Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.014 din 27 noiembrie 2020  privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.014 din 27 noiembrie 2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1162 din 2 decembrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă alocarea sumei de 14.946 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în anul 2020.

    ART. 2
    Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 14.946 mii lei Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.

    ART. 3
    Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1.

    ART. 4
    Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2020.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Vetuţa Stănescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 27 noiembrie 2020.
    Nr. 1.014.
    ANEXA 1


┌────┬─────────────────┬─────────────────────────┬───────┐
│ │ │ │Suma │
│Nr. │Obiectiv │Unitatea │alocată│
│crt.│ │administrativ-teritorială│- mii │
│ │ │ │lei - │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │TOTAL │14.946 │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│1) │Judeţul Botoşani │ │4.880 │
│ │Total, din care: │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drumuri │ │ │
│ │judeţene: - DJ │ │ │
│ │208T pe raza │ │ │
│ │localităţii │ │ │
│ │Călineşti, oraşul│ │ │
│1 │Bucecea - 0,700 │Judeţul Botoşani │61 │
│ │km - DJ 294C pe │ │ │
│ │raza localităţii │ │ │
│ │Hăneşti, comuna │ │ │
│ │Hăneşti - 0,500 │ │ │
│ │km │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere străzi: │ │ │
│ │str. Nechiforeni │ │ │
│ │(DS 206), Str. │ │ │
│ │Salciilor (DS │ │ │
│ │898), str. Gura │ │ │
│ │Leului (DS 669), │ │ │
│ │str. Leordei (DS │ │ │
│ │809); DS 16 - │ │ │
│2 │cartier │Oraşul Bucecea │114 │
│ │Bărbălăteni - │ │ │
│ │1,900 km │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drumuri │ │ │
│ │săteşti: DS 33, │ │ │
│ │DS 43 - sat │ │ │
│ │Călineşti - 1,600│ │ │
│ │km │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drum │ │ │
│ │exploatare: DE │ │ │
│3 │549 - sat Aurel │Comuna Avrămeni │66 │
│ │Vlaicu; DE 349 - │ │ │
│ │sat Ichimeni │ │ │
│ │Vechi - 2,100 km │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drumuri │ │ │
│ │comunale: DC 49, │ │ │
│ │DC 50, DC 20, DC │ │ │
│ │58 - sat Băluşeni│ │ │
│ │- 6,000 km │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drumuri │ │ │
│ │săteşti: DS 380, │ │ │
│ │DS 344, DS 56, DS│ │ │
│4 │43, DS 119, DS │Comuna Băluşeni │438 │
│ │88, DS 73 - sat │ │ │
│ │Băluşeni; DS 913,│ │ │
│ │DS 427, DS 67, DS│ │ │
│ │200, DS 341, DS │ │ │
│ │384 - 6,910 km │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere 1 podeţ │ │ │
│ │în satul Băluşeni│ │ │
│ │Noi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drumuri │ │ │
│ │săteşti: DS 291, │ │ │
│ │DS 166 - sat │ │ │
│ │Cotu; DS 173, DS │ │ │
│ │518, DS 614, DS │ │ │
│5 │786, DS 366, DS │Comuna Copălău │135 │
│ │471, DS 862, DS │ │ │
│ │218, DS 1386, DS │ │ │
│ │1396 - sat │ │ │
│ │Copălău - 6,750 │ │ │
│ │km │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drumuri │ │ │
│ │comunale: DC 52, │ │ │
│ │DC 52G - sat │ │ │
│ │Coşula, DC 52D - │ │ │
│ │sat Pădureni - │ │ │
│ │1,100 km │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drumuri │ │ │
│ │săteşti: DS 451, │ │ │
│ │DS 55, DS 211, DS│ │ │
│ │335, DS 366, DS │ │ │
│ │405, DS 625, DS │ │ │
│ │692, DS 710, DS │ │ │
│ │429 - sat Coşula;│ │ │
│ │DS 48, DS 435, DS│ │ │
│6 │108, DS 64, DS │Comuna Coşula │111 │
│ │272, DS 244, DS │ │ │
│ │140, DS 229 - sat│ │ │
│ │Şupitca; DS 77, │ │ │
│ │DS 78, DS 119, DS│ │ │
│ │103, DS 66 - sat │ │ │
│ │Pădureni; DS 58, │ │ │
│ │DS 54, DS 40 - │ │ │
│ │sat Buda - 4,290 │ │ │
│ │km │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drumuri │ │ │
│ │de exploatare: DE│ │ │
│ │388, DE 356 - sat│ │ │
│ │Şupitca - 0,200 │ │ │
│ │km │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drumuri │ │ │
│ │săteşti: DS 27, │ │ │
│ │DS 21, DS 35, DS │ │ │
│7 │38, DS 47 - sat │Comuna Conceşti │165 │
│ │Conceşti; DS 56, │ │ │
│ │DS 69 - sat │ │ │
│ │Movileni - 4,340 │ │ │
│ │km │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drumuri │ │ │
│ │săteşti: DS 79, │ │ │
│ │DS 56, DS 101, DS│ │ │
│ │167 - sat │ │ │
│ │Agafton; DS 291, │ │ │
│ │DS 280, DS 199, │ │ │
│ │DS 114, DS 396, │ │ │
│ │DS 36, DS 359 - │ │ │
│ │sat Mănăstirea │ │ │
│ │Doamnei; DS 189 -│ │ │
│ │sat Hudum; DS │ │ │
│ │291, DS 46, DS │ │ │
│ │270 - sat │ │ │
│ │Curteşti; DS 47, │ │ │
│ │DS 120, DS 250 - │ │ │
│ │sat Orăşeni Deal;│ │ │
│ │DS 602, DS 481, │ │ │
│ │DS 170, DS 156 - │ │ │
│ │sat Orăşeni Vale;│ │ │
│8 │DS 524, DS 690, │Comuna Curteşti │408 │
│ │DS 199, DS 161, │ │ │
│ │DS 148, DS 144, │ │ │
│ │DS 85 - sat │ │ │
│ │Băiceni - 9,740 │ │ │
│ │km │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drumuri │ │ │
│ │de exploatare: DE│ │ │
│ │250 - sat │ │ │
│ │Agafton; DE 72, │ │ │
│ │DE 189 - sat │ │ │
│ │Hudum; DE 46; DE │ │ │
│ │470/1 - sat │ │ │
│ │Curteşti 3,300 km│ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere 3 podeţe│ │ │
│ │pe raza │ │ │
│ │localităţii │ │ │
│ │Orăşeni Vale, │ │ │
│ │comuna Curteşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drumuri │ │ │
│ │comunale: DC 7 - │ │ │
│ │sat Drăguşeni, DC│ │ │
│ │21, DC 111 - sat │ │ │
│ │Sarata - 2,250 km│ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│9 │Refacere drumuri │Comuna Drăguşeni │113 │
│ │săteşti: DS 889, │ │ │
│ │DS 957, DS 848, │ │ │
│ │DS 586, DS 764 - │ │ │
│ │sat Drăguşeni; DS│ │ │
│ │392, DS 512, DS │ │ │
│ │730 - sat Sarata │ │ │
│ │- 2,000 km │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drumuri │ │ │
│ │săteşti: DS 387, │ │ │
│ │DS 150, DS 234, │ │ │
│ │DS 266, DS 281, │ │ │
│ │DS 330, DS 470, │ │ │
│ │DS 501, DS 516, │ │ │
│ │DS 537, DS 554 - │ │ │
│10 │sat Hăneşti, DS │Comuna Hăneşti │184 │
│ │127, DS 600, DS │ │ │
│ │89 - sat Borolea;│ │ │
│ │DS 71/1, DS 189, │ │ │
│ │DS 218 - sat │ │ │
│ │Sarata-Basarab; │ │ │
│ │DS 52, DS 47, DS │ │ │
│ │17 - sat Slobozia│ │ │
│ │- 4,410 km │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drumuri │ │ │
│ │săteşti: DS 242, │ │ │
│ │DS 198, DS 177, │ │ │
