Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.049 din 4 decembrie 2020  privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.049 din 4 decembrie 2020 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Perdele forestiere de protecţie a drumului naţional DN 2B, judeţul Brăila, poziţiile km: 60 + 210 - 60 + 350; 60 + 365 - 61 + 000; 67 + 750 - 69 + 050; 70 + 150 - 72 + 000; 72 + 000 - 72 + 100; 72 + 110 - 74 + 200; 74 + 210 - 75 + 100; 75 + 110 - 75 + 200; 75 + 210 - 76 + 100; 76 + 110 - 77 + 000; 81 + 000 - 81 + 700", de pe raza localităţilor Ianca şi Traian, judeţul Brăila

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1231 din 15 decembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 150/2017, ale art. 2 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (4) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care a fost aprobat Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale, şi având în vedere Decizia nr. 54/12.04.2017 a Gărzii Forestiere Focşani, prin care au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii „Înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie împotriva înzăpezirii a DN 2B şi DN 2“, anexa nr. 5 - „Perdele forestiere de protecţie a drumului naţional 2B (poziţia km: 60 + 210 - 60 + 350; 60 + 365 - 61 + 000; 67 + 750 - 69 + 050; 70 + 150 - 72 + 000; 72 + 000 - 72 + 100; 72 + 110 - 74 + 200; 74 + 210 - 75 + 100; 75 + 110 - 75 + 200; 75 + 210 - 76 + 100; 76 + 110 - 77 + 000; 81 + 000 - 81 + 700), judeţul Brăila“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecţie a drumului naţional DN 2B, judeţul Brăila, poziţiile km: 60 + 210 - 60 + 350; 60 + 365 - 61 + 000; 67 + 750 - 69 + 050; 70 + 150 - 72 + 000; 72 + 000 - 72 + 100; 72 + 110 - 74 + 200; 74 + 210 - 75 + 100; 75 + 110 - 75 + 200; 75 + 210 - 76 + 100; 76 + 110 - 77 + 000; 81 + 000 - 81 + 700“, partea stângă, de pe raza localităţilor Ianca şi Traian, judeţul Brăila, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice, prevăzute în anexa nr. 1*).
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planului de amplasament/hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecţie a drumului naţional DN 2B, judeţul Brăila, poziţiile km: 60 + 210 - 60 + 350; 60 + 365 - 61 + 000; 67 + 750 - 69 + 050; 70 + 150 - 72 + 000; 72 + 000 - 72 + 100; 72 + 110 - 74 + 200; 74 + 210 - 75 + 100; 75 + 110 - 75 + 200; 75 + 210 - 76 + 100; 76 + 110 - 77 + 000; 81 + 000 - 81 + 700“, partea stângă, de pe raza localităţilor Ianca şi Traian, judeţul Brăila, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.

    ART. 3
    Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localităţilor Ianca şi Traian, judeţul Brăila, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 4
    Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţilor Ianca şi Traian, judeţul Brăila, în cuantum de 917.536 lei, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pentru anul 2020 Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 01 „Transferuri interne“, alineatul 55 „Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de împădurire“.

    ART. 5
    Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării acestora de către reprezentantul expropriatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 7
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Aurel Simion,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 4 decembrie 2020.
    Nr. 1.049.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii,
    situate pe raza localităţilor Ianca şi Traian, judeţul Brăila, proprietarii
    sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌──────────────────────────────────────┐
│Categoria de folosinţă: │
├──────────────────────────────────────┤
│A - Arabil │
└──────────────────────────────────────┘

    Obiectivul de investiţii: „Perdele forestiere de protecţie a drumului naţional DN 2B, judeţul Brăila, poziţiile km: 60 + 210 - 60 + 350; 60 + 365 - 61 + 000; 67 + 750 - 69 + 050; 70 + 150 - 72 + 000; 72 + 000 - 72 + 100; 72 + 110 - 74 + 200; 74 + 210 - 75 + 100; 75 + 110 - 75 + 200; 75 + 210 - 76 + 100; 76 + 110 - 77 + 000; 81 + 000 - 81 + 700 (partea stângă)“.

