Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.120 din 30 decembrie 2020  privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.120 din 30 decembrie 2020 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Lucrări pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii la cariera Tismana I, judeţul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1317 din 31 decembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lucrări pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii la cariera Tismana I, judeţul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit“, potrivit planului cu amplasamentul şi planurilor topografice prevăzute în anexa nr. 1^1, conform studiului de fezabilitate.
    ^1 Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planurilor topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lucrări pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii la cariera Tismana I, judeţul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A.

    ART. 3
    Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit art. 2, situate pe raza unităţii administrativ-teritoriale Câlnic, judeţul Gorj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 4
    Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, prin Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, pe raza unităţii administrativ-teritoriale Câlnic, judeţul Gorj, în cuantum total de 310.967,93 lei. Suma totală se alocă din bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 81.01 „Combustibili şi energie“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“.

    ART. 5
    Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării de către reprezentantul expropriatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Societăţii „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare a sumei alocate, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu dispoziţiile legale.

    ART. 7
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică, prin afişare la sediul consiliului local şi prin afişare pe pagina proprie de internet a reprezentantului expropriatorului, Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A.

    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul energiei,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare


    Bucureşti, 30 decembrie 2020.
    Nr. 1.120.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
    LISTA
    cuprinzând imobilele - terenuri şi construcţii proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere,
    aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional
    „Lucrări pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii la cariera Tismana I, judeţul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit“

┌────┬───────┬───────┬─────┬───────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │despăgubire│ │
│ │ │ │ │ │Categoria│ │ │ │Numele şi │Suprafaţă │Valoare de │plantaţii │Valoare │
│Nr. │Poziţia│ │ │ │de │Număr │Număr │Poziţia │prenumele │teren de │despăgubire│prinse în │totală de │
│Crt.│din │UAT │Tarla│Parcelă│folosinţă│cadastral│Carte │faţă de │proprietarului / │expropriat│teren │rădăcini în│despăgubire│
│ │plan │ │ │ │a │ │Funciară│localitate│deţinătorului │[mp] │(lei) │pământ cu │(lei) │
│ │ │ │ │ │terenului│ │ │ │imobilului │ │ │caracter │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │permanent │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │[lei] │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│1 │1 │Câlnic │29 │1245/10│Pd │- │- │Extravilan│Bălu Ion │82 │73,80 │576,92 │650,72 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Baiu Ion, Baiu │ │ │ │ │
│2 │2 │Câlnic │29 │1245/9 │Pd │- │- │Extravilan│Dumitru, Munteanu│52 │46,80 │365,85 │412,65 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Maria, Daescu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Elisabeta │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Koventa │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin, │ │ │ │ │
│3 │3 │Câlnic │30 │1355/37│Pd │- │- │Extravilan│Cimpoieru Elena, │4672 │4.204,80 │28.487,61 │32.692,41 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Roventa Maria, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Roventa Dumitru. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Roventa Vasile │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│4 │1 │Câlnic │30 │1355/40│Pd │- │- │Extravilan│Bălu Ion │1804 │1.623,60 │12.692,22 │14.315,82 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Baiu Ion, Baiu │ │ │ │ │
│5 │2 │Câlnic │30 │1355/40│Pd │- │- │Extravilan│Dumitru, Munteanu│1154 │1.038,60 │8.119,08 │9.157,68 │
│ │ │ │ │/1 │ │ │ │ │Maria, Daescu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Elisabeta │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │De 4 │Drum │- │- │Extravilan│Proprietar │216 │129,60 │0,00 │129,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │De 4 │Drum │- │- │Extravilan│Proprietar │116 │69,60 │0,00 │69,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│6 │4 │Câlnic │30 │De 4 │Drum │- │- │Extravilan│Proprietar │115 │69,00 │0,00 │69,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │De 4 │Drum │- │- │Extravilan│Proprietar │247 │148,20 │0,00 │148,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │De 4 │Drum │- │- │Extravilan│Proprietar │124 │74,40 │0,00 │74,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│7 │5 │Câlnic │30 │1355 │Pd │- │- │Extravilan│Proprietar │3447 │3.102,30 │24.251,71 │27.354,01 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│8 │6 │Câlnic │30 │1354/4 │P │36621 │36621 │Extravilan│Coneru Elena │1860 │1.116,00 │0,00 │1.116,00 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│9 │7 │Câlnic │30 │1355 │Pd │- │- │Extravilan│Proprietar │48 │43,20 │321,34 │364,54 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vezure Petre, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cornea Ioana, │ │ │ │ │
