Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 10 august 2022  privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2022-2023, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 10 august 2022 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2022-2023, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 798 din 11 august 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    (1) Se stabileşte bugetul pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2022-2023, care cuprinde şi ajutorul financiar alocat conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/1.187 a Comisiei din 7 iulie 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/493 în ceea ce priveşte repartizarea definitivă a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe şi legume în şcoli şi pentru lapte în şcoli, pentru perioada 1 august 2022-31 iulie 2023, notificată cu numărul C 2022-4.873 final, astfel cum este prevăzut în anexele nr. 1-3.
    (2) Pentru anul şcolar 2022-2023 se alocă suma de 562.850 mii lei pentru Programul pentru şcoli al României.
    (3) Suma prevăzută la alin. (2) se utilizează după cum urmează:
    a) 89.863 mii lei pentru acordarea gratuită de fructe şi legume şi 37.757 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente, conform anexei nr. 1;
    b) 188.768 mii lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf şi 37.757 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente, conform anexei nr. 2;
    c) 207.383 mii lei pentru acordarea gratuită de produse de panificaţie, conform anexei nr. 3;
    d) 1.322 mii lei, cu TVA, pentru evaluarea programului.

    (4) Pentru anul şcolar 2022-2023, conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/1.187, suma este de 6.900.318 euro pentru acordarea gratuită de fructe şi legume şi derularea măsurilor educative aferente şi de 10.455.944 euro pentru acordarea gratuită de lapte şi produse lactate şi derularea măsurilor educative aferente.
    (5) Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1.187 cuprinde şi ajutorul din partea Uniunii Europene pentru preşcolarii şi elevii din Ucraina, ajutor acordat pentru fructe şi legume, lapte de consum şi produse lactate, precum şi pentru măsurile educative aferente.
    (6) După începerea anului şcolar 2022-2023, după repartizarea numărului de preşcolari şi elevi ucraineni la nivelul judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti de către Ministerul Educaţiei, în baza numărului comunicat de acesta, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va iniţia, după caz, o nouă hotărâre, în vederea includerii în program a elevilor ucraineni nou-înscrişi în unităţile de învăţământ din România.
    (7) Repartizarea pe judeţe a preşcolarilor şi elevilor români din ciclul primar şi gimnazial în anul şcolar 2022-2023 este prevăzută în anexa nr. 4.
    (8) Repartizarea pe judeţe a preşcolarilor şi elevilor ucraineni în anul şcolar 2022-2023 este prevăzută în anexa nr. 5.

    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 13 septembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Începând cu anul şcolar 2022-2023, limita valorică zilnică/preşcolar/elev este după cum urmează:
    a) 0,70 lei pentru porţia de fructe şi legume;
    b) 0,99 lei pentru porţia de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf;
    c) 0,65 lei pentru porţia de produse de panificaţie."

    2. La articolul 3, după alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alin. (4^2), cu următorul cuprins:
    "(4^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), porţia de fructe şi/sau legume, precum şi porţia de lapte şi produse lactate pot fi distribuite şi fără porţia de biscuiţi şi/sau covrigi uscaţi, respectiv corn şi/sau baton, dacă, la data începerii distribuirii, procedura de atribuire a acordului-cadru pentru produsele de panificaţie:
    a) nu a fost finalizată; sau
    b) a fost finalizată, dar nu s-a încheiat acordul-cadru; sau
    c) nu a fost iniţiată, din motive obiective, independente de voinţa autorităţii contractante."

    3. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Măsurile educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate în anii şcolari din perioada Programului pentru şcoli al României se implementează la nivelul fiecărui an şcolar şi sunt următoarele:"

    4. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), autorităţile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, primesc din partea inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în termen de 21 de zile de la finalizarea anului şcolar, centralizarea cantităţii de produse distribuite per categorie de produs, în funcţie de numărul preşcolarilor şi elevilor prezenţi în anul şcolar precedent, pe care o vor corela cu situaţia existentă la furnizor, cu asigurarea respectării regulilor specificate în ghidul solicitantului elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură."

