 15,3 mil. mc │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Ştiubieni; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; DAP │ 8.883.950,5│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 16│ 64247│ 8.17.02│Barajul Drăcşani │volum total = 33 mil. mc, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 20,68 mil. mc │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Suliţa; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; DAP │ 3.854.354,09│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 17│ 64248│ 8.17.02│Acumularea Ezer │volum total = 14,1 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 8,5 mil. mc │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │ │ │municipiul Dorohoi; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Botoşani │ 4.348.177,54│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 18│ 64249│ 8.17.03│Acumularea neperma- │volum total = 4,8 mil. mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │nentă Lozova I │Vaten. = 4,8 mil. mc │judeţul: Galaţi; │ │
│ │ │ │(Schela) │ │comuna Schela; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Galaţi │ 1.555.353,46│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 19│ 64250│ 8.17.03│Acumularea neperma- │volum total = 3,2 mil. mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │nentă Lozova II │Vaten. = 3,2 mil. mc │judeţul: Galaţi; │ │
│ │ │ │(Lupele) │ │comuna Pechea; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Galaţi │ 1.210.767,91│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 20│ 64251│ 8.17.03│Barajul Malina │volum total = 1,25 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │vol. aten.= 1,25 mil. mc │judeţul: Galaţi; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Şendreni; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Galaţi │ 1.214.680,07│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 21│ 64252│ 8.17.03│Acumularea neperma- │volum total = 3,6 mil. mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │nentă Ijdileni │Vaten. = 3,6 mil. mc │judeţul: Galaţi; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Scânteieşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Galaţi │ 2.369.360,83│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 22│ 64253│ 8.17.03│Acumularea neperma- │volum total = 1,15 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │nentă Frumuşiţa │Vaten. = 1,15 mil. mc │judeţul: Galaţi; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Frumuşiţa; -;│ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Galaţi │ 1.976.468,74│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 23│ 64254│ 8.17.02│Acumularea Tansa │volum total= 27,12 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │Belceşti │Vaten. = 19,23 mil. mc │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Belceşti; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Iaşi │24.839.128,17│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 24│ 64255│ 8.17.02│Acumularea Podu │volum total= 37,82 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │Iloaiei │Vaten. = 27,2 mil. mc │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │ │oraşul Podu Iloaiei;│ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Iaşi │14.016.602,16│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 25│ 64256│ 8.17.02│Acumularea Cucuteni │volum total = 14,2 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 7,85 mil. mc │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Leţcani; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Iaşi │ 4.600.529│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 26│ 64257│ 8.17.02│Acumularea Ezăreni │volum total = 4,3 mil. mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 3,52 mil. mc │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Miroslava; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Iaşi │ 1.339.075│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 27│ 64258│ 8.17.02│Acumularea Ciurbeşti │volum total = 11,77 mil.mc│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 6,98 mil. mc │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Ciurea; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Iaşi │ 2.346.524│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 28│ 64259│ 8.17.02│Barajul acumularea │volum total = 7,25 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │Aroneanu │Vaten. = 4,06 mil. mc │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Aroneanu; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; DAP │ 1.661.517│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 29│ 64260│ 8.17.02│Acumularea Ciric III │volum total = 2,6 mil. mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 1,75 mil. mc │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │ │MRJ Iaşi; - ; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Iaşi │ 10.982.406│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 30│ 64261│ 8.17.03│Acumularea neperma- │volum total = 7,65 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │nentă Ciurea │Vaten. = 7,65 mil. mc │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │ │satul Ciurea; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Iaşi │ 8.856.596│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 31│ 64262│ 8.17.02│Acumularea Pârcovaci │volum total = 8,75 mil. mc│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 5,9 mil. mc │judeţul: Iaşi; -; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. - ; Iaşi │ 72.324.308│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 32│ 64263│ 8.17.03│Acumularea Hălceni │volum total = 42,8 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 29,8 mil. mc │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │ │satul Vlădeni; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Iaşi │ 68.587.192│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 33│ 64264│ 8.17.03│Acumularea neperma- │volum total = 3,7 mil. mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │nentă Vânători │Vaten. = 3,7 mil. mc │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Vânători; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Iaşi │ 