Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRETUL Nr. 148 din 28 aprilie 1984  privind regimul de utilizare, reconditionare si valorificare dupa exploatare a anvelopelor de autovehicule, benzilor transportoare, articolelor tehnice si bunurilor de consum din cauciuc    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRETUL Nr. 148 din 28 aprilie 1984 privind regimul de utilizare, reconditionare si valorificare dupa exploatare a anvelopelor de autovehicule, benzilor transportoare, articolelor tehnice si bunurilor de consum din cauciuc

EMITENT: Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania
PUBLICAT: Buletinul Oficial nr. 38 din 3 mai 1984
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Utilizarea anvelopelor de autovehicule, a benzilor transportoare, articolelor tehnice - furtunuri, curele de transmisie, garnituri - şi a bunurilor de consum din cauciuc din dotarea unitãţilor, precum şi ale populaţiei, este supusã normelor cuprinse în prezentul decret, în scopul exploatãrii acestor produse în condiţii de eficienta economicã ridicatã, încadrãrii în consumurile normate, reconditionarii produselor cu deteriorãri remediabile şi valorificãrii integrale a resurselor uzate şi refolosibile.
ART. 2
Ministerul Industriei Chimice, cu avizul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitãţii Produselor şi al Ministerului de Interne, va elabora, potrivit legii, cartea tehnica a anvelopelor de autovehicule, în termen de 60 de zile de la data prezentului decret. Cartea tehnica va cuprinde parametrii tehnico-funcţionali, normele de montare, exploatare şi reconditionare, precum şi orice alte date privind utilizarea acestor produse în condiţii care sa asigure securitatea circulaţiei rutiere, precum şi resaparea, cel puţin o data, a tuturor anvelopelor la atingerea limitei de uzura admisã.
Calitatea anvelopelor de autovehicule trebuie sa garanteze exploatarea acestora la parametrii prevãzuţi în cartea tehnica, astfel încît sa se asigure eficienta operaţiilor de resapare.
În termenul prevãzut la alin. 1 se vor completa şi actualiza, în mod unitar, sub coordonarea Ministerului Industriei Chimice şi cu avizul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitãţii Produselor, instrucţiunile de montaj şi exploatare pentru benzile transportoare şi articolele tehnice din cauciuc.
CAP. 2
Utilizarea anvelopelor, benzilor transportoare şi a articolelor tehnice din cauciuc
SECŢIUNEA I
Utilizarea anvelopelor de autovehicule
ART. 3
Utilizarea în circulaţia rutiera a anvelopelor de autovehicule este permisã numai pînã la atingerea limitei de uzura admisã.
Limita de uzura admisã şi modul de determinare a acesteia sînt prevãzute în anexa nr. 1.
Anvelopele noi care, în urma rulajului, au atins limita de uzura admisã vor fi scoase din folosinta, resapate şi reintroduse în exploatare.
Anvelopele resapate care au atins limita de uzura admisã a noii benzi de rulare şi care îndeplinesc condiţiile de resapabilitate vor fi supuse în continuare la o noua resapare.
ART. 4
Anvelopele noi sau resapate care, înainte de atingerea limitei de uzura admisã, prezintã deteriorãri locale remediabile, vor fi scoase din circulaţie, pentru a se evita extinderea şi agravarea deteriorarilor şi degradarea produselor. Aceste anvelope vor fi reparate şi reintroduse în exploatare în vederea continuãrii rulajului, în condiţii care sa asigure securitatea circulaţiei rutiere, pînã la realizarea limitei de uzura admisã.
ART. 5
Unitãţile deţinãtoare de autovehicule sînt obligate sa organizeze activitatea de verificare şi control al stãrii tehnice a anvelopelor, prin dotarea cu maşinile de inspectionat şi celelalte dispozitive de control al anvelopelor prevãzute în cartea tehnica, în scopul asigurãrii securitãţii circulaţiei rutiere şi utilizãrii anvelopelor în condiţii care sa permitã resaparea acestora la atingerea limitei de uzura admisã.
