Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.085 din 11 decembrie 2013  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTĂRÂRE nr. 1.085 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI "Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave" la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2014

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI "Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave" la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 15 octombrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 1, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Prezentele norme metodologice sunt elaborate în corelare cu prevederile art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 634/2010 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (anexa VI revizuită la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.176(58) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la 10 octombrie 2008, şi au fost luate în considerare modificările şi completările adoptate prin Rezoluţia MEPC.190(60) şi Rezoluţia MEPC.194(61). Prezentele norme metodologice înlocuiesc normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007.
    (3) Toate referirile la anexa VI la MARPOL 73/78, din cadrul prezentelor norme metodologice, trebuie înţelese ca referiri la această anexă în forma sa revizuită, aşa cum a fost adoptată prin Rezoluţia MEPC.176(58), ulterior modificată şi completată prin Rezoluţia MEPC.190(60) şi Rezoluţia MEPC.194(61)."

    2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 2. - Scopul prezentelor norme metodologice este acela de a crea instrumentul normativ prin care implementarea prevederilor anexei VI la MARPOL 73/78 să poată fi făcută în mod uniform şi unitar de către toate părţile interesate, printre care proprietarii şi operatorii de nave maritime care arborează pavilionul român, şantierele navale, proiectanţii de nave, administraţiile portuare, inspectorii Autorităţii Navale Române, inspectorii care efectuează controlul statului portului şi inspectorii organizaţiilor care acţionează ca organizaţii recunoscute în baza unor contracte de mandat special încheiate cu Autoritatea Navală Română, precum şi celelalte instituţii cu rol de autoritate de stat care au atribuţii în domeniul reglementat, în condiţiile legii."

    3. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se abrogă.

    4. La articolul 4, literele k), v), w), dd) şi ee) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "k) Anexa VI la MARPOL 73/78 - Anexa VI la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta şi aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1997, astfel cum acesta este amendat de către IMO prin Rezoluţia MEPC.176(58), Rezoluţia MEPC.190(60) şi Rezoluţia MEPC.194(61);
    ..........................................................................
    v) Rezoluţia MEPC.183(59) - Rezoluţia MEPC.183(59) din 17 iulie 2009 - Instrucţiunile din 2009 pentru monitorizarea conţinutului de sulf mediu mondial al combustibililor lichizi reziduali livraţi pentru a fi utilizaţi la bordul navelor;
    w) Circulara MSC-MEPC.1/Circ.4 - Circulara MSC-MEPC.1/Circ.4 din 18 iulie 2011 - Instrucţiuni privind organizarea lucrărilor şi metodele de lucru ale Comitetului de Securitate Maritimă şi Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin şi ale organelor lor subsidiare;
    ..........................................................................
    dd) Rezoluţia MEPC.182(59) - Rezoluţia MEPC.182(59) din 17 iulie 2009 - Instrucţiunile din 2009 pentru prelevarea eşantioanelor de combustibil lichid pentru determinarea conformităţii cu anexa VI revizuită la MARPOL 73/78;
    ee) Rezoluţia A.1053(27) - Rezoluţia A.1053(27) din 30 noiembrie 2011 - Linii directoare din 2011 privind inspecţiile în concordanţă cu sistemul armonizat de inspectare şi certificare (HSSC);".

    5. La articolul 4, după litera ff) se introduc opt noi litere, literele gg)-nn), cu următorul cuprins:
    "gg) Rezoluţia MEPC.176(58) - Rezoluţia MEPC.176(58) adoptată la 10 octombrie 2008 - Amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (anexa VI revizuită la MARPOL 73/78), prevăzută în anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 634/2010;
    hh) Rezoluţia MEPC.190(60) - Rezoluţia MEPC.190(60) adoptată la 26 martie 2010 - Amendamente la anexa la Protocolul din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (Zona de control al emisiilor a Americii de Nord), prevăzută în anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 322/2011;
    ii) Rezoluţia MEPC.194(61) - Rezoluţia MEPC.194(61) adoptată la 1 octombrie 2010 - Amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (model revizuit al Suplimentului la Certificatul IAPP), prevăzută în anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 851/2011;
    jj) HG nr. 811/2010 - Hotărârea Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului;
    kk) Rezoluţia MEPC.181(59) - Rezoluţia MEPC.181(59) din 17 iulie 2009 - Instrucţiunile din 2009 pentru controlul statului portului, conform anexei VI revizuite la MARPOL 73/78;
    ll) Rezoluţia A.1052(27) - Rezoluţia A.1052(27) din 30 noiembrie 2011 - Procedurile din 2011 pentru controlul statului portului;
    mm) Rezoluţia MEPC.92(45) - Rezoluţia MEPC.92(45) din 5 octombrie 2000 - Amendamente la instrucţiunile revizuite pentru implementarea anexei V la MARPOL 73/78 [Rezoluţia MEPC.59(33)];
    nn) Rezoluţia MEPC.184(59) - Rezoluţia MEPC.184(59) din 17 iulie 2009 - Liniile directoare din 2009 pentru instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate."

