Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET Nr. 429 din 12 septembrie 1963  privind aderarea Republicii Populare Romine la Conventia vamala referitoare la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR), incheiata la Geneva, la 15 ianuarie 1959    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET Nr. 429 din 12 septembrie 1963 privind aderarea Republicii Populare Romine la Conventia vamala referitoare la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR), incheiata la Geneva, la 15 ianuarie 1959

EMITENT: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII POPULARE ROMANE
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL NR. 17 din 12 septembrie 1963
Consiliul de Stat al Republicii Populare Romine decreteazã:

ARTICOL UNIC
Republica Populara Romina adera la Convenţia vamalã referitoare la transportul internaţional al mãrfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR), încheiatã la Geneva, la 15 ianuarie 1959, cu urmãtoarea rezerva:
"Republica Populara Romina nu se considera legatã de prevederile articolului 44 paragrafele 2 şi 3 din Convenţie, referitoare la rezolvarea pe calea arbitrajului obligatoriu a diferendelor cu privire la interpretarea şi aplicarea Convenţiei, la cererea uneia din pãrţile în diferend".

CONVENŢIE VAMALĂ
referitoare la transportul internaţional al mãrfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR) *)

*) Traducere.

Pãrţile Contractante,
Doritoare sa faciliteze transporturile internaţionale ale mãrfurilor cu vehicule rutiere,
Au convenit asupra celor ce urmeazã:

CAP. 1
Definiţii

ART. 1
În sensul prezentei Convenţii, se înţeleg:
a) prin "drepturi şi taxe de import sau de export", nu numai drepturile vamale, ci şi orice alte drepturi şi taxe exigibile ca urmare a importului sau exportului;
b) prin "vehicul rutier", nu numai orice vehicul rutier cu motor, ci şi orice remorca sau semiremorca conceputã pentru a fi ataşatã unui asemenea vehicul;
c) prin "container", un mijloc de transport (cadru, cisterna mişcãtoare sau alt mijloc asemãnãtor);
i. avînd un caracter permanent şi fiind din acest punct de vedere suficient de rezistent pentru a permite folosirea sa repetatã;
îi. special conceput pentru a facilita transportul mãrfurilor, fãrã descãrcare şi reîncãrcare, de cãtre unul sau mai multe mijloace de transport;
iii. prevãzut cu dispozitive care sa-l facã uşor de manipulat, în deosebi în timpul transbordarii dintr-un mijloc de transport în altul;
iv. conceput astfel încît sa fie uşor de umplut şi de golit, şi
v. cu un volum interior de cel puţin un metru cub;
termenul "container" nu cuprinde nici ambalajele uzuale, nici vehiculele;
d) prin "birou vamal de plecare", orice birou vamal interior sau de frontiera al unei Pãrţi Contractante unde începe, pentru toatã incarcatura sau o parte a ei, transportul internaţional prin vehicul rutier sub regimul prevãzut de prezenta Convenţie;
e) prin "birou vamal de destinaţie", orice birou vamal interior sau de frontiera al unei Pãrţi Contractante unde ia sfîrşit, pentru toatã incarcatura sau o parte a ei, transportul internaţional prin vehicul rutier sub regimul prevãzut de prezenta Convenţie;
f) prin "birou vamal de trecere", orice birou vamal de frontiera al unei Pãrţi Contractante, prin care vehiculul rutier nu face decît sa treacã în cursul unui transport internaţional sub regimul prevãzut de prezenta Convenţie;
g) prin "persoana", în acelaşi timp persoanele fizice şi persoanele juridice;
h) prin "mãrfuri grele şi voluminoase", orice obiect care, dupã pãrerea autoritãţilor vamale ale biroului vamal de plecare, nu poate fi demontat uşor pentru a fi transportat şi
i. a cãrui greutate depãşeşte 7 000 kg sau
îi. care are una din dimensiuni mai mare de 5 m sau
iii. care are doua din dimensiuni mai mari de 2 m sau
iv. care trebuie sa fie încãrcat într-o asemenea poziţie, încît înãlţimea sa sa fie mai mare de 2 m.