┌────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │Numele şi │ │Nr. │ │ │Suprafaţă │suprafeţelor│
│Nr. │ │Unitatea │prenumele │Categoria│cadastral│Tarla/ │Poziţia │de │care vor fi │
│crt.│Judeţul│administrativ-teritorială│proprietarului/ │de │/ Nr. │Parcelă │faţă de │expropriat│expropriate,│
│ │ │ │deţinătorului │folosinţă│carte │ │localitate│(mp) │conform │
│ │ │ │terenului │ │funciară │ │ │ │Legii nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │255/2010 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 60 + 210 - 60 + 350, UAT Ianca, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │IANCA │PRIJMAREANU │A │ │T69/P469/│extravilan│3711 │10.390,80 │
│ │ │ │AURICA │ │ │2 │ │ │lei │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │BRĂILA │IANCA │Proprietar │A │ │T69/P469 │extravilan│2546 │7.128,80 lei│
│ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │6257 │17.519,60 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 60 + 365 - 61 + 000, UAT Ianca, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│ │ │ │ZICHIL JANA, DIMA│ │ │ │ │ │ │
│1 │BRĂILA │IANCA │NICOLAE, POPESCU │A │ │T70/P14 │extravilan│16780 │46.984,00 │
│ │ │ │VERONICA, NEGUT │ │ │ │ │ │lei │
│ │ │ │MARCELA │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │16780 │46.984,00 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 67 + 750 - 67 + 880, UAT Ianca, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │IANCA │BALAUTA FANEL, │A │75745/ │T157/ │intravilan│596 │11.920,00 │
│ │ │ │BALAUTA STEFANIA │ │75745 │P1192/7 │ │ │lei │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │VLAD NICU, VLAD │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU, │ │ │T157/ │ │ │ │
│2 │BRĂILA │IANCA │MUNTEANU OLIMPIA,│A │ │P1192/6 │extravilan│761 │2.130,80 lei│
│ │ │ │VLAD COSTICA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SAVA ANCUTA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │BECEANU FLORIN, │ │73704/ │T157/ │ │ │17.600,00 │
│3 │BRĂILA │IANCA │BECEANU │A │73704 │P1192/4 │intravilan│880 │lei │
│ │ │ │LUIZA-FLORENTINA │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │2237 │31.650,80 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 67 + 900 - 69 + 050, UAT Ianca, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│ │ │ │MUNTEANU OLIMPIA,│ │ │ │ │ │ │
│1 │BRĂILA │IANCA │NEACSU LIGIA, │A │3421/ │T158/ │extravilan│694 │1.943,20 lei│
│ │ │ │NOURESCU │ │74951 │P1194/1 │ │ │ │
│ │ │ │CAMELIA-MIHAELA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │BRĂILA │IANCA │MUNTEANU OLIMPIA │A │76366/ │T158/ │extravilan│2162 │6.053,60 lei│
│ │ │ │ │ │76366 │P1194/2 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3 │BRĂILA │IANCA │PURGEA SILVIA │A │3422/ │T158/ │extravilan│1350 │3.780,00 lei│
│ │ │ │PAULA │ │77430 │P1194/3 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │PÎRLOG IOANA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOISOIU CATERINA,│ │ │T158/ │ │ │ │
│4 │BRĂILA │IANCA │MUNTEANU │A │ │P1194/4 │extravilan│2013 │5.636,40 lei│
│ │ │ │GHERGHINA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHELASE GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│5 │BRĂILA │IANCA │MUNTEANU CHIRIAC │A │3423/ │T158/ │extravilan│1129 │3.161,20 lei│
│ │ │ │ │ │77431 │P1194/5 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│6 │BRĂILA │IANCA │BALUTA FANEL, │A │70560/ │T158/ │extravilan│579 │1.621,20 lei│
│ │ │ │BALUTA STEFANIA │ │70560 │P1194/6 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │VLAD COSTICA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VLAD NICU, VLAD │ │ │T158/ │ │ │ │
│7 │BRĂILA │IANCA │ALEXANDRU, SAVA │A │ │P1194/7 │extravilan│795 │2.226,00 lei│
│ │ │ │ANCUTA, MUNTEANU │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OLIMPIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│8 │BRĂILA │IANCA │VLAD NICOLAE │A │ │T158/ │extravilan│419 │1.173,20 lei│
│ │ │ │ │ │ │P1194/8 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │LIPAN RADIAN │ │5034/ │T158/ │ │ │ │
│9 │BRĂILA │IANCA │VALENTIN, LIPAN │A │72883 │P1194/9 │extravilan│1056 │2.956,80 lei│
