Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006  privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 338 din 6 aprilie 2022
    *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2022, dându-se textelor o nouă numerotare.
    Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 23 august 2006.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime referitoare la echipamentul individual de protecţie utilizat de lucrători la locul de muncă.

    ART. 2
    Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în totalitate domeniului menţionat la art. 1, fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive şi/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.

    ART. 3
    (1) În sensul prezentei hotărâri, prin echipament individual de protecţie se înţelege orice echipament destinat să fie purtat sau ţinut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop.
    (2) Sunt excluse din definiţia cuprinsă la alin. (1):
    a) îmbrăcămintea de lucru şi uniformele obişnuite care nu sunt proiectate în mod special pentru a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorului;
    b) echipamentul folosit de serviciile de urgenţă şi salvare;
    c) echipamentul individual de protecţie purtat sau folosit de armată, poliţie ori de alte instituţii de ordine publică;
    d) echipamentul individual de protecţie pentru mijloace de transport rutier;
    e) echipamentul sportiv;
    f) echipamentul de autoapărare sau de descurajare;
    g) dispozitivele purtabile pentru detectarea şi semnalizarea riscurilor şi factorilor nocivi.


    ART. 4
    Echipamentul individual de protecţie trebuie utilizat atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protecţie colectivă ori prin măsurile, metodele sau procedurile de organizare a muncii.

    CAP. II
    Obligaţiile angajatorilor
    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale
    ART. 5
    (1) Echipamentul individual de protecţie trebuie să respecte cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului.
    (2) Orice echipament individual de protecţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără să conducă el însuşi la un risc mărit;
    b) să corespundă condiţiilor existente la locul de muncă;
    c) să ia în considerare cerinţele ergonomice şi starea sănătăţii lucrătorului;
    d) să se potrivească în mod corect persoanei care îl poartă, după toate ajustările necesare.


    ART. 6
    În cazul în care prezenţa unor riscuri multiple impune purtarea simultană a mai multor echipamente individuale de protecţie, aceste echipamente trebuie să fie compatibile şi să îşi păstreze eficacitatea în raport cu riscul/riscurile respectiv/respective.

    ART. 7
    Condiţiile de utilizare a echipamentului individual de protecţie, în special durata purtării, sunt determinate în funcţie de gravitatea riscului, frecvenţa expunerii la risc, caracteristicile postului de lucru al fiecărui lucrător şi de performanţa echipamentului individual de protecţie.

    ART. 8
    (1) Echipamentul individual de protecţie este, în principiu, destinat purtării de către o singură persoană.
    (2) Dacă împrejurările impun purtarea echipamentului individual de protecţie de către mai multe persoane, se iau măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că această utilizare nu creează diferiţilor utilizatori nicio problemă de sănătate sau de igienă.

    ART. 9
    În cadrul întreprinderii şi/sau unităţii trebuie să se furnizeze şi să fie disponibile informaţii adecvate privind fiecare echipament individual de protecţie impus în conformitate cu art. 5 şi 6.

    ART. 10
    Echipamentul individual de protecţie se distribuie gratuit de angajator, care asigură buna sa funcţionare şi o stare de igienă satisfăcătoare prin intermediul întreţinerii, reparării şi înlocuirilor necesare.

    ART. 11
    Angajatorul informează mai întâi lucrătorul despre riscurile împotriva cărora îl protejează purtarea echipamentului individual de protecţie.

    ART. 12
    Angajatorul asigură instruirea lucrătorului şi, dacă este cazul, organizează antrenamente pentru modul de purtare a echipamentului individual de protecţie.

    ART. 13
    (1) Echipamentul individual de protecţie poate fi utilizat numai în scopurile specificate şi în conformitate cu fişa de instrucţiuni, cu excepţia împrejurărilor specifice şi excepţionale.
    (2) Instrucţiunile trebuie să fie pe înţelesul lucrătorilor.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Evaluarea echipamentului individual de protecţie
    ART. 14
    (1) Înainte de a alege echipamentul individual de protecţie, angajatorul trebuie să evalueze dacă echipamentul individual de protecţie pe care intenţionează sa îl folosească îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 5 şi 6.
    (2) Această evaluare cuprinde:
    a) analiza şi evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace;
    b) definirea caracteristicilor pe care trebuie să le posede echipamentul individual de protecţie pentru a fi eficace împotriva riscurilor prevăzute la lit. a), luându-se în considerare orice riscuri pe care le poate crea echipamentul în sine;
    c) compararea caracteristicilor echipamentului individual de protecţie disponibil cu caracteristicile prevăzute la lit. b).


    ART. 15
    Evaluarea prevăzută la art. 14 este revizuită în funcţie de modificările aduse oricărui element al echipamentului individual de protecţie.

    ART. 16
    Anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, au un caracter orientativ şi conţin informaţii utile pentru angajator privind alegerea echipamentelor individuale de protecţie care trebuie să fie furnizate lucrătorilor, în condiţiile art. 14.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor
    ART. 17
    Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora sunt informaţi cu privire la toate măsurile ce trebuie luate în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, atunci când aceştia utilizează echipamente individuale de protecţie la locul de muncă.

    ART. 18
    Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora cu privire la problemele la care se face referire în prezenta hotărâre, inclusiv în anexele la aceasta, se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 19
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

    Prezenta hotărâre transpune Directiva 89/656/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecţie la locul de muncă [a 3-a directivă specifică în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L393/1989.
    NOTĂ:
    Reproducem mai jos menţiunea privind transpunerea normelor comunitare din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2021, care nu este încorporată în forma republicată a Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţie proprie a actului modificator:

    Prezenta hotărâre transpune Directiva (UE) 2019/1.832 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de modificare a anexelor I, II şi III la Directiva 89/656/CEE a Consiliului cu privire la adaptări de natură pur tehnică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 279 din 31 octombrie 2019.
    ANEXA 1

    RISCURI
    în ceea ce priveşte părţi ale corpului care trebuie protejate de echipamente individuale de protecţie*)
    *) Această listă de riscuri/părţi ale corpului este doar orientativă, nu exhaustivă. Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un echipament individual de protecţie şi caracteristicile sale în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, republicată.

┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ │ │CHIMICE │ │ │
│ │FIZICE │(inclusiv nanomateriale)**) │AGENŢI BIOLOGICI │ALTE RISCURI │
│ │ │**) A se vedea Recomandarea privind definiţia │(conţinuţi în) │ │
│ │ │nanomaterialelor (2011/696/UE). │ │ │
│ ├───────────────────────────┬──────┬────────────┬───────────────────────────┬───────────┴─────────┬──────────────┬───────────────────────┬──────┼────────┬─────────────────────┬──────────┼────┬──────┬────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MATERIALE,│ │ │ │
│ │MECANICE │ZGOMOT│TERMICE │ELECTRICE │RADIAŢIE │AEROSOLI │LICHIDE │ │AEROSOLI│LICHIDE │PERSOANE, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ANIMALE │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │GAZE │ │ │ETC. │ │LIPSĂ │LIPSA │
│ ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼──────┼───────┬────┼─────────────┬─────────────┼───────────┬─────────┼──────┬───────┼──────────┬────────────┤ŞI ├────────┼────────┬────────────┼──────────┤ÎNEC│OXIGEN│DE │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Căldură│ │ │ │ │ │ │ │ │Împroşcări, │VAPORI│Solide │Contact │Împroşcări, │Contact │ │ │VIZIBILITATE│
│ │^ │^ │^ │^ │^ │^ │^ │ │şi/sau │Frig│Electrocutare│Electricitate│Neionizantă│Ionizantă│Solizi│Lichizi│Scufundare│pulverizări,│ │şi │direct │pulverizări,│direct │ │ │ │
│ │(1)│(2)│(3)│(4)│(5)│(6)│(7)│ │foc │ │^(8) │statică │^(9) │ │^(10) │^(11) │ │jeturi │ │lichide │şi │jeturi │şi │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │indirect│ │indirect │ │ │ │
├─────────┬───┬────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───────┼────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┼──────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │ │Craniu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Cap├────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───────┼────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┼──────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │ │Întregul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cap │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┴────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───────┼────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┼──────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │Urechi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───────┼────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┼──────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │Ochi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───────┼────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┼──────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │Faţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───────┼────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┼──────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │Căi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │respiratorii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───────┼────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┼──────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│PĂRŢI ALE│Mâini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CORPULUI ├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───────┼────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┼──────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│CARE │Braţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TREBUIE │(părţi) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PROTEJATE├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───────┼────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┼──────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │Picioare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───────┼────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┼──────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │Gambe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(părţi) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───────┼────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┼──────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │Piele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───────┼────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┼──────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │Trunchi/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │abdomen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───────┼────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┼──────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │Părţi ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │corpului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───────┼────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┼──────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │Întregul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │corp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────┴───────┴────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴─────────┴──────┴───────┴──────────┴────────────┴──────┴────────┴────────┴────────────┴──────────┴────┴──────┴────────────┘


    ^(1) Impact cauzat de căderea sau proiectarea obiectelor, coliziune cu un obstacol şi jeturi cu presiune ridicată
    ^(2) Căderi cauzate de alunecare
    ^(3) Căderi de la înălţime
    ^(4) Vibraţii
    ^(5) Comprimarea statică a unei părţi din corp
    ^(6) Leziuni mecanice (abraziune, perforare, tăieturi, muşcături, răni sau înjunghieri)
    ^(7) Riscuri de încâlcire şi prindere
    ^(8) Contact direct şi indirect
    ^(9) Inclusiv lumina solară (alta decât cea survenită în cursul observării directe a soarelui)
    ^(10) Pulberi, vapori, fum şi fibre
    ^(11) Aburi şi ceaţă