CAP. 2
Cimpul de aplicare

ART. 2
Prezenta Convenţie priveşte transportul mãrfurilor efectuat fãrã descãrcare peste una sau mai multe frontiere de la un birou vamal de plecare al unei Pãrţi Contractante pînã la un birou vamal de destinaţie al altei Pãrţi Contractante sau al aceleiaşi Pãrţi Contractante în vehicule rutiere sau în containere încãrcate pe aceste vehicule, chiar dacã aceste vehicule sînt încãrcate pe un alt mijloc de transport pe o parte a traseului între birourile de plecare şi de destinaţie.
ART. 3
Pentru a beneficia de dispoziţiile prezentei Convenţii:
a) transporturile trebuie sa fie efectuate în condiţiile indicate la Capitolul III de cãtre vehicule rutiere sau containere acceptate în prealabil; totuşi, pe teritoriul Pãrţilor Contractante care n-au formulat rezerve conform paragrafului 1 al articolului 45 al prezentei Convenţii, ele pot de asemenea, cu excepţia cazurilor prevãzute de paragraful 2 al acestui articol, sa fie efectuate de alte vehicule rutiere în condiţiile indicate la Capitolul IV;
b) transporturile trebuie sa aibã loc sub garanţia asociaţiilor acceptate potrivit prevederilor articolului 5 şi sub acoperirea unui document denumit carnet TIR.

CAP. 3
Dispoziţii referitoare la transporturile în vehicule rutiere sigilate sau în containere sigilate

