Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 4 decembrie 2020  privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 4 decembrie 2020 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Perdele forestiere de protecţie a Autostrăzii A2, judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, poziţiile kilometrice: 132+490 - 139+320; 139+420 - 142+800; 154+750 - 154+800, de pe raza localităţilor Borcea, judeţul Călăraşi, şi Feteşti şi Stelnica, judeţul Ialomiţa"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1231 din 15 decembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 150/2017, ale art. 2 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (4) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care a fost aprobat Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Decizia inspectorului-şef al Gărzii Forestiere Bucureşti nr. 110/2016 prin care au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii „Perdele forestiere de protecţie autostrăzi şi drumuri naţionale“, anexa nr. 3 - Perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2, judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, poziţiile kilometrice: 132+490 - 139+320; 139+420 - 142+800; 154+750 - 154+800,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecţie a Autostrăzii A2, judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, poziţiile kilometrice: 132+490 - 139+320; 139+420 - 142+800; 154+750 - 154+800, de pe raza localităţilor Borcea, judeţul Călăraşi, şi Feteşti şi Stelnica, judeţul Ialomiţa“, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice, prevăzute în anexa nr. 1*).
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planului de amplasament/hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecţie a Autostrăzii A2, judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, poziţiile kilometrice: 132+490 - 139+320; 139+420 - 142+800; 154+750 - 154+800, de pe raza localităţilor Borcea, judeţul Călăraşi, şi Feteşti, judeţul Ialomiţa“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.

    ART. 3
    Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localităţilor Borcea, judeţul Călăraşi, şi Feteşti, judeţul Ialomiţa, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 4
    Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţilor Borcea, judeţul Călăraşi, şi Feteşti, judeţul Ialomiţa, în cuantum de 351.509 lei, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pentru anul 2020 Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 01 „Transferuri interne“, alineatul 55 „Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de împădurire“.

    ART. 5
    Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării acestora de către reprezentantul expropriatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 7
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Aurel Simion,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 4 decembrie 2020.
    Nr. 1.048.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Borcea, judeţul Călăraşi, şi Feteşti, judeţul Ialomiţa, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌──────────────────────────────────────┐
│Categoria de folosinţă │
├──────────────────────────────────────┤
│A-Arabil │
└──────────────────────────────────────┘


    Obiectivul de investiţii: „Perdele forestiere de protecţie a Autostrăzii A2, judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, poziţiile kilometrice: 132+490 - 139+320; 139+420 - 142+800; 154+750 - 154+800“

┌────┬────────┬─────────────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea justă│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │despăgubirilor│
│ │ │ │Numele şi │ │Nr. │Număr │ │ │ │terenului, │
│ │ │ │prenumele │Categoria│cadastral│parcelă │ │Poziţia │Suprafaţă │conform Legii │
│Nr. │Judeţ │Unitatea │proprietarului/│de │/ Nr. │în │Tarla/ │faţă de │de │nr. 255/2010, │
│crt.│ │administrativ-teritorială│deţinătorului │folosinţă│carte │planul │Parcelă│localitate│expropriat│cu │
│ │ │ │terenului │ │funciară │de │ │ │(mp) │modificările │