ART. 6
Pentru pagubele aduse unitãţilor deţinãtoare ca urmare a nerespectãrii normelor de montare, exploatare, pãstrare şi reparare a anvelopelor de autovehicule în cazurile în care acestea au fost degradate înainte de atingerea limitei de uzura admisã, au fost rulate peste aceasta limita şi din acest motiv resaparea lor nu mai este posibila ori la atingerea limitei respective se constata ca nu îndeplinesc condiţiile de acceptare pentru resapare sau ca s-a realizat o uzura prematura a benzii de rulare, vor fi luate mãsuri de imputare impotriva persoanelor vinovate. Evaluarea pagubelor se face potrivit anexei nr. 2.
ART. 7
Organele de militie, în aplicarea dispoziţiilor privind controlul stãrii tehnice a autovehiculelor, prevãzute în Decretul nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice, vor verifica starea tehnica a anvelopelor care echipeaza autovehiculele existente în circulaţie, în unitãţi şi pe trasee, în localitãţi şi în afarã acestora, şi vor retine certificatele de înmatriculare în cazul în care anvelopele sînt rulate peste limita de uzura admisã sau prezintã deteriorãri de natura sa punã în pericol circulaţia rutiera.
Dupã remedierea de cãtre deţinãtorii autovehiculelor a deficienţelor constatate certificatul de înmatriculare va fi restituit.
SECŢIUNEA a II-a
Utilizarea benzilor transportoare şi a articolelor tehnice din cauciuc
ART. 8
Utilizarea benzilor transportoare din cauciuc este admisã numai pînã la atingerea limitei de uzura care permite resaparea acestora, prevãzutã în instrucţiunile de montaj şi exploatare a acestor produse; în funcţie de tipodimensiunea şi domeniul de utilizare specific al anumitor benzi transportoare, ele vor fi folosite pînã la împlinirea ciclului de folosinta, distrugerea mecanicã sau pierderea parametrilor tehnico-funcţionali.
În cazurile benzilor transportoare pentru care instrucţiunile de montaj şi exploatare prevãd obligativitatea resaparii, la atingerea limitei de uzura admisã vor fi scoase din folosinta, resapate şi reintroduse în exploatare.
Toate benzile transportoare care prezintã deteriorãri locale remediabile vor fi scoase imediat din folosinta pentru a se evita extinderea şi agravarea deteriorarilor şi degradarea lor. Aceste benzi transportoare vor fi reparate şi reintroduse în exploatare conform instrucţiunilor de montaj şi exploatare.
ART. 9
Articolele tehnice din cauciuc se utilizeazã, potrivit instrucţiunilor de montaj şi exploatare, pînã la împlinirea ciclului de folosinta, distrugerea mecanicã sau chimica, ori pierderea parametrilor tehnico-funcţionali.
La furtunuri se va asigura respectarea prescripţiilor privind domeniul de utilizare în funcţie de natura fluidelor care se vehiculeaza, presiunea maxima de lucru garantatã, condiţiile de temperatura şi umiditate ale mediului exterior, precum şi pãstrarea razei optime de curbura la montaj.
Pentru curelele de transmisie se va urmãri realizarea montajului cu asigurarea tensionarii corespunzãtoare pentru evitarea patinarii, menţinerea cinematecii adecvate pentru înlãturarea frecarilor, precum şi planeitatea fuliilor de antrenare.
La garniturile din cauciuc se vor asigura alegerea tipodimensiunii optime, respectarea normelor de montaj, precum şi a condiţiilor specifice de exploatare proprii fluidului şi temperaturii de lucru.
ART. 10
Pentru omologarea fabricaţiei noilor maşini şi utilaje, unitãţile de proiectare, precum şi întreprinderile constructoare, sînt obligate sa obţinã avizul de functionabilitate a articolelor tehnice din cauciuc cu rol dinamic, din partea Centralei industriale de prelucrare cauciuc şi mase plastice Popesti-Leordeni de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Chimice.
CAP. 3
Repararea şi resaparea anvelopelor şi benzilor transportoare din cauciuc
SECŢIUNEA I
Repararea anvelopelor de autovehicule şi a benzilor transportoare din cauciuc
ART. 11
Prin repararea anvelopelor şi a benzilor transportoare din cauciuc se inlatura deteriorãrile locale evidentiate în exploatare, refacindu-se potenţialul de utilizare al acestora.