│ │DS 142, DS 113, │ │ │
│ │DS 312, DS 319, │ │ │
│11 │DS 105 - sat │Comuna Manoleasa │147 │
│ │Manoleasa; DS 57,│ │ │
│ │DS 34, DS 161, DS│ │ │
│ │216 - sat │ │ │
│ │Flondora - 3,800 │ │ │
│ │km │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere străzi: │ │ │
│ │Str. Macilor, │ │ │
│ │Str. Ghioceilor, │ │ │
│ │Str. Hortensiilor│ │ │
│ │- sat │ │ │
│ │Cătămăreşti-Deal;│ │ │
│ │Str. Ogoarelor, │ │ │
│ │str. Buduhacea, │ │ │
│ │Str. Amurgului, │ │ │
│ │Str. │ │ │
│ │Lăcrămioarelor, │ │ │
│ │Str. Şcolii, Str.│ │ │
│ │Pădurii - sat │ │ │
│ │Cerviceşti; str. │ │ │
│ │S. Măzăreanu, │ │ │
│ │str. Irimescu, │ │ │
│ │Str. Izvoraşului │ │ │
│ │- sat Cucorăni; │ │ │
│ │Str. Porumbeilor,│ │ │
│ │str. Codrii de │ │ │
│ │Aramă, Str. │ │ │
│ │Lacului, Str. │ │ │
│ │Grădinilor, Aleea│ │ │
│ │Înserării - sat │ │ │
│ │Cătămăreşti; str.│ │ │
│ │Fundoaia, Str. │ │ │
│ │Poveştilor, Str. │ │ │
│ │Cetăţilor, str. │ │ │
│ │I.D. Marin, Str. │ │ │
│ │Izvoarelor - sat │ │ │
│ │Stânceşti; Str. │ │ │
│ │Luceafărului, │ │ │
│ │Aleea Poetului, │ │ │
│12 │Str. Dumbravei, │Comuna Mihai Eminescu │537 │
│ │Str. Gavanului, │ │ │
│ │Str. Teilor - sat│ │ │
│ │Ipoteşti - 6,560 │ │ │
│ │km │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drumuri │ │ │
│ │comunale: DC 61C,│ │ │
│ │DC 61B - sat │ │ │
│ │Cătămărăşti; DC │ │ │
│ │62 - sat │ │ │
│ │Cerviceşti; DC │ │ │
│ │61A - sat │ │ │
│ │Stânceşti - 2,300│ │ │
│ │km │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere 1 pod │ │ │
│ │distrus pe DC 62 │ │ │
│ │- sat Cerviceşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere 3 │ │ │
│ │podeţe: 1 podeţ │ │ │
│ │pe Str. Şcolii, │ │ │
│ │sat Manoleşti; 1 │ │ │
│ │podeţ pe str. M. │ │ │
│ │Eminescu, sat │ │ │
│ │Cerviceşti; 1 │ │ │
│ │podeţ pe Str. │ │ │
│ │Gavanului, sat │ │ │
│ │Ipoteşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere canal de│ │ │
│ │scurgere în sat │ │ │
│ │Cătămărăşti - │ │ │
│ │0,800 km │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drum │ │ │
│ │comunal: DC 21A -│ │ │
│ │sat Seliştea - │ │ │
│ │0,200 km │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drumuri │ │ │
│ │săteşti: DS 28, │ │ │
│ │DS 958, DS 106, │ │ │
│13 │DS 174, DS 955, │Comuna Mileanca │150 │
│ │DS 706, DS 1022 -│ │ │
│ │sat Mileanca; DS │ │ │
│ │280, DS 253, DS │ │ │
│ │152, DS 193, DS │ │ │
│ │71, DS 84, DS 55,│ │ │
│ │DS 10 - sat │ │ │
│ │Codreni - 4,000 │ │ │
│ │km │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drum │ │ │
│ │comunal: DC 2C - │ │ │
│ │sat Păltiniş - │ │ │
│ │1,200 km │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drumuri │ │ │
│ │săteşti: DS 68, │ │ │
│ │DS 83, DS 1240, │ │ │
│ │DS 1297, DS 676, │ │ │
│14 │DS 643, DS 873 - │Comuna Păltiniş │64 │
│ │sat Păltiniş, DS │ │ │
│ │70, DS 126 - sat │ │ │
│ │Cuzlău; DS 24, DS│ │ │
│ │30 - sat │ │ │
│ │Slobozia; DS 526,│ │ │
│ │DS 606, DS 96, DS│ │ │
│ │338 - sat │ │ │
│ │Horodiştea - │ │ │
│ │7,400 km │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere │ │ │
│ │structură rutieră│ │ │
│ │asfaltică drumuri│ │ │
│ │comunale: DC 65, │ │ │
│ │DC 65 F - sat │ │ │
│ │Costeşti; DC 65A,│ │ │
│ │DC 65C - sat │ │ │
│ │Răchiţi - 1,500 │ │ │
│ │km │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drumuri │ │ │
│ │săteşti: DS 66, │ │ │
│ │DS 250, DS 150, │ │ │
│ │DS 10, DS 11, DS │ │ │
│ │808, DS 614, DS │ │ │
│ │623, DS 657, DS │ │ │
│ │762, DS 732, DS │ │ │
│ │723, DS 481, DS │ │ │
│ │111, DS 348 - sat│ │ │
│ │Roşiori; DS 380, │ │ │
│ │DS 9, DS 392, DS │ │ │
│ │385, DS 323, DS │ │ │
│ │409, DS 204, DS │ │ │
│ │181, DS 100, DS │ │ │
│ │88, DS 72, DS │ │ │
│15 │123, DS 141, DS │Comuna Răchiţi │1.501 │
│ │136, DS 127, DS │ │ │
│ │53, DS 202, DS 35│ │ │
│ │- sat Răchiţi; DS│ │ │
│ │73, DS 660, DS │ │ │
│ │629, DS 297, DS │ │ │
│ │559, DS 337, DS │ │ │
│ │460, DS 629, DS │ │ │
│ │86, DS 617, DS │ │ │
│ │308, DS 336, DS │ │ │
│ │681 - sat │ │ │
│ │Costeşti - 8,350 │ │ │
│ │km │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere şanţuri │ │ │
│ │betonate în │ │ │
│ │satele Răchiţi, │ │ │
│ │Cişmea şi │ │ │
│ │Costeşti - 1,700 │ │ │
│ │km │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere 12 │ │ │
│ │podeţe: 5 podeţe │ │ │
│ │pe raza satului │ │ │
│ │Roşiori şi 7 │ │ │
│ │podeţe pe raza │ │ │
│ │satului Costeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drumuri │ │ │
│ │comunale: DC 16 -│ │ │
│ │sat Ştiubieni - │ │ │
│ │0,100 km │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drumuri │ │ │
│ │săteşti: DS 1770,│ │ │
│ │DS 2288, DS 723, │ │ │
│16 │DS 674, DS 634, │Comuna Ştiubieni │197 │
│ │DS 498, DS 470, │ │ │
│ │DS 1009, DS 895, │ │ │
│ │DS 872, DS 913 - │ │ │
│ │sat Ştiubieni; DS│ │ │
│ │495, DS 524, DS │ │ │
│ │1047, DS 985 - │ │ │
│ │sat Negreni - │ │ │
│ │5,350 km │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drumuri │ │ │
│ │comunale: DC 18 -│ │ │
│ │sat Vicoleni; DC │ │ │
│ │18 A - sat │ │ │
│ │Plopenii Mari; DC│ │ │
│ │18 B - sat │ │ │
│ │Plopenii Mici - │ │ │
│ │1,100 km │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drumuri │ │ │
│ │săteşti: DS 819, │ │ │
│ │DS 1150, DS 1149,│ │ │
│ │DS 1128/1, DS │ │ │
│ │1014, DS 586, DS │ │ │
│ │597, DS 1118, DS │ │ │
│ │1128 - sat │ │ │
│ │Sapoveni; DS │ │ │
│ │1357, DS 1632, DS│ │ │
│ │1607, DS 1474, DS│ │ │
│ │1550, DS 1652, DS│ │ │
│ │1607, DS 1608, DS│ │ │
│ │1317, DS 1295, DS│ │ │
│ │1534, DS 1542, DS│ │ │
│ │1533 - sat │ │ │
│ │Epureni; DS 42, │ │ │
│ │DS 98, DS 300, DS│ │ │
│ │278, DS 253, DS │ │ │
│ │240, DS 161, DS │ │ │
│ │140, DS 268 - sat│ │ │
│ │Vicoleni; DS 575,│ │ │
│ │DS 584, DS 592 - │ │ │
│ │sat Plopenii │ │ │
│ │Mari; DS 859, DS │ │ │
│ │261, DS 298, DS │ │ │
│ │411, DS 844, DS │ │ │
│ │74, DS 244 - sat │ │ │
│ │Ungureni; DS 159,│ │ │
│ │DS 197- sat │ │ │
│ │Plopenii Micii; │ │ │
│ │DS 88, DS 101, DS│ │ │
│ │98, DS 59, DS 29 │ │ │
│ │- sat Borzeşti; │ │ │
│17 │DS 147, DS 261 - │Comuna Ungureni │489 │
│ │sat Mândreşti; DS│ │ │
│ │89, DS 350/1, DS │ │ │
│ │373 - sat │ │ │
│ │Călugărenii │ │ │
│ │Vechi; DS 74, DS │ │ │
│ │79 - sat │ │ │
│ │Durneşti; DS 229 │ │ │
│ │- sat Mihai │ │ │
│ │Viteazu - 8,300 │ │ │