    ANEXA 2

    LISTĂ
    neexhaustivă a tipurilor de echipamente individuale de protecţie în ceea ce priveşte riscurile împotriva cărora acestea asigură protecţie

    Echipamente pentru protecţia capului
    – Căşti şi/sau şepci/cagule/acoperăminte pentru cap împotriva:
    – şocurilor cauzate de căderea sau proiectarea obiectelor;
    – coliziunii cu un obstacol;
    – riscurilor mecanice (perforare, abraziune);
    – comprimării statice (zdrobire laterală);
    – riscurilor termice (foc, căldură, frig, solide fierbinţi, inclusiv metale topite);
    – şocului electric şi contactului cu piese sub tensiune neizolate;
    – riscurilor de natură chimică;
    – radiaţiei neionizante (radiaţii UV, IR, radiaţii solare sau radiaţii provenite de la sudură).
    – Plase de păr împotriva riscului de agăţare

    Echipamente pentru protecţia auzului
    – Apărători pentru urechi (inclusiv, de exemplu, apărători pentru urechi montate pe o cască, apărători pentru urechi cu reducere activă a zgomotului, apărători pentru urechi cu comunicare audio)
    – Dopuri pentru urechi (inclusiv, de exemplu, dopuri pentru urechi cu atenuare dependentă de nivel, dopuri pentru urechi personalizate)

    Echipamente pentru protecţia ochilor şi a feţei
    – Ochelari cu braţe, ochelari de protecţie de tip mască şi ecrane faciale de protecţie (lentile de protecţie, dacă este cazul) împotriva:
    – riscurilor mecanice;
    – riscurilor termice;
    – radiaţiei neionizante (radiaţii UV, IR, radiaţii solare sau radiaţii provenite de la sudură);
    – radiaţiei ionizante;
    – aerosolilor solizi şi a lichidelor provenite de la substanţe chimice şi agenţi biologici.

    Echipamente pentru protecţia aparatului respirator
    – Dispozitive de filtrare împotriva:
    – particulelor;
    – gazelor;
    – particulelor şi gazelor;
    – aerosolilor solizi şi/sau lichizi.
    – Dispozitive izolante, inclusiv cu aducţie de aer
    – Dispozitive de autosalvare
    – Echipamente de scufundare

    Echipamente pentru protecţia mâinilor şi a braţelor
    – Mănuşi (inclusiv mitene şi protecţie a braţului) împotriva:
    – riscurilor mecanice;
    – riscurilor termice (căldură, flacără şi frig);
    – şocului electric şi contactului cu piese sub tensiune neizolate (antistatice, conductoare, izolante);
    – riscurilor de natură chimică;
    – agenţilor biologici;
    – radiaţiei ionizante şi contaminării radioactive;
    – radiaţiei neionizante (radiaţii UV, IR, radiaţii solare sau radiaţii provenite de la sudură);
    – riscurilor asociate vibraţiilor.
    – Degetare de cauciuc

    Echipamente pentru protecţia picioarelor şi a gambelor şi protecţie împotriva alunecării
    – Încălţăminte (de exemplu, pantofi, inclusiv în anumite circumstanţe, saboţi, ghete care pot avea vârfuri din oţel) pentru protecţie împotriva:
    – riscurilor mecanice;
    – riscurilor de alunecare;
    – riscurilor termice (căldură, flacără şi frig);
    – şocului electric şi contactului cu piese sub tensiune neizolate (antistatice, conductoare, izolante);
    – riscurilor de natură chimică;
    – riscurilor asociate vibraţiilor;
    – riscurilor de natură biologică.
    – Glezniere detaşabile împotriva riscurilor mecanice
    – Genunchiere împotriva riscurilor mecanice
    – Ghetre împotriva riscurilor mecanice, termice şi de natură chimică şi a agenţilor biologici
    – Accesorii (de exemplu, colţari, crampoane)

    Protecţia pielii - creme protectoare^1)
    ^1) În anumite situaţii, ca urmare a evaluării riscului, cremele protectoare ar putea fi utilizate împreună cu alte echipamente individuale de protecţie, cu scopul de a proteja pielea lucrătorilor împotriva riscurilor conexe. Cremele protectoare sunt echipamente individuale de protecţie în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, republicată, întrucât acest tip de echipament poate fi considerat, în anumite situaţii, ca fiind „suplimentar sau accesoriu“. Cu toate acestea, cremele protectoare nu sunt echipamente individuale de protecţie în conformitate cu definiţia de la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului
    – Ar putea exista creme protectoare împotriva:
    – radiaţiei neionizante (radiaţii UV, IR, radiaţii solare sau radiaţii provenite de la sudură);
    – radiaţiei ionizante;
    – substanţelor chimice;
    – agenţilor biologici;
    – riscurilor termice (căldură, flacără şi frig).

    Echipamente pentru protecţia corpului/alte echipamente pentru protecţia pielii
    – Echipamentele individuale de protecţie împotriva căderilor de la înălţime, precum opritoare de cădere retractabile, hamuri pentru întreg corpul, hamuri pentru scaune, centuri de poziţionare în timpul lucrului şi de limitare a deplasării şi cordoane pentru poziţionare în timpul lucrului, dispozitive de absorbţie a energiei, opritoare de cădere tip ghidaj incluzând un cordon de ancorare, dispozitive de ajustare a corzii, dispozitive de ancorare care nu sunt concepute să fie permanent fixate şi care nu necesită lucrări de ataşare înainte de utilizare, piese de legătură, cordoane, hamuri pentru salvare
    – Îmbrăcăminte de protecţie, inclusiv de protecţie a întregului corp (şi anume combinezoane, salopete) şi de protecţie a unor părţi ale corpului (şi anume ghetre, pantaloni, jachete, veste, şorţuri, genunchiere, glugi, cagule) împotriva:
    – riscurilor mecanice;
    – riscurilor termice (căldură, flacără şi frig);
    – substanţelor chimice;
    – agenţilor biologici;
    – radiaţiei ionizante şi contaminării radioactive;
    – radiaţiei neionizante (radiaţii UV, IR, radiaţii solare sau radiaţii provenite de la sudură);
    – şocului electric şi contactului cu piese sub tensiune neizolate (antistatice, conductoare, izolante);
    – riscurilor de agăţare şi prindere.
    – Veste de salvare pentru prevenirea înecării şi mijloace de plutire
    – Echipamente individuale de protecţie pentru semnalizarea vizuală a prezenţei utilizatorului

    ANEXA 3

    LISTĂ
    neexhaustivă a activităţilor şi sectoarelor de activitate care pot necesita utilizarea de echipament individual de protecţie*)
    I. Riscuri fizice

