Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.071 din 2 noiembrie 2023  privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.071 din 2 noiembrie 2023 privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov-Sighişoara, subsecţiunile: 1. Braşov-Apaţa şi 3. Caţa-Sighişoara", aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Bod - judeţul Braşov şi Vânători - judeţul Mureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1012 din 7 noiembrie 2023
    Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 340/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov-Sighişoara“, lucrare de utilitate publică de interes naţional,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov-Sighişoara, subsecţiunile: 1. Braşov-Apaţa şi 3. Caţa-Sighişoara“, prevăzut în anexa nr. 1*), conform variantei finale a studiului de fezabilitate dezvoltate prin proiectul tehnic.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov-Sighişoara, subsecţiunile: 1. Braşov-Apaţa şi 3. Caţa-Sighişoara“, aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Bod - judeţul Braşov şi Vânători - judeţul Mureş, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Bod - judeţul Braşov şi Vânători - judeţul Mureş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.
    (3) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 3.
    (4) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 4.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov-Sighişoara, subsecţiunile: 1. Braşov-Apaţa şi 3. Caţa-Sighişoara“, aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Bod - judeţul Braşov şi Vânători - judeţul Mureş, sunt în cuantum de 1.077 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.19 „Transferuri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie, deschis pe numele Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, urmând ca acestea să fie puse la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, în lista cuprinzând imobilele proprietate publică a statului, precum şi în lista imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planurile cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1 se aduc la cunoştinţa publică prin afişare la sediul consiliului local implicat şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin-Mihai Grindeanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 2 noiembrie 2023.
    Nr. 1.071.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele - terenuri şi construcţii proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,
    care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
    „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia
    trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov-Sighişoara, subsecţiunile: 1. Braşov-Apaţa şi
    3. Caţa-Sighişoara“, aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Bod din judeţul Braşov şi
    Vânători din judeţul Mureş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬────────┬───────┬────────┬────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────┬──────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┐
│ │Nr. │ │ │Numele şi │ │Suprafaţa│ │ │ │ │Valoarea │Construcţii │ │Valoarea │Valoarea │
│ │parcelă │ │ │prenumele │ │totală │ │Categoria│Nr. │Suprafaţa │despăgubirii│de │Construcţii │despăgubirii │despăgubirii│
│Nr. │pe │ │ │proprietarului/ │Tarla/ │din acte │Poziţia │de │cad/ │terenului │terenului, │expropriat │de expropriat│construcţiei,│totale │
│crt.│planul │Judeţul│UAT │deţinătorului** │Parcelă │a │faţă de │folosinţă│Nr. │expropriat│conform │(suprafaţa │(lungime) (m)│conform Legii│conform │
│ │de │ │ │terenului/ │ │terenului│localitate│a │CF. │(mp) │Legii nr. │desfăşurată)│- │nr. 255/2010 │Legii nr. │
│ │situaţie│ │ │construcţiei │ │(mp) │ │terenului│ │ │255/2010 │(mp) - │împrejmuirile│(lei) │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │clădirile │ │ │(lei) │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │CALITATE │ │ │ │ │102332│ │ │ │ │ │ │
│1 │BO 1 │Braşov │Bod │ITALIANA NORD - │-/- │1.101 │Intravilan│CC │/ │202 │10.100,00 │ │ │ │10.100,00 │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │102332│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │CALITATE │ │ │ │ │102342│ │ │ │ │ │ │
│2 │BO 2 │Braşov │Bod │ITALIANA NORD - │-/- │354 │Intravilan│CC │/ │132 │6.600,00 │ │ │ │6.600,00 │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │102342│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │S.C. CALITATE │ │ │ │ │102344│ │ │ │ │ │ │