│ │km │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drumuri │ │ │
│ │de exploatare: DE│ │ │
│ │1022/1, DE 1064, │ │ │
│ │DE 1038 - sat │ │ │
│ │Epureni; DE 1200,│ │ │
│ │DE 1214 - sat │ │ │
│ │Vicoleni; DE 131/│ │ │
│ │1 - sat Plopenii │ │ │
│ │Mari; DE 835, DE │ │ │
│ │785/1/1 - sat │ │ │
│ │Ungureni; DE 129 │ │ │
│ │- sat Plopenii │ │ │
│ │Micii; DE 249, DE│ │ │
│ │276, DE 252/1 - │ │ │
│ │sat Borzeşti; DE │ │ │
│ │430, DE 640 - sat│ │ │
│ │Mândreşti; DE 591│ │ │
│ │- sat Călugărenii│ │ │
│ │Vechi; DE 541 - │ │ │
│ │sat Călugărenii │ │ │
│ │Noi; DE 788/1 - │ │ │
│ │sat Durneşti; DE │ │ │
│ │85 - sat Mihai │ │ │
│ │Viteazu - 6,450 │ │ │
│ │km │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere şanţuri │ │ │
│ │betonate: pe DS │ │ │
│ │261 şi pe DS 141 │ │ │
│ │- sat Mândreşti -│ │ │
│ │0,100 km │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│2) │Judeţul Galaţi │ │1.257 │
│ │Total, din care: │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere pod km │ │ │
│1 │23+600 DN24D sat │Comuna Bălăbăneşti │5 │
│ │Bursucani │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc 824 de la │ │ │
│ │Ghimpu T. până la│ │ │
│ │Stan Chi. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc 829 de la │ │ │
│ │Culiţa T. până la│ │ │
│ │Surugiu I. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc 10 de la │ │ │
│ │DC 11 până la │ │ │
│ │Andrei M. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc 9 de la DC│ │ │
│ │11 până la Ursu │ │ │
│ │I. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc 792 de la │ │ │
│ │Feraru N. până la│ │ │
│ │Rusu G. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc 803 de la │ │ │
│ │Darie T. până la │ │ │
│ │Roset T. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc 806 de la │ │ │
│ │Matei Ningireanu │ │ │
│ │până la │ │ │
│ │Plesnecuţe I. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc 807 de la │ │ │
│ │Severin până la │ │ │
│ │Ion Ecaterina │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc de la │ │ │
│ │Chelman E. până │ │ │
│ │la Sector │ │ │
│ │zootehnic │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc 856 de la │ │ │
│ │DJ 242B până la │ │ │
│ │Boldea M. │ │ │
│2 ├─────────────────┤Comuna Băneasa │337 │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc 852 de la │ │ │
│ │Lefter Gh. până │ │ │
│ │la Balan C. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc 847 de la │ │ │
│ │Tericeanu M. până│ │ │
│ │la Botezatu N. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc 845 de la │ │ │
│ │Hancu E. până la │ │ │
│ │Hancu E. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc 844 de la │ │ │
│ │Danila H. până la│ │ │
│ │Covrig │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc 822 de la │ │ │
│ │Beznea N. până la│ │ │
│ │Fulger C. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc 831 de la │ │ │
│ │Stratulat I. până│ │ │
│ │la Lefter I. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc 288 de la │ │ │
│ │DJ 242E până la │ │ │
│ │Barbu Val. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc 190 de la │ │ │
│ │David I. până la │ │ │
│ │Stanciu Gh. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc 235 de la │ │ │
│ │Burturugă T. până│ │ │
│ │la Palade I. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc 819 de la │ │ │
│ │Ocheanu N. până │ │ │
│ │la Constandache │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere punte │ │ │
│ │gară │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc de la │ │ │
│ │Musat S. până la │ │ │
│ │Cramă, sat │ │ │
│ │Drăguşeni │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc de la Popa│ │ │
│ │I. până la │ │ │
│ │Şcoală, sat │ │ │
│ │Drăguşeni │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc de la │ │ │
│ │Tănase S. până la│ │ │
│ │DJ 251A, sat │ │ │
│ │Drăguşeni │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc de la │ │ │
│ │Muşat S. până la │ │ │
│ │Grădină I, sat │ │ │
│ │Drăguşeni │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc de la │ │ │
│ │Andrei S. până la│ │ │
│ │Bratuleanu T., │ │ │
│ │sat Fundeanu │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc de la │ │ │
│ │Glavan G. până la│ │ │
│ │Voinea G., sat │ │ │
│ │Fundeanu │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc de la │ │ │
│ │Bornoagă până la │ │ │
│ │Lefter A., sat │ │ │
│ │Fundeanu │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc de la │ │ │
│ │Cimpoae G. până │ │ │
│ │la Toderasc C., │ │ │
│ │sat Fundeanu │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc de la │ │ │
│ │Braşoveanu D. │ │ │
│ │până la Baniţa │ │ │
│ │I., sat Căuieşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc de la │ │ │
│ │Dediu I. până la │ │ │
│ │Tudor, sat │ │ │
│ │Căuieşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc de la │ │ │
│ │Totolici M. până │ │ │
│ │la Ghimpu N., sat│ │ │
│ │Căuieşti │ │ │
│3 ├─────────────────┤Comuna Drăguşeni │288 │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc de la │ │ │
│ │Pasat V. până la │ │ │
│ │Florea C., sat │ │ │
│ │Căuieşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc de Ia │ │ │
│ │Cioruta G. până │ │ │
│ │la Biserică, sat │ │ │
│ │Ştieţeşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc de la │ │ │
│ │Ciorata N. până │ │ │
│ │la Ochiana I., │ │ │
│ │sat Ştieţeşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc de la Popa│ │ │
│ │I. până la │ │ │
│ │Intrare Adam, sat│ │ │
│ │Ştieţeşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc de la │ │ │
│ │Vrânceanu S. până│ │ │
│ │la Dj 254C, sat │ │ │
│ │Adam │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc de la puţ │ │ │
│ │forat până la │ │ │
│ │Cozama I., sat │ │ │
│ │Adam │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc de la │ │ │
│ │mănăstire până la│ │ │
│ │Caranfil Ghe., │ │ │
│ │sat Adam │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc de la │ │ │
│ │Şcoală până la │ │ │
│ │Croitoru E., sat │ │ │
│ │Adam │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc de la DJ │ │ │
│ │254C până la │ │ │
│ │Croitoru I., sat │ │ │
│ │Adam │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc de la │ │ │
│ │Matei M. până la │ │ │
