Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 447 din 31 decembrie 1976 (*republicat*)  privind stabilirea preturilor limita ale locuintelor care se construiesc din fondurile statului si preturile de contractare ale locuintelor proprietate personala care se executa cu sprijinul statului in credite si executie*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 447 din 31 decembrie 1976 (*republicat*) privind stabilirea preturilor limita ale locuintelor care se construiesc din fondurile statului si preturile de contractare ale locuintelor proprietate personala care se executa cu sprijinul statului in credite si executie*)

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 83 din 8 septembrie 1978
-------
*) Republicare în temeiul <>art. IV din Decretul Consiliului de Stat nr. 307 din 11 august 1978 , publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 75 din 14 august 1978, dîndu-se articolelor o nouã numerotare.
<>Decretul Consiliului de Stat nr. 447/1976 a fost publicat în Buletinul Oficial nr. 118 din 31 decembrie 1976.

În scopul îmbunãtãţirii permanente a calitãţii locuinţelor şi stabilirii unor soluţii constructive care sã asigure o cît mai bunã gospodãrire a mijloacelor materiale şi financiare alocate de stat acestui sector, cît şi pentru stabilirea unor preţuri unice pe ţarã pentru locuinţele ce se construiesc din fondurile statului şi pentru locuinţele ce se construiesc din fondurile populaţiei cu sprijinul statului,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. 1
Preţurile limitã ale locuinţelor care se construiesc din fondurile statului, în conformitate cu <>Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 , sînt cele prevãzute în anexa nr. 1 la prezentul decret**).
--------
**) Preţurile limitã stabilite la acest articol se aplicã în continuare, potrivit <>art. I din Decretul Consiliului de Stat nr. 307/1978 , şi pentru locuinţele care se construiesc din fondurile statului dupã data de 1 ianuarie 1978.

