Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRETUL Nr. 244 din 10 iulie 1978  privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRETUL Nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase

EMITENT: Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania
PUBLICAT: Buletinul Oficial nr. 63 din 15 iulie 1978
Dezvoltarea continua a tezaurului naţional de metale preţioase, pietre preţioase şi alte valori, bogatie a întregii societãţi, constituie un factor important pentru creşterea avutiei naţionale a tarii.
Ţinînd seama de importanta deosebita pe care o prezintã pentru economia nationala pãstrarea şi creşterea continua a cantitãţilor de metale preţioase, pietre preţioase şi alte valori, care fac parte din rezerva de stat, se impune sa se ia toate mãsurile pentru dezvoltarea permanenta a producţiei de metale preţioase, instituirea unui regim strict de economii, utilizarea raţionalã a acestora în consumul intern, precum şi pentru sporirea continua a rezervei de stat de metale preţioase.
Toate unitãţile socialiste care folosesc metale preţioase au obligaţia de a lua mãsuri ferme pentru reducerea consumurilor, utilizarea în diverse activitãţi productive a unor inlocuitori, creşterea cantitãţilor obţinute din recuperarea materialelor secundare, deşeurilor şi produselor scoase din uz, cu conţinut de metale preţioase.
Pentru a se realiza un control riguros asupra întregii cantitãţi de metale preţioase, pietre preţioase şi semipretioase, ce constituie tezaurul naţional, este necesarã perfecţionarea actualelor reglementãri privind regimul de pãstrare, deţinere, circulaţie, repartizare şi consum al metalelor preţioase.
În acest scop, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Regimul privind pãstrarea, gestionarea, deţinerea, circulaţia, repartizarea, consumul şi recuperarea metalelor preţioase şi pietrelor preţioase este cel prevãzut în prezentul decret.
ART. 2
Deţinerea cu orice titlu a metalelor preţioase, precum şi operaţiile de orice fel cu acestea, constituie monopol de stat. Constituie, de asemenea, monopol de stat şi operaţiile de orice fel cu pietre preţioase.
Persoanele fizice şi persoanele juridice pot deţine metale preţioase şi pot efectua operaţiuni cu metale preţioase sau cu pietre preţioase şi semipretioase, naturale, în cazurile şi în condiţiile prevãzute prin prezentul decret.
ART. 3
Metalele preţioase, sub orice forma, aflate în proprietate de stat sau a organizaţiilor cooperatiste şi a celorlalte organizaţii obşteşti, precum şi pietrele preţioase şi semipretioase, naturale, din muzee şi colecţii ale statului, fac parte din tezaurul naţional şi se ţin în evidenta Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România.
Metalele preţioase repartizate, potrivit dispoziţiilor legale, pentru consum, nu se cuprind în tezaurul naţional.
Unitãţile socialiste care deţin metale preţioase sub orice forma sînt obligate sa le declare Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România la termenele prevãzute în prezentul decret.
Pãstrarea în deplina securitate, gestionarea şi folosirea metalelor preţioase se fac de cãtre unitãţile socialiste care le deţin, în conformitate cu normele legale în vigoare.
ART. 4
Obiectele din metale preţioase, pietre preţioase şi semipretioase, naturale, ce constituie patrimoniul cultural naţional, sînt supuse prevederilor Legii ocrotirii patrimoniului cultural naţional al Republicii Socialiste România.
ART. 5
Banca Nationala a Republicii Socialiste România pãstreazã şi gestioneazã rezerva de stat de metale preţioase.
Rezerva de stat de metale preţioase este constituitã din metale preţioase sub orice forma ca: lingouri, granule, lame, sirma, monede, medalii, bijuterii şi altele, proprietate a statului, aflate în patrimoniul Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România.
Evidenta rezervei de stat de metale preţioase se tine de Banca Nationala a Republicii Socialiste România cu exprimare în metal fin.
ART. 6
Rezerva de stat de metale preţioase este intangibila. În mod excepţional, în cazuri justificate, scoaterea unor cantitãţi de metale preţioase din rezerva de stat se poate face numai prin decret al Consiliului de Stat.
ART. 7
Expunerea în muzee şi expoziţii a unor obiecte din metale preţioase, pietre preţioase şi semipretioase, naturale, care fac parte din tezaurul naţional, se aproba prin decret prezidential.
În perioada expunerii, unitãţile respective rãspund de conservarea şi pãstrarea acestora în condiţii de deplina securitate. Obiectele rãmîn în evidenta şi controlul direct al Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România, ca obiecte care fac parte din tezaurul naţional.
ART. 8
Cantitãţile de metale preţioase - aur, argint, platina, metale platinice şi azotat de argint - folosite pentru consumul intern, precum şi recuperarile din produse secundare şi deşeuri, se planifica anual şi se aproba prin decret al Consiliului de Stat.
