Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRETUL Nr. 1037 din 31 august 1968 *** Republicat  privind organizarea si functionarea institutiilor militare de invatamint pentru pregatirea ofiterilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRETUL Nr. 1037 din 31 august 1968 *** Republicat privind organizarea si functionarea institutiilor militare de invatamint pentru pregatirea ofiterilor

EMITENT: Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania
PUBLICAT: Buletinul Oficial nr. 69 din 31 iulie 1978
*) Republicat în temeiul <>art. 3 din Decretul nr. 233 din 7 iulie 1978 .

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. 1
Pregãtirea ofiţerilor necesari armatei se realizeazã în şcoli militare de ofiţeri activi, cursuri pentru pregãtirea de ofiţeri activi, şcoli militare de ofiţeri de rezerva şi în Academia militarã, la cursuri cu frecventa.
Şcolile militare de ofiţeri activi sînt instituţii militare de învãţãmînt cu nivel de pregãtire echivalent cu acela al instituţiilor civile de învãţãmînt cu durata similarã.
Şcolile militare care pregãtesc ofiţeri activi şi cele care pregãtesc ofiţeri de rezerva sînt prevãzute în anexa nr. 1.
Cursurile pentru pregãtirea de ofiţeri activi se înfiinţeazã şi se organizeazã, potrivit nevoilor, prin ordinul ministrului apãrãrii naţionale.
Pregãtirea ofiţerilor de rezerva în specialitatile pentru care nu se pot organiza şcoli militare de ofiţeri de rezerva se face pe lîngã şcoli militare de ofiţeri activi sau pe lîngã alte unitãţi stabilite de ministrul apãrãrii naţionale.
Academia militarã este instituţie de învãţãmînt superior care pregãteşte ofiţeri cu studii militare superioare şi ofiţeri ingineri şi subingineri, în facultãţile (secţiile) şi specialitatile prevãzute în anexa nr. 2.
ART. 2
Durata învãţãmîntului în şcolile militare de ofiţeri activi este de 3 ani. Pentru specialitatea navigant-pilot militar durata învãţãmîntului este, începînd cu seria 1977 - 1981, de 4 ani.
Durata cursurilor pentru pregãtirea de ofiţeri activi se stabileşte de ministrul apãrãrii naţionale.
La şcolile militare de ofiţeri de rezerva durata învãţãmîntului este cea prevãzutã în normele legale în vigoare pentru reglementarea îndeplinirii serviciului militar.
În Academia militarã durata învãţãmîntului este de 2 ani la facultãţile (secţiile) de comanda şi stat major, politica militarã şi de servicii, de 5 ani la facultãţile tehnice pentru ingineri şi 3 ani pentru subingineri.
ART. 3
Admiterea în şcolile militare de ofiţeri activi, în Academia militarã şi la cursurile pentru pregãtirea de ofiţeri activi se face prin concurs.
La concursul de admitere în şcolile militare de ofiţeri activi şi la cursurile pentru pregãtirea de ofiţeri activi se pot prezenta absolvenţi de liceu cu diploma de bacalaureat ori absolvenţi, cu diploma, ai unei şcoli echivalente cu liceul.
La concursul de admitere în facultãţile (secţiile) de comanda şi stat major, politica militarã şi de servicii din Academia militarã se pot prezenta ofiţeri avînd stagiul în funcţii şi studiile militare ce se vor stabili de Ministerul Apãrãrii Naţionale, iar pentru facultãţile tehnice se pot prezenta tineri cu sau fãrã serviciul militar îndeplinit, ofiţeri, maiştri militari şi subofiteri.
Candidaţii la concursul de admitere în Academia militarã trebuie sa posede diploma de bacalaureat sau o alta diploma echivalenta. În şcolile militare de ofiţeri de rezerva pot fi admişi absolvenţi ai instituţiilor de învãţãmînt superior.
