Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DISPOZITIE nr. 14 din 14 februarie 1994 privind avizarea functionarii cinematografelor in care se organizeaza spectacole cu proiectii de film cinematografic si/sau cu casete video
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DISPOZITIE nr. 14 din 14 februarie 1994  privind avizarea functionarii cinematografelor in care se organizeaza spectacole cu proiectii de film cinematografic si/sau cu casete video    Twitter Facebook
Cautare document

DISPOZITIE nr. 14 din 14 februarie 1994 privind avizarea functionarii cinematografelor in care se organizeaza spectacole cu proiectii de film cinematografic si/sau cu casete video

EMITENT: CENTRUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 17 iunie 1994
    În temeiul dispoziţiilor art. 15 din Decretul-lege nr. 80/1990 privind organizarea activităţii cinematografice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 10 februarie 1990, şi luând în considerare necesitatea asigurării unei calităţi tehnice corespunzătoare şi a unor condiţii de securitate maximă a spectatorilor în sălile publice de prezentare a filmelor cinematografice, Centrul Naţional al Cinematografiei aprobă Regulamentul privind metodologia de avizare a funcţionării cinematografelor în care se organizează spectacole cu proiecţii de film cinematografic şi/sau în casete video.
    Intrarea în vigoare a acestui regulament se va face în termen de 30 de zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Preşedintele
                Centrului Naţional al Cinematografiei,
                        Petre Sălcudeanu

    Bucureşti, 14 februarie 1994.
    Nr. 14.

                       REGULAMENT
   privind metodologia de avizare a funcţionării cinematografelor
      în care se organizează spectacole cu proiecţii de film
            cinematografic şi/sau cu casete video

    ART. 1
    Toate cinematografele de pe teritoriul ţării, în care se organizează spectacole cu proiecţii cinematografice şi/sau cu casete video îşi pot desfăşura activitatea numai în baza avizului de funcţionare eliberat de Centrul Naţional al Cinematografiei, potrivit art. 15 din Decretul-lege nr. 80/1990 privind organizarea activităţii cinematografice.
    ART. 2
    Obligaţia obţinerii avizului de funcţionare revine fiecărei persoane fizice sau juridice care organizează spectacole cu proiecţii cinematografice şi/sau cu casete video într-o sală de spectacol, indiferent dacă aceasta îi este în proprietate, în locaţie de gestiune sau închiriată.
    Obligaţia obţinerii avizului o au toate persoanele fizice şi juridice, indiferent de data la care au fost autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare o astfel de activitate cu scop comercial.
    ART. 3
    Avizul de funcţionare se eliberează în baza următoarelor documente:
    a) cerere tip pentru eliberarea avizului, conform anexei nr. 1;
    b) copie după documentul care atestă că solicitantul este autorizat să organizeze spectacole cinematografice şi/sau cu casete video;
    c) autorizaţie de protecţie a muncii, în copie, care se eliberează de către Inspectoratul teritorial de protecţie a muncii, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 104/1991 al Departamentului de protecţie a muncii din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;
    d) autorizaţie privind asigurarea condiţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor, în copie, care se eliberează de către Inspecţia teritorială de prevenire a incendiilor din cadrul Comandamentului trupelor de pompieri, prin care se certifica realizarea condiţiilor esenţiale de producţie impotriva incendiilor la darea în exploatare a clădirilor şi spaţiilor, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 51/1992 şi în condiţiile Ordinului ministrului de interne nr. 225/1992, sau ultimul proces-verbal de constatare al organelor teritoriale de pompieri, în copie, dar întocmit la o data apropiată cererii de avizare (maximum 3 luni), însoţit de o confirmare sub semnătura a solicitantului din care să rezulte că toate deficienţele constatate de organul de control au fost remediate - în cazul cinematografelor care au fost autorizate din punct de vedere P.S.I. la punerea lor în funcţiune;
    e) autorizaţie sanitară de funcţionare, care se eliberează de către Centrul teritorial de medicina preventivă subordonat Ministerului Sănătăţii;
    f) avizul filialei teritoriale de electricitate prin care se atestă că instalaţiile electrice ale clădirii corespund normelor în vigoare (verificare P.R.A.M.):
    g) avizul filialei teritoriale de funcţionare a gazelor naturale (acolo unde încălzirea cinematografului se face cu gaze naturale);
    h) fişa tehnică nr. 1 sau nr. 2, după caz, conform anexelor nr. 2 şi 3, care se întocmeşte de către compartimentul tehnic al filialei cinematografice teritoriale sau de alte organe de specialitate abilitate de Centrul Naţional al Cinematografiei şi din care trebuie să rezulte că sunt asigurate condiţiile tehnice de calitate ale spectacolului cinematografic şi ca protecţia se efectuează cu personal calificat;
    i) planul sălii şi al cabinei de protecţie (cotele în metri);
    j) documentul prin care se atestă că starea fizică a clădirii cinematografului în cauza prezintă siguranţa în exploatare (proces-verbal al comisiei din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului - filialele teritoriale abilitate în acest scop).
    ART. 4
    Dosarul cuprinzînd documentele solicitate prin prezentul regulament se va înainta Centrului Naţional al Cinematografiei care, după verificarea lor de către organele sale specializate şi după constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezentul regulament, va elibera avizul solicitat.
    ART. 5
    Atunci când solicitantul întrerupe activitatea pentru o perioada mai mare de 60 de zile sau încetează activitatea pentru care i s-a eliberat avizul de funcţionare conform prezentului regulament, este obligat să înştiinţeze, în scris, Centrul Naţional al Cinematografiei.
    ART. 6
    Măsurătorile şi verificările tehnice necesare completării fişelor tehnice se fac pe baza de comandă adresată organelor de specialitate care funcţionează legal şi au ca obiect de activitate prestarea de astfel de servicii.
    ART. 7
    La eliberarea avizului de funcţionare, solicitantul trebuie să achite tariful stabilit de Centrul Naţional al Cinematografiei pentru serviciile prestate şi efectuarea verificărilor necesare.
    ART. 8
    Centrul Naţional al Cinematografiei eliberează solicitantului originalul avizului de funcţionare, direct sau prin poştă, cu confirmarea de primire.
    ART. 9
    Avizul de funcţionare va cuprinde, conform anexei nr. 4, următoarele date:
    - titularul de aviz (cel care organizează spectacolele cu proiecţii cinematografice şi/sau video);
    - datele de recunoaştere a cinematografului (denumirea, localitatea, adresa);
    - tipul de proiectie care se realizează (cinematografica, video sau ambele);
    - capacitatea sălii (total maxim de persoane admisibil fără a periclita siguranţa în exploatare, din care, la parter .........);
    - menţiuni speciale privind condiţiile tehnice care se impun, precum şi documentele care stau la baza acestor condiţii.
    ART. 10
    Avizul de funcţionare este netransmisibil şi are valabilitate pe perioada cât nu se modifică nici una dintre condiţiile în baza cărora a fost eliberat. Modificarea condiţiilor care au stat la baza avizului duce la retragerea acestuia.
    ART. 11
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