Sînt supuse repararii anvelopele şi benzile transportoare care îndeplinesc condiţiile tehnice de acceptare pentru reparaţii prevãzute în cartea tehnica şi respectiv în instrucţiunile de montaj şi exploatare.
ART. 12
Repararea anvelopelor se executa conform normelor tehnice elaborate de Ministerul Industriei Chimice, în ateliere proprii ale unitãţilor deţinãtoare sau în unitãţi specializate, care rãspund de calitatea reparaţiilor efectuate.
Ministerele, celelalte organe centrale şi consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, care au în subordine întreprinderi de transporturi auto, sînt obligate sa asigure repararea anvelopelor din dotarea acestor unitãţi în ateliere proprii.
Pentru anvelopele din dotarea celorlalte unitãţi, precum şi ale populaţiei, repararea se executa în ateliere proprii ale acestor unitãţi sau în ateliere ale cooperaţiei meşteşugãreşti şi de producţie, achiziţii şi desfacere a mãrfurilor.
Camerele de aer pentru autovehicule se repara în conformitate cu normele tehnice elaborate de Ministerul Industriei Chimice, de cãtre fiecare deţinãtor, prin mijloace proprii sau unitãţi specializate.
ART. 13
Repararea benzilor transportoare din cauciuc se executa de cãtre fiecare unitate deţinãtoare, conform instrucţiunilor de montaj şi exploatare.
SECŢIUNEA a II-a
Resaparea anvelopelor de autovehicule şi a benzilor transportoare din cauciuc
ART. 14
Prin resaparea anvelopelor şi benzilor transportoare din cauciuc se aplica o noua banda de rulare produselor uzate, cu efectuarea anumitor reparaţii şi alte operaţii tehnologice prealabile, refacindu-se potenţialul de utilizare al acestora.
Sînt supuse resaparii anvelopele noi utilizate pînã la limita de uzura admisã, precum şi anvelopele care, dupã resapare, au atins limita de uzura a noii benzi de rulare şi îndeplinesc condiţiile de acceptare pentru o noua resapare.
Benzile transportoare din cauciuc pentru care instrucţiunile de montaj şi exploatare prevãd obligativitatea resaparii vor fi scoase din folosinta la atingerea limitei de uzura admisã şi vor fi supuse resaparii.
ART. 15
Resaparea anvelopelor şi benzilor transportoare se executa, conform normelor elaborate de Ministerul Industriei Chimice, în unitãţi specializate care rãspund de calitatea resaparilor fãcute. Funcţionarea acestor unitãţi este supusã autorizãrii prealabile a Ministerului Industriei Chimice.
ART. 16
Anvelopele resapate se clasifica pe sorturi şi se marcheaza distinct, indicindu-se unitatea care a executat resaparea, sortul şi numãrul de resapari efectuate.
Anvelopele resapate se reintroduc în exploatare şi se utilizeazã în condiţiile de sarcina, presiune şi viteza prevãzute în normele tehnice.
Anvelopele resapate nu vor fi utilizate la prima dotare a autovehiculelor noi din producţia interna, la autovehiculele care transporta produse inflamabile, toxice, corosive sau destinate transporturilor speciale, precum şi pe axul din fata al autovehiculelor, cu excepţia remorcilor, utilajelor stationare, tractoarelor şi maşinilor agricole. La autovehiculele pentru transportul în comun al persoanelor vor fi utilizate, pe axul din spate, numai anvelope noi sau resapate pentru prima data.
CAP. IV
Raspunderi în legatura cu asigurarea calitãţii produselor din cauciuc
ART. 17
Unitãţile producãtoare rãspund pentru realizarea şi livrarea anvelopelor de autovehicule, benzilor transportoare, articolelor tehnice şi bunurile de consum din cauciuc destinate unitãţilor beneficiare, precum şi populaţiei, la nivelul calitativ stabilit în standardele şi normele tehnice aprobate conform legii, astfel încît sa se asigure siguranta în exploatare, stabilitate dimensionala şi a caracteristicilor fizico-mecanice, precum şi rezistenta sporitã la uzura.
ART. 18
Termenul de garanţie pentru anvelopele noi destinate echiparii autovehiculelor unitãţilor, precum şi ale populaţiei, este de 6 luni de la data livrãrii, respectiv a cumpãrãrii, cu condiţia ca anvelopele sa nu prezinte o uzura mai mare de 10% din înãlţimea iniţialã a profilului benzii de rulare.