ART. 4
Dupã promovarea ultimului an de studii, elevii şcolilor militare de ofiţeri activi susţin examenul de absolvire; celor care promoveazã acest examen li se acorda diploma de absolvire cu indicarea specialitatii în care au fost pregatiti. Absolvenţilor din specialitatea navigant-pilot li se acorda şi brevet de pilot.
Cursurile organizate pentru pregãtirea de ofiţeri activi se încheie prin examen de absolvire; cei care promoveazã acest examen primesc diploma de absolvire.
Ofiţerii promovati din absolvenţii cursurilor pentru pregãtirea de ofiţeri activi pot susţine examenele de diferenţa pentru absolvirea şcolilor militare de ofiţeri activi, în condiţiile stabilite de Ministerul Apãrãrii Naţionale.
Absolvenţii Academiei militare susţin examenul de diploma. Celor care promoveazã acest examen li se acorda diploma de licenta sau de inginer (subinginer), cu indicarea specialitatii pe care a urmat-o.
Absolvenţii şcolilor militare de ofiţeri activi şi de rezerva, ai cursurilor organizate pentru pregãtirea de ofiţeri activi, precum şi elevii Academiei militare proveniţi din tineri cu sau fãrã stagiul militar îndeplinit, din maiştri militari şi subofiteri, primesc grade de ofiţeri în condiţiile prevãzute de Statutul corpului ofiţerilor.
ART. 5
Academia militarã organizeazã învãţãmîntul postuniversitar şi conferã titlurile ştiinţifice de doctor şi doctor-docent în ştiinţe, cu respectarea normelor legale în vigoare.
Specialitatile în care se organizeazã învãţãmîntul postuniversitar şi ramurile de ştiinţa în care se organizeazã doctoratul de cãtre Academia militarã sînt cele prevãzute în anexele nr. 3 şi 4.
Specialitatile pentru fiecare ramura de ştiinţa în care se organizeazã doctoratul se stabilesc de Ministerul Educaţiei şi Învãţãmîntului împreunã cu Ministerul Apãrãrii Naţionale.
Conducãtorii ştiinţifici de specialitate care vor indruma pregãtirea doctoranzilor se numesc de Ministerul Educaţiei şi Învãţãmîntului, la propunerea Ministerului Apãrãrii Naţionale.
La doctorat pot fi admişi numai absolvenţi ai Academiei militare sau ai unor instituţii de învãţãmînt superior de nivel corespunzãtor.
Admiterea la doctorat, pregãtirea doctoranzilor, susţinerea tezei de doctorat, obţinerea titlului de doctor şi conferirea titlului de doctor-docent se vor face potrivit reglementãrilor în vigoare.
ART. 6
Absolvenţii instituţiilor militare de învãţãmînt pentru pregãtirea ofiţerilor activi vor fi încadraţi în funcţii pentru care se cer studii militare de nivel corespunzãtor, potrivit Statutului corpului ofiţerilor şi instrucţiunilor ministrului apãrãrii naţionale.
Cetãţenii romani, absolvenţi ai instituţiilor militare de învãţãmînt din strãinãtate, se bucura de drepturile cuvenite absolvenţilor instituţiilor militare de învãţãmînt din ţara, cu care studiile acestora au fost echivalate de cãtre Ministerul Apãrãrii Naţionale.
Diplomele care atesta absolvirea instituţiilor militare de învãţãmînt, precum şi titlurile ştiinţifice obţinute, dau dreptul titularilor şi la încadrarea în organizaţiile socialiste, în funcţii civile pentru care normele legale în vigoare prevãd studii de acelaşi nivel, în specialitatile ce vor fi stabilite printr-un nomenclator elaborat de Ministerul Apãrãrii Naţionale de comun acord cu Ministerul Educaţiei şi Învãţãmîntului, cu avizul Ministerului Muncii. La încadrarea în funcţii civile se va lua în considerare ca vechimea în specialitate şi stagiul efectuat în funcţii militare, pe baza adeverintelor ce se vor elibera de cãtre centrele militare, conform echivalarilor ce se vor face de Ministerul Apãrãrii Naţionale, cu avizul Ministerului Muncii.
