Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.074 din 4 octombrie 2021  privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.074 din 4 octombrie 2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1120 din 21 noiembrie 2022
    *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, publicată în Monbitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 7 octombrie 2022, dându-se textelor o nouă numerotare.
    Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 6 octombrie 2021, şi ulterior a mai fost modificată şi completată prin:
    - Hotărârea Guvernului nr. 165/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 4 februarie 2022.

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Domeniul de aplicare
    (1) Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru implementarea pe întreg teritoriul României a sistemului de garanţie-returnare, denumit în continuare SGR, aplicabil pentru ambalaje primare nereutilizabile prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) SGR reprezintă o modalitate prin care operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare producători, îndeplinesc responsabilitatea pentru preluarea, transportul şi reciclarea ambalajelor SGR, în condiţiile prezentei hotărâri.
    (3) De la data intrării în funcţiune a SGR, obligaţiile producătorilor aferente răspunderii extinse a acestora în ceea ce priveşte colectarea şi reciclarea deşeurilor provenite de la ambalajele SGR se vor îndeplini exclusiv în cadrul SGR.

    ART. 2
    Definiţii
    (1) Semnificaţia termenilor specifici utilizaţi în cuprinsul textului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, cu cele prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu cele prevăzute în anexa nr. I la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Obligaţiile producătorilor
    ART. 3
    Obligaţiile privind înregistrarea
    (1) Producătorii care introduc pe piaţa naţională produse ambalate prevăzute la art. 1 alin. (1) au obligaţia de a se înregistra în SGR cu cel puţin 150 de zile înainte de data prevăzută la art. 10 alin. (1).
    (2) În scopul prevăzut la alin. (1), producătorii au obligaţia de a transmite administratorului SGR prevăzut la art. 16 alin. (1) o notificare în format digital cu semnătură electronică simplă sau calificată care să cuprindă cel puţin următoarele:
    a) datele de identificare ale producătorului, însoţite de o copie a certificatului de înregistrare fiscală;
    b) numele, numărul de telefon şi adresa de e-mail a persoanei de contact desemnate din partea producătorului în relaţia cu administratorul SGR;
    c) numărul de unităţi de ambalaje care fac obiectul SGR în conformitate cu art. 10 alin. (5) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi greutatea aferentă de ambalaj exprimată în kilograme introduse pe piaţa naţională în anul calendaristic anterior, defalcate pe tip de material, volum per unitate de ambalaj şi categorii de produse conţinute.

    (3) Data înregistrării este considerată a fi data la care producătorul a transmis corect şi complet documentaţia prevăzută de prezenta hotărâre şi cea solicitată de administratorul SGR în condiţiile alin. (4), dacă este cazul, indiferent de data la care administratorul SGR a confirmat primirea documentaţiei şi caracterul complet al acesteia.
    (4) Producătorii sunt obligaţi să ofere clarificări şi informaţiile solicitate de către administratorul SGR în legătură cu notificarea de înregistrare în SGR, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării.
    (5) Producătorii care intenţionează să introducă pe piaţa naţională produsele ambalate prevăzute la art. 1 alin. (1) ulterior împlinirii termenului prevăzut la alin. (1) au obligaţia de a se înregistra în SGR cu cel puţin 30 de zile înainte de introducerea pe piaţa naţională a produselor ambalate în ambalaje SGR.

    ART. 4
    Obligaţii specifice funcţionării SGR
    (1) Producătorii sunt obligaţi:
    a) să încheie contracte cu administratorul SGR, în cel mult 60 de zile de la data înregistrării conform prevederilor art. 3, în vederea îndeplinirii obligaţiilor aşa cum decurg acestea din prezenta hotărâre;
    b) să marcheze ambalajele SGR conform prezentei hotărâri;
    c) să utilizeze pentru raportarea ambalajelor puse pe piaţa naţională, care fac obiectul SGR, programul informatic dezvoltat, gestionat şi pus la dispoziţie de către administratorul SGR;
    d) să ţină evidenţa numărului total al produselor în ambalaje SGR pe tip de material, greutate şi volume, precum şi evidenţa garanţiilor percepute aferente;
    e) să comunice administratorului SGR evidenţa actualizată prevăzută la lit. d), până la data de 10 a lunii imediat următoare pentru produsele în ambalaje SGR introduse pe piaţa naţională în luna de referinţă, în formatul şi procedura stabilite de administratorul SGR;
    f) să plătească administratorului SGR valoarea garanţiei aferente produselor în ambalaje SGR introduse pe piaţa naţională, până în data de 25 a lunii următoare introducerii pe piaţă a produselor;
    g) să perceapă de la clienţii lor garanţia aferentă produselor în ambalajele SGR introduse pe piaţa naţională şi achiziţionate de către aceştia;
    h) să plătească administratorului SGR tariful de administrare conform contractului încheiat cu administratorul SGR;
    i) să informeze consumatorii sau utilizatorii finali, prin transmiterea informaţiei detaliate pe produs, marcă, tip de material, greutate şi volum al ambalajului pentru a fi postată pe pagina de internet a administratorului SGR, despre începerea sau încetarea punerii pe piaţă a unui anumit tip de produs ambalat în ambalaj SGR;
    j) să permită efectuarea controalelor de către autorităţile competente şi să furnizeze acestora documente, informaţii corecte şi complete referitoare la propriile ambalaje care fac obiectul SGR, datele comunicate către administratorul SGR şi decontările cu acesta, alte produse ambalate care fac obiectul obligaţiilor de mediu.

    (2) Producătorii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), prin intermediul administratorului SGR, sunt obligaţi să realizeze următoarele obiective minime anuale de returnare a ambalajelor SGR:
    a) 65% sticlă, 65% plastic, 65% metal pentru anul 2024;
    b) 75% sticlă, 80% plastic, 80% metal pentru anul 2025;
    c) 85% sticlă, 90% plastic, 90% metal începând cu anul 2026.

    (3) Gradul de îndeplinire a obiectivelor de returnare se calculează prin raportul dintre numărul total de ambalaje SGR introduse pe piaţa naţională şi numărul total de ambalaje SGR validate în baza codului de bare ca fiind returnate în cadrul SGR în anul calendaristic de referinţă şi va fi verificat de către Administraţia Fondului pentru Mediu.
    (4) Ambalajele SGR validate ca fiind returnate în cadrul SGR sunt cele stabilite la punctele de returnare prin sistemul electronic de numărare al echipamentelor automate de preluare şi, respectiv, la centrul de numărare dacă ambalajele au fost preluate manual la punctele de returnare.
    (5) Producătorii sunt obligaţi să utilizeze programul informatic dezvoltat, gestionat şi pus la dispoziţie de către administrator.