│ │ │ │ │ │ │situaţie│ │ │ │şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │completările │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ulterioare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┴────────┴─────────────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 132+490 - 133+124, UAT Borcea, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │Dontu I. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nicolae, Dontu │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Călăraşi│Borcea │I. Marin, │A-Arabil │- │1 │T 5/1 P│ │2000 │2.095,22 lei │
│ │ │ │Teodorescu │ │ │ │6 │ │ │ │
│ │ │ │Elena, Banu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tinca │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │Călăraşi│Borcea │Costachescu │A-Arabil │- │2 │T 5/1 P│ │1063 │1.113,61 lei │
│ │ │ │Maria │ │ │ │7 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Societatea │ │ │ │T 5/1 P│ │ │ │
│3 │Călăraşi│Borcea │CRISMETAL - │A-Arabil │23252 │3 │8 │ │1082 │1.133,51 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │SC ROMARTA │ │ │ │T 5/1 P│ │ │ │
│4 │Călăraşi│Borcea │INDUSTRUIAL - │A-Arabil │24204 │4 │9 │ │3360 │3.519,97 lei │
│ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│5 │Călăraşi│Borcea │Ilcos Maria, │A-Arabil │608/2 │5 │T 5/1 P│ │4039 │4.231,30 lei │
│ │ │ │Adam Aron │ │ │ │10 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Harnagea Elena,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Harnagea Ioana,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Harnagea │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │Călăraşi│Borcea │Marioara, Gugu │A-Arabil │743 │6 │T 5/1 P│ │4090 │4.284,73 lei │
│ │ │ │Tudorita, │ │ │ │11 │ │ │ │
│ │ │ │Harnagea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nicolae, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Harnagea Nelu │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│7 │Călăraşi│Borcea │Sima Leonide │A-Arabil │402 │7 │T 5/1 P│ │3606 │3.777,68 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │12 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │19240 │20.156,03 lei │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 133+132 - 134+068, UAT Borcea, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │Călăraşi│Borcea │Sima Leonide │A-Arabil │402 │1 │T 5/1 P│extravilan│289 │302,76 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │12 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Pasare │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │Călăraşi│Borcea │Madalina, │A-Arabil │24822 │2 │T 5/1 P│extravilan│9854 │10.323,16 lei │
│ │ │ │Agricom Borcea │ │ │ │13 │ │ │ │
│ │ │ │- S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Matei │ │ │ │T 5/1 P│ │ │ │
│3 │Călăraşi│Borcea │Vasilchia, │A-Arabil │535 │3 │14 │extravilan│10095 │10.575,63 lei │
│ │ │ │Culica Niculina│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Tudorache T. │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │Călăraşi│Borcea │Ion, Baranga │A-Arabil │718 │4 │T 5/1 P│extravilan│3017 │3.160,64 lei │
│ │ │ │Stana, Iancu │ │ │ │15 │ │ │ │
│ │ │ │Bita │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│5 │Călăraşi│Borcea │Popescu │A-Arabil │568 │5 │T 5/1 P│extravilan│4355 │4.562,35 lei │
│ │ │ │Casandra │ │ │ │16 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │27610 │28.924,54 lei │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 134+071 - 134+086, UAT Borcea, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │Călăraşi│Borcea │Popescu │A-Arabil │568 │5 │T 5/1 P│extravilan│869 │910,37 lei │
│ │ │ │Casandra │ │ │ │16 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │869 │910,37 lei │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL UAT BORCEA, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI │47719 │49.990,94 lei │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 134+086 - 134+781, UAT Feteşti, judeţul Ialomiţa │
├────┬────────┬─────────────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │Zaharia │ │ │ │T 269/1│ │ │ │
│1 │Ialomiţa│Feteşti │Eugeniu, │A-Arabil │21524 │1 │/1 P │extravilan│21921 │26.986,14 lei │
│ │ │ │Zaharia Eugenia│ │ │ │1,2 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │21921 │26.986,14 lei │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 134+790 - 136+136, UAT Feteşti, judeţul Ialomiţa │
├────┬────────┬─────────────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │Zaharia │ │ │ │T 267/1│ │ │ │
│1 │Ialomiţa│Feteşti │Eugeniu, │A-Arabil │21967 │1 │/1, P 1│extravilan│19560 │24.079,60 lei │
│ │ │ │Zaharia Eugenia│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │Ialomiţa│Feteşti │PROPRIETAR │A-Arabil │- │2 │T 267/1│extravilan│341 │419,79 lei │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │/1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│3 │Ialomiţa│Feteşti │Marinof Mitica,│A-Arabil │- │4 │T 264/1│extravilan│1408 │1.733,34 lei │
│ │ │ │Crinta Ionu │ │ │ │/1, P 4│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Ureche Adrian, │ │ │ │T 264/1│ │ │ │
│4 │Ialomiţa│Feteşti │Ureche Mihaela,│A-Arabil │25020 │5 │/1, P 3│extravilan│10217 │12.577,78 lei │
│ │ │ │Popescu Mirela │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│5 │Ialomiţa│Feteşti │Neagu Alexandru│A-Arabil │- │6 │T 264/1│extravilan│1993 │2.453,51 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │/1, P 2│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│6 │Ialomiţa│Feteşti │Zanfir Anica │A-Arabil │24967 │7 │T 264/1│extravilan│6179 │7.606,74 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │/1, P 1│ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │39698 │48.870,76 lei │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 136+149 - 137+331, UAT Feteşti, judeţul Ialomiţa │
├────┬────────┬─────────────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │Padeanu │ │ │ │T 259/│ │ │ │
│1 │Ialomiţa│Feteşti │Leonard-Marius,│A-Arabil │24857 │1 │1/1, P│extravilan│4233 │5.211,09 lei │
│ │ │ │State Adiana │ │ │ │4 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 267/│ │ │ │
│2 │Ialomiţa│Feteşti │Radu Radu │A-Arabil │1293/1 │2 │1/1, P│extravilan│8938 │11.003,25 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Cristea Ionu, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stalomir │ │ │ │T 259/│ │ │ │
│3 │Ialomiţa│Feteşti │Cornelia, │A-Arabil │1587/1 │3 │1/1, P│extravilan│13341 │16.423,62 lei │
│ │ │ │Raican │ │ │ │2 │ │ │ │
│ │ │ │Alexandrina │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Ureche Adrian, │ │ │ │T 259/│ │ │ │
│4 │Ialomiţa│Feteşti │Ureche Mihaela │A-Arabil │25112 │4 │1/1, P│extravilan│9038 │11.126,35 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │35550 │43.764,31 lei │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 137+338 - 139+067, UAT Feteşti, judeţul Ialomiţa │
├────┬────────┬─────────────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │Diaconescu Ioan│ │ │ │T 249/│ │ │ │
│1 │Ialomiţa│Feteşti │Tiberius │A-Arabil │22665 │1 │1/1, P│extravilan│4955 │6.099,92 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Stoenescu │ │ │ │T 249/│ │ │ │
│2 │Ialomiţa│Feteşti │Elisabeta, │A-Arabil │24851 │2 │1/1, P│extravilan│3983 │4.903,33 lei │
│ │ │ │Rustea Luminita│ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 249/│ │ │ │
│3 │Ialomiţa│Feteşti │Druncea Paul │A-Arabil │22150 │3 │1/1, P│extravilan│3023 │3.721,50 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Rauta Ion, │ │ │ │T 249/│ │ │ │
│4 │Ialomiţa│Feteşti │Rauta Vasile, │A-Arabil │1397/1 │4 │1/1, P│extravilan│1905 │2.345,18 lei │
│ │ │ │Rauta Gheorghe,│ │ │ │4 │ │ │ │
│ │ │ │Rauta Costica │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Druncea Paul │ │ │ │T 249/│ │ │ │
│5 │Ialomiţa│Feteşti │Intreprindere │A-Arabil │23159 │5 │1/1, P│extravilan│2141 │2.635,71 lei │
│ │ │ │Individuala │ │ │ │5, lot│ │ │ │
│ │ │ │Fetesti │ │ │ │1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 249/│ │ │ │
│6 │Ialomiţa│Feteşti │Druncea Paul │A-Arabil │23160 │6 │1/1, P│extravilan│2180 │2.683,72 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │5, lot│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Visan Gheorghe,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Visan Nicolae, │ │ │ │T 249/│ │ │ │
│7 │Ialomiţa│Feteşti │Visan Ion, │A-Arabil │1478/1 │7 │1/1, P│extravilan│5017 │6.176,25 lei │
│ │ │ │Nedelcu Olguta,│ │ │ │6 │ │ │ │
│ │ │ │Visan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │SC DENRO INVEST│ │ │ │T 249/│ │ │ │