    6. La articolul 7, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) În cazul în care IMO ar elabora linii directoare referitoare la echivalenţele prevăzute în regula 4 din anexa VI la MARPOL 73/78, ANR va trebui să ia în considerare astfel de linii directoare pertinente. Pentru instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate se vor lua în considerare liniile directoare adoptate prin Rezoluţia MEPC.184(59)."

    7. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Navele maritime care arborează pavilionul român au obligaţia să coopereze cu furnizorii de servicii de prelevare de mostre şi încercare a combustibilului lichid rezidual, acreditaţi de MEPC, în exercitarea atribuţiilor lor de monitorizare a conţinutului de sulf mediu pe plan mondial, în conformitate cu Rezoluţia MEPC.183(59)."

    8. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 23. - (1) În cazul în care se va considera necesar ca în apele naţionale navigabile maritime, care cuprind orice zonă portuară, sau în zona economică exclusivă a României să se desemneze o zonă de control al emisiilor, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice împreună cu Ministerul Transporturilor şi Ministerul Afacerilor Externe va pregăti, în conformitate cu regulile şi procedurile stabilite de către IMO prin Circulara MSC-MEPC.1/Circ. 4, propunerea pe care Guvernul o va prezenta acestei organizaţii, în conformitate cu reglementările în vigoare."

    9. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 32. - Incinerarea la bordul navelor maritime, care arborează pavilionul român, a clorurilor de polivinil (PVC) este interzisă, cu excepţia cazului când aceasta are loc în incineratoarele de bord pentru care au fost eliberate certificate IMO de aprobare de tip şi care respectă fie specificaţiile din Rezoluţia MEPC.59(33), astfel cum acestea au fost amendate prin Rezoluţia MEPC.92(45), fie specificaţiile din Rezoluţia MEPC.76(40)."

    10. Articolele 40 şi 41 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 40. - (1) În porturi, şantiere navale şi capacităţi de dezmembrare a navelor amplasate pe teritoriul României, administratorii acestor porturi, precum şi societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care administrează şantierele navale sau capacităţile de dezmembrare a navelor au obligaţia să asigure instalaţii de primire care să satisfacă:
    a) necesităţile navelor care efectuează lucrări de reparaţii pentru primirea substanţelor care epuizează stratul de ozon, precum şi a echipamentelor care conţin astfel de substanţe, atunci când acestea sunt scoase de pe navele aflate în reparaţii;
    b) necesităţile navelor care folosesc porturile, terminalele din larg sau şantierele navale de reparaţii pentru primirea reziduurilor de la instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate;
    c) necesităţile capacităţilor de dezmembrare a navelor pentru primirea substanţelor care epuizează stratul de ozon, precum şi a echipamentelor care conţin astfel de substanţe, atunci când acestea sunt scoase de pe navele dezmembrate.
    (2) Instalaţiile de primire prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) trebuie astfel construite şi exploatate încât primirea substanţelor şi, respectiv, a reziduurilor sau echipamentelor să se facă fără ca aceasta să determine întârzierea pe nedrept a navelor care apelează la aceste servicii.
    Art. 41. - (1) Administratorii porturilor, terminalelor, precum şi societăţile comerciale care administrează şantierele navale sau capacităţile de dezmembrare a navelor, prevăzuţi/prevăzute la art. 40 alin. (1), au obligaţia să comunice ANR inventarul instalaţiilor de primire existente sau aflate într-un anumit stadiu de realizare pentru:
    a) substanţele care epuizează stratul de ozon;
    b) echipamentele care conţin substanţe care epuizează stratul de ozon;
    c) reziduurile de la instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate,
    precum şi capacităţile şi amplasarea acestora în fiecare port, şantier naval, capacitate de dezmembrare a navelor aflate în administrare.
    (2) Pe baza informaţiilor primite potrivit prevederilor alin. (1), ANR are obligaţia să transmită la IMO, dacă este cazul, informaţiile referitoare la porturile, terminalele, şantierele navale, capacităţile de dezmembrare a navelor pe care le consideră că sunt situate la distanţă faţă de infrastructura industrială necesară pentru gestionarea şi procesarea substanţelor prevăzute la alin. (1) şi care, prin urmare, nu pot accepta astfel de substanţe. Dacă a transmis astfel de informaţii, atunci ANR are obligaţia să transmită la IMO şi informaţiile referitoare la porturile, terminalele, şantierele navale şi capacităţile de dezmembrare a navelor care deţin capacităţi pentru gestionarea şi procesarea substanţelor prevăzute la alin. (1). ANR va actualiza şi va transmite la IMO astfel de informaţii ori de câte ori intervine modificarea acestora.
    (3) În cazul în care se primesc de la IMO informaţii privind porturi, terminale, şantiere navale, capacităţi de dezmembrare a navelor situate în alte ţări care au fost considerate de autorităţile competente din respectivele ţări că sunt situate la distanţă faţă de infrastructura industrială necesară pentru gestionarea şi procesarea substanţelor prevăzute în alin. (1) şi care, prin urmare, nu pot accepta astfel de substanţe, acestea vor fi făcute publice prin afişarea pe site-ul ANR.
    (4) Cerinţele privind instalaţiile de primire prevăzute la alin. (1), cerinţele pentru navele care predau substanţele prevăzute la alin. (1), precum şi cerinţele de notificare prevăzute în regula 17 din anexa VI la MARPOL 73/78 se regăsesc în apendice."

