Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRETUL Nr. 335 din 30 august 1978  pentru aducerea la indeplinire a unor prevederi din   Legea nr. 6/1977 privind rolul si atributiile maistrului in productie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRETUL Nr. 335 din 30 august 1978 pentru aducerea la indeplinire a unor prevederi din Legea nr. 6/1977 privind rolul si atributiile maistrului in productie

EMITENT: Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania
PUBLICAT: Buletinul Oficial nr. 80 din 2 septembrie 1978
În temeiul <>art. 21, 26 şi 34 din Legea nr. 6/1977 privind rolul şi atribuţiile maistrului în producţie,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
ART. 1
Se aproba nomenclatorul specialiştilor care se pregãtesc prin şcoli de maiştri şi durata studiilor la învãţãmîntul de zi şi seral, prevãzute în anexa nr. 1.
ART. 2
Formele de sprijin de care beneficiazã elevii şcolilor de maiştri, pe timpul studiilor, sînt cele prevãzute în anexa nr. 2.
ART. 3
(1) Formatia de lucru condusã de un maistru pe schimb se constituie, de regula, cu cel puţin 10 muncitori. Limitele privind numãrul de muncitori din aceste formaţii, în medie pe ramuri de activitate productiva, sînt cele prevãzute în anexa nr. 3.
(2) Formatiile efective de lucru, conduse de un maistru pe schimb, se stabilesc de organele de conducere colectivã ale unitãţilor economice, cu respectarea normativelor unificate pe ramuri, subramuri sau activitãţi, elaborate şi aprobate potrivit prevederilor legii. Prin normativele unificate se stabilesc numãrul de muncitori diferenţiat dupã gradul de inzestrare tehnica a locului de munca, suprafata deservita ori alţi factori specifici unor tehnologii sau ramuri de producţie, precum şi unu sau doi parametri care caracterizeazã zona de activitate sau capacitatea de producţie a instalaţiilor, agregatelor sau utilajelor deservite de formatie.
(3) În cazul activitãţilor la care numãrul de muncitori este determinat de posturi fixe, stabilite prin normele de funcţionare a unor instalaţii sau procese tehnologice de mare complexitate care necesita asistenta tehnica şi operativã a unui maistru pe schimb, ministerele, celelalte organe centrale şi locale vor putea aproba constituirea unor formaţii de lucru sub 10 muncitori, cu avizul Ministerului Muncii şi acordul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, în cadrul limitelor medii pe ramuri prevãzute în anexa nr. 3.
(4) Formatia de lucru condusã de maistru îşi poate desfasura activitatea cu un numãr mai mic de muncitori decît cel prevãzut în normativ, cu respectarea limitelor medii pe ramuri, în cazul în care, prin aplicarea unor mãsuri tehnice şi organizatorice, utilizarea mai buna a personalului din formatie, se asigura îndeplinirea sarcinilor de producţie şi creşterea productivitatii muncii.
ART. 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul decret.
ANEXA 1
NOMENCLATORUL