┌─────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┐
│ │ │Exemple de │ │
│ │Părţi ale │activităţi în │ │
│ │corpului │care poate fi │ │
│ │afectate. │necesară │ │
│Riscuri │Tip de │utilizarea │Industrie şi │
│ │echipament │tipului │sectoare │
│ │individual de │corespunzător de│ │
│ │protecţie │echipament │ │
│ │ │individual de │ │
│ │ │protecţie*) │ │
├─────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│1 │2 │3 │4 │
├─────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┤
│Fizice - mecanice │
├─────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┤
│ │ │- Lucrări pe, │ │
│ │ │sub sau în │ │
│ │ │vecinătatea │ │
│ │ │schelelor şi │ │
│ │ │locurilor de │ │
│ │ │muncă la │ │
│ │ │înălţime │ │
│ │ │- Lucrări de │ │
│ │ │construcţii şi │ │
│ │ │lucrări rutiere │ │
│ │ │- Montarea şi │ │
│ │ │demontarea │ │
│ │ │cofrajelor │ │
│ │ │- Lucrări de │ │
│ │ │asamblare şi │ │
│ │ │instalare a │ │
│ │ │schelelor │ │
│ │ │- Lucrări de │ │
│ │ │asamblare şi │ │
│ │ │instalare │ │
│ │ │- Lucrări de │ │
│ │ │demolare │ │
│ │ │- Lucrări cu │ │
│ │ │explozibili │ │
│ │ │- Lucrări în │ │
│ │ │mine, şanţuri, │ │
│ │ │puţuri şi │ │
│ │ │galerii │ │
│ │ │- Lucrări în │ │
│ │ │vecinătatea │ │
│ │ │lifturilor, a │- Construcţii │
│ │ │dispozitivelor │de clădiri │
│ │ │de ridicare, a │- Lucrări de │
│ │ │macaralelor şi a│construcţii │
│ │ │transportoarelor│civile │
│ │ │- Lucrări în │- Lucrări de │
│ │ │subteran, │fabricare, │
│ │ │cariere, │instalare şi │
│ │ │excavări la │întreţinere a │
│ │ │suprafaţă │maşinilor │
│ │ │- Lucrări la │- Lucrări de │
│ │ │furnale │construcţii │
│ │ │industriale, │navale │
│ │ │containere, │- Lucrări │
│ │ │maşini, │miniere │
│ │ │silozuri, │- Lucrări de │
│ │Craniu │buncăre şi │producţie de │
│ │Cască de │conducte │energie │
│ │protecţie │- Lucrări în │- Lucrări de │
│ │ │abatoare şi pe │construcţie şi │
│ │ │linia de tăiere │întreţinere de │
│ │ │din abatoare │infrastructură │
│ │ │- Manipularea │- Industria │
│ │ │sau transportul │fierului şi a │
│ │ │şi depozitarea │oţelului │
│ │ │de încărcături │- Lucrări în │
│ │ │- Lucrări │abatoare │
│ │ │silvice │- Lucrări de │
│ │ │- Lucrări pe │manevră │
│ │ │poduri metalice,│feroviare │
│ │ │construcţii │- Porturi, │
│ │ │metalice înalte,│transport şi │
│ │ │structuri │logistică │
│ │ │hidraulice din │- Industria │
│ │ │metal, furnale, │forestieră │
│ │ │oţelării şi │ │
│ │ │laminoare, │ │
│ │ │containere mari,│ │
│ │ │conducte mari, │ │
│ │ │cazane şi │ │
│ │ │centrale │ │
│ │ │electrice │ │
│ │ │- Terasamente şi│ │
│ │ │lucrări în │ │
│ │ │piatră │ │
│ │ │- Lucrări cu │ │
│ │ │bolţuri │ │
│ │ │- Lucrări la │ │
│ │ │furnale, │ │
│ │ │instalaţii de │ │
│ │ │concasare fină, │ │
│ │ │oţelării, │ │
│ │ │laminoare, │ │
│ │ │ateliere │ │
│ │ │metalurgice, │ │
│ │ │forjare, │ │
│ │ │matriţare la │ │
│ │ │cald şi turnare │ │
│ │ │- Lucrări care │ │
│ │ │implică │ │
│ │ │deplasarea pe │ │
│Impact cauzat│ │biciclete şi pe │ │
│de căderea │ │biciclete │ │
│sau │ │propulsate │ │
│proiectarea │ │mecanic │ │
│obiectelor, ├───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│coliziune cu │ │- Lucrări de │ │
│un obstacol │ │sudură, polizare│ │
│şi jeturi cu │ │şi debitare │ │
│presiune │ │- Lucrări │- Construcţii │
│ridicată │ │manuale de │de clădiri │
│ │ │ciocănire │- Lucrări de │
│ │ │- Lucrări de │construcţii │
│ │ │găurire şi │civile │
│ │ │gravare │- Lucrări de │
│ │ │- Lucrări de │fabricare, │
│ │ │tăiere şi │instalare şi │
│ │ │prelucrare a │întreţinere a │
│ │ │pietrei │maşinilor │
│ │ │- Lucrări cu │- Lucrări de │
│ │ │bolţuri │construcţii │
│ │ │- Utilizarea de │navale │
│ │Ochi şi/sau │maşini a căror │- Lucrări │
│ │faţă │funcţionare se │miniere │
│ │Ochelari cu │bazează pe │- Lucrări de │
│ │braţe, │îndepărtarea │producţie de │
│ │ochelari de │şpanului în │energie │
│ │protecţie de │cazul │- Lucrări de │
│ │tip mască şi │prelucrării de │construcţie şi │
│ │ecrane faciale │materiale care │întreţinere de │
│ │de protecţie │produc şpan │infrastructură │
│ │ │- Matriţarea la │- Industriile │
│ │ │cald │fierului şi │
│ │ │- Îndepărtarea │oţelului │
│ │ │şi mărunţirea │- Industriile │
│ │ │cioburilor │metalurgice şi │
│ │ │- Pulverizarea │de prelucrare a│
│ │ │de substanţe │lemnului │
│ │ │abrazive │- Cioplirea │
│ │ │- Utilizarea de │pietrei │
│ │ │maşini de tăiat │- Grădinărit │
│ │ │arboret şi de │- Asistenţă │
│ │ │fierăstraie cu │medicală │
│ │ │lanţ │- Silvicultură │
│ │ │- Proceduri │ │
│ │ │stomatologice şi│ │
│ │ │chirurgicale │ │
│ ├───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │- Lucrări de │ │
│ │ │construcţii şi │ │
│ │ │lucrări rutiere │ │
│ │ │- Montarea şi │ │
│ │ │demontarea │ │
│ │ │cofrajelor │ │
│ │ │- Lucrări de │ │
│ │ │asamblare şi │ │
│ │ │instalare a │ │
│ │ │schelelor │ │
│ │ │- Lucrări de │- Construcţii │
│ │ │demolare │de clădiri │
│ │ │- Lucrări cu │- Lucrări de │
│ │ │explozibili │construcţii │
│ │ │- Lucrări de │civile │
│ │ │tăiere şi │- Lucrări de │
│ │ │prelucrare a │fabricare, │
│ │ │pietrei │instalare şi │
│ │ │- Lucrări în │întreţinere a │
│ │ │abatoare şi │maşinilor │
│ │ │linia de tăiere │- Lucrări de │
│ │Picioare şi │din abatoare │construcţii │
│ │gambe (părţi) │- Transport şi │navale │
│ │Încălţăminte │depozitare │- Lucrări │
│ │(pantofi/ │- Lucrări de │miniere │
│ │bocanci) cu │manipulare a │- Lucrări de │
│ │vârfuri de │formelor în │producţie de │
│ │siguranţă sau │industria │energie │
│ │de protecţie │ceramicii │- Lucrări de │
│ │Încălţăminte cu│- Manipularea de│construcţie şi │
│ │protecţie │blocuri de carne│întreţinere de │
│ │pentru │congelată şi │infrastructură │
│ │metatarsiene │butoaie metalice│- Industria │
│ │ │de alimente │fierului şi a │
│ │ │conservate │oţelului │
│ │ │- Producţia, │- Lucrări în │
│ │ │tratarea şi │abatoare │
│ │ │prelucrarea │- Companiile de│
│ │ │produselor din │logistic │
│ │ │sticlă plată şi │- Industria │
│ │ │a recipientelor │prelucrătoare │
│ │ │din sticlă │- Industria │
│ │ │- Lucrări de │sticlei │
│ │ │transformare şi │- Industria │
│ │ │întreţinere │forestieră │
│ │ │- Lucrări │ │
│ │ │silvice │ │
│ │ │- Lucrări de │ │
│ │ │construcţii în │ │
│ │ │beton şi plăci │ │
│ │ │prefabricate, │ │
│ │ │care presupun │ │
│ │ │montarea şi │ │
│ │ │demontarea │ │
│ │ │cofrajelor │ │
├─────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │- Lucrări pe │ │
│ │ │şantiere şi în │ │
│ │ │zone de │ │
│ │ │depozitare │ │
│ │ │- Lucrări de │ │
│ │ │copertare │ │
│ │ │- Lucrări pe │ │
│ │ │poduri metalice,│ │
│ │ │construcţii │ │
│ │ │metalice înalte,│ │
│ │ │stâlpi, turnuri,│ │
│ │ │structuri │ │
│ │ │hidraulice din │ │
│ │ │metal, furnale, │ │
│ │ │oţelării şi │ │
│ │ │laminoare, │ │
│ │ │containere mari,│ │
│ │ │conducte mari, │ │
│ │ │cazane şi │ │
│ │ │centrale │ │
│ │ │electrice │ │
│ │ │- Construcţia de│ │
│ │ │cuptoare, │ │
│ │ │instalaţii de │ │
│ │ │încălzire şi │ │
│ │ │ventilare şi │ │
│ │ │îmbinarea de │ │
│ │ │metale │ │
│ │ │- Lucrări cu │ │
│ │ │furnale, │ │
│ │ │instalaţii de │ │
│ │ │concasare fină, │ │
│ │ │oţelării, │ │
│ │ │laminoare, │ │
│ │ │ateliere │ │
│ │ │metalurgice, │ │
│ │ │forjare, │ │
│ │ │matriţare la │ │
│ │ │cald, presări la│ │
│ │ │cald şi │ │
│ │ │trefilare │ │
│ │ │- Lucrări în │ │
│ │ │cariere, │ │
│ │ │exploatări │ │
│ │ │miniere la zi şi│ │
│ │ │halde │ │
│ │ │- Lucrări de │ │
│ │ │manipulare a │ │
│ │ │formelor în │ │
│ │ │industria │ │
│ │ │ceramicii │ │
│ │ │- Căptuşirea │ │
│ │ │cuptoarelor din │ │
│ │ │industria │ │
│ │ │ceramicii │ │
│ │ │- Lucrări de │ │
│ │ │manevră │ │
│ │ │feroviare │ │
├─────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │- Construcţii │
│ │ │ │de clădiri │
│ │ │ │- Lucrări de │
│ │ │ │construcţii │
│ │ │ │civile │
│ │ │- Lucrări pe │- Lucrări de │
│ │ │suprafeţe │construcţii │
│Căderi │Picioare │alunecoase │navale │
│cauzate de │Încălţăminte │- Lucrări în │- Lucrări în │
│alunecare │antiderapantă │medii cu │abatoare │
│ │ │umiditate │- Lucrări de │
│ │ │ │curăţare │
│ │ │ │- Industriile │
│ │ │ │alimentare │
│ │ │ │- Grădinărit │
│ │ │ │- Industria │
│ │ │ │pescuitului │