│10 │8 │Câlnic │30 │1355/31│Pd │- │- │Extravilan│Vezure Vasile, │300 │270,00 │1.387,93 │1.657,93 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vezure Elena, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vezure Elisabeta,│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vezure Alexandru │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │1355 │Pd │- │- │Extravilan│Proprietar │2959 │2.663,10 │13.689,64 │16.352,74 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
│11 │9 │Câlnic │30 ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │1355 │P │- │- │Extravilan│Proprietar │4589 │2.753,40 │0,00 │2.753,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tomescu Ion, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tomescu │ │ │ │ │
│12 │10 │Câlnic │30 │1405/7 │P │- │- │Extravilan│Constantin, │1096 │657,60 │0,00 │657,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tomescu Victor, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tomescu Dumitru, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tomescu Nicolae │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │1415/1 │P │ │ │Extravilan│Dobriţan Paulina,│1571 │942,60 │0,00 │942,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dobriţan │ │ │ │ │
│13 │11 │Câlnic │30 ├───────┼─────────┤36809 │36809 ├──────────┤Constantin, ├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │1413/1 │V │ │ │Extravilan│Crisan Elena │1260 │1.071,00 │0,00 │1.071,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Luminiţa │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Câlnic │30 │1417 │V │ │ │Extravilan│Brujan Ana, │770 │654,50 │0,00 │654,50 │
│14 │12 ├───────┼─────┼───────┼─────────┤- │- ├──────────┤Ciocan Ana, ├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Câlnic │30 │1412/1 │L │ │ │Extravilan│Brujan Constantin│223 │189,55 │0,00 │189,55 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dobriţan Paulina,│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dobriţan │ │ │ │ │
│15 │13 │Câlnic │30 │1415 │P │- │- │Extravilan│Constantin, │600 │360,00 │0,00 │360,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Crişan Elena │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Luminiţa │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│16 │14 │Câlnic │30 │1419 │Pd │- │- │Extravilan│Proprietar │1117 │1.005,30 │1.914,31 │2.919,61 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │1419/8 │V │37279 │- │Extravilan│Nistor Valeria │814 │691,90 │0,00 │691,90 │
│17 │15 │Câlnic │30 ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │1418/5 │P │37279 │- │Extravilan│Nistor Valeria │251 │150,60 │0,00 │150,60 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │1421 │P │- │- │Extravilan│Proprietar │190 │114,00 │0,00 │114,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │1418 │V │- │- │Extravilan│Proprietar │259 │220,15 │0,00 │220,15 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
│18 │16 │Câlnic ├─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │1419 │Pd │- │- │Extravilan│Proprietar │83 │74,70 │142,25 │216,95 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │1420 │P │- │- │Extravilan│Proprietar │16 │9,60 │0,00 │9,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ratezanu Ion │ │ │ │ │
│19 │17 │Câlnic │30 │1418/3 │L │36131 │36131 │Extravilan│Sorin Rătezanu │804 │683,40 │0,00 │683,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mila │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│20 │112 │Câlnic │30 │1404/1 │P │- │- │Extravilan│Pîrvulet Ştefan │740 │444,00 │0,00 │444,00 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│21 │103 │Câlnic │30 │1572/1 │P │- │- │Extravilan│Enăsoiu Vasile │205 │123,00 │0,00 │123,00 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│22 │18 │Câlnic │36 │2030 │P │- │- │Extravilan│Proprietar │3 │1,80 │0,00 │1,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│23 │19 │Câlnic │36 │2030 │P │- │- │Extravilan│Proprietar │358 │214,80 │0,00 │214,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Rovenţa Nicolae, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Popescu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin, │ │ │ │ │