ART. 4
Sub rezerva respectãrii prevederilor prezentului Capitol şi ale Capitolului V, mãrfurile transportate în vehicule rutiere sigilate sau în containere sigilate încãrcate pe vehicule rutiere:
a) nu vor fi supuse consemnarii drepturilor şi taxelor de import sau de export la birourile vamale de trecere;
b) nu vor fi supuse, de regula, controlului vamal la aceste birouri.
Totuşi, în vederea evitãrii abuzurilor, autoritãţile vamale vor putea, în mod excepţional şi îndeosebi atunci cînd se banuieste o neregularitate, sa procedeze, la aceste birouri, la controale sumare sau detaliate ale mãrfurilor.
ART. 5
1. În condiţiile şi cu garanţiile pe care ea le va determina, fiecare Parte Contractantã va putea abilita unele asociaţii sa elibereze carnete TIR, fie direct, fie prin intermediul asociaţiilor corespondente, şi sa se constituie garante.
2. O asociaţie nu va putea fi acceptatã într-o ţara decît dacã garanţia sa se extinde şi la rãspunderile pe care le atrage asupra-şi în aceasta ţara ca urmare a operaţiunilor efectuate sub acoperirea carnetelor TIR eliberate de cãtre asociaţii strãine afiliate la organizaţia internationala la care ea însãşi este afiliatã.
ART. 6
1. Asociaţia garanta se va angaja sa achite drepturile şi taxele de import sau de export devenite exigibile, majorate, dacã este cazul, cu dobinzile de intirziere şi alte cheltuieli, precum şi penalitãţile pecuniare la care titularul carnetului TIR şi persoanele care participa la efectuarea transportului sînt expuse în virtutea legilor şi regulamentelor vamale ale ţãrilor în care o infracţiune ar fi comisã. Ea va fi obligatã, împreunã şi solidar cu persoanele care datoreazã sumele vizate mai sus, la plata acestor sume.
2. Faptul ca autoritãţile vamale autoriza verificarea mãrfurilor în afarã amplasamentelor unde se exercita în mod normal activitatea birourilor vamale de plecare sau de destinaţie, nu diminueazã cu nimic responsabilitatea asociaţiei garante.
3. Asociaţia garanta nu va deveni responsabilã fata de autoritãţile unei tari decît începînd din momentul cînd carnetul TIR va fi acceptat de cãtre autoritãţile vamale ale acestei tari.
4. Responsabilitatea asociaţiei garante se va extinde nu numai la mãrfurile enumerate pe carnetul TIR, ci şi la mãrfurile care, deşi nu sînt enumerate pe acest carnet, s-ar gãsi în partea sigilatã a vehiculului rutier sau în containerul sigilat; ea nu se va extinde la nici o alta marfa.
5. Pentru a determina drepturile şi taxele, precum şi, atunci cînd este cazul, penalitãţile pecuniare prevãzute în paragraful 1 al prezentului articol, indicaţiile referitoare la mãrfurile care figureazã în carnetul TIR sînt valabile pînã la proba contrarã.
6. Atunci cînd autoritãţile vamale ale unei tari vor da descãrcare fãrã rezerva unui carnet TIR, ele nu vor mai putea reclama asociaţiei garante plata sumelor prevãzute în paragraful 1 al prezentului articol, afarã de cazul cînd certificatul prin care s-a dat descãrcarea a fost obţinut în mod abuziv sau fraudulos.
7. În cazul cînd nu s-a dat descãrcare unui carnet TIR sau atunci cînd s-a dat unui carnet TIR descãrcare cu rezerve, autoritãţile competente nu vor avea dreptul sa ceara asociaţiei garante plata sumelor prevãzute în paragraful 1 al prezentului articol dacã, în termen de un an socotit de la data cînd au luat în primire carnetul TIR, aceste autoritãţi nu au avizat asociaţia despre faptul ca nu s-a dat descãrcare carnetului sau ca i s-a dat descãrcare cu rezerve. Aceasta dispoziţie va fi aplicabilã şi în cazul cînd descãrcarea a fost obţinutã în mod abuziv sau fraudulos, dar atunci termenul va fi de doi ani.
8. Cererea de plata a sumelor prevãzute în paragraful 1 al prezentului articol va fi adresatã asociaţiei garante în termen de trei ani socotit de la data cînd aceasta asociaţie a fost avizatã de faptul ca nu s-a dat descãrcare sau ca descãrcarea s-a dat cu rezerve, sau de faptul ca descãrcarea a fost obţinutã în mod abuziv sau fraudulos. Totuşi, în ceea ce priveşte cazurile care sînt deferite justiţiei în termenul mai sus-indicat de trei ani, cererea de plata va fi adresatã în termen de un an socotit de la data cînd hotãrîrea judecãtoreascã a devenit executorie.
