Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 256 din 14 iulie 1984  privind îmbunătăţirea regimului de construire a locuinţelor şi modificarea unor reglementări referitoare la stabilirea preţurilor limită ale locuinţelor care se construiesc din fondurile statului, a preţurilor de contractare ale locuinţelor proprietate personală şi a preţurilor de vînzare ale locuinţelor din fondul locativ de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECRET nr. 256 din 14 iulie 1984 privind îmbunătăţirea regimului de construire a locuinţelor şi modificarea unor reglementări referitoare la stabilirea preţurilor limită ale locuinţelor care se construiesc din fondurile statului, a preţurilor de contractare ale locuinţelor proprietate personală şi a preţurilor de vînzare ale locuinţelor din fondul locativ de stat

EMITENT: Consiliul de Stat
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 57 din 20 iulie 1984
    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
    ART. 1
    Decretul nr. 68/1975 privind îmbunătăţirea regimului de construire a locuinţelor din fondurile statului sau din fondurile populaţiei cu sprijinul statului în credite şi execuţie, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 216/1981, se modifica după cum urmează:
    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "Art. 1.- Locuinţele care se construiesc din fondurile statului, precum şi cele care se construiesc din fondurile populaţiei cu sprijinul statului în credite şi execuţie, pe baza proiectelor tip aprobate, vor avea dotări şi finisaje unificate, fiind diferenţiate ca număr de camere, suprafeţe locuibile, utile şi construite, pe apartament, în conformitate cu prevederile din anexa, care face parte integrantă din prezentul decret.
    Prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială se va stabili, pentru fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti, structura de apartamente pe tipuri, suprafeţe şi număr de camere."

    2. Anexa cuprinzînd suprafeţele locuibile, utile şi construite, pe apartamente, se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul decret.

    ART. 2
    Decretul nr. 447/1976 privind stabilirea preţurilor limita ale locuinţelor care se construiesc din fondurile statului şi preţurile de contractare ale locuinţelor proprietate personală care se executa cu sprijinul statului în credite şi execuţie, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:
    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "Art. 1.- Preţurile limita ale locuinţelor care se construiesc din fondurile statului şi preţurile de contractare cu populaţia pentru locuinţele proprietate personală care se realizează cu sprijinul statului în credite şi execuţie, în conformitate cu Decretul nr. 68/1975, sînt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul decret.
    Preţurile de contractare cu populaţia sînt unice, determinate pentru tipurile de apartamente cu numărul de camere prevăzute în Decretul nr. 68/1975."

    2. Anexa nr. 1 cuprinzînd preţurile limita ale locuinţelor care se construiesc din fondurile statului şi anexa nr. 2 privind preţurile de contractare cu populaţia ale locuinţelor proprietate personală care se realizează cu sprijinul statului în credite şi execuţie, cu aceleaşi suprafeţe utile, dotări şi finisaje prevăzute în Decretul nr. 68/1975, se înlocuiesc cu anexa nr. 2 la prezentul decret.

    ART. 3
    Decretul nr. 93/1977 privind preţurile de vînzare ale locuinţelor din fondul locativ de stat, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:
    1. Anexa nr. 1 cuprinzînd preţurile de vînzare către populaţie, pentru locuinţele construite din fondurile statului pînă la 1 ianuarie 1977, se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul decret.
    2. Tabelele nr. 1, 2 şi 7 de la anexa nr. 2 privind normele pentru evaluarea locuinţelor proprietate de stat, altele decît cele executate din fondurile statului, se înlocuiesc cu tabelele prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul decret.

    ART. 4
    Se aprobă influenţele asupra indicatorilor economici şi financiari din aplicarea prezentului decret, prevăzute în anexa nr. 5*).
    Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor vor introduce aceste influente în indicatorii economici şi financiari ai titularilor de plan, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 1984.