Diplomele (certificatele) care atesta absolvirea şcolilor militare superioare de ofiţeri cu durata de 4 ani, precum şi a şcolilor militare de ofiţeri cu durata de 2 ani ai cãror absolvenţi au efectuat şi un curs (şcoala) de perfecţionare sau de specializare cu durata de minimum un an, conferã titularilor, la încadrarea în funcţii civile, aceleaşi drepturi ca şi absolvenţilor şcolilor militare de ofiţeri activi cu durata de 3 ani.
ART. 7
Instituţiile militare de învãţãmînt pentru pregãtirea ofiţerilor sînt subordonate Ministerului Apãrãrii Naţionale şi funcţioneazã sub îndrumarea şi controlul acestuia.
ART. 8
Structura organizatoricã, nomenclatorul specialitatilor, profilul şi planurile de învãţãmînt ale instituţiilor militare de învãţãmînt pentru pregãtirea ofiţerilor se stabilesc de Ministerul Apãrãrii Naţionale.
Pentru facultãţile tehnice, planurile de învãţãmînt se stabilesc cu acordul Ministerului Educaţiei şi Învãţãmîntului.
ART. 9
Instituţiile militare de învãţãmînt pentru pregãtirea ofiţerilor se înfiinţeazã prin lege.
ART. 10
Numirea în funcţie şi promovarea cadrelor didactice militare la instituţiile militare de învãţãmînt se fac de Ministerul Apãrãrii Naţionale.
Numirea, transferarea şi eliberarea din funcţie a personalului didactic civil din instituţiile militare de învãţãmînt se fac de Ministerul Apãrãrii Naţionale, cu acordul Ministerului Educaţiei şi Învãţãmîntului, conform prevederilor Statutului personalului didactic.
Confirmarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice în instituţiile militare de învãţãmînt, de cãtre personalul civil, se face conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 11
Instituţiile militare de învãţãmînt prevãzute în prezentul decret pot pregati, în specialitatile din profilul lor, specialişti şi pentru nevoile altor ministere, în condiţiile stabilite prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri.
ART. 12
Durata învãţãmîntului în instituţiile militare de învãţãmînt pentru pregãtirea ofiţerilor în timp de rãzboi este cea prevãzutã în anexa nr. 5.
ART. 13
Anexele nr. 1-5* fac parte integrantã din prezentul decret.
ART. 14
Prevederile prezentului decret se aplica începînd cu anul de învãţãmînt 1968-1969**.
Elevii care, la data intrãrii în vigoare a prezentului decret, urmeazã cursurile instituţiilor militare de învãţãmînt pentru pregãtirea ofiţerilor, cu excepţia celor care au început studiile în anul de învãţãmînt 1968-1969, vor continua învãţãmîntul în condiţiile prevãzute de normele legale în vigoare la data intrãrii lor în aceste instituţii.
Ofiţerii care au absolvit instituţiile militare de învãţãmînt pînã la data intrãrii în vigoare a prezentului decret, precum şi cei care vor absolvi astfel de instituţii de învãţãmînt în condiţiile arãtate la alineatul precedent, beneficiazã şi de drepturile prevãzute de normele legale pe baza cãrora au funcţionat aceste instituţii militare de învãţãmînt.
ART. 15
Pe data intrãrii în vigoare a prezentului decret, Decretul nr. 214 din 13 iunie 1959 privind organizarea învãţãmîntului superior militar, modificat prin Decretul nr. 556/1968 , precum şi Decretul nr. 73 din 10 februarie 1958 privind aplicarea prevederilor articolului 6 din Decretul nr. 400/1957 şi militarilor din forţele armate, absolvenţi ai academiilor militare din U.R.S.S., precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.
NOTA:
* Anexele au fost comunicate instituţiilor interesate.
** Fac excepţie prevederile art. 1-5, art. 6 alin. 3 şi 4, art. 9, 12 şi 13, care se aplica de la data de 7 iulie 1978.

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016