│8 │Ialomiţa│Feteşti │- S.R.L. │A-Arabil │23009 │8 │1/1, P│extravilan│6188 │7.617,82 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │7 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Stancu Elena, │ │ │ │T 249/│ │ │ │
│9 │Ialomiţa│Feteşti │Mihai Mita, │A-Arabil │1317/1 │9 │1/1, P│extravilan│3928 │4.835,62 lei │
│ │ │ │Mihai Romeo │ │ │ │8 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Moisescu │ │ │ │T 249/│ │ │ │
│10 │Ialomiţa│Feteşti │Dumitru │A-Arabil │1247/1 │10 │1/1, P│extravilan│1840 │2.265,16 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │9 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Ene Tudor, Ene │ │ │ │T 247/│ │ │ │
│11 │Ialomiţa│Feteşti │Senia │A-Arabil │25100 │12 │1, P │extravilan│871 │1.072,26 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │18 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 247/│ │ │ │
│12 │Ialomiţa│Feteşti │Radu Stan Petre│A-Arabil │1399/1 │13 │1, P │extravilan│9150 │11.264,23 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │19 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │SC Invest │ │ │ │T 247/│ │ │ │
│13 │Ialomiţa│Feteşti │Management - │A-Arabil │24871 │14 │1, P │extravilan│3585 │4.413,36 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │20 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │SC Invest │ │ │ │T 247/│ │ │ │
│14 │Ialomiţa│Feteşti │Management - │A-Arabil │24872 │15 │1, P │extravilan│3270 │4.025,58 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │21 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │52036 │64.059,64 lei │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 139+123 - 139+197, UAT Feteşti, judeţul Ialomiţa │
├────┬────────┬─────────────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │Voicu Gheorghe,│ │ │ │T 247/│ │ │ │
│1 │Ialomiţa│Feteşti │Cretu Elena │A-Arabil │1393/1 │1 │1, P │extravilan│2260 │2.782,20 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │22 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │2260 │2.782,20 lei │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 139+252 - 139+320, UAT Feteşti, judeţul Ialomiţa │
├────┬────────┬─────────────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 529/│ │ │ │
│1 │Ialomiţa│Feteşti │Petroiu │A-Arabil │21310 │1 │5, P │extravilan│1840 │2.265,16 lei │
│ │ │ │Alexandru │ │ │ │10, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │lot 1 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │1840 │2.265,16 lei │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 139+420 - 140+377, UAT Feteşti, judeţul Ialomiţa │
├────┬────────┬─────────────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │Ialomiţa│Feteşti │Petroiu │A-Arabil │24705 │1 │T 529/│extravilan│1282 │1.578,22 lei │
│ │ │ │Alexandru │ │ │ │5, P 9│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Popa Anica, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Secuianu Stana,│ │ │ │T 529/│ │ │ │
│2 │Ialomiţa│Feteşti │Dutu Alexandru,│A-Arabil │1701/1/1 │2 │5, P 8│extravilan│3564 │4.387,51 lei │
│ │ │ │Dutu Ion, Dutu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│3 │Ialomiţa│Feteşti │Opre Anica │A-Arabil │1305/1 │3 │T 529/│extravilan│2400 │2.954,55 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │5, P 7│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│4 │Ialomiţa│Feteşti │Visan Danut, │A-Arabil │21807 │4 │T 529/│extravilan│2192 │2.698,49 lei │
│ │ │ │Visan Aurelia │ │ │ │5, P 6│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Gheorghiu │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │Ialomiţa│Feteşti │Cristian, │A-Arabil │25012 │5 │T 529/│extravilan│535 │658,62 lei │
│ │ │ │Ionita │ │ │ │5, P 5│ │ │ │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Gheorghiu │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │Ialomiţa│Feteşti │Cristian, │A-Arabil │25013 │6 │T 529/│extravilan│377 │464,11 lei │
│ │ │ │Ionita │ │ │ │5, P 5│ │ │ │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Gheorghiu │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │Ialomiţa│Feteşti │Cristian, │A-Arabil │25014 │7 │T 529/│extravilan│1857 │2.286,08 lei │