    11. La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 47. - (1) Nota de livrare a buncherului trebuie să fie însoţită de un eşantion reprezentativ de combustibil lichid, livrat cu respectarea instrucţiunilor adoptate de IMO prin Rezoluţia MEPC.182(59)."

    12. La articolul 53, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Prevederile alin. (1)-(5) se completează cu dispoziţiile aplicabile prevăzute în legislaţia privind Sistemul armonizat de inspectare şi certificare a navelor comerciale maritime care arborează pavilionul român, stabilit în conformitate cu instrumentele adoptate de către IMO, respectiv Rezoluţia A.1053(27)."

    13. La articolul 62, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Prevederile alin. (1)-(6) se completează cu dispoziţiile aplicabile prevăzute în instrucţiunile generale privind controlul statului portului la navele care arborează alt pavilion decât pavilionul român, adoptate prin Hotărârea Guvernului nr. 811/2010, precum şi cu instrucţiunile adoptate de IMO prin Rezoluţia MEPC.129(53), Rezoluţia MEPC.181(59), Rezoluţia MEPC.184(59) şi Rezoluţia A.1052(27)."

    14. După articolul 68 se introduce un apendice, având conţinutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

    15. La anexă, punctul 2.3 din "Modelul de Supliment la Certificatul internaţional de prevenire a poluării atmosferei (Certificat IAPP)" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2.3 Oxizi de sulf (SO(x)) şi particule materiale (regula 14)
    2.3 Sulphur oxides (SO(x)) and particulate matter (regulation 14)
    2.3.1 În cazul în care nava este exploatată în afara unei zone de control al emisiilor specificate în regula 14.3, aceasta utilizează:
    2.3.1 When the ship operates outside of an Emission Control Area specified in regulation 14.3, the ship uses:
    .1 combustibil lichid al cărui conţinut de sulf, aşa cum a fost atestat prin notele de livrare a buncărului, nu depăşeşte valoarea-limită de:
       fuel oil with a sulphur content as documented by bunker delivery notes that does not exceed the limit value of:
    ● 4,50% m/m (nu se aplică la 1 ianuarie 2012 sau după această dată); sau []
      4.50% m/m (not applicable on or after 1 January 2012); or
    ● 3,50% m/m (nu se aplică la 1 ianuarie 2020 sau după această dată); sau []
      3.50% m/m (not applicable on or after 1 January 2020); or
    ● 0,50% m/m, şi/sau []
      0.50% m/m, and/or
    .2 un aranjament echivalent, aprobat în conformitate cu regula 4.1, aşa cum se indică la paragraful 2.6, care este cel puţin la fel de eficient sub aspectul reducerilor emisiei de SO(x) în comparaţie cu utilizarea unui combustibil lichid cu o valoare a limitei de conţinut de sulf de:
       an equivalent arrangement approved in accordance with regulation 4.1 as listed in 2.6 that is at least as effective in terms of SO(x) emission reductions as compared to using a fuel oil with a sulphur content limit value of:
    ● 4,50% m/m (nu se aplică la 1 ianuarie 2012 sau după această dată); sau []
      4.50% m/m (not applicable on or after 1 January 2012); or
    ● 3,50% m/m (nu se aplică la 1 ianuarie 2020 sau după această dată); sau []
      3.50% m/m (not applicable on or after 1 January 2020); or
    ● 0,50% m/m []
      0.50% m/m
    2.3.2 În cazul în care nava este exploatată în interiorul unei zone de control al emisiilor, specificate în regula 14.3, aceasta utilizează:
    2.3.2 When the ship operates inside an Emission Control Area specified in regulation 14.3, the ship uses:
    .1 combustibil lichid al cărui conţinut de sulf, aşa cum a fost atestat prin notele de livrare a buncărului, nu depăşeşte valoarea-limită de:
       fuel oil with a sulphur content as documented by bunker delivery notes that does not exceed the limit value of:
    ● 1,00% m/m (nu se aplică la 1 ianuarie 2015 sau după această dată); sau []
      1.00% m/m (not applicable on or after 1 January 2015); or
    ● 0,10% m/m şi/sau []
      0.10% m/m, and/or
    .2 un aranjament echivalent, aprobat în conformitate cu regula 4.1, aşa cum se indică la paragraful 2.6, care este cel puţin la fel de eficient sub aspectul reducerilor emisiei de SO(x) în comparaţie cu utilizarea unui combustibil lichid cu o valoare a limitei de conţinut de sulf de:
       an equivalent arrangement approved in accordance with regulation 4.1 as listed in 2.6 that is at least as effective in terms of SO(x) emission reductions as compared to using a fuel oil with a sulphur content limit value of:
    ● 1,00% m/m (nu se aplică la 1 ianuarie 2015 sau după această dată); sau []
      1.00% m/m (not applicable on or after 1 January 2015); or
    ● 0,10% m/m []
      0.10% m/m".