Repartizarea cantitãţilor de metale preţioase se aproba trimestrial prin decret prezidential.
Banca Nationala a Republicii Socialiste România elibereazã lunar cantitãţile aprobate pentru consumul intern şi asigura controlul folosirii acestora în scopurile stabilite.
ART. 9
Cantitãţile de metale preţioase pentru obiecte de podoaba, bijuterii şi alte nevoi ale populaţiei, condiţiile de asigurare şi desfacere a acestora, precum şi regimul preţurilor de cumpãrare şi vînzare, se aproba prin decret al Consiliului de Stat.
Cantitãţile de metale preţioase destinate vinzarii cãtre populaţie prin Ministerul Sãnãtãţii, pentru lucrãri dentare, pe baza de prescripţii medicale, prin dispensarele policlinicii autorizate special în acest scop, se planifica anual şi se repartizeazã trimestrial, conform prevederilor art. 8.
ART. 10
Banca Nationala a Republicii Socialiste România exercita controlul producţiei, prelucrãrii şi circulaţiei metalelor preţioase. Sînt supuse controlului toate unitãţile socialiste de stat, organizaţiile cooperatiste şi celelalte organizaţii obşteşti care efectueazã operaţii cu metale preţioase sau din a cãror activitate rezulta materiale secundare şi deşeuri cu conţinut de metale preţioase.
ART. 11
Prin metale preţioase se înţeleg: aurul, argintul, platina, osmiul, ruteniul, rodiul, iridiul şi paladiul, indiferent de starea sau forma în care se gãsesc.
ART. 12
Nu sînt supuse prevederilor prezentului decret bijuteriile, obiectele de arta ori de cult, de uz casnic sau personal, dacã:
- titlul aliajului din care sînt confectionate este sub 375%. aur şi sub 750 %. argint;
- au pãrţi din aliaj peste aceste titluri, dar în proporţie mai mica de 25% din greutatea obiectului.
ART. 13
Prin pietre preţioase supuse prezentului decret se înţeleg diamantele, briliantele, rubinele, safirele, smaraldele şi perlele, naturale.
Urmeazã regimul pietrelor preţioase naturale pietrele semipretioase naturale şi anume: topazul, spinelul, alexandritul, crisoberilul, acvamarinul, granatul, almandinul, zirconul, agatul, ametistul şi alte asemenea pietre naturale a cãror duritate este mai mare de şapte.
CAP. 2
Drepturile şi obligaţiile celor care dobîndesc sau deţin metale preţioase şi pietre preţioase
ART. 14
Persoanele fizice au dreptul sa detina:
a) bijuterii sau obiecte de arta, de cult, de uz casnic sau personal, salbe confectionate din ducati sau ducati necuprinsi în salbe destinaţi a servi ca podoaba, precum şi lucrãri vechi dentare confectionate din aur, argint sau platina, ori cu adaos de aur, argint sau platina;
b) monede din aur emise pînã în anul 1800 inclusiv, montate în bijuterii, precum şi monedele turcesti emise în perioada 1816-1844;
c) monede de argint fãrã putere circulatorie, care nu au valoare numismatica şi nu fac parte dintr-o colectie numismatica;
d) aur dentar dobîndit prin preschimbarea la Banca Nationala a Republicii Socialiste România a bijuteriilor şi obiectelor prevãzute la lit. a) şi b) sau a aliajelor dentare din metale preţioase şi aurului fin în forme speciale pentru lucrãri dentare, aduse din strãinãtate, destinate pentru efectuarea de lucrãri protetice dentare ale deţinãtorului şi membrilor sãi de familie (soţi, copii, pãrinţii soţilor), precum şi aur dentar provenit din preschimbare, rãmas dupã confecţionarea lucrãrilor protetice dentare.
Preschimbarea la Banca Nationala a Republicii Socialiste România a aurului dentar adus din strãinãtate va putea fi facuta în termen de 60 de zile de la intrarea în ţara şi numai pe baza de prescripţie medicalã;
e) însemnele ordinelor, medaliilor şi altor distincţii sau trofee acordate de statul roman sau de alte state, de organizaţii sau asociaţii internaţionale, pentru merite personale ale cetãţenilor romani, precum şi medaliile decernate la concursurile sportive sau manifestãri cultural-artistice, confectionate din aur, argint sau din platina; acestea pot fi deţinute numai de cãtre titularii sau succesorii legali, nefiind permisã vînzarea sau donarea cãtre persoane fizice.
Deţinerea de obiecte de aur, argint sau platina în formele menţionate la lit. a)-d) este ingaduita numai pentru uzul personal.