│ │ │ │Ionita │ │ │ │5, P 5│ │ │ │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│8 │Ialomiţa│Feteşti │Crinta Dumitru │A-Arabil │23918 │8 │T 529/│extravilan│2441 │3.005,03 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │5, P 4│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Stirbu Marian, │ │ │ │T 529/│ │ │ │
│9 │Ialomiţa│Feteşti │Stirbu Radita, │A-Arabil │20399 │9 │5, P │extravilan│1583 │1.948,77 lei │
│ │ │ │Georgescu │ │ │ │3, lot│ │ │ │
│ │ │ │Liliana-Adela │ │ │ │1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │SC Commodities │ │ │ │T 529/│ │ │ │
│10 │Ialomiţa│Feteşti │- S.R.L. │A-Arabil │20400 │10 │5, P │extravilan│1702 │2.095,27 lei │
│ │ │ │Fetesti │ │ │ │3, lot│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Societatea │ │ │ │T 529/│ │ │ │
│11 │Ialomiţa│Feteşti │Adrinex 2003 - │A-Arabil │24232 │11 │5, P │extravilan│2447 │3.012,41 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │2, lot│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 529/│ │ │ │
│12 │Ialomiţa│Feteşti │Dugala Mariana,│A-Arabil │24233 │12 │5, P │extravilan│2988 │3.678,42 lei │
│ │ │ │Dugala Nicolae │ │ │ │2, lot│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│13 │Ialomiţa│Feteşti │S.C. Adrinex │A-Arabil │23910 │13 │T 529/│extravilan│5932 │7.302,67 lei │
│ │ │ │2003 - S.R.L. │ │ │ │5, P 1│ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │29300 │36.070,15 lei │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 140+384 - 141+095, UAT Feteşti, judeţul Ialomiţa │
├────┬────────┬─────────────────────────┬───────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 212│ │ │ │
│1 │Ialomiţa│Feteşti │Poali Ovidiu │A-Arabil │23893 │1 │/1, P│extravilan│3807 │4.686,66 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │14 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Ograda │ │ │ │T 212│ │ │ │
│2 │Ialomiţa│Feteşti │Victoria, │A-Arabil │1495/1 │2 │/1, P│extravilan│430 │529,36 lei │
│ │ │ │Ograda Ilie │ │ │ │13 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Olteanu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sevasta, │ │ │ │T 212│ │ │ │
│3 │Ialomiţa│Feteşti │Georgescu │A-Arabil │1480/1 │3 │/1, P│extravilan│2954 │3.636,56 lei │
│ │ │ │Victoria, │ │ │ │12 │ │ │ │
│ │ │ │Stanescu Elena,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Blaj Anica │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Untaru Aneta, │ │ │ │T 212│ │ │ │
│4 │Ialomiţa│Feteşti │Diaconescu │A-Arabil │20172 │4 │/1, P│extravilan│2284 │2.811,75 lei │
│ │ │ │Ioan-Tiberius │ │ │ │11, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │lot 1│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 212│ │ │ │
│5 │Ialomiţa│Feteşti │Starcu Petre │A-Arabil │20902 │5 │/1, P│extravilan│8020 │9.873,13 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │10 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. DENRO │ │ │ │T 212│ │ │ │
│6 │Ialomiţa│Feteşti │INVEST - S.R.L.│A-Arabil │20813 │6 │/1, P│extravilan│2699 │3.322,64 lei │
│ │ │ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │9 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. DENRO │ │ │ │T 212│ │ │ │
│7 │Ialomiţa│Feteşti │INVEST - S.R.L.│A-Arabil │22899 │7 │/1, P│extravilan│96 │118,18 lei │
│ │ │ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │8 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴───────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │20290 │24.978,28 lei │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 141+101 - 141+350, UAT Feteşti, judeţul Ialomiţa │
├────┬────────┬─────────────────────────┬───────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 207│ │ │ │
│1 │Ialomiţa│Feteşti │Cretu Gheorghe │A-Arabil │1479/1 │1 │/1, P│extravilan│4044 │4.978,42 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. Denro │ │ │ │T 207│ │ │ │
│2 │Ialomiţa│Feteşti │Invest - S.R.L.│A-Arabil │23241 │2 │/1, P│extravilan│3296 │4.057,59 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴───────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │7340 │9.036,01 lei │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 141+359 - 141+411, UAT Feteşti, judeţul Ialomiţa │
├────┬────────┬─────────────────────────┬───────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │S.C. Denro │ │ │ │T 207│ │ │ │