│ │biserică, sat │ │ │
│ │Ghingheşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │sătesc de la │ │ │
│ │Fluture G. până │ │ │
│ │la Condurache V.,│ │ │
│ │sat Ghingheşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Caşcaval, de la │ │ │
│ │DJ 242 până la │ │ │
│ │Zaharia V. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada -│ │ │
│ │(lidonit) - Valea│ │ │
│ │Vierului de la │ │ │
│ │baraj până la │ │ │
│ │Vieru A. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada -│ │ │
│ │(gabion) - Valea │ │ │
│ │Vierului, de la │ │ │
│ │baraj până la │ │ │
│ │Vieru A. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada -│ │ │
│ │(pereu betonat │ │ │
│ │albie) - Valea │ │ │
│ │Vierului de la │ │ │
│ │baraj până la │ │ │
│ │Vieru A. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │uliţa Nanu de la │ │ │
│ │Boza F. până la │ │ │
│ │Radu P. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Spate SMA de la │ │ │
│ │Butura C. până la│ │ │
│ │Aftene I. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │uliţă Rusu de la │ │ │
│ │DJ 255 până la │ │ │
│ │Ionescu St. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Toderascu Toader │ │ │
│ │de la DJ 255 până│ │ │
│ │la Toderascu │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere uliţă │ │ │
│ │Machita de la DJ │ │ │
│ │255 până la │ │ │
│4 │Poalelungi A. │Comuna Măstăcani │360 │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Pocaitu Beriga de│ │ │
│ │la Tocu V. până │ │ │
│ │la Păun L. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Paun L. de la │ │ │
│ │Tocu V. până la │ │ │
│ │Păun L. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere uliţă │ │ │
│ │Corbici de Ia │ │ │
│ │Banu A. până la │ │ │
│ │Gheorghita V. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │uliţa Paldau de │ │ │
│ │la Huzum E. până │ │ │
│ │la Albu A. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │uliţa Poalelungi │ │ │
│ │de la Poalelungi │ │ │
│ │G. până la Ghimpu│ │ │
│ │G. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │uliţa Ghimpu │ │ │
│ │Vasile de la │ │ │
│ │Benea Ghe. până │ │ │
│ │la Ghimpu V. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Spatele Morii de │ │ │
│ │la Tocu V. până │ │ │
│ │la Ghimpu M. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │uliţa Andronic │ │ │
│ │Vasile de la │ │ │
│ │Andronic V. până │ │ │
│ │la Mardare V. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │uliţa Alec Tap de│ │ │
│ │la Macovei A. │ │ │
│ │până la Lambie │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere strada │ │ │
│ │uliţa Hurleasca │ │ │
│ │de la Păun St. │ │ │
│ │până la Tudor S. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │uliţa Palade │ │ │
│ │Săndel de la │ │ │
│ │Palade S. până la│ │ │
│ │Jarca Gh. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │uliţa Păduraru │ │ │
│ │Nita de la │ │ │
│ │Păduraru N. până │ │ │
│ │la Ranja N. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │uliţa Jarca de la│ │ │
│ │DN 26 până la │ │ │
│ │Jarca V. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │uliţa Cicaric de │ │ │
│ │la Nechifor I. │ │ │
│ │până la │ │ │
│ │Dumitrache I. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │uliţa Valache │ │ │
│ │Fanea de la Ragea│ │ │
│ │D. până la │ │ │
│ │Valache F. │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere Strada │ │ │
│ │Câmpului de la │ │ │
│ │Pelin N. până la │ │ │
│ │Marcu Z. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere Strada │ │ │
│ │Crăiţei de la │ │ │
│ │Vlad S. până la │ │ │
│ │Radu A │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere Strada │ │ │
│ │Gerului de la │ │ │
│ │Ivascu N. până la│ │ │
│ │Musat C. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere Strada │ │ │
│ │Turturelelor de │ │ │
│ │la Paraschiv A. │ │ │
│ │până la Oana S. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere Strada │ │ │
│ │Pelinului de la │ │ │
│5 │Anghelescu până │Comuna Pechea │115 │
│ │la Talabă Nita │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Boiu de la Crisan│ │ │
│ │A. până la │ │ │
│ │Gavrila F. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Movilei de la │ │ │
│ │Lupaşcu până la │ │ │
│ │Milea Crilă │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │local Pelin de la│ │ │
│ │pădure până la │ │ │
│ │Plesia M. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │local Boiu de la │ │ │
│ │intersecţia cu │ │ │
│ │str. Tecuci până │ │ │
│ │la strada │ │ │
│ │Suhurlui │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Ştefan cel Mare │ │ │
│ │de la Lupu M. │ │ │
│ │până la Pavel D. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere Strada │ │ │
│ │Nucului de la │ │ │
│ │Popescu R. până │ │ │
│ │la Coman M. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere Strada │ │ │
│ │Salciei de la │ │ │
│ │Codrescu I. până │ │ │
│ │la Grosu D. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Mihai Eminescu de│ │ │
│ │la Cristea I. │ │ │
│ │până la Bodea I. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│6 │Mihail Sadoveanu │Comuna Slobozia Conachi │70 │
│ │de la Stan N. │ │ │
│ │până la Toader S.│ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Aleea Izvorului │ │ │
│ │de la Mirică P. │ │ │
│ │până la Mirică V.│ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │I. L. Caragiale │ │ │
│ │de la Neagu I. │ │ │
│ │până la Coman V. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Vlad Ţepeş de la │ │ │
│ │Roua J. până la │ │ │
│ │Dumitrache Gh. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere Strada │ │ │
│ │Viilor de la │ │ │
│ │Anghelescu până │ │ │
│ │la Talabă Niţă │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Erou Alecu │ │ │
│ │Botezatu de la │ │ │
│ │Neamţu G., până │ │ │
│ │la Pintilie I., │ │ │
│ │sat Mândreşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere Str. │ │ │
│ │Garoafelor de la │ │ │
│ │Bulgaru N. până │ │ │
│ │la Bulza St., sat│ │ │
│ │Mândreşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere Strada │ │ │
│ │Lalelelor de la │ │ │
│ │Dabija până la │ │ │
│ │Puza P., sat │ │ │
│ │Mândreşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Erou Enache │ │ │