Dobindirea sau transmiterea de cãtre persoane fizice a bijuteriilor şi celorlalte obiecte prevãzute la alin. 1 lit. a) - d), precum şi a pietrelor preţioase şi semipretioase, naturale, este permisã dacã dobindirea sau transmiterea nu s-a fãcut în scop de specula.
ART. 15
Persoanelor care deţin bijuterii sau obiecte din metale preţioase de valoare istorica sau artisticã le sînt aplicabile şi dispoziţiile cuprinse în Legea ocrotirii patrimoniului cultural naţional al Republicii Socialiste România.
ART. 16
Este interzisã deţinerea de cãtre persoanele fizice a metalelor preţioase sub forma de: lingouri, bare, sirme, plãci, aparate sau pãrţi din acestea, dispozitive, utilaje, deşeuri, topituri, saruri, aur ars şi orice alte forme care nu sînt prevãzute ca permise în prezentul decret.
ART. 17
Persoanele fizice care dobîndesc, în condiţiile legii, metale preţioase, altele decît cele de la art. 14, au obligaţia sa le predea, la preţurile legale în vigoare, Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România sau unitãţilor de stat autorizate de aceasta, în termen de 30 de zile de la obţinere.
Termenul de predare începe sa curgã de la data intrãrii în posesia efectivã a metalelor preţioase pe teritoriul Republicii Socialiste România.
În cazul în care dobindirea a avut loc pe teritoriul strãin, termenul de predare începe sa curgã de la data cînd dobinditorul trece frontiera de stat a Republicii Socialiste România.
ART. 18
Organizaţiile de cult pot deţine obiecte de cult din metale preţioase, pietre preţioase şi semipretioase, naturale, cu obligaţia înregistrãrii acestora, imediat dupã dobîndire, într-un registru special de evidenta.
Obiectele de cult din metale preţioase, pietrele preţioase şi semipretioase, naturale, sînt supuse prevederilor Legii ocrotirii patrimoniului cultural naţional al Republicii Socialiste România.
ART. 19
Persoanele juridice care dobîndesc ori produc metale preţioase, cu excepţia organizaţiilor socialiste autorizate, au obligaţia sa predea Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România, în termen de 30 de zile de la obţinere, metalele preţioase care nu provin din producţie şi imediat pe cele care provin din producţie.
ART. 20
Unitãţile socialiste pot deţine, cu autorizarea Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România, aparate, dispozitive şi utilaje, inclusiv obiecte de laborator din metale preţioase, necesare activitãţii lor sau dacã servesc unor scopuri ştiinţifice.
ART. 21
Autorizarea unitãţilor socialiste specializate de a deţine colecţii numismatice şi alte colecţii constituite din însemne ale ordinelor, medalii, trofee, precum şi orice alte distincţii, avînd în componenta acestora piese confectionate din metale preţioase şi pietre preţioase şi semipretioase, naturale, se face prin decret prezidential.
ART. 22
Persoanele fizice, membre ale Societãţii numismatice romane, pot deţine, în scopuri numismatice, una sau mai multe medalii şi monede cu sau fãrã putere circulatorie, din aur, argint sau platina, româneşti sau strãine, precum şi monede din metal comun cu putere circulatorie, fãcînd parte dintr-o colectie numismatica, pe baza autorizaţiei nominale eliberata de Banca Nationala a Republicii Socialiste România.
În lipsa autorizãrii, obiectele prevãzute la alin. 1 se predau Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România, în termenul prevãzut la art. 17 alin. 1.
ART. 23
Vînzarea sau cedarea unor piese din colecţii numismatice sau a întregii colecţii poate fi facuta numai cãtre Banca Nationala a Republicii Socialiste România. Este interzisã transformarea, prelucrarea sau preschimbarea acestora. Schimbul de piese din colecţii numismatice sau a întregii colecţii, de cãtre persoanele fizice autorizate, poate fi fãcut numai cu acordul prealabil al Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România.
ART. 24
Persoanele fizice pot preschimba în aur dentar, la Banca Nationala a Republicii Socialiste România, pe baza de prescripţie medicalã, obiectele şi bijuteriile din aur şi platina ce pot fi deţinute potrivit art. 14 lit. a)-d).
Banca Nationala a Republicii Socialiste România este autorizata sa detina în unitãţile sale care efectueazã preschimbarea cãtre populaţie un stoc de rulaj de metale preţioase, conform anexei*, pentru asigurarea aurului dentar necesar preschimbarii. Aceste cantitãţi se reintregesc din metalele preţioase primite de la populaţie.
La preschimbarea în aur dentar, Banca Nationala a Republicii Socialiste România este autorizata sa stabileascã şi sa retina taxele de prelucrare şi pierderile de aur aferente.
Prelucrarea aurului dentar se poate face numai de cãtre unitãţile sanitare autorizate în acest scop de Banca Nationala a Republicii Socialiste România.