    CAP. III
    Obligaţiile comercianţilor
    ART. 5
    Obligaţiile privind înregistrarea în cadrul sistemului de garanţie-returnare
    (1) Comercianţii au obligaţia să se înregistreze în baza de date gestionată de către administratorul SGR cu cel puţin 150 de zile înainte de data prevăzută la art. 10 alin. (1).
    (2) În scopul prevăzut la alin. (1), comercianţii au obligaţia să transmită administratorului SGR o notificare în format digital cu semnătură electronică simplă sau calificată care să cuprindă cel puţin următoarele:
    a) datele de identificare, însoţite de copie a certificatului de înregistrare fiscală;
    b) numele, numărul de telefon şi adresa de e-mail a persoanei de contact desemnate din partea comerciantului în relaţia cu administratorul SGR;
    c) adresa şi suprafaţa fiecărei structuri de vânzare operate de comerciant ca punct de desfacere, astfel cum sunt definite la art. 4 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) adresa şi detaliile de acces ale punctului de preluare a ambalajelor returnate şi orarul de funcţionare al punctului de preluare;
    e) modalitatea de preluare a ambalajelor returnabile de la deţinători: manual sau prin echipamente de preluare;
    f) numărul de produse în ambalaje SGR comercializate cu amănuntul pe piaţa naţională în anul calendaristic anterior;
    g) numărul de produse în ambalaje SGR pe care comerciantul anticipează că îl va comercializa în anul calendaristic în care este transmisă notificarea de înregistrare;
    h) informaţii din care să rezulte dacă comerciantul se încadrează la una dintre excepţiile prevăzute la art. 17.

    (3) Data înregistrării este considerată a fi data la care comerciantul a transmis corect şi complet documentaţia prevăzută la alin. (2).
    (4) Comercianţii sunt obligaţi să ofere clarificări şi informaţiile administratorului SGR în legătură cu notificarea de înregistrare în SGR, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare.
    (5) Comercianţii care se înfiinţează sau încep comercializarea de produse în ambalaje care fac obiectul SGR ulterior împlinirii termenului prevăzut la alin. (1) au obligaţia de a se înregistra în SGR cu cel puţin 30 de zile înainte de comercializarea produselor în ambalaje SGR.

    ART. 6
    Obligaţii specifice funcţionării SGR
    (1) Comercianţii sunt obligaţi:
    a) să încheie contracte cu administratorul SGR în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din prezenta hotărâre, în cel mult 90 de zile de la data înregistrării potrivit prevederilor art. 5;
    b) să indice distinct valoarea garanţiei la raft şi pe documentele fiscale aferente produsului în ambalaj SGR;
    c) să plătească valoarea garanţiei operatorilor economici de la care achiziţionează produse ambalate în ambalaje SGR;
    d) să nu comercializeze produse ambalate în ambalaje SGR achiziţionate de la producători neînregistraţi în cadrul administratorului SGR sau de la distribuitori ai acestor producători;
    e) să nu comercializeze produse ambalate în ambalaje SGR care nu sunt marcate potrivit prevederilor art. 24;
    f) să încaseze de la clienţii lor garanţia aferentă produselor în ambalaje SGR;
    g) să afişeze în cadrul structurilor de vânzare informaţii adresate consumatorilor sau utilizatorilor finali cu privire la:
    g.1) tipurile de produse care fac parte din sistemul de garanţie-returnare;
    g.2) valoarea garanţiei;
    g.3) posibilitatea consumatorilor sau utilizatorilor finali de a returna ambalajul SGR în vederea restituirii valorii garanţiei în cadrul oricărui punct de returnare de pe teritoriul României;
    g.4) adresa şi programul de funcţionare ale punctului de returnare operat de comerciant;
    g.5) modalitatea de preluare a ambalajelor, manual sau prin echipament automat de preluare;
    g.6) modalităţile disponibile de restituire a garanţiei;
    g.7) dreptul celui care returnează ambalajul SGR de a solicita restituirea valorii garanţiei în numerar, prin voucher sau prin transfer bancar, conform art. 14 alin. (2);
    g.8) situaţiile de refuz al restituirii garanţiei;

    h) să organizeze puncte de returnare, în condiţiile prezentei hotărâri;
    i) să preia în cadrul punctelor de returnare toate ambalajele SGR returnate de consumatori sau utilizatori finali şi să restituie acestora valoarea garanţiei la momentul returnării ambalajelor SGR, în condiţiile prezentei hotărâri;
    j) să protejeze ambalajele SGR preluate în cadrul punctelor de returnare împotriva deteriorării, furtului şi a altor situaţii similare, până la preluarea acestora de către administratorul SGR;
    k) să permită exclusiv administratorului SGR preluarea ambalajelor SGR de la punctele de returnare, la solicitarea acestuia sau a reprezentantului desemnat al acestuia;
    l) să utilizeze pentru raportarea ambalajelor care fac obiectul SGR şi a garanţiilor aferente acestora, programul informatic pus la dispoziţie online de către administratorul SGR;
    m) să ţină evidenţa numărului total al produselor în ambalaje SGR comercializate, defalcat pe produse, pentru fiecare structură de vânzare şi/sau magazin online pe care le operează, evidenţa numărului total al ambalajelor SGR care au fost returnate comerciantului de către consumatori sau utilizatori finali, defalcat pe tip de material şi volum, precum şi evidenţa garanţiilor plătite, încasate la vânzarea produselor şi returnate către consumatori la punctul de returnare, respectiv încasate de la administratorul SGR;
    n) să permită efectuarea controalelor de către autorităţile competente şi să furnizeze acestora documente, informaţii corecte şi complete referitoare la modul de îndeplinire a obligaţiilor de către comerciant, precum şi documentele justificative primite din partea consumatorilor sau utilizatorilor finali, administratorului SGR, şi celorlalţi operatori economici din cadrul SGR cu care comerciantul a încheiat contracte;
    o) să ofere în scris, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, clarificări şi informaţiile solicitate de către administratorul SGR şi care sunt în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezenta hotărâre.

    (2) Comercianţii care, în temeiul art. 17 alin. (7), optează pentru organizarea punctelor de returnare în parteneriat cu unităţile administrativ-teritoriale sau cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, potrivit prevederilor art. 8, vor afişa în cadrul structurilor de vânzare, vizibil şi uşor lizibil pentru clienţi, următorul text: „Acest magazin nu funcţionează ca punct de returnare a ambalajelor“, precum şi informaţia privind localizarea punctelor de returnare puse la dispoziţie.

    CAP. IV
    Rolul unităţilor administrativ-teritoriale şi al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare
    ART. 7
    Organizarea şi operarea punctelor de returnare
    (1) Autorităţile deliberative la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, pot aproba încheierea acordurilor de parteneriat cu comercianţii având structuri de vânzare cu o suprafaţă mai mică de 200 mp, la solicitarea acestora, în vederea organizării şi operării punctelor de returnare conform prezentei hotărâri, cu condiţia îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (2).
    (2) Autorităţile deliberative la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1), precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară pot organiza puncte de returnare a ambalajelor SGR pe raza administrativ-teritorială a respectivei unităţi administrativ-teritoriale/asociaţii de dezvoltare intercomunitară, denumite în continuare UAT/ADI, în colaborare şi sub coordonarea administratorului SGR.

    ART. 8
    Acorduri de parteneriat
    (1) Autorităţile deliberative la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la art. 7 pot aproba încheierea acordurilor de parteneriat prevăzute la art. 7 exclusiv cu comercianţii având structuri de vânzare cu suprafaţa mai mică de 200 mp ce sunt localizaţi pe raza administrativ-teritorială a UAT.
    (2) Pentru punctele de returnare organizate potrivit prevederilor art. 7, operatorii acestora trebuie:
    a) să asigure o capacitate de preluare cel puţin egală cu suma ambalajelor SGR comercializate de către comercianţii asociaţi;
    b) să respecte obligaţiile instituite de către administratorul SGR, în condiţiile prezentei hotărâri;
    c) să desemneze un responsabil în relaţia cu administratorul SGR.