│3 │BO 3 │Braşov │Bod │ITALIANA - │-/- │142 │Intravilan│CC │/ │64 │3.200,00 │ │ │ │3.200,00 │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │102344│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │MUNTEANU SILVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │NATALIA; MUNTEAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DUMITRU-SILVIU; │ │ │ │ │102341│ │ │ │ │ │ │
│4 │BO 4 │Braşov │Bod │MUNTEAN │-/- │1.406 │Intravilan│CC │/ │1 │50,00 │ │ │ │50,00 │
│ │ │ │ │SILVIA-NATALIA; │ │ │ │ │102341│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │SZEP IOANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MUNTEAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VALERIU-OCTAVIAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │SOCIETATEA │ │ │ │ │102216│ │ │ │ │ │ │
│5 │BO 5 │Braşov │Bod │NAŢIONALĂ DE │-/- │306.468 │Intravilan│CC │/ │3.603 │180.150,00 │13,00 │336 │92.171,80 │272.321,80 │
│ │ │ │ │RADIOCOMUNICAŢII│ │ │ │ │102216│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- S.A. BUCUREŞTI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │BEST ACHIZIŢII -│ │ │ │ │107244│ │ │ │ │ │ │
│6 │BO 6 │Braşov │Bod │S.R.L. │-/- │106.178 │Intravilan│CC │/ │738 │36.900,00 │ │ │ │36.900,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │107244│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│7 │BO 13 │Braşov │Bod │VECTRA SERVICE │47/448/1 │13.281 │Intravilan│CC │-/- │2.100 │105.000,00 │264,00 │285 │243.435,00 │348.435,00 │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│8 │BO 14 │Braşov │Bod │PROPRIETAR │Strada │1.023 │Intravilan│CC │-/- │20 │1.000,00 │ │10 │2.200,00 │3.200,00 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT* │Gării/10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│9 │BO 15 │Braşov │Bod │PROPRIETAR │Strada │1.430 │Intravilan│CC │-/- │19 │950,00 │ │10 │4.396,00 │5.346,00 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT* │Gării/11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│10 │BO 16 │Braşov │Bod │BEST ACHIZIŢII -│47/448/1 │8 │Intravilan│CC │-/- │8 │400,00 │ │ │ │400,00 │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │COSTEA IONUŢ │ │ │ │ │52013/│ │ │ │ │ │ │
│11 │VI 1 │Mureş │Vânători│ADRIAN; COSTEA │-/- │848 │Intravilan│CC │52013 │4 │120,00 │ │6 │1.065,00 │1.185,00 │
│ │ │ │ │REKA KATALIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│12 │VI 2 │Mureş │Vânători│MOISE EMIL; │-/- │1.066 │Intravilan│CC │50864/│200 │6.000,00 │121,00 │62 │201.965,40 │207.965,40 │
│ │ │ │ │MOISE EVA │ │ │ │ │50864 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│13 │VI 3 │Mureş │Vânători│PROPRIETAR │-/356 │905 │Intravilan│CC │-/- │42 │1.260,00 │ │3 │532,50 │1.792,50 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │NEMETH OCTAVIA │ │ │ │ │52153/│ │ │ │ │ │ │
│14 │VI 4 │Mureş │Vânători│STELA; NEMETH │36/950/2 │233 │Extravilan│A │52153 │8 │13,60 │38,00 │ │30.780,00 │30.793,60 │
│ │ │ │ │ADRIENN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│15 │VI 5 │Mureş │Vânători│PROPRIETAR │91/2504 │47 │Extravilan│A │-/- │47 │79,90 │ │ │ │79,90 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│16 │VI 6 │Mureş │Vânători│S.C. AGRI │92/2552/2 │50.900 │Extravilan│P │50339/│854 │939,40 │ │ │ │939,40 │
│ │ │ │ │TERENURI - S.A. │ │ │ │ │50339 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │92/2591/1,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │VI 7 │Mureş │Vânători│S.C. PRESCON BV.│2609, │265.400 │Extravilan│P │50054/│1.274 │1.401,40 │ │ │ │1.401,40 │
│ │ │ │ │- S.A. │2640, │ │ │ │50054 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │26661/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │CURCHI RODICA; │ │ │ │ │52054/│ │ │ │ │ │ │
│18 │VI 8 │Mureş │Vânători│CURCHI MARTINA │92/2591/5 │24.500 │Extravilan│A │52054 │869 │1.477,30 │ │ │ │1.477,30 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│19 │VI 9 │Mureş │Vânători│TOMA CRISTIAN; │92/2591/4 │10.000 │Extravilan│A │51259/│3 │5,10 │ │ │ │5,10 │
│ │ │ │ │TOMA AURICA │ │ │ │ │51259 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│20 │VI 10 │Mureş │Vânători│PROPRIETAR │92/2556 │330 │Extravilan│F │-/- │330 │363,00 │ │ │ │363,00 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│21 │VI 11 │Mureş │Vânători│PROPRIETAR │92/2540 │43 │Extravilan│F │-/- │43 │47,30 │ │ │ │47,30 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│22 │VI 12 │Mureş │Vânători│PORA P. GHEORGHE│92/2591/2 │33.000 │Extravilan│A │-/- │648 │1.101,60 │ │ │ │1.101,60 │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│23 │VI 14 │Mureş │Vânători│COJOCARU NICOLAE│-/- │193 │Intravilan│CC │51999/│49 │1.176,00 │ │26 │4.615,00 │5.791,00 │