9. Pentru a achitã sumele cerute, asociaţia garanta va dispune de un termen de trei luni socotit de la data cererii de plata care i-a fost adresatã. Asociaţia va obţine rambursarea sumelor vãrsate dacã, în cele douasprezece luni de la data cererii de plata, ea stabileşte în fata autoritãţilor vamale ca nici o neregularitate n-a fost comisã în legatura cu transportul în cauza.
ART. 7
1. Carnetul TIR va fi conform cu modelul care figureazã în anexa 1 a prezentei Convenţii.
2. Se va întocmi un carnet TIR pentru fiecare vehicul rutier sau container. Acest carnet va fi valabil pentru un singur transport; el va conţine numãrul de foi detasabile de luare în primire şi de descãrcare necesare pentru transportul în cauza.
ART. 8
Transportul sub acoperirea unui carnet TIR va putea comporta mai multe birouri vamale de plecare şi de destinaţie, dar, afarã de cazul cînd exista autorizaţia Partii Contractante sau a Pãrţilor Contractante interesate,
a) birourile vamale de plecare vor trebui sa fie situate în aceeaşi ţara,
b) birourile vamale de destinaţie nu vor putea fi situate în mai mult de doua tari,
c) numãrul total al birourilor vamale de plecare şi de destinaţie nu va putea depãşi numãrul de patru.
ART. 9
La biroul vamal de plecare, mãrfurile, vehiculul rutier şi, dacã este cazul, containerul, vor fi prezentate autoritãţilor vamale în acelaşi timp cu carnetul TIR, în scopul verificãrii şi aplicãrii sigiliilor vamale.
ART. 10
Pentru parcursul pe teritoriul tarii lor, autoritãţile vamale vor putea fixa un termen şi cere ca vehiculul rutier sa urmeze un itinerariu determinat.
ART. 11
La fiecare birou vamal de trecere, ca şi la birourile vamale de destinaţie, vehiculul rutier sau containerul va fi prezentat autoritãţilor vamale cu incarcatura sa şi carnetul TIR aferent.
ART. 12
În afarã de cazul cînd ar proceda la controlul mãrfurilor în aplicarea prevederilor ultimei fraze a articolului 4, autoritãţile vamale ale birourilor vamale de trecere ale fiecãrei Pãrţi Contractante vor respecta sigiliile aplicate de autoritãţile vamale ale celorlalte Pãrţi Contractante. Ele vor putea totuşi adauga propriul lor sigiliu.
ART. 13
În vederea evitãrii abuzurilor, autoritãţile vamale vor putea, dacã ele socotesc necesar:
a) sa escorteze, în cazuri speciale, vehiculele rutiere pe teritoriul tarii lor, pe cheltuiala transportorului;
b) sa procedeze, în timpul transportului, la controlul vehiculelor rutiere sau al containerelor şi al încãrcãturii lor.
Controlul încãrcãturii trebuie sa se facã numai în mod excepţional.
ART. 14
Dacã, în timpul transportului sau la un birou vamal de trecere, autoritãţile vamale procedeazã la controlul încãrcãturii unui vehicul rutier sau al unui container, ele vor face menţiune pe foile detasabile ale carnetului TIR utilizate în ţara lor şi pe cotoarele corespunzãtoare despre aplicarea noilor sigilii.
ART. 15
La sosirea la biroul vamal de destinaţie, se va da descãrcare, fãrã intirziere, carnetului TIR. Dacã mãrfurile nu sînt supuse imediat unui alt regim vamal, autoritãţile vamale vor putea totuşi sa-şi rezerve dreptul de a subordona descãrcarea carnetului condiţiei ca o alta responsabilitate sa se substituie aceleia a asociaţiei garante a zisului carnet.
ART. 16
Atunci cînd s-a stabilit de cãtre autoritãţile vamale ca mãrfurile care fac obiectul carnetului TIR au pierit prin forta majorã, va fi acordatã dispensa de plata a drepturilor şi taxelor exigibile în mod normal.
ART. 17
1. Pentru a beneficia de dispoziţiile prezentului Capitol, vehiculele rutiere sau containerele trebuie sa îndeplineascã condiţiile de construcţie şi de amenajare prevãzute în anexa 3 a prezentei Convenţii în ce priveşte vehiculele rutiere, şi în anexa 6 în ce priveşte containerele.
2. Vehiculele rutiere şi containerele vor trebui sa fie acceptate conform procedurilor prevãzute în anexele 4 şi 7 ale prezentei Convenţii; certificatele de acceptare vor trebui sa fie conforme modelelor care figureazã în anexele 5 şi 8.
ART. 18
1. Containerul utilizat sub acoperirea carnetului TIR nu va face obiectul unui document special, cu condiţia sa se facã menţiune de caracteristicile sale şi de valoarea sa în "Manifestul mãrfurilor" din carnetul TIR.
2. Dispoziţiile paragrafului 1 al prezentului articol nu vor putea impiedica o Parte Contractantã sa ceara îndeplinirea la biroul vamal de destinaţie a formalitãţilor prevãzute de reglementarea sa nationala, sau sa ia mãsuri în vederea evitãrii folosirii unui container pentru o noua expediţie de mãrfuri destinate a fi descãrcate pe teritoriul sau.