specialitatilor care se pregãtesc prin şcoli de maiştri
Durata de şcolarizare

- curs de zi -

în ani

------------------------

1. Maistru miner 1

2. Maistru electromecanic de mina 1

3. Maistru la prepararea carbunilor şi minereurilor 1

4. Maistru sondor 1

5. Maistru la extractia, transportul şi tratarea

ţiţeiului şi gazelor 1

6. Maistru la prelucrarea ţiţeiului şi petrochimie 1

7. Maistru furnalist 1

8. Maistru laminator 1

9. Maistru otelar 1

10. Maistru la fabricarea electrozilor 1

11. Maistru pentru tehnologia chimica organicã 1

12. Maistru pentru tehnologia chimica anorganica 1

13. Maistru la producerea metalelor neferoase 1

14. Maistru în industria celulozei, hirtiei şi

fibrelor artificiale 1

15. Maistru la prelucrarea materialelor plastice şi

cauciucului 1

16. Maistru la fabricarea cocsului şi chimizarea

gazului de cocs 1

17. Maistru pirotehnist 1

18. Maistru la fabricarea produselor refractare şi

abrazive 1

19. Maistru ceramist (ceramica fina, bruta) 1

20. Maistru la fabricarea liantilor şi produselor

din azbociment 1

21. Maistru la fabricarea materialelor de izolaţii în

construcţii 1

22. Maistru la producerea prefabricatelor pentru

construcţii 1

23. Maistru la exploatãri şi transporturi forestiere 1

24. Maistru la fabricarea placajului, panelului şi

furnirului 1

25. Maistru timplar mobila şi binale 1

26. Maistru la fabricarea cherestelei 1

27. Maistru la fabricarea placilor aglomerate din lemn

şi a placilor fibrolemnoase 1

28. Maistru termoenergetic 1

29. Maistru hidroenergetic 1

30. Maistru electrician centrale, staţii şi reţele

electrice 1 1/2

31. Maistru electromecanic aparate de mãsura şi

automatizãri 1 1/2

32. Maistru montare şi reparaţii maşini şi aparate

electrice 1 1/2

33. Maistru electronist 1 1/2

34. Maistru construcţii structuri aeronave 1 1/2

35. Maistru sculer-matriter 1 1/2

36. Maistru construcţii navale 1 1/2

37. Maistru cazangerie, construcţii metalice şi sudura 1

38. Maistru la prelucrarea metalelor prin aschiere 1

39. Maistru turnator 1

40. Maistru modelor pentru turnatorie 1

41. Maistru forjor-tratamentist 1

42. Maistru protecţii anticorosive 1

43. Maistru mecanic 1

44. Maistru sticlar 1

45. Maistru filator 1

46. Maistru finisor produse textile 1

47. Maistru tricoter 1

48. Maistru tesator 1

49. Maistru croitor (confecţii îmbrãcãminte) 1

50. Maistru cizmar (confecţii incaltaminte) 1

51. Maistru marochiner 1

52. Maistru tabacar 1

53. Maistru pentru industrii alimentare extractive 1

54. Maistru pentru industrii alimentare fermentative 1

55. Maistru pentru produse fainoase şi panificatie 1

56. Maistru la industrializarea laptelui 1

57. Maistru la industrializarea carnii, legumelor şi

fructelor 1

58. Maistru morar 1

59. Maistru poligraf 1

60. Maistru pentru structuri în construcţii 1

61. Maistru finisor în construcţii 1

62. Maistru mecanic pentru utilaje de construcţii şi

terasamente 1

63. Maistru pentru instalaţii tehnico-sanitare 1

64. Maistru pentru instalaţii electrice în construcţii 1

65. Maistru timplar pentru construcţii 1

66. Maistru pentru construcţia cuptoarelor industriale 1

67. Maistru mecanic agricol 1

68. Maistru construcţii hidrotehnice 1 1/2

69. Maistru la construcţii de cai ferate, drumuri şi poduri 1 1/2

70. Maistru electromecanic locomotive şi vagoane 1 1/2

-------------------
NOTA:
Durata de şcolarizare pentru toate categoriile de maiştri la cursuri serale este de 2 ani.
Pentru specialitatile "maistru electromecanic aparate de mãsura şi automatizãri", "maistru mecanic", "maistru laminator" şi "maistru filator" se va asigura elevilor cunoaşterea maşinilor şi instalaţiilor specifice sectorului de activitate pentru care se pregãtesc.
ANEXA 2
FORMELE DE SPRIJIN