ART. 2
Locuinţele proprietate personalã care se realizeazã cu sprijinul statului în credite şi execuţie, de tipul celor aprobate prin <>Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 , se contracteazã cu populaţia la preţurile prevãzute în anexele nr. 2 şi 3 la prezentul decret.
Aceste preţuri sînt unice, determinate pentru tipurile de apartamente cu numãrul de camere prevãzute în <>Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 .
ART. 3
Preţurile stabilite conform prevederilor de la art. 1 şi 2 au la bazã finisajele şi instalaţiile prevãzute în anexa nr. 4 la prezentul decret.
ART. 4
În cazul cînd pentru locuinţele proprietate personalã ce se executã cu sprijinul statului în credite şi execuţie beneficiarii solicitã executarea unor finisaje de altã naturã decît cele prevãzute în proiectele tipizate, acestea se vor stabili, în limita celor prevãzute în anexa nr. 5 la prezentul decret, înainte de perfectarea contractului, cu acordul prealabil al constructorului, iar preţurile lucrãrilor respective se vor determina pe bazã de deviz şi se vor achita integral la încheierea contractului.
ART. 5
Comitetul de Stat al Planificãrii împreunã cu consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor stabili, prin planurile anuale, numãrul şi structura apartamentelor corespunzãtor tipurilor prevãzute în <>Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 .
ART. 6
Clãdirile pentru locuinţe se executã pe baza proiectelor tip, directive şi refolosibile. În situaţii deosebite de amplasament, determinate de forma, mãrimea şi configuraţia terenului, se pot construi locuinţe utilizînd proiecte unicat, în condiţiile prevederilor prezentului decret. Proiectarea acestor clãdiri se va face cu acordul prealabil al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare.
ART. 7
Institutul central de cercetare, proiectare şi directivare în construcţii şi titularii de investiţii vor lua mãsuri ca la elaborarea proiectelor tipizate, precum şi la adaptarea la teren a acestora, sã se adopte sistemele constructive şi de fundare, tehnologiile şi materialele care sã asigure o eficienţã economicã şi socialã ridicatã a fondurilor de investiţii alocate pentru construcţiile de locuinţe.
ART. 8
La judeţele Brãila, Galaţi, Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Tulcea şi Vaslui, cheltuielile suplimentare de consolidare a terenurilor slabe pentru fundare, prevãzute în documentaţiile pentru construcţii de locuinţe, se vor suporta din diferenţele favorabile rezultate la alte judeţe, fãrã a se afecta preţurile limitã sau de contractare cu populaţia.
Aceste diferenţe vor fi prevãzute în planul de investiţii pentru construcţii de locuinţe al judeţelor respective şi în bugetul de stat, cu menţinerea echilibrului financiar şi încadrarea în preţurile limitã sau de contractare cu populaţia, pe ansamblul consiliilor populare.
Cheltuielile suplimentare rezultate din lucrãrile de consolidare a terenurilor de fundare vor fi justificate pe baza soluţiilor stabilite prin aplicarea prescripţiilor tehnice în vigoare, cu consultarea Institutului central de cercetare, proiectare şi directivare în construcţii, în cazurile cele mai dificile.
ART. 9
Contractarea, finanţarea şi decontarea lucrãrilor pentru construcţiile de locuinţe se fac la preţuri ferme pe obiect.
ART. 10
Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, ministerele şi celelalte organe centrale titulare de investiţii aprobã documentaţiile tehnico-economice pentru ansamblurile în care blocurile de locuinţe şi dotãrile social-culturale aferente - şcoli, grãdiniţe, creşe, spaţii comerciale şi de servire - se executã pe baza proiectelor tipizate, fãrã a le supune avizãrii Comitetului de Stat al Planificãrii, Ministerului Finanţelor, Ministerului Aprovizionãrii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe, Inspectoratului General de Stat pentru Investiţii-Construcţii sau bãncilor finanţatoare.
ART. 11
Unitãţile contractante cu populaţia vor vãrsa la bugetul de stat o cotã de 8% din preţul de contractare al locuinţelor proprietate personalã care se construiesc cu sprijinul statului. Ministerul Finanţelor, Comitetul de Stat al Planificãrii, Inspectoratul General de Stat pentru Investiţii-Construcţii, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare şi Comitetul de Stat pentru Preţuri vor putea corecta anual nivelul acestei cote, în funcţie de modificãrile intervenite în preţuri, tarife şi retribuirea muncii, precum şi de mãsurile ce trebuie luate pentru creşterea productivitãţii muncii şi reducerea cheltuielilor de producţie.
ART. 12
Beneficiul întreprinderii de construcţii, la locuinţele care se construiesc din fondurile statului, cît şi la cele care se construiesc din fondurile populaţiei cu sprijinul statului în credite şi execuţie, este de 6% şi se aplicã la valoarea totalã a cheltuielilor cuprinse în deviz.
Pentru clãdirile de locuit, cotele procentuale aferente lucrãrilor de organizare de şantier, stabilite potrivit art. 9 din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1701/1958 privind reglementarea modului de finanţare a organizãrii şantierelor de construcţii-montaj şi trecerea ca mijloace fixe la organizaţiile de construcţii-montaj a unor construcţii şi utilaje prevãzute în proiectul de organizare a executãrii lucrãrilor de construcţii-montaj, se reduc cu 57%, iar cota de diverse şi neprevãzute se stabileşte la maximum 2%.
Comisionul cuvenit unitãţii prin care se contracteazã construirea de locuinţe proprietate personalã este de 1% şi se include în preţul locuinţei.
ART. 13
Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 146/1960 cu privire la unele mãsuri pentru proiectarea şi executarea construcţiilor de locuinţe cu caracter orãşenesc; Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 127/1968 privind aprobarea preţurilor plafon pentru apartamentele de tipul celor aprobate prin Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 146/1960 şi unele mãsuri pentru sporirea varietãţii şi îmbunãtãţirea confortului la construcţiile de locuinţe ce se executã din fondurile de stat centralizate; Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 585/1971 privind construirea de locuinţe de tip urban din fondurile de stat centralizate; <>Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1621/1972 privind aprobarea normelor maxime pentru locuinţele proprietate personalã pentru care statul acordã sprijin în credite şi execuţie, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret, se abrogã.


ANEXA 1

PREŢURI LIMITĂ
ale locuinţelor care se construiesc din fondurile statului,
cu suprafeţele şi dotãrile prevãzute în Decretul Consiliului
de Stat nr. 68/1975*)