                           CERERE
        pentru avizarea funcţionării cinematografelor în care
     se organizează spectacole cu proiecţii de film cinematografic
                   şi/sau cu casete video

    Subscrisă (persoana fizică sau juridică) ....................................... având ca obiect de activitate proiecţiile de filme cinematografice şi/sau cu casete video, în scop comercial, autorizată în condiţiile legii prin Hotărârea judecătorească nr. ............ din ..............sectorul ............., înmatriculată la Registrul comerţului sub nr. ........... din ................, cu sediul în localitatea.............., str. ............, nr. ......., sectorul/judeţul ........................, telefon ..............., solicită eliberarea avizului de funcţionare pentru cinematograful ........... din localitatea............., str. ...................., nr. ......., sectorul/judeţul ..................
    aparţinând......................., în scopul organizării de (proiectii cinematografice, video sau ambele) .................
    Anexez, conform Regulamentului privind metodologia de avizare a funcţionarii cinematografelor în care se organizează spectacole cu proiectii de film cinematografic si/sau cu casete video, următoarea documentaţie: ..............................................
    Sunt de acord să achit contravaloarea serviciului prestat pentru analizarea documentaţiei şi pentru efectuarea verificărilor necesare.
    Declar pe propria răspundere ca datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte şi mă angajez să respect prevederile cuprinse în avizul de funcţionare.

    Semnătura şi ştampila solicitantului,
    ..............................................

     Data ......................

    ANEXA 2
    (Se completează de către organul tehnic de specialitate)

    FIŞA TEHNICĂ Nr. 1
    (film de 35-70 mm)

                        CALITATEA SPECTACOLULUI
                       (Conform normei tehnice nr. 1)

-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea recomandării Prescripţia impusa Valori
crt. sau a condiţiei din standard măsurate
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Iluminarea ecranului 135 - 270 lx
 2. Uniformitatea iluminării minimum 50%
 3. Variaţia iluminării în timp maximum 10%
 4. Claritatea imaginii pro- normal : 60/30 linii pe mm
    iectate cinemascop : 50/20 linii pe mm
 5. Instabilitatea imaginii pro- maximum 0,3%
    iectate
 6. Factor reflexie ecran minimum 0,7%
 7. Luminanţa ecranului 40 + 20 cd/m^2(nit)
                                     - 10
 8. Estomparea imaginii insesizabila vizual la protecţia mirei
 9. Frecvenţa de proiecţie 24 + 1 ftg/sec
                                     - 5,0
10. Caracteristica de frecvenţă 1 + 8 kHz + 3 dB (fata de 1.000 Hz)
                                            -
11. Distorsiuni neliniare maximum 4%
12. Raport semnal/zgomot minimum 45 dB
13. Fluctuaţii de viteză film maximum 0,25% (insesizabile auditiv)
14. Uniformitatea nivelului apreciere auditivă
    presiunii sonore
15. Inteligilibilitatea sunetului apreciere auditivă
     în sală