│ │Stegarescu de la │ │ │
│ │Pintilie D. până │ │ │
│ │la Radu G., sat │ │ │
│ │Mândreşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Sebastian Baliff │ │ │
│ │de la Gafton V. │ │ │
│ │până la Tătaru │ │ │
│ │V., sat Mândreşti│ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Prof. Ionica │ │ │
│ │Gheorghe de la │ │ │
│ │Chiriac până la │ │ │
│ │Tiron Gh., sat │ │ │
│ │Mândreşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Vasile Oanca de │ │ │
│7 │la Tiron P. până │Comuna Valea Mărului │82 │
│ │la Busuioc C., │ │ │
│ │sat Mândreşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Henri Coandă de │ │ │
│ │la Dilian Gh. │ │ │
│ │până la Ifrosie │ │ │
│ │C., sat Mândreşti│ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Doamna Elena │ │ │
│ │Ghica de la │ │ │
│ │Trincu V. până la│ │ │
│ │Cojocaru N., sat │ │ │
│ │Mândreşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Ioan Voinescu de │ │ │
│ │la Boca până la │ │ │
│ │Bostaca D., sat │ │ │
│ │Mândreşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Neculai Voinescu │ │ │
│ │de la Leon A până│ │ │
│ │la DJ, sat │ │ │
│ │Mândreşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Erou Grigoriţă │ │ │
│ │Stefanache de la │ │ │
│ │Tănase M. până la│ │ │
│ │Nazare L. şi de │ │ │
│ │la Tudor D. până │ │ │
│ │la Fuica D. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Primar Vasile │ │ │
│ │Brânzei de la │ │ │
│ │Dumitrache A. │ │ │
│ │până la Bontea V.│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Inv. Speranta │ │ │
│ │Bulboaca de la │ │ │
│ │Virlan M. până la│ │ │
│ │Popovici D. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Episcop Iosif │ │ │
│ │Gafton de la │ │ │
│ │Virlan V. până la│ │ │
│ │Buleandra G. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Erou Iordache │ │ │
│ │Munteanu de la │ │ │
│ │Ungureanu V .până│ │ │
│ │la Costea V. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Erou Nicu │ │ │
│ │Munteanu de la │ │ │
│ │Cristea D. până │ │ │
│ │la Munteanu V. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere Strada │ │ │
│ │Gerului de la │ │ │
│ │Cristea T. până │ │ │
│ │la Fuica R. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere Strada │ │ │
│ │Crinului de la │ │ │
│ │Vulpe G. până la │ │ │
│ │Bercea D. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Sinaia de la │ │ │
│ │Ioachim până la │ │ │
│ │Luca D. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │AW Gelhard de la │ │ │
│ │Anghelina până la│ │ │
│ │Novac │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │AV Suvorov de la │ │ │
│ │Radu N. până la │ │ │
│ │Gologan Ghe. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Primar Gheorghe │ │ │
│ │Buhoci de la │ │ │
│ │Moraru până la │ │ │
│ │Iftimie │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Vasile Costea de │ │ │
│ │la Costea N. până│ │ │
│ │la Doca G. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Dimitrie Cantemir│ │ │
│ │de la Cioromila │ │ │
│ │E. până la │ │ │
│ │Cioromila I. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Ecaterina │ │ │
│ │Teodoroiu de la │ │ │
│ │Parvana până la │ │ │
│ │Sirghe N. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere strada │ │ │
│ │Dumbrava Rosie de│ │ │
│ │la Bidea N până │ │ │
│ │la Bidea G. │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│3) │Judeţul Gorj │ │691 │
│ │Total, din care: │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Consolidare pod │ │ │
│ │peste râul │ │ │
│ │Bistriţa pe DC 95│ │ │
│1 ├─────────────────┤Comuna Teleşti │380 │
│ │Regularizare râu │ │ │
│ │Bistriţa - mal │ │ │
│ │stâng aval pod - │ │ │
│ │0,45 km │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere │ │ │
│ │infrastructură şi│ │ │
│ │parte carosabilă │ │ │
│ │la 0,10 km │ │ │
│ │drumuri comunale │ │ │
│ │(DC 29 sat Roşia │ │ │
│ │de Amaradia), │ │ │
│ │0,115 km │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere străzi │ │ │
│2 │DV35 - 0,45 km │Comuna Roşia de Amaradia │311 │
│ │sat Ruget │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere străzi │ │ │
│ │DV45 - 0,70 km │ │ │
│ │sat Seciurile │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │1 podeţ pe DC 29 │ │ │
│ │pârâul Cornăţel, │ │ │
│ │sat Roşia de │ │ │
│ │Amaradia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│4) │Judeţul Harghita │ │575 │
│ │Total, din care: │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere DJ 132 A│ │ │
│ │(km 0+200-0+800, │ │ │
│ │0+900-1+100, │ │ │
│ │1+200-2+000, │ │ │
│1 │2+600-2+900, │Judeţul Harghita │500 │
│ │3+300-3+600, │ │ │
│ │4+000-5+000, │ │ │
│ │comuna Mărtiniş) │ │ │
│ │- 3,2 km │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere podeţ │ │ │
│ │din metal peste │ │ │
│ │pârâul Aluniş │ │ │
│ │(sat Crăciunel, │ │ │
│ │în dreptul │ │ │
│ │imobilului cu nr.│ │ │
│ │69) - 1 buc. │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere DC 83, │ │ │
│ │sat Crăciunel (1 │ │ │
│ │km în amonte de │ │ │
│ │la intersecţia cu│ │ │
│ │DJ 132) - 1 km │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere străzi │ │ │
│ │(sat Crăciunel, │ │ │
│ │DS250, porţiunea │ │ │
│ │între imobilele │ │ │
│ │cu nr. 75-78) - │ │ │
│ │0,07 km │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere străzi │ │ │
│ │(sat Crăciunel, │ │ │
│ │DS269/1, │ │ │
│2 │porţiunea între │Comuna Ocland │75 │
│ │imobilele cu nr. │ │ │
│ │82-97) - 0,25 km │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere străzi │ │ │
│ │(sat Crăciunel, │ │ │
│ │DS290, porţiunea │ │ │
│ │între imobilele │ │ │
│ │cu nr. 108-178) -│ │ │
│ │0,18 km │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere reţele │ │ │
│ │alimentare cu apă│ │ │
│ │şi canalizare │ │ │
│ │(subspălare │ │ │
│ │conducte │ │ │
│ │descoperite) - │ │ │
│ │0,5 km │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere sursă de│ │ │
│ │alimentare cu apă│ │ │
│ │în sistem │ │ │
│ │centralizat │ │ │
│ │(colmatare │ │ │
│ │captare de apă) -│ │ │
│ │1 buc. │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│5) │Judeţul Neamţ │ │1.893 │
│ │Total, din care: │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Decolmatare │ │ │
│ │drumuri şi alei, │ │ │