CAP. 4
Dispoziţii referitoare la transporturile de mãrfuri grele sau voluminoase

ART. 19
1. Dispoziţiile prezentului Capitol nu vor fi aplicabile decît transporturilor de mãrfuri grele sau voluminoase, definite în alineatul h al articolului 1 al prezentei Convenţii.
2. Beneficiul dispoziţiilor prezentului Capitol nu va fi acordat decît dacã, dupã pãrerea autoritãţilor vamale ale biroului vamal de plecare:
a) este posibil sa se identifice fãrã dificultate, datoritã descrierii fãcute, mãrfurile grele sau voluminoase transportate, precum şi, atunci cînd este cazul, accesoriile transportate în acelaşi timp, sau cînd este posibil a le aplica semne de identificare sau a le sigila astfel încît sa se împiedice înlocuirea, în întregime sau în parte, a acestor mãrfuri sau accesorii cu altele ori sustragerea unor elemente ale lor;
b) vehiculul rutier nu are pãrţi ascunse unde sa fie posibil a dosi mãrfuri.
ART. 20
Sub rezerva respectãrii dispoziţiilor prezentului Capitol şi ale Capitolului V, mãrfurile grele sau voluminoase transportate sub acoperirea unui carnet TIR nu vor fi supuse la plata sau consemnarea drepturilor şi taxelor de import sau de export la birourile vamale de trecere.
ART. 21
1. Dispoziţiile articolului 5, articolului 6 (cu excepţia paragrafului 4) şi ale articolelor 9, 10, 11, 15 şi 16 ale prezentei Convenţii se aplica transporturilor de mãrfuri grele sau voluminoase sub acoperirea unui carnet TIR.
2. Dispoziţiile articolului 7 sînt de asemenea aplicabile, dar carnetul TIR utilizat va trebui sa poarte pe coperta şi pe toate foile detasabile indicaţia "mãrfuri grele sau voluminoase" în caractere roşii foarte citete şi în limba folositã pentru tipãrirea carnetului.
ART. 22
Responsabilitatea asociaţiei garante se va întinde nu numai asupra mãrfurilor enumerate în carnetul TIR, dar şi asupra mãrfurilor care, deşi nu sînt enumerate în acest carnet, s-ar gãsi pe platoul de încãrcare sau printre mãrfurile enumerate în carnetul TIR.
ART. 23
Autoritãţile vamale ale biroului vamal de plecare vor putea cere sa fie anexate la carnetul TIR, liste de ambalaje, fotografii, schite etc. ale mãrfurilor transportate. În acest caz, ele vor pune o viza pe aceste documente; un exemplar al acestora va fi atasat pe verso-ul paginii copertei carnetului TIR şi toate manifestele carnetului TIR vor face menţiune despre aceste documente.
ART. 24
Un transport de mãrfuri grele sau voluminoase sub acoperirea carnetului TIR nu va putea sa comporte decît un singur birou vamal de plecare şi un singur birou vamal de destinaţie.
ART. 25
Dacã autoritãţile vamale ale birourilor vamale de trecere la intrare o cer, persoana care prezintã incarcatura la aceste birouri va fi obligatã sa completeze descrierea mãrfurilor în manifestele carnetului TIR şi sa semneze aceasta menţiune suplimentarã.
ART. 26
Autoritãţile vamale pot, dacã ele considera util:
a) sa controleze vehiculele şi incarcaturile, atît la birourile vamale de trecere, cît şi în timpul transportului;
b) sa escorteze vehiculele rutiere pe teritoriul tarii lor, pe cheltuiala transportorilor.
ART. 27
Autoritãţile vamale ale birourilor vamale de trecere ale fiecãreia din Pãrţile Contractante vor respecta, pe cît posibil, semnele de identificare şi sigiliile aplicate de autoritãţile vamale ale altor Pãrţi Contractante. Ele vor putea totodatã sa adauge alte semne de identificare sau propriul lor sigiliu.
ART. 28
Dacã, în timpul transportului sau la un birou vamal de trecere, autoritãţile vamale procedînd la controlul încãrcãturii sînt nevoite sa înlãture semnele de identificare sau sa rupa sigiliile, ele vor face menţiune pe foile detasabile ale carnetului TIR utilizate în ţara lor şi pe cotoarele corespunzãtoare despre noile semne de identificare şi despre noile sigilii aplicate.