│ │ │ │ │AUREL │ │ │ │ │51999 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│24 │VI 15 │Mureş │Vânători│PROPRIETAR │168/931/10│1.343 │Intravilan│CC │-/- │18 │432,00 │ │1 │75,00 │507,00 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│25 │VI 16 │Mureş │Vânători│PROPRIETAR │168/931/11│700 │Intravilan│CC │-/- │32 │768,00 │ │2 │150,00 │918,00 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Strada │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│26 │VI 17 │Mureş │Vânători│HALI IOAN │Principală│1.997 │Intravilan│CC │-/- │44 │1.056,00 │ │21 │1.461,60 │2.517,60 │
│ │ │ │ │ │/349 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│27 │VI 18 │Mureş │Vânători│PROPRIETAR │147/4163 │331 │Extravilan│P │-/- │331 │364,10 │ │ │ │364,10 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│28 │VI 19 │Mureş │Vânători│CHIS ADRIAN; │143/4088 │50.700 │Extravilan│A │50621/│57 │96,90 │ │ │ │96,90 │
│ │ │ │ │CHIS MARIOARA │ │ │ │ │50621 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │BUTNARU │Strada │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│29 │VI 20 │Mureş │Vânători│MARGARETA │Principală│665 │Intravilan│CC │-/- │32 │768,00 │ │18 │2.052,00 │2.820,00 │
│ │ │ │ │ │/344 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │PROPRIETAR │Strada │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30 │VI 21 │Mureş │Vânători│NEIDENTIFICAT* │Principală│526 │Intravilan│A │-/- │8 │192,00 │ │2 │213,00 │405,00 │
│ │ │ │ │ │/FN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│31 │VI 22 │Mureş │Vânători│S.C. AGRI │143/4088 │50.000 │Extravilan│A │50256/│541 │919,70 │ │ │ │919,70 │
│ │ │ │ │TERENURI - S.A. │ │ │ │ │50256 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│32 │VI 23 │Mureş │Vânători│BISERICA │102/3152 │3.900 │Extravilan│A │-/- │627 │1.065,90 │ │ │ │1.065,90 │
│ │ │ │ │ORTODOXĂ ARCHITA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│33 │VI 24 │Mureş │Vânători│PROPRIETAR │103/3154 │389 │Extravilan│F │-/- │389 │427,90 │ │ │ │427,90 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│34 │VI 25 │Mureş │Vânători│PROPRIETAR │132/3958 │29.775 │Extravilan│P │-/- │29.775 │32.752,50 │ │ │ │32.752,50 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│35 │VI 26 │Mureş │Vânători│PROPRIETAR │140/4052 │1.273 │Extravilan│A │-/- │1.273 │2.164,10 │ │ │ │2.164,10 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│36 │VI 27 │Mureş │Vânători│PROPRIETAR │142/4076 │305 │Extravilan│P │-/- │305 │335,50 │ │ │ │335,50 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│37 │VI 28 │Mureş │Vânători│PROPRIETAR │142/4076 │39 │Extravilan│P │-/- │39 │42,90 │ │ │ │42,90 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │BUTNARIU ANICA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │BUTNARIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │GHEORGHE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│38 │VI 37 │Mureş │Vânători│BUTNARIU │-/- │- │Intravilan│- │51214/│ │ │ │8 │1.420,00 │1.420,00 │
│ │ │ │ │ILIE-IOAN; FISCU│ │ │ │ │51214 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ANA-MARIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DRAGUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │NATALIA-IONELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │POAMA SIMIDA │ │ │ │ │50701/│ │ │ │ │ │ │
│39 │VI 38 │Mureş │Vânători│LOREDANA; POAMA │-/- │- │Intravilan│- │50701 │ │ │22,00 │16 │7.064,00 │7.064,00 │
│ │ │ │ │IONEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│40 │VI 39 │Mureş │Vânători│PITICA LENUTA │-/- │- │Intravilan│- │51103/│ │ │ │10 │696,00 │696,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │51103 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│41 │VI 40 │Mureş │Vânători│DIRJAN GHEORGHE │-/- │- │Intravilan│- │52101/│ │ │ │24 │720,00 │720,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │52101 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│42 │VI 41 │Mureş │Vânători│MOLDOVAN │-/- │- │Intravilan│- │52168/│ │ │ │22 │3.124,00 │3.124,00 │
│ │ │ │ │VICTORIA │ │ │ │ │52168 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│43 │VI 42 │Mureş │Vânători│GABOR ELENA │-/- │- │Intravilan│- │52137/│ │ │ │16 │2.272,00 │2.272,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │52137 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │GOGA WALTER │Halta CFR │ │ │ │51923/│ │ │ │ │ │ │
│44 │VI 43 │Mureş │Vânători│ANDREAS │Archita/ │- │Intravilan│- │51923 │ │ │78,21 │ │76.020,12 │76.020,12 │
│ │ │ │ │ │272A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴───────┴────────┴────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│TOTAL │44.729 │399.720,10 │536,21 │878 │676.428,42 │1.076.148,52│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┘

     * Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea „proprietar neidentificat“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în condiţiile legii.