│ │ │ │DIANA-VIOLETA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│10 │BRĂILA │IANCA │PADURET ION │A │ │T158/ │extravilan│490 │1.372,00 lei│
│ │ │ │ │ │ │P1194/10 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│11 │BRĂILA │IANCA │PADURET ION │A │ │T158/ │extravilan│322 │901,60 lei │
│ │ │ │ │ │ │P1194/11 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│12 │BRĂILA │IANCA │PADURET ION, │A │ │T158/ │extravilan│160 │448,00 lei │
│ │ │ │JELESCU FRUSINA │ │ │P1194/12 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│13 │BRĂILA │IANCA │PADURET MIRA │A │71563/ │T158/ │extravilan│317 │887,60 lei │
│ │ │ │ │ │71563 │P1194/13 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│14 │BRĂILA │IANCA │PADURET ION, │A │73005/ │T158/ │extravilan│314 │879,20 lei │
│ │ │ │PADURET CONSTANTA│ │73005 │P1194/14 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │PADURET ION, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PADURET │ │73008/ │T158/ │ │ │ │
│15 │BRĂILA │IANCA │CONSTANTA, │A │73008 │P1194/15 │extravilan│1223 │3.424,40 lei│
│ │ │ │PADURET NICOLAI, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PADURET DELEA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│16 │BRĂILA │IANCA │PADURET NICOLAE │A │ │T158/ │extravilan│250 │700,00 lei │
│ │ │ │ │ │ │P1194/16 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│17 │BRĂILA │IANCA │PADURET ION, │A │ │T158/ │extravilan│1084 │3.035,20 lei│
│ │ │ │JELESCU FRUSINA │ │ │P1194/17 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│18 │BRĂILA │IANCA │SURDU OLGA │A │ │T158/ │extravilan│939 │2.629,20 lei│
│ │ │ │ │ │ │P1194/18 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│19 │BRĂILA │IANCA │SURDU OLGA │A │ │T158/ │extravilan│2320 │6.496,00 lei│
│ │ │ │ │ │ │P1194/19 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│20 │BRĂILA │IANCA │MIHALACHE │A │ │T158/ │extravilan│2944 │8.243,20 lei│
│ │ │ │MIHALACHE │ │ │P1194/20 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │VLAD COSTICA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VLAD NICU, VLAD │ │ │T158/ │ │ │ │
│21 │BRĂILA │IANCA │ALEXANDRU, SAVA │A │ │P1194/21 │extravilan│699 │1.957,20 lei│
│ │ │ │ANCUŢA, MUNTEANU │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OLIMPIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│22 │BRĂILA │IANCA │VLAD COSTICA │A │ │T158/ │extravilan│125 │350,00 lei │
│ │ │ │ │ │ │P1194/22 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │VLASCEANU │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGETA, BERCARU│ │ │ │ │ │ │
│23 │BRĂILA │IANCA │RADA, BERCARU │A │ │T158/ │extravilan│147 │411,60 lei │
│ │ │ │VASILE, VLAD │ │ │P1194/23 │ │ │ │
│ │ │ │TUDORA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFANESCU LENUTA│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│24 │BRĂILA │IANCA │AGRAR M SERV - │A │4796/ │T158/ │extravilan│203 │568,40 lei │
│ │ │ │SRL │ │72825 │P1194/24 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│25 │BRĂILA │IANCA │MIHAITA AURICA │A │74582/ │T158/ │extravilan│202 │565,60 lei │
│ │ │ │MIHAITA VIORICA │ │74582 │P1194/25 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │T158/ │ │ │ │
│26 │BRĂILA │IANCA │COTIGA RADU │A │ │P1194/21/│extravilan│456 │1.276,80 lei│
│ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│27 │BRĂILA │IANCA │BUDUR GICA │A │4541/ │T158/ │extravilan│1020 │2.856,00 lei│
│ │ │ │ │ │77986 │P1194/38 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│28 │BRĂILA │IANCA │DAN ANICA │A │4542/ │T158/ │extravilan│2387 │6.683,60 lei│
│ │ │ │ │ │77984 │P1194/38 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│29 │BRĂILA │IANCA │NICULESCU AURELIA│A │ │T158/ │extravilan│3242 │9.077,60 lei│
│ │ │ │ │ │ │P1194/39 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│30 │BRĂILA │IANCA │SPINU COSTICA │A │ │T158/ │extravilan│2410 │6.748,00 lei│
│ │ │ │ │ │ │P1194/40 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│31 │BRĂILA │IANCA │LIPAN RADEL, │A │4237/ │T158/ │extravilan│3764 │10.539,20 │
│ │ │ │LIPAN VALENTINA │ │77703 │P1194/41 │ │ │lei │