    5. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) În vederea acordării ajutorului financiar din FEGA pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate şi derularea măsurilor educative aferente, solicitanţii de ajutor depun la centrele judeţene/al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cereri de plată, la sfârşitul fiecărui an şcolar, conform structurii anului şcolar aprobate de Ministerul Educaţiei, în termen de două luni de la sfârşitul perioadei pe care o vizează."

    6. La articolul 17^1, alineatele (3) şi (3^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Stabilirea plafonului ajutorului financiar anual pentru acordarea gratuită de fructe şi legume, respectiv de lapte şi produse lactate se realizează ţinând seama de numărul total de zile de şcoală din anul şcolar aferent.
(3^1) În anul şcolar 2022-2023, stabilirea plafonului ajutorului financiar anual pentru acordarea gratuită de fructe şi legume, respectiv de lapte şi produse lactate se realizează ţinând seama de numărul total de zile pentru care este prevăzută distribuţia, conform art. 8 alin. (2), din anul şcolar aferent şi de numărul de zile în care s-au distribuit produsele."

    7. La articolul 17^1, alineatul (5) se abrogă.
    8. La articolul 20, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va trimite Comisiei un raport de evaluare a programului pentru şcoli, care conţine rezultatele evaluării prevăzute la art. 9 din Regulamentul delegat (UE) 2017/40, cu privire la perioada de implementare ce vizează primii 5 ani şcolari, respectiv 2017-2022, până la data de 1 martie a anului următor perioadei respective. Primul raport de evaluare se va trimite până la data de 1 martie 2023 inclusiv.
(2^2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este responsabilă de organizarea procedurii de achiziţie publică pentru realizarea exerciţiului de evaluare prevăzut la alin. (2^1), aferentă perioadei 2017-2022, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2^3) Plăţile aprobate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, reprezentând ajutorul financiar pentru evaluarea programului, au ca sursă de finanţare bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezentând ajutor financiar din FEGA aferent prestărilor de servicii."

    9. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În conformitate cu prevederile art. 23a alin. (8) din Regulamentul (UE) 2016/791 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 mai 2016 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.308/2013 şi (UE) nr. 1.306/2013 în ceea ce priveşte schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu fructe şi legume, cu banane şi cu lapte, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale informează publicul larg, prin comunicate de presă, despre implementarea Programului pentru şcoli al României, cel puţin o dată pe parcursul fiecărui an şcolar."    ART. III
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se stabilesc indicatorii de evaluare a programului pentru perioada 2017-2022, precum şi obligaţiile evaluatorului.

    ART. IV
    (1) Acordurile-cadru/Contractele de furnizare a fructelor şi legumelor şi a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân valabile până la data expirării termenului pentru care au fost încheiate, în condiţiile legii.
    (2) Limitele valorice zilnice/preşcolar/elev prevăzute la art. 3 alin. (1^1) din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi acordurilor-cadru/ contractelor de furnizare prevăzute la alin. (1), cu respectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice.

    ART. V
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. VI
    Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 13 septembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Marin Ţole,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Daniela Anda Grigore Gîtman,
                    secretar de stat
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila

    Bucureşti, 10 august 2022.
    Nr. 1.007.
    ANEXA 1

    SUME
    pentru acordarea gratuită de fructe şi legume proaspete şi pentru derularea măsurilor educative aferente în anul şcolar 2022-2023