    ART. 5
    Prevederile prezentului decret referitoare la contractarea cu populaţia a locuinţelor proprietate personală care se executa cu sprijinul statului în credite şi execuţie, precum şi la vînzarea locuinţelor din fondul locativ de stat, se aplica pentru contractele încheiate cu populaţia începînd cu data de 1 iulie 1982.

    ART. 6
    Pentru diferenţa dintre preţul nou al locuinţei şi suma formată din avansul minim prevăzut de lege, plus plafonul maxim al creditului pe termen lung, se poate acorda credit de completare în condiţiile art. 32 din Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe şi vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie, astfel cum a fost republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 121 din 31 decembrie 1980.

    ART. 7
    Nivelul preţurilor limita şi de contractare cu populaţia, determinate potrivit prevederilor prezentului decret, este maxim.
    Consiliul de Miniştri va acţiona cu fermitate pentru reducerea cheltuielilor materiale de producţie, creşterea productivităţii muncii şi sporirea eficienţei activităţii organizaţiilor de construcţii-montaj.
    Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua măsuri, în continuare, pentru ridicarea nivelului calităţii locuinţelor şi mobilizarea tuturor factorilor în vederea reducerii consumurilor de materiale şi de energie, folosirii într-o măsura mai mare a materialelor locale sau refolosibile, diminuării cheltuielilor de transport şi pentru buna gospodărire a materialelor şi utilajelor pe şantierele de construcţii de locuinţe.

    ART. 8
    Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare împreună cu Institutul central de cercetare, proiectare şi directivare în construcţii vor lua măsuri pentru elaborarea, pînă la 30 iulie 1984, de noi proiecte tip, corespunzătoare prevederilor prezentului decret, care se vor supune aprobării potrivit legii.
    Locuinţele a căror execuţie a început, precum şi cele pentru care producţia de prefabricate este în curs de realizare sau comandată ori contractată, se pot construi potrivit reglementărilor legale anterioare.

    ART. 9
    Punctele 3 şi 7 din anexa nr. 6 la Decretul nr. 216/1981 privind modificarea unor reglementări referitoare la stabilirea preţurilor limita, ale locuinţelor care se construiesc din fondurile statului, a preţurilor de contractare ale locuinţelor proprietate personală şi a preţurilor de vînzare ale locuinţelor din fondul locativ de stat, precum şi articolele 2 şi 11 din Decretul nr. 447/1976, se abrogă.
    Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.

    ANEXA 1

    Locuinţele proprietate de stat sau cele proprietate personală care se construiesc cu sprijinul statului în credite şi execuţie vor fi prevăzute cu camere de locuit, bucătării, cămări, încăperi sanitare şi spaţii de depozitare în cadrul suprafeţelor locuibile, utile şi construite, pe apartamente, potrivit tabelului de mai jos:

    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                             Suprafeţe limită
                             ──────────────────────────────────────────────────────
       Nr. de Tip de Sup.
       camere mărime locu- Baie Bucătărie Cămara Suprafaţa Suprafaţa
       pe a- ibilă mp mp mp utilă constru-
       parta- (mini- mp ită*)
       ment mă) mp
                        mp
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 I 14 3,5 3,5 1,0 24 37
          1 IA 20 4,2 6,0 1,5 37 58
                 I 30 4,2 8,0 2,0 52 81
          2 IA 34 4,2 8,0 2,0 58 90
                 IB 36 4,2 8,0 2,0 61 95
                 I 40 4,2 8,0 2,0 66 102
          3 IA 46 4,2 8,0 2,0 74 115
                 IB 48 4,2 8,0 2,0 77 119
                 I 50 4,2 10,0 2,5 81 126
          4 IA 56 4,2 10,0 2,5 90 140
                 IB 58 4,2 10,0 2,5 93 144
                 I 62 4,2 10,0 2,5 98 152
          5 IA 68 4,2 10,0 2,5 107 166
                 IB 70 4,2 10,0 2,5 110 171
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