│ │pe L = 1 km, │ │ │
│ │Ştrandul │ │ │
│ │Tineretului │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Decolmatare podeţ│ │ │
│ │dalat la str. │ │ │
│1 │Gheorghe Asachi, │Municipiul Piatra-Neamţ │147 │
│ │pe L = 0,06 km, │ │ │
│ │peste pr. │ │ │
│ │Turcului │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Decolmatare albie│ │ │
│ │pârâul Stâncii, │ │ │
│ │pe L = 0,6 km, │ │ │
│ │amonte şi aval │ │ │
│ │punte metalică │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere │ │ │
│ │consolidare de │ │ │
│ │mal distrusă pe │ │ │
│ │str. Piatra │ │ │
│2 │Corbului, pe L = │Oraşul Bicaz │70 │
│ │0,1 km, artera │ │ │
│ │str. Piatra │ │ │
│ │Corbului, punct │ │ │
│ │Piatra Corbului │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă drum, │ │ │
│ │strada Valea │ │ │
│ │Mare, L = 0,05 │ │ │
│ │km, fam. T., sat │ │ │
│ │Bistriţa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă drum │ │ │
│ │Strada Prunilor, │ │ │
│ │L = 0,2 km, de la│ │ │
│ │intersecţia cu │ │ │
│ │str. Valea Mare │ │ │
│ │până la fam. T., │ │ │
│ │sat Bistriţa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă drum │ │ │
│ │strada Valea │ │ │
│ │Mică, L - 0,3 km,│ │ │
│ │de la pensiunea │ │ │
│ │Farmecul Pădurii │ │ │
│ │până la │ │ │
│ │intersecţia cu │ │ │
│ │str. Valea Mare, │ │ │
│ │sat Bistriţa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă din │ │ │
│ │balast strada │ │ │
│ │Valea Mare, fam. │ │ │
│ │A., pe L = 0,03 │ │ │
│ │km, sat Bistriţa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă drum │ │ │
│ │terasament mal │ │ │
│ │drept pr. Valea │ │ │
│ │Mare, strada │ │ │
│ │Valea Mare, fam. │ │ │
│ │U., pe L = 0,05 │ │ │
│ │km, sat Bistriţa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │terasament drum │ │ │
│ │şi mal stâng, │ │ │
│ │strada Valea │ │ │
│ │Mare, pe L = 0,03│ │ │
│ │km, fam. B., sat │ │ │
│ │Bistriţa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere fundaţie│ │ │
│ │culee pod mal │ │ │
│ │stâng şi aripă │ │ │
│ │mal stâng, fam. │ │ │
│ │J., sat Bistriţa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │terasament, mal │ │ │
│ │drept aval punte │ │ │
│ │pietonală, strada│ │ │
│ │Valea Mare, pe L │ │ │
│ │= 0,1 km, fam. │ │ │
│ │D., sat Bistriţa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere fundaţie│ │ │
│ │culee mal stâng │ │ │
│ │şi mal drept, │ │ │
│ │pod, fam. M., sat│ │ │
│ │Bistriţa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă drum şi│ │ │
│ │terasament mal │ │ │
│ │stâng, Strada │ │ │
│ │Zimbrului, L ~ │ │ │
│ │0,3 km, fam. O. │ │ │
│ │N., sat Bistriţa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │terasament şi mal│ │ │
│ │drum, strada │ │ │
│ │Valea Mare, L = │ │ │
│ │0,035 km, punct │ │ │
│ │Poarta 2, │ │ │
│ │Mănăstirea Neamţ,│ │ │
│ │sat Bistriţa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere aripă │ │ │
│ │mal stâng amonte │ │ │
│ │aval pod, fam. │ │ │
│ │H., sat Bistriţa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă drum, │ │ │
│ │Strada Viforului,│ │ │
│ │L = 0,7 km, de la│ │ │
│ │intersecţia cu DJ│ │ │
│ │155 H până la │ │ │
│ │familia C., sat │ │ │
│ │Bistriţa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă drum │ │ │
│ │Str. Perlei, L = │ │ │
│ │0,35 km, de la │ │ │
│ │intersecţia cu DJ│ │ │
│ │155 H până la │ │ │
│ │fam. M. C., sat │ │ │
│ │Bistriţa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă drum │ │ │
│ │Str. Ficusului, │ │ │
│ │de la Str. │ │ │
│ │Magnoliei până în│ │ │
│ │Str. Mănăstirii, │ │ │
│ │sat Bistriţa │ │ │
│3 ├─────────────────┤Comuna │510 │
│ │Refacere podeţ │Alexandru cel Bun │ │
│ │lemn, Str. │ │ │
│ │Magnoliei, fam. │ │ │
│ │H., sat Bistriţa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă drum, │ │ │
│ │Str. Salciei, pe │ │ │
│ │L = 0,7 km, de la│ │ │
│ │intersecţia cu │ │ │
│ │Str. Caişilor │ │ │
│ │până la fam. M. │ │ │
│ │M., sat Bistriţa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Decolmatare │ │ │
│ │platformă Strada │ │ │
│ │Pârâului, L = 0,5│ │ │
│ │km, de la fam. O.│ │ │
│ │până la fam. F., │ │ │
│ │sat Bistriţa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere 2 poduri│ │ │
│ │tubulare, D = │ │ │
│ │1.000 mm, │ │ │
│ │intersecţia pr. │ │ │
│ │Cărbunţi cu pr. │ │ │
│ │După Deal, sat │ │ │
│ │Bistriţa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Decolmatare albie│ │ │
│ │torent După Deal,│ │ │
│ │L = 0,05 km, fam.│ │ │
│ │S., sat Bistriţa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă drum, │ │ │
│ │Str. │ │ │
│ │Profesorilor, L =│ │ │
│ │0,08 km, de la │ │ │
│ │fam. J. C. până │ │ │
│ │la fam. E., sat │ │ │
│ │Bistriţa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă Strada │ │ │
│ │Căprioarei, pe L │ │ │
│ │= 0,5 km, de la │ │ │
│ │intersecţie cu │ │ │
│ │Str. Cerbului │ │ │
│ │până la D. G., │ │ │
│ │sat Viişoara │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă Strada │ │ │
│ │Albinelor, pe L =│ │ │
│ │0,03 km, fam. R.,│ │ │
│ │sat Viişoara │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Decolmatare albie│ │ │
│ │torent Ţânta, pe │ │ │
│ │L = 0,05 km, de │ │ │
│ │la centrala │ │ │
│ │termică a │ │ │
│ │spitalului până │ │ │
│ │la Biserica Buna │ │ │
│ │Vestire, sat │ │ │
│ │Bisericani │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă drum, │ │ │
│ │Str. Fermei, L = │ │ │
│ │0,2 km, de la │ │ │
│ │Biserica Buna │ │ │
│ │Vestire până la │ │ │
│ │ferma de animale │ │ │
│ │a spitalului, sat│ │ │
│ │Bisericani │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă Str. │ │ │
│ │Simonului, L = │ │ │
│ │0,05 km, de la │ │ │
│ │H.N. până la │ │ │
│ │I.V., sat │ │ │
│ │Bisericani │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Decolmatare │ │ │
│ │rigole, Str. │ │ │
│ │Bradului, L = 0,2│ │ │
│ │km, de la spital │ │ │
│ │până la bloc B1, │ │ │
│ │sat Bisericani │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă drum, │ │ │
│ │Strada Sătencei, │ │ │
│ │L = 0,8 km, de la│ │ │
│ │intersecţia cu DJ│ │ │
│ │157 C până la │ │ │
│ │fam. H., sat │ │ │
│ │Scăricica │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă drum, │ │ │
│ │Strada Chiliilor,│ │ │
│ │L = 0,8 km, de la│ │ │
│ │intersecţia cu DJ│ │ │