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-mii lei- │
├───────────────┬──────────┬─────────────────────┬───────────┬─────────┤
│ │Numărul │Distribuţia fructelor│ │ │
│ │total de │şi legumelor │ │ │
│ │preşcolari├───────────┬─────────┤ │Total │
│Judeţul │şi elevi │5 │9 │Total │măsuri │
│ │din ciclul│septembrie-│ianuarie-│distribuţie│educative│
│ │primar şi │22 │16 iunie │ │2023 │
│ │gimnazial │decembrie │2023 │ │ │
│ │ │2022 │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Alba │30.693 │602 │859 │1.461 │614 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Arad │39.819 │780 │1.115 │1.895 │796 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Argeş │56.547 │1.108 │1.583 │2.691 │1.131 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Bacău │60.329 │1.182 │1.689 │2.871 │1.207 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Bihor │56.631 │1.110 │1.586 │2.696 │1.133 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Bistriţa-Năsăud│32.991 │647 │924 │1.571 │660 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Botoşani │41.245 │808 │1.155 │1.963 │825 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Braşov │58.204 │1.141 │1.630 │2.771 │1.164 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Brăila │26.066 │511 │730 │1.241 │521 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Buzău │39.560 │775 │1.108 │1.883 │791 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Caraş-Severin │22.436 │440 │628 │1.068 │449 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Călăraşi │29.874 │586 │836 │1.422 │597 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Cluj │61.596 │1.207 │1.725 │2.932 │1.232 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Constanţa │70.934 │1.390 │1.986 │3.376 │1.419 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Covasna │22.361 │438 │626 │1.064 │447 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Dâmboviţa │46.354 │909 │1.298 │2.207 │927 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Dolj │55.583 │1.089 │1.556 │2.645 │1.112 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Galaţi │45.810 │898 │1.283 │2.181 │916 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Giurgiu │26.321 │516 │737 │1.253 │526 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Gorj │28.761 │564 │805 │1.369 │575 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Harghita │33.409 │655 │935 │1.590 │668 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Hunedoara │31.557 │619 │884 │1.503 │631 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Ialomiţa │24.409 │478 │683 │1.161 │488 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Iaşi │82.913 │1.625 │2.322 │3.947 │1.658 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Ilfov │43.667 │856 │1.223 │2.079 │873 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Maramureş │44.282 │868 │1.240 │2.108 │886 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Mehedinţi │22.348 │438 │626 │1.064 │447 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Mureş │56.698 │1.111 │1.588 │2.699 │1.134 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Neamţ │44.837 │879 │1.255 │2.134 │897 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Olt │35.989 │705 │1.008 │1.713 │720 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Prahova │66.501 │1.303 │1.862 │3.165 │1.330 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Satu Mare │32.661 │640 │915 │1.555 │653 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Sălaj │23.751 │466 │665 │1.131 │475 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Sibiu │42.791 │839 │1.198 │2.037 │856 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Suceava │80.459 │1.577 │2.253 │3.830 │1.609 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Teleorman │25.847 │507 │724 │1.231 │517 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Timiş │61.651 │1.208 │1.726 │2.934 │1.233 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Tulcea │18.594 │364 │521 │885 │372 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Vaslui │38.857 │762 │1.088 │1.850 │777 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Vâlcea │30.677 │601 │859 │1.460 │614 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Vrancea │32.718 │641 │916 │1.557 │654 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Municipiul │161.142 │3.159 │4.511 │7.670 │3.223 │
│Bucureşti │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│TOTAL │1.887.873 │37.002 │52.861 │89.863 │37.757 │
└───────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┘    ANEXA 2

    SUME
    pentru acordarea gratuită de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf şi pentru derularea măsurilor educative aferente în anul şcolar 2022-2023