──────────
*) Suprafaţa construită a unui apartament se determina prin însumarea suprafeţei utile, suprafeţelor logiilor şi balcoanelor, precum şi a cotei-părţi din suprafeţele părţilor comune ale clădirilor (spălătorii, uscătorii, casa scării, inclusiv anexele pentru colectarea gunoaielor, casa liftului), la care se adaugă suprafaţa aferentă ocupată de pereţii interiori şi exteriori ai apartamentului.──────────
    Apartamentele de 3 camere de tip I, IA şi IB vor avea o încăpere sanitară suplimentară prevăzută cu WC, lavoar de 400-600 mm, etajeră, oglinda portprosop şi porthîrtie, iar la apartamentele de 4 şi 5 camere de tip I, IA şi IB încăperea sanitară suplimentară va fi dotată în plus şi cu cuvă de dus cu baterie şi sifon de pardoseala. În mod corespunzător se modifica prevederile din anexa nr. 4 la Decretul nr. 447/1976.
    Clădirile de locuit vor avea uscătorii de rufe la fiecare scară. Spălătoriile se vor realiza, de regulă, în cadrul dotărilor de cartier.
    Clădirile de locuit vor avea subsol parţial sau total în funcţie de situaţia locală, natura terenului, adîncimea de fundare, pentru control şi intervenţii la instalaţii, precum şi pentru alte funcţiuni prevăzute de lege.
    Apartamentele de la etajele blocurilor de locuit vor avea logii sau balcoane. Pentru apartamentele de la parter, la suprafeţele utile de mai sus se mai adaugă suprafaţa echivalentă a logiilor de la etaj.
    La construcţiile de locuinţe se va realiza o termoizolaţie care să asigure o rezistenţă termică de cel puţin 1,35 mp.h grade C/Kcal, folosindu-se în acest scop materiale eficiente, cum sînt: vată minerală din zgură topită sau bazalt topit, beton celular autoclavizat pentru termoizolaţii şi altele.

    ANEXA 2

    Tabelul nr.1
    PREŢURI LIMITĂ

    ale locuinţelor ce se construiesc din fondurile statului

    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Număr de camere Tip de mărime Suprafaţa utilă Preţul pe
        pe apartament mp apartament
                                                                        - lei -
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           1 I 24 67.300
                                  IA 37 99.500
                                  I 52 129.500
           2 IA 58 144.000
                                  IB 61 151.500
                                  I 66 161.000
           3 IA 74 180.500
                                  IB 77 187.000
                                  I 81 197.000
           4 IA 90 218.000
                                  IB 93 225.500
                                  I 98 237.500
           5 IA 107 258.500
                                  IB 110 265.500
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    NOTA:
    1. Preţurile de mai sus corespund locuinţelor care se execută în clădiri cu P + 4 E; pentru apartamentele care se execută în clădiri cu alt regim de înălţime, preţurile se corectează prin înmulţirea cu următorii coeficienţi:

           P+1E P+2E P+3E P+(5-6)E P+(7-8)E P+(9-11)E

         ------- ------ ------ --------- -------- ---------
           1,180 1,080 1,030 1,080 1,060 1,040


    2. Preţurile locuinţelor amplasate în zone cu grad 8 seismic se majorează cu 3,24%, iar ale celor din zone cu grad 9 seismic, cu 10,8%.
    Pentru locuinţele situate în zone cu grad seismic 7 1/2 se majorează cu 1,62%.
    3. În cazuri deosebite, cînd la clădirile de locuit amplasate pe arterele principale şi în pieţele din oraşele reşedinţa de judeţ şi municipii, cît şi la clădirile avînd faţadele din elemente prefabricate, se realizează lucrări de plastica arhitecturală şi finisaje exterioare îmbunătăţite, în conformitate cu prevederile art. 3 din Decretul nr. 68/1975, preţurile acestor locuinţe se majorează cu valoarea lucrărilor respective, stabilită pe baza de deviz, în limita a 99 lei/mp suprafaţă utilă.
    4. În preţurile limita este cuprins beneficiul de 5% stabilit potrivit prevederilor Decretului nr. 48/1982.
    Preţuri de contractare cu populaţia
    1. Preţurile de contractare cu populaţia ale locuinţelor proprietate personală ce se realizează cu sprijinul statului în credite şi execuţie, cu aceleaşi suprafeţe utile şi finisaje ca la locuinţele proprietate de stat, sînt cele prevăzute în tabelul nr. 2.
    Preţurile de contractare cuprind un beneficiu de 8%, precum şi un comision de 1% cuvenit unităţi prin care se contractează construirea de locuinţe proprietate personală.
    Tabelul nr. 2
    PREŢURI DE CONTRACTARE
    cu populaţia ale locuinţelor