La anvelopele care echipeaza autovehiculele noi din producţia interna termenul de garanţie esta egal cu garanţia autovehiculului, cu condiţia ca anvelopele sa nu depãşeascã uzura prevãzutã la alineatul precedent.
Unitãţile producãtoare vor înlocui anvelopele cu deficiente de calitate nereparabile, constatate în cadrul termenului de garanţie, cu condiţia ca acestea sa nu fi fost cauzate de nerespectarea de cãtre deţinãtori a normelor de montare, exploatare, pãstrare şi reparare prevãzute în cartea tehnica.
ART. 19
Unitãţile producãtoare rãspund pentru eventualele vicii ascunse rezultate din fabricaţie, apãrute în perioada de utilizare a anvelopelor, pînã la atingerea limitei de uzura admisã, dar nu mai mult de 2 ani de la data fabricaţiei, fiind obligate sa înlocuiascã anvelopele cu deficiente de calitate nereparabile.
ART. 20
Unitãţile resapatoare rãspund pentru calitatea anvelopelor resapate, fiind obligate sa înlocuiascã sau sa refacã resaparea anvelopelor care au evidenţiat în exploatare, pe o perioada de 6 luni de la data livrãrii, respectiv a cumpãrãrii, deficiente de calitate datorate execuţiei necorespunzãtoare a resaparii.
ART. 21
Înlocuirea anvelopelor de autovehicule sau refacerea resaparii acestora, potrivit prevederilor art. 18-20, se realizeazã în condiţiile prevãzute în anexa nr. 3.
ART. 22
Unitãţile producãtoare rãspund pentru eventualele vicii ascunse rezultate din fabricaţie apãrute în utilizarea benzilor transportoare şi a articolelor tehnice din cauciuc, pe o perioada de 6 luni de la data livrãrii cãtre unitãţile beneficiare, cu condiţia ca deficientele de calitate constatate în aceasta perioada sa nu fi fost cauzate de nerespectarea de cãtre deţinãtori a instrucţiunilor de montaj şi exploatare sau de uzura normalã a produselor în cauza.
ART. 23
Reclamaţiile unitãţilor deţinãtoare în legatura cu calitatea anvelopelor de autovehicule, benzilor transportoare şi articolelor tehnice din cauciuc în cadrul termenelor de garanţie şi perioadei de utilizare se adreseazã unitãţilor producãtoare sau resapatoare şi se rezolva în termen de 30 de zile de la data primirii produselor respective, de cãtre comisii de expertiza, desemnate de ministerul sau organul central în subordinea cãruia se afla unitatea producãtoare sau resapatoare, cu acordul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitãţii Produselor.
Soluţionarea reclamatiilor persoanelor fizice privind calitatea anvelopelor de autovehicule se face, pe seama unitãţilor producãtoare sau resapatoare, de cãtre unitãţile comerciale sau de service, conform normelor metodologice emise de Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Comerţului Interior, Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini, cu avizul Ministerului Finanţelor şi Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitãţii Produselor.
ART. 24
Întreprinderile producãtoare de anvelope, benzi transportoare şi articole tehnice din cauciuc din subordinea Centralei industriale de prelucrare cauciuc şi mase plastice Popesti-Leordeni vor organiza în cadrul compartimentului de control tehnic de calitate, în limita numãrului de personal aprobat prin plan, activitãţi de service, care vor avea ca obiect examinarea produselor în exploatare - mãsurãtori de uzura, analiza eventualelor defecte, stabilirea modului de remediere, precum şi instruirea şi acordarea de asistenta tehnica personalului atelierelor şi unitãţilor specializate de reparare şi resapare a anvelopelor şi benzilor transportoare.
CAP. 5
Valorificarea produselor din cauciuc uzate
ART. 25
Se interzice distrugerea sau degradarea produselor din cauciuc uzate, cu excepţia cazurilor prevãzute de lege.
ART. 26
Pentru valorificarea integrala a produselor din cauciuc uzate deţinute de unitãţile socialiste şi de cãtre populaţie, Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe vor cuprinde în plan sarcini privind recuperarea, predarea, colectarea şi valorificarea prin reconditionare, resapare sau prin alte procedee tehnologice specifice a acestor produse.