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │35215 │98.602,00 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 70 + 150 - 70 + 220, UAT Ianca, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│ │ │ │TRUFAS IONEL, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRUFAS GIGI, │ │ │T160P1223│ │ │ │
│1 │BRĂILA │IANCA │DEDIU VICTORIA, │A │ │/3 │extravilan│468 │1.310,40 lei│
│ │ │ │TRUFAS MARIN, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRUFAS NICOLAE │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │BRĂILA │IANCA │SATNOIANU FLORICA│A │73193/ │T160P1223│extravilan│1200 │3.360,00 lei│
│ │ │ │ │ │73193 │/1 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │PIRLOG PAUNA, │ │ │ │ │ │ │
│3 │BRĂILA │IANCA │POPIRTAC MARIA, │A │ │T160P1223│extravilan│432 │1.209,60 lei│
│ │ │ │TRUFAS GHEORGHE, │ │ │/1 │ │ │ │
│ │ │ │TRUFAS RADU │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │2100 │5.880,00 lei│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 70 + 226-70 + 665, UAT Ianca, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │IANCA │SILMAR SERVICE - │A │70472/ │T163/ │extravilan│5163 │14.456,40 │
│ │ │ │SRL │ │70472 │P1303/24 │ │ │lei │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │BRĂILA │IANCA │DOBRE ŞTEFAN │A │ │T163/ │extravilan│382 │1.069,60 lei│
│ │ │ │ │ │ │P1303/23 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3 │BRĂILA │IANCA │TRUFAŞ GAROFIŢA │A │ │T163/ │extravilan│1202 │3.365,60 lei│
│ │ │ │ │ │ │P1303/22 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│4 │BRĂILA │IANCA │PLOPEANU ION │A │ │T163/ │extravilan│160 │448,00 lei │
│ │ │ │ │ │ │P1303/21 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│5 │BRĂILA │IANCA │TURCU GEORGIANA, │A │71975/ │T163/ │extravilan│614 │1.719,20 lei│
│ │ │ │TURCU GICU │ │71975 │P1303/20 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│6 │BRĂILA │IANCA │PLOPEANU GHEORGHE│A │ │T163/ │extravilan│394 │1.103,20 lei│
│ │ │ │ │ │ │P1303/19 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│7 │BRĂILA │IANCA │PLOPEANU GHEORGHE│A │ │T163/ │extravilan│884 │2.475,20 lei│
│ │ │ │ │ │ │P1303/18 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │POPIRTAC NICOLAE,│ │72050/ │T163/ │ │ │ │
│8 │BRĂILA │IANCA │POPIRTAC MARIA - │A │72050 │P1303/17 │extravilan│777 │2.175,60 lei│
│ │ │ │MAGDALENA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│9 │BRĂILA │IANCA │SÎRBU AUREL │A │ │T163/ │extravilan│281 │786,80 lei │
│ │ │ │ │ │ │P1303/16 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│10 │BRĂILA │IANCA │PISICĂ ION │A │ │T163/P15 │extravilan│393 │1.100,40 lei│
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │DINU GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DINU IOANA, DINU │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VICTOR, DINU │ │ │T163/ │ │ │ │
│11 │BRĂILA │IANCA │CONSTANŢA, DINU │A │ │P1303/14 │extravilan│833 │2.332,40 lei│
│ │ │ │DUMITRA, MANOLE │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, COZMA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANETA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │GIRIP LENUŢA, │ │ │T163/ │ │ │ │
│12 │BRĂILA │IANCA │DINU CRISTINA, │A │ │P1303/13 │extravilan│378 │1.058,40 lei│
│ │ │ │COZMA ANETA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│13 │BRĂILA │IANCA │SÎRBU IORDAN │A │ │T163/ │extravilan│378 │1.058,40 lei│
│ │ │ │ │ │ │P1303/12 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │COTIGĂ VASILE, │ │ │T163/ │ │ │ │
│14 │BRĂILA │IANCA │COTIGĂ MARIN, │A │ │P1303/11 │extravilan│189 │529,20 lei │
│ │ │ │COTIGĂ GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│15 │BRĂILA │IANCA │TRUFAŞ MARIOARA │A │ │T163/ │extravilan│117 │327,60 lei │
│ │ │ │ │ │ │P1303/10 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │TRUFAŞ ALEXANDRU,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRUFAŞ ILIE, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRUFAŞ BANICĂ, │ │ │ │ │ │ │
│16 │BRĂILA │IANCA │BUNEA TUDORA, │A │ │T163/P8 │extravilan│838 │2.346,40 lei│