    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Nr.de camere Tip de mărime Suprafaţa utila Preţul pe apartament
       pe apartament mp lei
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           1 I 24 69.920
                              IA 37 103.400
                              I 52 134.540
           2 IA 58 149.600
                              IB 61 157.400
                              I 66 167.260
           3 IA 74 187.520
                              IB 77 194.270
                              I 81 204.660
           4 IA 90 226.480
                              IB 93 234.270
                              I 98 246.740
           5 IA 107 268.560
                              IB 110 275.830
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    2. În cazurile în care, pentru folosirea eficienta a terenului din unele amplasamente deosebite şi valorificarea mai buna a suprafeţei construite, rezulta apartamente ale căror suprafeţe utile diferă cu pînă la 5 mp în plus faţă de cele din tabel, la preţurile calculate potrivit punctului 1 de mai sus pentru apartamente cu acelaşi număr de camere şi suprafaţa utila imediat inferioară se adauga suma reprezentînd diferenţa de suprafaţa utila înmulţită cu 2500 lei/mp.
    3. Pentru apartamentele realizate potrivit reglementărilor legale anterioare, altele decît cele prevăzute în Decretul nr. 93/1977, cu suprafeţe utile care diferă de cele din tabelul nr. 2, preţurile de contractare vor fi cele determinate pentru apartamentele de tip I cu acelaşi număr de camere, corectate cu valoarea diferenţei de suprafaţa utila calculată cu 2500 lei/mp.
    4. Preţurile de contractare, determinate potrivit prevederilor de la pct. 1, corespund locuinţelor care se executa în clădiri cu P+4 etaje. Pentru apartamentele care se executa în clădiri cu alt regim de înălţime, precum şi în funcţie de gradul seismic, se aplica coeficienţii prevăzuţi în nota de la tabelul nr. 1 pct. 1 şi 2.
    5. Preţurile locuinţelor la care se realizează, la solicitarea beneficiarilor, finisaje suplimentare, în conformitate cu art. 4 din prezentul decret, se majorează cu valoarea acestor lucrări determinate pe baza de deviz.
    Preţurile locuinţelor la care se realizează lucrări de plastica arhitecturală îmbunătăţită, în conformitate cu art. 3 din Decretul nr. 68/1975, se majorează cu valoarea lucrărilor respective, stabilită pe baza de deviz pe obiect, în limita a 102 lei/mp suprafaţa utila.
    Preţurile locuinţelor prevăzute cu tîmplărie exterioară metalică sau din mase plastice se majorează cu valoarea corespunzătoare stabilită pe bază de deviz, în limita a 92 lei/mp suprafaţa utila; în cazul folosirii tocurilor metalice la uşile interioare, preţurile se majorează cu valoarea corespunzătoare stabilită pe baza de deviz, în limita a 39 lei/mp suprafaţa utilă.
    6. Pentru boxe se adauga 522 lei/mp suprafaţa utila de boxă, iar pentru garaje se adauga 1.337 lei/mp suprafaţa utilă de garaj.
    7. Preţul locuinţelor prevăzute cu sobe cu combustibil solid, în loc de instalaţie de încălzire centrala, se scade cu 3,5% .
    8. În funcţie de nivelul la care este situata locuinţa, la preţurile de contractare determinate potrivit prevederilor de la pct. 1-5 de mai sus se aplica corecţiile următoare:
    Clădiri cu parter şi parter cu + (1-11)E