Metalele preţioase, în formele în care sînt interzise la deţinere, nu se preschimba în aur dentar, ci se reţin şi se cumpara de cãtre Banca Nationala a Republicii Socialiste România.
CAP. 3
Operaţii cu metale preţioase şi pietre preţioase
ART. 25
Prin operaţii cu metale preţioase, pietre preţioase şi semipretioase, naturale, se înţeleg:
a) extractia minereurilor şi nisipurilor conţinînd metale preţioase, tratamentul acestor minereuri şi nisipuri, afinarea precum şi utilizarea de orice procedee în scopul obţinerii metalelor preţioase şi pietrele preţioase şi semipretioase, naturale;
b) prelucrarea metalelor preţioase, pietrelor preţioase şi semipretioase, naturale;
c) vînzarea şi cumpãrarea de metale preţioase, pietre preţioase şi semipretioase, naturale, precum şi mijlocirea acestor operaţii;
d) transportul, încredinţarea sau primirea, în vederea transportului, a metalelor preţioase supuse obligaţiei de predare sau cedare;
e) introducerea în ţara, scoaterea din ţara sau tranzitul prin Republica Socialistã România al metalelor preţioase sau pietrelor preţioase şi semipretioase, naturale;
f) orice alte acte sau fapte care dau naştere, modifica sau sting drepturi sau obligaţii referitoare la metale preţioase ori pietre preţioase şi semipretioase, naturale.
ART. 26
Operaţiile cu metale preţioase, obiecte şi bijuterii din metale preţioase, precum şi operaţiile cu pietre preţioase şi semipretioase, naturale, ca acte de comerţ sau ca îndeletnicire mestesugareasca ori industriala, nu sînt permise decît unitãţilor socialiste.
Banca Nationala a Republicii Socialiste România autoriza unitãţile socialiste sa detina, sa utilizeze şi sa facã operaţii cu metale preţioase, pietre preţioase şi semipretioase, naturale. Nu este necesarã autorizarea Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România în cazul unitãţilor autorizate prin alte dispoziţii legale.
Obiectele din metale preţioase în formele arãtate la art 14 lit. a) - d) inclusiv, precum şi pietrele preţioase şi semipretioase, naturale, pot fi prelucrate şi transformate numai de cãtre unitãţile socialiste autorizate.
ART. 27
Transportul, încredinţarea sau primirea, în vederea transportului, a metalelor preţioase, fãcute pentru îndeplinirea obligaţiilor de predare ori cedare, nu sînt supuse autorizãrii Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România.
ART. 28
Banca Nationala a Republicii Socialiste România este autorizata sa efectueze topirea, în vederea transformarii în lingouri, a metalelor preţioase din rezerva de stat aflate în stare bruta, bare, sirma, deşeuri, pilituri şi altele asemenea, precum şi a obiectelor şi bijuteriilor primite de la populaţie, în scopul preschimbarii în aur dentar.
Topirea bijuteriilor şi a obiectelor din metale preţioase, din rezerva de stat, altele decît cele prevãzute la alin. 1, se aproba prin decret prezidential.
Banca Nationala a Republicii Socialiste România poate incredinta întreprinderilor prelucratoare metalele preţioase prevãzute la alin. 1 şi 2 în vederea afinarii, urmãrind încadrarea în coeficienţii de scãzãminte de afinare şi reintrarea metalelor fine în rezerva de stat.
ART. 29
Obiectele şi bijuteriile din metale preţioase ce se confectioneaza în cadrul unitãţilor socialiste, cele care se repara şi care nu poseda o marca legalã a statului roman, veche sau noua, cele importate destinate vinzarii, chiar dacã sînt marcate în strãinãtate, vor fi prevãzute cu marca legalã de control a Republicii Socialiste România.
La cererea persoanelor fizice care deţin în mod legal obiecte şi bijuterii din metale preţioase, Banca Nationala poate efectua operaţiile de marcare a acestora prin aplicarea marcii legale de control.
Analiza şi marcarea metalelor preţioase se efectueazã în mod exclusiv de cãtre Banca Nationala a Republicii Socialiste România, care stabileşte titlurile şi mãrcile legale de control.
Nu se marcheaza: monedele, medaliile şi alte distincţii, din metale preţioase; obiectele şi bijuteriile din metale preţioase care fac parte din patrimoniul cultural naţional; incrustatiile marunte fãcute pe arme, casete şi alte asemenea obiecte; aparatele şi instrumentele şi alte obiecte confectionate din metale preţioase în scopuri ştiinţifice, tehnice şi medicale; penitele din aur pentru stilou; aurul dentar confectionat de Monetaria Statului.
Banca Nationala a Republicii Socialiste România este singura în drept sa efectueze expertize în materie de analiza a conţinutului de metale preţioase şi a calitãţii pietrelor preţioase.