│ │ │ │COTEŢ NETA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRUFAŞ PETRE, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIN ADRIANA │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │12983 │36.352,40 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 70 + 670 - 70 + 861, UAT Ianca, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │IANCA │TRUFAS NICU │A │72092/ │T163/ │extravilan│789 │2.209,20 lei│
│ │ │ │ │ │72092 │P1303/7 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │BRĂILA │IANCA │CORCIU ION │A │ │T163/ │extravilan│1132 │3.169,60 lei│
│ │ │ │ │ │ │P1303/6 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3 │BRĂILA │IANCA │OPRIŞAN ION │A │ │T163/ │extravilan│755 │2.114,00 lei│
│ │ │ │ │ │ │P1303/5 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│4 │BRĂILA │IANCA │SPÎNU STAN │A │ │T163/ │extravilan│377 │1.055,60 lei│
│ │ │ │ │ │ │P1303/4 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│5 │BRĂILA │IANCA │Proprietar │A │ │ │extravilan│340 │952,00 lei │
│ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│6 │BRĂILA │IANCA │TRUFAŞ MARIN, │A │ │T163/ │extravilan│792 │2.217,60 lei│
│ │ │ │TRUFAŞ RADU │ │ │P1303/3 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│7 │BRĂILA │IANCA │MITREA STEFAN │A │70928/ │T163/ │extravilan│377 │1.055,60 lei│
│ │ │ │MARCEL │ │70928 │P1303/2 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│8 │BRĂILA │IANCA │TRUFAŞ ION │A │ │T163/ │extravilan│1199 │3.357,20 lei│
│ │ │ │ │ │ │P1303/1 │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │5761 │16.130,80 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 70 + 867 - 70 + 970, UAT Ianca, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│ │ │ │MUSAT │ │3458/ │T164/ │ │ │ │
│1 │BRĂILA │IANCA │DOINA-MARILENA, │A │71982 │P1330/1 │extravilan│636 │1.780,80 lei│
│ │ │ │TRUFASU THEODOR │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MUSAT │ │3459/ │T164/ │ │ │ │
│2 │BRĂILA │IANCA │DOINA-MARILENA, │A │71981 │P1330/1 │extravilan│568 │1.590,40 lei│
│ │ │ │TRUFASU THEODOR │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3 │BRĂILA │IANCA │TRUFAŞ IORDAN │A │ │T164/ │extravilan│1084 │3.035,20 lei│
│ │ │ │ │ │ │P1330/2 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│4 │BRĂILA │IANCA │ALOMAN GHEORGHE │A │ │T164/ │extravilan│510 │1.428,00 lei│
│ │ │ │ │ │ │P1330/3 │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │2798 │7.834,40 lei│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 70 + 976 - 71 + 107, UAT Ianca, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │IANCA │TRUFAŞ TUDOR, │A │ │T164/ │extravilan│392 │1.097,60 lei│
│ │ │ │TRUFAŞ FRUSINA │ │ │P1330/4 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │BRĂILA │IANCA │OPRIŞAN MARIN │A │ │T164/ │extravilan│590 │1.652,00 lei│
│ │ │ │ │ │ │P1330/5 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3 │BRĂILA │IANCA │OTELEA FLORICA │A │231/71995│T164/ │extravilan│395 │1.106,00 lei│
│ │ │ │ │ │ │P1330/6 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│4 │BRĂILA │IANCA │OPRIŞAN ELENA, │A │ │T164/ │extravilan│450 │1.260,00 lei│
│ │ │ │OPRIŞAN TUDOR │ │ │P1330 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│5 │BRĂILA │IANCA │BĂRBUCEANU STAN, │A │ │T164/ │extravilan│1233 │3.452,40 lei│
│ │ │ │BĂRBUCEANU ION │ │ │P1330 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│6 │BRĂILA │IANCA │BĂRBUCEANU ŞTEFAN│A │ │T164/ │extravilan│955 │2.674,00 lei│
│ │ │ │ │ │ │P1330 │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │4015 │11.242,00 │
│ │ │lei │
├────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┼──────────┼────────────┤
│1 │BRĂILA │IANCA │BARBUCEANU MARIN │A │72513/ │T164/ │extravilan│963 │2.696,40 lei│
│ │ │ │ │ │72513 │P1330/10 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │BRĂILA │IANCA │OPRIŞAN AUREL │A │ │T164/ │extravilan│175 │490,00 lei │
│ │ │ │ │ │ │P1330 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │TRUFAŞ ION, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIUCLARU TIŢA, │ │ │T164/ │ │ │ │
│3 │BRĂILA │IANCA │GÎRBĂ GEORGETA, │A │ │P1330/12 │extravilan│499 │1.397,20 lei│
│ │ │ │TRUFAŞ STANA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPRIŞAN VALERIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│4 │BRĂILA │IANCA │TOMA CONSTANTIN │A │ │T164/ │extravilan│210 │588,00 lei │