La stabilirea sarcinilor de plan pentru predarea anvelopelor resapabile se va avea în vedere exploatarea diferenţiatã a anvelopelor în funcţie de categoria autovehiculelor din dotare şi destinaţia concretã a acestora, precum şi de categoria drumurilor utilizate.
ART. 27
Anvelopele care au suferit deteriorãri de natura a le face inapte pentru circulaţia rutiera şi care nu pot fi reparate, anvelopele uzate care nu se pot resapa, benzile transportoare uzate care nu pot fi reparate sau resapate, precum şi articolele tehnice şi bunurile de consum din cauciuc uzate, vor fi predate unitãţilor colectoare, în vederea recuperãrii şi valorificãrii materialelor şi materiilor prime componente refolosibile.
ART. 28
Colectarea produselor din cauciuc uzate de la unitãţile deţinãtoare şi de la populaţie se realizeazã de cãtre întreprinderile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru recuperarea şi valorificarea materialelor refolosibile.
Unitãţile predatoare, precum şi unitãţile colectoare, sînt obligate sa verifice fiecare anvelopa uzata, folosind maşinile de inspectionat şi celelalte dispozitive de control al anvelopelor prevãzute în cartea tehnica şi sa asigure selectarea şi marcarea distinctã a anvelopelor resapabile.
ART. 29
Livrarea cãtre unitãţile beneficiare a produselor noi din cauciuc, destinate înlocuirii celor uzate, se va face numai pe mãsura predãrii la unitãţile colectoare a produselor similare uzate şi refolosibile, conform prevederilor de plan.
Livrarea anvelopelor noi şi resapate destinate înlocuirii celor uzate se va face numai pe baza predãrii anvelopelor resapabile şi uzate de cãtre unitãţile beneficiare la unitãţile colectoare sau resapatoare, confirmate de aceste unitãţi.
Vînzarea cãtre cetãţeni a anvelopelor noi pentru autovehicule se va face în cantitãţi egale cu anvelopele uzate predate unitãţilor colectoare sau resapatoare, pe baza confirmarilor eliberate de aceste unitãţi.
ART. 30
În termen de 60 de zile de la data prezentului decret, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri, va stabili noi preţuri de achiziţie unice pentru produsele din cauciuc uzate şi refolosibile. În acelaşi termen, Ministerul Industriei Chimice, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri, va stabili:
- tarifele unice pentru repararea anvelopelor şi camerelor de aer, precum şi pentru resaparea anvelopelor în unitãţi specializate;
- preţurile de producţie, de livrare şi cu amãnuntul unice pentru anvelopele reparate, precum şi pentru anvelopele resapate în unitãţi specializate.
Preţurile şi tarifele vor fi diferenţiate pe tipodimensiuni şi sorturi.
CAP. 6
Sancţiuni
ART. 31
Încãlcarea prevederilor prezentului decret atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã, contravenţionalã sau penalã a celor vinovaţi.
ART. 32
Constituie contravenţie la prevederile prezentului decret urmãtoarele fapte, dacã nu sînt sãvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, şi se sancţioneazã cu amenda de la 1000 la 2000 lei:
a) autorizarea de cãtre conducãtorii unitãţilor de transport - întreprinderi, autobaze, garaje, secţii şi ateliere de exploatare auto - sau ai altor formaţii de autovehicule, a plecãrii în cursa a autovehiculelor echipate cu anvelope care prezintã deteriorãri de natura sa punã în pericol circulaţia rutiera sau cu anvelope rulate peste limita de uzura admisã;
b) nerespectarea de cãtre conducãtorii de autovehicule deţinute de unitãţile socialiste a presiunii de regim a anvelopelor, potrivit cãrţii tehnice;
c) utilizarea în circulaţia rutiera de cãtre deţinãtorii de autovehicule proprietate personalã a unor anvelope rulate peste limita de uzura admisã sau care prezintã deteriorãri de natura sa punã în pericol circulaţia rutiera, conform cãrţii tehnice;
d) neasigurarea repararii sau resaparii benzilor transportoare din cauciuc de cãtre unitãţile deţinãtoare;
e) nerespectarea instrucţiunilor de montaj şi exploatare a articolelor tehnice din cauciuc în cazul în care a provocat scoaterea prematura din uz a acestor produse sau a pus în pericol funcţionarea utilajului sau agregatului pe care îl echipau.