│24 │20 │Câlnic │36 │2039/2 │Pd │- │- │Extravilan│Crişan Dorina, │108 │97,20 │499,66 │596,86 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Berculescu llie, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Rovenţa Ştefan, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gălbineanu Elena,│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Popescu Ion │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│25 │21 │Câinic │36 │2030/12│P │37088 │37088 │Extravilan│Dan Ion, Dan │750 │450,00 │0,00 │450,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mariana │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│26 │22 │Câlnic │36 │2030/24│P │- │- │Extravilan│Proprietar │1924 │1.154,40 │0,00 │1.154,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│27 │23 │Câlnic │36 │2030/10│P │37085 │37085 │Extravilan│Dan Ion, Dan │825 │495,00 │0,00 │495,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mariana │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│28 │24 │Câlnic │36 │2045 │PD │- │- │Extravilan│Proprietar │1948 │1.753,20 │9.012,31 │10.765,51 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│29 │25 │Câlnic │36 │2030/23│P │- │- │Extravilan│lovitoiu Dumitru │444 │266,40 │0,00 │266,40 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│30 │26 │Câlnic │36 │2030/22│P │- │- │Extravilan│Most. Mărgău │238 │142,80 │0,00 │142,80 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│31 │27 │Câlnic │36 │2030/21│P │- │- │Extravilan│Vezure Vasile │480 │288,00 │0,00 │288,00 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│32 │28 │Câlnic │36 │2030/20│P │- │- │Extravilan│Most.Moalfă │566 │339,60 │0,00 │339,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│33 │29 │Câlnic │36 │2030/19│P │- │- │Extravilan│Most. Pinosanu │1608 │964,80 │0,00 │964,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nicolae │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│34 │30 │Câlnic │36 │2030/4 │Pd │- │- │Extravilan│Most. Pîrvulet │1585 │1.426,50 │7.332,91 │8.759,41 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Paraschiva │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│35 │31 │Câlnic │36 │2030/4/│P │- │- │Extravilan│Most. Pîrvulet │806 │483,60 │0,00 │483,60 │
│ │ │ │ │1 │ │ │ │ │Paraschiva │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│36 │32 │Câlnic │36 │2030/13│V │- │- │Extravilan│Moştenitor │229 │194,65 │0,00 │194,65 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pecinqină Ion │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│37 │33 │Câlnic │36 │2030/13│P │- │- │Extravilan│Scurtu Dumitru │65 │39,00 │0,00 │39,00 │
│ │ │ │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2030/13│ │ │ │ │Moşt. Vezure │ │ │ │ │
│38 │34 │Câlnic │36 │/2 │P │- │- │Extravilan│Victor (pe rolul │212 │127,20 │0,00 │127,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │instanţelor) │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│39 │35 │Câlnic │36 │2030/13│P │- │- │Extravilan│Cimpoieru │110 │66,00 │0,00 │66,00 │
│ │ │ │ │/3 │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│40 │36 │Câlnic │36 │2030/17│P │- │- │Extravilan│Most. Scurtu │200 │120,00 │0,00 │120,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dumitru │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│41 │37 │Câlnic │36 │2030/18│P │- │- │Extravilan│Mărgău Maria │129 │77,40 │0,00 │77,40 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│42 │38 │Câlnic │36 │2030/15│P │- │- │Extravilan│Sapunaru Maria │237 │142,20 │0,00 │142,20 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Câlnic │36 │2030/14│V │- │- │ │ │259 │220,15 │0,00 │220,15 │
│43 │38 ├───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤Extravilan│Săpunaru Maria ├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Câlnic │36 │2030/14│P │- │- │ │ │500 │300,00 │0,00 │300,00 │
│ │ │ │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│44 │39 │Câlnic │36 │2030/9 │P │- │- │Extravilan│Vezure lonut │1716 │1.029,60 │0,00 │1.029,60 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│45 │40 │Câlnic │36 │2030/7 │P │- │- │Extravilan│Vezure Manda │812 │487,20 │0,00 │487,20 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│46 │41 │Câlnic │36 │2030 │P │- │- │Extravilan│Vezure Ion │341 │204,60 │0,00 │204,60 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│47 │42 │Câlnic │36 │2030/6 │P │- │- │Extravilan│Vezure lonut │339 │203,40 │0,00 │203,40 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│48 │43 │Câlnic │36 │2030/5 │P │- │- │Extravilan│Vezure Ion │330 │198,00 │0,00 │198,00 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│49 │44 │Câlnic │36 │2030/3 │P │- │- │Extravilan│Pinosanu Traian │686 │411,60 │0,00 │411,60 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│50 │45 │Câlnic │36 │2030/2 │P │- │- │Extravilan│Vezure Ion │601 │360,60 │0,00 │360,60 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│51 │46 │Câlnic │36 │2030/1 │P │- │- │Extravilan│Pinosanu Vasile │2462 │1.477,20 │0,00 │1.477,20 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│52 │47 │Câlnic │37 │2067/10│P │- │- │Extravilan│Păuna Floarea │57 │34,20 │0,00 │34,20 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│53 │48 │Câlnic │37 │2067/9 │P │- │- │Extravilan│Vezure Ion │50 │30,00 │0,00 │30,00 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│54 │49 │Câlnic │37 │2067/8 │P │- │- │Extravilan│Vezure lonut │62 │37,20 │0,00 │37,20 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│55 │50 │Câlnic │37 │2067/7 │P │- │- │Extravilan│Vezure Ion │73 │43,80 │0,00 │43,80 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│56 │51 │Câlnic │37 │2067/6 │P │- │- │Extravilan│Pinosanu Traian │265 │159,00 │0,00 │159,00 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│57 │52 │Câlnic │37 │2067/5 │P │- │- │Extravilan│Vezure Ion │459 │275,40 │0,00 │275,40 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│58 │53 │Câlnic │37 │2067/4 │P │- │- │Extravilan│Most. Pinosanu │931 │558,60 │0,00 │558,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Joita │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2067/2 │P │- │- │ │Proprietar │291 │174,60 │0,00 │174,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┤ ├─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2068/11│PD │- │- │ │Proprietar │3397 │3.057,30 │15.716,02 │18.773,32 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┤ ├─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│59 │54 │Câlnic │37 │2053/1 │P │- │- │Extravilan│Proprietar │895 │537,00 │0,00 │537,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┤ ├─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2066 │P │- │- │ │Proprietar │1096 │657,60 │0,00 │657,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┤ ├─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2067/1 │P │- │- │ │Proprietar │521 │312,60 │0,00 │312,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│60 │55 │Câlnic │37 │2062/1 │P │- │- │Extravilan│Moalfa Gheorghe │5144 │3.086,40 │0,00 │3.086,40 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│61 │56 │Câlnic │37 │2057 │A │- │- │Extravilan│Mogoe Elena │419 │209,50 │0,00 │209,50 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│62 │57 │Câlnic │37 │2066/3 │P │ │ │Extravilan│Ciobanu Ion │1800 │1.080,00 │0,00 │1.080,00 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2062/2/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│63 │58 │Câlnic │37 │1 │P │37188 │37188 │Extravilan│Vezure Daniela │2772 │1.663,20 │0,00 │1.663,20 │
│ │ │ │ │2062/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2068/10│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2068/9 │P │- │- │Extravilan│Pecinqină Ion │1499 │899,40 │0,00 │899,40 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2062/3 │P │- │- │Extravilan│Pecinqină Ion │621 │372,60 │0,00 │372,60 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2062/3/│P │- │- │Extravilan│Pecingină Ion │422 │253,20 │0,00 │253,20 │
│64 │59 │Câlnic │37 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2062/3/│P │- │- │Extravilan│Pecinqină Ion │244 │146,40 │0,00 │146,40 │
│ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2062/3/│P │- │- │Extravilan│Pecingină Ion │1090 │654,00 │0,00 │654,00 │
│ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │12 │707/1 │P │37196 │37196 │Extravilan│Vezure Daniela │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│65 │60 │Câlnic │12 │706/3 │V │37196 │37196 │Extravilan│Vezure Daniela │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │37 │2062/4 │P │37196 │37196 │Extravilan│Vezure Daniela │2917 │1.750,20 │0,00 │1.750,20 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│66 │61 │Câlnic │37 │2072 │N │- │- │Extravilan│Scurtu Dumitru │1235 │741,00 │0,00 │741,00 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┬┴──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │37 │2068/7 │P │- │- │Extravilan│Vezure Gheoreqhe│981 │588,60 │0,00 │588,60 │
│ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │37 │2062/5 │P │- │- │Extravilan│Vezure Gheoreqhe│1157 │694,20 │0,00 │694,20 │
│ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │37 │2062/5/│P │- │- │Extravilan│Vezure Gheoreqhe│194 │116,40 │0,00 │116,40 │
│ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│67 │62 │Câlnic ├─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │37 │2062/5/│P │- │- │Extravilan│Vezure Gheoreghe│610 │366,00 │0,00 │366,00 │
│ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │37 │2062/5/│P │- │- │Extravilan│Vezure Gheoreghe│4 │2,40 │0,00 │2,40 │
│ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │12 │708/1 │P │- │- │Extravilan│Vezure Gheoreghe│0 │0,00 │0,00 │0,00 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│68 │63 │Câlnic │37 │2068/6 │P │- │- │Extravilan│Scurtu Dumitru │702 │421,20 │0,00 │421,20 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│69 │64 │Câlnic │37 │2068 │P │- │- │Extravilan│Proprietar │41 │24,60 │0,00 │24,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ohota Maria, │ │ │ │ │
│70 │65 │Câlnic │37 │2062/6/│P │- │- │Extravilan│Malaescu │1733 │1.039,80 │0,00 │1.039,80 │
│ │ │ │ │1 │ │ │ │ │Floarea, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pirvulet lonut │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2062/7 │P │- │- │Extravilan│Mărgău Maria │1626 │975,60 │0,00 │975,60 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2062/7/│P │- │- │Extravilan│Mărqău Maria │1269 │761,40 │0,00 │761,40 │
│71 │66 │Câlnic │37 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2062/7/│P │- │- │Extravilan│Mărqău Maria │81 │48,60 │0,00 │48,60 │
│ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Moşt. Vezure │ │ │ │ │
│72 │67 │Câlnic │37 │2078 │Pd │- │- │Extravilan│Victor (pe rolul│1748 │1.573,20 │2.995,72 │4.568,92 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │instanţelor) │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│73 │68 │Câlnic │37 │2062/20│Pd │- │- │Extravilan│Proprietar │103 │92,70 │176,52 │269,22 │
│ │ │ │ │/2/1 │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2062/8/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2068/8/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2062/8 │P │ │ │ │Vezure Victor │6072 │4.178,70 │3.059,13 │7.237,83 │