2.264.968│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 34│ 64265│ 8.17.03│Acumularea neperma- │volum total = 3,2 mil. mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │nentă Cârlig │Vaten. = 3,2 mil. mc │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │ │satul Cârlig; - ; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Iaşi │ 1.235.960│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 35│ 64266│ 8.17.02│Acumularea Sârca │volum total = 23,3 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 17,7 mil. mc │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │ │satul Sârca; - ; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Iaşi │ 26.280.520│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 36│ 64267│ 8.17.02│Acumularea Rediu │volum total = 1,0 mil. mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 0,6 mil. mc │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Rediu; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Iaşi │ 7.205.795│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 37│ 64268│ 8.17.02│Acumularea Plopi │volum total = 26,9 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 17,2 mil. mc │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │ │satul Munteni; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Iaşi │ 13.361.602│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 38│ 64269│ 8.17.03│Acumularea neperma- │volum total = 8,7 mil. mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │nentă Barca │Vaten. = 8,7 mil. mc │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Mogoşeşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Iaşi │ 6.502.605│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 39│ 64272│ 8.17.03│Acumularea neperma- │volum total = 3,9 mil. mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │nentă Cornet │Vaten. = 3,9 mil. mc │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Miroslava; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Iaşi │ 4.495.240│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 40│ 64273│ 8.17.03│Amenajare râu Jijia │Ldig = 4,82 km │Ţara: România; │ │
│ │ │ │la Tigănaşi, │ │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │polder IV │ │comuna Ţigănaşi; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; DAP │ 2.401.770│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 41│ 64274│ 8.17.03│Amenajare râu Jijia │Ldig = 1,54 km, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │la Tigănaşi, │Vt = 2,57 mil. mc │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │polder V │ │comuna Ţigănaşi; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; DAP │ 2.897.387│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 42│ 64275│ 8.17.03│Amenajare râu Jijia │Ldig = 1,48 km, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │la Tigănaşi, │Vtotal = 3,15 mil. mc │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │polder VI │ │comuna Ţigănaşi; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; DAP │ 3.538.067│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 43│ 64276│ 8.17.03│Polderul Vămăşoaia │volum total = 0,31 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 0,31 mil. mc │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │ │MRJ Iaşi; - ; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Iaşi │ 1.115.892│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 44│ 64277│ 8.17.02│Acumularea Tungujei │volum total = 42 mil. mc, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 24,85 mil. mc │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Ţibăneşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Iaşi │ 93.016.888│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 45│ 64278│ 8.17.02│Acumularea Crăieşti │volum total = 1,975 mil.mc│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 0,98 mil. mc │judeţul: Neamţ; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Bozieni; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Neamţ │ 13.470.654,3│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 46│ 64279│ 8.17.03│Polderul Vultureşti │volum total = 20 mil. mc, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 20 mil. mc │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Vultureşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │11.708.603,52│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 47│ 64280│ 8.17.02│Acumularea Mânjeşti │volum total= 38,78 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 27,47 mil. mc │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │ │satul Mânjeşti; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Vaslui │28.302.554,01│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 48│ 64281│ 8.17.02│Acumularea Roşieşti │volum total = 1,1 mil. mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 0,8 mil. mc │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Roşieşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │ 1.718.082,42│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 49│ 64282│ 8.17.02│Acumularea Puşcaşi │volum total = 17,5 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 10,77 mil. mc │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │ │satul Puşcaşi; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Vaslui │ 22.368.263,6│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 50│ 64283│ 8.17.02│Acumularea Soleşti │volum total = 46,89 mil.mc│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 30,32 mil. mc │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Soleşti; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Vaslui │23.351.428,23│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 51│ 64284│ 8.17.02│Acumularea Căzăneşti │volum total = 21,2 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten = 14,8 mil. mc │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │ │satul Căzăneşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │19.398.932,46│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 52│ 64285│ 8.17.02│Acumularea Trohan │volum total = 176 mil. mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 1,36 mil. mc │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │ │satul