Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
GHID din 29 august 2007 privind verificarea periodica a sistemelor de protectie fizica a instalatiilor nucleare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID din 29 august 2007  privind verificarea periodica a sistemelor de protectie fizica a instalatiilor nucleare    Twitter Facebook
Cautare document

GHID din 29 august 2007 privind verificarea periodica a sistemelor de protectie fizica a instalatiilor nucleare

EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 25 septembrie 2007

1. Domeniu
ART. 1
Prezentul ghid este utilizat la verificarea sistemelor de protecţie fizicã şi la stabilirea mãsurilor ce vor trebui luate de cãtre titularul de autorizaţie din punctele de vedere ale construcţiei şi problemelor tehnice, administrativ-organizatorice şi de personal, având în vedere prevederile documentului "Ameninţarea - bazã de proiect" şi activitatea de protecţie fizicã a instalaţiei nucleare.
2. Principii
ART. 2
La verificarea periodicã a sistemului de protecţie fizicã trebuie sã se constate dacã mãsurile luate de titularul de autorizaţie pentru a face faţã diferitelor ameninţãri probabile sunt adecvate sau dacã acestea asigurã îndeplinirea obiectivelor sistemului de protecţie fizicã prevãzute la art. 41 din Normele de protecţie fizicã în domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare nr. 382/2001, obiective cuprinse în anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezentul ghid.
ART. 3
Dacã în urma verificãrii periodice a sistemului de protecţie fizicã trebuie realizate modificãri ale sistemului, acestea se vor realiza de titularul de autorizaţie numai cu acordul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare, denumitã în continuare CNCAN.
ART. 4
Titularul de autorizaţie trebuie sã asigure mãsurile necesare de fiecare datã când CNCAN transmite modificarea documentului "Ameninţarea - bazã de proiect".
ART. 5
Titularul de autorizaţie trebuie sã asigure mãsurile necesare când constatã cã sistemul de protecţie fizicã nu asigurã un nivel de protecţie fizicã suficient împotriva sustragerii de materiale protejate sau sabotajului.
3. Obiective
ART. 6
Obiectivele verificãrii periodice a sistemului de protecţie fizicã sunt:
a) verificarea funcţionãrii eficiente a sistemului de protecţie fizicã;
b) verificarea faptului cã mãsurile de protecţie fizicã asigurã îndeplinirea obiectivelor sistemului de protecţie fizicã;
c) în cazul în care se constatã cã protecţia fizicã a instalaţiilor nucleare nu este asiguratã conform prevederilor Normelor de protecţie fizicã în domeniul nuclear, aprobate prin <>Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 382/2001 , titularul de autorizaţie trebuie sã solicite şi sã obţinã de la CNCAN avizarea mãsurilor suplimentare pentru ca sistemul de protecţie fizicã sã rãspundã tuturor ameninţãrilor probabile.
4. Cerinţe generale
ART. 7
Titularul de autorizaţie trebuie sã solicite aprobarea CNCAN pentru a modifica sistemul de protecţie fizicã sau pentru a lua mãsuri compensatorii ori de câte ori realizeazã construcţii noi sau reparaţii la construcţiile protejate.
ART. 8
Titularul de autorizaţie trebuie sã solicite aprobarea CNCAN pentru modificarea sistemului de protecţie fizicã sau pentru mãsurile compensatorii ori de câte ori se schimbã destinaţia unei clãdiri, dacã în urma acestei schimbãri clãdirea trebuie inclusã sau, dupã caz, exclusã din una dintre zonele vitale.
ART. 9
Titularul de autorizaţie trebuie sã aibã în vedere ca mãsurile tehnice, administrativ-organizatorice şi de personal sã nu conducã direct sau indirect la scãderea eficienţei sistemului de protecţie fizicã.
ART. 10
Titularul de autorizaţie trebuie sã solicite aprobarea CNCAN pentru modificarea sistemului de protecţie fizicã atunci când se produc modificãri referitoare la categoria de materiale nucleare protejate.
5. Mãsuri
ART. 11
În vederea verificãrii periodice a sistemului de protecţie fizicã, titularul de autorizaţie trebuie sã transmitã la CNCAN:
a) analiza vulnerabilitãţilor sistemului;
b) analiza consecinţelor probabile ale vulnerabilitãţilor;
c) mãsurile propuse pentru eliminarea vulnerabilitãţilor.
ART. 12
Verificarea sistemului de protecţie fizicã se va face luându-se în consideraţie tipurile de ameninţãri conform documentului "Ameninţare - bazã de proiect" şi pe baza procedurilor prezentate la pct. 1 din anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezentul ghid.
ART. 13
Mãsurile propuse pentru eliminarea vulnerabilitãţilor din sistemul de protecţie fizicã şi a consecinţelor acestora trebuie sã fie avizate de cãtre CNCAN.
ART. 14
Planificarea mãsurilor propuse pentru eliminarea vulnerabilitãţilor din sistemul de protecţie fizicã şi a consecinţelor acestora va fi prezentatã astfel încât sã se poatã urmãri modul de evoluţie a nivelului de protecţie fizicã pe parcursul fiecãrei etape.
6. Definiţii
a) Ameninţarea - bazã de proiect (DBT) - documentul emis de autoritate pentru fiecare instalaţie, în scopul definirii caracteristicilor adversarului probabil, împotriva cãruia va fi conceput şi dimensionat sistemul de protecţie fizicã.
b) Autoritate competentã - Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare (CNCAN), care în baza <>art. 4 alin. (1) din Legea nr. 111/1996 , republicatã, reprezintã autoritatea naţionalã competentã în domeniul nuclear, care exercitã atribuţiile de reglementare, autorizare şi control prevãzute în lege.
c) Autorizaţie - document emis de autoritatea competentã, în baza unei evaluãri de securitate nuclearã şi control, cãtre o persoanã juridicã, la cererea acesteia, pentru desfãşurarea unei activitãţi nucleare;
d) Instalaţie nuclearã:
- orice reactor nuclear, cu excepţia aceluia cu care este echipat un mijloc de transport maritim ori aerian spre a fi folosit ca sursã de putere, dacã este pentru propulsie sau în orice alt scop;
- orice uzinã care foloseşte combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzinã de retratare a combustibilului nuclear iradiat;
- orice instalaţie în care sunt stocate materiale nucleare, cu excepţia depozitãrilor în vederea transportului de materiale nucleare. Instalaţiile nucleare aparţinând unui singur operator, care se aflã pe acelaşi amplasament, vor fi considerate o singurã instalaţie nuclearã.
e) Material nuclear - orice materie primã nuclearã şi orice material fisionabil special.
f) Sabotaj - orice act premeditat îndreptat împotriva unei instalaţii nucleare sau unui material nuclear în folosinţã, depozitare sau transport, care poate pune direct ori indirect în pericol sãnãtatea sau siguranţa personalului, populaţiei şi mediului înconjurãtor prin expunerea la radiaţii sau eliberarea substanţelor radioactive.
g) Zonã controlatã - zona delimitatã de frontiere clar semnalizate, aflatã sub controlul organizaţiei responsabile.
h) Zonã protejatã - zona supravegheatã în permanenţã de cãtre personalul de pazã şi/sau prin mijloace tehnice, înconjuratã de o barierã fizicã şi cu un numãr limitat de cãi de acces controlate.
i) Zonã vitalã - zona în care se aflã materiale nucleare, echipamente, dispozitive sau sisteme care pot fi vulnerabile la acţiuni de sabotaj, furt ori act terorist.