    ART. II
    Obligaţia prevăzută la art. 41 alin. (1) din normele metodologice, modificat conform art. I. pct. 10, precum şi obligaţia prevăzută la art. 7 alin. (1) din apendicele la normele metodologice vor fi duse la îndeplinire în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    ART. III
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                           Ministrul transporturilor,
                             Ramona-Nicole Mănescu

                              Ministrul economiei,
                              Andrei Dominic Gerea

                         Ministrul afacerilor externe,
                                Titus Corlăţean

                 Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
                                  Rovana Plumb

             Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,
                                Lucia Ana Varga

    Bucureşti, 11 decembrie 2013.
    Nr. 1.085.


    ANEXĂ
    -----
(Apendice la normele metodologice)
----------------------------------


                                    CERINŢE
     pentru instalaţiile de primire prevăzute în anexa VI la MARPOL 73/78*)

----------
    *) Prezentul apendice este întocmit pe baza Liniilor directoare din 2011 pentru instalaţiile de primire prevăzute în anexa VI la MARPOL 73/78, adoptate prin Rezoluţia MEPC.199(62), la data de 15 iulie 2011, de către MEPC al IMO.

    CAP. I
    Introducere

    ART. 1
    Prezentul apendice cuprinde cerinţe pentru instalaţiile de primire prevăzute în regula 17 din anexa VI la MARPOL 73/78, care trebuie amplasate în porturile, terminalele, şantierele navale de reparaţii şi capacităţile de dezmembrare a navelor situate pe teritoriul României sau în apele aflate sub jurisdicţia României, pentru a satisface necesităţile navelor care trebuie să respecte cerinţele anexei VI la MARPOL şi care folosesc aceste porturi, terminale, şantiere sau capacităţi.
    ART. 2
    Instalaţiile de primire prevăzute în regula 17 din anexa VI la MARPOL 73/78 se referă la două categorii de deşeuri:
    a) substanţe care epuizează stratul de ozon, definite prin regula 2.16 din anexa VI la MARPOL 73/78;
    b) reziduuri de la instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate, deşeuri care pot fi atât sub formă lichidă, cât şi sub formă solidă.

    CAP. II
    Definiţii

    ART. 3
    În scopul prezentului apendice, următorii termeni vor avea următoarele înţelesuri:
    a) port sau terminal situat la distanţă înseamnă un port sau un terminal amplasat pe teritoriul României sau în apele maritime aflate sub jurisdicţia sa şi care este cuprins în informarea transmisă de Autoritatea Navală Română (ANR) către Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO) în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din normele metodologice;
    b) gestionare şi procesare înseamnă acţiuni referitoare la colectarea, depozitarea, transportul, tratamentul şi eliminarea substanţelor care epuizează stratul de ozon şi/sau a reziduurilor de la instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate, astfel încât acestea sunt predate în condiţii de siguranţă şi favorabile mediului, în acord cu cele mai bune practici disponibile;
    c) reziduuri EGCS înseamnă reziduurile de la instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate care sunt un produs al procesului de tratare cu apă. Reziduurile pot fi formate şi îndepărtate din apă cu diferite tehnici de tratare. Astfel de reziduuri conţin sulfaţi, cenuşă/funingine, metale şi hidrocarburi îndepărtate din apă;
    d) ODS şi echipamente care conţin ODS înseamnă substanţe care epuizează stratul de ozon, astfel cum sunt definite în regula 2.16, şi echipamentele, astfel cum se face referire la acestea în regula 12.4.

    CAP. III
    Strategii

    ART. 4
    (1) ANR va centraliza datele primite în temeiul art. 41 din normele metodologice şi, la solicitare, le va transmite Ministerului Transporturilor, care, pe baza acestora, va întocmi propuneri de strategii pentru colectarea, depozitarea, transportul, tratarea şi eliminarea următoarelor categorii de deşeuri: ODS şi echipamente care conţin ODS şi reziduuri EGCS, în porturile maritime, terminalele din apele aflate în jurisdicţia României, în şantierele navale de reparaţii şi în capacităţile de dezmembrare a navelor amplasate pe teritoriul României.
    (2) Strategiile prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:
    a) să asigure siguranţa acţiunilor cuprinse în aceasta;
    b) să fie inofensive pentru mediu;
    c) să fie bazate pe cele mai bune practici industriale;
    d) să aibă la bază cele mai bune tehnologii disponibile şi aplicabile;
    e) să ia în considerare infrastructura existentă pe plan local;
    f) să fie actualizate periodic.
    (3) Strategiile prevăzute la alin. (1) vor fi supuse dezbaterii publice cu factorii interesaţi care îşi desfăşoară activitatea în porturile maritime, în terminalele din apele aflate în jurisdicţia României, în şantierele navale de reparaţii şi în capacităţile de dezmembrare a navelor amplasate pe teritoriul României şi apoi vor fi aprobate de către Ministerul Transporturilor, în condiţiile legii, şi vor fi aduse la cunoştinţa factorilor interesaţi, prin publicarea acestora pe propria pagină web.
    (4) Pentru strategiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Transporturilor va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea emiterii unui act administrativ în urma aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările ulterioare.
    (5) În cazul în care, în urma notificării, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte că este necesară derularea procedurii de evaluare de mediu, dezbaterea publică a strategiilor prevăzută la alin. (1) se desfăşoară în cadrul acestei proceduri.

