Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.070 din 2 noiembrie 2023  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.070 din 2 noiembrie 2023 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1011 din 7 noiembrie 2023
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 426/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic“, judeţul Prahova,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic“, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic“, aflate pe raza localităţii Comarnic din judeţul Prahova, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Comarnic din judeţul Prahova, proprietarii sau deţinătorii acestora, aşa cum rezultă din evidenţele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.
    (3) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 3.
    (4) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 4.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic“, situate pe raza localităţii Comarnic din judeţul Prahova, sunt în cuantum de 286,3 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.48 „Programe finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2021-2027“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată şi proprietate publică a statului, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin-Mihai Grindeanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 2 noiembrie 2023.
    Nr. 1.070.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    PLAN AMPLASAMENT
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii care constituie
    coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
    „Acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic“,
    proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale
    aferente despăgubirilor, aflate pe raza localităţii Comarnic din
    judeţul Prahova

┌────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────┬───────┬───────┬─────┬───────────┬──────────┬─────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │despăgubirii│
│Nr. │ │Unitatea │prenumele │ │ │Nr. │Categoria │Intravilan│Suprafaţa│expropriată│imobilului │
│crt.│Judeţul│administrativ-teritorială│proprietarului│Tarlaua│Parcela│CF │de │/ │totală │teren │conform │
│ │ │ │/deţinătorului│ │ │ │folosinţă │Extravilan│(mp) │(mp) │Legii nr. │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │ │ │ │ │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Oraşul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Prahova│Comarnic │Comarnic - │T40 │N681 │22188│neproductiv│extravilan│22.188 │852 │2.835,59 │
│ │ │ │domeniu privat│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │Prahova│Comarnic │Mihai-Ionut │T41 │P4099 │22887│cc │intravilan│22.887 │117 │1.482,29 │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Elena-Roxana │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Sandu Florin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │Prahova│Comarnic │Ploczkui │T41 │P4095 │25709│fâneaţă │intravilan│25.709 │66 │576,13 │
│ │ │ │Anna-Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Oraşul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Comarnic │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │Prahova│Comarnic │(drept de uz │T42 │P4115 │22734│păşune │intravilan│22.734 │300 │2.768,82 │
│ │ │ │S.C. ELSID - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.A.) - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniu privat│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Harapu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │Prahova│Comarnic │Alexandru │T41 │Cc4036 │- │cc │intravilan│- │16 │214,56 │
│ │ │ │(Corneliu) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Staicut Mircea│ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │Prahova│Comarnic │(Musat Elena │T41 │Cc4040 │26142│cc │intravilan│26.142 │255 │3.415,25 │
│ │ │ │şi Soriceanu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Viorica) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│7 │Prahova│Comarnic │Terecoasa │T41 │P4047 │- │cc │intravilan│- │87 │1.167,42 │
│ │ │ │Miron │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│8 │Prahova│Comarnic │Mostenitor - │T41 │F4093/1│- │fâneaţă │intravilan│- │51 │468,82 │
│ │ │ │Birla Gheorghe│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Ghiberdicu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │Prahova│Comarnic │Maria │T41 │F4094 │- │fâneaţă │intravilan│- │312 │2.879,83 │
│ │ │ │(Victoria) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Botorogea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │Prahova│Comarnic │(defunct)/ │T41 │P4094/1│- │fâneaţă │intravilan│- │151 │1.396,01 │
│ │ │ │Juganaru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Viorica/Dodot │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│11 │Prahova│Comarnic │Vladila Mihail│T41 │P4041 │21452│fâneaţă │intravilan│21.452 │136 │1.253,39 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Oraşul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Comarnic │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │Prahova│Comarnic │(drept de uz │T42 │P4115 │22734│păşune │intravilan│22.734 │23 │208,71 │
│ │ │ │S.C. ELSID - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.A.) - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniu privat│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. VULTURUL │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │Prahova│Comarnic │COMARNIC - │T40 │P576 │373 │cc │intravilan│373 │3.501 │143.892,73 │
│ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Oraşul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Comarnic │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │Prahova│Comarnic │(drept de uz │T40 │P680 │22494│neproductiv│intravilan│22.494 │24 │224,43 │
│ │ │ │S.C. ELSID - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.A.) - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniu privat│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│15 │Prahova│Comarnic │S.C. PROCERIA │T40 │P569 │- │cc │intravilan│- │62 │2.542,72 │
│ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Ilie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │Prahova│Comarnic │Simona-Elena │T40 │Cc569 │26129│cc │intravilan│26.129 │128 │5.279,01 │
│ │ │ │Ilie Marian │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│17 │Prahova│Comarnic │Botoaca Ion │T40 │Cc569 │26130│cc │intravilan│26.130 │41 │1.677,20 │