│1 │Ialomiţa│Feteşti │Invest - S.R.L.│A-Arabil │23241 │1 │/1, P│extravilan│1680 │2.068,19 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴───────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │1680 │2.068,19 lei │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 141+418 - 142+251, UAT Feteşti, judeţul Ialomiţa │
├────┬────────┬─────────────────────────┬───────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │Colibaba │ │ │ │T 538│ │ │ │
│1 │Ialomiţa│Feteşti │Nicoleta │A-Arabil │22998 │1 │/2, P│extravilan│2825 │3.477,75 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Untaru Aneta, │ │ │ │T 538│ │ │ │
│2 │Ialomiţa│Feteşti │Diaconescu │A-Arabil │24992 │2 │/2, P│extravilan│2904 │3.575,01 lei │
│ │ │ │Ioan-Tiberius │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 538│ │ │ │
│3 │Ialomiţa│Feteşti │Stoica Leanca │A-Arabil │- │3 │/2, P│extravilan│848 │1.043,94 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Diaconescu │ │ │ │T 538│ │ │ │
│4 │Ialomiţa│Feteşti │Ioan-Tiberius │A-Arabil │22662 │4 │/2, P│extravilan│882 │1.085,80 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │4 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Stan Mitica, │ │ │ │T 538│ │ │ │
│5 │Ialomiţa│Feteşti │Nedelcu │A-Arabil │- │5 │/2, P│extravilan│930 │1.144,89 lei │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │5 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 538│ │ │ │
│6 │Ialomiţa│Feteşti │Leta Leanca │A-Arabil │- │6 │/2, P│extravilan│2041 │2.512,60 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │6 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Craciun │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Iacovache, │ │ │ │T 538│ │ │ │
│7 │Ialomiţa│Feteşti │Stefanescu │A-Arabil │- │7 │/2, P│extravilan│4446 │5.473,31 lei │
│ │ │ │Agurita, │ │ │ │7 │ │ │ │
│ │ │ │Craciun Ion │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Asanache │ │ │ │T 538│ │ │ │
│8 │Ialomiţa│Feteşti │Constantin, │A-Arabil │23742 │8 │/2, P│extravilan│791 │973,77 lei │
│ │ │ │Asanache │ │ │ │8 │ │ │ │
│ │ │ │Georgeta │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 538│ │ │ │
│9 │Ialomiţa│Feteşti │Mihaiu Anica │A-Arabil │- │9 │/2, P│extravilan│8023 │9.876,82 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │9 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴───────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │23690 │29.163,89 lei │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 142+285 - 142+549, UAT Feteşti, judeţul Ialomiţa │
├────┬────────┬─────────────────────────┬───────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │Stefan │ │ │ │T 197│ │ │ │
│1 │Ialomiţa│Feteşti │Vasilica, │A-Arabil │25130 │1 │/1, P│extravilan│1344 │1.654,55 lei │
│ │ │ │Stefan Placuta │ │ │ │32 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Visinescu │ │ │ │T 197│ │ │ │
│2 │Ialomiţa│Feteşti │Alexandra │A-Arabil │3244/1 │2 │/1, P│extravilan│6536 │8.046,23 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │31 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴───────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │7880 │9.700,78 lei │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 142+554 - 142+591, UAT Feteşti, judeţul Ialomiţa │
├────┬────────┬─────────────────────────┬───────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │Marinescu Ion, │ │ │ │T 197│ │ │ │
│1 │Ialomiţa│Feteşti │Marinescu │A-Arabil │1322/1 │1 │/1, P│extravilan│28 │34,47 lei │
│ │ │ │Niculae │ │ │ │25 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 197│ │ │ │
│2 │Ialomiţa│Feteşti │Vasile Gheorghe│A-Arabil │1311/1/1 │2 │/1, P│extravilan│1412 │1.738,26 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │24 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴───────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │1440 │1.772,73 lei │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL UAT FETEŞTI, JUDEŢUL IALOMIŢA │244925 │301.518,24 lei│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL GENERAL │292644 │351.509,18 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┘


    *Pentru poziţiile în care se regăseşte menţiunea „PROPRIETAR NEIDENTIFICAT“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deţinătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016