---------
*) Potrivit prevederilor <>art. 1 alin. 2 din Decretul Consiliului de Stat nr. 93/1977 , publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 33 din 22 aprilie 1977, pentru locuinţele construite din fondurile statului în condiţiile <>Decretului nr. 447/1976 vînzarea se face la preţurile de contractare prevãzute în acest decret, la care se vor aplica coeficienţii pentru uzura în timp din tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la <>Decretul nr. 93/1977 .────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numar de camere pe apartament Suprafata utila Pretul pe apartament
- mp - - lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
23 42.240
1 25 45.200
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
27 50.180
1 31 56.100
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
37 63.120
2 43 72.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
45 75.020
2 51 83.900
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
50 82.700
3 55 90.100
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
60 97.600
3 65 105.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
64 104.200
4 69 111.600
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
72 116.600
4 77 124.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
84 137.200
5 89 144.600
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
89 144.600
5 94 152.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:
1. La stabilirea preţurilor pentru locuinţe cu suprafeţe utile intermediare, pentru diferenţa de suprafaţã se va adãuga la preţul pentru suprafaţa minimã cîte 1.480 lei de fiecare metru pãtrat suprafaţã utilã.
2. Preţurile de mai sus corespund locuinţelor ce se executã în clãdiri cu P + 4 E; pentru apartamentele ce se executã în clãdiri cu alt regim de înãlţime, preţurile se corecteazã prin înmulţirea cu urmãtorii coeficienţi:


P + 2 E P + 3 E P + (7-11) E P + (14-17) E
1,080 1,030 1,042 1,1983. Preţurile locuinţelor amplasate în zone cu grad 8 seismic se majoreazã cu 3%, iar ale celor din zona cu grad 9 seismic, cu 10%.
Pentru locuinţele situate în zone cu grad seismic 7 1/2 preţurile se majoreazã cu 1,5%.
4. În cazuri deosebite, cînd la clãdirile de locuit amplasate pe arterele principale şi în pieţele din oraşele reşedinţã de judeţ şi municipii, cît şi la clãdirile avînd faţadele din elemente prefabricate, se realizeazã lucrãri de plasticã arhitecturalã şi finisaje exterioare îmbunãtãţite în conformitate cu prevederile <>art. 3 din Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 , preţurile acestor locuinţe se majoreazã cu valoarea lucrãrilor respective stabilitã pe bazã de deviz, în limita a 65 lei/mp suprafaţã utilã.


ANEXA 2

PREŢURILE DE CONTRACTARE
cu populaţia ale locuinţelor proprietate personalã care se
realizeazã cu sprijinul statului în credite şi execuţie, cu aceleaşi
suprafeţe utile şi finisaje ca la locuinţele proprietate de stat


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numar de camere pe apartament Suprafata utila Pretul pe apartament
- mp - - lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
23 46.740
1 25 50.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
27 53.080
1 31 59.600
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
37 69.420
2 43 79.200
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
45 82.460
2 51 92.240
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
50 90.950
3 55 99.100
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
60 107.500
3 65 115.650
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
64 114.650
4 69 122.800
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
72 128.300
4 77 136.450
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
84 150.950
5 89 159.100
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
89 159.100
5 94 167.250
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:
1. Preţurile locuinţelor se determinã pentru suprafaţa utilã realizatã. La stabilirea preţurilor pentru locuinţele cu suprafeţe intermediare, pentru diferenţa de suprafaţã se vor adãuga sau scãdea cîte 1.630 lei de fiecare metru pãtrat suprafaţã utilã.
2. Preţurile de mai sus corespund locuinţelor ce se executã în clãdiri cu P+ 4 E; pentru apartamentele ce se executã în clãdiri cu alt regim de înãlţime, preţurile se corecteazã prin înmulţirea cu urmãtorii coeficienţi:


P + 2 E P + 3 E P + (7 - 11) E P + (14 - 17) E
1,080 1,030 1,042 1,1983. Preţurile de contractare ale locuinţelor amplasate în zone cu grad 8 seismic se majoreazã cu 3%, iar ale celor din zona cu grad 9 seismic cu 10%.
Pentru locuinţele situate în zone cu grad seismic 7 1/2 preţurile se majoreazã cu 1,5%.
4. Preţurile locuinţelor la care se realizeazã, la solicitarea beneficiarilor, finisaje suplimentare, în conformitate cu art. 4 şi anexa nr. 5 din prezentul decret, se majoreazã cu valoarea acestor lucrãri determinatã pe bazã de deviz.
Preţul locuinţelor la care se realizeazã lucrãri de plasticã arhitecturalã îmbunãtãţitã, în conformitate cu <>art. 3 din Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 , se majoreazã cu valoarea lucrãrilor respective stabilitã pe bazã de deviz pe obiect, în limita a 65 lei/mp suprafaţã utilã.
Preţurile locuinţelor prevãzute cu tîmplãrie exterioarã metalicã sau din mase plastice se majoreazã cu valoarea corespunzãtoare stabilitã pe bazã de deviz, în limita a 60 lei/mp suprafaţã utilã; în cazul folosirii tocurilor metalice la uşile interioare, preţurile se majoreazã cu valoarea corespunzãtoare stabilitã pe bazã de deviz, în limita a 25 lei/mp suprafaţã utilã.
5. Pentru boxe se adaugã 340 lei/mp suprafaţã utilã de boxã, iar pentru garaje se adaugã 870 lei/mp suprafaţã utilã de garaj.
6. Preţul locuinţelor prevãzute cu sobe cu combustibil solid, în loc de instalaţie de încãlzire centralã, se scade cu 3,5%.
7. În funcţie de nivelul la care este situatã locuinţa, la preţurile de mai sus se aplicã corecţiile urmãtoare:

Clãdiri cu parter şi parter + (1 - 11) E


- in % -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nivelul Numarul de niveluri ale blocului
locuintei P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11 - 9
10 - 9 - 3
9 - 8 - 3 - 2
8 - 8 - 2 - 2 - 1
7 - 6 - 2 - 2 - 1 0
6 - 6 - 2 - 1 0 0 0
5 - 5 - 2 - 1 - 1 0 + 1 + 1
4 - 5 - 1 0 0 + 2 + 2 + 3 + 3
3 - 4 0 0 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4
2 - 3 + 1 + 3 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5
1 0 + 4 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5
P 0 0 - 1 - 1 - 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Clãdiri cu parter + (12 - 17) E


- in % -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nivelul Numarul de niveluri ale blocului
locuintei 12 13 14 15 16 17
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17 - 12
16 - 12 - 6
15 - 11 - 6 - 5
14 - 11 - 5 - 5 - 4
13 - 10 - 4 - 4 - 4 - 3
12 - 10 - 4 - 3 - 3 - 2 - 2
11 - 4 - 3 - 2 - 1 - 1 0
10 - 3 - 2 - 1 0 0 0
9 - 2 - 1 0 0 0 0
8 - 1 0 0 0 0 + 1
7 0 0 0 + 1 + 1 + 2
6 + 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 3
5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4
4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5
3 + 5 + 5 + 5 + 5 + 6 + 6
2 + 5 + 5 + 5 + 6 + 7 + 7
1 + 5 + 5 + 6 + 6 + 7 + 7
P - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 3

PREŢURILE DE CONTRACTARE
cu populaţia ale locuinţelor proprietate personalã care se
realizeazã cu sprijinul statului în credite şi execuţie,
cu suprafeţe utile majorate în conformitate cu prevederile
<>Decretului Consiliului de Stat nr. 68/1975Numarul de camere pe apartament


1 2 3 4 5
- Suprafata utila maxima mp 37 55 80 95 110
- Pret pe apartament lei 69.380 98.760 140.100 165.790 193.330


NOTĂ:
La preţurile de mai sus se aplicã corecţiile prevãzute în nota de la anexa nr. 2 la prezentul decret.


ANEXA 4

LISTA
finisajelor şi instalaţiilor ce se executã la locuinţe,
în cadrul preţurilor din prezentul decret