    (3) Punctele de returnare prevăzute la alin. (1) şi art. 7 sunt organizate de către autorităţile executive la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau de către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, respectiv de către asocierea dintre acestea şi comercianţii cu suprafeţe de vânzare de sub 200 mp, prin responsabilul desemnat pentru relaţia cu administratorul SGR.
    (4) Operatorul punctelor de returnare prevăzute la alin. (1) şi art. 7 are obligaţia de a oferi consumatorilor finali posibilitatea de rambursare a garanţiei în numerar, prin transfer bancar sau prin voucher care poate fi utilizat sau schimbat în numerar în cadrul structurilor de vânzare ale comercianţilor asociaţi potrivit art. 7 alin. (1) sau în cadrul structurilor de vânzare de pe raza administrativ-teritorială în situaţia art. 7 alin. (2), după caz.
    (5) În cazul punctelor de returnare prevăzute la alin. (1) şi art. 7 care sunt operate de către unitatea administrativ-teritorială sau asociaţia de dezvoltare intercomunitară, operatorul va respecta obligaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. i)-l), n) şi o) în sarcina comercianţilor.
    (6) Operatorul punctelor de returnare prevăzute la alin. (1) şi art. 7 este obligat să ţină evidenţa numărului total al ambalajelor SGR care au fost returnate acestuia, defalcat pe tip de material şi volum, precum şi evidenţa garanţiilor plătite către consumatori la punctul de returnare, respectiv încasate de la administratorul SGR.
    (7) Operatorul prevăzut la alin. (5) va răspunde contravenţional în aceleaşi condiţii cu comercianţii care operează puncte de returnare, în condiţiile prezentei hotărâri.

    ART. 9
    Compensarea costurilor
    În situaţia în care autorităţile deliberative la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară asigură organizarea şi operarea punctelor de returnare în conformitate cu prevederile art. 7 şi 8, acestea vor beneficia din partea administratorului SGR de compensarea costurilor prin tariful de gestionare, stabilit de administratorul SGR în conformitate cu prevederile ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor prevăzut la art. 27 alin. (3), în funcţie de modalitatea de preluare a ambalajelor SGR returnate, respectiv manuală sau prin echipament automat de preluare.

    CAP. V
    Sistemul de garanţie-returnare
    ART. 10
    Sistemul de garanţie-returnare
    (1) Începând cu data de 30 noiembrie 2023, SGR, unic la nivel naţional, este obligatoriu tuturor producătorilor şi comercianţilor în condiţiile prezentei hotărâri, aplicându-se atât produselor fabricate pe teritoriul naţional, cât şi produselor importate sau achiziţionate intracomunitar, în condiţii nediscriminatorii, inclusiv în ceea ce priveşte posibilitatea participării efective a operatorilor economici la funcţionarea sistemului şi tarifele impuse acestora de către administratorul SGR.
    (2) Este interzisă introducerea pe piaţa naţională a produselor ambalate în ambalajele prevăzute la art. 1 alin. (1) dacă producătorii acestora nu sunt înregistraţi în SGR potrivit prevederilor de la art. 3 alin. (1), respectiv art. 5 alin. (1).
    (3) Este interzisă introducerea pe piaţa naţională a produselor ambalate în ambalajele prevăzute la art. 1 alin. (1) dacă acestea nu sunt inscripţionate în condiţiile prevăzute la art. 24, cu excepţia produselor care se află în stocul producătorilor sau comercianţilor la data prevăzută la alin. (1).
    (4) Stocurile prevăzute la alin. (3) pot fi introduse pe piaţă, respectiv comercializate, după caz, cel târziu până la data de 31 decembrie 2024, dată după care introducerea acestora pe piaţa naţională, respectiv comercializarea lor este interzisă.
    (5) În cazul bunurilor importate sau achiziţionate intracomunitar după data intrării în funcţiune a SGR nu se aplică interdicţia prevăzută la alin. (4) dacă respectivele bunuri sunt inscripţionate înainte de prima furnizare pentru distribuire, consum sau utilizare.

    ART. 11
    Înregistrarea în cadrul sistemului de garanţie-returnare
    Procedura de înregistrare în SGR se stabileşte de către administratorul SGR şi se publică pe pagina proprie de internet cu cel puţin 150 de zile înainte de împlinirea termenelor de la art. 3 alin. (1), respectiv art. 5 alin. (1).

    ART. 12
    Garanţia
    (1) Garanţia reprezintă suma plătită de către consumatorul sau utilizatorul final la momentul achiziţionării unui produs în ambalaj SGR, separată de preţul produsului, gestionată în cadrul sistemului de garanţie-returnare prin intermediul administratorului SGR şi care este restituită integral consumatorului sau utilizatorului final la momentul returnării ambalajului SGR în cadrul unui punct de returnare.
    (2) Garanţia se aplică pentru fiecare unitate de produs în ambalaj SGR şi este evidenţiată distinct în documentele fiscale ale producătorilor, distribuitorilor şi comercianţilor, la comercializarea produselor, inclusiv către consumatorii sau utilizatorii finali.
    (3) Începând cu data intrării în funcţiune a SGR, producătorii prevăzuţi la pct. 1 lit. k) din anexă sunt obligaţi ca la momentul introducerii pe piaţa naţională a produselor în ambalaje SGR să perceapă garanţia prevăzută la alin. (1).
    (4) Începând cu data intrării în funcţiune a SGR, comercianţii sunt obligaţi să perceapă garanţia de la consumatorii sau utilizatorii finali.
    (5) Începând cu data intrării în funcţiune a SGR, valoarea garanţiei este în cuantum de 0,5 lei pentru toate tipurile de ambalaj SGR.
    (6) Administratorul SGR are dreptul de a solicita autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului modificarea valorii garanţiei, inclusiv diferenţiat pe tip de ambalaj, respectiv pe tip de material.
    (7) Valoarea garanţiei modificată potrivit solicitării prevăzute la alin. (6) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (6) lit. e) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Acelaşi operator economic nu poate fi obligat la plata de mai multe ori a garanţiei aferente aceleiaşi unităţi de produs în ambalaj SGR.
    (9) Rambursarea preţului produselor în ambalaje SGR, ca urmare a returnării produselor comandate, presupune inclusiv rambursarea garanţiei aferente produselor returnate.

    ART. 13
    Modul de funcţionare a punctelor de returnare
    (1) În cadrul punctelor de returnare, comercianţii sunt obligaţi să accepte ambalajele SGR returnate de consumatorii sau utilizatorii finali, indiferent de locul din care a fost achiziţionat produsul ambalat şi fără a condiţiona acceptarea ambalajului SGR de prezentarea bonului fiscal.
    (2) În cadrul punctelor de returnare, comercianţii vor păstra ambalajele SGR returnate, separat de deşeuri sau alte ambalaje care nu fac parte din SGR, în vederea preluării acestora prin grija administratorului SGR.
    (3) Punctul de returnare este organizat în cadrul structurii de vânzare a comerciantului sau în imediata vecinătate a acesteia, fără depăşirea unei distanţe de 150 de metri faţă de structura de vânzare şi având cel puţin acelaşi program de funcţionare ca structura de vânzare a comerciantului.
    (4) Punctele de returnare organizate conform prevederilor art. 7 şi art. 8 alin. (1) vor fi amplasate în zone accesibile consumatorilor de pe raza UAT-urilor.
    (5) Pentru toate punctele de returnare, inclusiv cele organizate în afara spaţiului de vânzare, operatorii punctelor de returnare vor asigura monitorizarea şi securitatea acestora, în baza unui regulament propriu care să asigure păstrarea integrităţii punctului de returnare, a echipamentelor acestuia şi a ambalajelor returnate.
    (6) Administratorul SGR este proprietarul ambalajelor SGR returnate în cadrul punctelor de returnare.