Trohan; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Vaslui │ 3.603.717,26│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 53│ 64286│ 8.17.02│Acumularea Râpa │volum total = 24,8 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │Albastră │Vaten. = 14,67 mil. mc │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Zorleni; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │37.739.927,91│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 54│ 64287│ 8.17.02│Acumularea Cuibul │volum total= 50,35 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │Vulturilor │Vaten. = 27,73 mil. mc │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │ │satul Ciocani; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Vaslui │56.339.133,52│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 55│ 64288│ 8.17.02│Acumularea Delea │volum total = 2,42 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 1,92 mil. mc │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │ │MRJ Vaslui; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Vaslui │ 3.668.885,46│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 56│ 64289│ 8.17.03│Acumularea neperma- │volum total = 6,05 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │nentă Valea Seacă │Vaten. = 6,05 mil. mc │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Perieni; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │ 1.211.556,68│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 57│ 64290│ 8.17.02│Acumularea Pungeşti │volum total = 5,45 mil.mc,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vaten. = 2,05 mil. mc │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Pungeşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │ 2.478.306,66│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 58│ 64471│ 8.16.07│Diguri de apărare │Dig Brateşul de Jos, │ │ │
│ │ │ │BH Prut │Ldig = 19.600 m, h = 4 m; │ │ │
│ │ │ │ │Dig Vlădeşti, │ │ │
│ │ │ │ │Ldig = 2.500 m, h = 3.5 m;│ │ │
│ │ │ │ │Dig Brateşul de Sus, │ │ │
│ │ │ │ │Ldig = 34.270 m, h = 4 m; │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Dig compartimentare Sivita│judeţul: Galaţi; │ │
│ │ │ │ │Ldig = 1.920 m, h = 4 m │-; -; nr. -; DAP │ 6.627.491│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 59│ 64472│ 8.16.07│Diguri de apărare │Dig râu Prut, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │BH Prut │Sculeni-Tutura-Gorban, │judeţul: Iaşi; -; │ │
│ │ │ │ │Ldig = 76.300 m, h = 3,5 m│-; nr. -; Prut │80.511.415,60│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 60│ 64473│ 8.16.07│Diguri de apărare │Dig râu Prut la Drânceni, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │BH Prut │Ldig = 2.400 m, h = 2,5 m │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Drânceni; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Prut │ 797.958,19│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 61│ 64567│ 8.28.02│Posturi hidrometrice │ │Ţara: România; │ │
│ │ │ │DA Prut │ │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │ │ │-; - ; nr. -; DAP │ 173.990,88│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 62│ 64569│ 8.28.02│Instalaţii hidrome- │ │Ţara: România; │ │
│ │ │ │trice DA Prut (punţi │ │judeţul: Iaşi; -; │ │
│ │ │ │hidrometrice) │ │-; nr. -; Iaşi │ 63.229,31│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 63│ 64589│ 8.16.07│Diguri de apărare │Dig Barcea-H. Conachi, │ │ │
│ │ │ │BH Siret │Ldig = 31.946 m, │ │ │
│ │ │ │ │Hdig = 3 m; LDig_ irig- │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Ape uzate = 2.000 m, │judeţul: Galaţi; -; │ │
│ │ │ │ │Hdig = 1,5 m │-; nr. -; DAP │14.354.673,94│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 64│ 64795│ 8.03.09│Regularizări DA Prut │lungime = 118,4 km │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: Iaşi; -; -;│ │
│ │ │ │ │ │nr. - ; Iaşi │ 138709629,40│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 65│ 64796│ 8.03.09│Regularizări DA Prut │241,85 km │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │ │ │-; - ; nr. -; DAP │26.179.811,60│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 66│ 64797│ 8.03.09│Regularizări DA Prut │lungime = 45,770 km │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: Bacău; -; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Bacău │ 6.959.265,91│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 67│ 64798│ 8.03.09│Regularizări DA Prut │lungime = 138,566 km │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: Galaţi; -; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; DAP │29.713.472,37│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 68│ 64799│ 8.03.09│Regularizări DA Prut │lungime = 3,19 km │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: Neamţ; -; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Neamţ │ 402.959,10│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 69│ 64800│ 8.03.09│Regularizări DA Prut │lungime = 324,709 km │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: Vaslui; -; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │25.366.842,79│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 70│ 64801│ 8.03.09│Regularizări DA Prut │lungime = 10,1 km │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: Vrancea; -;│ │
│ │ │ │ │ │- ; nr. -; DAP │ 203.303,48│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 71│ 64808│ 8.03.09│Consolidări maluri │Lconsolidare = 16.096 m │Ţara: România; │ │
│ │ │ │albii │ │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │ │municipiul Paşcani; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; DAP │15.282.446,39│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 72│ 64846│ 8.03.09│Consolidări mal │Reabilitare Baranca II şi │Ţara: România; │ │
│ │ │ │DA Prut │Oroftiana II, epiuri de │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │ │piatră, lungime = 23.850 m│-; - ; nr. -; DAP │14.155.084,39│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 73│ 64847│ 8.03.09│Consolidări de mal │l = 20.640 m │Ţara: România; │ │
│ │ │ │DA Prut │ │judeţul: Galaţi; -; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; DAP │45.031.965,16│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 74│ 64849│ 8.03.09│Consolidări de albii │lungime = 12.795 m │Ţara: România; │ │