├─────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │- Lucrări pe │ │
│ │ │schele │ │
│ │ │- Asamblarea de │ │
│ │ │piese │ │
│ │ │prefabricate │ │
│ │ │- Lucrări pe │ │
│ │ │stâlpi │ │
│ │ │- Lucrări de │ │
│ │ │copertare │ │
│ │ │- Lucrări pe │ │
│ │ │suprafeţe │ │
│ │ │verticale sau │- Construcţii │
│ │Întregul corp │înclinate │de clădiri │
│ │Echipamente │- Lucrări în │- Lucrări de │
│ │individuale de │cabine de │construcţii │
│Căderi de la │protecţie │macarale │civile │
│înălţime │concepute să │amplasate la │- Lucrări de │
│ │oprească sau să│mare înălţime │construcţii │
│ │prevină căderi │- Lucrări în │navale │
│ │de la înălţime │cabine de │- Lucrări de │
│ │ │stivuitoare şi │întreţinere a │
│ │ │elevatoare │infrastructurii│
│ │ │amplasate la │ │
│ │ │mare înălţime în│ │
│ │ │depozite │ │
│ │ │- Lucrări în │ │
│ │ │partea │ │
│ │ │superioară a │ │
│ │ │turnurilor de │ │
│ │ │sondă │ │
│ │ │- Lucrări în │ │
│ │ │puţuri şi │ │
│ │ │canalizări │ │
├─────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │- Industriile │
│ │ │ │prelucrătoare │
│ │Mâini │- Lucrări cu │- Lucrări de │
│Vibraţii │Mănuşi de │unelte manuale │construcţii │
│ │protecţie │ │- Lucrări de │
│ │ │ │construcţii │
│ │ │ │civile │
├─────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Genunchi │- Montarea de │- Construcţii │
│ │(părţi ale │blocuri, plăci │de clădiri │
│ │gambei) │ceramice şi │- Lucrări de │
│ │Genunchiere │pavaje │construcţii │
│ │ │ │civile │
│Comprimarea ├───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│statică │ │ │- Construcţii │
│a unei părţi │ │ │de clădiri │
│din corp │Picioare │- Lucrări de │- Lucrări de │
│ │Încălţăminte │demolare │construcţii │
│ │cu vârfuri de │- Manipularea de│civile │
│ │protecţie │încărcături │- Transport şi │
│ │ │ │depozitare │
│ │ │ │- Întreţinere │
├─────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │- Lucrări cu │ │
│ │ │unelte manual │ │
│ │ │- Lucrări de │ │
│ │ │sudură şi de │ │
│ │ │forjare │ │
│ │ │- Lucrări de │- Construcţii │
│ │ │polizare şi │de clădiri │
│ │ │debitare │- Lucrări de │
│ │ │- Lucrări de │construcţii │
│ │ │gravare │civile │
│ │ │- Lucrări de │- Lucrări de │
│ │ │tăiere şi │construcţii │
│ │ │prelucrare a │navale │
│ │ │pietrei │- Lucrări │
│ │Ochi şi/sau │- Utilizarea de │miniere │
│ │faţă │maşini a căror │- Lucrări de │
│ │Ochelari cu │funcţionare se │producţie de │
│ │braţe, ochelari│bazează pe │energie │
│ │de protecţie │îndepărtarea │- Lucrări de │
│ │de tip mască, │şpanului în │întreţinere a │
│ │ecrane faciale │cazul │infrastructurii│
│ │de protecţie │prelucrării de │- Industriile │
│ │ │materiale care │fierului şi │
│ │ │produc şpan │oţelului │
│ │ │- Matriţarea la │- Industriile │
│ │ │cald │metalurgice şi │
│ │ │- Îndepărtarea │de prelucrare a│
│ │ │şi mărunţirea │lemnului │
│ │ │cioburilor │- Cioplirea │
│ │ │- Pulverizarea │pietrei │
│ │ │de substanţe │- Grădinărit │
│ │ │abrazive │- Silvicultură │
│ │ │- Utilizarea de │ │
│ │ │maşini de tăiat │ │
│ │ │arboret şi de │ │
│Leziuni │ │fierăstraie cu │ │
│mecanice │ │lanţ │ │
│(abraziune, ├───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│perforare, │ │- Lucrări cu │ │
│tăieturi, │ │cadre din oţel │ │
│muşcături, │ │- Manipularea de│- Construcţii │
│răni sau │ │obiecte cu │de clădiri │
│înjunghiere) │ │muchii ascuţite,│- Lucrări de │
│ │ │cu excepţia │construcţii │
│ │ │maşinilor care │civile │
│ │ │prezintă riscul │- Lucrări de │
│ │Mâini │ca mănuşa să fie│construcţii │
│ │Mănuşi de │prinsă │navale │
│ │protecţie │- Utilizarea │- Lucrări de │
│ │împotriva │obişnuită a │întreţinere a │
│ │riscurilor │cuţitelor de │infrastructurii│
│ │mecanice │mână în │- Industriile │
│ │ │producţie şi │prelucrătoare │
│ │ │abatoare │- Industria │
│ │ │- Schimbarea │alimentară │
│ │ │cuţitelor la │- Lucrări în │
│ │ │maşinile de │abatoare │
│ │ │tăiat │- Industria │
│ │ │- Lucrări │forestieră │
│ │ │silvice │ │
│ │ │- Grădinărit │ │
│ ├───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Antebraţe │- Lucrări de │- Industria │
│ │Protecţia │dezosare şi │alimentară │
│ │braţului │tranşare │- Lucrări în │
│ │ │ │abatoare │
│ ├───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Trunchi/Abdomen│ │ │
│ │/ │ │ │
│ │Picioare │- Utilizarea │ │
│ │Şorţuri de │obişnuită a │- Industria │
│ │protecţie, │cuţitelor de │alimentară │
│ │ghetre, │mână în │- Lucrări în │
│ │pantaloni │producţie şi │abatoare │
│ │rezistenţi la │abatoare │- Industria │
│ │penetrare │- Lucrări │forestieră │
│ │(pantaloni │silvice │ │
│ │rezistenţi la │ │ │
│ │tăiere) │ │ │
├─────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │- Construcţii │
│ │ │- Lucrări de │de clădiri │
│ │ │construcţii şi │- Lucrări de │
│ │ │lucrări rutiere │construcţii │
│ │Picioare │- Lucrări de │civile │
│ │Încălţăminte │demolare │- Lucrări de │
│ │rezistentă la │- Montarea şi │construcţii │
│ │penetrare │demontarea │navale │
│ │ │cofrajelor │- Lucrări │
│ │ │- Lucrări │miniere │
│ │ │silvice │- Industria │
│ │ │ │forestieră │
├─────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │- Agăţarea în │ │
│ │ │piesele │ │
│ │Întregul corp │maşinilor │- Construcţia │
│ │Îmbrăcăminte de│- Prindere în │de maşini │
│Riscuri de │protecţie │piesele │- Fabricarea de│
│agăţare şi │folosită acolo │maşinilor │maşini grele │
│prindere │unde există │- Prinderea │- Inginerie │
│ │riscul de │articolelor de │- Construcţii │
│ │agăţare de │îmbrăcăminte în │- Agricultură │
│ │părţi mobile │piesele │ │
│ │ │maşinilor │ │
│ │ │- Târâre │ │
├─────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┤
│Fizice - zgomot │
├─────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┤
│ │ │- Utilizarea de │ │
│ │ │prese metalice │ │
│ │ │- Lucrări care │ │
│ │ │presupun │ │
│ │ │utilizarea de │- Industria │
│ │ │dispozitive cu │metalurgică │
│ │ │aer comprimat │- Industria │
│ │ │- Activitatea │prelucrătoare │
│ │ │personalului de │- Construcţii │
│ │Urechi │la sol din │de clădiri │
│Zgomot │Antifoane │aeroporturi │- Lucrări de │
│ │ │- Lucrări cu │construcţii │
│ │ │unelte electrice│civile │
│ │ │- Lucrări cu │- Industria │
│ │ │explozibili │aeronautică │
│ │ │- Lucrări de │- Lucrări │
│ │ │batere a │miniere │
│ │ │piloţilor │ │
│ │ │- Prelucrarea │ │
│ │ │lemnului şi a │ │
│ │ │textilelor │ │
├─────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┤
│Fizice - termice │
├─────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┤
│ │ │- Lucrări cu │ │
│ │ │expunere la │ │
│ │Faţă/Întregul │temperaturi │ │
│ │cap │ridicate, │ │
│ │Măşti de │căldură radiantă│- Industria │
│ │sudură, căşti/ │sau foc │fierului şi │
│ │şepci de │- Manipularea de│oţelului │
│ │protecţie │materiale │- Industria │
│ │împotriva │incandescente │metalurgică │
│ │căldurii sau a │sau staţionarea │- Servicii de │
│ │focului, glugi │în apropierea │întreţinere │
│ │de protecţie │acestora │- Industria │
│ │împotriva │- Lucrări cu │prelucrătoare │
│ │căldurii şi/sau│pistoale de │ │
│ │a focului │sudură pentru │ │
│ │ │materiale │ │
│ │ │plastice │ │
│ ├───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │- Industria │
│ │Trunchi/Abdomen│ │fierului şi │
│ │/ │- Lucrări de │oţelului │
│ │Picioare │sudură şi de │- Industria │
│ │Şorţuri de │forjare │metalurgică │
│ │protecţie, │- Lucrări de │- Servicii de │
│ │ghetre │turnare │întreţinere │
│ │ │ │- Industria │
│ │ │ │prelucrătoare │
│ ├───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │- Lucrări de │ │
│ │ │sudură şi de │ │
│ │ │forjare │ │
│ │ │- Lucrări cu │- Industria │
│ │Mâini │expunere la │fierului şi │
│ │Mănuşi de │temperaturi │oţelului │
│ │protecţie │ridicate, │- Industria │
│Căldură şi/ │împotriva │căldură radiantă│metalurgică │
│sau foc │căldurii şi/sau│sau foc │- Servicii de │
│ │a flăcărilor │- Manipularea de│întreţinere │
│ │ │materiale │- Industria │
│ │ │incandescente │prelucrătoare │
│ │ │sau staţionarea │ │
│ │ │în apropierea │ │
│ │ │acestora │ │
│ ├───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │- Lucrări de │- Industria │
│ │ │sudură şi de │fierului şi │
│ │ │forjare │oţelului │
│ │Antebraţe │- Manipularea de│- Industria │