│ │ │ │ │ │ │P1330/13 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │OPRIŞAN NEACŞA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPRIŞAN PETREA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPRIŞAN ION, │ │ │T164/ │ │ │ │
│5 │BRĂILA │IANCA │SPINOCHE ADRIANA,│A │ │P1330/14 │extravilan│573 │1.604,40 lei│
│ │ │ │IONESCU PAULINA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTINESCU │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│6 │BRĂILA │IANCA │MITREA │A │73454/ │T164/ │extravilan│994 │2.783,20 lei│
│ │ │ │STEFAN-MARCEL │ │73454 │P1330/15 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│7 │BRĂILA │IANCA │STANCIU GEORGETA │A │ │T164/ │extravilan│260 │728,00 lei │
│ │ │ │ │ │ │P1330/16 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│8 │ │ │ │ │ │ │ │21 │58,80 lei │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MOTOTOLEA MARIA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MITREA │ │70972/ │T164/ │ │ │ │
│9 │BRĂILA │IANCA │LAURENTIU-ANDREI,│A │70972 │P1330/17 │extravilan│252 │705,60 lei │
│ │ │ │NOGHE AURORA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NOGHE RADU │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MOTOTOLEA MARIA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MITREA │ │70973/ │T164/ │ │ │ │
│10 │BRĂILA │IANCA │LAURENTIU-ANDREI,│A │70973 │P1330/17 │extravilan│90 │252,00 lei │
│ │ │ │NOGHE AURORA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NOGHE RADU │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CARAMAN NEAGU, │ │ │T164/ │ │ │ │
│11 │BRĂILA │IANCA │CARAMAN AUREL, │A │ │P1330/18 │extravilan│268 │750,40 lei │
│ │ │ │CARAMAN SMARANDA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│12 │ │ │ │ │ │ │ │134 │375,20 lei │
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │4439 │12.429,20 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 71 + 303 - 71 + 742, UAT Ianca, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│ │ │ │CORBU IORDAN, │ │T164/ │ │ │ │ │
│1 │BRĂILA │IANCA │CORBU GHIŢA, │A │P1330/19 │ │extravilan│604 │1.691,20 lei│
│ │ │ │CORBU NICOLAE │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │391 │1.094,80 lei│
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │NISTOR VALERIU, │ │ │ │ │ │ │
│3 │BRĂILA │IANCA │NISTOR DUMITRA, │A │T164/ │ │extravilan│282 │789,60 lei │
│ │ │ │STOICA GEORGETA, │ │P1330 │ │ │ │ │
│ │ │ │NISTOR EMILIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │170 │476,00 lei │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │COSTACHE │ │T164/ │ │ │ │ │
│5 │BRĂILA │IANCA │GHEORGHE, POPA │A │P1330/21 │ │extravilan│566 │1.584,80 lei│
│ │ │ │LILICA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│6 │ │ │ │ │ │ │ │387 │1.083,60 lei│
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│7 │BRĂILA │IANCA │AGRI TERENURI │A │T164/ │71450/ │extravilan│410 │1.148,00 lei│
│ │ │ │SA-BUCURESTI │ │P1330/22 │71450 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│8 │BRĂILA │IANCA │AGRI TERENURI │A │T164/ │71451/ │extravilan│195 │546,00 lei │
│ │ │ │SA-BUCURESTI │ │P1330/22 │71451 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│9 │BRĂILA │IANCA │COTIGĂ GHEORGHE │A │T164/ │ │extravilan│33 │92,40 lei │
│ │ │ │ │ │P1330/23 │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│10 │ │ │ │ │ │ │ │1206 │3.376,80 lei│
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│11 │ │ │ │ │ │ │ │215 │602,00 lei │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│12 │BRĂILA │IANCA │CERCHEZ MARIA │A │T164/ │ │extravilan│1823 │5.104,40 lei│
│ │ │ │ │ │P1330/24 │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│13 │BRĂILA │IANCA │DUMITRESCU │A │T164/ │ │extravilan│587 │1.643,60 lei│
│ │ │ │MARCU-MIŞU │ │P1330/25 │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│14 │BRĂILA │IANCA │ANDRONIU GIGI │A │T164/ │ │extravilan│578 │1.618,40 lei│
│ │ │ │ │ │P1330/26 │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│15 │ │ │ │ │ │ │ │108 │302,40 lei │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│16 │BRĂILA │IANCA │URSE STELA │A │T164/ │ │extravilan│626 │1.752,80 lei│