│ │ │ │DA Prut │ │judeţul: Vaslui; -; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │ 1.248.200,79│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 75│ 65151│ 8.16.07│Diguri de apărare │Dig r. Jijia Cirniceni │Ţara: România; │ │
│ │ │ │BH Prut │confluenţă cu r. Prut, │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │Ldig = 6.400 m, h = 3 m │comuna Popricani; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Prut │ 32.406.274│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 76│ 65156│ 8.16.07│Diguri de apărare │Dig r. Bahlui, │ │ │
│ │ │ │BH Prut │Ldig = 22.320 m, h = 2 m; │ │ │
│ │ │ │ │Dig r. Vămăşoaia, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Ldig = 6.000 m, h = 2 m; │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │Dig r. Nicolina, │MRJ Iaşi; │ │
│ │ │ │ │Ldig = 6.500 m, h = 1,5 m │- ; nr. -; Prut │ 7.247.479,96│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 77│ 65157│ 8.16.07│Diguri de apărare │Dig r. Bahlui, Holboca │Ţara: România; │ │
│ │ │ │BH Prut │confluenţă cu Jijia, │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │Holboca-Tomeşti, │comuna Holboca; -; │ │
│ │ │ │ │Ldig = 10.000 m, h = 3 m │nr. -; Prut │ 12.133.294│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 78│ 65163│ 8.16.07│Diguri de apărare │Dig r. Prut Albiţa-Fălciu,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │BH Prut │Ldig = 67.800 m, h = 3,5 m│judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │ │municipiul Huşi; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; DAP │ 9.856.147,65│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 79│ 65248│ 8.28.01│Baraca Cârlig │P, Stot. = 6.300 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sc = 610 mp, Sd = 610 mp │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │ │Satul Cârlig; - ; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Iaşi │ 5.215,74│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 80│ 65250│ 8.28.01│Cantonul Pereschiv │P, Sconstr. = 182,75 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 182,75 mp, │judeţul: Bacău; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 2.537,5 mp │comuna Podu Turcului│ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; DAP │ 432.995,30│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 81│ 65251│ 8.28.01│Cantonul Plopana │Clădire tip P+1, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sconstr. = 151 mp, │judeţul: Bacău; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 302 mp, │comuna Plopana; -; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 2.511 mp │nr. -; Bacău │ 660.880,74│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 82│ 65252│ 8.28.01│Cantonul (SM) Onceşti│P+1, Sconstr. = 63 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 126 mp, │judeţul: Bacău; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 5.860 mp │comuna Onceşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Bacău │ 306.823,04│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 83│ 65253│ 8.28.01│Cantonul Cătămărăşti │P, Sconstr. = 770,5 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 770,5 mp, │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 7.700 mp │satul Cătămăreşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Botoşani │ 136.411,41│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 84│ 65254│ 8.28.01│Cantonul Câmpeni │P+1, Sconstr. = 220 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 440 mp, │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 3.800 mp │satul Câmpeni; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Botoşani │ 127.019,69│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 85│ 65255│ 8.28.01│Cantonul Cal Alb │P, Sconstr. = 270 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 270 mp, │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 2.700 mp │comuna Hudeşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Botoşani │ 62.455,59│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 86│ 65256│ 8.28.01│Cantonul Mileanca │P, Sconstr. = 260 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 260 mp, │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 2.100 mp │comuna Mileanca; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Botoşani │ 989.071,24│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 87│ 65257│ 8.28.01│Cantonul Negreni │P, Sconstr. = 324 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 324 mp, │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 1.600 mp │-; - ; nr. -; │ │
│ │ │ │ │ │Ştiubieni │ 54.635,91│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 88│ 65258│ 8.28.01│Cantonul Ştefăneşti │P+1, Sconstr. = 368 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 736 mp, │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 5.200 mp │oraşul Ştefăneşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Botoşani │ 93.354,3│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 89│ 65259│ 8.28.01│Cantonul Horodiştea │P, Sconstr. = 110 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 110 mp, │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 2.426 mp │comuna Păltiniş; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Botoşani │ 276.524,41│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 90│ 65260│ 8.28.01│Canton Dorohoi │P, Sconstr. = 279,12 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 279,12 mp, │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 4.134 mp │municipiul Dorohoi; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; DAP │ 112.469,41│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 91│ 65261│ 8.28.01│Cantonul Ezer │P+1, Sconstr. = 180 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 360 mp, │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 4.055 mp │municipiul Dorohoi; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; DAP │ 137.962,04│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 92│ 65263│ 8.28.01│Cantonul Rădăuţi-Prut│P+1, Sconstr. = 220 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 440 mp, │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │ │Stot = 3.000 mp │comuna Rădăuţi-Prut;│ │