de care beneficiazã elevii din şcolile de maiştri, învãţãmînt de zi şi seral
1. Personalului muncitor recomandat de întreprinderi pentru a urma cursurile şcolilor de maiştri i se asigura pe perioada examenului de admitere o indemnizaţie egala cu retributia tarifara de încadrare de la locul permanent de munca, precum şi sporul pentru vechime neîntreruptã în aceeaşi unitate. În cazul cînd examenul de admitere se tine în alta localitate decît aceea de domiciliu, acesta beneficiazã potrivit legii, de drepturile legale de deplasare.
2. Elevii din învãţãmîntul de zi al şcolilor de maiştri beneficiazã pe timpul studiilor de:
a) masa de cantina, contra cost;
b) cazarea gratuita în internate, pentru elevii care au domiciliul în alta localitate decît aceea unde funcţioneazã şcoala; cheltuielile de cazare se suporta de şcoala;
c) costul integral al transportului, pe ruta cea mai scurta, cu trenul de persoane sau nave fluviale ori maritime, clasa a II-a, fie cu autobuzele întreprinderilor de transport auto, astfel:
- la trimitere de la unitate la şcoala şi la întoarcere la unitate dupã examenul de absolvire, în cazul cînd sînt trimişi sa frecventeze şcoala în alta localitate decît unitatea de producţie; cheltuielile de transport se suporta de unitate;
- în vacanta, dus şi întors, numai pentru elevii şcolilor de maiştri cu durata de un an şi jumãtate, de la şcoala la localitatea de domiciliu; cheltuielile de transport se suporta de şcoala; în anul în care beneficiazã de vacanta nu li se acorda concediu de odihna;
d) o indemnizaţie lunarã egala cu retributia tarifara de încadrare pe care au avut-o la data trimiterii la şcoala, precum şi sporul pentru vechime neîntreruptã în aceeaşi unitate, beneficiazã de majorãrile generale ale retributiei tarifare aplicate în ramura respectiva în timpul şcolarizãrii. Plata integrala a acestei indemnizaţii se face numai cu condiţia promovãrii semestrelor şcolare; în caz contrar, se vor aplica prevederile Legii nr. 57/1974, privind diminuarea retributiei pentru neîndeplinirea sarcinilor proprii.
3. Elevii din învãţãmîntul seral al şcolilor de maiştri beneficiazã pe timpul studiilor de:
a) programare în schimburile de producţie care sa le permitã frecventarea regulatã a cursurilor;
b) masa la cantina, contra cost;
c) concediu de studii de 30 de zile calendaristice, la cerere, o singura data, în afarã concediului de odihna, pentru elaborarea şi susţinerea lucrãrii de diploma la examenul de absolvire. Pe durata acestui concediu elevii vor primi o indemnizaţie egala cu retributia tarifara de încadrare, precum şi sporul pentru vechime neîntreruptã în aceeaşi unitate;
d) o indemnizaţie lunarã, pe timpul practicii de maistru, prevãzutã în planul de învãţãmînt, egala cu retributia tarifara de încadrare la data trimiterii la practica, precum şi sporul pentru vechime neîntreruptã în aceeaşi unitate, plãtitã de întreprinderile la care sînt încadraţi.
4. Elevii din învãţãmîntul seral al şcolilor de maiştri, care urmeazã şcoala în alta localitate decît aceea a unitãţii de producţie în condiţiile prevãzute de <>art. 27 din Legea nr. 6/1977 , beneficiazã, pe lîngã formele de sprijin menţionate la pct. 3 de mai sus, şi de:
a) cazarea gratuita în internate pentru elevii care au domiciliul în alta localitate decît aceea unde funcţioneazã şcoala; cheltuielile de cazare se suporta de şcoala;
b) costul integral al transportului, pe ruta cea mai scurta, cu trenul de persoane sau nave fluviale ori maritime, clasa a II-a, fie cu autobuzele întreprinderilor de transporturi auto, la trimitere la unitatea unde au fost detasati şi la întoarcere, dupã examenul de absolvire, la unitatea unde sînt încadraţi; cheltuielile de transport se suporta de întreprinderile la care sînt încadraţi.
5. Pe timpul practicii în producţie, elevii din şcolile de maiştri beneficiazã, la locul de munca, de echipament de protecţie, precum şi de materiale igienico-sanitare, în condiţiile în care acestea se acorda persoanelor încadrate în munca.
6. Prevederile prezentei anexe se aplica de la data intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 6/1977 privind rolul şi atribuţiile maistrului în producţie.
ANEXA 3
LIMITELE

privind numãrul de muncitori - în medie pe ramuri de activitate productiva - în care trebuie sa se încadreze normativele privind constituirea formatiilor de lucru conduse de maiştri pe schimb
-------------------------------------------------------------------------------

Nr. Numãrul minim

crt. Denumirea ramurilor şi activitãţilor de muncitori

- în medie pe ramura -

-------------------------------------------------------------------------------

1. Construcţii de maşini şi prelucrarea metalelor 35

2. Industria chimica 20

3. Metalurgie, materiale refractare, produse abrazive,

carbunoase, cocsochimice 20

4. Mine, petrol, geologie 20

5. Energie electrica şi termica 12

6. Economia forestierã şi industria materialelor de construcţii 25

7. Industria uşoarã 40

8. Industria alimentara 25

9. Construcţii montaj 30

10. Transporturi şi telecomunicaţii 30

11. Agricultura şi gospodãria apelor 20

12. Comerţ 30

13. Turism 35

14. Gospodãria comunalã şi locativã 35

15. Cinematografie şi radioteleviziune 20

16. Industria poligrafica 40

17. Cooperatia mestesugareasca 30

18. Alte activitãţi productive din arta, cultura, învãţãmînt,

sãnãtate, aprovizionare tehnico-materialã, monetarie,

imprimerie, industrie localã, cercetare ştiinţificã 20

-------------------------------------------------------------------------------

-----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016