    ART. 14
    Rambursarea garanţiei către consumatori sau utilizatori finali
    (1) Consumatorii sau utilizatorii finali pot restitui ambalajul SGR în cadrul oricărui punct de returnare organizat de către comercianţi pe teritoriul României, indiferent de locul din care a fost achiziţionat produsul ambalat şi fără a putea fi condiţionaţi de prezentarea bonului fiscal în vederea recuperării garanţiei, în condiţiile prezentei hotărâri.
    (2) În cazul în care la punctul de returnare:
    a) ambalajele SGR sunt preluate manual, valoarea garanţiei este returnată consumatorilor sau utilizatorilor finali, în numerar, prin voucher sau prin transfer bancar. Transferul bancar va fi realizat la solicitarea consumatorului numai cu acordul comerciantului şi cu suportarea comisioanelor bancare de către solicitant;
    b) ambalajele SGR sunt preluate prin echipament automat de preluare, valoarea garanţiei este returnată consumatorilor sau utilizatorilor finali fie prin voucher pe care aceştia, în cadrul aceluiaşi comerciant care operează echipamentul automat de preluare, îl pot preschimba în numerar sau îl pot utiliza la efectuarea cumpărăturilor, în termen de maximum 12 luni de la eliberarea voucherului, fie prin transfer bancar. Transferul bancar va fi realizat la solicitarea consumatorului numai cu acordul comerciantului şi cu suportarea comisioanelor bancare de către solicitant.

    (3) Garanţia nu va fi restituită către consumatori sau utilizatori finali dacă ambalajul returnat:
    a) nu are aplicat marcajul care indică apartenenţa la SGR, respectiv simbolul reprezentativ şi codul de bare prevăzute la art. 24 alin. (1) sau dacă acesta nu este vizibil ori lizibil;
    b) nu este returnat întreg ori este degradat sau deformat astfel încât nu se poate stabili apartenenţa la SGR;
    c) nu este golit în întregime de conţinut; sau
    d) nu este returnat în termen de maximum 24 de luni de la data publicării pe pagina de internet a administratorului SGR a anunţului privind încetarea introducerii pe piaţă de către producător a produsului respectiv.


    ART. 15
    Tariful de administrare
    (1) Pentru acoperirea obligaţiilor financiare aferente aducerii la îndeplinire a răspunderii extinse a producătorilor pentru ambalajele care fac obiectul SGR, administratorul SGR stabileşte şi percepe de la producători tariful de administrare al SGR care trebuie să includă şi tariful de gestionare.
    (2) Tariful de administrare se percepe producătorilor şi va fi stabilit de administratorul SGR în conformitate cu prevederile ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor prevăzut la art. 27 alin. (3), pentru stabilirea metodologiei de calcul al tarifelor de administrare şi gestionare, în funcţie de tipul de material, greutate şi volum, prin raportare la costurile totale de funcţionare ale SGR alocate producătorilor în mod proporţional cu cantitatea de ambalaje SGR puse pe piaţă.
    (3) Cuantumul şi frecvenţa plăţii tarifului de administrare vor fi stabilite în mod transparent de către administratorul SGR, pe baza metodologiei prevăzute la art. 27 alin. (3).

    ART. 16
    Tariful de gestionare
    (1) Tariful de gestionare se achită operatorilor punctelor de returnare pentru ambalajele preluate de către administratorul SGR şi va fi stabilit de administratorul SGR în conformitate cu prevederile ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor prevăzut la art. 27 alin. (3) pentru stabilirea metodologiei de calcul al tarifelor de administrare şi gestionare, în funcţie de modalitatea de preluare a ambalajelor SGR returnate, respectiv manuală sau prin echipament automat de preluare.
    (2) Cuantumul şi frecvenţa plăţii tarifului de gestionare vor fi stabilite în mod transparent de către administratorul SGR, pe baza metodologiei prevăzute la art. 27 alin. (3).

    ART. 17
    Excepţii
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 27 alin. (4), SGR nu se aplică produselor exportate, comercializate în magazine tip duty-free şi celor care se comercializează în mijloacele de transport internaţional.
    (2) Prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (1) lit. h)-k), comercianţii care fac disponibile pe piaţa naţională produse ambalate în ambalaje SGR exclusiv prin intermediul unor platforme online nu au obligaţia de a organiza puncte de returnare.
    (3) Comercianţii HoReCa au obligaţia să perceapă garanţia de la consumatorii finali pentru produsele în ambalaje SGR consumate în afara structurii de vânzare şi să nu perceapă garanţia pentru produsele în ambalaje SGR consumate la locul structurii de vânzare.
    (4) Ambalajele SGR ale produselor consumate la locul structurii de vânzare a comercianţilor HoReCa vor fi preluate şi gestionate de către administratorul SGR în cadrul sistemului de garanţie-returnare în aceeaşi manieră cu cele colectate din cadrul punctelor de returnare.
    (5) Comercianţii HoReCa nu au obligaţia de a organiza puncte de returnare şi nu li se va plăti de către administratorul SGR tariful de gestionare.
    (6) Prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (1) lit. h), comercianţii care fac disponibile produse ambalate în ambalaje SGR către consumatorii finali exclusiv prin intermediul automatelor nu au obligaţia de a organiza puncte de returnare.
    (7) Comercianţii având structuri de vânzare cu o suprafaţă mai mică de 200 mp care nu îşi organizează propriile puncte de returnare îşi vor îndeplini obligaţiile de organizare a punctelor de returnare prin asociere cu alţi comercianţi care au structuri de vânzare cu o suprafaţă mai mică de 200 mp sau prin acord de parteneriat cu UAT/ADI potrivit prevederilor art. 8.
    (8) În situaţia prevăzută la alin. (7), distanţa până la punctul de returnare realizat nu poate fi mai mare de 500 m faţă de fiecare structură de vânzare a comerciantului din acordul de parteneriat, pentru structurile de vânzare din localităţi rurale, respectiv 150 m pentru structurile de vânzare din localităţi urbane.

    CAP. VI
    Administratorul sistemului de garanţie-returnare
    ART. 18
    Administratorul SGR
    (1) Administratorul SGR este persoana juridică română, unică la nivel naţional, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţată exclusiv pentru a implementa, gestiona, opera şi a asigura finanţarea sistemului de garanţie-returnare.
    (2) Administratorul SGR va avea ca acţionari structurile asociative ale producătorilor şi care deţin împreună o cotă de piaţă de cel puţin 30%, raportat la numărul de unităţi de ambalaje SGR introduse pe piaţă în ultimul an fiscal încheiat anterior depunerii documentaţiei pentru acreditare, conform prevederilor alin. (5), şi statul român reprezentat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului cu un procent de 20%. Din acţionariat pot face parte şi structurile asociative ale comercianţilor care introduc şi comercializează pe piaţa naţională produse ambalate în ambalaje SGR.
    (3) Capitalul social al societăţii constituite nu poate fi mai mic de 5 milioane lei.
    (4) Entitatea care doreşte să fie desemnată ca administrator SGR trebuie să depună documentaţia prevăzută la art. 22 în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (5) Cererea prevăzută la alin. (4) se poate depune până la data de 4 martie 2022.