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-mii lei- │
├───────────────┬──────────┬─────────────────────┬───────────┬─────────┤
│ │Numărul │Distribuţia de lapte │ │ │
│ │total de │şi produse lactate │ │ │
│ │preşcolari├───────────┬─────────┤ │Total │
│Judeţul │şi elevi │5 │9 │Total │măsuri │
│ │din ciclul│septembrie-│ianuarie-│distribuţie│educative│
│ │primar şi │22 │16 iunie │ │2023 │
│ │gimnazial │decembrie │2023 │ │ │
│ │ │2022 │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Alba │30.693 │1.307 │1.762 │3.069 │614 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Arad │39.819 │1.695 │2.286 │3.981 │796 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Argeş │56.547 │2.407 │3.247 │5.654 │1.131 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Bacău │60.329 │2.568 │3.464 │6.032 │1.207 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Bihor │56.631 │2.411 │3.252 │5.663 │1.133 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Bistriţa-Năsăud│32.991 │1.404 │1.894 │3.298 │660 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Botoşani │41.245 │1.756 │2.368 │4.124 │825 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Braşov │58.204 │2.478 │3.342 │5.820 │1.164 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Brăila │26.066 │1.110 │1.497 │2.607 │521 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Buzău │39.560 │1.684 │2.272 │3.956 │791 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Caraş-Severin │22.436 │955 │1.288 │2.243 │449 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Călăraşi │29.874 │1.272 │1.715 │2.987 │597 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Cluj │61.596 │2.622 │3.537 │6.159 │1.232 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Constanţa │70.934 │3.020 │4.073 │7.093 │1.419 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Covasna │22.361 │952 │1.284 │2.236 │447 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Dâmboviţa │46.354 │1.973 │2.662 │4.635 │927 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Dolj │55.583 │2.366 │3.192 │5.558 │1.112 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Galaţi │45.810 │1.950 │2.630 │4.580 │916 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Giurgiu │26.321 │1.120 │1.511 │2.631 │526 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Gorj │28.761 │1.224 │1.651 │2.875 │575 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Harghita │33.409 │1.422 │1.918 │3.340 │668 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Hunedoara │31.557 │1.343 │1.812 │3.155 │631 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Ialomiţa │24.409 │1.039 │1.402 │2.441 │488 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Iaşi │82.913 │3.530 │4.761 │8.291 │1.658 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Ilfov │43.667 │1.859 │2.507 │4.366 │873 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Maramureş │44.282 │1.885 │2.543 │4.428 │886 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Mehedinţi │22.348 │951 │1.283 │2.234 │447 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Mureş │56.698 │2.414 │3.256 │5.670 │1.134 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Neamţ │44.837 │1.909 │2.575 │4.484 │897 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Olt │35.989 │1.532 │2.066 │3.598 │720 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Prahova │66.501 │2.831 │3.818 │6.649 │1.330 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Satu Mare │32.661 │1.390 │1.875 │3.265 │653 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Sălaj │23.751 │1.011 │1.364 │2.375 │475 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Sibiu │42.791 │1.822 │2.457 │4.279 │856 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Suceava │80.459 │3.425 │4.620 │8.045 │1.609 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Teleorman │25.847 │1.100 │1.484 │2.584 │517 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Timiş │61.651 │2.624 │3.540 │6.164 │1.233 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Tulcea │18.594 │792 │1.068 │1.860 │372 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Vaslui │38.857 │1.654 │2.231 │3.885 │777 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Vâlcea │30.677 │1.306 │1.761 │3.067 │614 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Vrancea │32.718 │1.393 │1.879 │3.272 │654 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Municipiul │161.142 │6.861 │9.254 │16.115 │3.223 │
│Bucureşti │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│TOTAL │1.887.873 │80.367 │108.401 │188.768 │37.757 │
└───────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┘    ANEXA 3

    SUME
    pentru acordarea gratuită de produse de panificaţie în anul şcolar 2022-2023