│ │ │ │ │ │P1330/27 │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│17 │ │ │ │ │ │ │ │1814 │5.079,20 lei│
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │9995 │27.986,00 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 71+757 - 72+000, UAT Ianca, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │IANCA │MITREA ION │A │ │T165/ │extravilan│3207 │8.979,60 lei│
│ │ │ │ │ │ │P1330/39 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │BRĂILA │IANCA │GĂGEANU GEORGETA │A │ │T165/ │extravilan│2269 │6.353,20 lei│
│ │ │ │ │ │ │P1330/40 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3 │BRĂILA │IANCA │MITREA DUMITRU │A │70514/ │T165/ │extravilan│1710 │4.788,00 lei│
│ │ │ │ │ │70514 │P1330/41 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│4 │BRĂILA │IANCA │ALDEA NICULINA │A │ │T165/ │extravilan│284 │795,20 lei │
│ │ │ │ │ │ │P1330/42 │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │7470 │20.916,00 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 72+000 - 72+100, UAT Ianca, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │IANCA │ALDEA NICULINA │A │ │T165/ │extravilan │269 │753,20 lei │
│ │ │ │ │ │ │P1371/42│ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│2 │BRĂILA │IANCA │MITREA GHEORGHE │A │ │T165/ │extravilan │257 │719,60 lei │
│ │ │ │ │ │ │P134/43 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│3 │BRĂILA │IANCA │TRUFAŞ GHEORGHE │A │ │T165/ │extravilan │1584 │4.435,20 lei│
│ │ │ │ │ │ │P1371/44│ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│4 │BRĂILA │IANCA │MUŞAT RADIAN, │A │ │T165/ │extravilan │41 │114,80 lei │
│ │ │ │MUŞAT ALOMAN │ │ │P1371/45│ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │2151 │6.022,80 lei│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 72+110 - 72+534, UAT Ianca, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │IANCA │MITREA │A │73445/ │T166/ │extravilan │5209 │14.585,20 │
│ │ │ │LAURENTIU-ANDREI │ │73445 │P1402/40│ │ │lei │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│2 │BRĂILA │IANCA │TERŢIU NICU │A │ │T166/ │extravilan │2200 │6.160,00 lei│
│ │ │ │ │ │ │P1402/3 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│3 │BRĂILA │IANCA │TERŢIU RĂDUŢ │A │ │T166/ │extravilan │4875 │13.650,00 │
│ │ │ │ │ │ │P1402/2 │ │ │lei │
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │12284 │34.395,20 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 72+540 - 72+650, UAT Ianca, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │IANCA │MITREA FLORICA │A │ │T167/ │extravilan │10612 │29.713,60 │
│ │ │ │ │ │ │P1406/27│ │ │lei │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │T167/ │ │ │27.728,40 │
│2 │BRĂILA │IANCA │GAGU GEORGETA │A │ │P1406/ │extravilan │9903 │lei │
│ │ │ │ │ │ │142 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │72516/ │T167/ │ │ │28.000,00 │
│3 │BRĂILA │IANCA │BARBUCEANU MARIN │A │72516 │P1406/ │extravilan │10000 │lei │
│ │ │ │ │ │ │140 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│4 │BRĂILA │IANCA │BĂRBUCEANU STEFAN│A │ │T167/ │extravilan │4535 │12.698,00 │
│ │ │ │ │ │ │P1406 │ │ │lei │
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │35050 │98.140,00 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL UAT IANCA, JUDEŢUL BRĂILA │159535 │472.085,20 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 73+650 - 74+200, UAT Traian, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │TRAIAN │MUNTEANU MARIŢA │A │ │T4/P7 │extravilan │112 │414,40 lei │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│2 │BRĂILA │TRAIAN │SANAPLOIANU D │A │ │T4/P8 │extravilan │5737 │21.226,90 │
│ │ │ │CONSTANŢA │ │ │ │ │ │lei │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│3 │BRĂILA │TRAIAN │BERECHET │A │ │T4/P9 │extravilan │12277 │45.424,90 │
│ │ │ │PARASCHIVULA │ │ │ │ │ │lei │
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │18126 │67.066,20 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 74+210 - 75+135, UAT Traian, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │TRAIAN │AGRO PERILAND - │A │75194/ │T5/P16/1│extravilan │26137 │96.706,90 │
│ │ │ │S.R.L. BRAILA │ │75194 │ │ │ │lei │