│ │Manşoane │materiale │metalurgică │
│ │ │incandescente │- Servicii de │
│ │ │sau staţionarea │întreţinere │
│ │ │în apropierea │- Industria │
│ │ │acestora │prelucrătoare │
│ ├───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │- Industria │
│ │Picioare │- Manipularea de│fierului şi │
│ │Încălţăminte de│materiale │oţelului │
│ │protecţie │incandescente │- Industria │
│ │împotriva │sau staţionarea │metalurgică │
│ │căldurii şi/sau│în apropierea │- Servicii de │
│ │a flăcărilor │acestora │întreţinere │
│ │ │ │- Industria │
│ │ │ │prelucrătoare │
│ ├───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Părţi ale │ │- Industria │
│ │corpului/ │- Lucrări cu │fierului şi │
│ │Întregul corp │expunere la │oţelului │
│ │Îmbrăcăminte de│temperaturi │- Industria │
│ │protecţie │ridicate, │metalurgică │
│ │împotriva │căldură radiantă│- Industria │
│ │căldurii şi/sau│sau foc │forestieră │
│ │a flăcărilor │ │ │
├─────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │- Construcţii │
│ │ │ │de clădiri │
│ │Mâini │- Lucrări în aer│- Lucrări de │
│ │Mănuşi de │liber în │construcţii │
│ │protecţie │condiţii extreme│civile │
│ │împotriva │de frig │- Lucrări de │
│ │frigului │- Lucrări în │construcţii │
│ │Picioare │camere │navale │
│ │Încălţăminte de│frigorifice │- Lucrări │
│ │protecţie │- Lucrări cu │miniere │
│ │împotriva │lichide │- Industria │
│ │frigului │criogenice │alimentară │
│ │ │ │- Sectorul │
│ │ │ │agriculturii şi│
│ │ │ │al pescuitului │
│ ├───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│Frig │ │ │- Construcţii │
│ │ │ │de clădiri │
│ │ │ │- Lucrări de │
│ │ │ │construcţii │
│ │Părţi ale │- Lucrări în aer│civile │
│ │corpului/ │liber în │- Lucrări de │
│ │Întregul corp, │condiţii │construcţii │
│ │inclusiv capul │meteorologice │navale │
│ │Îmbrăcăminte de│extreme de frig │- Lucrări │
│ │protecţie │- Lucrări în │miniere │
│ │împotriva │camere │- Industria │
│ │frigului │frigorifice │alimentară │
│ │ │ │- Sectorul │
│ │ │ │agriculturii şi│
│ │ │ │al pescuitului │
│ │ │ │- Transport şi │
│ │ │ │depozitare │
├─────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┤
│Fizice - electrice │
├─────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┤
│ │Întregul cap │ │ │
│ │Căşti │ │ │
│ │electroizolante│ │ │
│ │Mâini │ │ │
│ │Mănuşi │ │ │
│ │electroizolante│ │ │
│ │Picioare │ │ │
│ │Încălţăminte │ │ │
│ │electroizolantă│ │ │
│ │Întregul corp/ │- Lucrări în │- Lucrări de │
│ │Mâini/ Picioare│cadrul cărora │producţie de │
│ │Îmbrăcăminte │este posibil │energie │
│ │conductoare │contactul cu │- Transportul │
│ │concepută să │piese sub │şi distribuţia │
│ │fie purtată de │tensiune │de energie │
│Şoc electric │persoane │neizolate sau în│electrică │
│(contact │calificate în │apropierea │- Lucrări de │
│direct sau │timpul │pieselor │întreţinere a │
│indirect) │lucrărilor în │neizolate aflate│instalaţiilor │
│ │cadrul cărora │sub tensiune │industriale │
│ │este posibil │electrică │- Construcţii │
│ │contactul cu │- Lucrări la │de clădiri │
│ │piese sub │sistemul │- Lucrări de │
│ │tensiune │electric │construcţii │
│ │neizolate la o │ │civile │
│ │tensiune │ │ │
│ │nominală a │ │ │
│ │sistemului │ │ │
│ │electric de │ │ │
│ │până la 800 kV │ │ │
│ │pentru curent │ │ │
│ │alternativ şi │ │ │
│ │600 kV pentru │ │ │
│ │curent continuu│ │ │
├─────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │- Manipularea de│ │
│ │ │materii plastice│ │
│ │ │şi de cauciuc │- Industria │
│ │Mâini │- Turnare, │prelucrătoare │
│ │Mănuşi │colectare sau │- Industria │
│ │antistatice │încărcare │furajelor │
│ │Picioare │într-un │- Instalaţiile │
│Electricitate│Încălţăminte │container │de încărcare în│
│statică │antistatică/ │- Lucrări în │saci şi de │
│ │conductoare │apropiere de │ambalare │
│ │Întregul corp │elemente foarte │- Fabricarea, │
│ │Îmbrăcăminte │încărcate, │depozitarea sau│
│ │antistatică │precum benzi │transportarea │
│ │ │transportoare │de explozibili │
│ │ │- Manipularea de│ │
│ │ │explozibili │ │
├─────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┤
│Fizice - radiaţii │
├─────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┤
│ │ │ │- Pescuit şi │
│ │ │ │agricultură │
│ │Cap │- Lucrări în aer│- Construcţii │
│ │Şepci şi căşti │liber │de clădiri │
│ │ │ │- Lucrări de │
│ │ │ │construcţii │
│ │ │ │civile │
│ ├───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │- Lucrări cu │ │
│ │ │căldură radiantă│ │
│ │ │- Operaţiuni la │ │
│ │ │furnale │ │
│ │Ochi │- Lucrări cu │- Industriile │
│ │Ochelari cu │laser │fierului şi │
│ │braţe, ochelari│- Lucrări în aer│oţelului │
│ │de protecţie de│liber │- Industria │
│ │tip mască şi │- Lucrări de │prelucrătoare │
│ │ecrane faciale │sudură şi tăiere│- Pescuit şi │
│ │de protecţie │cu gaze │agricultură │
│ │ │- Activitatea de│ │
│ │ │suflare a │ │
│Radiaţie │ │sticlei │ │
│neionizantă, │ │- Lămpi │ │
│inclusiv │ │germicide │ │
│lumina solară├───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│(alta decât │ │ │- Construcţii │
│cea survenită│ │ │de clădiri │
│în cursul │ │ │- Lucrări de │
│observării │ │ │construcţii │
│directe a │ │ │civile │
│soarelui) │ │ │- Lucrări de │
│ │ │ │construcţii │
│ │ │ │navale │
│ │ │ │- Lucrări │
│ │Întregul corp │ │miniere │
│ │(pielea) │- Lucrări în aer│- Lucrări de │
│ │Echipamente │liber │producţie de │
│ │individuale de │- Lucrări de │energie │
│ │protecţie │sudură electrică│- Lucrări de │
│ │împotriva │- Lămpi │întreţinere a │
│ │razelor │germicide │infrastructurii│
│ │ultraviolete │- Lămpi cu xenon│- Pescuit şi │
│ │naturale şi │ │agricultură │
│ │artificiale │ │- Industria │
│ │ │ │forestieră │
│ │ │ │- Grădinărit │
│ │ │ │- Industria │
│ │ │ │alimentară │
│ │ │ │- Industria │
│ │ │ │materialelor │
│ │ │ │plastic │
│ │ │ │- Industria │
│ │ │ │tipografică │
├─────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Ochi │ │ │
│ │Ochelari cu │ │ │
│ │braţe/ Ochelari│- Lucrări în │- Asistenţă │
│ │de protecţie de│instalaţii cu │medicală │
│ │tip mască de │raze X │- Asistenţă │
│ │protecţie │- Lucrări în │veterinară │
│ │împotriva │spaţii de │- Instalaţie de│
│ │radiaţiei │radiodiagnostic │deşeuri │
│ │ionizante │medical │radioactive │
│ │Mâini │- Lucrări cu │- Lucrări de │
│ │Mănuşi de │produse │producţie de │
│ │protecţie │radioactive │energie │
│ │împotriva │ │ │
│Radiaţie │radiaţiei │ │ │
│ionizante │ionizante │ │ │
│ ├───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Trunchi/Abdomen│ │- Asistenţă │
│ │/ Părţi ale │ │medicală │
│ │corpului │- Lucrări în │- Asistenţă │
│ │Şorţuri de │instalaţii cu │veterinară │
│ │protecţie │raze X │- Asistenţă │
│ │împotriva │- Lucrări în │stomatologică │
│ │razelor X/ │spaţii de │- Urologie │
│ │Haină/Vestă/ │radiodiagnostic │- Chirurgie │
│ │Fustă de │medical │- Radiologie │
│ │protecţie │ │intervenţională│
│ │împotriva │ │- Laboratoare │
│ │razelor X │ │ │
├─────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Cap │ │ │
│ │Acoperăminte │ │- Asistenţă │
│ │pentru cap şi │ │medicală │
│ │şepci │- Locuri de │- Asistenţă │
│ │Echipamente │muncă şi │veterinară │
│ │individuale de │instalaţii │- Asistenţă │
│ │protecţie │medicale cu raze│stomatologică │
│ │împotriva, de │X │- Urologie │
│ │exemplu, │ │- Chirurgie │
│ │dezvoltării de │ │- Radiologie │
│ │tumori │ │intervenţională│
│ │cerebrale │ │ │
│ ├───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Părţi ale │ │ │
│ │corpului │- Lucrări în │ │
│ │Echipamente │instalaţii cu │ │
│ │individuale de │raze X │- Asistenţă │
│ │protecţie │- Lucrări în │medicală │
│ │pentru tiroidă │spaţii de │- Asistenţă │
│ │Echipamente │radiodiagnostic │veterinară │
│ │individuale de │medical │ │
│ │protecţie │ │ │
│ │pentru gonade │ │ │
│ ├───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Întregul corp │- Lucrări în │- Lucrări de │
│ │Îmbrăcăminte de│spaţii de │producţie de │
│ │protecţie │radiodiagnostic │energie │
│ │împotriva │medical │- Instalaţie de│
│ │radiaţiei │- Lucrări cu │deşeuri │
│ │ionizante │produse │radioactive │
│ │ │radioactive │ │
└─────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┘