ART. 33
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre:
a) agenţii de circulaţie şi alţi ofiţeri şi subofiteri de militie, pentru contravenţiile prevãzute la lit. a) - c);
b) personalul cu atribuţii de control din Inspectoratul auto republican din cadrul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, pentru contravenţiile prevãzute la lit. a) şi b);
c) personalul cu atribuţii de control şi inspecţie din cadrul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe, pentru contravenţiile prevãzute la lit. d) şi e).
Sancţiunile se aplica şi persoanelor juridice.
ART. 34
Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicãrii acestuia.
Plîngerea se depune la judecãtoria în a carei raza teritorialã a fost sãvîrşitã contravenţia şi va fi însoţitã de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei.
ART. 35
Prevederile art. 33 şi 34 se intregesc cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.
CAP. 7
Dispoziţii finale şi tranzitorii
ART. 36
Se aproba Programul de intensificare a valorificãrii anvelopelor, benzilor transportoare, articolelor tehnice şi bunurilor de consum din cauciuc uzate, prevãzut în anexa nr. 4*. Sarcinele prevãzute în acest program vor fi incluse în planurile anuale unice de dezvoltare economico-socialã.
Ministerele titulare de plan pentru investiţii vor asigura definitivarea documentaţiilor tehnico-economice şi realizarea obiectivelor de investiţii prevãzute în program.
Institutele de cercetare şi Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie vor asigura includerea în planul prioritar de cercetare ştiinţificã şi tehnologicã a temelor de cercetare prevãzute în program.
* Anexa a fost comunicatã instituţiilor interesate.
ART. 37
Pînã la definitivarea şi introducerea în producţie a tehnologiilor de resapare a tuturor tipodimensiunilor de anvelope, precum şi pînã la realizarea noilor capacitãţi de producţie pentru resaparea anvelopelor, potrivit prevederilor de plan şi ale Programului de intensificare a valorificãrii anvelopelor, benzilor transportoare, articolelor tehnice şi bunurile de consum din cauciuc uzate, livrarea anvelopelor noi alocate prin plan pentru înlocuirea celor uzate se va face, pe baza confirmarilor eliberate de unitãţile colectoare sau resapatoare unitãţilor beneficiare, astfel:
- în cantitãţi egale cu anvelopele uzate resapabile predate unitãţilor colectoare sau resapatoare, în cazul anvelopelor de tipodimensiunile şi profilele pentru care exista asigurata dotarea tehnica necesarã pentru resaparea lor;
- în cantitãţi egale cu anvelopele uzate predate unitãţilor colectoare, în cazul anvelopelor de tipodimensiunile şi profilele pentru care nu exista asigurata dotarea tehnica necesarã pentru resaparea lor.
ART. 38
Unitãţile resapatoare vor organiza primirea şi resaparea anvelopelor, inclusiv pentru populaţie, cu aplicarea tarifelor legale.
ART. 39
Nerespectarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaţiilor asumate prin contractele economice de livrare a anvelopelor refolosibile, încheiate de unitãţile predatoare cu unitãţile colectoare şi respectiv de unitãţile colectoare cu unitãţile resapatoare, atrage pentru partea în culpa plata dublului penalitatilor prevãzute la art. 47 pct. 1 lit. a), 2, 3, şi 4 lit. a) din Legea contractelor economice nr. 71/1969.
Se aproba utilizarea, potrivit legii, la întreprinderile producãtoare de anvelope, benzi transportoare şi articole tehnice din cauciuc, a articolului de calculatie "cheltuieli cu activitatea de service şi pentru acoperirea obligaţiilor în termenele de garanţie şi în perioada de utilizare" pentru planificarea, evidenta şi raportarea costurilor de producţie ale produselor respective.
Pentru anul 1984 limita maxima a acestor cheltuieli se stabilesc la 1% din preţul anvelopelor şi benzilor transportoare livrate şi respectiv 0,5% din preţul articolelor tehnice din cauciuc livrate. Pe baza documentaţiei justificative prezentate de Ministerul Industriei Chimice, limita maxima va fi actualizatã anual de Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor.