    ART. 19
    Desemnarea administratorului SGR
    (1) În situaţia în care este depusă o singură solicitare pentru desemnarea administratorului SGR, societatea solicitantă are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare pentru dobândirea calităţii de acţionar de către statul român, reprezentat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 18 alin. (5) şi cu respectarea procentului de deţinere prevăzut la alin. (5) şi la art. 18 alin. (2), iar ulterior persoana juridică solicitantă va fi desemnată drept administrator al SGR, prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 60 de zile de la depunerea documentelor prevăzute la art. 22.
    (2) În situaţia în care sunt depuse două sau mai multe solicitări pentru desemnarea administratorului SGR, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului lansează o procedură de selecţie, în termen de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 18 alin. (5).
    (3) Procedura de selecţie prevăzută la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi se aplică exclusiv pentru situaţia prevăzută la alin. (2).
    (4) În cazul în care administratorul SGR este selectat în urma procedurii de selecţie prevăzute la alin. (2), societatea selectată are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare pentru dobândirea calităţii de acţionar de către statul român, reprezentat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, în termen de 30 de zile de la data desemnării câştigătorului procedurii de selecţie şi cu respectarea procentului de deţinere prevăzut la alin. (5) şi art. 18 alin. (2), iar ulterior desemnarea acestuia se realizează prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la finalizarea procedurii de selecţie şi anunţarea administratorului selectat.
    (5) În cadrul societăţii prevăzute la art. 18 alin. (1), statul român, reprezentat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, deţine 20% din acţiuni, iar restul de 80% din acţiuni sunt deţinute de structurile asociative reprezentative ale producătorilor şi ale comercianţilor, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:
    a) structurile asociative reprezentative ale producătorilor deţin maximum 75% din acţiunile societăţii; şi
    b) structurile asociative reprezentative ale comercianţilor deţin maximum 25% din acţiunile societăţii.

    (6) Veniturile înregistrate cu orice titlu de către administratorul SGR, inclusiv garanţiile nerevendicate, se folosesc în mod exclusiv pentru susţinerea funcţionării şi creşterea eficienţei sistemului de garanţie-returnare.
    (7) În cadrul administratorului se constituie, potrivit dispoziţiilor legale de drept comun, Consiliul de supraveghere, care va include cel puţin un membru nominalizat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
    (8) Prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se constituie Comitetul de supraveghere, format din reprezentanţi ai producătorilor, comercianţilor şi ai autorităţilor publice cu responsabilităţi în domeniu, şi se aprobă structura şi modul de funcţionare a acestuia.

    ART. 20
    Retragerea calităţii de administrator al SGR
    (1) Calitatea de administrator al SGR va fi retrasă, prin hotărâre a Guvernului, în cazul existenţei uneia dintre următoarele situaţii:
    a) nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (6) sau art. 23 alin. (9) lit. w), constatată de către instituţiile competente, privind destinaţia veniturilor înregistrate sub orice formă de către administratorul SGR;
    b) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (2) şi (3) privind menţinerea condiţiilor care au stat la baza selecţiei administratorului SGR;
    c) în cazul în care administratorul SGR nu realizează, începând cu anul 2027, cel puţin jumătate din obiectivele de colectare prevăzute la art. 4 alin. (2) pentru cel puţin două din tipurile de material din sfera SGR;
    d) în cazul în care administratorul SGR a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu administrarea sistemului de garanţie-returnare;
    e) în cazul deschiderii procedurii falimentului a administratorului SGR, stabilit prin hotărâre judecătorească definitivă de către instanţele competente.

    (2) În cazul în care Comitetul de supraveghere apreciază sau ia cunoştinţă, după caz, că administratorul SGR se află în cel puţin una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), va notifica, de îndată, în scris, despre această situaţie autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.
    (3) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului va iniţia, în termen de 30 de zile de la primirea notificării prevăzute la alin. (2), proiectul de hotărâre a Guvernului privind retragerea calităţii de administrator al SGR.
    (4) La data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la alin. (1) se organizează o nouă procedură pentru desemnarea unui alt administrator SGR, conform prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 21
    Obligaţiile vechiului administrator SGR
    (1) Administratorul SGR căruia i s-a retras calitatea de administrator potrivit art. 20 are obligaţia de a-şi continua activitatea până la desemnarea unui alt administrator SGR, sub controlul direct şi nemijlocit al Comitetului de supraveghere conform atribuţiilor stabilite prin hotărârea prevăzută la art. 20 alin. (1).
    (2) După intrarea în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 20 alin. (1), Comitetul de supraveghere urmăreşte ca activitatea vechiului administrator să vizeze exclusiv gestionarea curentă a SGR, fără a fi implicate activităţi de investiţii sau oricare alte cheltuieli esenţiale.
    (3) În termen de 30 de zile de la desemnarea noului administrator ca urmare a finalizării procedurii organizate potrivit art. 20 alin. (4), fostul administrator SGR va transfera noului administrator SGR toate activele şi tot pasivul societăţii pe baza unui raport întocmit de un evaluator independent autorizat.

    ART. 22
    Documente necesare în vederea desemnării ca administrator al SGR
    Societăţile interesate să fie desemnate ca administrator al SGR vor depune, în termenul prevăzut la art. 18 alin. (4), documentaţia necesară desemnării, care conţine cel puţin următoarele:
    a) planul de organizare a SGR, care cuprinde măsurile necesare pentru implementarea şi funcţionarea efectivă a sistemului, precum şi pentru îndeplinirea obiectivelor minime anuale de returnare a ambalajelor SGR prevăzute la art. 4 alin. (2);
    b) planul financiar anual şi metoda de finanţare a sistemului de garanţie-returnare pe termen scurt, mediu şi lung, care să indice inclusiv tariful de administrare şi tariful de gestionare a returnării;
    c) planul anual de atingere a obiectivelor de returnare prevăzute la art. 4 alin. (2);
    d) planul de contractare cu operatorii economici care fac parte din sistemul de garanţie-returnare;
    e) planul anual privind campaniile educaţionale şi publicitare de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la SGR;
    f) certificatul constatator al societăţii pe acţiuni solicitante, eliberat de către registrul comerţului, valabil la data depunerii.