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │26137 │96.706,90 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 75+140 - 75+759, UAT Traian, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │661 │2.445,70 lei│
├────┤BRĂILA │TRAIAN │AGRO PERILAND - │A │75195/ │T5/1/P16│extravilan ├──────────┼────────────┤
│2 │ │ │S.R.L. BRAILA │ │75195 │/3/2 │ │17520 │64.824,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │lei │
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │18181 │67.269,70 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 75+763 - 76+100, UAT Traian, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │TRAIAN │AGRO PERILAND - │A │75189/ │T6/P18/1│extravilan │9382 │34.713,40 │
│ │ │ │S.R.L. BRAILA │ │75189 │ │ │ │lei │
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │9382 │34.713,40 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 76+110 - 76+444, UAT Traian, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │TRAIAN │CRESTEZ COSTEA │A │ │T6/1/P18│extravilan │580 │2.146,00 lei│
│ │ │ │ │ │ │/1/7 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│2 │BRĂILA │TRAIAN │PÎRLOG GHEORGHE │A │ │T6/1/P18│extravilan │9433 │34.902,10 │
│ │ │ │ │ │ │/1/8 │ │ │lei │
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │10013 │37.048,10 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 76+448 - 76+745, UAT Traian, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │TRAIAN │TOMA MARIA ODETA,│A │2536/ │T6/1/P18│extravilan │442 │1.635,40 lei│
│ │ │ │TOMA TUDOREL │ │71165 │/5/13/2 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │PERIANU MARIA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PERIANU │ │3268/ │T6/1/18/│ │ │31.783,00 │
│2 │BRĂILA │TRAIAN │CRISTIAN-MIHAI, │A │71055 │5/14 │extravilan │8590 │lei │
│ │ │ │PERIANU │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA-MANDICA │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │9032 │33.418,40 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 76+753 - 77+000, UAT Traian, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┤
│ │ │ │PERIANU MARIA, │ │ │ │ │ │ │
│1 │BRĂILA │TRAIAN │PERIANU CRISTIAN │A │3267/ │T6/1/P34│extravilan │2612 │9.664,40 lei│
│ │ │ │MIHAI, PERIANU │ │71054 │/5 │ │ │ │
│ │ │ │ELENA MANDICA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│2 │BRĂILA │TRAIAN │GROZEA GHERGHINA │A │ │T6/1/P34│extravilan │2369 │8.765,30 lei│
│ │ │ │ │ │ │/4 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│3 │BRĂILA │TRAIAN │PERIANU MARIA │A │2596/ │T6/1/P4/│extravilan │1074 │3.973,80 lei│
│ │ │ │ODETA │ │74140 │1 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│4 │BRĂILA │TRAIAN │PERIANU MARIA │A │2595/ │T6/1/P3 │extravilan │2625 │9.712,50 lei│
│ │ │ │ODETA │ │74138 │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │8680 │32.116,00 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 81+000 - 81+179, UAT Traian, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┤
│ │ │ │DEAC TINCUTA, │ │ │ │ │ │ │
│1 │BRĂILA │TRAIAN │POPESCU TINCA, │A │ │T29/ │extravilan │1519 │5.620,30 lei│
│ │ │ │POPA VIORICA, │ │ │P150B/8 │ │ │ │
│ │ │ │MIHALACHE ELENA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │RADU ELENA, │ │ │T29/150B│ │ │14.496,60 │
│2 │BRĂILA │TRAIAN │POPESCU GEORGETA,│A │ │/5 │extravilan │3918 │lei │
│ │ │ │POPESCU FLOREA │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │5437 │20.116,90 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 81+183 - 81+700, UAT Traian, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┤
│ │ │ │POPA VIORICA, │ │ │ │ │ │ │
│1 │BRĂILA │TRAIAN │DEAC TINCUŢA, │A │ │T29/ │extravilan │15404 │56.994,80 │
│ │ │ │MIHALACHE ELENA, │ │ │P150A/19│ │ │lei │
│ │ │ │POPESCU TINCA │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │15404 │56.994,80 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL UAT TRAIAN, JUDEŢUL BRĂILA │120392 │445.450,40 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL GENERAL │279927 │917.535,60 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┘

    * Pentru poziţiile în care se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deţinătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016