Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.068 din 24 august 2022  privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor  din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN,  aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri mobile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.068 din 24 august 2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri mobile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 853 din 31 august 2022
    Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aprobată prin Legea nr. 302/2013, precum şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării şi finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, precum şi pentru aprobarea finanţării activităţilor specifice cooperării internaţionale în domeniul de energetică nucleară, aprobată prin Legea nr. 198/2000, cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 şi 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor mobile ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, cu destinaţia dezvoltarea suportului tehnic naţional şi cooperarea internaţională pentru energetica nucleară.
    (2) Predarea-preluarea bunurilor mobile prevăzute la alin. (1) se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 2
    Ministerul Energiei va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul energiei,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 24 august 2022.
    Nr. 1.068.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale unor bunuri mobile aflate în domeniul public al statului care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public
    al statului şi se dau în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN Mioveni,
    având CUI RO 32306920, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, CIF 32039645

┌────┬─────────────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Elementele-cadru│ │ │
│ │ │ │ │ │ │de descriere │Baza legală │ │
│ │ │ │ │Adresa │ │tehnică ale │(actul │ │
│ │ │ │ │(strada │ │bunului conform │normativ în │ │
│ │Denumirea bunului │ │Anul şi │nr., │Persoana │Ordinului │temeiul │ │
│Nr. │mobil care intră în │Codul de │actul │localitate,│juridică ce │ministrului │căruia a fost│Valoarea │
│crt.│domeniul public al │clasificare│dobândirii│judeţ, │administrează│finanţelor │declarat │- lei - │
│ │statului │ │bunului │sector │bunul │publice nr. │bunul domeniu│ │
│ │ │ │ │etc.) │ │1.718/2011, cu │public al │ │
│ │ │ │ │ │ │modificările şi │statului) │ │
│ │ │ │ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Raport de informare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din proiectele │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │planului operaţional │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │COG în domeniul │ │2021 │Mioveni, │RATEN, aflată│cercetare │Guvernului │ │
│ │„Canal de │ │PVR nr. │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/1999,│ │
│1 │combustibil“ privind │8.30.03 │1.045/ │Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │39.252,00 │
│ │evaluarea unui defect│ │9.03.2021 │nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă a │ │
│ │dintr-un tub de │ │ │judeţul │Energiei │de 29 de file │Guvernului │ │
│ │presiune de la │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │reactorul Candu Point│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Lepreau │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Raport privind │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │activitatea │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │desfăşurată în anul │ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│2 │2020 în cadrul │8.30.03 │nr. 1.477/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │15.487,00 │
│ │Programului RATEN nr.│ │25.03.2021│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │16 „Apă grea şi │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă a │ │
│ │tritiu“ │ │ │Argeş │ │de 67 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Raport privind │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │activitatea │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │desfăşurată în anul │ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│3 │2020 în cadrul │8.30.03 │nr. 1.752/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │109.005,00 │
│ │Programului de │ │9.04.2021 │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │cercetare-dezvoltare │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │al RATEN nr. 1 │ │ │Argeş │ │de 73 de file │Guvernului │ │
│ │„Securitate nucleară“│ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Raport privind │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │activitatea │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │desfăşurată în anul │ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│4 │2020 în cadrul │8.30.03 │nr. 1.753/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999,│33.446,00 │
│ │Programului 2 │ │9.04.2021 │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │„Canalul de │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă a │ │
│ │combustibil“ │ │ │Argeş │ │de 62 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Analiza activităţii │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │desfăşurate în anul │ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│5 │2020 în domeniul │8.30.03 │nr. 1.754/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │31.625,00 │
│ │„Combustibili │ │9.04.2021 │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │nucleari“ │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 63 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Evaluarea activităţii│ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │desfăşurate în anul │ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│6 │2020 în domeniul │8.30.03 │nr. 1.755/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │39.920,00 │
│ │„Sistem de manevrare │ │9.04.2021 │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │combustibil“ │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 123 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Analiza realizării │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │programului CDI nr. 5│ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │în domeniul │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│cercetare │a Guvernului │ │
│ │„Gestionare deşeuri │ │2021 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│7 │radioactive şi │8.30.03 │nr. 1.756/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │49.525,00 │
│ │combustibil ars în │ │9.04.2021 │nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă a │ │
│ │condiţii de │ │ │judeţul │Energiei │de 69 de file │Guvernului │ │
│ │securitate nucleară“,│ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │pe anul 2020 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Analiza realizării │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │obiectivelor │ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│8 │programului C&D nr. │8.30.03 │nr. 1.757/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │58.208,00 │
│ │6, în domeniul │ │9.04.2021 │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │„Protecţia mediului“,│ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │pe anul 2020 │ │ │Argeş │ │de 60 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Raport privind │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │activitatea │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │desfăşurată în anul │ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│9 │2020 în cadrul │8.30.03 │nr. 1.758/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │38.421,00 │
│ │Programului C-D al │ │9.04.2021 │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │RATEN nr. 7 │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │„Generator de abur“ │ │ │Argeş │ │de 42 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Raport privind │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │activitatea │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │desfăşurată în anul │ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│10 │2020 în cadrul │8.30.03 │nr. 1.759/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │55.955,00 │
│ │Programului RATEN nr.│ │9.04.2021 │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │8 „Sisteme de proces │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │şi echipamente“ │ │ │Argeş │ │de 49 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Raport privind │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │activitatea │ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│11 │desfăşurată în anul │8.30.03 │nr. 1.760/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │48.967,00 │
│ │2020 în cadrul │ │9.04.2021 │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │Programului RATEN nr.│ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │9 „Chimie circuite“ │ │ │Argeş │ │de 42 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Evaluarea activităţii│ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │desfăşurate în anul │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│12 │2020 în cadrul │8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │59.779,00 │
│ │Programului nr. 10 │ │1.761/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │„Instrumentaţie şi │ │9.04.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │control“ │ │ │Argeş │ │de 110 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Raport privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activitatea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurată în anul │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │2020 în cadrul │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │Programului nr. 11 │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│13 │„Analize de │8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │30.317,00 │
│ │evenimente de │ │1.762/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │exploatare CNE, │ │9.04.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │îmbătrânire, │ │ │Argeş │ │de 145 de file │Guvernului │ │
│ │calificare la mediu │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │şi creşterea duratei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de exploatare a CNE“ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Evaluarea activităţii│ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │desfăşurate în anul │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │2020 în domeniul │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│14 │Programului „Reactori│8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │38.784,00 │
│ │nucleari avansaţi şi │ │1.763/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │cicluri de │ │9.04.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │combustibil“ │ │ │Argeş │ │de 152 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Evaluarea activităţii│ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │desfăşurate în anul │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │2020 în domeniul │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│15 │„Asigurării şi │8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │136.869,00 │
│ │creşterii │ │1.764/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │performanţelor │ │9.04.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │reactorului TRIGA - │ │ │Argeş │ │de 202 file │Guvernului │ │
│ │ICN“ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Evaluarea activităţii│ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │desfăşurate în anul │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │2020 în cadrul │ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│16 │Programului nr. 14 │8.30.03 │nr. 1.765/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │44.273,00 │
│ │„Tehnologii de │ │9.04.2021 │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │iradiere şi │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │radioizotopi“ │ │ │Argeş │ │de 62 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Evaluarea activităţii│ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │desfăşurate în anul │ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│17 │2020 în cadrul │8.30.03 │nr. 1.766/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │23.611,00 │
│ │domeniului │ │9.04.2021 │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │„Informatizare │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │activităţi nucleare“ │ │ │Argeş │ │de 43 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Evaluarea activităţii│ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │desfăşurate în anul │ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│18 │2020 în domeniul │8.30.03 │nr. 1.767/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │51.848,00 │
│ │„Aplicaţii ale │ │9.04.2021 │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │tehnicilor nucleare“ │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 46 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Evaluarea activităţii│ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │desfăşurate în anul │ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│19 │2020 în domeniul │8.30.03 │nr. 1.768/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │115.783,00 │
│ │„Suportului pentru │ │9.04.2021 │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │cooperarea │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │internaţională“ │ │ │Argeş │ │de 78 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stabilirea unei │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │matrici de testare │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │pentru materiale de │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│20 │generaţie IV în │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │84.728,00 │
│ │vederea obţinerii │ │nr. 2.305/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │ecuaţiilor │ │11.05.2021│judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │constitutive şi a │ │ │Argeş │ │de 39 de file │Guvernului │ │
│ │proprietăţilor de │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │mecanica ruperii │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │aplicarea metodei │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │reţelelor neuronale │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│21 │artificiale la │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │45.241,00 │
│ │modelarea unor date │ │nr. 2.306/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │experimentale ce │ │11.05.2021│judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │caracterizează tubul │ │ │Argeş │ │de 40 de file │Guvernului │ │
│ │de presiune CANDU │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Monitorizarea anuală │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a implementării în │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │RATEN ICN a │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │acţiunilor prevăzute │ │2021 │Mioveni, │RATEN, aflată│cercetare │Guvernului │ │
│ │în strategia │ │PVR nr. │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│22 │naţională de │8.30.03 │2.307/ │Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │1999Ordonanţa│30.913,00 │
│ │securitate şi │ │11.05.2021│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │siguranţă nucleară │ │ │judeţul │Energiei │de 43 de file │Guvernului │ │
│ │pentru Obiectivul │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │strategic derivat OSD│ │ │ │ │ │ │ │
│ │5 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │Elaborarea raportului│ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│23 │anual al RATEN ICN pe│8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │301.614,00 │
│ │anul 2020 │ │2.308/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │ │ │11.05.2021│judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 74 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aplicarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │metodologiei zonei de│ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │proces pentru │ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│24 │evaluarea iniţierii │8.30.03 │nr. 2.894/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │41.013,00 │
│ │mecanismului DHC pe │ │9.06.2021 │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │tubul de presiune │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │CANDU cu proprietăţi │ │ │Argeş │ │de 42 de file │Guvernului │ │
│ │de material parţial │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │iradiat │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Metodologie de │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │analiză a tornadelor │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │pentru evaluarea │ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│25 │efectelor asupra unei│8.30.03 │nr. 3.232/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │286.470,00 │
│ │instalaţii nucleare │ │24.06.2021│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │conform ghidurilor şi│ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │practicii │ │ │Argeş │ │de 122 de file │Guvernului │ │
│ │internaţionale │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Tehnologii avansate │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │de tratare şi │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │condiţionare a │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│cercetare │Guvernului │ │
│ │diferitelor categorii│ │2021 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│26 │de deşeuri │8.30.03 │nr. 3.233/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │1999Ordonanţa│316.779,00 │
│ │radioactive rezultate│ │24.06.2021│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │din operarea CNE tip │ │ │judeţul │Energiei │de 116 file │Guvernului │ │
│ │CANDU în vederea │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │depozitării finale │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Analiza securităţii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe termen lung a unui│ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │depozit geologic │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │pentru combustibil │ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│27 │uzat de tip CANDU în │8.30.03 │nr. 3.234/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │319.915,00 │
│ │rocă sedimentară, în │ │24.06.2021│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │cazul utilizării unui│ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │container de │ │ │Argeş │ │de 190 de file │Guvernului │ │
│ │depozitare de tip │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │MARK II │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │analiza evaluării │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │impactului radiologic│ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│28 │asupra mediului pe │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │275.163,00 │
│ │durata procesului de │ │nr. 3.235/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │retehnologizare la │ │24.06.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │CNE Cernavodă Unitate│ │ │Argeş │ │de 86 de file │a Guvernului │ │
│ │1 │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │performanţei/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │eficienţei soluţiei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnice de izolaţie │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │termică actuale │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │utilizată la │ │2021 │Mioveni, │RATEN, aflată│cercetare │a Guvernului │ │
│ │sistemele care │ │PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│29 │vehiculează apa │8.30.03 │nr. 3.236/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │314.499,00 │
│ │răcită de la CNE │ │24.06.2021│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │Cernavodă Unitatea 1 │ │ │judeţul │Energiei │de 91 de file │a Guvernului │ │
│ │în vederea │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │modernizării │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │izolaţie aferent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acestor sisteme │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Soluţii de creştere a│ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │siguranţei în │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │funcţionare a │ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│30 │sistemelor de │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │275.163,00 │
│ │conducere a │ │nr. 3.237/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │proceselor (SCADA) │ │24.06.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │dintr-un obiectiv │ │ │Argeş │ │de 87 de file │a Guvernului │ │
│ │nuclear │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Realizarea sistemului│ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │informatic integrat │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │pentru managementul │ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│31 │resurselor │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │223.665,00 │
│ │organizaţiei în │ │nr. 3.238/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │cadrul CITON. Tranşa │ │24.06.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │1 - dezvoltare baze │ │ │Argeş │ │de 29 de file │a Guvernului │ │
│ │de date │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Abordare metodologică│ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │a evaluării │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │probabiliste de │ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│32 │securitate pentru │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │173.115,00 │
