Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRETUL Nr. 237 din 8 iulie 1978  pentru stabilirea normativelor privind sistematizarea, amplasarea, construirea si repararea liniilor electrice care trec prin paduri si prin terenuri agricole    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRETUL Nr. 237 din 8 iulie 1978 pentru stabilirea normativelor privind sistematizarea, amplasarea, construirea si repararea liniilor electrice care trec prin paduri si prin terenuri agricole

EMITENT: Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania
PUBLICAT: Buletinul Oficial nr. 58 din 13 iulie 1978
Dezvoltarea continua a reţelelor de linii electrice impune ca la realizarea acestora sa se ia toate mãsurile necesare pentru protejarea şi conservarea terenurilor agricole şi forestiere.
În vederea reducerii la strictul necesar a ocupãrii şi degradãrii terenurilor cu destinaţie agricolã şi forestierã la construirea şi repararea liniilor electrice,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
ART. 1
Sistematizarea, amplasarea, construirea şi repararea liniilor electrice care trec prin pãduri şi prin terenuri agricole, se vor face numai în condiţiile stabilite prin prezentul decret.
La amplasarea, sistematizarea, construirea şi repararea liniilor electrice prevãzute la alin. 1 se va avea în vedere, în mod obligatoriu, ca suprafeţele de terenuri agricole şi forestiere ocupate, precum şi cheltuielile de investiţii, consumurile de metal, ciment şi alte materiale, sa fie minime.
ART. 2
Amplasamentul şi traseul liniilor electrice care trec prin terenuri cu destinaţie agricolã sau forestierã vor fi aprobate prin decret prezidential.
ART. 3
Amplasarea liniilor electrice de distribuţie cu tensiuni pînã la 20 kV inclusiv se va face de-a lungul şi în imediata apropiere a cãilor de comunicaţii, a digurilor şi a canalelor de irigaţii şi desecãri.
Pentru liniile electrice de transport cu tensiuni de 110 kV, 220 kV şi 400 kV, amplasarea se stabileşte pe baza de calcul tehnico-economic comparativ, cu luarea în considerare a cel puţin doua variante de traseu, urmînd sa se adopte varianta cu traseu optim.
ART. 4
Se va evita amplasarea liniilor electrice aeriene prin parcuri, rezervaţii, precum şi prin pãduri situate în imediata apropiere a staţiunilor turistice şi balneoclimatice.
ART. 5
Pentru evitarea construirii de linii electrice aeriene pe trasee paralele, liniile de inalta tensiune pentru transportul energiei electrice se vor construi cu doua sau mai multe circuite pe acelaşi stilp; liniile de joasa şi medie tensiune pentru distribuţia energiei electrice, situate pe acelaşi traseu, se vor construi pe stilpi comuni.
ART. 6
În zonele cu aglomerari mari de linii electrice aeriene, acestea se vor construi pe cadre speciale comune sau pe stilpi cu mai multe circuite în culoar comun.
ART. 7
În scopul sistematizãrii şi reducerii densitatii de linii electrice aeriene în apropierea statiilor şi pe platforme industriale aglomerate, se va limita numãrul de linii ce ies din staţiile electrice de transformare la strictul necesar, iar în cazuri justificate se va trece la construcţia liniilor electrice în cabluri subterane.
ART. 8
Pentru reducerea numãrului de linii electrice de distribuţie şi a pierderilor de energie, alimentarea consumatorilor industriali şi a altor unitãţi economice se va face prin linii electrice de inalta tensiune, cît mai aproape de centrul de consum al acestora, realizate prin configuratii simple de reţea.
ART. 9
Lucrãrile de construire şi reparare a liniilor electrice vor fi efectuate pe baza de grafice întocmite de beneficiarii liniilor cu organele agricole, astfel încît sa se realizeze un volum cît mai mare de lucrãri în perioadele cînd terenurile sînt libere de culturi.
ART. 10
Pagubele produse culturilor de pe terenurile agricole şi forestiere, cu ocazia construirii şi repararii liniilor electrice, vor fi suportate, potrivit prevederilor legale, de beneficiarii acestor linii.
ART. 11
Documentaţiile tehnice pentru obţinerea acordului de principiu privind amplasamentul şi traseele liniilor electrice care trec prin terenuri agricole, forestiere şi pentru defrişarea de pãduri, precum şi pentru ocuparea acestora, în scopul construirii liniilor electrice, se vor întocmi în baza normelor tehnice stabilite, dupã caz, de Ministerul Energiei Electrice, împreunã cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare sau cu Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii şi se vor aviza şi aproba potrivit prevederilor legale în vigoare.
ART. 12
Se aproba Normativul privind construirea şi repararea liniilor electrice la trecerea prin pãduri, cuprins în anexa nr. 1, şi Normativul privind construirea şi repararea liniilor electrice la trecerea prin terenuri cu destinaţie agricolã, cuprins în anexa nr. 2, care fac parte integrantã din prezentul decret.
ANEXA 1
NORMATIV

privind construirea şi repararea liniilor electrice la trecerea prin pãduri
1. Pentru construirea şi repararea liniilor electrice care trec prin pãduri, se ocupa şi se defriseaza numai suprafeţe de teren strict necesare realizãrii coridoarelor de lucru, coridoarelor de siguranta, platformelor de montaj, fundaţiilor, stilpilor şi drumurilor de acces.
2. Coridorul de lucru este fisia de teren situata de-a lungul axului liniei, lata de 3 m, necesarã montarii conductoarelor, accesului utilajelor şi transportului materialelor de montaj. Lãţimea acestuia se mãsoarã pe orizontala între proiectiile interioare ale coroanelor arborilor, potrivit tabelului nr. 1, figura nr. 1.
3. Coridorul de siguranta este fisia de teren situata de-a lungul axului liniei, necesarã asigurãrii continuitãţii functionarii liniei, exploatãrii normale a acesteia şi pentru prevenirea incendierii pãdurilor şi a accidentelor umane. Lãţimea coridoarelor de siguranta trebuie sa respecte distanta de siguranta electrica între conductoarele electrice deviate de presiunea vintului şi coroana arborilor, potrivit tabelului nr. 1, figura nr. 2, nefiind mai mare decît:
a) 32 m, pentru LEA cu tensiunea de 110 kV;
b) 44 m, pentru LEA cu tensiunea de 220 kV;
c) 54 m, pentru LEA cu tensiunea de 400 kV.
În cazuri speciale, impuse de configuraţia terenului (deschideri foarte denivelate, versanţi abrupti şi altele asemenea) sau de stilpi cu mai mult de doua circuite, se admite ca valorile calculate conform tabelului nr. 1, figura nr. 2, sa depãşeascã valorile arãtate la alineatul precedent.
4. Coridoarele de siguranta se deschid numai în cazurile în care distanta dintre virful arborilor şi conductorul cel mai apropiat este mai mica decît:
a) 4 m, pentru LEA cu tensiunea de 110 kV;
b) 5 m, pentru LEA cu tensiunea de 220 kV;
c) 6 m, pentru LEA cu tensiunea de 400 kV.
La stabilirea acestor distanţe se tine seama de creşterea arborilor pe o perioada de 5 ani, cu începere de la data punerii în funcţiune a liniei electrice aeriene.
5. Platformele de montaj sînt suprafeţele de teren necesare pentru asamblarea stilpilor la sol şi montarea acestora pe fundaţii.
Suprafeţele platformelor de montaj se stabilesc în funcţie de gabaritul stilpilor utilizaţi, asigurindu-se atît zonele necesare circulaţiei mijloacelor de transport în jurul stilpilor, cît şi depozitarii materialelor. Suprafeţele medii ale platformelor de montaj sînt prevãzute în tabelul nr. 2.
6. Drumurile de acces au o latime de 2,75 m şi se construiesc numai în situaţia cînd nu exista alte cai pentru accesul mijloacelor de transport la coridorul de lucru.
7. La intersectia liniilor electrice aeriene cu drumurile naţionale şi judeţene sau cu drumuri care deservesc obiective turistice de interes deosebit, precum şi cu cãile ferate cu trafic normal, coridorul de siguranta defrisat prin padure de întrerupe de o parte şi de alta a acestora, pe o distanta de 30-40 m, masurata de la ampriza, folosindu-se în acest scop stilpi de înãlţimi corespunzãtoare, care sa permitã trecerea conductoarelor pe deasupra arborilor. Unghiurile de intersectie ale acestor linii electrice aeriene cu drumurile publice sînt cele prevãzute de lege.
8. În pãdurile în care sînt deschise linii parcelare şi somiere, traseele liniilor electrice se vor suprapune, pe cît posibil, peste aceste linii.
9. La trecerea liniilor electrice aeriene peste vai împãdurite, la care distanta dintre conductoarele de jos şi coroana arborilor este mai mare decît valorile menţionate la pct. 4, în lungul liniei se va defrisa numai coridor de lucru, care va servi pentru montaj şi întreţinere.
10. La trecerea liniilor electrice aeriene cu tensiune de 110 kV şi mai mare prin fisii inguste de pãduri cu lãţimea pînã la 100 m, nu se defriseaza de regula coridoare prin padure, conductoarele liniilor montindu-se pe stilpi înalţi care sa asigure cel puţin distanţele menţionate la pct. 4
11. Liniile electrice aeriene cu conductoare neizolate, cu tensiune pînã la 20 kV inclusiv, vor fi construite pe marginea drumurilor, inclusiv a celor forestiere, în culoare amplasate în zonele de protecţie a drumurilor publice, la limita zonei de siguranta. Se vor evita defrisarile, efectuindu-se numai acele lucrãri de curãţire şi tãiere a arborilor şi crengilor care asigura funcţionarea liniilor prin pãstrarea distantei de siguranta electrica între conductoarele deviate de vînt şi coroana arborelui, de 0,5 m la tensiunea pînã la 1 kV şi 1 m la tensiuni cuprinse între 1 şi 20 kV inclusiv.
12. Liniile electrice cu tensiunea pînã la 20 kV inclusiv, cu conductoare izolate torsadate vor fi construite, în condiţiile pct. 8 şi 11, sau direct prin padure, fãrã a se crea coridoare de lucru sau de siguranta.
13. Construirea liniilor electrice subterane prin pãduri se realizeazã în zonele de protecţie a drumurilor publice sau în afarã platformei drumurilor de exploatare fãrã defrisari, iar pentru trasee care nu pot evita trecerea prin zone împãdurite, se va deschide numai coridor de lucru de 1,5 - 2 m.
14. Terenurile necesare pentru coridoarele de lucru, platformele de montaj şi drumurile de acces la linii se scot temporar din fondul forestier şi se transmit în administrarea beneficiarilor liniilor pe durata execuţiei lucrãrilor, dupã care se redau fondului forestier pentru a fi cultivate.
15. Terenurile ocupate de fundaţiile stilpilor se scot definitiv din fondul forestier şi se transmit în administrarea beneficiarilor liniilor. Aceste suprafeţe se vor încadra în limitele prevãzute în tabelul nr. 3.
16. Terenurile care au fost defrisate sau se vor defrisa pentru crearea coridoarelor de siguranta rãmîn în administrarea inspectoratelor silvice judeţene sau a celorlalţi deţinãtori de fond forestier. Aceste terenuri se planteaza cu specii de arbori cu talii potrivite sau arbuşti fructiferi (zmeur, mur, maces şi altele asemenea), astfel ca sa fie pãstrate distanţele minime de la coroana acestora la conductoarele electrice, prevãzute la pct. 4, precum şi lãţimea coridoarelor de siguranta determinata conform pct. 3, pe toatã durata de exploatare a liniilor electrice.
17. Beneficiarii liniilor electrice aeriene, împreunã cu organele silvice, vor efectua - cel puţin o data pe an - controale pe traseele respective şi vor identifica arborii uscati, slab ancorati în teren sau situati în terenuri fugitive, predispusi caderii la vînt, din vecinãtatea coridoarelor de siguranta, luindu-se mãsuri pentru taierea acestora de cãtre organele silvice.
18. În termen de 30 de zile de la primirea aprobãrii defrişãrii, ocoalele silvice vor preda unitãţilor forestiere de exploatare şi transport actele de punere în valoare şi autorizaţia pentru exploatarea arborilor de pe suprafeţele ce se defriseaza.
19. Exploatarea arborilor situati în vecinãtatea liniilor electrice aeriene existente, care prin cadere ar putea întrerupe funcţionarea acestora, se face în prezenta organelor de exploatare a liniilor, pe baza de programe de lucru stabilite conform normelor tehnice ale Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii şi ale Ministerului Energiei Electrice.
ANEXA 2
NORMATIV

privind construirea şi repararea liniilor electrice la trecerea prin terenuri cu destinaţie agricolã
1. Pentru construirea şi repararea liniilor electrice care trec prin terenuri agricole, se vor scoate din producţia agricolã numai suprafeţele de teren strict necesare realizãrii coridoarelor de lucru, platformelor de montaj, drumurilor de acces şi fundaţiilor stilpilor liniei.
2. Coridorul de lucru este fisia de teren situata de-a lungul axului liniei sau al conductoarelor acestuia, cuprinsã între platformele de montaj, necesar montarii conductoarelor, accesului utilajelor şi transportului materialelor de montaj. Numãrul şi lãţimea coridoarelor de lucru, în funcţie de tensiunea liniei şi de soluţia constructivã, sînt prevãzute în tabelul nr. 5.
3. Platformele de montaj sînt suprafeţele de teren necesare pentru execuţia fundaţiilor, asamblarea stilpilor la sol şi montarea acestora pe fundaţii. Suprafeţele medii ale platformelor de montaj ale stilpilor sînt prevãzute în tabelul nr. 6.
4. Drumurile de acces au o latime de 2,75 m şi se construiesc numai în situaţia cînd nu exista alte cai pentru accesul mijloacelor de transport la coridorul de lucru.
5. Terenurile necesare pentru coridoarele de lucru, platformele de montaj şi drumurile de acces se scot temporar din producţia agricolã şi se transmit în administrarea beneficiarilor liniilor pe durata execuţiei lucrãrilor, dupã care se redau producţiei agricole.
Terenurile ce se vor scoate definitiv din producţia agricolã cuprind numai suprafeţele din platformele de montaj ocupate de partea aparenta a fundaţiilor stilpilor, a ancorelor sau a altor elemente constructive la nivelul solului.
Suprafata de teren cuprinsã între fundaţiile stilpilor cu mai multe picioare, care se poate prelucra manual sau mecanizat, se va scoate numai temporar din producţia agricolã.
Suprafeţele necesare fundaţiilor stilpilor se vor încadra în limitele prevãzute în tabelul nr. 3.
6. Pentru efectuarea studiilor topografice necesare proiectãrii liniilor, accesul şi modul de lucru se vor stabili pe baza de convenţii încheiate între deţinãtorul legal al terenului, proiectantul şi beneficiarul lucrãrii.
7. Liniile electrice aeriene şi subterane executate în condiţiile prezentului decret în apropierea cãilor de comunicaţii, a digurilor şi a canalelor de irigaţii şi de desecãri se vor amplasa la distanţele prevãzute în tabelul nr. 4.
8. Liniile electrice aeriene, amplasate în alte condiţii decît cele prevãzute la pct. 7, vor respecta, fata de conducte, construcţii, plantaţii vitipomicole şi pãduri, distanţele prevãzute la tabelul nr. 7.
Tabelul nr. 7 este publicat în Buletinul Oficial nr. 58 din 13 iulie 1978.
----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016