                    Dotarea tehnică

16. Aparate de proiectie, tip .......... buc. ........... anul de fabricaţie...
17. Amplificatori, tip ..... buc. .......... din anul .............
18. Sursa de lumina pentru proiectie/puterea în W (lampa cu arc, lampa cu
halogen, lampa cu xenon etc.).
19. Redresori, tip ........ buc. ......... anul de fabricaţie .............
20. Ecranul, tip ........ buc. ...... anul de fabricaţie ......, factor de
reflexie..........
21. Difuzare, tip ..... buc. ........ anul de fabricaţie ......., impedanta....
......., putere ................
22. Instalaţia de ventilaţie/condiţionare tip ..........., dacă este în stare
de funcţionare.
23. Sistemul de încălzire (lemne, gaze, centrala proprie, termoficare etc.)....
24. Fotolii, tip .........................

                         Proiectanţi
25. Număr ......................, categoria de calificare ..................

                        Sala de cinematograf
26. Capacitate (locuri) total ............. din care, la parte .............
27. Menţiuni speciale .........................................................

                      Conducătorul organului tehnic de specialitate,
                  .....................................................


    ANEXA 3
    (Se completează de către organul tehnic de specialitate)

    FIŞA TEHNICĂ Nr. 2
    (film de 16 mm)

                        CALITATEA SPECTACOLULUI
                     (Conform normei tehnice nr. 1)

-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea recomandării Prescripţia impusa Valori
crt. sau a condiţiei din standard măsurate
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Iluminarea ecranului minimum 45 lx
  2. Uniformitatea iluminării minimum 50%
  3. Claritatea imaginii proiec- 50/30 linii pe mm
     tate
  4. Instabilitatea imaginii maximum 0,3%
     proiectate
  5. Factor reflexie ecran minimum 0,7%
  6. Luminanţa ecranului minimum 10 cd/m^2 (nit)
  7. Estomparea imaginii insesizabilă vizual la proiecţia mirei
  8. Frecvenţa de proiecţie 24 + 1 ftg/sec
                                     - 0,5
  9. Caracteristica de frecvenţă 1 + 5 kHz + 3 dB (fata de 1.000 Hz)
                                            -
 10. Distorsiuni nelineare maximum 4%
 11. Raport semnal/zgomot minimum 45 dB
 12. Fluctuaţii de viteză film maximum 0,35% (insesizabilă auditiv)
 13. Uniformitatea nivelului apreciere auditivă
     presiunii sonore
 14. Inteligibilitatea sunetului apreciere auditivă
     în sală

                        Dotarea tehnică

 15. Aparate de proiecţie, tip ....... buc. ....... anul de fabricaţie ........
 16. Amplificatori, tip ...... buc. ...... anul de fabricaţie ..............
 17. Sursa de lumină pentru proiecţie/putere, în W (lampă cu incandescenţă,
lampă cu halogen, lampă cu xenon etc.).
 18. Redresori, tip ...... buc. ......... din anul ............
 19. Ecranul, tip ...... buc. ....... din anul ................
 20. Difuzare, tip .......... buc. ........ din anul de fabricaţie .......
putere ..........., impedanţă ..............

                        Sala de cinematograf

 21. Capacitate (locuri) total ........... din care, la parter ................
 22. Menţiuni speciale ........................................................
...............................................................................

                   Conducătorul tehnic al organului tehnic de specialitate,
                  ........................................................


    ANEXA 4

    CENTRUL NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEI

                        AVIZ DE FUNCŢIONARE
                   Nr. .............. din .................

    În baza documentelor prevăzute de Regulamentul privind metodologia de avizare a funcţionării cinematografelor în care se organizează spectacole cu proiecţii de film cinematografic şi/sau cu casete video, depuse la dosar, precum şi a verificărilor efectuate de către organele noastre de specialitate, se eliberează prezentul aviz de funcţionare:
    Titular .....................................................................
    Cinematograful ..............................................................
    Tipul de proiecţie ..........................................................
    Capacitatea sălii de spectacol ..............................................
    Nr. locuri ................................. din care, la parter ............
    Menţiuni speciale .............................................
    ..........................................................................
    Documentaţia prezentată constituie temeiul legal al avizului de funcţionare, fără a putea substitui autorizarea cerută de lege pentru desfăşurarea de activităţi comerciale.
    Nerespectarea prevederilor avizului de funcţionare da dreptul Centrului Naţional al Cinematografiei de a cere în justiţie încetarea proiecţiilor de film, iar lipsa avizului se sancţionează conform prevederilor Legii nr. 12/1990.
    Prezentul aviz este netransmisibil şi anulează orice aviz anterior.
    Prezentul aviz îşi păstrează valabilitatea pe întreaga perioadă în care nu se schimbă nici una dintre condiţiile în baza cărora a fost eliberat.

                                   Preşedinte,
                       ............................................
    Prezentul aviz de funcţionare a fost transmis la data de .................. prin poştă, direct solicitantului .....................

                                   Semnătura,
                          ...............................

                                  ------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016