    *) Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un echipament individual de protecţie şi caracteristicile sale în conformitate cu dispoziţiile din prezenta hotărâre.

    II. Riscuri chimice (inclusiv nanomateriale)

┌──────────────┬────────────┬────────────────┬───────────────┐
│ │ │Exemple de │ │
│ │Părţi ale │activităţi în │ │
│ │corpului │care poate fi │ │
│ │afectate. │necesară │ │
│Riscuri │Tip de │utilizarea │Industrie şi │
│ │echipament │tipului │sectoare │
│ │individual │corespunzător de│ │
│ │de protecţie│echipament │ │
│ │ │individual de │ │
│ │ │protecţie*) │ │
├──────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│1 │2 │3 │4 │
├──────────────┴────────────┴────────────────┴───────────────┤
│Chimice - aerosoli │
├──────────────┬────────────┬────────────────┬───────────────┤
│ │ │- Lucrări de │ │
│ │ │demolare │ │
│ │ │- Lucrări cu │ │
│ │ │explozibili │ │
│ │ │- Lucrări de │ │
│ │ │sablare şi │ │
│ │ │lustruire a │ │
│ │ │suprafeţelor │- Construcţii │
│ │ │- Lucrări în │de clădiri │
│ │ │prezenţa │- Lucrări de │
│ │ │azbestului │construcţii │
│ │ │- Utilizarea de │civile │
│ │ │materiale care │- Lucrări de │
│ │ │sunt compuse din│construcţii │
│ │ │/care conţin │navale │
│ │ │nanoparticule │- Lucrări │
│ │Căile │- Lucrări de │miniere │
│ │respiratorii│sudură │- Industriile │
│ │Dispozitive │- Lucrări de │fierului şi │
│ │de protecţie│curăţare a │oţelului │
│ │a căilor │coşurilor │- Industriile │
│ │respiratorii│- Lucrări pe │metalurgice şi │
│ │împotriva │căptuşeala │de prelucrare a│
│ │particulelor│furnalelor şi a │lemnului │
│ │ │oalelor de │- Industria │
│ │ │turnare, în │autovehiculelor│
│ │ │cazul în care se│- Cioplirea │
│ │ │pot degaja │pietrei │
│ │ │pulberi │- Industria │
│ │ │- Lucrări în │farmaceutică │
│ │ │apropierea │- Asistenţă │
│ │ │oalelor de │medicală │
│ │ │turnare, în │- Prepararea │
│ │ │cazul în care se│citostaticelor │
│ │ │pot degaja │ │
│ │ │vapori de metale│ │
│ │ │grele │ │
│ │ │- Lucrări la │ │
│ │ │gura de │ │
│Solide │ │încărcare a │ │
│(pulberi, │ │furnalelor │ │
│vapori, fum, ├────────────┼────────────────┼───────────────┤
│fibre şi │Mâini │ │- Construcţii │
│nanomateriale)│Mănuşi de │ │de clădiri │
│ │protecţie │- Lucrări în │- Lucrări de │
│ │împotriva │prezenţa │construcţii │
│ │substanţelor│azbestului │civile │
│ │chimice şi │- Utilizarea de │- Lucrări de │
│ │cremă │materiale care │construcţii │
│ │protectoare │sunt compuse din│navale │
│ │ca protecţie│/care conţin │- Lucrări de │
│ │suplimentară│nanoparticule │întreţinere a │
│ │/accesorie │ │instalaţiilor │
│ │ │ │industriale │
│ ├────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │- Lucrări de │ │
│ │ │demolare │ │
│ │ │- Lucrări în │- Construcţii │
│ │ │prezenţa │de clădiri │
│ │ │azbestului │- Lucrări de │
│ │Întregul │- Utilizarea de │construcţii │
│ │corp │materiale care │civile │
│ │Îmbrăcăminte│sunt compuse din│- Lucrări de │
│ │de protecţie│/care conţin │construcţii │
│ │împotriva │nanoparticule │navale │
│ │particulelor│- Lucrări de │- Lucrări de │
│ │solide │curăţare a │întreţinere a │
│ │ │coşurilor │instalaţiilor │
│ │ │- Lucrări de │industriale │
│ │ │preparare a │- Agricultură │
│ │ │produselor de │ │
│ │ │protecţie a │ │
│ │ │plantelor │ │
│ ├────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Ochi │ │- Industria │
│ │Ochelari cu │ │minieră │
│ │braţe/ │- Prelucrarea │- Industriile │
│ │Ochelari de │lemnului │metalurgice şi │
│ │protecţie de│- Lucrări │de prelucrare a│
│ │tip mască şi│rutiere │lemnului │
│ │ecrane │ │- Lucrări de │
│ │faciale de │ │construcţii │
│ │protecţie │ │civile │
├──────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │- Tratament de │ │
│ │Căile │suprafaţă (de │ │
│ │respiratorii│exemplu, │- Industria │
│ │Dispozitive │lăcuirea/ │metalurgică │
│ │de protecţie│vopsirea, │- Industria │
│ │a căilor │sablarea cu │prelucrătoare │
│ │respiratorii│materiale │- Sectorul auto│
│ │împotriva │abrazive) │ │
│ │particulelor│- Curăţarea │ │
│ │ │suprafeţelor │ │
│ ├────────────┼────────────────┼───────────────┤
│Lichide (aburi│ │- Tratament de │ │
│şi ceaţă) │ │suprafaţă │ │
│ │ │- Curăţarea │ │
│ │ │suprafeţelor │ │
│ │Mâini │- Utilizarea de │- Industria │
│ │Mănuşi de │dispozitive cu │metalurgică │
│ │protecţie │jet lichid │- Industria │
│ │împotriva │- Manipulare de │prelucrătoare │
│ │substanţelor│acizi şi soluţii│- Sectorul auto│
│ │chimice │caustice, │ │
│ │ │dezinfectanţi şi│ │
│ │ │substanţe de │ │
│ │ │curăţare │ │
│ │ │corozive │ │
├──────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Întregul │ │ │
│ │corp │- Tratament de │- Industria │
│ │Îmbrăcăminte│suprafaţă │metalurgică │
│ │de protecţie│- Curăţarea │- Industria │
│ │împotriva │suprafeţelor │prelucrătoare │
│ │substanţelor│ │- Sectorul auto│
│ │chimice │ │ │
├──────────────┴────────────┴────────────────┴───────────────┤
│Chimice - lichide │
├──────────────┬────────────┬────────────────┬───────────────┤
│ │ │- Utilizarea de │ │
│ │ │dispozitive cu │ │
│ │ │jet lichid │ │
│ │ │- Manipulare de │ │
│ │ │acizi şi soluţii│- Industria │
│ │ │caustice, │textilelor şi a│
│ │Mâini │dezinfectanţi şi│îmbrăcămintei │
│ │Mănuşi de │substanţe de │- Servicii de │
│ │protecţie │curăţare │curăţare │
│ │împotriva │corozive │- Industria │
│ │substanţelor│- Prelucrarea │autovehiculelor│
│ │chimice │materialelor de │- Servicii de │
│ │ │căptuşire │înfrumuseţare │
│ │ │- Lucrări de │şi de coafură │
│ │ │tăbăcărie │ │
│ │ │- Activitatea │ │
│ │ │din saloanele de│ │
│ │ │coafură şi de │ │
│ │ │înfrumuseţare │ │
│ ├────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │- Manipulare de │- Lucrări de │
│ │Antebraţe │acizi şi soluţii│curăţare │
│ │Mâneci de │caustice, │- Industria │
│Scufundare │protecţie │dezinfectanţi şi│chimică │
│Împroşcări, │împotriva │substanţe de │- Servicii de │
│pulverizări şi│substanţelor│curăţare │curăţare │
│jeturi │chimice │corozive │- Industria │
│ │ │ │autovehiculelor│
│ ├────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │- Utilizarea de │ │
│ │ │dispozitive cu │- Industria │
│ │Picioare │jet lichid │textilelor şi a│
│ │Ghete de │- Manipulare de │îmbrăcămintei │
│ │protecţie │acizi şi soluţii│- Servicii de │
│ │împotriva │caustice, │curăţare │
│ │substanţelor│dezinfectanţi şi│- Industria │
│ │chimice │substanţe de │autovehiculelor│
│ │ │curăţare │ │
│ │ │corozive │ │
│ ├────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │- Utilizarea de │- Lucrări de │
│ │Întregul │dispozitive cu │curăţare │
│ │corp │jet lichid │- Industria │
│ │Îmbrăcăminte│- Manipulare de │chimică │
│ │de protecţie│acizi şi soluţii│- Servicii de │
│ │împotriva │caustice, │curăţare │
│ │substanţelor│dezinfectanţi şi│- Industria │
│ │chimice │substanţe de │autovehiculelor│
│ │ │curăţare │- Agricultură │
│ │ │corozive │ │
├──────────────┴────────────┴────────────────┴───────────────┤
│Chimice - gaze şi vapori │
├──────────────┬────────────┬────────────────┬───────────────┤
│ │ │- Tratament de │ │
│ │ │suprafaţă (de │ │
│ │ │exemplu, │ │
│ │ │lăcuirea/ │ │
│ │ │vopsirea, │ │
│ │ │sablarea cu │ │
│ │ │materiale │ │
│ │ │abrazive) │ │
│ │ │- Curăţarea │ │
│ │ │suprafeţelor │ │
│ │ │- Lucrări în │ │
│ │ │încăperi de │ │
│ │ │fermentaţie şi │- Industria │
│ │ │distilare │metalurgică │
│ │ │- Lucrări în │- Sectorul auto│
│ │ │interiorul │- Industria │
│ │ │rezervoarelor şi│prelucrătoare │
│ │ │digestoarelor │- Servicii de │
│ │Căile │- Lucrări în │curăţare │
│ │respiratorii│containere, │- Producţia de │
│ │Dispozitive │spaţii înguste │băuturi │
│ │de protecţie│şi cuptoare │alcoolice │
│ │a căilor │industriale │- Staţii de │
│ │respiratorii│alimentate cu │epurare a │
│ │împotriva │gaz, în măsura │apelor uzate │
│ │gazelor │în care poate │- Staţii de │
│ │ │exista riscul │tratare a │
│ │ │intoxicării cu │deşeurilor │
│ │ │gaz sau │- Industria │
│ │ │cantitatea de │chimică │
│ │ │oxigen este │- Industria │
│ │ │insuficientă │petrochimică │
│ │ │- Lucrări de │ │
│ │ │curăţare a │ │
│ │ │coşurilor │ │
│ │ │- Dezinfectanţi │ │
│ │ │şi substanţe de │ │
│ │ │curăţare │ │
│ │ │corozive │ │
│ │ │- Lucrări în │ │
│ │ │apropierea │ │
│ │ │convertizoarelor│ │
│ │ │şi a conductelor│ │
│ │ │de gaz ale │ │
│ │ │furnalelor │ │
│ ├────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │- Tratament de │ │
│ │ │suprafaţă │ │
│ │ │- Curăţarea │ │
│ │ │suprafeţelor │ │
│ │ │- Lucrări în │- Industria │
│ │ │încăperi de │metalurgică │
│ │ │fermentaţie şi │- Sectorul auto│
│ │ │distilare │- Industria │
│Gaze şi vapori│ │- Lucrări în │prelucrătoare │
│ │ │interiorul │- Producţia de │
│ │Mâini │rezervoarelor şi│băuturi │
│ │Mănuşi de │digestoarelor │alcoolice │
│ │protecţie │- Lucrări în │- Staţii de │
│ │împotriva │containere, │epurare a │
│ │substanţelor│spaţii înguste │apelor uzate │
│ │chimice │şi cuptoare │- Staţii de │
│ │ │industriale │tratare a │
│ │ │alimentate cu │deşeurilor │
│ │ │gaz, în măsura │- Industria │
│ │ │în care poate │chimică │
│ │ │exista riscul │- Industria │
│ │ │intoxicării cu │petrochimică │
│ │ │gaz sau │ │
│ │ │cantitatea de │ │
│ │ │oxigen este │ │
│ │ │insuficientă │ │
│ ├────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │- Tratament de │ │
│ │ │suprafaţă │ │
│ │ │- Curăţarea │ │
│ │ │suprafeţelor │ │
│ │ │- Lucrări în │- Industria │
│ │ │încăperi de │metalurgică │
│ │ │fermentaţie şi │- Sectorul auto│
│ │ │distilare │- Industria │
│ │ │- Lucrări în │prelucrătoare │
│ │Întregul │interiorul │- Producţia de │
│ │corp │rezervoarelor şi│băuturi │
│ │Îmbrăcăminte│digestoarelor │alcoolice │
│ │de protecţie│- Lucrări în │- Staţii de │
│ │împotriva │containere, │epurare a │
│ │substanţelor│spaţii înguste │apelor uzate │
│ │chimice │şi cuptoare │- Staţii de │
│ │ │industriale │tratare a │
│ │ │alimentate cu │deşeurilor │
│ │ │gaz, în măsura │- Industria │
│ │ │în care poate │chimică │
│ │ │exista riscul │- Industria │
│ │ │intoxicării cu │petrochimică │
│ │ │gaz sau │ │
│ │ │cantitatea de │ │
│ │ │oxigen este │ │
│ │ │insuficientă │ │
│ ├────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Ochi │ │- Sectorul auto│
│ │Ochelari cu │- Vopsirea prin │- Industria │
│ │braţe, │pulverizare │prelucrătoare │
│ │ochelari de │- Prelucrarea │- Industria │
│ │protecţie de│lemnului │minieră │
│ │tip mască şi│- Operaţiuni │- Industria │
│ │ecrane │miniere │chimică │
│ │faciale de │ │- Industria │
│ │protecţie │ │petrochimică │
└──────────────┴────────────┴────────────────┴───────────────┘