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-mii lei- │
├───────────────┬──────────┬─────────────────────┬───────────┤
│ │ │Distribuţia de │ │
│ │Numărul │produse de │ │
│ │total de │panificaţie │ │
│ │preşcolari├───────────┬─────────┤Total │
│Judeţul │şi elevi │5 │9 │distribuţie│
│ │din ciclul│septembrie-│ianuarie-│ │
│ │primar şi │22 │16 iunie │ │
│ │gimnazial │decembrie │2023 │ │
│ │ │2022 │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Alba │30.693 │1.416 │1.955 │3.371 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Arad │39.819 │1.838 │2.536 │4.374 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Argeş │56.547 │2.610 │3.602 │6.212 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Bacău │60.329 │2.784 │3.843 │6.627 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Bihor │56.631 │2.614 │3.607 │6.221 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Bistriţa-Năsăud│32.991 │1.523 │2.102 │3.625 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Botoşani │41.245 │1.903 │2.627 │4.530 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Braşov │58.204 │2.686 │3.708 │6.394 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Brăila │26.066 │1.203 │1.660 │2.863 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Buzău │39.560 │1.826 │2.520 │4.346 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Caraş-Severin │22.436 │1.035 │1.429 │2.464 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Călăraşi │29.874 │1.379 │1.903 │3.282 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Cluj │61.596 │2.843 │3.924 │6.767 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Constanţa │70.934 │3.274 │4.518 │7.792 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Covasna │22.361 │1.032 │1.424 │2.456 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Dâmboviţa │46.354 │2.139 │2.953 │5.092 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Dolj │55.583 │2.565 │3.541 │6.106 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Galaţi │45.810 │2.114 │2.918 │5.032 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Giurgiu │26.321 │1.215 │1.677 │2.892 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Gorj │28.761 │1.327 │1.832 │3.159 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Harghita │33.409 │1.542 │2.128 │3.670 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Hunedoara │31.557 │1.456 │2.010 │3.466 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Ialomiţa │24.409 │1.126 │1.555 │2.681 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Iaşi │82.913 │3.826 │5.282 │9.108 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Ilfov │43.667 │2.015 │2.782 │4.797 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Maramureş │44.282 │2.044 │2.821 │4.865 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Mehedinţi │22.348 │1.031 │1.424 │2.455 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Mureş │56.698 │2.617 │3.612 │6.229 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Neamţ │44.837 │2.069 │2.856 │4.925 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Olt │35.989 │1.661 │2.292 │3.953 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Prahova │66.501 │3.069 │4.236 │7.305 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Satu Mare │32.661 │1.507 │2.081 │3.588 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Sălaj │23.751 │1.096 │1.513 │2.609 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Sibiu │42.791 │1.975 │2.726 │4.701 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Suceava │80.459 │3.713 │5.125 │8.838 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Teleorman │25.847 │1.193 │1.646 │2.839 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Timiş │61.651 │2.845 │3.927 │6.772 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Tulcea │18.594 │858 │1.184 │2.042 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Vaslui │38.857 │1.793 │2.475 │4.268 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Vâlcea │30.677 │1.416 │1.954 │3.370 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Vrancea │32.718 │1.510 │2.084 │3.594 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Municipiul │161.142 │7.437 │10.266 │17.703 │
│Bucureşti │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│TOTAL │1.887.873 │87.125 │120.258 │207.383 │
└───────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴───────────┘    ANEXA 4

    REPARTIZAREA PE JUDEŢE
    a preşcolarilor şi elevilor români din ciclul primar şi gimnazial în anul şcolar 2022-2023

┌───────────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┐
│ │ │Elevi │Elevi din│ │
│Judeţul │Preşcolari│din │ciclul │Total │
│ │ │ciclul │gimnazial│ │
│ │ │primar │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Alba │5.179 │13.827 │11.655 │30.661 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Arad │6.528 │17.863 │15.248 │39.639 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Argeş │9.213 │25.340 │21.993 │56.546 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Bacău │9.487 │27.132 │23.691 │60.310 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Bihor │7.589 │26.587 │22.415 │56.591 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Bistriţa-Năsăud│6.591 │14.439 │11.922 │32.952 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Botoşani │7.432 │17.788 │16.010 │41.230 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Braşov │7.578 │27.961 │22.517 │58.056 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Brăila │4.284 │11.076 │10.670 │26.030 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Buzău │6.946 │16.902 │15.708 │39.556 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Caraş-Severin │4.288 │9.557 │8.584 │22.429 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Călăraşi │5.439 │12.850 │11.577 │29.866 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Cluj │6.010 │30.579 │24.830 │61.419 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Constanţa │10.194 │32.733 │27.796 │70.723 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Covasna │3.537 │10.569 │8.253 │22.359 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Dâmboviţa │8.539 │20.002 │17.796 │46.337 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Dolj │9.023 │25.419 │21.140 │55.582 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Galaţi │7.387 │20.195 │18.199 │45.781 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Giurgiu │4.451 │11.707 │10.159 │26.317 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Gorj │5.577 │12.130 │11.050 │28.757 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Harghita │5.497 │15.474 │12.438 │33.409 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Hunedoara │4.885 │13.776 │12.869 │31.530 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Ialomiţa │4.332 │10.713 │9.355 │24.400 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Iaşi │11.429 │38.026 │33.360 │82.815 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Ilfov │4.604 │22.526 │16.476 │43.606 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Maramureş │8.011 │19.270 │16.857 │44.138 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Mehedinţi │3.905 │9.770 │8.673 │22.348 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Mureş │8.774 │26.628 │21.256 │56.658 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Neamţ │7.568 │19.895 │17.341 │44.804 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Olt │6.983 │15.230 │13.762 │35.975 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Prahova │10.857 │29.272 │26.219 │66.348 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Satu Mare │4.221 │15.208 │12.789 │32.218 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Sălaj │4.003 │10.881 │8.857 │23.741 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Sibiu │5.578 │20.787 │16.368 │42.733 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Suceava │16.373 │35.089 │28.839 │80.301 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Teleorman │4.720 │11.091 │10.036 │25.847 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Timiş │7.395 │30.253 │23.901 │61.549 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Tulcea │2.844 │8.288 │7.420 │18.552 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Vaslui │6.628 │16.440 │15.778 │38.846 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Vâlcea │5.093 │13.550 │12.005 │30.648 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Vrancea │5.573 │14.655 │12.464 │32.692 │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Municipiul │5.122 │82.597 │73.207 │160.926 │
│Bucureşti │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL │279.667 │864.075│741.483 │1.885.225│
└───────────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┘