    CAP. IV
    Cerinţe speciale privind reziduurile EGCS

    ART. 5
    Mijloacele utilizate la colectarea, depozitarea, transportul, tratarea şi eliminarea reziduurilor EGCS trebuie să fie astfel proiectate şi executate încât să fie apte să reziste la acţiunea corozivă a posibililor constituenţi precum sărurile, respectiv sulfiţii de calciu (CaSOx), de sodiu (NaSOx), de potasiu (KSOx), dar şi oxizii metalici precum oxizii de vanadium (V), nichel (Ni), magneziu (Mg), aluminiu (Al), fier (Fe) şi siliciu (Si).

    CAP. V
    Cerinţe privind pregătirea şi certificarea personalului care procesează deşeurile ODS şi echipamente care conţin ODS

    ART. 6
    (1) Personalul care procesează deşeurile ODS şi echipamente care conţin ODS în porturile maritime, în terminalele din apele aflate în jurisdicţia României, în şantierele navale de reparaţii şi în capacităţile de dezmembrare a navelor amplasate pe teritoriul României trebuie să aibă competenţele necesare în acest scop. Acestea sunt obţinute prin pregătirea de specialitate sub aspectul măsurilor de protecţie personală pentru a se asigura manipularea în siguranţă a unor astfel de deşeuri şi a preveni scăparea ODS în atmosferă, al cunoaşterii tehnologiilor de manipulare a ODS şi a echipamentelor care conţin ODS, precum şi al echipamentelor de eliminare a deşeurilor de ODS.
    (2) Personalul prevăzut la alin. (1) trebuie să îşi dovedească competenţele prin certificate emise de instituţiile autorizate cu pregătirea şi perfecţionarea sau, în lipsa unor astfel de instituţii, prin testarea de către angajator a competenţelor necesare şi emiterea unei scrisori de confirmare a competenţelor, în conformitate cu reglementările în vigoare.
    (3) Echipamentele de eliminare a deşeurilor de ODS utilizate la gestionarea şi procesarea activităţilor de colectare, depozitare, transport, tratament şi eliminare trebuie să fie de un tip aprobat sau certificat şi să corespundă standardelor de operare recunoscute de autoritatea competentă.

    CAP. VI
    Cerinţe privind stabilirea capacităţilor instalaţiilor de primire

    ART. 7
    (1) Administratorii porturilor/terminalelor şi societăţile comerciale care administrează şantierele navale sau capacităţile de dezmembrare a navelor, prevăzuţi/prevăzute la art. 40 alin. (1) din normele metodologice, au obligaţia să evalueze, pe baza tipurilor şi capacităţilor navelor care utilizează respectivele porturi, terminale, şantiere navale sau capacităţi de dezmembrare, volumele sau cantităţile de:
    a) substanţe care epuizează stratul de ozon;
    b) echipamente care conţin substanţe care epuizează stratul de ozon;
    c) reziduuri de la instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate, susceptibile de a fi produse şi predate instalaţiilor de primire,
şi să comunice ANR aceste informaţii.
    (2) ANR va centraliza informaţiile primite în conformitate cu alin. (1) şi datele primite în temeiul art. 41 din normele metodologice şi, la solicitare, le va transmite Ministerului Transporturilor, care, pe baza acestora, va analiza posibilitatea primirii în capacităţile de primire existente sau care sunt în curs de realizare a tuturor volumelor şi cantităţilor de deşeuri estimate a fi produse anual, respectiv ODS şi echipamente care conţin ODS şi reziduuri EGCS. În cazul în care Ministerul Transporturilor constată că sunt insuficiente capacităţile de primire, chiar dacă unele porturi, terminale, şantiere navale, inclusiv porturile şi terminalele situate la distanţă, declară utilizarea în comun a unor capacităţi de primire, atunci acesta va solicita majorarea capacităţilor de primire la nivelul solicitărilor. Respectivele porturi, terminale, şantiere navale sau capacităţi de dezmembrare a navelor au obligaţia de a-şi adapta capacităţile de primire, ca o condiţie de menţinere a autorizaţiei de funcţionare, în condiţiile legii.