- Izolaţia termicã a clãdirii, potrivit normativelor în vigoare;
- izolaţia hidrofugã, potrivit normativelor în vigoare;
- tîmplãrie exterioarã dublã sau cuplatã, cu deschidere interioarã, din lemn de rãşinoase;
- tîmplãrie interioarã din lemn;
- finisajul faţadelor cu materiale durabile, inclusiv protecţia glafurilor şi solbancurilor, la nivelul de preţ al terasitului la faţade ce se tencuiesc şi al betonului aparent la faţade din elemente prefabricate din beton armat; socluri din mozaic, piatrã naturalã sau alte materiale rezistente la intemperii;
- logii sau balcoane de minimum 2,50 mp suprafaţã;
- placaje la pereţi cu faianţã de 1,50 m înãlţime în camerele de baie şi pe trei rînduri deasupra frontului de lucru în bucãtãrie;
- pardoseli de parchet sau covor p.v.c. în camerele de locuit;
- pardoseli din mozaic în casa scãrii şi alte spaţii de acces la apartamente, precum şi în bucãtãrii, camerele de baie, WC, logii şi balcoane;
- pardoseli din mozaic sau covor p.v.c. în restul încãperilor din apartamente;
- zugrãveli obişnuite în culori de apã, vopsitorii obişnuite în ulei sau alchidal la tîmplãrie, grilaje, radiatoare şi, pe înãlţime de 1,50 m, la pereţii încãperilor umede (exclusiv suprafeţele acoperite cu faianţã);
- instalaţii pentru apã rece, apã caldã, canalizare menajerã şi pluvialã şi pentru încãlzire, pînã la punctele de racordare la reţelele exterioare, dacã acestea trec prin subsolul clãdirii respective sau pînã la 5 m de clãdire în caz contrar;
- obiecte sanitare şi armãturi de calitatea I, inclusiv accesoriile necesare, cadã de baie de 1.500 mm sau 1.700 mm înzidite (sau cu mascã), lavabou de 550-600 mm, WC, etajerã, oglindã, cîrlige de cuier, portprosop şi porthîrtie la camera de baie, spãlãtor cu uscãtor şi baterie la bucãtãrie (sau chiuvetã la apartamentul cu 1 camerã), albie de spãlat rufe, cadã de muiat, chiuvetã şi cazan de fiert rufe la spãlãtorie;
- instalaţie de WC şi lavoar de 400-600 mm, etajerã, oglindã, portprosop şi porthîrtie în camera sanitarã suplimentarã, la apartamentele de 3 camere de 38-40 mp suprafaţã locuibilã şi la cele de 4 camere de 42-44 mp suprafaţã locuibilã, iar la apartamentele de 4 camere de 46-48 mp suprafaţã locuibilã, şi baterie de duş şi sifon de pardosealã;
- instalaţie completã la a doua camerã de baie la apartamentele de 5 camere, cu cadã de baie de 1.200 mm sau 1.500 mm;
- instalaţii electrice, inclusiv cele aferente spaţiilor comune pînã la firida de branşament, instalaţii de sonerie, instalaţii de punere la pãmînt, exclusiv contoarele. Se vor prevedea: în camera principalã, un loc de lampã pe comutator şi 3 prize duble, în fiecare dormitor un loc de lampã pe comutator şi 2 prize, în bucãtãrie 1 aplicã pe perete sau tavan şi 1-2 prize cu contact de protecţie, în camera de baie 1 aplicã şi 1 prizã cu contact de protecţie în afara încãperii, lîngã uşã; în vestibul, cãmarã, debara şi WC suplimentar, cîte un loc de lampã pe întrerupãtor;
- automat pentru iluminatul electric pe scarã;
- instalaţie de alimentare cu gaz natural, energie electricã sau alt tip de combustibil la maşina de gãtit din bucãtãrie pînã la reductor sau cofret, respectiv pînã la 5 m de clãdire în cazul reţelelor de joasã presiune, exclusiv contoarele, corespunzãtor avizului dat de Comisia permanentã pentru avizarea şi controlul consumurilor de combustibil, energie electricã şi termicã, de pe lîngã Ministerul Aprovizionãrii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe;
- instalaţii complete pentru antenã colectivã de R. Tv.;
- instalaţie telefonicã interioarã la apartamente;
- instalaţie de ascensor şi instalaţii de colectare a gunoaielor menajere, inclusiv punctele de apã, la clãdirile cu peste P + 4 E;
- subsol general sau parţial;
- camerã de colectare a gunoaielor la clãdirile cu pînã la P + 4 E;
- cutii de scrisori;
- rafturi în cãmãri;
- trotuar de protecţie în jurul clãdirii.


ANEXA 5

LISTA
finisajelor şi dotãrilor care se pot contracta suplimentar,
în condiţiile art. 4 din decret, la locuinţele proprietate personalã

1. Vopsitorii la pereţi sau tavane (în loc de zugrãvealã).
2. Tapete la pereţi.
3. Placaje suplimentare de faianţã sau plãci ceramice la grupuri sanitare sau bucãtãrii.
4. Pardoseli din plãci de gresie (în loc de mozaic).
5. Mochete din material plastic (în loc de parchet sau covor p.v.c).
6. Plinte de marmurã (în loc de plinte de mozaic sau p.v.c).
7. Jaluzele sau rulouri din p.v.c. la ferestre.
8. Broaşte de siguranţã tip Yale şi vizor la uşa de intrare.

------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016