CAP. 4
Drepturile şi obligaţiile cãlãtorilor
ART. 30
Persoanele fizice cu domiciliul în Republica Socialistã România, care cãlãtoresc în strãinãtate, sînt obligate sa declare organelor vamale, atît la ieşirea din ţara cît şi la inapoiere, obiectele din metale preţioase sub orice forma, precum şi pietrele preţioase şi semipretioase montate sau nemontate, cu excepţia obiectelor de uz personal.
La inapoiere în ţara, persoanele prevãzute la alin. 1 au obligaţia de a se conformã dispoziţiilor art. 17 în ceea ce priveşte metalele preţioase supuse obligaţiei de predare.
ART. 31
Metalele preţioase, pietrele preţioase şi semipretioase, naturale, sub orice forma, cu excepţia celor de uz personal, declarate la vama la ieşirea din ţara de cãtre cãlãtorii cu domiciliul în Republica Socialistã România, vor fi reţinute de cãtre organele vamale contra unei adeverinte de reţinere, pe numele cãlãtorului, care va putea dispune de aceste bunuri în ţara în condiţiile prezentului decret.
ART. 32
Cãlãtorii cu domiciliul în strãinãtate sînt obligaţi la intrarea în ţara sa declare în scris organelor vamale obiectele din metale preţioase sub orice forma, pietrele preţioase şi semipretioase, naturale, montate sau nemontate, cu excepţia obiectelor de uz personal.
Dupã intrarea în ţara, cãlãtorii arãtaţi la alin. 1 pot sa valorifice obiectele din metale preţioase, pietre preţioase şi semipretioase, naturale, sub orice forma, de care dispun, numai la Banca Nationala a Republicii Socialiste România sau la organizaţiile socialiste autorizate de aceasta.
Obiectele din metale preţioase, pietrele preţioase, semipretioase, naturale, declarate organelor vamale la intrarea în ţara, introduse în ţara de cãlãtorii cu domiciliul în strãinãtate, vor putea fi scoase din ţara de cãtre aceştia fãrã a fi necesarã o autorizare în acest scop.
ART. 33
Obiectele confectionate din metale preţioase, aparţinînd cãlãtorilor cu domiciliul în ţara şi strãinãtate, considerate de uz personal, se stabilesc prin normele privind regimul vamal.
CAP. 5
Utilizarea metalelor preţioase în economie.
Atribuţii şi responsabilitãţi
ART. 34
Resursele pentru acoperirea consumului intern de metale preţioase cuprind metalele preţioase noi provenite din producţia interna şi din import, precum şi din recuperarile din materiale secundare şi deşeuri, din produse scoase din uz şi din orice alte forme de recuperari.
ART. 35
Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe, Banca Nationala a Republicii Socialiste România şi Ministerul Finanţelor vor analiza şi propune trimestrial necesarul de consum pe fiecare titular de plan, în raport cu planul de producţie şi sarcinile de rationalizare a consumului.
ART. 36
Cotele de metale preţioase aprobate prin plan pentru consumul intern sînt considerate maximale.
Banca Nationala a Republicii Socialiste România va elibera cantitãţile de metale preţioase, ţinînd seama de nerealizarile înregistrate la planul de recuperari, care se vor scãdea din cotele de consum alocate titularilor de plan.
ART. 37
Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, unitãţile consumatoare subordonate, precum şi institutele de cercetãri, sînt obligate sa respecte planul de repartiţii şi programele speciale de mãsuri. În acest scop, vor elabora programe proprii cu mãsuri, termene şi responsabilitãţi, care sa asigure diminuarea în continuare a consumurilor specifice, extinderea utilizãrii inlocuitorilor de metale preţioase şi a produselor placate, perfecţionarea tehnologiilor, reproiectarea produselor pentru reducerea dimensiunilor şi a suprafeţelor acoperite cu metale preţioase şi realizarea de economii.
ART. 38
Metalele preţioase vor fi utilizate numai pentru produsele nominalizate prin plan şi care au desfacerea asigurata integral prin contracte ferme, la intern şi export.
Normele de consum de metale preţioase pentru principalele produse se propun de titularii de plan, cu avizul Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe şi Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România şi se aproba anual prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã. La celelalte produse normele de consum se propun de titularii de plan şi se aproba de Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe şi Banca Nationala a Republicii Socialiste România.
Ministerele, centralele şi întreprinderile vor lua mãsuri ca produsele de acelaşi fel sa fie realizate de cãtre toate unitãţile, potrivit tehnologiilor şi normelor de consum din unitãţile care înregistreazã consumurile de metale preţioase cele mai reduse.