    ART. 23
    Obligaţiile administratorului SGR
    (1) Administratorul SGR implementează, gestionează, operează şi asigură finanţarea sistemului de garanţie-returnare.
    (2) Administratorul SGR are obligaţia rambursării costurilor de operare a staţiilor de sortare pentru ambalajele SGR provenite din colectarea separată a deşeurilor municipale şi care îndeplinesc condiţiile de preluare stabilite în sarcina comercianţilor.
    (3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2), administratorul SGR va achita un tarif de gestionare către staţiile de sortare doar în situaţia în care acestea din urmă îndeplinesc criteriile solicitate de către administratorul SGR, tarif care poate fi cel mult egal cu tariful de gestionare stabilit de administratorul SGR pentru preluare manuală în conformitate cu prevederile ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor prevăzut la art. 27 alin. (3).
    (4) Administratorul SGR are obligaţia afişării lunare pe pagina proprie de internet a cantităţii de ambalaje SGR puse pe piaţă şi, respectiv, recuperate, în număr de unităţi şi în kg, pentru fiecare tip de material: plastic, metal, sticlă, până la data de 15 a lunii următoare celei de referinţă.
    (5) Administratorul SGR are obligaţia de a pune la dispoziţie raportarea pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în care desfăşoară activitatea de preluare a ambalajelor utilizate, cantitatea de ambalaje preluată de pe teritoriul administrativ al acesteia, cu o frecvenţă trimestrială, în maximum 25 de zile după trimestrul de referinţă.
    (6) Raportarea prevăzută la alin. (5) trebuie să conţină cel puţin cantitatea de ambalaje preluate, pe tip de material şi volum.
    (7) Administratorul SGR raportează trimestrial, în maximum 25 de zile după trimestrul de referinţă, autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului gradul şi modalitatea de ducere la îndeplinire a obligaţiilor ce decurg din prezenta hotărâre, inclusiv în ce priveşte încredinţarea spre reciclare, şi va furniza orice alte informaţii solicitate în scris de autorităţile competente în legătură cu funcţionarea sistemului de garanţie-returnare.
    (8) Metodologia raportărilor prevăzute la alin. (4)-(7) va fi stabilită prin ordin al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (9) Administratorul SGR are următoarele obligaţii:
    a) să constituie, în termen de maximum 60 de zile de la înfiinţare, Consiliul de supraveghere;
    b) să solicite încheierea contractelor de prestări servicii, denumite în continuare contracte SGR, cu toţi producătorii care pun pe piaţă ambalaje SGR, în termen de 60 de zile de la data înregistrării producătorului conform prevederilor art. 3 alin. (5);
    c) să notifice autoritatea centrală pentru protecţia mediului cu privire la producătorii care refuză încheierea contractului SGR, furnizând informaţii cu privire la identificarea fiscală a acestora şi demersurile întreprinse în vederea încheierii contractelor, în cel mult 30 de zile după expirarea termenului prevăzut la lit. b);
    d) să furnizeze producătorilor specificaţiile tehnice ale marcajului SGR obligatoriu a fi aplicat de către aceştia pe ambalajele SGR, în cel mult 30 de zile de la semnarea contractului prevăzut la lit. b);
    e) să constituie şi să administreze registrul ambalajelor SGR;
    f) să raporteze Comitetului de supraveghere producătorii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale faţă de administratorul SGR;
    g) să solicite încheierea contractelor de prestări servicii, denumite în continuare convenţii SGR, cu toţi comercianţii de produse care fac obiectul SGR, în termen de 90 de zile de la data înregistrării comerciantului conform prevederilor art. 5 alin. (1);
    h) să notifice autoritatea centrală pentru protecţia mediului cu privire la comercianţii care refuză încheierea convenţiei SGR, furnizând informaţii cu privire la identificarea fiscală a acestora şi demersurile întreprinse în vederea încheierii contractelor, cel târziu în termen de 30 de zile după expirarea termenului prevăzut la lit. g);
    i) să încredinţeze toate cantităţile de ambalaje SGR returnate în cadrul sistemului de garanţie-returnare spre reciclare;
    j) să ia în considerare şi să utilizeze infrastructura existentă, publică sau privată, în derularea operaţiunilor sale logistice legate de ambalajele returnate, cu condiţia ca aceasta să respecte cerinţele tehnice ale SGR;
    k) să ramburseze comercianţilor valoarea integrală a garanţiilor returnate consumatorilor sau utilizatorilor finali, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, cu o frecvenţă lunară, pentru luna anterioară achitării, în baza solicitărilor acestora, conform convenţiilor semnate cu aceştia;
    l) să stabilească şi să plătească comercianţilor tariful de gestionare în schimbul ambalajelor SGR preluate de aceştia prin punctele de returnare de la consumatorii sau utilizatorii finali, cu o frecvenţă lunară, pentru luna anterioară achitării, conform contractului;
    m) să asigure şi să achite preluarea ambalajelor SGR de la punctele de returnare cu o frecvenţă şi într-o manieră care să nu perturbe buna funcţionare a comercianţilor, conform contractului;
    n) să stabilească, să perceapă şi să încaseze tariful de administrare plătit de către producători administratorului SGR, în condiţiile prezentei hotărâri;
    o) să îndeplinească toate măsurile prevăzute în documentaţia depusă în vederea desemnării în conformitate cu prevederile art. 22;
    p) să stabilească şi să deruleze procedura de înregistrare în cadrul sistemului de garanţie-returnare a operatorilor economici cărora le revine obligaţia de înregistrare;
    q) să asigure îndeplinirea obiectivelor de returnare stabilite de prezenta hotărâre;
    r) să ofere informaţiile solicitate de către operatorii economici şi consumatorii sau utilizatorii finali cu privire la funcţionarea sistemului de garanţie-returnare, obligaţiile ce revin operatorilor economici în cadrul sistemului şi orice alte informaţii ce servesc la conformarea conduitei acestora în scopul bunei funcţionări a sistemului;
    s) să îşi desfăşoare activitatea în mod nediscriminatoriu în relaţiile cu operatorii economici;
    t) să stabilească, să opereze şi să actualizeze un sistem informatic care să centralizeze date referitoare la:
    1. evidenţa tuturor ambalajelor SGR introduse pe piaţa naţională;
    2. evidenţa garanţiilor plătite, restituite şi nerestituite în cadrul SGR;
    3. producătorii şi comercianţii înregistraţi în cadrul SGR;
    4. punctele de returnare şi centrele de numărare din cadrul SGR;
    5. operatorii care efectuează preluarea şi transportul ambalajelor SGR;
    6. reciclatorii care au încheiat un contract cu administratorul SGR;

    u) să facă dovada trasabilităţii ambalajelor SGR de la punctele de returnare de unde operatorii economici cu care a contractat serviciile au preluat ambalajele până la centrul de numărare, respectiv la reciclator, prin documente financiar-contabile şi documente justificative;
    v) să identifice şi să implementeze în timp util soluţii optime pentru înlăturarea oricăror disfuncţionalităţi de orice natură în buna funcţionare a sistemului, cu participarea operatorilor economici implicaţi, dacă este cazul;
    w) să desfăşoare campanii educaţionale şi publicitare de informare şi conştientizare a populaţiei şi a operatorilor economici cu privire la funcţionarea sistemului de garanţie-returnare, alocând în acest sens o sumă anuală echivalentă cu 1,5-2% din veniturile sale constând în garanţii nereturnate şi sume obţinute din vânzarea de material trimis de administratorul SGR către reciclare;
    x) să permită efectuarea controalelor de către autorităţile competente şi să furnizeze acestora documente, informaţii corecte şi complete referitoare la modul de îndeplinire a obligaţiilor de către administratorul SGR şi ceilalţi operatori economici din cadrul sistemului;
    y) să păstreze în condiţii de siguranţă datele cu caracter confidenţial raportate de către operatorii economici conform prezentei hotărâri, dacă îi sunt comunicate astfel de date; această obligaţie este aplicabilă inclusiv membrilor organelor constitutive şi personalului angajat al administratorului SGR; datele pe care administratorul SGR este obligat să le raporteze autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului sau altor autorităţi competente şi cele pe care trebuie să le aducă la cunoştinţa publicului conform prezentei hotărâri vor fi transmise cu respectarea obligaţiei de confidenţialitate faţă de operatorii economici din cadrul sistemului;
    z) să publice pe pagina sa de internet, cu respectarea obligaţiei de confidenţialitate faţă de operatorii economici din cadrul sistemului:
    1. cantitatea de ambalaje SGR puse pe piaţă şi, respectiv, returnate, în kg şi număr de bucăţi, pentru fiecare tip de material: plastic, metal, sticlă, până la data de 25 a lunii următoare;
    2. cantitatea de ambalaje SGR returnate preluată de pe teritoriul administrativ al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, defalcată pe număr de bucăţi, greutate şi tip de material, cel puţin trimestrial;
    3. informaţii destinate consumatorilor şi utilizatorilor finali privind funcţionarea sistemului de garanţie-returnare şi posibilitatea acestora de a returna ambalajele SGR în vederea recuperării garanţiei;
    4. informaţii privind încetarea punerii pe piaţă a unui anumit tip de produs în ambalaj SGR, la solicitarea producătorului;

    aa) să păstreze în format electronic, pentru o perioadă de 10 ani, toate evidenţele şi raportările cerute în temeiul prezentei hotărâri.