ART. 41
Preţurile de livrare ale anvelopelor prevãzute la art. 9 din Decretul nr. 528/1978 se stabilesc prin aplicarea coeficienţilor de reducere egali cu procentul de uzura a profilului benzii de rulare, determinat potrivit anexei nr. 5.
ART. 42
Prevederile prezentului decret se aplica şi altor persoane juridice decît unitãţile socialiste.
ART. 43
Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantã din prezentul decret.
ART. 44
Dispoziţiile prezentului decret intra în vigoare la 60 de zile de la data publicãrii în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.
Pe aceeaşi data se abroga: Decretul nr. 81/1973 cu privire la gospodãrirea anvelopelor şi camerelor de aer, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 22/1973; Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 276/1973 privind aprobarea Programului de intensificare a valorificãrii resurselor de anvelope şi camere de aer uzate, în perioada 1973 - 1975, publicatã în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 36/1973; punctul 8 din anexa nr. 8 la Decretul nr. 100/1979 , precum şi orice alte dispoziţii contrare.
ANEXA 1
Limita de uzura admisã la anvelopele de autovehicule şi modul de determinare a acesteia
1. Limita de uzura admisã a anvelopelor de autovehicule se stabileşte la urmãtoarele înãlţimi ale profilului benzii de rulare:
- 1,5 mm, pentru anvelope de autoturisme de oraş şi de teren, autoutilitare, microbuze, camioane, autodube, autobuze, troleibuze, remorci şi semiremorci auto, precum şi mijloace de transport uzinale şi de ridicat;
- 2 mm, pentru anvelopele de tractoare şi maşini agricole pe jante cu diametrul de pînã la 20 toli inclusiv; - 4 mm, pentru anvelopele de tractoare şi maşini agricole pe jante cu diametrul de peste 20 toli şi pentru anvelopele care echipeaza maşinile de construcţii.
2. Limita de uzura admisã se determina astfel:
a) cu ajutorul avertizoarelor de uzura aplicate de unitatea producãtoare în interiorul canalelor benzii de rulare a anvelopei;
b) prin mãsurarea inaltimii de profil a benzii de rulare, executatã în canalele centrale, cu subler de adîncime, în lipsa avertizoarelor de uzura prevãzute la lit. a).
Limita de uzura este atinsa în momentul în care se observa apariţia avertizoarelor de uzura sau atunci cînd, prin mãsurare, în orice punct al benzii de rulare, înãlţimea profilului acesteia, în orice canal, a ajuns la valorile prevãzute la pct. 1.
NOTA:
Prin banda de rulare a anvelopei se înţelege invelisul exterior, proeminent, al acesteia, care realizeazã contactul cu drumul şi pe care este desemnat profilul, determinat de amplasarea canalelor ce asigura micşorarea derapajului şi mãrirea aderentei.
ANEXA 2
Evaluarea pagubelor cauzate prin nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la utilizarea şi reconditionarea anvelopelor de autovehicule
Evaluarea pagubelor aduse unitãţilor deţinãtoare datoritã nerespectãrii de cãtre persoanele vinovate a normelor privind utilizarea şi reconditionarea anvelopelor de autovehicule se face dupã cum urmeazã:
a) dacã anvelopele au fost degradate înainte de atingerea limitei de uzura admisã şi prezintã deteriorãri locale remediabile cauzate de nerespectarea normelor de montare şi exploatare, se ia în calcul costul reparaţiilor;
b) dacã anvelopele noi sau resapate pentru prima data au fost degradate înainte de atingerea limitei de uzura admisã, datoritã nerespectãrii normelor de montare, exploatare, pãstrare şi reparare şi din acest motiv repararea, precum şi resaparea lor, nu mai sînt posibile, se determina valoarea produsului la scoaterea lui din uz, dupã urmãtoarea formula de calcul:
h - x

V = -------- X P, în care:

H - x

V = valoarea anvelopei nereparabile, la scoaterea prematura din uz, în lei;
h = înãlţimea profilului benzii de rulare a anvelopei degradate, nereparabile, în mm;
H = înãlţimea profilului benzii de rulare a unei anvelope noi sau, dupã caz, a unei anvelope resapate, neutilizate, în aceeaşi tipodimensiune şi profil, în mm;
x = limita de uzura admisã, în mm;
P = preţul cu amãnuntul, legal stabilit, al unei anvelope noi sau, dupã caz, al unei anvelope resapate neutilizate, în aceeaşi tipodimensiune şi profil cu anvelopa degradata, nereparabila sau, în lipsa acestuia, preţul de livrare la care se aplica coeficientul de 1,25.