                                                                           - în % -
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Nivelul Numărul de niveluri ale blocului

                         ----------------------------------------------------------
       locuinţei P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       11 -9
       10 -9 -3
        9 -8 -3 -2
        8 -8 -2 -2 -1
        7 -6 -2 -2 -1 0
        6 -6 -2 -1 0 0 0
        5 -5 -2 -1 -1 0 +1 +1
        4 -5 -1 0 0 +2 +2 +3 +3
        3 -4 0 0 +2 +2 +3 +3 +4 +4
        2 -3 +1 +3 +4 +4 +5 +5 +5 +5 +5
        1 0 +4 +4 +4 +4 +5 +5 +5 +5 +5 +5
        P 0 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Clădiri cu parter + (12-17)E

                                                                            - în % -
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Nivelul Numărul de niveluri ale blocului

       locuinţei -------------------------------------------------------
                            12 13 14 15 16 17
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       17 -12
       16 -12 - 6
       15 -11 - 6 - 5
       14 -11 - 5 - 5 - 4
       13 -10 - 4 - 4 - 4 - 3
       12 -10 - 4 - 3 - 3 - 2 - 2
       11 - 4 - 3 - 2 - 1 - 1 0
       10 - 3 - 2 - 1 0 0 0
        9 - 2 - 1 0 0 0 0
        8 -1 0 0 0 0 +1
        7 0 0 0 +1 +1 +2
        6 +1 +1 +1 +2 +3 +3
        5 +3 +3 +3 +3 +4 +4
        4 +4 +4 +4 +4 +5 +5
        3 +5 +5 +5 +5 +6 +6
        2 +5 +5 +5 +6 +7 +7
        1 +5 +5 +6 +6 +7 +7
        P -3 -3 -3 -3 -3 -3
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    9. Logiile şi balcoanele sînt cuprinse în preţul de contractare.

    ANEXA 3

    PREŢURI DE VÎNZARE
    către populaţie, pentru locuinţele construite din fondurile statului
    pînă la 1 ianuarie 1977

    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                        Suprafaţa utilă în mp
                                     Preţul pe apartament în lei
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   1 camera 2 camere 3 camere 4 camere 5 camere
       Grad de Sup. Preţ. Sup. Preţ. Sup. Preţ. Sup. Preţ. Sup. Preţ.
       confort ut. pe ap. ut. pe ap. ut. pe ap. ut. pe ap. ut. pe ap.
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Confort
       sporit 37 95200 55 138600 78 196800 100 254600 118 298000
       Confort
         I 30 76600 50 123700 65 159000 80 196900 - -
       Confort
         II 23 58100 36 88300 48 116100 60 144000 - -
       Confort
         III 21 48300 34 77100 45 103300 56 127600 - -
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    NOTA:
    1. Preţurile locuinţelor se determina pentru suprafaţa utila realizată. La suprafaţa utila se adauga suprafeţele logiilor şi balcoanelor, corectate cu coeficientul de 0,35 aplicat la suprafaţa lor.
    2. La stabilirea preţurilor locuinţelor cu alte suprafeţe decît cele din tabel, pentru diferenţa de suprafaţa se adauga sau se scad cîte 2.403 lei de fiecare mp suprafaţa utila pentru locuinţele de confort sporit, cîte 2.346 lei de fiecare mp suprafaţa utila pentru locuinţele de confort I, cîte 2.323 lei de fiecare mp suprafaţa utila pentru locuinţele de confort II şi cîte 2.220 lei de fiecare mp suprafaţa utila pentru locuinţele de confort III.
    3. Preţurile de mai sus corespund locuinţelor situate în clădiri cu P+4 E; pentru apartamentele situate în clădiri cu alt regim de înălţime, preţurile se corectează prin înmulţirea cu următorii coeficienţi;

           P P+1E P+2E P+3E P+(5-11)E P+(12-17)E

       --------- --------- ---------- --------- ------------- ---------------
         1,270 1,180 1,080 1,030 1,040 1,198