CAP. 5
Dispoziţii diverse

ART. 29
1. Fiecare Parte Contractantã va avea dreptul sa excludã, temporar sau cu titlu definitiv, de la beneficiul dispoziţiilor prezentei Convenţii, orice persoana culpabilã de o infracţiune grava la legile şi regulamentele vamale aplicabile transporturilor internaţionale de mãrfuri cu vehicule rutiere.
2. Aceasta excludere va fi imediat notificatã autoritãţilor vamale ale Partii Contractante pe teritoriul cãreia este stabilitã sau domiciliazã persoana în cauza, precum şi asociaţiei garante a tarii în care s-a comis infracţiunea.
ART. 30
Vor fi admise la beneficiul scutirii de drepturi şi taxe de import şi nu vor fi supuse la nici o prohibitie sau restrictie de import formularele carnetelor TIR expediate asociaţiilor garante de cãtre asociaţiile strãine corespondente sau de cãtre organizaţiile internaţionale.
ART. 31
Atunci cînd un transport internaţional de mãrfuri va fi efectuat sub acoperirea carnetului TIR de un vehicul rutier izolat sau de un grup de vehicule rutiere cuplate, o placa dreptunghiulara purtind inscripţia TIR şi avînd caracteristicile menţionate în anexa 9 a prezentei Convenţii va fi asezata în fata, şi una identicã în spatele vehiculului sau grupului de vehicule. Aceste plãci vor fi dispuse în asa fel încît sa fie bine vizibile; ele vor fi detasabile şi vor trebui sa poatã fi sigilate. Sigiliile vor fi aplicate de cãtre autoritãţile vamale ale primului birou vamal de plecare şi inlaturate de acelea ale ultimului birou vamal de destinaţie.
ART. 32
Dacã, în timpul transportului, un sigiliu aplicat de autoritãţile vamale s-a rupt în alte cazuri decît cele prevãzute în articolele 14 şi 28 sau dacã mãrfurile au pierit sau au suferit stricãciuni fãrã ca un asemenea sigiliu sa fie rupt, va fi urmatã procedura prevãzutã în anexa 1 a prezentei Convenţii pentru folosirea carnetului TIR, fãrã a renunţa la aplicarea eventuala a prevederilor legislatiilor naţionale şi se va dresa un proces verbal de constatare dupã modelul care figureazã în anexa 2 a prezentei Convenţii.
ART. 33
Pãrţile Contractante îşi vor comunica modelele sigiliilor pe care le utilizeazã.
ART. 34
Fiecare Parte Contractantã va comunica celorlalte Pãrţi Contractante lista birourilor vamale de plecare, de trecere şi de destinaţie pe care le va desemna pentru transporturile efectuate sub acoperirea carnetului TIR, distingind, dacã este cazul, birourile care vor fi deschise numai pentru transporturile reglementate prin dispoziţiile Capitolului III. Pãrţile Contractante ale cãror teritorii sînt limitrofe se vor consulta pentru a fixa birourile de frontiera care sa fie înscrise pe aceste liste.
ART. 35
Pentru operaţiunile vamale menţionate în prezenta Convenţie, intervenţia personalului vamal nu va da loc la nici o retributie, cu excepţia cazurilor cînd aceasta intervenţie va avea loc în afarã zilelor, orelor şi amplasamentelor normal prevãzute pentru asemenea operaţii.
ART. 36
Orice infracţiune la dispoziţiile prezentei Convenţii va expune pe contravenient, în ţara în care infracţiunea a fost comisã, la sancţiunile prevãzute de legislaţia acestei tari.
ART. 37
Prevederile prezentei Convenţii nu impiedica nici aplicarea restrictiilor şi controlului derivînd din reglementarea nationala şi fundate pe consideratiuni de moralitate publica, securitate publica, igiena sau sãnãtate publica sau pe consideratiuni de ordin veterinar sau fitopatologic, nici perceperea de sume datorate pe baza acestor reglementãri.
ART. 38
Nici o dispoziţie a prezentei Convenţii nu exclude dreptul pentru Pãrţile Contractante care formeazã o uniune vamalã sau economicã de a adopta reguli speciale la plecare sau la destinaţie pe teritoriile lor sau în tranzit prin acestea, cu condiţia ca aceste reguli sa nu diminueze facilitãţile prevãzute de prezenta Convenţie.