ANEXA 1


───────
la ghid
────────

VERIFICAREA SISTEMULUI DE PROTECŢIE FIZICĂ
În cadrul verificãrii sistemului de protecţie fizicã vor fi urmãrite cel puţin urmãtoarele:
1. Procedurile de verificare a sistemului de protecţie fizicã trebuie sã cuprindã:
- control pentru depistarea materialelor explozive;
- controlul persoanelor şi vehiculelor;
- accesul în zone vitale;
- verificarea încuietorilor şi cititoarelor de cartele;
- verificarea codurilor şi combinaţiilor;
- verificarea modului de instalare a încuietorilor şi a cititoarelor de cartele;
- evidenţa încuietorilor, cititoarelor de cartele şi codurilor pentru fiecare locaţie (inclusiv schimbãri, recodificare sau rotaţie);
- utilizarea codurilor;
- mentenanţa echipamentului aferent încuietorilor, cititoarelor de cartele şi codurilor;
- testarea eficienţei barierelor fizice (cel puţin douã);
- verificarea stãrii pereţilor, tavanului, podelei, precum şi a întregii structuri;
- verificarea stãrii uşilor şi a ferestrelor;
- verificarea porţilor şi a turnichetelor;
- verificarea sistemelor din incinta spaţiilor tehnologice;
- teste pentru verificarea surselor de alimentare neîntreruptibilã (UPS);
- teste pentru funcţionarea echipamentelor fixe de comunicaţii;
- teste pentru UPS aferente sistemului de iluminare;
- teste pentru UPS aferente sistemului de alarmare;
- teste pentru UPS aferente sistemului de detecţie;
- testarea sistemului de detecţie;
- mentenanţa sistemului de detecţie;
- evaluarea ratei alarmelor false;
- teste privind funcţionarea "butonului de alarmã";
- evaluarea sistemului informatic;
- mentenanţa sistemului de computere;
- teste de funcţionare a telefoanelor şi interfoanelor;
- teste pentru comunicaţia prin radio;
- evaluarea rezistenţei la foc a sistemelor de comunicaţie;
- teste de verificare a neinterferãrii sistemului de protecţie fizicã cu sistemul de control de garanţii nucleare;
- testarea şi evaluarea forţelor care asigurã securitatea obiectivului.
2. Verificarea zonei controlate
2.1. Desfãşurare, construcţie şi detectare la nivelul barierelor periferice:
- verificarea barierelor periferice şi a terenului din faţa acestora (spaţiile libere şi piedicile naturale);
- verificarea construcţiei barierelor periferice;
- verificarea mãsurilor pentru îngreunarea pãtrunderii unei mase violente de oameni;
- verificarea privind detecţia la nivelul barierelor periferice (tehnic, personal, sisteme de detecţie, sisteme de verificare a alarmei, localizare).
2.2. Iluminare:
- conform "Ghidului privind iluminarea exterioarã a instalaţiilor nucleare".
2.3. Puncte de acces
2.3.1. Verificarea protecţiei punctelor de acces:
- verificarea mijloacelor de protecţie individualã pentru persoanele care deservesc punctele de acces;
- verificarea barierelor prevãzute la punctele de acces;
- verificarea mijloacelor auxiliare de substitut în cazul distrugerii sau înlãturãrii protecţiei de la punctele de acces.
2.3.2. Accesul persoanelor
2.3.3. Verificarea accesului persoanelor:
- verificarea procedurilor de acces;
- verificarea construcţiei şi a barierelor fizice;
- verificarea dotãrii tehnice a personalului care deserveşte punctele de acces;
- verificarea sistemelor de supraveghere, inclusiv a mijloacelor tehnice de control şi supraveghere a accesului persoanelor.
2.3.4. Verificarea accesului vehiculelor:
- verificarea procedurilor de acces pentru vehicule şi materiale;