ART. 39
În limita cotelor aprobate trimestrial, titularii de plan vor defalca operativ cantitãţile de metale preţioase pe luni şi pe unitãţile în subordine, acordindu-le sprijin direct în adaptarea corespunzãtoare a structurii producţiei, în îmbunãtãţirea normelor de consum şi în luarea tuturor mãsurilor necesare pentru îndeplinirea integrala a sarcinilor de plan şi încadrarea în consumul de metale preţioase aprobat.
Titularii de plan vor transmite în mod operativ Comitetului de Stat al Planificarii şi Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România defalcarea pe luni a cotelor trimestriale de metale preţioase, corelata cu sarcinile de producţie, pentru unitãţile consumatoare subordonate, precum şi orice modificãri între luni intervenite în cursul trimestrului.
ART. 40
Titularii de plan vor întocmi lunar, pentru fiecare categorie de metal pretios în parte, bilanţul care sa reflecte miscarea acestora în cursul perioadei respective, precum şi situaţia stocurilor.
ART. 41
Raportarea realizarilor prin situaţiile statistice referitoare la normele de consum realizate şi la miscarea metalelor preţioase de cãtre unitãţile consumatoare, centralelor şi titularilor de plan, se va face lunar, în scopul urmãririi permanente a modului de îndeplinire a normelor de consum şi a consumului de metale preţioase.
Titularii de plan vor transmite lunar Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe şi Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România, pînã la data de 10 a lunii urmãtoare, situaţia statistica centralizatoare referitoare la normele de consum realizate. Raportarea centralizata a îndeplinirii normelor de consum se va face corespunzãtor structurii producţiei nominalizate în plan.
Titularii de plan vor transmite lunar Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe şi Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România, pînã la data de 10 a lunii urmãtoare, situaţia statistica centralizatoare privind miscarea metalelor preţioase.
ART. 42
Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe şi Banca Nationala a Republicii Socialiste România vor urmãri şi verifica modul cum se utilizeazã metalele preţioase în economie, precum şi mãsurile care se iau de cãtre titularii de plan şi beneficiarii de repartiţii pentru rationalizarea continua a consumului acestor materiale.
CAP. 6
Recuperarea metalelor preţioase, sarcini şi responsabilitãţi
ART. 43
Ministerele şi alte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, centralele, întreprinderile şi toate unitãţile din economie care consuma metale preţioase şi produse cu conţinut de metale preţioase recuperabile sînt obligate sa asigure recuperarea, stringerea şi predarea integrala a materialelor secundare, a deşeurilor şi produselor scoase din uz cu conţinut de metale preţioase, în scopul folosirii integrale în circuitul economic a acestor resurse.
ART. 44
Cantitãţile de metale preţioase provenite din recuperarea materialelor secundare, a deşeurilor şi produselor uzate, aprobate a se retine şi consuma în aceeaşi întreprindere, se vor utiliza numai pe baza de reparaţii şi numai în limita cotelor alocate prin plan, acestea inregistrindu-se şi în realizarile planului de recuperari.
ART. 45
Titularii de plan, centralele, întreprinderile şi unitãţile deţinãtoare şi consumatoare de metale preţioase, precum şi cele deţinãtoare de materiale secundare şi deşeuri cu conţinut de metale preţioase vor asigura gestionarea, utilizarea şi transportul acestora sub un regim strict de securitate şi evidenta.
ART. 46
Activitãţile de prelucrare şi extragere a metalelor preţioase din materiale secundare, deşeuri şi produse uzate se nominalizeaza prin plan astfel:
a) prelucrarea deşeurilor cu conţinut de aur şi cele cu conţinut de argint, la Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei;
b) prelucrarea deşeurilor cu conţinut de platina şi metale platinice, la Ministerul Industriei Chimice.
Ministerele menţionate la lit. a) şi b) vor asigura, în cadrul întreprinderilor specializate din subordine, prelucrarea integrala şi ritmica a deşeurilor predate, luind toate mãsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru recuperarea conţinutului de metal în condiţii de calitate superioarã.
ART. 47
Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei şi Ministerul Industriei Chimice vor transmite lunar, pînã la data de 10 a lunii urmãtoare, Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe şi Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România, situaţia realizãrii planului de recuperari de metale preţioase, pe titularii de plan.
ART. 48
În cazul în care titularii de plan nu vor realiza integral sarcina trimestriala de recuperare a deşeurilor, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe şi Banca Nationala a Republicii Socialiste România vor bloca, la nivelul cantitãţilor nerealizate, cotele de metale preţioase prevãzute a se repartiza pe trimestrul urmãtor, pînã la recuperarea integrala a restantelor.
CAP. 7
Sancţiuni
ART. 49
Nerespectarea obligaţiilor prevãzute de dispoziţiile prezentului decret atrage rãspunderea disciplinarã, contravenţionalã sau penalã, dupã caz, precum şi civilã sau materialã.