    1.885.225 reprezintă numărul de preşcolari şi elevi din ciclul primar şi gimnazial, respectiv cifrele de şcolarizare pentru anul şcolar 2022-2023 (datele au fost transmise la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către Ministerul Educaţiei, prin Adresa nr. 102M/SI din 18.03.2022).

    ANEXA 5

    REPARTIZAREA PE JUDEŢE
    a preşcolarilor şi elevilor ucraineni în anul şcolar 2022-2023

┌───────────────┬──────────┬─────────┬─────┐
│ │ │Elevi din│ │
│Judeţul │Preşcolari│ciclul │Total│
│ │ │primar şi│ │
│ │ │gimnazial│ │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Alba │12 │20 │32 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Arad │29 │151 │180 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Argeş │1 │0 │1 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Bacău │10 │9 │19 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Bihor │7 │33 │40 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Bistriţa-Năsăud│18 │21 │39 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Botoşani │4 │11 │15 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Braşov │93 │55 │148 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Brăila │21 │15 │36 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Buzău │2 │2 │4 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Caraş-Severin │2 │5 │7 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Călăraşi │7 │1 │8 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Cluj │54 │123 │177 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Constanţa │86 │125 │211 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Covasna │2 │0 │2 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Dâmboviţa │8 │9 │17 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Dolj │0 │1 │1 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Galaţi │14 │15 │29 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Giurgiu │2 │2 │4 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Gorj │1 │3 │4 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Harghita │0 │0 │0 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Hunedoara │5 │22 │27 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Ialomiţa │3 │6 │9 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Iaşi │43 │55 │98 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Ilfov │33 │28 │61 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Maramureş │43 │101 │144 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Mehedinţi │0 │0 │0 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Mureş │19 │21 │40 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Neamţ │5 │28 │33 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Olt │6 │8 │14 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Prahova │24 │129 │153 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Satu Mare │201 │242 │443 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Sălaj │7 │3 │10 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Sibiu │19 │39 │58 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Suceava │45 │113 │158 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Teleorman │0 │0 │0 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Timiş │32 │70 │102 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Tulcea │26 │16 │42 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Vaslui │3 │8 │11 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Vâlcea │10 │19 │29 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Vrancea │15 │11 │26 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Municipiul │87 │129 │216 │
│Bucureşti │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL │999 │1.649 │2.648│
└───────────────┴──────────┴─────────┴─────┘


    2.648 reprezintă numărul de preşcolari şi elevi ucraineni strămutaţi în România care a fost comunicat la Comisia Europeană conform datelor Ministerului Educaţiei, transmise la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la data de 11.06.2022, respectiv 23.06.2022.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016