│ │ │ │ │ │-; nr. - ; Botoşani │ 155.496,48│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 93│ 65265│ 8.28.01│Staţia meteo Răuseni │P, Sconstr. = 82 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 82 mp, │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 2.119 mp │comuna Răuseni; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Botoşani │ 514.656,97│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 94│ 65267│ 8.28.01│Cantonul Vames │P, Sconstr. = 191 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 191 mp, │judeţul: Galaţi; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 1.900 mp │comuna Piscu; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Galaţi │ 68.161,85│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 95│ 65268│ 8.28.01│Cantonul Fundeni │P, Sconstr. = 191 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 191 mp, │judeţul: Galaţi; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 1.900 mp │comuna Fundeni; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Galaţi │ 1.255.528,74│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 96│ 65269│ 8.28.01│Cantonul Vasile │P, Sconstr. = 172 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │Alecsandri │Sdesf. = 172 mp, │judeţul: Galaţi; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 2.100 mp │comuna Braniştea; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Galaţi │ 815.843,20│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 97│ 65270│ 8.28.01│Cantonul Piscu │P, Sconstr. = 172 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 172 mp, │judeţul: Galaţi; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 2.500 mp │comuna Independenţa;│ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Galaţi │ 37.433,52│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 98│ 65272│ 8.28.01│Cantonul Drăgăneşti │P+1, Sconstr. = 198 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf = 396 mp, │judeţul: Galaţi; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 872 mp │comuna Drăgăneşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Galaţi │ 56.697,38│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ 99│ 65275│ 8.28.01│Cantonul Ghidigeni │P+1, Sconstr. = 165 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 330 mp, │judeţul: Galaţi; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 960 mp │comuna Ghidigeni; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Galaţi │ 14.834,59│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│100│ 65288│ 8.28.01│Cantonul Belceşti │Clădire tip P, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sconstr. = 300 mp, │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 300 mp, │comuna Belceşti; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 2.520 mp │-; nr. -; Iaşi │ 120.166,88│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│101│ 65289│ 8.28.01│Cantonul Podu Iloaiei│P, Sconstr. = 662 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 662 mp, │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │Stotală = 16.712 mp │oraşul Podu Iloaiei;│ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Iaşi │ 137.026,13│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│102│ 65290│ 8.28.01│Cantonul Cucuteni │P, Sconstr. = 184 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 184 mp, │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 4.000 mp │comuna Leţcani; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Iaşi │ 42.841│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│103│ 65291│ 8.28.01│Cantonul Trifeşti │P, Sconstr. = 237 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 237 mp, │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 800 mp │comuna Trifeşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Iaşi │ 72.659,78│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│104│ 65292│ 8.28.01│Cantonul Ezăreni │P, Sconstr. = 299 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 299 mp, │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 1.864 mp │satul Horpaz; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Iaşi │ 37.295│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│105│ 65293│ 8.28.01│Cantonul Ciurbeşti │P, Sconstr. = 149 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 149 mp, │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 2.300 mp │comuna Miroslava; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Iaşi │ 35.811│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│106│ 65294│ 8.28.01│Cantonul Aroneanu │Clădire tip P, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sconstr. = 105 mp, │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 105 mp, │comuna Aroneanu; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 3.230 mp │-; nr. -; DAP │ 31.680│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│107│ 65295│ 8.28.01│Cantonul Ciric III │P+1, Sconstr. = 659 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 1.318 mp, │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 3.489 mp │MRJ Iaşi; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Iaşi │ 108.237,74│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│108│ 65296│ 8.28.01│Cantonul Ungheni │P+1+M, Sconstr. = 300 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 900 mp, │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 1.530 mp │comuna Ungheni; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Iaşi │ 89.912│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│109│ 65297│ 8.28.01│Cantonul Prisecani │P, Sconstr. = 800 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 800 mp, │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 1.800 mp │comuna Prisăcani; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Iaşi │ 32.573│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│110│ 65298│ 8.28.01│Cantonul Pârcovaci │P+1, Sconstr. = 502 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 1.004 mp, │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 1.300 mp │oraşul Hârlău; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Iaşi │ 634.489,02│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│111│ 65299│ 8.28.01│Cantonul Hălceni │Clădire tip P+1, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sconstr. = 445 mp, │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 890 mp, │satul Hălceni; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 19.020 mp │-; nr. -; Iaşi │ 404.185,25│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│112│ 65300│ 8.28.01│Cantonul Vânători │Construcţie tip P+1, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sconstr. = 242 mp, │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 484 mp, │comuna Vânători; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 2.024 mp │-; nr. -; Iaşi │ 299.292│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│113│ 65301│ 8.28.01│Cantonul Sârca │P+1, Sconstr. = 150 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 300 mp, │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 1.334 mp │satul Sârca; - ; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Iaşi │ 241.927│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│114│ 65302│ 8.28.01│Cantonul Rediu │P+1+M, Sconstr. = 336 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 1.008 mp, │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 1.000 mp │comuna Rediu; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; DAP │ 650.493,54│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│115│ 65303│ 8.28.01│Cantonul Plopi │P, Sconstr. = 302 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 302 mp, │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 2.420 mp │satul Munteni; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Iaşi │ 128.341│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│116│ 65304│ 8.28.01│Cantonul Grozeşti │P, Sconstr. = 200 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 200 mp, │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 1.250 mp │comuna Grozeşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Iaşi │ 59.421│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│117│ 65305│ 8.28.01│Cantonul Chipereşti │P+1+M, Sconstr. = 340 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 1.020 mp, │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 1.684 mp │satul Chipereşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Iaşi │ 197.840│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│118│ 65307│ 8.28.01│Cantonul Tungujei │P+M, Sconstr. = 660 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 1.320 mp, │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 1.000 mp │comuna Ţibăneşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Iaşi │ 282.282│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│119│ 65308│ 8.28.01│Cantonul Ciurea │P+1, Sconstr. = 130 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 260 mp, │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 1.030 mp │comuna Ciurea; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Iaşi │ 175.769│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│120│ 65309│ 8.28.01│Cantonul Crăieşti │P+1, Sconstr. = 170 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 340 mp, │judeţul: Neamţ; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 1.867 mp │comuna Bozieni; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Neamţ │ 135.040,92│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│121│ 65310│ 8.28.01│Cantonul Drânceni │P, Sconstr. = 133 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 133 mp, │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 2.275 mp │satul Drânceni; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │ 386.884,88│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│122│ 65311│ 8.28.01│Cantonul Broscoşeşti │P, Sconstr. = 170,65 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 170,65 mp, │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 1.170 mp │comuna Lunca Banului│ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │ 297.292,24│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│123│ 65312│ 8.28.01│Cantonul Trohan │P, Sconstr. = 163 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │(baraca) │Sdesf. = 163 mp, │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 3.778 mp │satul Gârceni; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │ 34.043,57│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│124│ 65313│ 8.28.01│Cantonul SH Bârlad │P+2, Sconstr. = 117 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 351 mp, │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 1.310 mp │municipiul Bârlad; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │ 189.185,61│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│125│ 65314│ 8.28.01│Cantonul Delea │P, Sconstr. = 183,75 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 183,75 mp, │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 2.964 mp │MRJ Vaslui; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │ 100.075,94│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│126│ 65315│ 8.28.01│Cantonul Negreşti │P+2, Sconstr. = 203 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 609 mp, │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 1.560 mp │oraşul Negreşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │ 223.349,12│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│127│ 65316│ 8.28.01│Cantonul Mărăşeni │P+1, Sconstr. = 184 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 368 mp, │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 915 mp │comuna Ştefan cel │ │
│ │ │ │ │ │Mare; -; nr. -; │ │
│ │ │ │ │ │Vaslui │ 161.049,18│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│128│ 65317│ 8.28.01│Cantonul Ştefan cel │P+1, Sconstr. = 495 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │Mare │Sdesf. = 990 mp, │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 2.128 mp │comuna Ştefan cel │ │
│ │ │ │ │ │Mare; -; nr. -; │ │