ART. 50
Constituie infracţiuni şi se pedepsesc potrivit legii penale:
a) nepredarea metalelor preţioase în cazurile şi termenele prevãzute de lege;
b) degradarea sau deteriorarea metalelor preţioase, facindu-le improprii destinaţiei lor, în scopul sustragerii de la obligaţia de predare;
c) efectuarea de cãtre persoanele domiciliate în Republica Socialistã România de operaţii interzise cu metale preţioase ori pietre preţioase şi semipretioase, naturale;
d) ascunderea, în scopul sustragerii de la controlul vamal, a metalelor preţioase sub orice forme, precum şi a pietrelor preţioase şi semipretioase, naturale, dacã valoarea lor depãşeşte 1.000 lei;
e) scoaterea ilegala din ţara a metalelor preţioase, sub orice forme, precum şi a pietrelor preţioase şi semipretioase, naturale, dacã valoarea lor depãşeşte 1.000 lei.
Tentativa se pedepseşte.
ART. 51
Constituie, de asemenea, infracţiuni şi se sancţioneazã potrivit legii penale faptele prevãzute la art. 52, dacã au fost sãvîrşite din nou în termen de 3 ani de la comiterea contravenţiei ori dacã au avut caracter de trafic organizat sau au cauzat ori ar fi putut cauza prejudicii însemnate intereselor statului.
ART. 52
Constituie contravenţii urmãtoarele fapte, dacã nu au fost sãvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, sa fie considerate infracţiuni şi se sancţioneazã cu amenda:
I. De la 1.000 la 5.000 lei:
a) nedeclararea la organele vamale, la intrarea şi la ieşirea din ţara, a obiectelor din metale preţioase, a pietrelor preţioase şi semipretioase, naturale, cu excepţia obiectelor de uz personal;
b) scoaterea ilegala din ţara de metale preţioase, pietre preţioase şi semipretioase, naturale, a cãror valoare nu depãşeşte 1.000 lei.
II. De la 1.000 la 10.000 lei, valorificarea metalelor preţioase, a pietrelor preţioase şi semipretioase, naturale, sub orice forma, de cãtre persoanele care nu au domiciliul în Republica Socialistã România, altfel decît la Banca Nationala a Republicii Socialiste România sau la unitãţile socialiste autorizate de aceasta. Amenda se aplica atît celui care transmite, cît şi celui care dobîndeşte valorile.
ART. 53
În vederea garantarii executãrii sancţiunii amenzii, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, poate sa ia mãsuri asiguratorii care constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile urmaribile ale contravenientului, de valoare echivalenta cu amenda, prin instituirea unui sechestru.
ART. 54
Contravenţiile prevãzute la art. 52 se constata şi sancţiunea se aplica, dupã caz, de personalul cu atribuţii de control al Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale, Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România, ofiţeri şi subofiteri din cadrul Ministerului de Interne sau alt personal al organelor centrale, sus-menţionate, anume împuternicit de conducerile acestor organe.
Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii, precum şi a mãsurilor asiguratorii, contravenientul poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia la instanţele judecãtoreşti competente.
Dispoziţiile prezentului decret se intregesc cu prevederile <>Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27 din acea lege.
ART. 55
Amenzile aplicate persoanelor cu domiciliul în strãinãtate, pentru contravenţiile prevãzute la art. 52, se vor plati în lei proveniţi din schimb de valuta, în lei obţinuţi prin valorificarea bunurilor urmaribile ale strãinilor sau în orice alte sume în lei provenite din surse legale.
ART. 56
În cauzele referitoare la infracţiunile şi contravenţiile prevãzute în prezentul decret, organele de urmãrire penalã şi instanţele judecãtoreşti vor cita, în calitate de mandatar al statului, Banca Nationala a Republicii Socialiste România, potrivit dispoziţiilor legale.
ART. 57
Bunurile care fac obiectul infracţiunilor sau contravenţiilor din prezentul decret se confisca.
Cînd bunurile supuse confiscãrii nu se gãsesc din orice cauza, instanţele judecãtoreşti sau organele procuraturii vor obliga pe infractori sau contravenienti, dupã caz, la plata unei sume echivalente, calculatã potrivit dispoziţiilor legale.
ART. 58
Vînzarea obiectelor din metale preţioase ori pietre preţioase şi semipretioase, naturale, în cadrul executãrii silite, se face numai cãtre Banca Nationala a Republicii Socialiste România, la preţurile stabilite conform normelor legale.
ART. 59
Cei care, dupã expirarea termenelor legale, dar înainte de a se fi început urmãrirea penalã contra lor, îşi vor îndeplini obligaţiile de predare a metalelor preţioase pe care le au sau de care dispun, sînt apãraţi de rãspundere penalã şi beneficiazã de contravaloarea în lei a valorilor cedate, potrivit dispoziţiilor legale.
În aceste cazuri sînt interzise identificarea persoanei predatoare şi cercetarea provenientei metalelor preţioase predate.
Celor care vor cere expres li se va elibera dovada nominalã de predare.
ART. 60
Pentru evaluarea pagubelor privind metalele preţioase, pietrele preţioase şi semipretioase, naturale, calculul prejudiciului se face la preţul de vînzare cu amãnuntul sau la preţurile stabilite de Banca Nationala a Republicii Socialiste România, cînd nu este fixat un preţ de vînzare cu amãnuntul.
ART. 61
Ministerul Finanţelor va putea plati celor care au gãsit şi predat metale şi pietre preţioase o recompensa de pînã la 20% din valoarea metalelor şi pietrelor preţioase, calculatã la preţurile de cumpãrare în vigoare. Aceeaşi recompensa se va putea acorda celor care au dat informaţii concrete ce au condus la gãsirea de comori, tezaure ori alte asemenea valori importante.
ART. 62
Actele juridice privind operaţiile cu metale preţioase sau pietre preţioase şi semipretioase, naturale, efectuate cu încãlcarea dispoziţiilor prezentului decret, sînt nule de drept.
CAP. 8
Dispoziţii finale
ART. 63
Misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentantele economice ale statelor strãine în Republica Socialistã România, misiunile permanente ale organizaţiilor internaţionale de pe teritoriul României, membrii acestor misiuni, oficii şi reprezentante, precum şi membrii familiilor lor, dacã sînt cetãţeni strãini ori dacã domiciliul permanent este în strãinãtate, sînt scutiţi de obligaţiile de declarare, predare sau cedare a metalelor preţioase, pietrelor preţioase şi semipretioase, naturale, prevãzute în prezentul decret, dacã în afarã serviciului la misiune, oficiu sau reprezentanta nu exercita vreo activitate lucrativã în Republica Socialistã România.
Persoanele arãtate la alin. 1 vor putea scoate la ieşirea din ţara, fãrã îndeplinirea vreunei formalitãţi, metalele preţioase, pietrele preţioase şi semipretioase, naturale, pe care le au asupra lor, proprietatea personalã sau aparţinînd misiunii, oficiului sau reprezentantei.
Valorificarea metalelor preţioase, pietrelor preţioase şi semipretioase, naturale, pe teritoriul Republicii Socialiste România de cãtre persoanele prevãzute la alin. 1 se va putea face numai la Banca Nationala a Republicii Socialiste România sau la unitãţile de stat anume autorizate.
Dispoziţiile prevãzute în acest articol se aplica şi cetãţenilor strãini, persoane oficiale, posesoare de paşapoarte diplomatice, aflate în misiune temporarã, în vizita sau în tranzit prin Republica Socialistã România, precum şi altor persoane care se bucura de privilegii diplomatice în baza convenţiilor internaţionale la care Republica Socialistã România este parte.
ART. 64
Ministerul Finanţelor poate acorda scutirea prevãzutã la art. 63 şi altor categorii de persoane strãine.
ART. 65
Unitãţile socialiste care deţin metale preţioase sub orice forma - inclusiv obiecte de uz gospodãresc -, cu excepţia celor destinate consumului, precum şi pietre preţioase şi semipretioase, naturale, vor trimite Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România inventarul acestora, în termen de 60 de zile de la data prezentului decret şi vor comunica în termen de 10 zile orice modificãri intervenite.
Banca Nationala a Republicii Socialiste România va face propuneri, în termen de 60 de zile de la primirea inventarelor menţionate la alineatul precedent, cu privire la modul de evidentiere, de pãstrare sau de preluare în rezerva de stat, dupã caz, a metalelor preţioase, pietrelor preţioase şi semipretioase, naturale, existente la unitãţile socialiste.
ART. 66
Ministerul Finanţelor împreunã cu Banca Nationala a Republicii Socialiste România vor elabora, în aplicarea prezentului decret, în termen de 3 luni, norme tehnice privind pãstrarea, gestionarea, deţinerea, circulaţia, repartizarea, consumul şi recuperarea metalelor preţioase.
ART. 67
Infracţiunile prevãzute în art. 50 lit. a)-d) se sancţioneazã cu pedeapsa prevãzutã în <>art. 37 alin. 1 din Decretul nr. 210/1960 , infracţiunea prevãzutã în art. 50 lit.e), cu pedeapsa prevãzutã în art. 37 alin. 3 din acelaşi decret, iar infracţiunile prevãzute în art. 51, cu pedeapsa prevãzutã în <>art. 41 din Decretul nr. 210/1960 .
ART. 68
Pe data intrãrii în vigoare a prezentului decret se abroga prevederile referitoare la regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase cuprinse în <>Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plata strãine, metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, republicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 56 din 17 mai 1972, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
--------------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016