│ │157 C până la │ │ │
│ │fam. B. D., sat │ │ │
│ │Scăricica │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă drum, │ │ │
│ │Strada Florilor, │ │ │
│ │L = 0,6 km, de la│ │ │
│ │intersecţia cu DJ│ │ │
│ │157 C până la │ │ │
│ │fam. L. C., sat │ │ │
│ │Scăricica │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă drum, │ │ │
│ │Strada │ │ │
│ │Narciselor, L = │ │ │
│ │0,3 km, de la │ │ │
│ │fam. L. I. până │ │ │
│ │la fam. P., sat │ │ │
│ │Scăricica │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă drum, │ │ │
│ │Strada Căminului,│ │ │
│ │L = 0,2 km, de Ia│ │ │
│ │DJ 157 C până la │ │ │
│ │fam. C. D., sat │ │ │
│ │Scăricica │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Reprofilare drum │ │ │
│ │de servitute, pe │ │ │
│ │L = 3 km, din DC │ │ │
│ │Dăndeni - pct. │ │ │
│ │Surduc, sat │ │ │
│ │Bicaz-Chei │ │ │
│4 ├─────────────────┤Comuna Bicaz-Chei │86 │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă drum │ │ │
│ │comunal Gherman, │ │ │
│ │de la fam. C. A. │ │ │
│ │până la fam. Ţ. │ │ │
│ │E., sat │ │ │
│ │Bicaz-Chei │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă drum │ │ │
│ │din balast pe L =│ │ │
│ │1,5 km, pe drum │ │ │
│ │sătesc pr. │ │ │
│ │Pântei, de la fam│ │ │
│ │P. I. la fam. C. │ │ │
│ │M., sat Pârâul │ │ │
│ │Pântei │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Decolmatare podeţ│ │ │
│ │beton peste pr. │ │ │
│ │Pântei, amonte şi│ │ │
│ │aval, fam. P., │ │ │
│ │sat Pârâul Pântei│ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Decolmatare podeţ│ │ │
│ │beton peste pr. │ │ │
│ │Pântei, amonte şi│ │ │
│ │aval, sat Pârâul │ │ │
│ │Pântei │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Decolmatare podeţ│ │ │
│ │beton peste pr. │ │ │
│ │Pântei, amonte şi│ │ │
│ │aval, sat Pârâul │ │ │
│ │Pântei │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă din │ │ │
│ │balast drum │ │ │
│ │sătesc pr. │ │ │
│ │Pântei, pe L = │ │ │
│ │0,03 km, fam. B.,│ │ │
│ │sat Pârâul Pântei│ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Decolmatare albie│ │ │
│ │pr. Găina, pe L =│ │ │
│ │0,05 km, din fond│ │ │
│ │forestier până la│ │ │
│ │traversare │ │ │
│ │torent, sat │ │ │
│ │Pârâul Pântei │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă din │ │ │
│ │balast, drum │ │ │
│ │sătesc Pr. Găina,│ │ │
│ │pe L = 0,06 km, │ │ │
│ │de la traversare │ │ │
│ │torent Găina la │ │ │
│ │fam. A. V., sat │ │ │
│ │Pârâul Pântei │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Decolmatare pod │ │ │
│ │pr. Crâşmei, fam.│ │ │
│ │B. G., sat Sabasa│ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Decolmatare albie│ │ │
│5 │pârâul Cocozis, │Comuna Borca │210 │
│ │fam. V. I, sat │ │ │
│ │Sabasa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Decolmatare podeţ│ │ │
│ │traversare DC, │ │ │
│ │fam. N., Pârâul │ │ │
│ │Băltiţa, sat │ │ │
│ │Borca │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă drum │ │ │
│ │comunal Băişescu │ │ │
│ │Obârşie, din │ │ │
│ │balast, pe L - 1 │ │ │
│ │km, de la torent │ │ │
│ │Băişescu până la │ │ │
│ │păşune Obcina │ │ │
│ │Rea, sat Sabasa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere podeţ │ │ │
│ │distrus, tub │ │ │
│ │tubular 600 mm, │ │ │
│ │drum comunal │ │ │
│ │Băişescu Obârşie,│ │ │
│ │de la km 19 la km│ │ │
│ │25, sat Sabasa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere aripi │ │ │
│ │avariate pod, │ │ │
│ │drum comunal │ │ │
│ │Băişescu Obârşie,│ │ │
│ │de la km 19 la km│ │ │
│ │25, sat Sabasa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere aripi │ │ │
│ │distruse pod, │ │ │
│ │drum comunal │ │ │
│ │Băişescu Obârşie,│ │ │
│ │de la km 19 la km│ │ │
│ │25, pârâul │ │ │
│ │Sabasa, sat │ │ │
│ │Sabasa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere aripă │ │ │
│ │mal stâng │ │ │
│ │distrusă, pod, │ │ │
│ │drum comunal │ │ │
│ │Băişescu Obârşie,│ │ │
│ │de la km 19 la km│ │ │
│ │25, pârâul │ │ │
│ │Sabasa, sat │ │ │
│ │Sabasa │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere pod │ │ │
│ │distrus, drum │ │ │
│ │comunal Băişescu │ │ │
│ │Obârşie, de la km│ │ │
│ │19 la km 25, │ │ │
│ │pârâul Sabasa, │ │ │
│ │sat Sabasa │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere apărări │ │ │
│ │maluri amonte mal│ │ │
│ │stâng şi mal │ │ │
│ │drept, pod acces │ │ │
│ │incintă │ │ │
│ │Mănăstirea Almaş,│ │ │
│ │sat Almaş │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă din │ │ │
│ │balast DS strada │ │ │
│ │Peştera, L = 0,3 │ │ │
│ │km, de la │ │ │
│ │transformator │ │ │
│ │până la panta │ │ │
│ │Schitului, sat │ │ │
│ │Gârcina │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă din │ │ │
│ │balast DS Strada │ │ │
│ │Magnoliei, L = │ │ │
│ │0,528 km, de la │ │ │
│ │fam. C. M. până │ │ │
│ │la C. R. M., sat │ │ │
│ │Gârcina │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă din │ │ │
│ │balast DS │ │ │
│ │Pinului, L = │ │ │
│ │0,669 km, de la │ │ │
│ │grădiniţă până la│ │ │
│ │M. C., sat │ │ │
│ │Gârcina │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă din │ │ │
│ │balast DS │ │ │
│ │Lalelelor, L = │ │ │
│ │0,285 km, de la │ │ │
│ │fam S. N. până la│ │ │
│ │intersecţia cu │ │ │
│ │familia C., sat │ │ │
│ │Gârcina │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă din │ │ │
│ │balast DS │ │ │
│ │Prunului, L = │ │ │
│ │0,485 km, de la │ │ │
│ │pod Geo la │ │ │
│ │intersecţia str. │ │ │
│6 │Opriseni, sat │Comuna Gârcina │831 │
│ │Gârcina │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă din │ │ │
│ │balast DS │ │ │
│ │Sfatului, L = 0,2│ │ │
│ │km, de la │ │ │
│ │intersecţia cu DJ│ │ │
│ │157 până la │ │ │
│ │intersecţia cu │ │ │
│ │Str. Magnoliei, │ │ │
│ │sat Gârcina │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă din │ │ │
│ │balast DS Str. │ │ │
│ │Orhideei, L = 0,2│ │ │
│ │km, din DC │ │ │
│ │Melchisedec până │ │ │
│ │în capăt, sat │ │ │
│ │Gârcina │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă din │ │ │
│ │balast DS │ │ │
│ │Ghiocelului, L = │ │ │
│ │0,28 km, de la │ │ │
│ │fam. P. până la │ │ │
│ │fam. C., sat │ │ │
│ │Gârcina │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă drum pe│ │ │
│ │DS Lalelelor, pe │ │ │