    (10) În situaţia în care administratorul SGR încetează să mai întrunească oricare dintre criteriile avute în vedere la desemnarea calităţii de administrator SGR, acesta are obligaţia:
    a) să înştiinţeze de îndată, în scris, autoritatea centrală pentru protecţia mediului, cu indicarea criteriilor care nu mai sunt întrunite şi a evenimentului care a determinat nerespectarea criteriilor;
    b) să întreprindă toate măsurile necesare astfel încât să asigure respectarea criteriilor avute în vedere la desemnarea calităţii de administrator SGR, în termen de 90 de zile de la data producerii evenimentului care a determinat nerespectarea criteriilor.

    (11) În situaţia în care Comitetul de supraveghere constată deficienţe semnificative în activitatea administratorului SGR, care pot conduce la nerespectarea obligaţiilor sale potrivit prezentei hotărâri, acesta propune administratorului SGR luarea unor măsuri de redresare şi înştiinţează instituţiile abilitate şi poate recomanda abrogarea actului normativ prin care a fost desemnat ca administrator al SGR.
    (12) Acţionarii administratorului SGR vor asigura monitorizarea continuă a planului de afaceri şi a documentaţiei de desemnare şi vor propune Comitetului de supraveghere modificarea acestora ori de câte ori este nevoie pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor stabilite prin prezenta hotărâre.
    (13) Administratorul SGR este obligat să respecte măsurile stabilite prin prezenta hotărâre, măsurile propuse prin planul de organizare a SGR, planul financiar anual şi metoda de finanţare a sistemului de garanţie-returnare, planul anual de atingere a obiectivelor de returnare, planul de contractare cu operatorii economici care fac parte din sistemul de garanţie-returnare şi planul anual privind campaniile educaţionale şi publicitare de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la SGR.
    (14) Administratorul SGR propune autorităţii competente pentru protecţia mediului planul pentru continuarea activităţii societăţii.

    ART. 24
    Marcajul specific sistemului de garanţie-returnare
    (1) Producătorii sunt obligaţi să marcheze ambalajele SGR introduse pe piaţa naţională cu un simbol reprezentativ, uşor de recunoscut şi înţeles de către consumatori, marcă înregistrată a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi cu un cod de bare (EAN) în conformitate cu specificaţiile oferite de administratorul SGR, care indică apartenenţa produsului la sistemul de garanţie-returnare.
    (2) Simbolul care indică apartenenţa produsului la sistemul de garanţie-returnare este unic la nivel naţional pentru toate ambalajele SGR, se va aplica direct pe ambalaj, pe eticheta produsului sau pe eticheta suplimentară, după caz, trebuie să fie vizibil, lizibil, durabil şi nu se va suprapune cu un alt element grafic al ambalajului sau al etichetei.
    (3) Codul de bare aplicat pe ambalajul SGR sau pe eticheta produsului va oferi informaţiile necesare, suficiente şi verificabile astfel încât să permită cel puţin stabilirea apartenenţei ambalajului la SGR, greutatea şi volumul ambalajului, precum şi identitatea producătorului.
    (4) Simbolul care indică apartenenţa la sistemul de garanţie-returnare va fi aprobat prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pe baza propunerii elaborate de administratorul SGR, care va îndeplini formalităţile necesare pentru dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală aferente şi transferarea acestora, în termen de maximum un an de la înregistrarea lor, către autoritatea centrală de mediu, care va deţine aceste drepturi.
    (5) Administratorul SGR acordă gratuit producătorilor înscrişi în SGR dreptul de a aplica marcajul SGR asupra ambalajelor SGR pe care le introduc pe piaţa naţională.
    (6) Începând cu data intrării în funcţiune a sistemului de garanţie-returnare, este interzis a se introduce sau a face disponibile pe piaţa naţională produse ambalate în ambalaje SGR care nu poartă marcajul care indică apartenenţa la sistemul de garanţie-returnare conform prezentei hotărâri.
    (7) Până la data intrării în funcţiune a sistemului de garanţie-returnare este interzis a se introduce sau a face disponibile pe piaţa naţională produse ambalate în ambalaje SGR care poartă marcajul de apartenenţă la sistemul de garanţie-returnare conform prezentei hotărâri.

    CAP. VII
    Contravenţii şi sancţiuni
    ART. 25
    Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor
    (1) Supravegherea implementării sistemului de garanţie-returnare se va efectua de către Comitetul de supraveghere care va asigura transparenţa şi stabilitatea sistemului şi va sesiza organele competente ori de câte ori va avea cunoştinţă despre încălcarea oricăreia dintre obligaţiile prevăzute de prezenta hotărâre în sarcina operatorilor economici şi a administratorului SGR.
    (2) Procedura de control şi atribuţiile Comitetului de supraveghere în cadrul sistemului de garanţie-returnare vor fi stabilite de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează astfel:
    a) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 4 alin. (1) lit. e), art. 6 alin. (1) lit. f), g), k), l) şi alin. (2), art. 13 alin. (2) şi art. 23 alin. (9) lit. b), d), m), r), t), u), w), x), y) şi z);
    b) cu amendă de la 8.000 lei la 16.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 6 alin. (1) lit. i), art. 23 alin. (9) lit. f) şi h);
    c) cu amendă de la 16.000 lei la 30.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 4 alin. (1) lit. h), art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi c), art. 23 alin. (9) lit. e), p), aa) şi art. 24;
    d) cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 3, art. 4 alin. (1) lit. a) şi g), art. 5, art. 6 alin. (1) lit. d), e), h) şi o), art. 13 alin. (1), art. 23 alin. (9) lit. k), l) şi lit. z) pct. 1;
    e) cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b), d), f), i) şi j), art. 6 alin. (1) lit. m ), art. 10 alin. (2), (3) şi (4), art. 19 alin. (6), art. 23 alin. (9) lit. a), n), s) şi lit. z) pct. 2 şi alin. (10).

    (4) Constatarea contravenţiilor, din oficiu sau la cererea Comitetului de supraveghere, precum şi aplicarea sancţiunilor corespunzătoare se vor face de către următoarele organe de control:
    a) Garda Naţională de Mediu, în ceea ce priveşte obligaţiile prevăzute la art. 3, art. 4 alin. (1) lit. a), d), e), g) şi j), art. 6 alin. (1) lit. a), f), h), k), l), m) şi o), art. 10 alin. (4), art. 23 alin. (9) lit. a), b), d), e), f), h),k), l), m), p), r), s), t), w), x), y), z) şi aa) şi alin. (10) şi art. 24;
    b) Administraţia Fondului pentru Mediu, în ceea ce priveşte obligaţiile prevăzute la art. 3, art. 4 alin. (1) lit. f), h), art. 5, art. 6 alin. (1) lit. c), art. 10 alin. (2) şi (3), art. 19 alin. (6), art. 23 alin. (9) lit. e), k), l), n), t), u) şi aa) şi alin. (10);
    c) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în ceea ce priveşte obligaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), d), e), g ) şi i) şi alin. (2), art. 10 alin. (4), art. 23 alin. (9) lit. r) şi art. 24, prin raportare la relaţiile cu consumatorii, aşa cum sunt definiţi potrivit reglementărilor speciale în domeniu.