│ │instalaţii nucleare │ │nr. 3.537/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │cu mai multe unităţi │ │8.07.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │pe amplasament │ │ │Argeş │ │de 39 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Extinderea │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │programului de calcul│ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│33 │MMOS pentru evaluarea│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │120.524,00 │
│ │performanţelor umane │ │nr. 3.538/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │la diagnoza unui │ │8.07.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │eveniment │ │ │Argeş │ │de 56 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Modelarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │termohidraulică a │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │accidentului de │ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│34 │depresurizare a │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │101.959,00 │
│ │circuitului primar │ │nr. 3.539/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │CANDU6 cu două bucle │ │8.07.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │folosind codul RELAP │ │ │Argeş │ │de 37 de file │a Guvernului │ │
│ │5/MOD 3.2 │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │Aplicarea codului │ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│35 │CATHARE la modelarea │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │87.819,00 │
│ │termohidraulică a │ │nr. 3.540/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │reactorilor inovativi│ │8.07.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 70 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Modelarea │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │termohidraulică a │ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│36 │instalaţiei SIRIO │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │203.575,00 │
│ │adaptată la │ │nr. 3.541/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │condiţiile CANDU6 │ │8.07.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 44 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Evaluarea prin calcul│ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │a comportării la │ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│37 │iradiere a │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │179.504,00 │
│ │fasciculului C37M │ │nr. 3.542/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │utilizând codul │ │8.07.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │TRANSURANUS │ │ │Argeş │ │de 37 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Evaluarea prin calcul│ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │a comportării la │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │iradiere a │ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│38 │fasciculului │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │167.888,00 │
│ │combustibil CN43 │ │nr. 3.543/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │încărcat cu oxid mixt│ │8.07.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │de toriu şi uraniu │ │ │Argeş │ │de 48 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Oxidarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │electrolitică în │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │plasmă a titanului şi│ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│39 │investigarea prin │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │107.436,00 │
│ │spectroscopie de │ │nr. 3.544/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │fotoelectroni cu raze│ │8.07.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │X a straturilor │ │ │Argeş │ │de 29 de file │a Guvernului │ │
│ │obţinute │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │Cartare LINER piscină│ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│40 │reactor TRIGA SSR - │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │609.772,00 │
│ │14 MW şi ACPR │ │nr. 3.545/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │8.07.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 93 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │Modernizarea │ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│41 │sistemului de │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │295.117,00 │
│ │control-acces al │ │nr. 3.546/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │clădirii reactor │ │8.07.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 37 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │ │ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│42 │Proceduri exploatare │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │225.266,00 │
│ │capsula C11 │ │nr. 3.547/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │8.07.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 122 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studii teoretice şi │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │experimentale privind│ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │stabilitatea pe │ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│43 │termen lung a │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │177.357,00 │
│ │hidrurilor metalice │ │nr. 3.548/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │supuse ciclurilor │ │8.07.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │termice │ │ │Argeş │ │de 32 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Actualizarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │metodologiei de │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │hazard seismic pe │ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│44 │amplasamentul unei │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │286.470,00 │
│ │instalaţii nucleare │ │nr. 4.889/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │conform ghidurilor şi│ │26.07.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │practicii │ │ │Argeş │ │de 111 file │a Guvernului │ │
│ │internaţionale │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiabilităţii şi │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │disponibilităţii │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │sistemului de deşeuri│ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│45 │lichide radioactive │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │315.259,00 │
│ │BSI 79210, la │ │nr. 4.890/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │Unitatea 1, │ │26.07.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │modificări posibil a │ │ │Argeş │ │de 94 de file │a Guvernului │ │
│ │fi implementate în │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │perioada │ │ │ │ │ │ │ │
│ │retehnologizării │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │Optimizarea metodelor│ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│46 │de ancorare a SSC din│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │304.237,00 │
│ │centrala nucleară │ │nr. 4.891/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │26.07.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 53 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Cerinţe tehnice │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │pentru efectuarea │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │walkdown în vederea │ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│47 │evaluării stării │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │321.150,00 │
│ │sistemelor, │ │nr. 4.892/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │structurilor şi │ │26.07.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │componentelor unei │ │ │Argeş │ │de 59 de file │a Guvernului │ │
│ │CNE │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Identificarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │posibilităţilor de │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │valorificare a │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │experienţei │ │2021 │Mioveni, │RATEN, aflată│cercetare │a Guvernului │ │
│ │specialiştilor români│ │PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│48 │în domeniul „Apă grea│8.30.03 │nr. 4.893/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │298.251,00 │
│ │şi tritiu“ pentru │ │26.07.2021│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │obţinerea de produse │ │ │judeţul │Energiei │de 62 de file │a Guvernului │ │
│ │inovative cu │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │aplicabilitate în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medicină şi cercetare│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Necesităţi de │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │îmbunătăţire în │ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│49 │asigurarea suportului│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │118.465,00 │
│ │tehnic şi ştiinţific │ │nr. 4.948/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │pentru securitatea │ │10.08.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │nucleară │ │ │Argeş │ │de 55 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Studiu privind │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │modelarea prin metoda│ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│50 │elementului finit a │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │41.013,00 │
│ │tenacităţii la rupere│ │nr. 4.949/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │a aliajului Zr-2,5%Nb│ │10.08.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 38 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Importanţa │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │posibilelor erori │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │umane în cadrul │ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│51 │sistemului de │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │134.238,00 │
│ │evacuare a căldurii │ │nr. 4.950/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │reziduale pentru un │ │10.08.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │reactor răcit cu │ │ │Argeş │ │de 91 de file │a Guvernului │ │
│ │plumb │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Analiza funcţionării │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │sistemului de │ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│52 │achiziţie şi │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │366.387,00 │
│ │prelucrări date │ │nr. 4.951/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │(decembrie 2020-iunie│ │10.08.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │2021) │ │ │Argeş │ │de 120 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Tehnici şi metode de │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │determinare nivel de │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │etanşare pentru │ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│53 │elementele │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │356.273,00 │
│ │combustibile │ │nr. 4.952/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │experimentale şi │ │10.08.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │dispozitive de │ │ │Argeş │ │de 110 file │a Guvernului │ │
│ │iradiere │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Evaluarea riscului │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │hidrogenului în │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │anvelopa unui reactor│ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│54 │CANDU6 în cazul unui │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │170.909,00 │
│ │accident sever │ │nr. 5.376/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │iniţiat de LOCA │ │6.09.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │utilizând codul │ │ │Argeş │ │de 49 de file │a Guvernului │ │
│ │ASTEC2.1 │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Estimări neutronice │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │pentru fascicule │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │combustibile de tip │ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│55 │CANDU cu 37 de │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │90.001,00 │
│ │elemente modificat │ │nr. 5.377/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │(C37M) şi compoziţie │ │6.09.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │de uraniu natural │ │ │Argeş │ │de 29 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │performanţelor │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │fasciculelor │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │combustibile │ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│56 │inovative cu număr │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │141.558,00 │
│ │sporit de elemente în│ │nr. 5.378/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │zona activă de tip │ │6.09.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │CANDU comparativ cu │ │ │Argeş │ │de 52 de file │a Guvernului │ │
│ │cele ale fasciculului│ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │CANDU standard │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Estimarea │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │inventarului izotopic│ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │şi a radioactivităţii│ │2021 │Mioveni, │RATEN, aflată│cercetare │a Guvernului │ │
│ │combustibilului ars │ │PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│57 │pentru fascicule │8.30.03 │nr. 5.379/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │135.073,00 │
│ │combustibile │ │6.09.2021 │nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │inovative T37M cu │ │ │judeţul │Energiei │de 62 de file │a Guvernului │ │
│ │compoziţie omogenă şi│ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │heterogenă │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Analiza prin activare│ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │cu neutroni pe │ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│58 │materiale nucleare │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │387.157,00 │
│ │folosite în reactori │ │nr. 5.380/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │de generaţie IV │ │6.09.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 77 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Analiza sistemelor de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │securitate la un │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │accident de pierdere │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │totală a alimentării │ │2021 │Mioveni, │RATEN, aflată│cercetare │a Guvernului │ │
│ │cu energie electrică │ │PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│59 │pe amplasament pentru│8.30.03 │nr. 5.758/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │333.027,00 │
│ │reactorul CANDU 600 │ │27.09.2021│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │şi posibilităţi de │ │ │judeţul │Energiei │de 186 de file │a Guvernului │ │
│ │îmbunătăţire prin │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │prevederea de sisteme│ │ │ │ │ │ │ │
│ │pasive de securitate │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Calculul influenţei │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │temperaturii │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │rezultate în urma │ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│60 │ruperii unei conducte│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │328.086,00 │
│ │helb asupra │ │nr. 5.759/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │sistemului de aer │ │27.09.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │instrumental din │ │ │Argeş │ │de 113 file │a Guvernului │ │
│ │clădirea turbinei │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Studiul privind │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │caracteristicile │ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│61 │energiilor nucleare │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │266.516,00 │
│ │şi regenerabile în │ │nr. 5.760/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │vederea identificării│ │27.09.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │sinergiilor acestora │ │ │Argeş │ │de 91 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Noi aspecte privind │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │protecţia împotriva │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │radiaţiilor ionizante│ │2021 │Mioveni, │RATEN, aflată│cercetare │a Guvernului │ │
│ │a membrilor │ │PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│62 │populaţiei şi a │8.30.03 │nr. 5.761/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │275.163,00 │
│ │mediului │ │27.09.2021│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │înconjurător, în │ │ │judeţul │Energiei │de 114 file │a Guvernului │ │
│ │cazul unui accident │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │nuclear sever │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │comportarea │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │termomecanică pe │ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│63 │termen lung a │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │119.177,00 │
│ │canalului de │ │nr. 6.037/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │combustibil CANDU în │ │11.10.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │condiţii normale de │ │ │Argeş │ │de 64 de file │a Guvernului │ │
│ │exploatare │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Caracterizarea, prin │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │metode nedistructive,│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │a fragmentelor │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│64 │provenite din │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │223.873,00 │
│ │elemente combustibile│ │nr. 6.038/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │iradiate în CNE │ │11.10.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │Cernavodă │ │ │Argeş │ │de 31 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Simulări Monte Carlo │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │pentru fascicule │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │combustibile │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│65 │inovative cu un număr│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │110.504,00 │
│ │sporit de elemente şi│ │nr. 6.039/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │compoziţie de uraniu │ │11.10.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │natural │ │ │Argeş │ │de 39 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Sinteza studiilor şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │propunerea unei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │soluţii tehnice │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │privind realizarea │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │unei instalaţii de │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │reţinere prin schimb │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│66 │ionic a Cs-137 din │8.30.03 │nr. 6.040/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │670.624,00 │
│ │apele reziduale │ │11.10.2021│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │generate la │ │ │judeţul │Energiei │de 40 de file │a Guvernului │ │
│ │decontaminarea │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │componentelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │metalice de la CNE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Cernavodă │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Elaborarea strategiei│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │de gestionare a │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│67 │deşeurilor │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │319.351,00 │
│ │radioactive şi a │ │nr. 6.041/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │combustibilului ars │ │11.10.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │în RATEN ICN │ │ │Argeş │ │de 61 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Studiu privind │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │utilizarea unor amine│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│68 │în circuitul secundar│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │115.863,00 │
│ │al reactorului CANDU,│ │nr. 6.042/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │ca alternativă la │ │11.10.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │hidrazină │ │ │Argeş │ │de 45 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Inhibitori de │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │coroziune formatori │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │de pelicule │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │protectoare ce pot fi│ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│69 │utilizaţi la │8.30.03 │nr. 6.043/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │164.696,00 │
│ │conservarea pe termen│ │11.10.2021│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │lung a circuitului │ │ │judeţul │Energiei │de 44 de file │a Guvernului │ │
│ │secundar al │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │reactorului CANDU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Caracterizarea │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │depunerilor de oxizi │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│70 │de aluminiu pe │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │238.000,00 │
│ │oţeluri austenitice │ │nr. 6.044/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │candidate pentru │ │11.10.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │reactori de Gen IV │ │ │Argeş │ │de 55 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Sinteza rezultatelor │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │privind dezvoltarea │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│71 │de metodologii şi │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │400.004,00 │