    CAP. VII
    Cerinţe privind documentele utilizate la predarea-primirea deşeurilor, respectiv ODS şi echipamente care conţin ODS şi reziduuri EGCS

    ART. 8
    (1) Predarea-primirea deşeurilor prevăzute în anexa VI la MARPOL 73/78 se va face cu respectarea prevederilor adoptate de IMO, cuprinse în Circulara MEPC.1/Circ.671, intitulată "Un ghid privind bunele practici pentru furnizorii şi utilizatorii de instalaţii portuare de primire", şi a prevederilor specifice prevăzute în prezentul apendice.
    (2) În cazul în care o navă intenţionează să predea deşeurile din categoria ODS, precum şi echipamentele care conţin ODS şi reziduurile EGCS într-un port sau terminal situat pe teritoriul României, atunci notificarea prealabilă a ANR şi a administraţiei portului/terminalului este obligatorie.
    Se încurajează transmiterea notificării prealabile în format electronic. În acest sens, ANR şi administraţiile porturilor sau terminalelor vor face cunoscut pe site-urile de internet proprii adresele electronice pentru fiecare port la care se va putea transmite în format electronic. Imediat ce vor primi notificarea prealabilă, administraţiile porturilor vor lua măsurile ce se impun, eventual informarea operatorilor portuari cu atribuţii specifice de gestionare a deşeurilor, pentru primirea respectivelor cantităţi de deşeuri, evitând astfel întârzierea pe nedrept a navelor. Notificarea prealabilă trebuie transmisă cu cel puţin 24 de ore înainte de sosirea navei în port/terminal sau imediat după părăsirea portului de plecare, dacă voiajul este mai scurt de 24 de ore.
    (3) Predarea-primirea efectivă a deşeurilor, respectiv ODS şi echipamente care conţin ODS şi reziduuri EGCS, se face utilizând formularul standardizat prevăzut în Circulara MEPC.1/Circ.645, intitulat "Formularul standard pentru notificarea predării deşeurilor (WDR)", prin completarea corespunzătoare a rubricilor aferente anexei VI la MARPOL 73/78. În anexa la prezentul apendice se regăseşte versiunea bilingvă, româno-engleză, a formularului WDR. "Formularul standard pentru notificarea predării deşeurilor (WDR)" poate servi drept dovadă, în condiţiile legii, că nava a predat deşeurile, dacă pe exemplarul care rămâne la bordul navei sunt menţionate în scris confirmarea din partea operatorului respectivei instalaţii de primire şi data respectivei operaţiuni.

    CAP. VIII
    Cerinţe aplicabile în cazurile în care instalaţiile de primire prevăzute de anexa VI la MARPOL 73/78, amplasate pe teritoriul României, nu sunt disponibile

    ART. 9
    (1) Pe baza informaţiilor primite de la administratorii porturilor, terminalelor, şantierelor navale de reparaţii, capacităţilor de dezmembrare a navelor în temeiul art. 41 alin. (1) din normele metodologice, dacă este cazul, ANR informează IMO asupra porturilor, terminalelor, şantierelor şi capacităţilor care nu pot pune la dispoziţie instalaţii pentru primirea deşeurilor de ODS şi echipamente care conţin ODS şi reziduuri EGCS. De asemenea, ANR va informa IMO şi asupra alternativelor la instalaţiile de primire puse la dispoziţia navelor de către administratorii porturilor, terminalelor, şantierelor navale de reparaţii sau capacităţilor de dezmembrare a navelor. Şi alternativele la instalaţiile de primire trebuie să ia în considerare capacităţile cerute, să îndeplinească nevoile navelor care ajung în respectivele locaţii, fără să le producă acestora întârzieri pe nedrept. De asemenea, acestea trebuie să îndeplinească cerinţele de protecţia mediului.
    (2) ANR va actualiza regulat informaţiile transmise la IMO în temeiul art. 41 alin. (2) din normele metodologice şi va înregistra disponibilitatea instalaţiilor de primire prevăzute de anexa VI la MARPOL 73/78 care funcţionează în România în Sistemul informatic integrat global privind transportul maritim (GISIS), iniţiat de IMO, la adresa http://gisis.imo.org/Public/. Fiecare notificare va fi însoţită de explicarea motivelor specifice care au condus la necesitatea actualizării informaţiei.
    ART. 10
    În cazul în care administratorii porturilor, terminalelor, şantierelor navale de reparaţii, capacităţilor de dezmembrare a navelor nu pot pune la dispoziţie instalaţii pentru primirea deşeurilor de ODS şi echipamente care conţin ODS şi reziduuri EGCS, vor propune ca alternativă pentru asigurarea capacităţilor necesare încheierea unor acorduri bilaterale sau regionale, în conformitate cu reglementările în vigoare. ANR va informa Ministerul Transporturilor, care va iniţia procedurile corespunzătoare încheierii acestora. După intrarea în vigoare a unor astfel de acorduri, ANR va informa IMO şi va actualiza datele în cadrul GISIS.