    (5) Contravenţiilor prevăzute la alin. (3) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 26
    Neîndeplinirea obiectivelor de returnare
    (1) În cazul neîndeplinirii obiectivelor de returnare a ambalajelor SGR prevăzute la art. 4 alin. (2), producătorii, prin intermediul administratorului SGR, sunt obligaţi să declare şi să achite contribuţiile stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Contribuţiile plătite de administratorul SGR conform alin. (1) se reflectă în metodologia de calcul al tarifului de administrare aprobată prin ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor prevăzut la art. 27 alin. (3).
    (3) Gradul de îndeplinire a obiectivelor de returnare a ambalajelor SGR prevăzute la art. 4 alin. (2) se constată de către Administraţia Fondului pentru Mediu potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 5 alin. (1), pe lângă sancţiunea amenzii contravenţionale, se poate aplica şi sancţiunea complementară a suspendării temporare a activităţii operatorului economic până la conformarea cu prevederile prezentei hotărâri.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 27
    Dispoziţii finale
    (1) Dacă acelaşi operator economic întruneşte simultan calitatea de producător şi de comerciant, acesta va fi ţinut de obligaţiile instituite prin prezenta hotărâre în sarcina ambelor categorii de operatori economici.
    (2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor reglementările prevăzute la art. 19 alin. (3), art. 23 alin. (8), art. 24 alin. (4) şi art. 25 alin. (2).
    (3) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor metodologia de calcul al tarifului de administrare prevăzut la art. 15 şi al tarifului de gestionare prevăzut la art. 16.
    (4) Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică tuturor ambalajelor primare nereutilizabile prevăzute la art. 1 alin. (1), introduse pe piaţa din România după data intrării în funcţiune a SGR.
    (5) La solicitarea motivată a administratorului SGR, adresată autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu cel târziu 60 de zile înainte de împlinirea termenului de intrare în funcţiune a SGR stabilit la art. 10 alin. (1), acesta va putea fi prelungit prin hotărâre a Guvernului.
    (6) În cazul prelungirii termenului de intrare în funcţiune a SGR conform alin. (5), obiectivele anuale de returnare a ambalajelor SGR pentru anul 2024, stabilite la art. 4 alin. (2) lit. a), se calculează doar pentru perioada cuprinsă între data intrării în funcţiune a SGR şi data de 31 decembrie 2024.

    ANEXA 1

    SEMNIFICAŢIA TERMENILOR SPECIFICI
    1. În sensul prezentei anexe, termenii specifici au următorul sens:
    a) ambalaj nereutilizabil - ambalaj care a fost conceput, proiectat şi introdus pe piaţă pentru a realiza, în cadrul ciclului său de viaţă, un singur ciclu sau o singură rotaţie, neputând fi reumplut sau reutilizat în acelaşi scop pentru care a fost conceput;
    b) ambalaj supus sistemului de garanţie-returnare sau ambalaj SGR - ambalaj primar nereutilizabil din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv, utilizat pentru bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale şi ape de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase, care poartă marcajul SGR; ambalajul se consideră deşeu de ambalaj atunci când este predat spre reciclare;
    c) centru de numărare - spaţiu organizat şi gestionat de către administratorul SGR, destinat verificării în baza codului de bare a apartenenţei ambalajelor la sistemul de garanţie-returnare şi stabilirii numărului de unităţi de ambalaje SGR preluate de la punctele de returnare organizate de către comercianţi; de la centrul de numărare, deşeurile de ambalaje SGR sunt transmise prin grija administratorului SGR către reciclatori;
    d) cod de bare (EAN) - codul de bare care să permită identificarea produselor ambalate în ambalaje SGR, făcute disponibile exclusiv pe piaţa din România şi care să conţină cel puţin greutatea şi volumul ambalajului, precum şi identitatea producătorului;
    e) comerciant - în sensul prezentei anexe, reprezintă persoana juridică autorizată să desfăşoare activităţi de comercializare a produselor în ambalaje SGR către consumatorii sau utilizatorii finali;
    f) comerciant HoReCa - persoană juridică din industria hotelieră, a serviciilor alimentare, în special unităţile care organizează evenimente, pregătesc şi servesc alimente şi băuturi;
    g) consumator sau utilizator final - persoană fizică sau juridică care achiziţionează pentru consum propriu produse ambalate în ambalaje primare nereutilizabile care fac parte din sistemul SGR;
    h) distribuitor - persoană juridică din lanţul de distribuţie, alta decât producătorul, care furnizează un produs ambalat în ambalaje primare nereutilizabile care fac obiectul SGR pentru distribuire, consum sau utilizare pe piaţa naţională în cadrul unei activităţi comerciale, în schimbul unei plăţi sau gratuit;
    i) echipament automat de preluare - dispozitiv automat proiectat astfel încât să preia de la consumatorul sau utilizatorul final ambalajul SGR, să recunoască şi să permită validarea pentru o singură dată a returnării în sistemul de garanţie-returnare a ambalajului SGR prin validarea eligibilităţii ambalajului SGR şi/sau compactarea sau zdrobirea instantă a ambalajului şi să emită un voucher cu detaliile returnării, respectiv cantitatea returnată şi valoarea garanţiei;
    j) produs ambalat în ambalaj SGR - o singură unitate de produs îmbuteliat într-un singur ambalaj SGR;
    k) producător - operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) punct de returnare - reprezintă spaţiul organizat şi gestionat de către unul sau mai mulţi comercianţi, respectiv de aceştia în parteneriat cu UAT sau ADI în care sunt returnate de către consumatorii sau utilizatorii finali de ambalaje SGR în vederea restituirii garanţiei;
    m) tarif de administrare - suma de bani plătită administratorului SGR de către producător pentru fiecare unitate de ambalaj SGR introdusă pe piaţa naţională, destinată acoperirii costurilor generate de implementarea şi funcţionarea sistemului de garanţie-returnare, inclusiv eventualele penalităţi plătite de către administratorul SGR pentru neîndeplinirea obiectivelor de returnare;
    n) tarif de gestionare - suma de bani plătită de către administratorul SGR pentru fiecare unitate de ambalaj SGR, care a fost returnată la punctele de returnare, destinată acoperirii costurilor în legătură directă cu îndeplinirea obligaţiilor privind preluarea şi stocarea ambalajelor SGR;
    o) voucher - tichet valoric, fizic sau electronic, eliberat consumatorului sau utilizatorului final, pe care îl poate întrebuinţa fie pentru achitarea cumpărăturilor, fie îl poate preschimba în numerar;
    p) reciclator - operator economic care desfăşoară operaţiunile de reciclare, aşa cum sunt acestea definite în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

    2. Termenii „ambalaj“ şi „ambalaj primar“ au sensul prevăzut la lit. c), respectiv lit. d) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Termenii „introducere pe piaţa naţională“ şi „a face disponibil pe piaţa naţională“ au sensul prevăzut la lit. r), respectiv lit. s) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    4. Termenii „structură de vânzare“ şi „suprafaţă de vânzare“ au sensul prevăzut la art. 4 lit. j), respectiv lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016