    *) Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un echipament individual de protecţie şi caracteristicile sale în conformitate cu dispoziţiile din prezenta hotărâre.

    III. Agenţi biologici

┌───────────┬─────────────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │Exemple de │ │
│ │ │activităţi în│ │
│ │Părţi ale │care poate fi│ │
│ │corpului │necesară │ │
│Riscuri │afectate. │utilizarea │Industrie │
│ │Tip de echipament│tipului │şi sectoare│
│ │individual de │corespunzător│ │
│ │protecţie │de echipament│ │
│ │ │individual de│ │
│ │ │protecţie*) │ │
├───────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │
├───────────┴─────────────────┴─────────────┴───────────┤
│Agenţi biologici (conţinuţi în) - aerosoli │
├───────────┬─────────────────┬─────────────┬───────────┤
│ │ │ │- Asistenţă│
│ │ │ │medicală │
│ │ │ │- Clinici │
│ │ │ │veterinare │
│ │ │ │- │
│ │ │ │Laboratoare│
│ │ │ │de analize │
│ │ │ │clinice │
│ │ │ │- │
│ │ │ │Laboratoare│
│ │ │ │pentru │
│ │ │- Activităţi │activităţi │
│ │ │care implică │de │
│ │Căile │intrarea în │cercetare │
│ │respiratorii │contact cu │- Aziluri │
│ │Dispozitive de │fluide şi │de bătrâni │
│ │protecţie a │ţesuturi │- Servicii │
│ │căilor │umane şi │de │
│ │respiratorii │animale │asistenţă │
│ │împotriva │- Lucrări cu │la │
│ │particulelor │expunere la │domiciliu │
│ │ │agenţi │- Staţii de│
│ │ │biologici │epurare a │
│ │ │ │apelor │
│ │ │ │uzate │
│ │ │ │- Staţii de│
│ │ │ │tratare a │
│ │ │ │deşeurilor │
│ │ │ │- Industria│
│ │ │ │alimentară │
│ │ │ │- Producţia│
│Solide şi │ │ │de │
│lichide │ │ │substanţe │
│ │ │ │biochimice │
│ ├─────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │- Asistenţă│
│ │ │ │medicală │
│ │ │ │- Clinici │
│ │ │ │veterinare │
│ │ │ │- │
│ │ │ │Laboratoare│
│ │ │ │de analize │
│ │Mâini │ │clinice │
│ │Mănuşi de │ │- │
│ │protecţie │- Activităţi │Laboratoare│
│ │împotriva │care implică │pentru │
│ │microorganismelor│intrarea în │activităţi │
│ │Părţi ale │contact cu │de │
│ │corpului/Întregul│fluide şi │cercetare │
│ │corp │ţesuturi │- Aziluri │
│ │Ochi şi/sau faţă │umane şi │de bătrâni │
│ │Ochi şi/sau faţă │animale │- Servicii │
│ │Ochelari cu │- Lucrări cu │de │
│ │braţe, ochelari │expunere la │asistenţă │
│ │de protecţie de │agenţi │la │
│ │tip mască şi │biologici │domiciliu │
│ │ecrane faciale de│ │- Staţii de│
│ │protecţie │ │epurare a │
│ │ │ │apelor │
│ │ │ │uzate │
│ │ │ │- Staţii de│
│ │ │ │tratare a │
│ │ │ │deşeurilor │
│ │ │ │- Industria│
│ │ │ │alimentară │
├───────────┴─────────────────┴─────────────┴───────────┤
│Agenţi biologici (conţinuţi în) - lichide │
├───────────┬─────────────────┬─────────────┬───────────┤
│ │ │ │- Asistenţă│
│ │ │ │medicală │
│ │ │ │- Clinici │
│ │ │ │veterinare │
│ │ │ │- │
│ │ │ │Laboratoare│
│ │ │ │de analize │
│ │ │ │clinice │
│ │Mâini │ │- │
│ │Mănuşi de │- Activităţi │Laboratoare│
│ │protecţie │care implică │pentru │
│ │împotriva │intrarea în │activităţi │
│ │microorganismelor│contact cu │de │
│ │Părţi ale │fluide şi │cercetare │
│Contact │corpului/Întregul│ţesuturi │- Aziluri │
│direct şi │corp Ochi şi/sau │umane şi │de bătrâni │
│indirect │faţă │animale │- Servicii │
│ │Ochi şi/sau faţă │(muşcături, │de │
│ │Ochelari de │înţepături) │asistenţă │
│ │protecţie de tip │- Lucrări cu │la │
│ │mască şi ecrane │expunere la │domiciliu │
│ │faciale de │agenţi │- Staţii de│
│ │protecţie │biologici │epurare a │
│ │ │ │apelor │
│ │ │ │uzate │
│ │ │ │- Staţii de│
│ │ │ │tratare a │
│ │ │ │deşeurilor │
│ │ │ │- Industria│
│ │ │ │alimentară │
│ │ │ │- Industria│
│ │ │ │forestieră │
├───────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │- Asistenţă│
│ │ │ │medicală │
│ │ │ │- Clinici │
│ │ │ │veterinare │
│ │ │ │- │
│ │ │ │Laboratoare│
│ │ │ │de analize │
│ │ │ │clinice │
│ │ │ │- │
│ │ │- Activităţi │Laboratoare│
│ │ │care implică │pentru │
│ │ │intrarea în │activităţi │
│ │Mâini │contact cu │de │
│ │Mănuşi de │fluide şi │cercetare │
│ │protecţie │ţesuturi │- Aziluri │
│ │împotriva │umane şi │de bătrâni │
│ │microorganismelor│animale │- Servicii │
│ │ │- Lucrări cu │de │
│ │ │expunere la │asistenţă │
│ │ │agenţi │la │
│ │ │biologici │domiciliu │
│ │ │ │- Staţii de│
│ │ │ │epurare a │
│ │ │ │apelor │
│ │ │ │uzate │
│ │ │ │- Staţii de│
│ │ │ │tratare a │
│ │ │ │deşeurilor │
│ │ │ │- Industria│
│ │ │ │alimentară │
│ ├─────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │- Asistenţă│
│ │ │ │medicală │
│ │ │ │- Clinici │
│ │ │ │veterinare │
│ │ │ │- │
│ │ │ │Laboratoare│
│ │ │ │de analize │
│ │ │ │clinice │
│ │ │ │- │
│ │ │- Activităţi │Laboratoare│
│ │ │care implică │pentru │
│ │ │intrarea în │activităţi │
│ │Antebraţe │contact cu │de │
│Împroşcări,│Mâneci de │fluide şi │cercetare │
│pulverizări│protecţie │ţesuturi │- Aziluri │
│şi jeturi │împotriva │umane şi │de bătrâni │
│ │microorganismelor│animale │- Servicii │
│ │ │- Lucrări cu │de │
│ │ │expunere la │asistenţă │
│ │ │agenţi │la │
│ │ │biologici │domiciliu │
│ │ │ │- Staţii de│
│ │ │ │epurare a │
│ │ │ │apelor │
│ │ │ │uzate │
│ │ │ │- Staţii de│
│ │ │ │tratare a │
│ │ │ │deşeurilor │
│ │ │ │- Industria│
│ │ │ │alimentară │
│ ├─────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │- Asistenţă│
│ │ │ │medicală │
│ │ │ │- Clinici │
│ │ │ │veterinare │
│ │ │ │- │
│ │ │ │Laboratoare│
│ │ │ │de analize │
│ │ │ │clinice │
│ │ │ │- │
│ │ │- Activităţi │Laboratoare│
│ │ │care implică │pentru │
│ │ │intrarea în │activităţi │