│ │ │ │Adrian │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│18 │Prahova│Comarnic │S.C. MARI-VILA│T40 │Cc569 │24914│cc │parţial │24.914 │892 │31.154,74 │
│ │ │ │COM - S.R.L. │ │ │ │ │intravilan│ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Oraşul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Comarnic │ │ │ │ │ │ │ │ │
│19 │Prahova│Comarnic │(drept de uz │T40 │N567 │21951│neproductiv│extravilan│21.951 │160 │592,57 │
│ │ │ │S.C. ELSID - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.A.) - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniu privat│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Dulama Dumitru│ │ │ │ │ │ │ │ │
│20 │Prahova│Comarnic │(defunct)/ │T11 │P618 │- │fâneaţă │intravilan│- │121 │1.122,23 │
│ │ │ │Burtea Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│21 │Prahova│Comarnic │Spurcaciu │T11 │P616 │- │fâneaţă │intravilan│- │57 │531,12 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│22 │Prahova│Comarnic │Spurcaciu Ion │T11 │P611 │- │fâneaţă │intravilan│- │54 │503,39 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Spurcaciu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stelian │ │ │ │ │ │ │ │ │
│23 │Prahova│Comarnic │(decedat)/ │T11 │P609 │- │fâneaţă │intravilan│- │75 │688,90 │
│ │ │ │Spurcaciu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ionut Stefanel│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Oraşul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│24 │Prahova│Comarnic │Comarnic - │T12 │P699 │2149 │neproductiv│intravilan│2.149 │1.110 │9.750,98 │
│ │ │ │domeniu privat│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Oraşul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│25 │Prahova│Comarnic │Comarnic - │T12 │P698 │2165 │neproductiv│intravilan│2.165 │90 │789,77 │
│ │ │ │domeniu privat│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Oraşul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│26 │Prahova│Comarnic │Comarnic - │T12 │P697 │2118 │neproductiv│intravilan│2.118 │104 │910,07 │
│ │ │ │domeniu privat│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Oraşul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│27 │Prahova│Comarnic │Comarnic - │T12 │P696 │2132 │fâneaţă │intravilan│2.132 │195 │1.715,92 │
│ │ │ │domeniu privat│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Oraşul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│28 │Prahova│Comarnic │Comarnic - │T12 │P695 │2107 │neproductiv│intravilan│2.107 │63 │556,81 │
│ │ │ │domeniu privat│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Oraşul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│29 │Prahova│Comarnic │Comarnic - │T12 │P694 │2116 │neproductiv│intravilan│2.116 │48 │423,51 │
│ │ │ │domeniu privat│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Oraşul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30 │Prahova│Comarnic │Comarnic - │T12 │P693 │2111 │fâneaţă │intravilan│2.111 │204 │1.789,33 │
│ │ │ │domeniu privat│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Oraşul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│31 │Prahova│Comarnic │Comarnic - │T12 │P692 │2128 │neproductiv│intravilan│2.128 │475 │4.168,57 │
│ │ │ │domeniu privat│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│32 │Prahova│Comarnic │Bacioiu │T10 │P561 │- │fâneaţă │intravilan│- │581 │4.561,33 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Oraşul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│33 │Prahova│Comarnic │Comarnic - │T10 │P557 │2231 │neproductiv│intravilan│2.231 │2.811 │17.831,94 │
│ │ │ │domeniu privat│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Oraşul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│34 │Prahova│Comarnic │Comarnic - │T10 │P553 │- │neproductiv│intravilan│- │341 │2.075,97 │
│ │ │ │domeniu privat│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Oraşul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│35 │Prahova│Comarnic │Comarnic - │T10 │P541 │2229 │neproductiv│intravilan│2.229 │389 │2.370,21 │
│ │ │ │domeniu privat│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Oraşul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│36 │Prahova│Comarnic │Comarnic - │T2 │P140 │- │fâneaţă │intravilan│- │157 │1.375,65 │
│ │ │ │domeniu privat│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│37 │Prahova│Comarnic │Spurcaciu │T11 │P608 │25735│fâneaţă │intravilan│25.735 │224 │1.966,53 │
│ │ │ │Ionut Stefanel│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Oraşul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Comarnic │ │ │ │ │ │ │ │ │
│38 │Prahova│Comarnic │(drept de uz │T2 │P81 │21966│pădure │intravilan│21.966 │2.660 │4.098,17 │
│ │ │ │S.C. ELSID - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.A.) - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniu privat│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Oraşul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Comarnic │ │ │ │ │ │ │ │ │
│39 │Prahova│Comarnic │(drept de uz │T22 │P383 │22169│neproductiv│extravilan│22.169 │2.568 │9.494,61 │
│ │ │ │S.C. ELSID - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.A.) - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniu privat│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│40 │Prahova│Comarnic │Ispas Bogdan │T2 │P66 │25098│fâneaţă │intravilan│25.098 │14 │88,25 │
│ │ │ │Gabriel │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│41 │Prahova│Comarnic │Laba Livia │T2 │P65 │22393│livadă │intravilan│22.393 │134 │1.051,63 │
│ │ │ │Laba Cornel │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│42 │Prahova│Comarnic │Pastramoiu Ion│T2 │P66 │- │păşune │intravilan│- │677 │4.122,59 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Oraşul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Comarnic │ │ │ │ │ │ │ │ │
│43 │Prahova│Comarnic │(drept de uz │T22 │P383 │22170│neproductiv│extravilan│22.170 │378 │1.398,06 │
│ │ │ │S.C. ELSID - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.A.) - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniu privat│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Oraşul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│44 │Prahova│Comarnic │Comarnic - │T40 │P94 │- │fâneaţă │intravilan│- │956 │8.838,51 │
│ │ │ │domeniu privat│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────┴───────┴───────┴─────┴───────────┴──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │TOTAL │21.660 │286.254,27 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┘


    ANEXA 3

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate publică a statului care fac
    parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de
    interes naţional „Acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic“

┌────┬───────┬─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬─────────┬────────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Deţinătorul │ │ │Numărul │Nr. │Categoria │Extravilan│Suprafaţa │Suprafaţa │
│Nr. │Judeţul│Unitatea │dreptului de │Tarlaua│Parcela│cadastral│cărţii │de │/ │totală a │supusă │
│crt.│ │administrativ-teritorială│administrare │ │ │/ │funciare│folosinţă │Intravilan│imobilului│transferului│
│ │ │ │imobil │ │ │Nr. topo │ │ │ │(mp) │(mp) │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Consiliul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Prahova│Comarnic │Judeţean │- │- │ │ │drum │intravilan│ │2.085 │
│ │ │ │Prahova │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Energiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │Prahova│Comarnic │Electrica │T42 │4114 │ │ │cc │intravilan│1.000 │452 │
│ │ │ │Staţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Electrică │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │Prahova│Comarnic │Transporturilor│ │ │23052 │23052 │căi ferate │intravilan│68.020 │13.359 │
│ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Infrastructurii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│4 │Prahova│Comarnic │Apele Române │ │ │ │ │ape │intravilan│ │15.131 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │curgătoare │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Compania │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţională de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │Prahova│Comarnic │Autostrăzi şi │T42 │P4115 │23126 │23126 │păşune │intravilan│267 │170 │
│ │ │ │Drumuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţionale din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │România │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Compania │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţională de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │Prahova│Comarnic │Autostrăzi şi │T40 │P680 │23127 │23127 │neproductiv│intravilan│29 │29 │
│ │ │ │Drumuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţionale din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │România │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Compania │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţională de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │Prahova│Comarnic │Autostrăzi şi │T12 │N702 │23133 │23133 │neproductiv│intravilan│37.163 │673 │
│ │ │ │Drumuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţionale din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │România │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│8 │Prahova│Comarnic │ROMSILVA │T11 │P562 │21478 │21478 │neproductiv│intravilan│4.420 │1.155 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │Prahova│Comarnic │Transporturilor│ │ │24446 │24446 │căi ferate │intravilan│114.772 │698 │
│ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Infrastructurii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Compania │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţională de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │Prahova│Comarnic │Autostrăzi şi │ │ │ │ │drum │intravilan│ │11.913 │
│ │ │ │Drumuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţionale din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │România │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Compania │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţională de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │Prahova│Comarnic │Autostrăzi şi │T40 │P566 │23138 │23138 │drum │intravilan│25.447 │8.230 │
│ │ │ │Drumuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţionale din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │România │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴─────────┴────────┴───────────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│ │Total │53.895 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┘


    ANEXA 4

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale
    care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate
    publică de interes naţional „Acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic“

┌────┬───────┬─────────────────────────┬───────────┬───────┬───────┬─────────┬────────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Deţinătorul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dreptului │ │ │Numărul │Nr. │Categoria │Extravilan│Suprafaţa │Suprafaţa │
│Nr. │Judeţul│Unitatea │de │Tarlaua│Parcela│cadastral│cărţii │de │/ │totală a │supusă │
│crt.│ │administrativ-teritorială│proprietate│ │ │/ │funciare│folosinţă │Intravilan│imobilului│transferului│
│ │ │ │a │ │ │Nr. topo │ │ │ │(mp) │(mp) │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1 │Prahova│Comarnic │Oraşul │ │ │ │25833 │drum │intravilan│12.881 │3.879 │
│ │ │ │Comarnic │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │Prahova│Comarnic │Oraşul │T41 │PF4094/│ │ │pădure │intravilan│44.212 │4.382 │
│ │ │ │Comarnic │ │2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3 │Prahova│Comarnic │Oraşul │ │Ds 701 │ │ │drum/ │intravilan│ │3.293 │
│ │ │ │Comarnic │ │ │ │ │neproductiv│ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│4 │Prahova│Comarnic │Oraşul │ │De 558 │ │ │drum/ │intravilan│ │221,5 │
│ │ │ │Comarnic │ │ │ │ │neproductiv│ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│5 │Prahova│Comarnic │Oraşul │ │ │ │25808 │drum │intravilan│13.278 │10.257 │
│ │ │ │Comarnic │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│6 │Prahova│Comarnic │Oraşul │ │ │ │ │drum/ │intravilan│ │432 │
│ │ │ │Comarnic │ │ │ │ │neproductiv│ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│7 │Prahova│Comarnic │Oraşul │T11 │P691 │ │25839 │drum │intravilan│8.214 │2.316 │
│ │ │ │Comarnic │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│8 │Prahova│Comarnic │Oraşul │T12 │De 701 │ │ │drum │intravilan│ │162,5 │
│ │ │ │Comarnic │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│9 │Prahova│Comarnic │Oraşul │T10 │P560 │ │2127 │neproductiv│intravilan│197 │62 │
│ │ │ │Comarnic │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│10 │Prahova│Comarnic │Oraşul │T10 │P559 │ │2124 │neproductiv│intravilan│1.046 │397 │
│ │ │ │Comarnic │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│11 │Prahova│Comarnic │Oraşul │T10 │P558 │ │2227 │drum │intravilan│324 │302 │
│ │ │ │Comarnic │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│12 │Prahova│Comarnic │Oraşul │ │ │ │ │drum │intravilan│ │2.461 │
│ │ │ │Comarnic │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴───────────┴───────┴───────┴─────────┴────────┴───────────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│ │Total │28.165 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┘


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016