│ │tehnici de analiză a │ │nr. 6.045/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │îmbătrânirii │ │11.10.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │cablurilor electrice │ │ │Argeş │ │de 178 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Analiza potenţialului│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │de dezvoltare a │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│72 │sistemelor nucleare │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │111.869,00 │
│ │inovative în │ │nr. 6.046/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │contextul viitoarelor│ │11.10.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │pieţe de energie │ │ │Argeş │ │de 100 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu preliminar │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │privind dezvoltarea │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │unei tehnici de │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│73 │laborator pentru │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │119.016,00 │
│ │examinarea │ │nr. 6.047/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │straturilor de oxid │ │11.10.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │formate pe oţeluri │ │ │Argeş │ │de 59 de file │a Guvernului │ │
│ │inox în plumb topit │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Modernizarea │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │circuitelor de │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │comandă şi protecţie │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │ale celulelor de │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│74 │alimentare a pompelor│8.30.03 │nr. 6.048/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │620.727,00 │
│ │din circuitul primar │ │11.10.2021│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │şi circuitul secundar│ │ │judeţul │Energiei │de 86 de file │a Guvernului │ │
│ │al reactorului TRIGA │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │- Etapa I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Optimizarea │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │protecţiei biologice │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │şi evaluare termică │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │pentru container │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│75 │de depozitare │8.30.03 │nr. 6.049/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │367.766,00 │
│ │intermediară uscată a│ │11.10.2021│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │elementelor │ │ │judeţul │Energiei │de 67 de file │a Guvernului │ │
│ │combustibile TRIGA │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │SSR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Analiza în vederea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │implementării în LEPI│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │a procesului de │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│76 │obţinere │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │254.011,00 │
│ │a generatorului de │ │nr. 6.050/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │99Mo/99MTc, bazat pe │ │11.10.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │tehnologia gelului de│ │ │Argeş │ │de 43 de file │a Guvernului │ │
│ │Mo-Zr │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Provocări şi probleme│ │ │ │ │ │ │ │
│ │deosebite legate de │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │dezvoltarea │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │competenţelor │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │necesare în vederea │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│77 │construirii şi │8.30.03 │nr. 6.379/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │250.839,00 │
│ │operării noului │ │25.10.2021│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │depozit intermediar │ │ │judeţul │Energiei │de 70 de file │a Guvernului │ │
│ │de deşeuri │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │radioactive (DIDSR) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │al CNE Cernavodă │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │fiabilităţii şi │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │disponibilităţii │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │sistemului de apă de │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│78 │alimentare de la │8.30.03 │nr. 6.380/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │315.259,00 │
│ │Unitatea 1, │ │25.10.2021│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │modificări posibil a │ │ │judeţul │Energiei │de 209 file │a Guvernului │ │
│ │fi implementate în │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │perioada │ │ │ │ │ │ │ │
│ │retehnologizării │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Simularea fenomenului│ │ │ │ │ │ │ │
│ │„lovitură de berbec“ │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │într-un sistem de │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │conducte ca urmare a │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │deschiderii bruşte a │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│79 │unei supape. │8.30.03 │nr. 6.381/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │263.666,00 │
│ │Comparaţia │ │25.10.2021│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │tensiunilor obţinute │ │ │judeţul │Energiei │de 107 file │a Guvernului │ │
│ │folosind programele │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │ANSYS-CFX şi BENTLEY │ │ │ │ │ │ │ │
│ │AUTOPIPE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Analiza posibilităţii│ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │utilizării │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │instalaţiilor de │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│80 │stins incendiu cu │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │315.259,00 │
│ │gaze inerte şi │ │nr. 6.382/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │aerosoli pentru CNE │ │25.10.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │CANDU │ │ │Argeş │ │de 98 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Sisteme de │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │instrumentaţie │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │utilizate pentru │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│81 │monitorizarea │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │275.163,00 │
│ │evoluţiei unui │ │nr. 6.383/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │accident sever │ │25.10.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │dintr-o CNE │ │ │Argeş │ │de 70 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Analiza efectelor │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │produse de un arc │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │electric de mare │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│82 │energie apărut │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │275.163,00 │
│ │accidental în │ │nr. 6.384/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │instalaţiile │ │25.10.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │electrice dintr-o │ │ │Argeş │ │de 90 de file │a Guvernului │ │
│ │centrală de tip CANDU│ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Analiza │ │ │ │ │ │ │ │
│ │posibilităţilor de │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │modificare/ │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │reabilitare a │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │echipamentelor din │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│83 │sistemul de control │8.30.03 │nr. 6.385/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │294.546,00 │
│ │zonal cu lichid în │ │25.10.2021│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │vederea extinderii │ │ │judeţul │Energiei │de 82 de file │a Guvernului │ │
│ │duratei de viaţă │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │proiectate a Unităţii│ │ │ │ │ │ │ │
│ │1 de la CNE Cernavodă│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │analiza metodelor de │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │mentenanţă predictivă│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│84 │aplicabile sistemului│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │296.636,00 │
│ │de manipulare │ │nr. 6.386/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │combustibil, după │ │25.10.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │retehnologizarea U1 a│ │ │Argeş │ │de 87 de file │a Guvernului │ │
│ │CNE Cernavodă │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │extinderea metodelor │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │de mentenanţă │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │predictivă a │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│85 │compresoarelor de aer│8.30.03 │nr. 6.387/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │297.396,00 │
│ │instrumental de la │ │25.10.2021│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │CNE Cernavodă │ │ │judeţul │Energiei │de 153 de file │a Guvernului │ │
│ │Unitatea 1 după │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │retehnologizare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Cercetări privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │integrarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │experienţei în │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │domeniul urmării │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │comportării în timp a│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│86 │construcţiilor, │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │234.687,00 │
│ │rezultate din │ │nr. 6.388/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │exploatarea CNE │ │25.10.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │Cernavodă, pentru │ │ │Argeş │ │de 105 file │a Guvernului │ │
│ │dezvoltarea │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │viitoarelor structuri│ │ │ │ │ │ │ │
│ │LFR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Calculul de │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │dimensionare al │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │sistemului secundar │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│87 │pentru instalaţia │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │316.019,00 │
│ │experimentală ELF din│ │nr. 6.389/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │cadrul │ │25.10.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │infrastructurii │ │ │Argeş │ │de 89 de file │a Guvernului │ │
│ │ALFRED │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Program preliminar de│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│88 │pentru anul 2022 în │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │15.487,00 │
│ │domeniul „Apă grea şi│ │nr. 6.390/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │tritiu“ │ │25.10.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 17 file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Studiul unui accident│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │de pierdere a răcirii│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│89 │la piscina de stocare│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │164.998,00 │
│ │a combustibilului │ │nr. 6.707/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │ars, considerând │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │combustibil CANDU SEU│ │ │Argeş │ │de 51 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │Propunere de program │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│90 │de cercetare │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │118.540,00 │
│ │„Securitate nucleară“│ │nr. 6.708/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │pentru anul 2022 │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 30 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │evaluarea │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │experimentală a │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│91 │tenacităţii la rupere│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │220.875,00 │
│ │a aliajului │ │nr. 6.709/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │Zr-2,5%Nb pe probe │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │tipice CCTS │ │ │Argeş │ │de 39 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Program preliminar de│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│92 │al RATEN ICN în 2022 │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │33.446,00 │
│ │în domeniul „Canalul │ │nr. 6.710/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │de combustibil“ │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 48 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │Simularea unui test │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│93 │de ciclaj mecanic cu │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │171.388,00 │
│ │programul de elemente│ │nr. 6.711/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │finite ANSYS_2019R3 │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 38 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Analize de protecţie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biologică pe │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │parcursul stocării │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │intermediare umede a │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│94 │fasciculelor │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │128.861,00 │
│ │combustibile de tip │ │nr. 6.712/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │CANDU cu 37 de │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │elemente şi │ │ │Argeş │ │de 37 de file │a Guvernului │ │
│ │compoziţie pe bază de│ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │uraniu │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Program preliminar de│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│95 │al RATEN pe anul 2022│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │31.625,00 │
│ │în domeniul │ │nr. 6.713/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │„Combustibili │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │nucleari“ │ │ │Argeş │ │de 30 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Program preliminar de│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│96 │pe anul 2022 în │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │39.920,00 │
│ │domeniul „Sistem de │ │nr. 6.714/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │manevrare │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │combustibil“ │ │ │Argeş │ │de 96 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Program preliminar │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │CDI pe anul 2022, în │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │domeniul „Gestionare │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│97 │deşeuri radioactive │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │51.965,00 │
│ │şi combustibil ars în│ │nr. 6.715/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │condiţii de │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │securitate nucleară“ │ │ │Argeş │ │de 43 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Metodologie pentru │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │optimizarea │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│98 │controlului asupra │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │299.884,00 │
│ │eliberărilor de │ │nr. 6.716/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │efluenţi lichizi │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 56 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │Toxicologia │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│99 │plumbului. Studiu │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │204.411,00 │
│ │documentar │ │nr. 6.717/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 58 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Program preliminar de│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă a │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │Guvernului │ │
│100 │pe anul 2022 în │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │58.208,00 │
│ │domeniul „Protecţia │ │nr. 6.718/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │mediului“ │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 30 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Program preliminar de│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│101 │al RATEN în 2022 în │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │38.931,00 │
│ │domeniul „Generator │ │nr. 6.719/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │de abur“ │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 41 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Program preliminar de│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│102 │în 2022 în domeniul │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │68.868,00 │
│ │„Sisteme de proces şi│ │nr. 6.720/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │echipamente“ │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 41 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Comportarea la │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │coroziune în condiţii│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │de circuit primar a │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│103 │sudurilor disimilare │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │281.814,00 │
│ │oţel carbon/oţel inox│ │nr. 6.721/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │utilizând ca material│ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │de adaos Inconel 52 │ │ │Argeş │ │de 71 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Metode de │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │caracterizare a │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │suprafeţei rezultate │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│104 │în urma depunerii │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │88.445,00 │
│ │unor straturi barieră│ │nr. 6.722/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │de difuzie pe aliaje │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │de grad nuclear │ │ │Argeş │ │de 61 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Program preliminar de│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│105 │al RATEN pe anul 2022│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │48.967,00 │
│ │în domeniul „Chimie │ │nr. 6.723/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │circuite“ │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 43 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Modul programabil │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │pentru prelucrarea │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│106 │impulsurilor de la │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │190.282,00 │
│ │ansambluri de │ │nr. 6.724/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │detecţie radiaţii │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 41 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Tranziţia sistemelor │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │de achiziţie date şi │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│107 │a instrumentaţiei de │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │280.041,00 │
│ │măsură şi control │ │nr. 6.725/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │analogice la │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │versiunea digitală │ │ │Argeş │ │de 66 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Sinteza rezultatelor │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │obţinute la testele │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │experimentale de │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │analiză spectrală a │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│108 │fenomenelor acustice │8.30.03 │nr. 6.726/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │262.040,00 │
│ │şi de vibraţie │ │9.11.2021 │nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │apărute la fisurarea │ │ │judeţul │Energiei │de 75 de file │a Guvernului │ │
│ │conductelor aflate │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │sub presiune │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │Interfeţe de proces │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│109 │pentru monitorizarea │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │186.004,00 │
│ │datelor în timp real │ │nr. 6.727/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 59 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Utilizarea seriei de │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │module ADAM 5000 în │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│110 │sisteme de │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │176.524,00 │
│ │instrumentaţie de │ │nr. 6.728/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │măsură şi control │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 51 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Program preliminar de│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│111 │al RATEN, pentru anul│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │59.779,00 │
│ │2022, în domeniul │ │nr. 6.729/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │„Instrumentaţie şi │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │control“ │ │ │Argeş │ │de 63 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Program preliminar de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │al RATEN pe anul 2022│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │în domeniul „Analize │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│112 │de evenimente de │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │30.317,00 │