La valoarea anvelopei nereparabile, scoasa prematur din uz, stabilitã dupã formula de calcul de mai sus, se adauga preţul cu amãnuntul, legal stabilit, al unei anvelope resapate, de aceeaşi tipodimensiune şi profil cu anvelopa deteriorata, sau, în lipsa acestuia, preţul de livrare la care se aplica coeficientul de 1,25;
c) dacã anvelopele noi sau resapate pentru prima data au fost rulate peste limita de uzura admisã şi, din acest motiv, resaparea lor nu mai este posibila, se ia în calcul preţul cu amãnuntul, legal stabilit, al unei anvelope resapate, de aceeaşi tipodimensiune şi profil, sau, în lipsa acestuia, preţul de livrare la care se aplica coeficientul de 1,25; în acelaşi mod se va determina paguba pentru anvelopele noi sau resapate pentru prima data care, la atingerea limitei de uzura admisã, nu îndeplinesc condiţiile de acceptare pentru resapare datoritã nerespectãrii normelor de montare, exploatare, pãstrare şi reparare;
d) dacã la atingerea limitei de uzura admisã a anvelopelor se constata ca deşi acestea îndeplinesc condiţiile de acceptare pentru resapare s-a realizat o uzura prematura a benzii de rulare, datoritã exploatãrii necorespunzãtoare a lor din vina conducãtorilor auto, evaluarea pagubei se va face, pentru fiecare caz în parte, de unitatea pagubita, pe baza unei analize temeinice şi documentate, astfel încît sa fie asigurata acoperirea pagubei.
NOTA:
Înãlţimea profilului benzii de rulare se determina prin mãsurarea cu subler de adîncime, în canalele centrale, în patru puncte echidistante dispuse, luindu-se în considerare valoarea medie a acestor mãsurãtori.
ANEXA 3
Condiţiile de înlocuire a anvelopelor de autovehicule sau de refacere a resaparii acestora
1. În cazul în care anvelopele reclamate în cadrul termenelor de garanţie sau perioadei de utilizare prezintã o uzura mai mica de 10% din înãlţimea iniţialã a profilului benzii de rulare, înlocuirea anvelopelor sau refacerea resaparii acestora se realizeazã gratuit.
2. În situaţia în care anvelopele reclamate prezintã o uzura mai mare de 10% din înãlţimea iniţialã a profilului benzii de rulare, înlocuirea anvelopelor sau refacerea resaparii acestora se face cu plata de cãtre deţinãtor a unei compensaţii bãneşti. Compensaţia se determina dupã urmãtoarea formula de calcul:
H - h

CB = ------- X P, în care:

H - x

CB = valoarea compensatiei bãneşti, în lei;
h = înãlţimea profilului benzii de rulare a anvelopei reclamate, în mm;
H = înãlţimea profilului benzii de rulare a unei anvelope noi sau, dupã caz, a unei anvelope resapate neutilizate, de aceeaşi tipodimensiune şi profil, în mm;
x = limita de uzura admisã, în mm;
P = preţul cu amãnuntul, legal stabilit, preţul de livrare sau, dupã caz, tariful de resapare al anvelopei reclamate.
ANEXA 5
Determinarea preţurilor de livrare ale anvelopelor de autovehicule prevãzute la art. 41 din decret
Pentru evaluarea acestei categorii de anvelope se va utiliza urmãtoarea formula de calcul:
h - x

PE = ------- X P, în care:

H - x

PE = preţul evaluat al anvelopei predate, în lei;
h = înãlţimea profilului benzii de rulare a anvelopei predate, în mm;
H = înãlţimea profilului benzii de rulare a unei anvelope noi, neutilizate, de aceeaşi tipodimensiune şi profil, în mm;
x = limita de uzura admisã, în mm;
P = preţul de livrare corespunzãtor unei anvelope noi, neutilizate, de aceeaşi tipodimensiune şi profil.
---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016