CAP. 6
Dispoziţii finale

ART. 39
1. Ţãrile membre ale Comisiei economice pentru Europa şi ţãrile admise la Comisie cu titlu consultativ conform paragrafului 8 al mandatului acestei Comisii pot deveni Pãrţi Contractante la prezenta Convenţie:
a) semnind-o,
b) ratificind-o dupã ce au semnat-o sub rezerva ratificãrii, sau
c) aderind la ea.
2. Ţãrile susceptibile de a participa la unele din lucrãrile Comisiei economice pentru Europa în aplicarea paragrafului 11 al mandatului acestei Comisii pot deveni Pãrţi Contractante ale prezentei Convenţii prin aderare dupã intrarea ei în vigoare.
3. Convenţia va fi deschisã pentru semnare pînã la 15 aprilie 1959 inclusiv. Dupã aceasta data, ea va fi deschisã pentru aderare.
4. Ratificarea sau aderarea va fi efectuatã prin depunerea unui instrument la Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
ART. 40
1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în a 90-a zi dupã ce cinci tari menţionate în paragraful 1 al articolului 39 o vor semna fãrã rezerva ratificãrii sau vor depune instrumentul lor de ratificare sau de aderare.
2. Pentru fiecare ţara care o va ratifica sau va adera la ea dupã ce cinci tari au semnat-o fãrã rezerva ratificãrii sau au depus instrumentul lor de ratificare sau de aderare, prezenta Convenţie va intra în vigoare în a 90-a zi dupã depunerea instrumentului de ratificare sau aderare al zisei tari.
ART. 41
1. Fiecare Parte Contractantã va putea denunta prezenta Convenţie prin notificare adresatã Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
2. Denunţarea îşi va produce efect la 15 luni de la data la care Secretarul General a primit notificarea.
3. Validitatea carnetelor TIR eliberate înaintea datei la care denunţarea îşi va produce efectul nu va fi afectatã de aceasta denunţare şi garanţia asociaţiilor va rãmîne efectivã.
ART. 42
Prezenta Convenţie va inceta sa-şi producã efectele dacã, dupã intrarea sa în vigoare, numãrul Pãrţilor Contractante va fi inferior celui de cinci într-o perioada oarecare de 12 luni consecutive.
ART. 43
1. Orice ţara va putea, atunci cînd va semna prezenta Convenţie fãrã rezerva ratificãrii sau în momentul depunerii instrumentului sau de ratificare sau de aderare sau în orice moment ulterior, sa declare, printr-o notificare adresatã Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, ca prezenta Convenţie va fi aplicabilã tuturor sau unei pãrţi a teritoriilor pe care ea le reprezintã pe plan internaţional. Convenţia va fi aplicabilã teritoriului sau teritoriilor menţionate în notificare începînd cu cea de-a 90-a zi de la primirea acestei notificãri de cãtre Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite sau, dacã la aceasta data Convenţia nu a intrat încã în vigoare, de la data intrãrii sale în vigoare.
2. Orice ţara care va face conform paragrafului precedent o declaraţie avînd ca scop extinderea aplicabilitatii prezentei Convenţii unui teritoriu pe care ea îl reprezintã pe plan internaţional, va putea, conform articolului 41, sa denunţe Convenţia în ceea ce priveşte acest teritoriu.
ART. 44
1. Orice diferend între doua sau mai multe Pãrţi Contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentei Convenţii va fi rezolvat, pe cît posibil, pe cale de negociere între pãrţile în litigiu.
2. Orice diferend care nu va fi rezolvat pe cale de negociere va fi supus arbitrajului, dacã una din Pãrţile Contractante în litigiu cere aceasta, şi va fi, în consecinta, trimis unuia sau mai multor arbitri aleşi de comun acord de cãtre pãrţile în litigiu. Dacã, în cele trei luni datind de la cererea de arbitraj, Pãrţile în litigiu nu ajung sa se înţeleagã asupra alegerii unui arbitru sau a arbitrilor, oricare din aceste Pãrţi va putea cere Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite sa desemneze un arbitru unic, în fata cãruia diferendul va fi trimis spre rezolvare.
3. Sentinta arbitrului sau a arbitrilor desemnaţi conform paragrafului precedent va fi obligatorie pentru Pãrţile Contractante în litigiu.
ART. 45
1. Orice ţara va putea, în momentul cînd va semna sau va ratifica prezenta Convenţie sau va adera la ea, sa declare sau, dupã ce a devenit Parte Contractantã la Convenţie, sa notifice Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite ca ea nu se considera legatã de prevederile Capitolului IV al Convenţiei; notificãrile adresate Secretarului General vor produce efecte din a 90-a zi dupã ce ele au fost primite de Secretarul General.
2. Celelalte Pãrţi Contractante nu vor fi obligate sa acorde beneficiul prevederilor Capitolului IV al prezentei Convenţii persoanelor domiciliate sau stabilite pe teritoriul oricãrei Pãrţi Contractante care va formula o rezerva conform paragrafului 1 al prezentului articol.
3. Orice ţara va putea, în momentul cînd va semna sau va ratifica prezenta Convenţie sau va adera la ea, sa declare ca nu se considera legatã de paragrafele 2 şi 3 ale articolului 44 al Convenţiei. Celelalte Pãrţi Contractante nu vor fi legate de aceste paragrafe fata de orice Parte Contractantã care va formula asemenea rezerva.
4. Orice Parte Contractantã care va formula o rezerva conform paragrafului 1 sau 3 al prezentului articol va putea în orice moment sa renunţe la aceasta rezerva printr-o notificare adresatã Secretarului General.
5. Cu excepţia rezervelor prevãzute în paragrafele 1 şi 3 ale prezentului articol, nici o rezerva la prezenta Convenţie nu va fi admisã.
ART. 46
1. Dupã trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii orice Parte Contractantã va putea, printr-o notificare adresatã Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, sa ceara convocarea unei conferinţe în scopul revizuirii prezentei Convenţii. Secretarul General va notifica aceasta cerere tuturor Pãrţilor Contractante şi va convoca o conferinţa de revizuire dacã, într-un termen de patru luni de la notificarea adresatã de el, cel puţin o treime din Pãrţile Contractante îi comunica asentimentul lor la aceasta cerere.
2. Dacã o conferinţa va fi convocatã conform paragrafului precedent, Secretarul General va aviza despre aceasta toate Pãrţile Contractante şi le va invita sa prezinte, într-un termen de trei luni propunerile pe care ele ar dori sa le examineze conferinţa. Secretarul General va comunica tuturor Pãrţilor Contractante ordinea de zi provizorie a conferintei, ca şi textul acestor propuneri, cu cel puţin trei luni înainte de data deschiderii conferintei.
3. Secretarul General va invita la orice conferinţa convocatã conform prezentului articol toate ţãrile prevãzute în paragraful 1 al articolului 39, ca şi ţãrile care au devenit Pãrţi Contractante în aplicarea paragrafului 2 al articolului 39.
ART. 47
1. Orice Parte Contractantã va putea propune unul sau mai multe amendamente la prezenta Convenţie. Textul oricãrui proiect de amendament va fi comunicat Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care îl va comunica tuturor Pãrţilor Contractante şi îl va aduce la cunostinta ţãrilor vizate în paragraful 1 al articolului 39.
2. Orice proiect de amendament care va fi transmis conform paragrafului precedent va fi considerat acceptat dacã nici o Parte Contractantã nu formuleazã obiecţii în termen de trei luni socotit de la data la care Secretarul General va transmite proiectul de amendament.
3. Secretarul General va trimite cît mai curînd posibil tuturor Pãrţilor Contractante o notificare pentru a le face cunoscut dacã s-a formulat o obiectie impotriva proiectului de amendament. Dacã s-a formulat o obiectie impotriva proiectului de amendament, amendamentul va fi considerat ca nefiind acceptat şi nu va avea nici un efect. În absenta oricãrei obiecţii, amendamentul va intra în vigoare pentru toate Pãrţile Contractante la noua luni dupã expirarea termenului de trei luni prevãzut în paragraful precedent.
4. Independent de procedura de amendare prevãzutã în paragrafele 1, 2 şi 3 ale prezentului articol, anexele*) la prezenta Convenţie pot fi modificate prin acordul Administraţiilor competente ale tuturor Pãrţilor Contractante; acest acord va putea prevedea ca, pentru o perioada de tranzitie, vechile anexe vor rãmîne în vigoare, în întregime sau în parte, simultan cu noile anexe. Secretarul General va fixa data intrãrii în vigoare a noilor texte care rezulta din aceste modificãri.
----------------
*) Anexele vor fi difuzate separat.