    ** Deţinător până la soluţionarea cererilor, conform legislaţiei în vigoare.
    În urma întocmirii documentaţiei cadastrale, reprezentând amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, nu au fost identificate terenuri care fac parte din categoria prevăzută la art. 7 alin. (4) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, respectiv: lăcaşuri de cult, monumente, ansambluri şi situri istorice, alte aşezăminte de valoare naţională deosebită ori localităţi urbane sau rurale în întregime.

    NOTĂ:
    Alte date de identificare ale proprietarilor/deţinătorilor, precum şi orice informaţii necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în vigoare.
    LEGENDĂ categorii de folosinţă terenuri:
    A - arabil;
    CC - curţi-construcţii;
    F - fâneaţă;
    P - păşune.    ANEXA 3

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate publică a statului aflate în administrarea instituţiilor publice
    situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării
    de utilitate publică „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a
    Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul
    Braşov-Sighişoara, subsecţiunile: 1. Braşov-Apaţa şi 3. Caţa-Sighişoara“, aflate pe raza
    unităţilor administrativ-teritoriale Bod din judeţul Braşov şi Vânători din judeţul Mureş

┌────┬────────┬───────┬─────────────────────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┬────────┬──────┬───────┬──────────┬─────────┐
│ │Nr. │ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │parcelă │ │ │ │prenumele │Suprafaţa│Categoria│ │ │Număr │ │Parcelă│Poziţia │Suprafaţa│
│Nr. │pe │Judeţul│Unitatea │Localitatea│proprietarului│totală │de │Numărul │Număr│carte │Tarla/│/ Număr│faţă de │de │
│crt.│planul │ │administrativ-teritorială│ │/ │(mp) │folosinţă│cadastral│topo │funciară│Stradă│poştal │localitate│transfer │
│ │de │ │ │ │deţinătorului │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │
│ │situaţie│ │ │ │terenului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Statul român; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │BO 25 │Braşov │Bod │- │C.N.C.F. CFR -│77 │N │- │- │- │83 │796 │Extravilan│77 │
│ │ │ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Statul român; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │BO 26 │Braşov │Bod │- │C.N.C.F. CFR -│303 │N │- │- │- │83 │796 │Extravilan│303 │
│ │ │ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Statul român; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │BO 27 │Braşov │Bod │Colonia Bod│C.N.C.F. CFR -│108 │N │- │- │- │47 │796 │Intravilan│108 │
│ │ │ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Statul român; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │BO 28 │Braşov │Bod │Colonia Bod│C.N.C.F. CFR -│6 │N │- │- │- │47 │796 │Intravilan│6 │
│ │ │ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Judeţul Braşov│ │ │ │ │ │ │DJ 112A│ │ │
│5 │BO 29 │Braşov │Bod │Colonia Bod│- domeniul │24.764 │DR │107993 │- │107993 │- │- │Intravilan│5.160 │
│ │ │ │ │ │public │ │ │ │ │ │ │tronson│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │19 │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Judeţul Braşov│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │BO 30 │Braşov │Bod │Colonia Bod│- domeniul │951 │N │- │- │- │49 │DJ 112A│Intravilan│951 │
│ │ │ │ │ │public │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │A.N. „Apele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │BO 31 │Braşov │Bod │- │Române“ - │359 │HR │- │- │- │47 │Râul │Extravilan│359 │
│ │ │ │ │ │A.B.A. Olt - │ │ │ │ │ │ │Bârsa │ │ │
│ │ │ │ │ │S.G.A. Braşov │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │A.N. „Apele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │BO 32 │Braşov │Bod │- │Române“ - │444 │HR │- │- │- │41 │Râul │Extravilan│444 │
│ │ │ │ │ │A.B.A. Olt - │ │ │ │ │ │ │Bârsa │ │ │
│ │ │ │ │ │S.G.A. Braşov │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │A.N.I.F. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Filiala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │BO 33 │Braşov │Bod │- │teritorială │68 │HC │- │- │- │46 │CCN 351│Extravilan│68 │
│ │ │ │ │ │Mureş - Oltul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Superior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Judeţul Braşov│ │ │ │ │ │ │DJ 112A│ │ │
│10 │BO 34 │Braşov │Bod │Colonia Bod│- domeniul │6.365 │DR │108045 │- │108045 │- │- │Intravilan│4.454 │
│ │ │ │ │ │public │ │ │ │ │ │ │tronson│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │18 │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────┤
│11 │VI 37 │Mureş │Vânători │Archita │Statul român │700 │CC │51214 │931/7│51214 │- │- │Intravilan│3 │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────┤
│12 │VI 38 │Mureş │Vânători │Archita │Statul român │495 │CC │50701 │931/ │50701 │- │- │Intravilan│31 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │15 │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │415, │ │ │ │ │ │
│13 │VI 39 │Mureş │Vânători │Archita │Statul român │700 │CC │51103 │418, │51103 │- │- │Intravilan│11 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │931/4│ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────┤
│14 │VI 40 │Mureş │Vânători │Archita │Statul român │287 │CC │52101 │931/9│52101 │- │- │Intravilan│44 │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────┤
│15 │VI 41 │Mureş │Vânători │Archita │Statul român │238 │CC │52168 │931/ │52168 │- │- │Intravilan│47 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────┤
│16 │VI 42 │Mureş │Vânători │Archita │Statul român │290 │CC │52137 │931/ │52137 │- │- │Intravilan│22 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │11 │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Statul român; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │VI 44 │Mureş │Vânători │- │A.N. „Apele │70 │HC │- │- │- │92 │2767 │Extravilan│70 │
│ │ │ │ │ │Române“ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴───────┴─────────────────────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴────────┴──────┴───────┴──────────┼─────────┤
│TOTAL │12.158 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

    LEGENDĂ categorii de folosinţă terenuri:
    N - neproductiv;
    CC - curţi-construcţii;
    HR - apă curgătoare;
    HC - canal;
    DR - drum.


    ANEXA 4

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale situate pe
    amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate
    publică de interes naţional „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă
    a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h,
    tronsonul Braşov-Sighişoara, subsecţiunile: 1. Braşov-Apaţa şi 3. Caţa -Sighişoara“, aflate pe
    raza unităţilor administrativ-teritoriale Bod din judeţul Braşov şi Vânători din judeţul Mureş

┌────┬────────┬───────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┬────────┬─────┬───────┬──────────┬─────────┐
│ │Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │parcela │ │ │ │Numele şi prenumele │Suprafaţa│Categoria│ │ │Număr │ │ │Poziţia │Suprafaţa│
│Nr. │pe │Judeţul│Unitatea │Localitatea│proprietarului/ │totală │de │Numărul │Număr│carte │Tarla│Parcelă│faţă de │de │
│crt.│planul │ │administrativ-teritorială│ │deţinătorului terenului │(mp) │folosinţă│cadastral│topo │funciară│ │ │localitate│transfer │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │
│ │situaţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────────┼─────────┤
│1 │BO 7 │Braşov │Bod │Colonia Bod│Comuna Bod - domeniul │1.191 │CC │107877 │- │107877 │- │- │Intravilan│45 │
│ │ │ │ │ │public │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────────┼─────────┤
│2 │BO 8 │Braşov │Bod │Bod │Comuna Bod - domeniul │2.012 │CC │107839 │- │107839 │- │- │Intravilan│44 │
│ │ │ │ │ │public │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────────┼─────────┤
│3 │BO 9 │Braşov │Bod │Colonia Bod│Comuna Bod - domeniul │1.297 │CC │108103 │- │108103 │- │- │Intravilan│608 │
│ │ │ │ │ │public │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Comuna Bod - domeniul │ │CC │ │ │ │- │- │Intravilan│671 │
│4 │BO 10 │Braşov │Bod │Bod │public │1.512 ├─────────┤108119 │- │108119 ├─────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │DR │ │ │ │- │- │Intravilan│42 │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────────┼─────────┤
│5 │BO 11 │Braşov │Bod │Colonia Bod│Comuna Bod - domeniul │1.581 │CC │108101 │- │108101 │- │- │Intravilan│93 │
│ │ │ │ │ │public │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────────┼─────────┤
│6 │BO 12 │Braşov │Bod │Bod │Comuna Bod - domeniul │1.576 │CC │107851 │- │107851 │- │- │Intravilan│79 │
│ │ │ │ │ │public │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────────┼─────────┤
│7 │BO 17 │Braşov │Bod │Bod │Comuna Bod - domeniul │6.962 │DR │106893 │- │106893 │- │- │Intravilan│77 │
│ │ │ │ │ │public │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Proprietatea Publică a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │BO 18 │Braşov │Bod │Colonia Bod│Unităţii │237 │DR │- │- │- │10 │DE 464 │Intravilan│237 │
│ │ │ │ │ │Administrativ-Teritoriale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Proprietatea Publică a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │BO 19 │Braşov │Bod │Colonia Bod│Unităţii │421 │N │- │- │- │9 │362 │Intravilan│412 │
│ │ │ │ │ │Administrativ-Teritoriale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Proprietatea Publică a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │BO 20 │Braşov │Bod │Colonia Bod│Unităţii │304 │N │- │- │- │9 │362 │Intravilan│304 │
│ │ │ │ │ │Administrativ-Teritoriale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────────┼─────────┤
│11 │BO 21 │Braşov │Bod │Colonia Bod│Comuna Bod - domeniul │6.787 │DR │108005 │- │108005 │- │DE 375 │Intravilan│160 │
│ │ │ │ │ │public │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────────┼─────────┤
│12 │BO 22 │Braşov │Bod │Bod │Comuna Bod - domeniul │1.959 │DR │106892 │- │106892 │- │- │Intravilan│104 │
│ │ │ │ │ │public │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────────┼─────────┤
│13 │BO 24 │Braşov │Bod │- │Comuna Bod - domeniul │39 │HC │- │- │- │41 │- │Extravilan│39 │
│ │ │ │ │ │public │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Proprietatea Publică a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │VI 13 │Mureş │Vânători │- │Unităţii │157 │HC │- │- │- │78 │2366 │Extravilan│157 │
│ │ │ │ │ │Administrativ-Teritoriale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Vânători │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Proprietatea Publică a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │VI 29 │Mureş │Vânători │- │Unităţii │412 │HC │- │- │- │92 │2597 │Extravilan│412 │
│ │ │ │ │ │Administrativ-Teritoriale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Vânători │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Proprietatea Publică a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │VI 30 │Mureş │Vânători │Archita │Unităţii │183 │DR │- │- │- │- │3149 │Intravilan│183 │
│ │ │ │ │ │Administrativ-Teritoriale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Vânători │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Proprietatea Publică a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │VI 31 │Mureş │Vânători │Archita │Unităţii │330 │DR │- │- │- │- │3150 │Intravilan│330 │
│ │ │ │ │ │Administrativ-Teritoriale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Vânători │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Proprietatea Publică a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │VI 32 │Mureş │Vânători │- │Unităţii │67 │HC │- │- │- │11 │372 │Extravilan│67 │
│ │ │ │ │ │Administrativ-Teritoriale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Vânători │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Proprietatea Publică a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│19 │VI 33 │Mureş │Vânători │- │Unităţii │734 │DR │- │- │- │11 │348 │Extravilan│734 │
│ │ │ │ │ │Administrativ-Teritoriale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Vânători │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────────┼─────────┤
│20 │VI 34 │Mureş │Vânători │Vânători │Comuna Vânători - │2.294 │DR │52475 │- │52475 │- │Strada │Intravilan│34 │
│ │ │ │ │ │domeniul public │ │ │ │ │ │ │16 │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Comuna Vânători - │ │ │ │ │ │ │Strada │ │ │
│21 │VI 35 │Mureş │Vânători │Vânători │domeniul public │1.562 │DR │52476 │- │52476 │- │Gropila│Intravilan│11 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Proprietatea Publică a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│22 │VI 36 │Mureş │Vânători │- │Unităţii │58 │DR │- │- │- │92 │2584 │Extravilan│58 │
│ │ │ │ │ │Administrativ-Teritoriale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Vânători │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴───────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴────────┴─────┴───────┴──────────┼─────────┤
│TOTAL │4.901 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

    LEGENDĂ categorii de folosinţă terenuri:
    N - neproductiv;
    CC - curţi construcţii;
    HC - canal;
    DR - drum.


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016