│ │ │contact cu │de │
│ │Picioare/Gambe │fluide şi │cercetare │
│ │Ciorapi de │ţesuturi │- Aziluri │
│ │protecţie şi │umane şi │de bătrâni │
│ │ghetre │animale │- Servicii │
│ │ │- Lucrări cu │de │
│ │ │expunere la │asistenţă │
│ │ │agenţi │la │
│ │ │biologici │domiciliu │
│ │ │ │- Staţii de│
│ │ │ │epurare a │
│ │ │ │apelor │
│ │ │ │uzate │
│ │ │ │- Staţii de│
│ │ │ │tratare a │
│ │ │ │deşeurilor │
│ │ │ │- Industria│
│ │ │ │alimentară │
├───────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │- Asistenţă│
│ │ │ │medicală │
│ │ │ │- Clinici │
│ │ │ │veterinare │
│ │ │ │- │
│ │ │ │Laboratoare│
│ │ │ │de analize │
│ │ │ │clinice │
│ │ │ │- │
│ │ │- Activităţi │Laboratoare│
│ │ │care implică │pentru │
│ │ │intrarea în │activităţi │
│ │ │contact cu │de │
│ │ │fluide şi │cercetare │
│ │Întregul corp │ţesuturi │- Aziluri │
│ │Ochi şi/sau faţă │umane şi │de bătrâni │
│ │ │animale │- Servicii │
│ │ │- Lucrări cu │de │
│ │ │expunere la │asistenţă │
│ │ │agenţi │la │
│ │ │biologici │domiciliu │
│ │ │ │- Staţii de│
│ │ │ │epurare a │
│ │ │ │apelor │
│ │ │ │uzate │
│ │ │ │- Staţii de│
│ │ │ │tratare a │
│ │ │ │deşeurilor │
│ │ │ │- Industria│
│ │ │ │alimentară │
├───────────┴─────────────────┴─────────────┴───────────┤
│Agenţi biologici (conţinuţi în) - materiale, persoane, │
│animale etc. │
├───────────┬─────────────────┬─────────────┬───────────┤
│ │ │ │- Asistenţă│
│ │ │ │medicală │
│ │ │ │- Clinici │
│ │ │ │veterinare │
│ │ │ │- │
│ │ │ │Laboratoare│
│ │ │ │de analize │
│ │ │ │clinice │
│ │Mâini │ │- │
│ │Mănuşi de │- Activităţi │Laboratoare│
│ │protecţie │care implică │pentru │
│ │împotriva │intrarea în │activităţi │
│ │microorganismelor│contact cu │de │
│ │Părţi ale │fluide şi │cercetare │
│Contact │corpului/Întregul│ţesuturi │- Aziluri │
│direct şi │corp │umane şi │de bătrâni │
│indirect │Ochi şi/sau faţă │animale │- Servicii │
│ │Ochi şi/sau faţă │(muşcături, │de │
│ │Ochelari de │înţepături) │asistenţă │
│ │protecţie de tip │- Lucrări cu │la │
│ │mască şi ecrane │expunere la │domiciliu │
│ │faciale de │agenţi │- Staţii de│
│ │protecţie │biologici │epurare a │
│ │ │ │apelor │
│ │ │ │uzate │
│ │ │ │- Staţii de│
│ │ │ │tratare a │
│ │ │ │deşeurilor │
│ │ │ │- Industria│
│ │ │ │alimentară │
│ │ │ │- Industria│
│ │ │ │forestieră │
└───────────┴─────────────────┴─────────────┴───────────┘


    *) Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un echipament individual de protecţie şi caracteristicile sale în conformitate cu dispoziţiile din prezenta hotărâre.

    IV. Alte riscuri

┌────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │Exemple de │ │
│ │Părţi ale │activităţi în│ │
│ │corpului │care poate fi│ │
│ │afectate. │necesară │ │
│Riscuri │Tip de │utilizarea │Industrie şi│
│ │echipament │tipului │sectoare │
│ │individual de │corespunzător│ │
│ │protecţie │de echipament│ │
│ │ │individual de│ │
│ │ │protecţie*) │ │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │- Lucrări în │ │
│ │ │apropierea │- │
│ │ │vehiculelor │Construcţii │
│ │ │în mişcare │de clădiri │
│ │Întregul corp │- Lucrări de │- Lucrări de│
│ │Echipamente │asfaltare şi │construcţii │
│ │individuale de│de │civile │
│ │protecţie │semnalizare │- Lucrări de│
│Lipsă de │pentru │rutieră │construcţii │
│vizibilitate│semnalizarea │- Lucrări │navale │
│ │vizuală a │feroviare │- Lucrări │
│ │prezenţei │- Conducerea │miniere │
│ │utilizatorului│mijloacelor │- Servicii │
│ │ │de transport │de transport│
│ │ │- Activitatea│şi de │
│ │ │personalului │transport de│
│ │ │de la sol din│pasageri │
│ │ │aeroporturi │ │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │- Lucrări în │ │
│ │ │spaţii │ │
│ │ │închise │ │
│ │ │- Lucrări în │ │
│ │ │încăperi de │ │
│ │ │fermentaţie │ │
│ │ │şi distilare │ │
│ │ │- Lucrări în │ │
│ │ │interiorul │ │
│ │ │rezervoarelor│ │
│ │ │şi │ │
│ │ │digestoarelor│ │
│ │ │- Lucrări în │- Producţia │
│ │ │containere, │de băuturi │
│ │Căile │spaţii │alcoolice │
│ │respiratorii │înguste şi │- Lucrări de│
│ │Dispozitive │cuptoare │construcţii │
│ │izolante de │industriale │civile │
│ │protecţie a │alimentate cu│- Industria │
│Lipsă oxigen│căilor │gaz, în │chimică │
│ │respiratorii │măsura în │- Industria │
│ │ │care poate │petrochimică│
│ │ │exista riscul│ │
│ │ │intoxicării │ │
│ │ │cu gaz sau │ │
│ │ │cantitatea de│ │
│ │ │oxigen este │ │
│ │ │insuficientă │ │
│ │ │- Lucrări în │ │
│ │ │puţuri, │ │
│ │ │canale şi │ │
│ │ │alte spaţii │ │
│ │ │subterane ale│ │
│ │ │sistemului de│ │
│ │ │canalizare │ │
│ ├──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Căile │ │- Lucrări de│
│ │respiratorii │- Lucrări │construcţii │
│ │Echipamente de│subacvatice │civile │
│ │scufundare │ │ │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │- Industria │
│ │ │ │pescuitului │
│ │ │ │- Industria │
│ │ │ │aeronautică │
│ │ │- Lucrări în │- │
│ │ │sau în │Construcţii │
│ │Întregul corp │apropierea │de clădiri │
│Înecare │Vestă de │apei │- Lucrări de│
│ │salvare │- Lucrări pe │construcţii │
│ │ │mare │civile │
│ │ │- Lucrări în │- Lucrări de│
│ │ │aeronave │construcţii │
│ │ │ │navale │
│ │ │ │- Lucrări în│
│ │ │ │docuri şi │
│ │ │ │porturi │
└────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┘


    *) Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un echipament individual de protecţie şi caracteristicile sale în conformitate cu dispoziţiile din prezenta hotărâre.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016