ART. 48
În afarã notificãrilor prevãzute în articolele 46 şi 47, Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va notifica ţãrilor prevãzute în paragraful 1 al articolului 39, ca şi ţãrilor care au devenit Pãrţi Contractante în aplicarea paragrafului 2 al articolului 39:
a) semnãturile, ratificarile şi aderarile în virtutea articolului 39.
b) datele la care prezenta Convenţie va intra în vigoare conform articolului 40,
c) denuntarile pe baza articolului 41,
d) încetarea efectelor prezentei Convenţii conform articolului 42,
e) notificãrile primite conform articolului 43,
f) declaraţiile şi notificãrile primite conform paragrafelor 1, 3 şi 4 ale articolului 45,
g) intrarea în vigoare a oricãrui amendament conform articolului 47.
ART. 49
Din momentul în care o ţara care este Parte Contractantã la Acordul referitor la aplicarea provizorie a proiectelor convenţiilor internaţionale vamale asupra turismului, asupra vehiculelor rutiere comerciale şi asupra transportului internaţional al mãrfurilor pe şosele, de la Geneva, din 16 iunie 1949, va deveni Parte Contractantã la prezenta Convenţie, ea va lua mãsurile prevãzute în articolul IV al acestui Acord pentru a-l denunta în ceea ce priveşte Proiectul Convenţiei internaţionale vamale asupra transportului internaţional al mãrfurilor pe şosele.
ART. 50
Protocolul de semnare a prezentei Convenţii va avea aceeaşi forta, valoare şi durata ca şi Convenţia însãşi, din care va fi considerat ca fãcînd parte integrantã.
ART. 51
Dupã 15 aprilie 1959, originalul prezentei Convenţii va fi depus la Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va transmite copii certificate conform fiecãrei tari prevãzute în paragrafele 1 şi 2 ale articolului 39.
Drept care subsemnaţii, în mod legal autorizaţi pentru aceasta, au semnat prezenta Convenţie.
Întocmitã la Geneva, la 15 ianuarie 1959, într-un singur exemplar, în limbile engleza şi franceza, cele doua texte avînd aceeaşi valabilitate.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016