│ │ │ │ │2062/8/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│74 │69 │Câlnic │37 │2062/8/│ │37270 │37270 │Extravilan│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ ├────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2069/1 │V │ │ │ │Vezure Victor │250 │212,50 │0,00 │212,50 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ ├────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2069/3 │V │ │ │ │Vezure Victor │800 │680,00 │0,00 │680,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ ├────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2068/1 │P │ │ │ │Vezure Victor │2500 │1.500,00 │0,00 │1.500,00 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│75 │70 │Câlnic │37 │2069/2 │V │- │- │Extravilan│Roventa Veronica│250 │212,50 │0,00 │212,50 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2062/9 │P │- │- │Extravilan│Vezure Gheorqhe │805 │483,00 │0,00 │483,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2062/9/│P │- │- │Extravilan│Vezure Gheorqhe │1912 │1.147,20 │0,00 │1.147,20 │
│ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│76 │71 │Câlnic │37 ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2062/9/│P │- │- │Extravilan│Vezure Gheorghe │661 │396,60 │0,00 │396,60 │
│ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2062/9/│A │- │- │Extravilan│Vezure Gheorqhe │522 │261,00 │0,00 │261,00 │
│ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2062/11│P │- │- │Extravilan│Nistor Valeria │740 │444,00 │0,00 │444,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2062/11│A │- │- │Extravilan│Nistor Valeria │1789 │1.431,20 │0,00 │1.431,20 │
│77 │72 │Câlnic │37 │/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2062/11│P │- │- │Extravilan│Nistor Valeria │465 │279,00 │0,00 │279,00 │
│ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2060/1 │F │- │- │Extravilan│Mărqău Gh │367 │220,20 │0,00 │220,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorqhe │ │ │ │ │
│78 │73 │Câlnic │37 ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2060 │A │- │- │Extravilan│Mărqău Gh │1136 │908,80 │0,00 │908,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorqhe │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│79 │74 │Câlnic │37 │2062/12│P │- │- │Extravilan│Marqau Gh. │1410 │846,00 │0,00 │846,00 │
│ │ │ │ │/1 │ │ │ │ │Gheorqhe │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│80 │75 │Câlnic │37 │2060/12│P │- │- │Extravilan│Marqau Gh. │195 │117,00 │0,00 │117,00 │
│ │ │ │ │/3 │ │ │ │ │Gheorqhe │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│81 │76 │Câlnic │37 │2062/14│P │- │- │Extravilan│Brujan Gr. │480 │288,00 │0,00 │288,00 │
│ │ │ │ │/1 │ │ │ │ │Grigore │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│82 │77 │Câlnic │37 │2062/14│P │- │- │Extravilan│Most. Bru|an Gr.│963 │577,80 │0,00 │577,80 │
│ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │Griqore │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│83 │78 │Câlnic │37 │2059/5 │P │- │- │Extravilan│Brujan I Gr Ion │6531 │3.918,60 │0,00 │3.918,60 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2078 │Pd │- │- │Extravilan│Proprietar │214 │192,60 │366,75 │559,35 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
│84 │79 │Câlnic │37 ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2078 │Pd │- │- │Extravilan│Proprietar │17 │15,30 │29,13 │44,43 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│85 │80 │Câlnic │37 │2075 │P │- │- │Extravilan│Mărqău Maria │469 │281,40 │0,00 │281,40 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2075 │V │- │- │Extravilan│Brujan I Gr Ion │651 │553,35 │0,00 │553,35 │
│86 │81 │Câlnic │37 ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2075/1 │P │- │- │Extravilan│Bruian I Gr Ion │1074 │644,40 │0,00 │644,40 │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│87 │82 │Câlnic │37 │2076/19│P │36716 │36716 │Extravilan│Căldăruşe Mie, │453 │271,80 │0,00 │271,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pîrvuleţ Ioana │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│88 │83 │Câlnic │37 │2078/7 │Pd │36703 │36703 │Extravilan│Frunză Elisaveta│6300 │5.670,00 │10.796,94 │16.466,94 │
├────┼───────┼──────┬┴─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │9 │501 │Cc │ │ │Intravilan│Căldăruse llie, │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pîrvulet Ioana │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ ├──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │9 │502 │L │ │ │Intravilan│Căldăruse llie, │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pîrvulet Ioana │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ ├──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │9 │502/1 │L │ │ │Extravilan│Căldăruşe llie, │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│89 │84 │Câlnic│ │ │ │36742 │36742 │ │Pîrvulet Ioana │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ ├──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │9 │492 │ │ │ │ │Căldăruse llie, │ │ │ │ │
│ │ │ │37 │2059/4/│A │ │ │Extravilan│Pîrvuleţ Ioana │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ ├──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │37 │2059/4/│V │ │ │Extravilan│Căldăruşe llie, │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ │ │2 │ │ │ │ │Pîrvuleţ Ioana │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2059/2 │ │ │ │ │Căldăruşe llie, │ │ │ │ │
│90 │84 │Câlnic│37 │2059/2/│P │36742 │36742 │Extravilan│Pîrvuleţ Ioana │3299 │1.979,40 │0,00 │1.979,40 │
│ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│91 │85 │Câlnic│37 │2058/2 │A │- │- │Extravilan│Căldăruse Victor│44 │22,00 │0,00 │22,00 │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│92 │86 │Câlnic│37 │2076 │P │- │- │Extravilan│Proprietar │1606 │963,60 │0,00 │963,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │37 │2059/4 │P │ │ │Extravilan│Căldăruse llie, │504 │302,40 │0,00 │302,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pîrvulet Ioana │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ ├──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│93 │87 │Câlnic│9 │478/1 │V │36717 │36717 │Extravilan│Căldăruse llie, │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pîrvulet Ioana │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ ├──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │9 │478/2 │A │ │ │Extravilan│Căldăruse llie, │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pîrvulet Ioana │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2059/6/│PD │- │- │ │Proprietar │4157 │3.741,30 │7.124,27 │10.865,57 │
│ │ │ │ │1 │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
│94 │88 │Câlnic│37 ├───────┼─────────┼─────────┼────────┤Extravilan├────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2059/5/│P │- │- │ │Proprietar │455 │273,00 │0,00 │273,00 │
│ │ │ │ │2 │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│95 │89 │Câlnic│37 │2059/5 │P │- │- │Extravilan│Brujan Stefania │917 │550,20 │0,00 │550,20 │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Todea Ioana, │ │ │ │ │
│96 │90 │Câlnic│37 │2078/3 │Pd │36328 │36328 │Extravilan│Căldăruse Maria,│4999 │4.499,10 │8.567,29 │13.066,39 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tatomir Ion, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tatomir Gheorqhe│ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2059/6 │P │- │- │ │ │582 │349,20 │0,00 │349,20 │
│97 │91 │Câlnic│37 ├───────┼─────────┼─────────┼────────┤Extravilan│Most. Pîrvuleţ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2085/5/│Pd │- │- │ │Mihai │516 │464,40 │884,32 │1.348,72 │
│ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2059 │P │- │- │Extravilan│ │3449 │2.069,40 │0,00 │2.069,40 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┤ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2082 │V │- │- │Extravilan│ │1250 │1.062,50 │0,00 │1.062,50 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┤ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2083 │F │- │- │Extravilan│Dondera Al │308 │184,80 │0,00 │184,80 │
│98 │92 │Câlnic│37 ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┤Nicolae ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2085/1 │P │- │- │Extravilan│ │1250 │750,00 │0,00 │750,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┤ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2084 │A │- │- │Extravilan│ │2243 │1.794,40 │0,00 │1.794,40 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┤ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2089 │P │- │- │Extravilan│ │818 │490,80 │0,00 │490,80 │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│99 │93 │Câlnic│37 │2077/6 │P │- │- │Extravilan│Dondera II │309 │185,40 │0,00 │185,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│100 │94 │Câlnic│37 │2077 │P │- │- │Extravilan│Proprietar │190 │114,00 │0,00 │114,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│101 │95 │Câlnic│37 │2079/1 │P │- │- │Extravilan│Dondera II │1210 │726,00 │0,00 │726,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│102 │96 │Câlnic│37 │2079 │P │- │- │Extravilan│Proprietar │3060 │1.836,00 │0,00 │1.836,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tatomir Ileana, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2084/1 │A │ │ │Extravilan│Schuler │1566 │1.252,80 │0,00 │1.252,80 │
│ │ │ │ │2086/1 │ │ │ │ │Veronica, Urlan │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cecilia Marinela│ │ │ │ │
│103 │97 │Câlnic│37 ├───────┼─────────┤37209 │37209 ├──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tatomir Ileana, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2084/3 │P │ │ │Extravilan│Schuler │2635 │1.581,00 │0,00 │1.581,00 │
│ │ │ │ │2090/3 │ │ │ │ │Veronica, Urlan │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cecilia Marinela│ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │9 │462 │Cc │ │ │Intravilan│Dondera Ion │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ ├──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │9 │461 │L │ │ │Intravilan│Dondera Ion │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ ├──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │9 │461 │L │ │ │Extravilan│Dondera Ion │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ ├──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │9 │458 │A │ │ │Extravilan│Dondera Ion │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│104 │98 │Câlnic├──────┼───────┼─────────┤37208 │37208 ├──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │9 │459 │V │ │ │Extravilan│Dondera Ion │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ ├──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │37 │2084/1 │A │ │ │Extravilan│Dondera Ion │316 │158,00 │0,00 │158,00 │
│ │ │ │ │2086/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ ├──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │37 │2085/3 │P │ │ │Extravilan│Dondera Ion │1168 │700,80 │0,00 │700,80 │
│ │ │ │ │2090/8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │457/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │9 │456/2 │Cc │ │ │Intravilan│Bacalu Ion │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ │ │454/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│105 │99 │Câlnic│ │455/2 │ │36737 │36737 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ ├──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │37 │2085/3 │A │ │ │Extravilan│Bacalu Ion │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ ├──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │37 │2085/3 │L │ │ │Extravilan│Bacalu Ion │866 │736,10 │0,00 │736,10 │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │457/1 │ │ │ │ │Bacalu Nicoleta,│ │ │ │ │
│ │ │ │ │456/1 │ │ │ │ │Dondera │ │ │ │ │
│ │ │ │9 │454/1 │Cc │ │ │Intravilan│Veronica, │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ │ │455/1 │ │ │ │ │Tălîngă Carmen │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ ├──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │457/1 │ │ │ │ │Bacalu Nicoleta,│ │ │ │ │
│ │ │ │ │456/1 │ │ │ │ │Dondera │ │ │ │ │
│106 │100 │Câlnic│9 │454/1 │A │36759 │36759 │Intravilan│Veronica, │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ │ │455/1 │ │ │ │ │Tălîngă Carmen │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanta │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ ├──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bacalu Nicoleta,│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dondera │ │ │ │ │
│ │ │ │37 │2085/4 │A │ │ │Extravilan│Veronica, │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tălîngă Carmen │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bacalu Nicoleta,│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dondera │ │ │ │ │
│ │ │ │37 │2085/4 │L │ │ │Extravilan│Veronica, │801 │680,85 │0,00 │680,85 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tălîngă Carmen │ │ │ │ │
│107 │100 │Câinic│ │ │ │36759 │36759 │ │Constanţa │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ ├──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bacalu Nicoleta │ │ │ │ │
│ │ │ │37 │2086/2 │P │ │ │Extravilan│Dondera │2826 │1.695,60 │0,00 │1.695,60 │
│ │ │ │ │2059/7 │ │ │ │ │Veronica,Tălîngă│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Carmen Constanţa│ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │9 │449 │L │- │- │Intravilan│Vezure Nicolae │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │9 │447 │V │- │- │Intravilan│Vezure Nicolae │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │9 │450 │A │- │- │Intravilan│Vezure Nicolae │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │9 │450/1 │A │- │- │Extravilan│Vezure Nicolae │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│108 │101 │Câlnic├──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │9 │447/1 │V │- │- │Extravilan│Vezure Nicolae │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │446/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │9 37 │449/1 │L │- │- │Extravilan│Vezure Nicolae │1211 │1.029,35 │0,00 │1.029,35 │
│ │ │ │ │2085/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │37 │2085/3/│P │- │- │Extravilan│Vezure Nicolae │808 │484,80 │0,00 │484,80 │
│ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2085 │Pd │- │- │Extravilan│Proprietar │942 │847,80 │1.614,40 │2.462,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
│109 │102 │Câlnic│37 ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2086 │A │- │- │Extravilan│Proprietar │82 │41,00 │0,00 │41,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2059 │P │- │- │Extravilan│Proprietar │3162 │1.897,20 │0,00 │1.897,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2086 │A │- │- │Extravilan│Proprietar │3220 │2.576,00 │0,00 │2.576,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2086 │P │- │- │Extravilan│Proprietar │2497 │1.498,20 │0,00 │1.498,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
│110 │103 │Câlnic│37 ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2086 │P │- │- │Extravilan│Proprietar │1141 │684,60 │0,00 │684,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2086 │P │- │- │Extravilan│Proprietar │1458 │874,80 │0,00 │874,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2086 │P │- │- │Extravilan│Proprietar │275 │165,00 │0,00 │165,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│111 │104 │Câlnic│37 │2087/2 │P │- │- │Extravilan│Most. Vezure │1092 │655,20 │0,00 │655,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vasile │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Brujan │ │ │ │ │
│112 │105 │Câlnic│37 │2086 │P │- │- │Extravilan│Constantin, │197 │118,20 │0,00 │118,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Brujan Ana, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ciocan Dorina │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2086 │De │- │- │ │Proprietar │204 │122,40 │0,00 │122,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┤ ├────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│113 │106 │Câlnic│37 │2086 │A │- │- │Extravilan│Proprietar │568 │284,00 │0,00 │284,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┤ ├────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2086 │P │- │- │ │Proprietar │269 │161,40 │0,00 │161,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dobritan │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Paulina, │ │ │ │ │
│114 │107 │Câlnic│37 │2086 │A │37058 │37058 │Extravilan│Dobritan │499 │249,50 │0,00 │249,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Crisan Elena │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Luminiţa │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│115 │108 │Câlnic│37 │2089/2 │A │- │- │Extravilan│Săpunaru I Ioana│1100 │880,00 │0,00 │880,00 │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│116 │109 │Câlnic│37 │2086 │A │- │- │Extravilan│Proprietar │275 │137,50 │0,00 │137,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Şogor Elena, │ │ │ │ │
│117 │110 │Câlnic│37 │2086 │A │37058 │37058 │Extravilan│Şogor Dumitru, │369 │184,50 │0,00 │184,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Şogor Constantin│ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │9 │2086 │V │ │- │Extravilan│Nistor Valeria │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ ├────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │9 │2086 │V │ │- │Intravilan│Nistor Valeria │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ ├────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│118 │15 │Câlnic│9 │2086 │L │37279 │- │Extravilan│Nistor Valeria │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ ├────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │37 │2086 │F │ │- │Extravilan│Nistor Valeria │258 │154,80 │0,00 │154,80 │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ ├────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │37 │2086 │P │ │- │Extravilan│Nistor Valeria │69 │41,40 │0,00 │41,40 │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│119 │111 │Câlnic│37 │2086 │A │- │- │Extravilan│Proprietar │207 │103,50 │0,00 │103,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ratezanu Ion │ │ │ │ │
│ │ │ │9 │2086 │Cc │ │ │Intravilan│Sorin, Rătezanu │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mila │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ ├──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ratezanu Ion │ │ │ │ │
│ │ │ │9 │2086 │V │ │ │Intravilan│Sorin, Rătezanu │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mila │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ ├──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ratezanu Ion │ │ │ │ │
│ │ │ │9 │2086 │A │ │ │Intravilan│Sorin, Rătezanu │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mila │ │ │ │ │
│120 │17 │Câlnic├──────┼───────┼─────────┤36131 │36131 ├──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ratezanu Ion │ │ │ │ │
│ │ │ │9 │2086 │P │ │ │Intravilan│Sorin, Rătezanu │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mila │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ ├──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ratezanu Ion │ │ │ │ │
│ │ │ │37 │2086 │P │ │ │Extravilan│Sorin, Rătezanu │0 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mila │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ ├──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ratezanu Ion │ │ │ │ │
│ │ │ │37 │2086 │A │ │ │Extravilan│Sorin, Rătezanu │621 │310,50 │0,00 │310,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mila │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│121 │112 │Câlnic│31 │2086 │P │- │- │Extravilan│Pîrvulet Ştefan │151 │90,60 │0,00 │90,60 │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│122 │113 │Câlnic│31 │2086 │P │- │- │Extravilan│Enăsoiu Vasile │8796 │5.277,60 │0,00 │5.277,60 │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│123 │114 │Câlnic│31 │2086 │P │- │- │Extravilan│Proprietar │9875 │5.925,00 │0,00 │5.925,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2086 │P │- │- │Extravilan│Mărqău Maria │984 │590,40 │0,00 │590,40 │
│124 │115 │Câlnic│31 ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2086 │P │- │- │Extravilan│Mărqău Maria │156 │93,60 │0,00 │93,60 │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2086 │P │- │- │Extravilan│Văduva Ion, │1272 │763,20 │0,00 │763,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │lorga Elisabeta │ │ │ │ │
│125 │116 │Câlnic│31 ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2086 │P │- │- │Extravilan│Văduva Ion, │221 │132,60 │0,00 │132,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │lorqa Elisabeta │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2086 │P │- │- │Extravilan│Most. Pinosanu │212 │127,20 │0,00 │127,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nicolae │ │ │ │ │
│126 │117 │Câlnic│31 ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │2086 │P │- │- │Extravilan│Most. Pinosanu │1245 │747,00 │0,00 │747,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nicolae │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│127 │118 │Câlnic│30 │1354/3 │P │- │- │Extravilan│Proprietar │3490 │2.094,00 │0,00 │2.094,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│128 │119 │Câlnic│30 │1354/2 │P │- │- │Extravilan│Proprietar │6382 │3.829,20 │0,00 │3.829,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│129 │120 │Câlnic│30 │1354/1 │P │- │- │Extravilan│Proprietar │718 │430,80 │0,00 │430,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│130 │121 │Câlnic│15 │487 │A │- │- │Extravilan│Proprietar │131 │65,50 │0,00 │65,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│131 │122 │Câlnic│15 │490 │A │- │- │Extravilan│Proprietar │21 │10,50 │0,00 │10,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│132 │123 │Câlnic│29 │1245 │Pd │- │- │Extravilan│Proprietar │35 │31,50 │246,25 │277,75 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │
├────┴───────┴──────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL GENERAL │221.747 │150.597,45 │160.370,48 │310.967,93 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    LEGENDĂ
    Pd= păduri
    P=Păşune
    V=Vie
    L=Livadă
    A=Teren Arabil
    N=Neautorizat
    F=Fâneaţă
    Cc=Curs construcţii
    De=Drumuri de exploatare(agricole, petroliere, silvice etc.)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016