│ │ │ │ │ │Vaslui │ 177.624,86│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│129│ 65318│ 8.28.01│Cantonul Pungeşti │P, Sconstr. = 170 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 170 mp, │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 1.882 mp │comuna Pungeşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │ 66.058,32│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│130│ 65319│ 8.28.01│Cantonul Puşcaşi │P, Sconstr. = 699 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 699 mp, │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 4.500 mp │comuna Laza; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; Vaslui │ 104.875,75│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│131│ 65320│ 8.28.01│Cantonul Buhăieşti │P+1, Sconstr. = 189 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 378 mp, │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 2.304 mp │comuna Vultureşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │ 175.525,94│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│132│ 65321│ 8.28.01│Cantonul Căzăneşti │P, Sconstr. = 173 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 173 mp, │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 910 mp │oraşul Negreşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; DAP │ 76.709,64│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│133│ 65322│ 8.28.01│Cantonul Mânjeşti │P, Sconstr. = 274,8 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 274,8 mp, │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 950 mp │satul Mânjeşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │ 100.384,71│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│134│ 65323│ 8.28.01│Cantonul Soleşti │P, Sconstr. = 183 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 183 mp, │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 3.550 mp │comuna Soleşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │ 82.667,24│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│135│ 65324│ 8.28.01│Cantonul Crasna │P+1, Sconstr. = 196,65 mp,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 393,3 mp, │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 1.560 mp │satul Crasna; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │ 166.624,08│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│136│ 65325│ 8.28.01│Cantonul Roşieşti- │P+1, Sconstr. = 205 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │Gară │Sdesf. = 410 mp, │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 1.580 mp │comuna Roşieşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │ 184.689,83│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│137│ 65326│ 8.28.01│Cantonul Roşieşti │P, Sconstr. = 31 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │(ac) │Sdesf. = 31 mp, │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 1.705 mp │comuna Roşieşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │ 112.910,60│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│138│ 65327│ 8.28.01│Cantonul Cuibul │P, Sconstr. = 272 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │Vulturilor │Sdesf. = 272 mp, │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 2.725 mp │satul Ciocani; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │ 110.027,94│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│139│ 65328│ 8.28.01│Cantonul Râpa │P, Sconstr. = 275 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │Albastră │Sdesf. = 275 mp, │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 1.314 mp │comuna Zorleni; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │ 144.639,95│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│140│ 65329│ 8.28.01│Cantonul Valea Seacă │P, Sconstr. = 244,5 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 244,5 mp, │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 2.591 mp │comuna Perieni; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │ 39.582,09│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│141│ 65330│ 8.28.01│Cantonul Tutova │P, Sconstr. = 86 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 86 mp, │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 638 mp │comuna Tutova; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │ 172.993,61│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│142│ 65331│ 8.28.01│Cantonul Băcăoani │P + 1, Sconstr. = 161 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 362 mp, │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 1.800 mp │sat Muntenii de Jos;│ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; Vaslui │ 172.497,72│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│143│ 65332│ 8.28.01│Staţia meteo Huşi │Clădire tip P, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Sconstr. = 138 mp, │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │Sdesf. = 138 mp, │municipiul Huşi; -; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 3.302 mp │nr. -; Vaslui │ 573.669,78│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│144│ 65334│ 8.28.01│Spaţiu laborator │P + 2, cărămidă, magazie │Ţara: România; │ │
│ │ │ │Darabani │Stotală = 528 mp, │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │(SM Darabani) │suprafaţa deţinută de │oraşul Darabani; -; │ │
│ │ │ │ │SGA Botoşani = 47,97 mp │nr. -; Botoşani │ 44.861,34│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│145│ 65386│ 8.16.07│Diguri de apărare │Dig Comp. T. Vladimirescu,│ │ │
│ │ │ │BH Siret │L1 = 35,6 km, h = 3,5 m; │ │ │
│ │ │ │ │L2 = 25,9 km, H = 4 m, │ │ │
│ │ │ │ │L3 = 5,6 km, H = 2 m; │ │ │
│ │ │ │ │L = 22,4 km, H = 2,5 m; │ │ │
│ │ │ │ │Dig Talabasca, L = 2,9 km,│ │ │
│ │ │ │ │h = 2,5 m; L = 2,2 km, │ │ │
│ │ │ │ │h = 2,5 m; │ │ │
│ │ │ │ │Dig pod Sidex, L= 1,25 km,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │h = 3 m; Dig Şendreni, │judeţul Galaţi; -; │ │
│ │ │ │ │L = 1,9 km, h = 2,5 m │-; nr. -; DAP │18.582.120,17│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│146│ 65387│ 8.16.07│Diguri de apărare │Dig fluviul Dunăre │Ţara: România; │ │
│ │ │ │BH Dunărea │Badalan, Ldig = 10.500 m, │judeţul: Galaţi; │ │
│ │ │ │ │h = 4 m │MRJ Galaţi; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; DAP │ 2.823.929,28│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│147│107767│ 8.28.01│Canton şi anexe │Clădire P, │ │ │