    CAP. IX
    Cerinţe aplicabile pentru navele care utilizează porturi în care instalaţiile de primire prevăzute de anexa VI la MARPOL 73/78 nu sunt disponibile

    ART. 11
    (1) Comandanţii navelor maritime care arborează pavilionul român, în conformitate cu prevederile anexei VI la MARPOL 73/78, au obligaţia să se informeze asupra porturilor şi terminalelor care nu dispun de instalaţii pentru primirea deşeurilor de ODS şi echipamente care conţin ODS şi reziduuri EGCS atunci când fac planificarea voiajului şi să îşi asigure la bord capacităţi suficiente de depozitare a acestor deşeuri generate în cursul voiajului până la portul sau terminalul care dispune de astfel de instalaţii de primire.
    (2) Comandanţii navelor maritime care arborează pavilionul român, în conformitate cu prevederile anexei VI la MARPOL 73/78, au obligaţia să informeze ANR despre toate cazurile în care s-au aflat în porturile unor state parte la anexa VI la MARPOL 73/78 şi li s-au pus la dispoziţie instalaţii pentru primirea deşeurilor de ODS şi echipamente care conţin ODS şi reziduuri EGCS pe care le-au considerat ca fiind necorespunzătoare sau respectivele instalaţii erau indisponibile, cu indicarea datelor de identificare a acestora.
    (3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) se foloseşte "Formularul pentru raportarea deficienţelor instalaţiei portuare de preluare", al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 210/2013.
    (4) ANR va analiza sesizările primite în conformitate cu prevederile alin. (2) şi, dacă va considera că instalaţiile au fost necorespunzătoare, va întocmi un raport în acest sens, însoţit de copii ale rapoartelor primite, pe care îl va transmite la IMO şi la statul portului, informând în mod corespunzător Ministerul Transporturilor.
    (5) În cazul în care la Ministerul Transporturilor sau la ANR se primesc din partea IMO sau a unor state de pavilion sesizări prin care se semnalează instalaţii de primire a deşeurilor de ODS şi echipamente care conţin ODS şi reziduuri EGCS în porturile româneşti ca fiind necorespunzătoare, ANR va analiza cazul şi va solicita administraţiei portuare şi/sau societăţii comerciale care administrează şantierul naval sau capacitatea de dezmembrare a navelor, responsabile de asigurarea instalaţiei de primire, adoptarea măsurilor adecvate pentru conformarea cu prevederile paragrafului (1) al regulii 17 din anexa VI la MARPOL 73/78. ANR va informa IMO şi autoritatea competentă a statului de pavilion asupra măsurilor întreprinse pentru remedierea neregulilor cu privire la capacităţile de primire a deşeurilor.


    ANEXĂ
    -----
la apendice
-----------

                              FORMULARUL STANDARD
               pentru notificarea predării deşeurilor ca urmare a
          utilizării de către navă a instalaţiilor portuare de primire
                               (MEPC.1/Circ.645)

                                STANDARD FORMAT
               for the waste delivery receipt following a ship's
               use of port reception facilities (MEPC.1/Circ.645)

    Reprezentantul desemnat al operatorului instalaţiei de primire trebuie să furnizeze prezentul formular comandantului navei care a predat deja deşeurile.
    The designated representative of the reception facility provider should provide the following form to the master of a ship that has just delivered waste.
    Acest formular ar trebui păstrat la bordul navei împreună cu registrul de hidrocarburi, registrul de marfă sau registrul de gunoi, aşa cum se stabileşte de către operatorul navei.
    This form should be retained on board the vessel along with the appropriate Oil RB, Cargo RB or Garbage RB.


    1. CARACTERISTICILE INSTALAŢIEI DE PRIMIRE ŞI ALE PORTULUI
    RECEPTION FACILITY AND PORT PARTICULARS
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │1.1. Numele locaţiei sau al terminalului: │
 │ Location/Terminal name: │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. Operatorul/Operatorii instalaţiei de primire: │
 │ Reception facility provider(s): │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. Operatorul/Operatorii instalaţiei de tratare (în cazul în care nu este operatorul de mai sus): │
 │ Treatment facility provider(s) - if different from above: │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4. Data şi ora la care s-a efectuat evacuarea deşeurilor din: în: │
 │ Waste Discharge Date and Time from: to: │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    2. CARACTERISTICILE NAVEI
       SHIP PARTICULARS
 ┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
 │2.1. Numele navei: │ 2.5. Proprietarul sau operatorul: │
 │ Name of ship: │ Owner or operator: │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. Numărul IMO: │ 2.6. Indicativul navei: │
 │ IMO number: │ Distinctive number or letters: │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │2.3. Tonajul brut: │ 2.7. Statul de pavilion: │
 │ Gross tonnage: │ Flag State: │
 ├──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤
 │2.4. Tipul navei: [] Tanc petrolier [] Tanc chimicale [] Vrachier [] Container │
 │ Type of ship: Oil tanker Chemical tanker Bulk carrier Container │
 │ [] Alt tip de navă [] Pasagere [] Ro-ro [] Altele (specificaţi)│
 │ Other cargo ship Passenger ship Ro-ro Other (specify) │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    3. TIPUL ŞI CANTITATEA DE DEŞEURI PRIMITE
    TYPE AND AMOUNT OF WASTE RECEIVED
 ┌──────────────────────────────────┬──────────────┐ ┌──────────────────────────────────┬──────────────┐
 │MARPOL Anexa I - Hidrocarburi │Cantitate (mc)│ │MARPOL Anexa V - Gunoi │Cantitate (m3)│
 │MARPOL Annex I - Oil │Quantity (mc) │ │MARPOL Annex V - Garbage │Quantity (m3) │
 ├──────────────────────────────────┼──────────────┤ ├──────────────────────────────────┼──────────────┤
 │Apă de santină │ │ │Plastic/Plastic │ │
 │Oily bilge water │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────┤
 ├──────────────────────────────────┼──────────────┤ │Material de fardaj, de căptuşire │ │
 │Şlam/Uleiuri arse │ │ │sau de ambalaj care poate pluti │ │
 │Oily residues (sludge) │ │ │Floating dunnage, lining, or │ │
 ├──────────────────────────────────┼──────────────┤ │packing materials │ │
 │Reziduuri rezultate după spălarea │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────┤
 │tancurilor │ │ │Produse din hârtie, cârpe, obiecte│ │
 │Oily tank washings │ │ │din sticlă şi metal, sticle, │ │
 ├──────────────────────────────────┼──────────────┤ │veselă etc. concasate │ │
 │Apă de balast murdară │ │ │Ground paper products, rags, │ │
 │Dirty ballast water │ │ │glass, metal, bottles, crockery │ │
 ├──────────────────────────────────┼──────────────┤ ├──────────────────────────────────┼──────────────┤
 │Reziduuri solide rezultate după │ │ │Reziduuri ale mărfii*2), produse │ │
 │curăţarea tancurilor │ │ │din hârtie, cârpe, obiecte din │ │
 │Scale and sludge from tank │ │ │sticlă şi metal, sticle, veselă │ │
 │cleaning │ │ │etc. │ │
 ├──────────────────────────────────┼──────────────┤ │Cargo residues*2), paper products,│ │
 │Altele (rugăm specificaţi) │ │ │rags, glass, metal, bottles, │ │
 │Other (please specify) │ │ │crockery, etc. │ │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────┤
 ├──────────────────────────────────┼──────────────┤ │Resturi alimentare │ │
 │MARPOL Anexa II - NLS │Cantitate(mc)/│ │Food waste │ │
 │MARPOL Annex II - NLS │Nume*1) │ ├──────────────────────────────────┼──────────────┤
 │ │Quantity (mc)/│ │Cenuşă după incinerare │ │
 │ │Name*1) │ │Incinerator, ash │ │
 ├──────────────────────────────────┼──────────────┤ ├──────────────────────────────────┼──────────────┤
 │Substanţă de categoria X │ │ │Alte deşeuri (a se preciza) │ │
 │Category X substance │ │ │Other wastes (specify) │ │
 ├──────────────────────────────────┼──────────────┤ ├──────────────────────────────────┼──────────────┤
 │Substanţă de categoria Y │ │ │MARPOL Anexa VI - Poluarea │Cantitate (m3)│
 │Category Y substance │ │ │atmosferei │Quantity (m3) │
 ├──────────────────────────────────┼──────────────┤ │MARPOL Annex VI - Air pollution │ │
 │Substanţă de categoria Z │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────┤
 │Category Z substance │ │ │Substanţe care epuizează stratul │ │
 ├──────────────────────────────────┼──────────────┤ │de ozon şi echipamente care conţin│ │
 │OS - alte substanţe │ │ │astfel de substanţe │ │
 │OS - other substances │ │ │Ozone-depleting substances and │ │
 ├──────────────────────────────────┼──────────────┤ │equipment containing such │ │
 │MARPOL Anexa IV - Ape uzate │Cantitate (mc)│ │substances │ │
 │MARPOL Annex IV - Sewage │Quantity (mc) │ ├──────────────────────────────────┼──────────────┤
 ├──────────────────────────────────┼──────────────┤ │Reziduuri de la instalaţiile de │ │
 │ │ │ │epurare a gazelor arse evacuate │ │
 │ │ │ │Exhaust gas-cleaning residues │ │
 └──────────────────────────────────┴──────────────┘ └──────────────────────────────────┴──────────────┘
----------
    *1) Se indică denumirea oficială de transport a substanţei lichide nocive în cauză.
    Indicate the proper shipping name of the NLS involved.
    *2) Se indică denumirea oficială de transport a încărcăturii uscate.
    Indicate the proper shipping name of the dry cargo.


    În numele operatorului instalaţiei portuare, confirm că deşeurile menţionate mai sus au fost predate.
    On behalf of the port facility I confirm that the above wastes were delivered.

    Semnătură:.................. Numele şi prenumele şi ştampila companiei: ...................
    Signature: Full Name and Company Stamp:


                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016