- verificarea dotãrii tehnice a personalului care deserveşte punctele de acces;
- verificarea sistemelor de supraveghere, inclusiv a mijloacelor tehnice de control şi supraveghere a accesului vehiculelor şi materialelor;
- verificarea barierelor de protecţie împotriva accesului neautorizat.
2.3.5. Verificarea accesului pe calea feratã:
- verificarea procedurilor de acces;
- verificarea dispozitivelor de împiedicare a accesului pe calea feratã.
2.3.6. Verificarea porţilor de evacuare:
- verificarea funcţionãrii eficiente a porţilor de evacuare;
- verificarea dispozitivelor de asigurare a porţilor de evacuare împotriva accesului neautorizat;
- verificarea accesului în zonele porţilor de evacuare.
3. Verificarea zonei protejate
3.1. Verificarea zonei vitale:
- verificarea tuturor clãdirilor, pãrţilor de clãdiri sau încãperilor ce aparţin zonei vitale, indicând distanţa acestora faţã de bariera exterioarã;
- descrierea mãsurilor de protecţie fizicã asupra îngrãdirilor (de exemplu, protecţia de sãpare sau de târâre, role de sârmã, S, piatrã unghiularã);
- prezentarea tuturor canalelor de cabluri şi de ţevi ce aparţin sistemului de protecţie fizicã, indicând distanţa acestora faţã de bariera exterioarã.
3.2. Bariera interioarã:
- verificarea barierei interioare, a mijloacelor tehnice ale acesteia şi a barierelor tehnice ale construcţiei, inclusiv uşi şi închizãtori ale altor tipuri de deschideri;
- verificarea mijloacelor tehnice de supraveghere a accesului dinspre exterior;
- verificarea instalaţiilor tehnice de control şi supraveghere a accesului persoanelor şi materialelor în zona vitalã;
- verificarea mãsurilor tehnice împotriva accesului neautorizat.
4. Mãsuri pentru protecţia instalaţiilor nucleare împotriva unui sabotaj din partea persoanelor cu drept de acces
Pentru aceste mãsuri se va consulta "Ghidul privind protecţia instalaţiilor nucleare împotriva unui sabotaj din interior".
5. Mãsuri de protecţie fizicã obligatorii
5.1. Reglementãri pentru circulaţia personalului, materialelor şi a vehiculelor:
- verificarea mãsurilor pentru controlul accesului persoanelor, materialului şi a vehiculelor înainte de intrarea sau ieşirea din zona de interes, în funcţie de categoria de personal (personal de serviciu, personal strãin, vizitatori) şi de fazele de activitate (funcţionare, revizie).
6. Mãsuri pentru o intervenţie eficientã a forţei de rãspuns:
- verificarea materialelor auxiliare pregãtite pentru forţa de rãspuns.
7. Mãsuri pentru prevenirea actelor teroriste la instalaţiile nucleare:
- se vor întocmi planuri de mãsuri specifice obiectivului nuclear, pe niveluri de alertã teroristã;
- punerea în aplicare a mãsurilor de primã urgenţã, conform planului de mãsuri pentru prevenirea actelor teroriste pe niveluri de alertã teroristã.

ANEXA 2
───────
la ghid
───────

OBIECTIVELE SISTEMULUI DE PROTECŢIE FIZICĂ A INSTALAŢIILOR NUCLEARE

1. Stabilirea şi adoptarea de mãsuri care sã reducã la minimum riscurile privind tentativele de sustragere a materialelor nucleare, sabotaj sau act terorist
2. Furnizarea de informaţii şi de asistenţã tehnicã care sã permitã luarea în cel mai scurt timp a mãsurilor necesare pentru a localiza şi a recupera materialele nucleare sustrase
3. Stabilirea cadrului concret de cooperare dintre autoritãţile abilitate, pentru a reduce la minimum consecinţele radiologice ale unui sabotaj.

_________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016