│ │ │ │ │S. constr. = 55.35 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │S. magazie = 89.92 mp, │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │S. wc = 5,86 mp, │MRJ Vaslui; │ │
│ │ │ │ │S. curte = 600 mp, │str. Ştefan cel │ │
│ │ │ │ │puţ forat, rezervor 5000 l│Mare nr. 1 │ 120.829,67│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│148│116807│ 8.28.01│Canton exploatare │P + 2, St = 1.266 mp, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │Tecuci │Sc = 300 mp, Sd = 900 mp │judeţul: Galaţi; │ │
│ │ │ │ │ │municipiul Tecuci; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. │ 271.995,71│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│149│121036│ 8.17.02│Acumularea Poşta Elan│Vt = 9,65 mil. mc, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Vat = 3,85 mil. mc │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Vutcani; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr.-; Poşta Elan DAP│ 6.734.073,21│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│150│121037│ 8.28.01│Cantonul Poşta Elan │P, Sconstr. = 180 m, │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │Stot. = 700 mp │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │ │satul Poşta Elan; -;│ │
│ │ │ │ │ │nr. │ 276.290,85│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│151│143706│ 8.03.11│Forajul Hidrogeologic│ │Ţara: România; │ │
│ │ │ │Săveni │ │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │ │ │oraşul Săveni; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; INHGA │ 97.201,33│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│152│153381│ 8.03.09│Regularizare şi │ │Ţara: România; │ │
│ │ │ │îndiguire râu Jijia │ │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │pod Carcineni │L consolidare mal = 70 m │satul Cotu Morii; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; DAP │ 546.721│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│153│153382│ 8.03.09│Consolidare de mal │ │Ţara: România; │ │
│ │ │ │Râu Prut la Drânceni │L consolidare mal = 70 m │judeţul: Vaslui; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Drânceni; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; DAP │ 3.098.732,53│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│154│153383│ 8.03.09│Regularizare Valea │L amenajare albie = 600 m │Ţara: România; │ │
│ │ │ │Boului │ │judeţul: Galaţi; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Brăhăşeşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; DAP │ 874.795,57│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│155│153384│ 8.03.09│Consolidare de mal │ │Ţara: România; │ │
│ │ │ │fluviul Dunărea │L consolidare mal = 207 m │judeţul: Galaţi; │ │
│ │ │ │ │ │MRJ Galaţi; -; nr. │ 8.198.931,97│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│156│153385│ 8.03.09│Regularizare albie │ │Ţara: România; │ │
│ │ │ │râu Jijia │L regularizare = 8,594 km │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │ │ │-; -; nr. -; DAP │ 2.712.232,83│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│157│153386│ 8.28.01│Canton Suliţa- │Clădire tip P, Sconstruită│Ţara: România; │ │
│ │ │ │Drăcşani │= 102,12 mp, │judeţul: Botoşani; │ │
│ │ │ │ │S utilă = 81,4 mp │comuna Suliţa; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. -; DAP │ 136.404,69│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│158│153388│ 8.16.07│Digul Cosmeşti │L dig = 2.330 m │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: Galaţi; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Cosmeşti; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; DABI │ 1.842.797,53│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│159│153389│ 8.03.09│Consolidare de mal │L consolidare = 2x200 m │Ţara: România; │ │
│ │ │ │râu Bârlad în zona │= 400 m, consolidare mal │judeţul: Galaţi; │ │
│ │ │ │Drăgăneşti-Barcea │drept râu Bârlad │comuna Barcea; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; DAP │ 1.725.086,4│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│160│153390│ 8.03.09│Amenajarea râului │ │Ţara: România; │ │
│ │ │ │Siret pe sectorul │ │judeţul: Galaţi; │ │
│ │ │ │Homocea confluenţă cu│mal stâng râu Siret; │comuna Fundeni; -; │ │
│ │ │ │Dunărea, zona Fundeni│L consolidare = 575 m │nr. - │ 7.930.957,71│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│161│153391│ 8.03.09│Lucrări de apărare │consolidare mal stâng │Ţara: România; │ │
│ │ │ │împotriva inunda- │râu Siret │judeţul: Galaţi; │ │
│ │ │ │ţiilor pe râul Siret │L consolidare = 405 m │satul Şerbeştii │ │
│ │ │ │ │ │Vechi; -; nr. - │10.221.252,83│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│162│153392│ 8.03.09│Consolidare mal stâng│ │Ţara: România; │ │
│ │ │ │râu Siret, zona aval │ │judeţul: Galaţi; │ │
│ │ │ │Şerbeştii Vechi │L consolidare = 186,8 m │satul Şerbeştii │ │
│ │ │ │ │ │Vechi; -; nr. - │ 6.414.363,59│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│163│153393│ 8.03.09│Amenajare pentru │L amenajare albie = │Ţara: România; │ │
│ │ │ │apărarea inundaţiilor│5.288 m, râu Horincea │judeţul: Galaţi; │ │
│ │ │ │în BH Horincea │ │satul Rogojeni; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. - │ 2.781.512,82│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│164│153394│ 8.03.09│Regularizare şi │ │Ţara: România; │ │
│ │ │ │îndiguire râu Jijia │ │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │în zona localităţii │ │comuna Golăieşti; │ │
│ │ │ │Golăieşti │L consolidare = 70 m │-; nr. - │ 338.904│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│165│153395│ 8.03.09│Amenajare râu Jijia │ │Ţara: România; │ │
│ │ │ │în judeţul Iaşi │L consolidare = 70 m │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Vlădeni; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. - │ 291.498│
├───┼──────┼────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│166│153396│ 8.17.03│Acumularea Cetăţuia │Vol. atenuat = 0,26 mil.mc│Ţara: România; │ │
│ │ │ │I + II │ │judeţul: Iaşi; │ │
│ │ │ │ │ │comuna Ciurea; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr. - │ 3.549.525│
└───┴──────┴────────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┘


                                    ------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice