Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRETUL Nr. 217 din 12 iulie 1977  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de pensii si asigurari sociale si a comisiilor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRETUL Nr. 217 din 12 iulie 1977 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de pensii si asigurari sociale si a comisiilor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca

EMITENT: Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 70 din 16 iulie 1977
În temeiul art. 56 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurãri sociale de stat şi asistenta socialã,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
ART. 1
Se aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de pensii şi asigurãri sociale şi a comisiilor de expertiza medicalã şi recuperare a capacitãţii de munca prevãzut în anexa la prezentul decret.
ART. 2
Consiliul de Miniştri, Ministerul Muncii, celelalte ministere şi organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, unitãţile de stat şi unitãţile agricole cooperatiste vor lua mãsuri de constituire, în termen de 15 zile, a comisiilor prevãzute în regulamentul aprobat prin prezentul decret.
ART. 3
Consiliul de Miniştri va prezenta, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentului decret, propuneri privind îmbunãtãţirea organizãrii aparatului central şi local cu atribuţii în domeniul pensiilor şi asigurãrilor sociale.
ANEXA 1
REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a comisiilor de pensii şi asigurãri sociale şi a comisiilor de expertiza medicalã şi recuperare a capacitãţii de munca
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
În vederea respectãrii stricte a prevederilor legale şi a rezolvarii operative şi corecte a cererilor oamenilor muncii privind pensionarea, expertiza medicalã, asigurãrile sociale şi alte drepturi cu caracter social, funcţioneazã, potrivit legii, urmãtoarele comisii:
a) comisiile de pensii şi asigurãri sociale din unitãţile de stat şi cooperativele agricole de producţie, precum şi comisiile de pensii şi asigurãri sociale pentru taranii cu gospodãrie individualã din zonele necooperativizate;
b) comisiile de pensii judeţene şi ale municipiului Bucureşti;
c) comisiile de expertiza medicalã şi recuperare a capacitãţii de munca judeţene şi ale municipiului Bucureşti;
d) Comisia centrala de pensii.
ART. 2
Comisiile se constituie, potrivit legii, din membri ai conducerii colective a unitãţilor, delegaţi ai organizaţiilor sindicale şi de femei, reprezentanţi ai oamenilor muncii, deputaţi, medici, specialişti din compartimentele de personal şi retribuire.
ART. 3
În exercitarea atribuţiilor lor, membrii comisiilor de pensii şi asigurãri sociale din unitãţi, ai comisiilor de pensii judeţene şi ale municipiului Bucureşti şi ai comisiilor de expertiza medicalã şi recuperare a capacitãţii de munca, rãspund de respectarea întocmai a dispoziţiilor legale în stabilirea pensiilor, încadrarea în grade de invaliditate şi acordarea celorlalte drepturi de asigurãri sociale.
ART. 4
(1) Unitãţile socialiste au obligaţia de a asigura, pentru întregul lor personal, ţinerea unei evidente corecte a vechimii în munca, a retributiei şi a celorlalte elemente necesare pentru stabilirea pensiei şi a altor drepturi de asigurãri sociale.
(2) De asemenea, unitãţile sînt obligate sa asigure comisiilor toate condiţiile necesare pentru buna desfãşurare a activitãţii lor.
CAP. 2
Comisiile de pensii şi asigurãri sociale
A. Comisiile de pensii şi asigurãri sociale din unitãţile de stat
ART. 5
(1) Comisiile de pensii şi asigurãri sociale constituite în unitãţile de stat funcţioneazã pe lîngã organele de conducere colectivã ale acestora.
(2) Comisiile de pensii şi asigurãri sociale se constituie din 3-7 membri şi sînt conduse de cãtre un reprezentant al organului de conducere colectivã a unitãţii.
ART. 6
(1) Din comisiile de pensii şi asigurãri sociale din unitãţile de stat fac parte, ca membri:
a) reprezentanţi ai compartimentelor de personal şi retribuire din unitate;
b) delegaţi ai organizaţiei de sindicat şi ai comisiilor de femei;
c) medicul de specialitate în expertiza medicalã şi recuperarea capacitãţii de munca sau medicul care asigura asistenta medicalã a personalului unitãţii;
d) unu sau doi reprezentanţi ai oamenilor muncii din unitate.
(2) Componenta nominalã a comisiei se stabileşte de cãtre organul de conducere colectivã împreunã cu comitetul sindicatului din unitate.
ART. 7
Comisiile de pensii şi asigurãri sociale din unitãţile de stat au urmãtoarele atribuţii:
a) urmãresc respectarea stricta a legii privind completarea corecta şi la zi a carnetului de munca, precum şi a celorlalte acte necesare întocmirii dosarelor de pensionare;
b) urmãresc respectarea dispoziţiilor legale la acordarea altor drepturi de asigurãri sociale, a alocaţiei de stat pentru copii, precum şi a celorlalte drepturi materiale cu caracter social;
c) analizeazã şi fac propuneri pentru încadrarea în grade de invaliditate pentru personalul unitãţii;
d) urmãresc şi sprijinã întocmirea la timp a dosarelor de pensionare pentru limita de virsta, invaliditate sau de urmaş; verifica dosarele întocmite şi semnaleaza conducerii unitãţii orice nereguli constatate;
e) sprijinã activitatea de protecţie şi igiena a muncii, de prevenire a accidentelor de munca şi a imbolnavirilor; organizeazã, împreunã cu organele de resort, analiza periodicã a stãrii de invaliditate şi de incapacitate temporarã de munca în rindul personalului unitãţii şi controleazã modul de aplicare a mãsurilor stabilite;
f) stabilesc, împreunã cu organele sindicale, repartizarea, pentru personalul unitãţii, a biletelor de odihna şi a celor de tratament în staţiuni balneoclimaterice;
g) urmãresc şi sprijinã încadrarea în noi locuri de munca, corespunzãtoare capacitãţii lor de munca sau cu program de lucru redus la jumãtate, a persoanelor care din cauza unor accidente sau boli nu mai pot lucra în condiţiile avute anterior;
h) îndeplinesc orice alte atribuţii prevãzute de dispoziţiile legale.
B. Comisiile de pensii şi asigurãri sociale din unitãţile agricole cooperatiste
ART. 8
(1) Comisiile de pensii şi asigurãri sociale din unitãţile agricole cooperatiste se constituie pe lîngã organele de conducere colectivã ale acestora şi sînt conduse de cãtre vicepreşedintele sau un alt membru al consiliului de conducere sau, dupã caz, al consiliului oamenilor muncii.
(2) Comisiile se alcãtuiesc din 3-7 membri, printre care şi medicul circumscripţiei sanitare. Componenta nominalã a comisiei se stabileşte de cãtre adunarea generalã a unitãţii agricole cooperatiste.
ART. 9
Comisiile de pensii şi asigurãri sociale din unitãţile agricole cooperatiste au urmãtoarele atribuţii:
a) urmãresc întocmirea la timp a dosarelor de pensionare pentru limita de virsta, de invaliditate sau de urmaş; verifica dosarele întocmite şi semnaleaza conducerii unitãţii orice nereguli constatate;
b) analizeazã şi fac propuneri pentru încadrarea în grade de invaliditate a membrilor şi personalului unitãţii agricole cooperatiste;
c) urmãresc respectarea dispoziţiilor legale la acordarea celorlalte drepturi de asigurãri sociale;
d) fac propuneri organului de conducere colectivã privind repartizarea biletelor la staţiunile balneoclimaterice, pentru membrii cooperatori.
C. Comisiile de pensii şi asigurãri sociale pentru taranii cu gospodãrie individualã din zonele necooperativizate
ART. 10
(1) În comunele din zonele necooperativizate se constituie comisii de pensii şi asigurãri sociale, pe lîngã consiliile populare comunale, conduse de vicepreşedintele biroului executiv al consiliului popular.
(2) Din comisie fac parte: secretarul biroului executiv, medicul circumscripţiei sanitare, precum şi un numãr de 5 - 7 deputaţi şi ţãrani cu gospodãrie individualã, desemnaţi de adunarea cetãţenilor. Componenta nominalã a comisiei se aproba de biroul executiv al consiliului popular comunal.
ART. 11
Comisiile de pensii şi asigurãri sociale au urmãtoarelor atribuţii:
a) urmãresc depunerea la termen a contribuţiilor personale pentru fondul de pensii şi asigurãri sociale, precum şi livrãrile de produse la fondul de stat, de cãtre taranii cu gospodãrie individualã;
b) verifica corectitudinea inscrierilor în carnetele de pensii şi asigurãri sociale a contribuţiilor personale şi a livrãrilor de produse la fondul de stat;
c) analizeazã şi fac propuneri pentru încadrarea în grade de invaliditate a taranilor cu gospodãrie individualã;
d) verifica şi confirma dosarele de pensionare pentru limita de virsta, invaliditate şi de urmaş.
CAP. 3
Comisiile de pensii judeţene şi ale municipiului Bucureşti
ART. 12
Comisiile de pensii judeţene se numesc prin decizia comitetului executiv al consiliului popular judeţean, cu acordul Ministerului Muncii şi al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, în urmãtoarea componenta:
Preşedinte: - un vicepreşedinte al comitetului executiv al consiliului popular

judeţean;

Membri: - directorul direcţiei pentru probleme de munca şi ocrotiri so-

ciale;

- un membru al biroului consiliului judeţean al sindicatelor;

- un reprezentant al conducerii direcţiei sanitare;

- un judecãtor desemnat de cãtre preşedintele tribunalului ju-

detean;

- un reprezentant al uniunii judeţene a cooperativelor agricole

de producţie, pentru soluţionarea cererilor de pensie ale mem-

brilor cooperativelor agricole de producţie;

- cîte un reprezentant din cadrul organelor de conducere ale or-

ganizatiilor de femei şi de tineret judeţene.

ART. 13
(1) În municipiul Bucureşti, se constituie comisii de pensii pe lîngã fiecare sector, în urmãtoarea componenta:
Preşedinte: - un vicepreşedinte al comitetului executiv al consiliului popu-

lar al sectorului;

Membri: - un judecãtor desemnat de cãtre preşedintele Tribunalului Muni-

cipiului Bucureşti;

- un membru al biroului consiliului sindicatelor al sectorului;

- un reprezentant al Direcţiei pentru probleme de munca şi ocro-

tiri sociale a municipiului Bucureşti;

- un reprezentant al Direcţiei sanitare a municipiului Bucu-

resti;

- cîte un reprezentant din cadrul organelor de conducere ale or-

ganizatiilor de femei şi de tineret din sector;

- un reprezentant al consiliului de conducere al unei cooperati-

ve agricole de producţie din comunele suburbane, pentru solu-

tionarea cererilor de pensie ale membrilor cooperativelor a-

gricole de producţie.

(2) Componenta nominalã a comisiilor de pensii de pe lîngã sectoare se stabileşte prin decizia Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Bucureşti, cu acordul Ministerului Muncii şi al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.
ART. 14
Comisiile de pensii judeţene şi ale municipiului Bucureşti au urmãtoarele atribuţii:
a) emit decizii de pensii pentru limita de virsta, pentru invaliditate şi de urmaş, pe baza propunerilor comisiilor de pensii şi asigurãri sociale din unitãţi, verificate de cãtre oficiile de pensii din cadrul direcţiilor pentru probleme de munca şi ocrotiri sociale judeţene şi a municipiului Bucureşti;
b) emit decizii de încadrare în grade de invaliditate, la propunerea comisiilor de expertiza medicalã şi recuperare a capacitãţii de munca;
c) examineazã contestaţiile impotriva soluţiilor adoptate de cãtre comisiile de pensii şi asigurãri sociale, precum şi ale comisiilor de expertiza medicalã şi recuperare a capacitãţii de munca. Examinarea contestaţiei se face în termen de 30 de zile de la primire, cu citarea celui care a depus-o;
d) indruma şi controleazã activitatea comisiilor de pensii şi asigurãri sociale din unitãţile de stat şi unitãţile agricole cooperatiste, precum şi a celor de pe lîngã consiliile populare comunale.
ART. 15
(1) Deciziile emise de comisiile de pensii judeţene şi ale municipiului Bucureşti se comunica unitãţilor şi persoanelor în cauza, în cel mult 15 zile.
(2) Impotriva deciziilor comisiilor de pensii prevãzute la alin. (1) se poate face apel, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia centrala de pensii.
CAP. 4
Comisiile de expertiza medicalã şi recuperare a capacitãţii de munca
ART. 16
(1) Comisiile de expertiza medicalã şi recuperare a capacitãţii de munca funcţioneazã în cadrul direcţiilor pentru probleme de munca şi ocrotiri sociale judeţene.
(2) În municipiul Bucureşti, comisiile funcţioneazã în cadrul direcţiei pentru probleme de munca şi ocrotiri sociale şi se organizeazã pe lîngã fiecare sector.
ART. 17
(1) Comisiile de expertiza medicalã şi recuperare a capacitãţii de munca sînt alcãtuite din 9-13 membri. Din comisie fac parte:
- directorul direcţiei pentru probleme de munca şi ocrotiri sociale sau inlocuitorul sau;
- directorul direcţiei sanitare sau inlocuitorul sau;
- reprezentanţi ai organelor locale ale sindicatelor;
- reprezentante ale organizaţiilor de femei;
- reprezentanţi ai oamenilor muncii din unitãţile socialiste;
- un medic de specialitate în expertiza medicalã a capacitãţii de munca şi unu sau doi medici de specialitate, în raport de natura afectiunii celui expertizat. Preşedinte al comisiei este directorul direcţiei sanitare sau inlocuitorul sau.
(2) Componenta nominalã a comisiilor de expertiza medicalã şi recuperare a capacitãţii de munca se aproba prin decizie a comitetului executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, cu acordul Ministerului Muncii şi al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.
ART. 18
Comisiile de expertiza medicalã şi recuperare a capacitãţii de munca au urmãtoarele atribuţii:
a) verifica temeinicia şi legalitatea propunerilor comisiilor de pensii şi asigurãri sociale privind încadrarea în grade de invaliditate; pentru fundamentarea diagnosticului şi stabilirea concluziilor medicale comisiile dispun, dupã caz, prezentarea la comisie a persoanei în cauza, completarea examenelor medicale sau internarea în unitãţi sanitare de specialitate;
b) stabilesc cauza invaliditatii, gradul de invaliditate şi termenul de revizuire medicalã, potrivit legii;
c) propun comisiilor de pensii judeţene şi ale municipiului Bucureşti, dupã caz, emiterea deciziilor de încadrare în grade de invaliditate sau respingerea cererii de pensionare pentru invaliditate;
d) analizeazã propunerile de prelungire peste 90 de zile a concediilor medicale şi avizeazã eliberarea certificatelor medicale pentru aceste condiţii;
e) analizeazã periodic starea de sãnãtate a personalului muncitor din unitãţile socialiste din raza lor teritorialã, împreunã cu organele locale sanitare şi sindicale şi propun mãsurile necesare pentru eliminarea deficienţelor constatate;
f) indruma şi controleazã activitatea comisiilor de pensii şi asigurãri sociale din unitãţile de stat, unitãţile agricole cooperatiste şi de pe lîngã consiliile populare comunale, în problemele referitoare la expertiza medicalã şi recuperarea capacitãţii de munca.
ART. 19
Comisiile de expertiza medicalã şi recuperare a capacitãţii de munca îşi desfãşoarã activitatea în cadrul spitalelor sau policlinicilor.
CAP. 5
Comisia centrala de pensii
ART. 20
Comisia centrala de pensii funcţioneazã la Ministerul Muncii şi are urmãtoarea componenta:
Preşedinte: - un adjunct al ministrului muncii;

Vicepreşedinte: - un secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a

Sindicatelor;

Membri: - directorul general al Direcţiei generale de asigurãri so-

ciale şi pensii din Ministerul Muncii;

- directorul Institutului de expertiza medicalã şi recupera-

re a capacitãţii de munca;

- cîte un reprezentant al Ministerului Justiţiei, Ministeru-

lui Finanţelor, Ministerului Sãnãtãţii, Consiliului Cen-

tral al U.G.S.R., Comitetului Central al U.T.C. şi Consi-

liului Naţional al Femeilor, desemnaţi dintre membrii or-

ganelor de conducere ale acestor ministere şi organiza-

tii;

- un reprezentant al Uniunii Naţionale a Cooperativelor A-

gricole de Producţie, pentru soluţionarea cererilor pri-

vînd pensiile membrilor cooperativelor agricole de produc-

tie.

ART. 21
(1) Comisia Centrala de pensii este organ de apel şi de control. În aceasta calitate, comisia judeca şi hotãrãşte asupra cererilor de revizuire date de comisiilor de pensii judeţene şi ale municipiului Bucureşti şi urmãreşte aplicarea corecta a legislaţiei de pensii.
(2) În îndeplinirea sarcinilor sale, Comisia centrala de pensii are urmãtoarele atribuţii:
a) examineazã şi soluţioneazã apelurile pentru revizuirea deciziilor de pensii sau de încadrare în grade de invaliditate, emise de cãtre comisiile de pensii judeţene şi ale municipiului Bucureşti;
b) indruma şi controleazã comisiile de pensii şi comisiile de expertiza medicalã şi recuperare a capacitãţii de munca, judeţene şi ale municipiului Bucureşti, urmãrind respectarea de cãtre acestea a legalitãţii în domeniile lor de activitate;
c) urmãreşte aplicarea corecta a legislaţiei de pensii, de cãtre unitãţi şi organele teritoriale de pensii ale asigurãrilor sociale de stat.
(3) În îndeplinirea atribuţiilor sale de îndrumare şi control, Comisia centrala de pensii foloseşte personal de specialitate din aparatul Ministerului Muncii şi din Institutul de expertiza medicalã şi recuperare a capacitãţii de munca. De asemenea, comisia este sprijinita, în aceste acţiuni, de cãtre Ministerul Sãnãtãţii şi Consiliul Central al Uniunii Generalã a Sindicatelor.
ART. 22
Apelurile la Comisia centrala de pensii se adreseazã direct sau prin direcţiile pentru probleme de munca şi ocrotiri sociale, în cel mult 30 de zile de la primirea deciziei.
ART. 23
Hotãrîrile Comisiei centrale de pensii în soluţionarea apelurilor privind încadrarea în grade de invaliditate se adopta cu avizul Institutului de expertiza medicalã şi recuperare a capacitãţii de munca.
ART. 24
(1) Lucrãrile de evidenta şi de secretariat ale comisiei sînt asigurate de Direcţia generalã de asigurãri sociale şi pensii din Ministerul Muncii.
(2) Hotãrîrile comisiei se comunica persoanelor în cauza şi direcţiilor pentru probleme de munca şi ocrotiri sociale interesate, în termen de 30 de zile.
CAP. 6
Procedura generalã de lucru a comisiilor
ART. 25
(1) Dosarul de pensionare se întocmeşte de cãtre unitatea în care este incadrata persoana care urmeazã a fi pensionata.
(2) Dosarul de pensionare trebuie sa cuprindã fişa de pensie şi alte acte oficiale întocmite potrivit legii, din care sa rezulte virsta, vechimea în munca şi grupa de munca, retribuţiile avute şi celelalte elemente de calculare a drepturilor de pensie. Dosarul de pensionare pentru invaliditate trebuie sa conţinã, în mod obligatoriu, documentaţia medicalã, cu concluziile expertizei medicale, confirmate de medicul de întreprindere şi spitalul teritorial.
(3) Unitatea poarta intreaga rãspundere pentru exactitatea datelor pe care le conţine dosarul de pensie şi fişa de pensionare.
ART. 26
(1) În cazul în care comisia de pensii şi asigurãri sociale din unitate considera ca nu se confirma pierderea totalã sau parţialã a capacitãţii de munca, informeazã în scris despre aceasta concluzie conducerea unitãţii, precum şi persoana în cauza.
(2) Dacã este necesarã schimbarea locului de munca sau încadrarea cu jumãtate din durata normalã a programului de lucru, recalificarea celui în cauza, comisia de pensii şi asigurãri sociale face propuneri conducerii unitãţii şi sprijinã realizarea lor.
ART. 27
(1) Dosarele complete, verificate de cãtre comisia de pensii şi asigurãri sociale, se înainteazã de cãtre unitãţi direcţiei pentru probleme de munca şi ocrotiri sociale în raza cãreia locuieşte persoana interesatã, în urmãtoarele termene:
a) cu cel puţin 90 de zile înainte de data la care urmeazã sa aibã loc pensionarea pentru munca depusa şi limita de virsta;
b) cu cel mult 30 de zile de la primirea hotãrîrii de încadrare în grade de invaliditate, în cazul pensionãrii pentru invaliditate;
c) cu cel mult 30 de zile de la data decesului susţinãtorului, în cazul pensiei de urmaş.
(2) Direcţia pentru probleme de munca şi ocrotiri sociale examineazã dosarul şi, în cel mult 30 de zile, propune comisiei de pensii judeţene sau de sector al municipiului Bucureşti emiterea deciziei sau, dupã caz, restituie dosarul unitãţii, dacã nu sînt îndeplinite condiţiile legale.
(3) În cazul pensionãrii pentru invaliditate, direcţia pentru probleme de munca şi ocrotiri sociale depune dosarul la comisia de expertiza medicalã şi recuperare a capacitãţii de munca.
ART. 28
Comisia de expertiza medicalã şi recuperare a capacitãţii de munca verifica temeinicia şi legalitatea propunerilor comisiilor de pensii şi asigurãri sociale din unitãţi privind încadrarea în grade de invaliditate şi propun comisiilor de pensii judeţene sau ale municipiului Bucureşti emiterea deciziilor sau, dupã caz, respingerea cererii de pensionare pentru invaliditate.
ART. 29
Comisiile de pensii judeţene şi ale municipiului Bucureşti emit deciziile de pensii în trei exemplare, din care un exemplar se trimite celui în cauza şi un exemplar unitãţii care a trimis dosarul de pensie.
ART. 30
Revizuirea medicalã periodicã se efectueazã de cãtre cabinetele de expertiza medicalã şi recuperare a capacitãţii de munca, la termenele stabilite, potrivit legii. Concluziile revizuirii medicale se trimit comisiilor de expertiza medicalã şi recuperare a capacitãţii de munca.
ART. 31
Evidenta şi dosarele medicale ale pensionarilor de invaliditate sînt ţinute de cãtre cabinetele de expertiza medicalã şi recuperare a capacitãţii de munca.
CAP. 7
Dispoziţii comune şi finale
ART. 32
Concluziile, propunerile şi hotãrîrile, dupã caz, ale comisiilor prevãzute în prezentul regulament sînt valabile dacã ele au întrunit acordul a cel puţin 2/3 din numãrul membrilor care le compun.
ART. 33
Deciziile comisiilor de pensii judeţene şi ale municipiului Bucureşti, necontestate în termen, precum şi hotãrîrile Comisiei centrale de pensii, sînt definitive.
ART. 34
Prevederile prezentului regulament se intregesc cu celelalte dispoziţii legale, în aceasta materie, cuprinse în legislaţia de pensii şi asigurãri sociale.
----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016