    4. Preţurile de contractare şi vînzare ale locuinţelor amplasate în zone cu grad 8 seismic se majorează cu 3,24% iar ale celor din zone cu grad 9 seismic, cu 10,8%.
    5. În cazul cînd locuinţa este situata într-o construcţie cu centrala termica proprie care serveşte exclusiv aceasta construcţie, la preţul stabilit se adauga 45 lei/mp suprafaţa utilă.
    6. Preţul locuinţelor prevăzute cu sobe cu combustibil solid în loc de instalaţie de încălzire centrală se reduce cu 3,5%.
    7. Preţurile locuinţelor prevăzute cu tîmplărie exterioară metalică se majorează cu 92 lei/mp suprafaţa utilă, iar în cazul existenţei tocurilor metalice la uşile interioare, preţurile se majorează cu 39 lei/mp suprafaţa utilă.
    8. La locuinţele cu rulouri (obloane) din lemn la ferestre se adauga 108 lei/mp suprafaţa utilă.
    9. Preţurile stabilite ca mai sus se corectează cu corecţia de nivel prevăzută în tabelul nr. 9 din anexa nr. 2.
    10. La vînzarea locuinţelor cu grad de confort inferior gradului III, preţurile pentru locuinţele de confort III se reduc cu 10%.
    11. Pentru boxe se adauga 522 lei/mp suprafaţa utila de boxă, iar pentru garaje se adauga 1.337 lei/mp suprafaţa utilă de garaj.
    12. La preţurile de vînzare ale locuinţelor se aplica coeficienţi pentru uzura în timp prevăzuţi în tabelul nr. 3 din anexa nr. 2.
    13. Termenii de corecţie prevăzuţi în anexa nr. 2 se aplică şi la locuinţele realizate din fondurile statului, situate la demisol sau mansardă.
    14. În preţurile din tabel, cît şi în preţurile de vînzare ale locuinţelor construite din fondurile statului în condiţiile Decretului nr. 447/1976, este cuprins şi comisionul de 1% pentru organizaţia contractantă cu populaţia, care se reţine de aceasta organizaţie.
    15. Preţurile şi corecţiile din aceasta anexa se aplica şi locuinţelor proiectate şi începute pînă la 1 ianuarie 1977 şi terminate după aceasta dată.

    ANEXA 4

    Tabelul nr. 1
    PREŢURI PE METRU PĂTRAT DE SUPRAFAŢA UTILĂ
    pentru evaluarea locuinţelor proprietate de stat, altele
    decît cele executate din fondurile statului

    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Nr. Tipul constructiv în funcţie Regimul de Gradul de finisare

       crt. de structura de rezistenţă înălţime ------------------------
             sau materialele folosite Superior Inferior
                                                               lei/mp lei/mp
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       1. Cu pereţi de zidărie de cărămidă,
           piatră sau înlocuitori, planşee
           din lemn sau beton armat, şarpantă
           din lemn, avînd instalaţii
           sanitare, electrice şi încălzire
           cu sobe cu combustibil solid P 2.875 2.060
       2. Cu pereţi din zidărie de cărămidă
           piatră sau înlocuitori, planşee din
           lemn sau beton armat, şarpantă din
           lemn, avînd instalaţii sanitare,
           electrice şi încălzire cu
           combustibil solid P+
                                                     (1-4)E 2.620 1.810
       3. Cu pereţi din bîrne, planşee şi şar-
           panta din lemn, avînd instalaţii
           sanitare, electrice şi încălzire
           cu sobe cu combustibil solid P sau
                                                     P+1 E 1.970 1.820
       4. Cu pereţi din paianta, planşee şi
           şarpantă din lemn, avînd instalaţii
           sanitare, electrice şi încălzire cu
           sobe cu combustibil solid P sau
                                                     P+1 E 1.810 1.685
       5. Cu pereţii din chirpici, vălătuci
           sau pămînt bătut, planşee şi şarpantă
           din lemn, avînd instalaţii sanitare
           şi electrice şi încălzire cu sobe
           cu combustibil solid P 1.690 1.600
       6. Cu structura din beton armat, orice
           sistem de învelitoare, avînd insta-
           laţii sanitare şi electrice şi
           încălzire centrală P+
                                                     (5-11)E 2.900 2.025
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        NOTA:
        - Pentru camere de serviciu situate în subsoluri 870 lei/mp.
        - Pivniţe, beciuri, boxe, în folosinţa exclusivă a locuinţei. 625 lei/mp.
        - Garaje 1300 lei/mp.
        - Terase rezultate din retrageri în gabarit 590 lei/mp.


    Tabelul nr.2
    TERMENI DE CORECŢIE
    pentru existenţa sau lipsa unor instalaţii sau elemente de
    construcţii sau în caz ca locuinţele sînt situate la
    demisol sau mansarda

                                                          Se adaugă Se scade

       - Încălzirea centrala (exclusiv tipul 6) --------- --------
         fără construcţia şi echipamentul centralei
         termice 85 lei/mp. -
       - Pentru construcţia şi echipamentul
         centralei termice 58 lei/mp. -
       - Obloane 58 lei/mp. -
       - Încălzire cu sobe cu gaze 58 lei/mp. -
       - Învelitori de carton asfaltată, sită,
         şindrilă, stuf sau paie - 35 lei/mp.
       - Lipsa obiectelor şi a instalaţiilor
         aferente pentru:
               - cada de baie - 3740 lei/loc.
               - lavoar - 1445 lei/loc.
               - W.C. - 1445 lei/loc.
               - chiuveta de bucătărie - 1445 lei/loc.
       - Lipsa tencuielelor exterioare - 92 lei/mp.
       - Lipsa fundaţiilor - 92 lei/mp.
       - Pardoseli de pămînt - 58 lei/mp.


    NOTA:
    Pentru locuinţele din demisol sau mansarda preţurile se reduc cu 25%.


    Tabelul nr. 7
    NORME
    pentru evaluarea anexelor locuinţelor

    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Nr. Denumirea tipului Materialul de construcţie Grupa Preţ unit.
     crt. de anexe ale utilizat sau sistemul
            locuinţelor constructiv - lei -
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       1 Împrejmuiri* Cu stîlpi din orice material şi
          (inclusiv rigle, şipci sau scînduri de lemn 4 115 lei/m
          porţile)
                             Cu stîlpi din orice material şi
                             sîrmă ghimpată: 58 lei/m
                             - stîlpi din beton, zidărie sau
                               metal 2
                             - stîlpi din lemn 4
                             Cu stîlpi din zidărie, beton sau
                             metal şi cu panouri din: 2
                             - oţel profilat sau fier forjat 510 lei/m
                             - plasă de sîrmă 225 lei/m
                             Din zidărie 2 395 lei/m
                             Din beton armat monolit sau
                             prefabricate 1 160 lei/m
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       2 Magazii Cu pereţi din cărămidă, şarpantă
                             din lemn, învelitoare din tablă: 1
                             - pînă la 25mp 930 lei/mp
                             - peste 25mp 750 lei/mp
                             Cu pereţi din lemn sau schelet din
                             lemn cu umplutură din cărămida: 3
                             - pînă la 25mp 1060 lei/mp
                             - peste 25mp 805 lei/mp
                             Cu pereţi din chirpici sau vălătuci: 3
                             - pînă la 25mp 800 lei/mp
                             - peste 25mp 625 lei/mp
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       3 Şoproane Din lemn sau alte materiale,
                             indiferent de folosinţă 3 310 lei/mp
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       4 Pătule Cu pereţi din şipci 4 690 lei/mp
                             Cu pereţi din nuiele 5 490 lei/mp
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


──────────
*) Odată cu locuinţele se vînd şi împrejmuirile aferente clădirii din care fac parte aceste locuinţe. Cota-parte din împrejmuire care se vinde este proporţională cu suprafaţa utilă a apartamentului pus în vînzare.──────────


    --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016