│ │L = 0,35 km, de │ │ │
│ │la fam. R. până │ │ │
│ │la fam. Z, sat │ │ │
│ │Almaş │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă drum pe│ │ │
│ │DS Str. Nucilor, │ │ │
│ │pe L = 0,5 km. de│ │ │
│ │la fam. Z. C. │ │ │
│ │până la fam, T. │ │ │
│ │D., sat Almaş │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă drum pe│ │ │
│ │DS Str. Hârcului,│ │ │
│ │pe L ~ 0,3 km, de│ │ │
│ │la fam. Z. până │ │ │
│ │la fam. N. N., │ │ │
│ │sat Almaş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă din │ │ │
│ │balast DS Str. │ │ │
│ │Islazului, L = │ │ │
│ │0,6 km, de la │ │ │
│ │fam. S. C. până │ │ │
│ │la fam. N., sat │ │ │
│ │Almaş │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă din │ │ │
│ │balast DS Str. │ │ │
│ │Vornicului, L.= │ │ │
│ │0,2 km, de la │ │ │
│ │fam. C. C. până │ │ │
│ │la fam. O., sat │ │ │
│ │Almaş │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă din │ │ │
│ │balast DS Str. │ │ │
│ │Imaşului, L = │ │ │
│ │0,45 km, de la │ │ │
│ │fam. R. C. până │ │ │
│ │la fam. S. M., │ │ │
│ │sat Cuiejdi │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă din │ │ │
│ │balast DS Str. │ │ │
│ │Salatrucului, L =│ │ │
│ │0,2 km, de la │ │ │
│ │fam. R. D. până │ │ │
│ │la fam. T. I, sat│ │ │
│ │Cuiejdi │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă din │ │ │
│ │balast DS str. │ │ │
│ │Podiş, L = 0,4 │ │ │
│ │km, de la fam. │ │ │
│ │V.R. până la fam.│ │ │
│ │V.C., sat Cuiejdi│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere │ │ │
│ │platformă drum │ │ │
│ │din balast, str. │ │ │
│ │Huci, de la fam. │ │ │
│ │G. D., nr. 225 │ │ │
│ │până la fam. M. │ │ │
│ │V. nr. 267 pe L =│ │ │
│ │1 km, sat Gura │ │ │
│ │Văii │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Colmatare podeţ │ │ │
│ │şi spălare rampe │ │ │
│ │podeţ tubular 800│ │ │
│ │mm la fam. N. C.,│ │ │
│ │sat Gura Văii │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Decolmatare │ │ │
│ │şanţuri │ │ │
│ │stânga-dreapta, │ │ │
│ │drum comunal DC │ │ │
│7 │39, pe L= 1 km, │Comuna Girov │39 │
│ │de la fam. P. │ │ │
│ │până la fam. G., │ │ │
│ │sat Gura Văii │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Decolmatare │ │ │
│ │şanţuri │ │ │
│ │stânga-dreapta, │ │ │
│ │şanţ DN 15 D, pe │ │ │
│ │L = 2 km, de la │ │ │
│ │fam. N. C. până │ │ │
│ │la fam. V. V., │ │ │
│ │sat Turtureşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Decolmatare │ │ │
│ │şanţuri │ │ │
│ │stânga-dreapta, │ │ │
│ │şanţ DJ 156 A, pe│ │ │
│ │L = 1 km, de la │ │ │
│ │fam. R. N. până │ │ │
│ │la fam. P. D., │ │ │
│ │sat Căciuleşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│6) │Judeţul Vaslui │ │5.650 │
│ │Total, din care: │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drum │ │ │
│1 │judeţean - 7,000 │Judeţul Vaslui │1.750 │
│ │km, sat Floreşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere străzi -│ │ │
│2 │0,500 km, │Municipiul Vaslui │72 │
│ │municipiul Vaslui│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere străzi -│ │ │
│ │2,565 km, sat │ │ │
│ │Valea lui Darie │ │ │
│3 ├─────────────────┤Comuna Roşieşti │303 │
│ │Refacere străzi -│ │ │
│ │0,800 km, sat │ │ │
│ │Codreni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere străzi -│ │ │
│ │6,678 km, sat │ │ │
│ │Viişoara │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere străzi -│ │ │
│ │1,540 km, sat │ │ │
│ │Viltoteşti │ │ │
│4 ├─────────────────┤Comuna Viişoara │891 │
│ │Refacere străzi -│ │ │
│ │0,992 km, sat │ │ │
│ │Văleni │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere străzi -│ │ │
│ │0,700 km, sat │ │ │
│ │Halta Dodeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere străzi -│ │ │
│5 │4,150 km, sat │Comuna Perieni │373 │
│ │Perieni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drum │ │ │
│ │comunal - 3,000 │ │ │
│ │km, sat Poieneşti│ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│6 │comunal - 6,100 │Comuna Poieneşti │454 │
│ │km, sat Frasinu │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere străzi -│ │ │
│ │1,000 km, sat │ │ │
│ │Floreşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drum │ │ │
│ │comunal - 1,200 │ │ │
│ │km, sat Cozmeşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere străzi -│ │ │
│ │1,600 km, sat │ │ │
│ │Cozmeşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │comunal - 0,400 │ │ │
│ │km, sat │ │ │
│7 │Hordileşti │Comuna Cozmeşti │670 │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere străzi -│ │ │
│ │0,100 km, sat │ │ │
│ │Hordileşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere străzi -│ │ │
│ │1,470 km, sat │ │ │
│ │Băleşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere străzi -│ │ │
│ │2,680 km, sat │ │ │
│ │Fâstâci │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drum │ │ │
│ │comunal - 0,500 │ │ │
│ │km, sat Deleşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere străzi -│ │ │
│ │0,400 km, sat │ │ │
│ │Deleşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │comunal - 1,000 │ │ │
│ │km, sat │ │ │
│ │Mânăstirea │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere străzi -│ │ │
│ │0,550 km, sat │ │ │
│ │Deleşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│8 │Refacere străzi -│Comuna Deleşti │755 │
│ │1,500 km, sat │ │ │
│ │Hârşova │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere străzi -│ │ │
│ │1,050 km, sat │ │ │
│ │Fundătura │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │comunal - 2,000 │ │ │
│ │km, sat Albeşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere străzi -│ │ │
│ │0,400 km, sat │ │ │
│ │Albeşti │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum │ │ │
│ │comunal - 1,000 │ │ │
│ │km, sat Răduieşti│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere străzi -│ │ │
│ │2,055 km, sat │ │ │
│ │Deleni │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere străzi -│ │ │
│9 │1,700 km, sat │Comuna Deleni │382 │
│ │Bulboaca │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │
│ │Refacere străzi -│ │ │
│ │0,500 km, sat │ │ │
│ │Zizinca │ │ │
└────┴─────────────────┴─────────────────────────┴───────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016