│ │exploatare CNE, │ │nr. 6.730/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │îmbătrânire, │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │calificare la mediu │ │ │Argeş │ │de 68 de file │a Guvernului │ │
│ │şi creşterea duratei │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │de exploatare a CNE“ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Identificarea │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │acţiunilor prioritare│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│113 │şi întocmirea unui │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │151.614,00 │
│ │plan de pregătire a │ │nr. 6.731/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │personalului pentru │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │infrastructura ALFRED│ │ │Argeş │ │de 50 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Teste preliminare de │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │hidrurare - nitrurare│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│114 │a uraniului metalic -│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │263.557,00 │
│ │studii privind noi │ │nr. 6.732/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │tipuri de │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │combustibili │ │ │Argeş │ │de 46 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Proiectarea şi │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │licenţierea │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │sistemelor pentru │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │reactorii de │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│115 │generaţia IV. Studii │8.30.03 │nr. 6.733/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │174.732,00 │
│ │privind │ │9.11.2021 │nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │termohidraulica │ │ │judeţul │Energiei │de 46 de file │a Guvernului │ │
│ │instalaţiilor cu │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │metale grele lichide │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Elemente pentru │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │stabilirea unui │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │sistem de management │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│116 │al calităţii specific│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │209.944,00 │
│ │pentru reactorii │ │nr. 6.734/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │inovativi şi de tip │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │SMR │ │ │Argeş │ │de 60 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Program preliminar de│ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │al RATEN în anul 2022│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│117 │în domeniul „Reactori│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │38.784,00 │
│ │nucleari avansaţi şi │ │nr. 6.735/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │cicluri de │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │combustibil“ │ │ │Argeş │ │de 50 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Creşterea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │fiabilităţii în │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │alimentare cu energie│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│118 │electrică a │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │695.706,00 │
│ │consumatorilor │ │nr. 6.736/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │alimentaţi din staţia│ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │electrică TP5 │ │ │Argeş │ │de 60 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │Plan de dezafectare │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│119 │pentru instalaţiile │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │219.384,00 │
│ │de neutronografie de │ │nr. 6.737/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │la reactorul TRIGA │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 333 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │Extinderea │ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│120 │caracterizării │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │377.311,00 │
│ │neutronice a coloanei│ │nr. 6.738/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │termice │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 34 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Modernizarea │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă │ │
│ │sistemului de │ │2021 │Str. │sub │cercetare │a Guvernului │ │
│121 │acţionare manuală a │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │524.857,00 │
│ │vanelor de izolare │ │nr. 6.739/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │circuit primar de │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │răcire │ │ │Argeş │ │de 49 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Monitorizarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │calităţii agentului │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │primar de răcire al │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│122 │reactorului TRIGA │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │658.286,00 │
│ │prin controlul │ │nr. 6.740/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │analitic al │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │conţinutului de │ │ │Argeş │ │de 87 de file │a Guvernului │ │
│ │silice │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Sistem de curăţare şi│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │colectare a │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│123 │depunerilor şi │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │444.335,00 │
│ │corpurilor străine │ │nr. 6.741/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │din piscina │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │reactorilor │ │ │Argeş │ │de 72 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │Actualizarea │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│124 │manualului de operare│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │168.391,00 │
│ │capsule de iradiere │ │nr. 6.742/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 177 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Concept pentru │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │dispozitiv de │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│125 │iradiere în regim │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │211.945,00 │
│ │pulsat pentru │ │nr. 6.743/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │elemente combustibile│ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │preiradiate │ │ │Argeş │ │de 51 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Program preliminar de│ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │cercetare dezvoltare │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │al RATEN pe anul 2022│ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │în domeniul │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│126 │„Asigurării şi │8.30.03 │nr. 6.744/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │141.345,00 │
│ │creşterii │ │9.11.2021 │nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │performanţelor │ │ │judeţul │Energiei │de 64 de file │a Guvernului │ │
│ │reactorului TRIGA - │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │ICN“ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Experimente de │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │laborator pentru │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă a │ │
│ │dezvoltarea şi │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │Guvernului │ │
│127 │implementarea unei │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │281.399,00 │
│ │metode de purificare │ │nr. 6.745/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │a trioxidului de │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │molibden │ │ │Argeş │ │de 40 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Program preliminar de│ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │pe anul 2022 în │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│128 │cadrul Programului │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │58.149,00 │
│ │nr. 14: „Tehnologii │ │nr. 6.746/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │de iradiere şi │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │radioizotopi“ │ │ │Argeş │ │de 38 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Sistem de management │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │al informaţiilor │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│129 │pentru sisteme │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │141.016,00 │
│ │nucleare inovative. │ │nr. 6.747/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │Etapa 1 - proiectare │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │şi model experimental│ │ │Argeş │ │de 100 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Program preliminar de│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│130 │al RATEN pe anul 2022│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │23.611,00 │
│ │în domeniul │ │nr. 6.748/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │„Informatizare │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │activităţi nucleare“ │ │ │Argeş │ │de 32 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Program preliminar de│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│131 │al RATEN pe anul 2022│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │51.848,00 │
│ │în domeniul │ │nr. 6.749/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │„Aplicaţii ale │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │tehnicilor nucleare“ │ │ │Argeş │ │de 24 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Priorităţi în │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │cercetare ale │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│132 │organizaţiilor-suport│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │234.384,00 │
│ │pentru securitatea │ │nr. 6.750/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │nucleară │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 62 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Program preliminar de│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│133 │pe anul 2022 în │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │192.684,00 │
│ │domeniul „Suport │ │nr. 6.751/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │pentru cooperarea │ │9.11.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │internaţională“ │ │ │Argeş │ │de 43 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Studiu privind │ │ │Mioveni, │RATEN │Raport de │urgenţă │ │
│ │estimarea limitelor │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│134 │derivate de emisie în│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │242.288,00 │
│ │atmosferă pentru o │ │nr. 7.060/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │instalaţie nucleară/ │ │25.11.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │radiologică │ │ │Argeş │ │de 46 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Metodă de evaluare a │ │ │Mioveni, │RATEN │Raport de │urgenţă │ │
│ │riscului pentru │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│135 │managementul │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │242.763,00 │
│ │deşeurilor │ │nr. 7.061/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │radioactive │ │25.11.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 44 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │centralizarea │ │ │Mioveni, │RATEN │Raport de │urgenţă │ │
│ │cerinţelor │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│136 │legislaţiei româneşti│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │242.288,00 │
│ │ce reglementează │ │nr. 7.062/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │conţinutul studiilor │ │25.11.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │specifice pentru │ │ │Argeş │ │de 65 de file │a Guvernului │ │
│ │protecţia mediului │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Simulare numerică a │ │ │Mioveni, │RATEN │Raport de │urgenţă │ │
│ │apariţiei fenomenului│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│137 │cavitaţiei la pompele│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │263.191,00 │
│ │centrifugale cu │ │nr. 7.063/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │ajutorul programului │ │25.11.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ANSYS CFD │ │ │Argeş │ │de 99 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Calculul cu element │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finit (ANSYS) al │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transferului de │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │căldură din │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │răcitoarele locale de│ │2021 │Mioveni, │RATEN │cercetare │a Guvernului │ │
│ │aer din anvelopa │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│138 │pentru un regim de │8.30.03 │nr. 7.064/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │333.027,00 │
│ │accident de pierdere │ │25.11.2021│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │a alimentării │ │ │judeţul │Energiei │de 77 de file │a Guvernului │ │
│ │electrice de clasa IV│ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │simultan cu ruperea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unei conducte de abur│ │ │ │ │ │ │ │
│ │viu │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Optimizarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │topologică a │ │ │Mioveni, │RATEN │Raport de │urgenţă │ │
│ │suporţilor sistemului│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│139 │de conducte by-pass │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │252.454,00 │
│ │turbina BSI-43310. │ │nr. 7.065/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │Simulare ANSYS │ │25.11.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │WORKBENCH │ │ │Argeş │ │de 80 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Studiu privind │ │ │Mioveni, │RATEN │Raport de │urgenţă │ │
│ │întocmirea unei │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│140 │analize de risc la │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │275.163,00 │
│ │explozii a obiectelor│ │nr. 7.066/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │din partea nucleară a│ │25.11.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │CNE Cernavodă │ │ │Argeş │ │de 83 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │evenimentelor de │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │exploatare, │ │ │Mioveni, │RATEN │Raport de │urgenţă │ │
│ │inspecţiilor/ │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│141 │testărilor/ │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │311.649,00 │
│ │examinărilor pentru │ │nr. 7.067/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │circuitul condensator│ │25.11.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │în vederea │ │ │Argeş │ │de 90 de file │a Guvernului │ │
│ │reautorizării │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │centralei │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Evaluarea stării │ │ │Mioveni, │RATEN │Raport de │urgenţă │ │
│ │sistemului de vid din│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│142 │CNE Cernavodă, │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │299.297,00 │
│ │Unitatea 1, în │ │nr. 7.068/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │vederea │ │25.11.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │refurbishment-ului │ │ │Argeş │ │de 65 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Managementul │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │îmbătrânirii │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │structurilor din │ │2021 │Mioveni, │RATEN │cercetare │a Guvernului │ │
│ │beton armat de la CNE│ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│143 │Cernavodă, din │8.30.03 │nr. 7.069/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │242.288,00 │
│ │perspectiva │ │25.11.2021│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │experienţei din │ │ │judeţul │Energiei │de 26 de file │a Guvernului │ │
│ │perioada de │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │exploatare a U1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Analiza modurilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │operare şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │identificarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │cauzelor potenţiale │ │ │Mioveni, │RATEN │Raport de │urgenţă │ │
│ │de defectare şi uzură│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│144 │neanticipată în │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │302.052,00 │
│ │timpul exploatării │ │nr. 7.070/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │sistemelor de apă de │ │25.11.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │alimentare şi │ │ │Argeş │ │de 121 de file │a Guvernului │ │
│ │condensat principal │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │înainte de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │retehnologizare U1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Aplicaţii ale │ │ │Mioveni, │RATEN │Raport de │urgenţă │ │
│ │materialelor şi │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│145 │sistemelor de măsură │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │275.163,00 │
│ │optice pentru │ │nr. 7.071/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │reactori de tip SMR │ │25.11.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 93 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │capacitatea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │tehnologică de │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │tratare a produsului │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│146 │neconform rezultat │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │322.195,00 │
│ │din activităţile │ │nr. 7.072/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │curente de exploatare│ │25.11.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │industrială şi │ │ │Argeş │ │de 77 de file │a Guvernului │ │
│ │management pe termen │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │lung al apei grele │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Aplicarea Cathare la │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │calculul condiţiilor │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │termohidraulice │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│147 │dintr-o capsulă │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │152.942,00 │
│ │conţinând combustibil│ │nr. 7.216/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │UO_2 supus la teste │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │RIA │ │ │Argeş │ │de 40 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Comparaţii │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │MCNPX-REBUS pe o │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │problemă-test │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│148 │internaţională de │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │165.002,00 │
│ │ardere a │ │nr. 7.217/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │combustibilului tip │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │LWR │ │ │Argeş │ │de 132 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │iniţierea fisurării │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │de oboseală la │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │defecte complexe pe │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│149 │probe din tubul de │8.30.03 │nr. 7.218/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │209.689,00 │
│ │presiune Zr-2,5% Nb │ │8.12.2021 │nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │pentru concentraţii │ │ │judeţul │Energiei │de 42 de file │a Guvernului │ │
│ │de hidrogen de │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │interes │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Evaluarea prin calcul│ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │a comportării la │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │iradiere a │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│150 │fasciculelor │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │184.345,00 │
│ │combustibile arse în │ │nr. 7.219/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │CNE Cernavodă - U2, │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │utilizând codul FINIX│ │ │Argeş │ │de 43 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Analize de comportare│ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │termohidraulică a │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │reactorului CANDU6 │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│151 │încărcat cu fascicule│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │199.164,00 │
│ │avansate T37 │ │nr. 7.220/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │utilizând calcule │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │cuplate DIREN-RELAP │ │ │Argeş │ │de 34 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │strategiile de │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │selecţie a rocilor şi│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│152 │amplasamentelor │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │310.131,00 │
│ │candidat aplicate în │ │nr. 7.221/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │ţările cu programe │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │avansate de │ │ │Argeş │ │de 53 de file │a Guvernului │ │
│ │depozitare geologică │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Actualizarea │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │modelului │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│153 │hidrogeologic al │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │166.834,00 │
│ │zonei nesaturate a │ │nr. 7.222/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │amplasamentului │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │Saligny │ │ │Argeş │ │de 58 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │Metode de epurare │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│154 │biologică a apelor │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │355.481,00 │
│ │uzate. Teste la scară│ │nr. 7.223/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │de laborator │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 46 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Dezvoltarea unei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │metode de │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │monitorizare a │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │încorporării de │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │materiale │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│155 │radioactive, prin │8.30.03 │nr. 7.224/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │273.222,00 │
│ │contorizare de corp │ │8.12.2021 │nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │uman. Optimizarea │ │ │judeţul │Energiei │de 43 de file │a Guvernului │ │
│ │metodei şi │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procedurilor tehnice │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Recomandări pentru │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │implementarea │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │rezultatelor testelor│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│156 │experimentale în │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │295.349,00 │
│ │procedurile │ │nr. 7.225/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │radioanalitice de la │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │CNE Cernavodă │ │ │Argeş │ │de 57 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Caracterizarea prin │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │DRX a suprafeţelor │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│157 │unor cupoane expuse │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │210.134,00 │
│ │în sistemul de │ │nr. 7.226/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │autoclave de la CNE │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │Cernavodă │ │ │Argeş │ │de 46 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Investigarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comportării la │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │coroziune a │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │materialului tecii │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│158 │elementelor │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │215.836,00 │
│ │combustibile în │ │nr. 7.227/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │condiţiile din │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │circuitul primar al │ │ │Argeş │ │de 54 de file │a Guvernului │ │
│ │unei centrale │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │nucleare CANDU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Influenţa ionilor de │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │Pb asupra degradării │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│159 │materialului plăcii │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │195.568,00 │
│ │tubulare în mediu de │ │nr. 7.228/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │crevasă │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 52 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Impactul │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │impurităţilor │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│160 │prezente în crevasă │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │209.150,00 │
│ │asupra coroziunii │ │nr. 7.229/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │tuburilor │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │generatorului de abur│ │ │Argeş │ │de 65 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Degradarea prin │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │coroziune │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │microbiologică a │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│161 │conductelor din │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │239.210,00 │
│ │sistemele auxiliare │ │nr. 7.230/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │de alimentare cu apă │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │brută de la CNE │ │ │Argeş │ │de 60 de file │a Guvernului │ │
│ │Cernavodă │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Comportarea la │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │oxidare în mediu de │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │apă supercritică a │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│162 │unor aliaje │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │240.459,00 │
│ │austenitice │ │nr. 7.231/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │îmbunătăţite prin │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │aplicarea de straturi│ │ │Argeş │ │de 95 de file │a Guvernului │ │
│ │ceramice │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Actualizarea │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │studiului privind │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │influenţa regimurilor│ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │de sudare asupra │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│163 │distribuţiei │8.30.03 │nr. 7.232/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │138.206,00 │
│ │elementelor de aliere│ │8.12.2021 │nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │în cazul sudurilor │ │ │judeţul │Energiei │de 96 de file │a Guvernului │ │
│ │disimilare │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │Incoloy800-Inconel600│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │Studiul practicilor │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│164 │de îmbunătăţire a │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │192.758,00 │
│ │performanţei umane în│ │nr. 7.233/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │camerele de control │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 62 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │Aplicaţii specifice │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│165 │pentru controlul │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │174.482,00 │
│ │datelor de proces │ │nr. 7.234/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 56 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Configuraţii de │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │module cu relee │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│166 │inteligente utilizate│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │203.590,00 │
│ │în automatizarea │ │nr. 7.235/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │proceselor │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 63 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Studiul limbajelor de│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │descriere hardware │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│167 │utilizate pentru │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │174.727,00 │
│ │programarea │ │nr. 7.236/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │dispozitivelor FPGA │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 71 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Interfeţe om-maşină │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │şi medii software │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│168 │utilizate pentru │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │201.962,00 │
│ │implementarea │ │nr. 7.237/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │aplicaţiilor HMI │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 46 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │Tipuri de reţele şi │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│169 │protocoale utilizate │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │172.969,00 │
│ │în comunicaţii de │ │nr. 7.238/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │date │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 57 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Studiu preliminar al │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │stării │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│170 │tensiune-deformare pe│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │186.923,00 │
│ │probe tipice de │ │nr. 7.239/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │tracţiune cu ajutorul│ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │codului ANSYS │ │ │Argeş │ │de 73 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiul efectului │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │mediului de plumb │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │lichid asupra │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│171 │proprietăţilor │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │305.987,00 │
│ │mecanice ale │ │nr. 7.240/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │oţelurilor candidate │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │prin teste de fluaj │ │ │Argeş │ │de 38 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Evaluarea comportării│ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │la coroziune în mediu│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │de plumb lichid cu │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│172 │oxigen dizolvat a │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │248.308,00 │
│ │unor oţeluri │ │nr. 7.241/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │candidate pentru │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │reactorii LFR │ │ │Argeş │ │de 60 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu experimental │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │privind comportarea │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │în plumb topit a │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │oţelului 316L în │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│173 │vederea obţinerii │8.30.03 │nr. 7.242/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │256.694,00 │
│ │ecuaţiilor │ │8.12.2021 │nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │constitutive şi a │ │ │judeţul │Energiei │de 67 de file │a Guvernului │ │
│ │proprietăţilor de │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │mecanica ruperii │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │dezvoltarea unui │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │concept de sistem │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │pentru curăţarea │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│174 │chimică a plumbului │8.30.03 │nr. 7.243/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │179.883,00 │
│ │rezidual de pe │ │8.12.2021 │nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │materialele │ │ │judeţul │Energiei │de 39 de file │a Guvernului │ │
│ │structurale folosite │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │în reactoarele LFR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Analiza privind │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │metodele de control │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│175 │al oxigenului din │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │261.989,00 │
│ │configuraţii de tip │ │nr. 7.244/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │piscină cu metale │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │lichide │ │ │Argeş │ │de 75 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Evaluarea stării │ │ │ │ │ │ │ │
│ │combustibilului LEU │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │uzat din reactorul │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │TRIGA - SSR. │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │Efectuare de │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│176 │măsurători │8.30.03 │nr. 7.245/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │509.910,00 │
│ │dimensionale pentru │ │8.12.2021 │nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │elementele │ │ │judeţul │Energiei │de 141 de file │a Guvernului │ │
│ │combustibile din 14 │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │casete cu combustibil│ │ │ │ │ │ │ │
│ │LEU iradiat │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Modernizarea │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │tabloului de │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│177 │control-comandă al │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │616.619,00 │
│ │podului rulant din │ │nr. 7.246/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │hala reactorilor │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │TRIGA │ │ │Argeş │ │de 157 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Studiu tehnic privind│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │modernizarea │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│178 │sistemului de │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │611.290,00 │
│ │control-comandă al │ │nr. 7.247/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │reactorului TRIGA │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ACPR │ │ │Argeş │ │de 50 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │Teste privind │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│179 │optimizarea │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │461.631,00 │
│ │geometriei baghetelor│ │nr. 7.248/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │experimentale tip LEU│ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 27 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Studii privind │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │comportarea │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│180 │baghetelor │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │392.036,00 │
│ │combustibile în │ │nr. 7.249/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │atmosferă umedă │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 33 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │Teste tehnologice de │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│181 │recuperare a │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │407.947,00 │
│ │uraniului din │ │nr. 7.250/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │baghetele neconforme │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 24 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Analiza gazelor de │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │umplere din │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│182 │elementele │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │228.566,00 │
│ │combustibile uşor │ │nr. 7.251/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │îmbogăţite, simulate,│ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │fabricate la ICN │ │ │Argeş │ │de 42 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │Registru electronic │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│183 │pentru defecte AMC, │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │87.809,00 │
│ │electrice şi mecanice│ │nr. 7.252/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 53 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Monitorizarea │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │parametrilor chimici │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│184 │ai agentului secundar│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │510.053,00 │
│ │de răcire al │ │nr. 7.253/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │reactorului TRIGA SSR│ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │14 MW │ │ │Argeş │ │de 176 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Comportarea la │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │coroziune a aliajului│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │AlMg_3 în condiţii │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│185 │simulate de │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │272.010,00 │
│ │pătrundere a │ │nr. 7.254/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │impurităţilor în │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │piscina reactorului │ │ │Argeş │ │de 57 de file │a Guvernului │ │
│ │TRIGA │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Sistem de backup │ │ │ │ │ │ │ │
│ │automat al bazelor de│ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │date de achiziţie │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │online aferente │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│186 │funcţionării │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │330.243,00 │
│ │reactorului TRIGA, al│ │nr. 7.255/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │circuitelor anexe │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │reactorului şi al │ │ │Argeş │ │de 49 de file │a Guvernului │ │
│ │dispozitivelor de │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │iradiere │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │Optimizarea │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│187 │procesului de │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │258.281,00 │
│ │iradiere a ţintelor │ │nr. 7.256/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │de iridiu │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 46 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Evaluarea │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │materialelor │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│188 │utilizate ca │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │194.267,00 │
│ │„getters“ pentru │ │nr. 7.257/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │manipularea şi │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │stocarea tritiului │ │ │Argeş │ │de 34 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Identificarea │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │problemelor majore │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│189 │privind gestionarea │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │116.579,00 │
│ │tritiului în cazul │ │nr. 7.258/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │reactorilor de │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │generaţie IV │ │ │Argeş │ │de 53 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Cooperarea │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │internaţională în │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│190 │cadrul │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │237.354,00 │
│ │parteneriatului │ │nr. 7.259/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │FALCON │ │8.12.2021 │judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 43 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu de comparare a│ │ │ │ │ │ │ │
│ │performanţelor de │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │evaluare a │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │consecinţelor unor │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │accidente posibile în│ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│191 │exploatarea │8.30.03 │nr. 7.541/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │242.763,00 │
│ │instalaţiilor │ │23.12.2021│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │nucleare/radiologice │ │ │judeţul │Energiei │de 70 de file │a Guvernului │ │
│ │prin utilizarea mai │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │multor coduri de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │calcul │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Analizarea stării │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │generatorilor de abur│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │de la U1 CNE │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│192 │Cernavodă în vederea │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │317.824,00 │
│ │prelungirii duratei │ │nr. 7.542/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │de funcţionare peste │ │23.12.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │durata de viaţă │ │ │Argeş │ │de 134 de file │a Guvernului │ │
│ │prescrisă în proiect │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Impactul „Rezervor │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │TK99 - structură │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │metalică amplasament“│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│193 │ca urmare a unui │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │263.381,00 │
│ │eveniment seismic │ │nr. 7.543/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │postulat. Simulare │ │23.12.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │explicită ANSYS │ │ │Argeş │ │de 213 file │a Guvernului │ │
│ │WORKBENCH AUTODYN │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Bază de date creată │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în scopul optimizării│ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │procesului de │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │identificare a │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │caracteristicilor │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│194 │robinetelor din │8.30.03 │nr. 7.544/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │313.929,00 │
│ │partea nucleară a CNE│ │23.12.2021│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │Cernavodă în scopul │ │ │judeţul │Energiei │de 172 de file │a Guvernului │ │
│ │întocmirii │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │specificaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru U3 şi U4 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Soluţii de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │monitorizare automată│ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │a conductelor │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │sistemului de apă de │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │alimentare de la CNE │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│195 │Cernavodă prin │8.30.03 │nr. 7.545/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │293.596,00 │
│ │implementarea unui │ │23.12.2021│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │sistem modern de │ │ │judeţul │Energiei │de 86 de file │a Guvernului │ │
│ │detecţie şi │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │localizare a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │scurgerilor │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modalităţi de │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │realizare a │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │trecerilor etanşe │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│196 │prin anvelopa │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │293.596,00 │
│ │reactorului pentru │ │nr. 7.546/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │cablurile de fibră │ │23.12.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │optică în cadrul │ │ │Argeş │ │de 76 de file │a Guvernului │ │
│ │centralelor nucleare │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │de tip CANDU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aplicarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologiilor moderne│ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │de acţionare a │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │motoarelor electrice │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│197 │din cadrul sistemului│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │275.163,00 │
│ │de apă de circulaţie │ │nr. 7.547/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │din CNE Cernavodă în │ │23.12.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │vederea creşterii │ │ │Argeş │ │de 78 de file │a Guvernului │ │
│ │eficienţei energetice│ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │şi a siguranţei în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Analiza detecţiei │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │scurgerilor de D_2O/ │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│198 │H_2O la CNE │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │293.596,00 │
│ │Cernavodă. Propuneri │ │nr. 7.548/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │de îmbunătăţire │ │23.12.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 79 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │extinderea metodelor │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │de mentenanţă │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│199 │predictivă a pompelor│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │316.019,00 │
│ │centrifuge orizontale│ │nr. 7.549/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │critice de la CNE │ │23.12.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │Cernavodă Unitatea 1 │ │ │Argeş │ │de 173 de file │a Guvernului │ │
│ │după retehnologizare │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Analiză privind modul│ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │de proiectare şi │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │construcţie a │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │pompelor primare de │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│200 │circulaţie pentru │8.30.03 │nr. 7.550/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │318.300,00 │
│ │proiectul ALFRED │ │23.12.2021│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │(Advanced Lead Fast │ │ │judeţul │Energiei │de 73 de file │a Guvernului │ │
│ │Reactor European │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │Demonstrator) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Standarde şi │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │reglementări │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│201 │aplicabile pentru │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │243.238,00 │
│ │securitatea nucleară │ │nr. 7.551/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │a instalaţiilor de │ │23.12.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │tip SMR │ │ │Argeş │ │de 53 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stadiul actual şi │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │tendinţele de │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │dezvoltare │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│202 │tehnologică a │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │317.539,00 │
│ │reactorilor inovativi│ │nr. 7.552/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │de tip SMR pentru │ │23.12.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │diferite filiere de │ │ │Argeş │ │de 204 file │a Guvernului │ │
│ │reactori existente la│ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │nivel mondial │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Realizarea sistemului│ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │informatic integrat │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │pentru managementul │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│203 │resurselor │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │223.688,00 │
│ │organizaţiei în │ │nr. 7.553/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │cadrul CITON. Tranşa │ │23.12.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │2 - dezvoltare │ │ │Argeş │ │de 37 de file │a Guvernului │ │
│ │aplicaţii WEB │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Sistem informatic │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru optimizarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │proceselor de │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │achiziţie publică şi │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│204 │corelarea bugetului │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │225.565,00 │
│ │pe venituri şi │ │nr. 7.554/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │cheltuieli (BVC) cu │ │23.12.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │plan anual al │ │ │Argeş │ │de 82 de file │a Guvernului │ │
│ │achiziţiilor publice │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │(PAAP) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Analizarea situaţiei │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │existente aferente │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │infrastructurii IT&C │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│205 │din cadrul sucursalei│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │225.565,00 │
│ │RATEN-CITON în │ │nr. 7.555/│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │vederea asigurării │ │23.12.2021│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │securităţii │ │ │Argeş │ │de 65 de file │a Guvernului │ │
│ │cibernetice │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │Metodologie de calcul│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│206 │al defectărilor de │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │137.841,00 │
│ │cauză comună pentru │ │nr. 142/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │reactoare nucleare │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 93 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │Evaluări de │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│207 │importanţă a riscului│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │229.586,00 │
│ │specifice sistemelor │ │nr. 143/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │nucleare în operare │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 74 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Reactorul NUSCALE: │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │principii de bază, │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│208 │descriere sisteme şi │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │156.222,00 │
│ │aspecte de analiză │ │nr. 144/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │probabilistă a │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │securităţii nucleare │ │ │Argeş │ │de 113 file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Modelarea sistemului │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │de răcire la avarie a│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│209 │zonei active (ECCS) │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │171.177,00 │
│ │pentru LOCA la │ │nr. 145/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │centrale de tip CANDU│ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │600 │ │ │Argeş │ │de 75 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Optimizarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │activităţilor de │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │întreţinere pentru │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│210 │sistemul de răcire a │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │148.739,00 │
│ │protecţiilor │ │nr. 146/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │biologice al unei │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │centrale de tip CANDU│ │ │Argeş │ │de 67 de file │a Guvernului │ │
│ │6 │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Modelarea preliminară│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │a mecanismelor de │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│211 │control ale │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │213.467,00 │
│ │reactivităţii pentru │ │nr. 147/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │reactorul CANDU6 │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │utilizând codul MCNP │ │ │Argeş │ │de 54 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Analiza unor │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │accidente bază de │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │proiect în zona │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │activă CANDU │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│212 │alimentată cu uraniu │8.30.03 │nr. 148/ │Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │192.805,00 │
│ │natural în fascicule │ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │combustibile │ │ │judeţul │Energiei │de 54 de file │a Guvernului │ │
│ │inovative cu număr │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │sporit de elemente │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Modelarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │termohidraulică a │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │accidentului de │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│213 │presurizare a │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │133.627,00 │
│ │circuitului primar │ │nr. 149/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │CANDU6 cu două bucle │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │folosind codul RELAP │ │ │Argeş │ │de 36 de file │a Guvernului │ │
│ │5/MOD 3.2 │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │Studii preliminare de│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│214 │tip CFD, folosind │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │201.082,00 │
│ │platforma ANSYS │ │nr. 150/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 42 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Investigarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │influenţei │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │aerosolilor asupra │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│215 │termenului-sursă │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │123.848,00 │
│ │într-un accident │ │nr. 151/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │sever la bazinul de │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │stocare │ │ │Argeş │ │de 67 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │Studiul modelelor │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│216 │fizice şi │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │101.043,00 │
│ │capabilităţilor │ │nr. 152/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │codului CFD fluent │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 67 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │iniţierea fisurării │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │de suprasolicitare │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │mecanică în probe de │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│217 │Zr-2,5% Nb la │8.30.03 │nr. 153/ │Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │211.606,00 │
│ │concentraţii de │ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │hidrogen pe tubul de │ │ │judeţul │Energiei │de 40 de file │a Guvernului │ │
│ │presiune tipice │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │end-of-life │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiul influenţei │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │variabilităţii │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │parametrilor │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│218 │caracteristici asupra│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │156.219,00 │
│ │comportării mecanice │ │nr. 154/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │pe termen lung a │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ansamblului canal │ │ │Argeş │ │de 60 de file │a Guvernului │ │
│ │combustibil │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │utilizarea metodei │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │calorimetriei cu │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│219 │scanare diferenţială │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │444.619,00 │
│ │pe probe cu │ │nr. 155/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │concentraţii mari de │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │hidrogen │ │ │Argeş │ │de 43 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │îmbunătăţirea │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │metodologiei de │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │testare a probelor │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│220 │hidrurate de tip │8.30.03 │nr. 156/ │Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │420.392,00 │
│ │compact-tension │ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │confecţionate din tub│ │ │judeţul │Energiei │de 34 de file │a Guvernului │ │
│ │de presiune Zr-2,5% │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │Nb │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Realizarea unui │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │dispozitiv de sudare │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │pentru instrumentarea│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│221 │probelor tip C │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │373.860,00 │
│ │destinate │ │nr. 157/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │încercărilor mecanice│ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │în LEPI │ │ │Argeş │ │de 79 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Analiza prin calcul a│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │comportării la │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│222 │iradiere a │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │174.174,00 │
│ │fasciculului │ │nr. 158/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │combustibil C37M │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 42 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Caracterizarea, prin │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │metode distructive, a│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │unor fragmente │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│223 │provenite dintr-un │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │299.602,00 │
│ │element combustibil │ │nr. 159/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │iradiat în CNE │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │Cernavodă │ │ │Argeş │ │de 33 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │Analiza comportării │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│224 │la ciclaj a tuburilor│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │269.338,00 │
│ │de zircaloy oxidate │ │nr. 160/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │în prealabil │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 35 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Testarea │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │experimentală a │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│225 │tecilor de zircaloy-4│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │244.021,00 │
│ │în condiţii simulate │ │nr. 161/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │de accident sever │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 29 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Analize comparative │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │asupra │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │caracteristicilor │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│226 │neutronice ale │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │158.160,00 │
│ │fasciculelor │ │nr. 162/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │combustibile de tip │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │CANDU cu compoziţie │ │ │Argeş │ │de 57 de file │a Guvernului │ │
│ │pe bază de uraniu │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Evaluarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │incrementelor de │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │secţiuni pentru │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│227 │supercelula CANDU cu │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │167.282,00 │
│ │fascicule │ │nr. 163/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │combustibile T43 şi │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │compoziţie heterogenă│ │ │Argeş │ │de 68 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Caracterizarea │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │combustibilului │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│228 │nuclear prin │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │205.201,00 │
│ │spectrometrie de masă│ │nr. 164/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │cu plasmă cuplată │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │inductiv (ICP-MS) │ │ │Argeş │ │de 29 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │soluţionarea │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │situaţiilor de avarie│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│229 │în care dopul de │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │281.676,00 │
│ │protecţie biologic │ │nr. 165/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │rămâne blocat în │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │canalul de │ │ │Argeş │ │de 47 de file │a Guvernului │ │
│ │combustibil │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Dispozitiv pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │extragerea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │fasciculelor din │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │canalul de │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│230 │combustibil pentru │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │268.609,00 │
│ │intervenţii în │ │nr. 166/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │canalul de │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă a │ │
│ │combustibil. Proiect │ │ │Argeş │ │de 107 file │Guvernului │ │
│ │de execuţie şi │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │metodologie de lucru │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Tehnici de analiză şi│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │mentenanţă predictivă│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│231 │în procesele de │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │281.925,00 │
│ │testare MID. Studiu │ │nr. 167/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │tehnic │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 41 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Sistem de achiziţie, │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │prelucrare şi │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │generare de semnale, │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│232 │compatibil cu natura │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │281.412,00 │
│ │semnalelor de lucru │ │nr. 168/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │din standul MID. │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │Algoritmi de simulare│ │ │Argeş │ │de 101 file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Buclă de alimentare a│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │standului MID. │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│233 │Programarea │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │289.233,00 │
│ │sistemului automat de│ │nr. 169/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │achiziţie date şi │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │control │ │ │Argeş │ │de 70 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Standul de testare │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │MID. Teste şi probe │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │funcţionale pentru │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│234 │evaluarea │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │317.900,00 │
│ │performanţelor │ │nr. 170/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │instalaţiei de │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │automatizare │ │ │Argeş │ │de 94 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Standul de testare │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │MID. Evaluarea │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │capacităţii │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │funcţionale a │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│235 │instalaţiei de │8.30.03 │nr. 171/ │Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │295.538,00 │
│ │automatizare a │ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │standului de testare │ │ │judeţul │Energiei │de 74 de file │a Guvernului │ │
│ │cilindri telescopici │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │(SCT) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Modernizarea │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │sistemului de │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │degazare apă │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │demineralizată. │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│236 │Înlocuirea masei │8.30.03 │nr. 172/ │Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │356.994,00 │
│ │ionice şi a │ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │echipamentelor │ │ │judeţul │Energiei │de 40 de file │a Guvernului │ │
│ │componente liniei de │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │degazare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │Buclă de alimentare a│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│237 │standului de testare │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │274.889,00 │
│ │MID. Manual de │ │nr. 173/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │pregătire operatori │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 124 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Modernizare sistem de│ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │conducere cu │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │calculatorul a │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│238 │testelor MID │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │319.365,00 │
│ │(SCC-MID). Driver │ │nr. 174/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │principal de testare │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │- cilindrii │ │ │Argeş │ │de 263 de file │a Guvernului │ │
│ │împingători MID │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Identificarea, │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │dezvoltarea şi │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │evaluarea metodelor │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│239 │analitice de │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │645.491,00 │
│ │laborator aplicabile │ │nr. 175/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │în scopul separării │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │şi purificării │ │ │Argeş │ │de 44 de file │a Guvernului │ │
│ │radiocesiului │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │criteriilor pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │evaluarea gradului de│ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │uscare a deşeurilor │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │radioactive solide │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │depozitate │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│240 │intermediar în │8.30.03 │nr. 176/ │Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │667.505,00 │
│ │butoaie de 220 litri │ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │şi a cartuşelor │ │ │judeţul │Energiei │de 67 de file │a Guvernului │ │
│ │filtrante uzate │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │înlocuite din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemele de la CNE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Cernavodă │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Sinteza studiului │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │realizat pentru │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │optimizarea │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│241 │sistemului actual de │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │657.669,00 │
│ │decontaminare deşeuri│ │nr. 177/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │lichide apoase de la │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │CNE Cernavodă │ │ │Argeş │ │de 37 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Sinteza studiului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizat pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stabilirea matricei │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │optime de │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │condiţionare a │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│242 │magnetitei │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │624.464,00 │
│ │radioactive şi a │ │nr. 178/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │parametrilor optimi │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │de │ │ │Argeş │ │de 34 de file │a Guvernului │ │
│ │tratare-condiţionare,│ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │în vederea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │depozitării finale │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Elaborarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │tehnologiei de │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │condiţionare a │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│243 │produsului final │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │665.642,00 │
│ │rezultat din uscarea │ │nr. 179/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │sub vid a şlamului │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │radioactiv de la CNE │ │ │Argeş │ │de 64 de file │a Guvernului │ │
│ │Cernavodă │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │optimizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │matricilor de │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │geopolimeri şi │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │derularea testelor de│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│244 │robusteţe pentru │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │409.634,00 │
│ │stabilirea formulelor│ │nr. 180/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │de referinţă ce vor │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │fi testate pentru │ │ │Argeş │ │de 44 de file │a Guvernului │ │
│ │condiţionarea directă│ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │a lichidelor organice│ │ │ │ │ │ │ │
│ │în geopolimeri │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Studiu privind │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │abilitatea │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│245 │materialelor │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │445.477,00 │
│ │argiloase (pure şi │ │nr. 181/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │îmbogăţite cu ioni de│ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │fier) de a reţine TC │ │ │Argeş │ │de 60 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │sorbţia moleculelor │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │organice cu C-14 pe │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │materiale pe bază de │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│246 │ciment şi efectul │8.30.03 │nr. 182/ │Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │342.671,00 │
│ │acestora asupra │ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │mobilităţii │ │ │judeţul │Energiei │de 51 de file │a Guvernului │ │
│ │radioizotopilor │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │nichelului │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Modelarea evoluţiei │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │în timp a │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│247 │materialelor pe bază │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │384.788,00 │
│ │de ciment utilizate │ │nr. 183/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │într-un depozit de │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │deşeuri radioactive │ │ │Argeş │ │de 40 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Analize de │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │sensibilitate termică│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│248 │pentru dimensionarea │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │261.103,00 │
│ │unui depozit geologic│ │nr. 184/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │în granit │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 90 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Studiu experimental │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │privind determinarea │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│249 │compuşilor organici │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │226.211,00 │
│ │eliberaţi prin │ │nr. 185/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │degradarea răşinilor │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ionice uzate │ │ │Argeş │ │de 37 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │Elaborarea planului │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│250 │iniţial de │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │203.342,00 │
│ │dezafectare a STDR │ │nr. 186/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 106 file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │aplicarea │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │software-ului │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │microshield în │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│251 │caracterizarea │8.30.03 │nr. 187/ │Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │501.021,00 │
│ │deşeurilor │ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │radioactive provenite│ │ │judeţul │Energiei │de 43 de file │a Guvernului │ │
│ │din activităţi │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │nucleare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologiile noi de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tratare-condiţionare │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │dezvoltate în ultimii│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │ani sau aflate încă │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│252 │în stadiu de │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │265.676,00 │
│ │cercetare la nivel │ │nr. 188/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │internaţional, pentru│ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │gestionarea │ │ │Argeş │ │de 45 de file │a Guvernului │ │
│ │diferitelor fluxuri │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │de deşeuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radioactive │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │eficienţei testelor │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │mecanice pentru │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │colete de tip B(U) │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │prin efectuarea de │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│253 │încercări mecanice în│8.30.03 │nr. 189/ │Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │385.886,00 │
│ │urma modernizării │ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │standului de │ │ │judeţul │Energiei │de 54 de file │a Guvernului │ │
│ │încercări colete de │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │transport materiale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radioactive (RAM) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Creşterea competenţei│ │ │ │ │ │ │ │
│ │laboratorului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │încercări şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiabilitate şi │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │îmbunătăţirea │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │calităţii de testare │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│254 │prin actualizarea │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │376.751,00 │
│ │documentaţiei tehnice│ │nr. 190/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │specifice │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │încercărilor pentru │ │ │Argeş │ │de 48 de file │a Guvernului │ │
│ │ambalaje destinate │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │transportului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale radioactive│ │ │ │ │ │ │ │
│ │(RAM) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Evaluarea impactului │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │activităţilor │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │nucleare de pe │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│255 │platforma ICN - FCN │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │291.052,00 │
│ │asupra mediului │ │nr. 191/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │înconjurător în │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │perioada iulie │ │ │Argeş │ │de 45 de file │a Guvernului │ │
│ │2020-iunie 2021 │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Sistem pentru │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │gestionarea │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│256 │eliberărilor de │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │201.022,00 │
│ │efluenţi gazoşi de la│ │nr. 192/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │o instalaţie nucleară│ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 79 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Spectrometrie de │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │neutroni cu sfere │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│257 │bonner. Măsurători │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │281.038,00 │
│ │neutronice la CNE │ │nr. 193/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │Cernavodă │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 32 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │Metode de prelucrare │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│258 │prin digestie acidă a│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │237.391,00 │
│ │probelor de mediu │ │nr. 194/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 46 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Metode de conservare │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │şi prelucrare termică│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│259 │a probelor biologice.│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │211.973,00 │
│ │Teste experimentale │ │nr. 195/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │şi implementare │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 48 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Teste experimentale │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │pentru îmbunătăţirea │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │performanţelor │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│260 │metodelor de │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │220.592,00 │
│ │determinare a │ │nr. 196/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │activităţii alfa/beta│ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │globale a probelor │ │ │Argeş │ │de 43 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Aspecte practice │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │privind protecţia │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │personalului în │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│261 │situaţii de accident │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │241.817,00 │
│ │nuclear sau urgenţă │ │nr. 197/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │radiologică pe │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │amplasamentul unei │ │ │Argeş │ │de 47 de file │a Guvernului │ │
│ │instalaţii nucleare │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Dezvoltarea de │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │mijloace tehnice şi │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│262 │de instruire necesare│8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │300.664,00 │
│ │pentru unităţile de │ │nr. 198/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │prim răspuns │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 44 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │capabilităţilor │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │tehnice pentru │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│263 │asigurarea │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │247.584,00 │
│ │răspunsului medical │ │nr. 199/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │în situaţii de │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │accident nuclear sau │ │ │Argeş │ │de 34 de file │a Guvernului │ │
│ │urgenţă radiologică │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Analiza consecinţelor│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │radiologice ale unui │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│264 │accident nuclear │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │191.235,00 │
│ │pentru un scenariu │ │nr. 200/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │specific CNE │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │Cernavodă │ │ │Argeş │ │de 33 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Metodologie pentru │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │evaluarea │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă │ │
│ │cantităţilor şi │ │2021 │Mioveni, │RATEN, │cercetare │a Guvernului │ │
│ │compoziţiei │ │PVR │Str. │aflată sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│265 │radioactive a │8.30.03 │nr. 201/ │Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │246.478,00 │
│ │deşeurilor secundare │ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă │ │
│ │rezultate la │ │ │judeţul │Energiei │de 75 de file │a Guvernului │ │
│ │dezafectarea unei │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │instalaţii nucleare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă a │ │
│ │Metode de evaluare a │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │Guvernului │ │
│266 │contaminării │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │222.936,00 │
│ │radioactive a │ │nr. 202/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │materialelor │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 53 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Dezvoltarea de │ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │mijloace metodologice│ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│267 │pentru formarea │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │294.877,00 │
│ │iniţială a │ │nr. 203/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │lucrătorilor din │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │domeniul nuclear │ │ │Argeş │ │de 69 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Centru de informare a│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │publicului asupra │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│268 │activităţilor din │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │324.545,00 │
│ │domeniul nuclear şi │ │nr. 204/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │pentru promovarea │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │tehnologiei SMR │ │ │Argeş │ │de 47 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Metodologie pentru │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │evaluarea gradului de│ │ │Mioveni, │RATEN, │Raport de │urgenţă │ │
│ │vizibilitate şi a │ │2021 │Str. │aflată sub │cercetare │a Guvernului │ │
│269 │nivelului de │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │255.991,00 │
│ │acceptare publică a │ │nr. 205/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │activităţilor RATEN │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă │ │
│ │ICN Piteşti │ │ │Argeş │ │de 81 de file │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Ghid de utilizare a │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │mijloacelor şi │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│270 │metodelor de │8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │220.573,00 │
│ │monitorizare a │ │206/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │expunerii individuale│ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │a personalului │ │ │Argeş │ │de 49 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │Sinteza rezultatelor │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│271 │obţinute de către │8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │397.823,00 │
│ │RATEN ICN în cadrul │ │207/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │proiectului MEACTOS │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 43 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Caracterizarea unor │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │probe din Incoloy 800│ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │autoclavizate în │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│272 │condiţii de circuit │8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │228.898,00 │
│ │secundar CANDU în │ │208/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │vederea testării la │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă a │ │
│ │coroziune fisurantă │ │ │Argeş │ │de 38 de file │Guvernului │ │
│ │sub sarcină │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Studiul experimental │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │al coroziunii unor │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│273 │materiale structurale│8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │339.662,00 │
│ │ale circuitului │ │209/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │primar în condiţii │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă a │ │
│ │normale de operare │ │ │Argeş │ │de 69 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Stabilirea unei │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │metodologii de │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │elaborare a │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│274 │planurilor de │8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │158.819,00 │
│ │management al │ │210/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │structurilor nucleare│ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă a │ │
│ │din beton │ │ │Argeş │ │de 50 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │Analiză şi sinteză │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│275 │privind calculele de │8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │277.069,00 │
│ │tensiuni în proiectul│ │211/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │GEMMA │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 46 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Caracterizarea │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │materialelor avansate│ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │de interes pentru │ │2021 │Mioveni, │RATEN, aflată│cercetare │Guvernului │ │
│ │reactoare de │ │PVR nr. │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│276 │generaţie IV prin │8.30.03 │212/ │Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │99.385,00 │
│ │tehnica │ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă a │ │
│ │spectroscopiei de │ │ │judeţul │Energiei │de 62 de file │Guvernului │ │
│ │fotoelectroni cu raze│ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │X │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Optimizarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │procesului de │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │obţinere a │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│277 │acoperirilor de │8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │128.682,00 │
│ │interes în domeniul │ │213/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │nuclear folosind │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă a │ │
│ │metodologia design of│ │ │Argeş │ │de 29 de file │Guvernului │ │
│ │experiments │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Optimizarea │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │procesului de │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│278 │obţinere a │8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │240.781,00 │
│ │acoperirilor pe titan│ │214/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │folosind metodologia │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă a │ │
│ │design of experiments│ │ │Argeş │ │de 31 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiul protecţiei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │împotriva coroziunii │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │prin acoperiri de │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │dioxid de zirconiu în│ │2021 │Mioveni, │RATEN, aflată│cercetare │Guvernului │ │
│ │straturi superficial │ │PVR nr. │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/1999 │ │
│279 │dezvoltate pe aliajul│8.30.03 │215/ │Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │Ordonanţa de │313.226,00 │
│ │Zr-2,5% Nb prin │ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │având un număr │urgenţă a │ │
│ │oxidare în plasmă │ │ │judeţul │Energiei │de 35 de file │Guvernului │ │
│ │electrolitică în │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │soluţie de aluminat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de sodiu şi NaOH │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Obţinerea de │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │materiale avansate │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │pentru reactoare de │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│280 │generaţie IV prin │8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │167.219,00 │
│ │tehnica oxidării │ │216/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │electrolitice în │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă a │ │
│ │plasmă │ │ │Argeş │ │de 52 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Consideraţii privind │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │comportarea la │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │coroziune a │ │2021 │Mioveni, │RATEN, aflată│cercetare │Guvernului │ │
│ │componentelor │ │PVR nr. │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│281 │metalice din sistemul│8.30.03 │217/ │Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │1999Ordonanţa│342.691 │
│ │ecc/dousing testate │ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │în condiţii normale │ │ │judeţul │Energiei │de 55 de file │Guvernului │ │
│ │şi anormale de │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │operare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Influenţa regimurilor│ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │termice de sudare TIG│ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │asupra proprietăţilor│ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│282 │mecanice ale │8.30.03 │nr. 218/ │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │218.318 │
│ │joncţiunii Incoloy │ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │800-Inconel 600 şi a │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │zonelor adiacente │ │ │Argeş │ │de 51 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Proiectarea şi │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │executarea unei │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│283 │instalaţii pentru │8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │401.005 │
│ │debitare cu plasmă şi│ │219/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │sudare multiproces │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 29 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Dezvoltarea şi │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │caracterizarea de │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│284 │straturi subţiri │8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │227.178 │
│ │metalice depuse pe │ │220/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │aliaje de zirconiu │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 52 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │Module utilizate în │ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│285 │automatizări şi │8.30.03 │nr. 221/ │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │182.638,00 │
│ │software de │ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │dezvoltare specific │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 66 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Documentaţie tehnică │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │de proiectare pentru │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │amplificator pentru │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│286 │detectori de flux │8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │387.728,00 │
│ │autoalimentaţi. │ │222/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │Elaborare părţi │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │desenate │ │ │Argeş │ │de 39 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Metode de │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │supraveghere şi │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│287 │monitorizare │8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │149.626,00 │
│ │utilizate în │ │223/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │centralele nucleare │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 62 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │Configuraţii hardware│ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│288 │specifice │8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │369.814,00 │
│ │arhitecturii ADCAM, │ │224/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │ORTEC │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 55 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Pupitrul pentru │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │controlul vizual al │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│289 │elementului │8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │325.546,00 │
│ │combustibil. │ │225/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │Elaborare structură │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │hardware │ │ │Argeş │ │de 41 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Execuţie dispozitiv │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │de prelevare replici │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│290 │prin inundare zonă │8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │407.595,00 │
│ │mandrinată tub GA, │ │226/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │model experimental, │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │etapa finală │ │ │Argeş │ │de 59 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Funcţiile de │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │securitate nucleară │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│291 │în instalaţiile │8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │386.595,00 │
│ │electrice şi │ │227/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │sistemele de măsură │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă a │ │
│ │şi control │ │ │Argeş │ │de 81 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Metodele şi │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │algoritmii │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │mentenanţei │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│292 │predictive, │8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │355.703,00 │
│ │beneficiile │ │228/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │mentenanţei │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │predictive │ │ │Argeş │ │de 95 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Vizualizare │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │secvenţială a │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │procesului de formare│ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│293 │în timp a dopului de │8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │375.940,00 │
│ │gheaţă în interiorul │ │229/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │unei conducte │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │orizontale cu DN 200 │ │ │Argeş │ │de 62 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Încercări de formare │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │şi menţinere │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│294 │controlată a unui dop│8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │390.654,00 │
│ │de gheaţă în conducta│ │230/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │orizontală cu DN 200 │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 50 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Dispozitiv formare │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │controlată dop de │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│295 │gheaţă pentru │8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/1999 │152.429,00 │
│ │conducta orizontală │ │231/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │Ordonanţa de │ │
│ │cu DN 400 mm. Soluţie│ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │urgenţă a │ │
│ │tehnică │ │ │Argeş │ │de 52 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │oportunitatea │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │utilizării unui │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│cercetare │Guvernului │ │
│ │robinet pentru │ │2021 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│296 │controlul automat al │8.30.03 │nr. 232/ │Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │1999Ordonanţa│330.622,00 │
│ │alimentării cu azot │ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │lichid, a │ │ │judeţul │Energiei │de 63 de file │Guvernului │ │
│ │dispozitivului de │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │formare dop de gheaţă│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Limitarea pierderilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de pulbere ceramică │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │prin filtrarea │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │aerului instrumental │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│cercetare │Guvernului │ │
│ │utilizat la refacerea│ │2021 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│297 │spaţiului izolator │8.30.03 │nr. 233/ │Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │1999Ordonanţa│213.847,00 │
│ │termic din interiorul│ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │machetei ansamblu │ │ │judeţul │Energiei │de 41 de file │Guvernului │ │
│ │serpentine (tanc │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │moderator-SLCD). │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Etapa II │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │Mecanismele de │ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│298 │degradare şi modurile│8.30.03 │nr. 234/ │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │438.922,00 │
│ │dominante de cedare a│ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │anvelopei din beton │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 69 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Programul de urmărire│ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │în timp a comportării│ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │construcţiilor aflate│ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│299 │în exploatarea CNE │8.30.03 │nr. 235/ │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │398.035,00 │
│ │Cernavodă (din │ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │punctul de vedere al │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │cerinţelor │ │ │Argeş │ │de 92 de file │Guvernului │ │
│ │funcţionale) │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Analiza zonelor de │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │interes pentru │ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│300 │stabilirea ariilor de│8.30.03 │nr. 236/ │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │209.294,00 │
│ │supraveghere │ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │utilizând o platformă│ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │multisenzor │ │ │Argeş │ │de 41 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │metodele de │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │îmbătrânire │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │accelerată a │ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│301 │materialelor │8.30.03 │nr. 237/ │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │341.562,00 │
│ │electroizolante ale │ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │cablurilor electrice │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │şi evaluare a │ │ │Argeş │ │de 104 file │Guvernului │ │
│ │rezultatelor │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │încercării │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Modelarea │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │termohidraulică a │ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│302 │instalaţiilor cu │8.30.03 │nr. 238/ │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │292.672,000 │
│ │metale lichide │ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │utilizând codul RELAP│ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 39 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Simulări Monte Carlo │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │comparative MCNP/ │ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│303 │SERPENT pentru │8.30.03 │nr. 239/ │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │94.224,000 │
│ │reactorul rapid │ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │experimental CEFR │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 31 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │Calcule neutronice │ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│304 │Monte Carlo pentru │8.30.03 │nr. 240/ │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │126.939,000 │
│ │reactori modulari de │ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │tip SMR-SCW │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 39 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Demonstrarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │nivelului ridicat de │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │securitate nucleară │ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│305 │în sistemele nucleare│8.30.03 │nr. 241/ │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │138.488,000 │
│ │răcite cu metale │ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │lichide - beneficii │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │şi contribuţie RATEN │ │ │Argeş │ │de 34 de file │Guvernului │ │
│ │ICN │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Controlul │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │concentraţiei de │ │2021 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│306 │oxigen în instalaţia │8.30.03 │nr. 242/ │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │332.265,000 │
│ │LILETIN. Evaluări │ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │preliminare │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 37 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu experimental │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │al influenţei │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │fenomenului de │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│307 │oboseală mecanică │8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │240.433,000 │
│ │asupra probelor de │ │243/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │oţel 316L preexpuse │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │în mediu de plumb │ │ │Argeş │ │de 66 de file │Guvernului │ │
│ │topit │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │Teste preliminare │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│308 │pentru măsurători │8.30.03 │PVR │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │210.741,000 │
│ │ultrasonice în plumb │ │nr. 244/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │topit │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 48 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Studiu asupra │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │instrumentaţiei şi a │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│309 │sistemelor de control│8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │124.488,000 │
│ │pentru reactorii │ │245/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │nucleari răciţi cu │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │plumb topit │ │ │Argeş │ │de 29 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Investigaţii privind │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │chimia, monitorizarea│ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│310 │şi controlul gazului │8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │102.761,000 │
│ │de acoperire din │ │246/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │instalaţiile cu │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │metale lichide │ │ │Argeş │ │de 66 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │Aspecte operaţionale │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│311 │ale instalaţiilor │8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │344.584,000 │
│ │experimentale cu │ │247/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │metale lichide │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 53 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Studiu preliminar al │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │acceptanţei publice │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │pentru sistemele de │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│312 │tip SMR în comparaţie│8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │156.259,000 │
│ │cu centralele │ │248/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │nucleare comerciale │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │existente │ │ │Argeş │ │de 52 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Elemente specifice │ │ │Mioveni, │RATEN, aflată│Raport de │urgenţă a │ │
│ │pentru o strategie │ │2021 │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│313 │eficientă de acordare│8.30.03 │PVR nr. │Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │201.786,000 │
│ │a licenţelor pentru │ │249/ │nr. 1, │Ministerului │suport hârtie, │1999Ordonanţa│ │
│ │un proiect inovativ │ │13.01.2022│judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 63 de file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Evaluarea comparativă│ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │multicriterială a │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │opţiunilor de │ │2021 │Mioveni, │RATEN, aflată│cercetare │Guvernului │ │
│ │dezvoltare durabilă a│ │PVR nr. │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│314 │sistemului energetic │8.30.03 │250/ │Câmpului │autoritatea │suport hârtie, │1999Ordonanţa│111.615,000 │
│ │nuclear din România, │ │13.01.2022│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │cu considerarea │ │ │judeţul │Energiei │de 41 de file │Guvernului │ │
│ │reactorilor de tip │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │SMR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ &#