Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 18 din 16 ianuarie 1952  pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 18 din 16 ianuarie 1952 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale

EMITENT: Cons. de Stat
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 4 din 16 ianuarie 1952
CAP. 1
DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1
Sfaturile populare aplica urmãtoarele impozite şi taxe:
a) impozitul pe clãdiri;
b) impozitul pe terenurile situate în oraşe;
c) taxe asupra mijloacelor de transport;
d) taxe asupra animalelor;
e) taxe forfetare pentru folosirea centrelor publice de desfacere.
ART. 2
Consiliul de Miniştri, sfaturile populare raionale, orãşeneşti şi regionale, cum şi comitetele executive ale acestora, pot acorda scutiri şi reduceri de impozite şi taxe, atît pentru anumite categorii de bunuri impozabile şi grupe de contribuabili, cît şi pentru diversi contribuabili în parte. De asemenea pot sa nu aplice de loc pe teritoriul unor comune sau oraşului respectiv, taxele asupra mijloacelor de transport şi asupra animalelor.
ART. 3
Încasãrile din impozitele şi taxele locale se fac venit la bugetul sfaturilor populare pe teritoriul cãrora se realizeazã.
Din încasãrile sumelor din taxele pentru folosirea centrelor publice de desfacere, o cota de 60% se repartizeazã pentru investiţii şi cheltuielile administraţiei pieţelor.

CAP. 2
IMPOZITUL PE CLĂDIRI

ART. 4
Se supun anual impozitului pe clãdiri: casele de locuit, clãdirile fabricilor şi uzinelor, depozitele, localurile comerciale, teatrele, şi tot felul de alte clãdiri cu dependintele lor aparţinând instituţiilor bugetare, întreprinderilor şi organizaţiilor de orice fel din sectorul socialist cum şi persoanelor fizice şi juridice din sectorul particular.
ART. 5
Sînt scutite de impozit:
a) clãdirile înscrise în inventarele instituţiilor bugetare, cu excepţia celor folosite pentru locuinţe;
b) clãdirile aparţinând Ministerului Forţelor Armate şi Ministerului Afacerilor Interne;
c) clãdirile aparţinând Societãţii de Cruce Roşie;
d) clãdirile situate pe teritoriul statiilor de cale feratã, porturi, aerodromuri şi aeroporturi ce servesc direct pentru nevoile de exploatare a transporturilor, cu excepţia celor destinate pentru locuinţe sau ateliere şi întreprinderi de producţie de orice fel;
e) clãdirile, cu excepţia celor folosite pentru locuinţe, aparţinând:
- industriei pentru extractia şi prelucrarea cositorului, aurului, argintului şi a altor metale preţioase;
- industriei aeronautice;
f) construcţiile ce se ridica pe santiere deservind exclusiv nevoile acestora pînã la predarea lucrãrilor efectuate;
g) clãdirile aparţinând gospodariilor agricole de stat;
h) clãdirile aparţinând Staţiunilor de Maşini şi Tractoare;
i) clãdirile aparţinând gospodariilor agricole colective;
j) clãdirile aparţinând celor impusi în cadrul legii impozitului agricol;
k) clãdirile aparţinând militarilor, soldati şi personalului inferior de comanda şi familiilor lor cu care locuiesc împreunã, dacã în aceste clãdiri nu sînt camere închiriate;
l) clãdirile aparţinând pensionarilor sau membrilor familiilor lor, cu care locuiesc împreunã, ocupate personal de ei, dacã nu au avut alt venit în afarã pensiei, iar în familie nu exista nici un membru capabil de munca în afarã gospodinei sau elevilor şi studenţilor;
m) clãdirile aparţinând Partidului Muncitoresc Romin, Consiliului Central al Sindicatelor, Uniunilor sindicale, Sindicatelor, Uniunii Tineretului Muncitoresc, Uniunii Femeilor Democrate şi altor organizaţii similare, în afarã caselor de locuit şi a clãdirilor ocupate de cãtre întreprinderi cu gospodãrie chibzuita;
n) clãdirile aparţinând ambasadelor, legalitãţii şi consulatelor altor tari, ocupate efectiv de cãtre acestea, sub condiţia reciprocitãţii.
ART. 6
Clãdirile nou construite, cum şi cele dobîndite în cursul anului, se impun cu începere de la 1 al lunii urmãtoare celei în care: au devenit locuibile, au fost date în exploatare sau au fost dobândite.
ART. 7
Impozitul pentru clãdirile distruse sau ruinate în total sau în parte, cele transmise în cursul anului unor instituţii, întreprinderi, organizaţii sau altor persoane scutite de impozit, se scade cu începere de la 1 ale lunii urmãtoare celei în care au avut loc cauzele de mai sus.
ART. 8
Impozitul*) se calculeazã asupra valorii clãdirilor cu urmãtoarele cote:
- 0,50% asupra valorii clãdirilor folosite pentru locuinţe aparţinând instituţiilor bugetare, întreprinderilor şi organizaţiilor de orice fel din sectorul socialist;
- 0,75% asupra valorii clãdirilor folosite în alt mod decît pentru locuinţe, aparţinând întreprinderilor şi organizaţiilor de orice fel din sectorul socialist;
- 1% asupra valorii clãdirilor aparţinând: muncitorilor, funcţionarilor, oamenilor de litere, arta şi ştiinţa şi meseriasilor cooperatizati, indiferent de modul cum sînt folosite;
- 1,50% asupra valorii clãdirilor aparţinând: meseriasilor necooperativizati, micilor industriasi, comercianţilor şi altor categorii ale populaţiei.
----------------
*) A se vedea modificãrile aduse prin H.C.M. 3.986, din 25.11.1953, publicatã în Col. 74/1953.
ART. 9
Impozitul se plãteşte:
a) pentru clãdirile aparţinând întreprinderilor de locuinţe şi localuri, instituţiilor bugetare, întreprinderilor şi organizaţiilor de orice fel din sectorul socialist, de cãtre administraţiile de imobile, iar în lipsa acestora, de cãtre instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile cãrora le aparţin clãdirile;
b) pentru clãdirile aparţinând persoanelor fizice sau juridice din sectorul particular, de cãtre acestea.
ART. 10
Valoarea asupra cãreia se calculeazã impozitul se determina:
a) pentru clãdirile instituţiilor bugetare, întreprinderilor şi organizaţiilor de orice fel din sectorul socialist, dupã preţul de inventariere de la 1 ianuarie a anului de impunere, fãrã scãderea amortismentelor, iar în lipsa acesteia, la valoarea realã stabilitã de organele financiare;
b) pentru clãdirile aparţinând persoanelor din sectorul particular, dupã evaluarea din poliţele de asigurare, în cazul asigurãrilor obligatorii, iar în lipsa acestora, dupã valoarea stabilitã de organele financiare pe baza devizului construcţiei, actelor de dobândire sau prin evaluarea directa.
ART. 11
Impozitul pentru clãdirile aparţinând instituţiilor bugetare, întreprinderilor şi organizaţiilor de orice fel din sectorul socialist, se calculeazã de cãtre administratorii de imobile sau contabilii şefi (principali) ai instituţiilor bugetare, întreprinderilor şi organizaţiilor respective, care sînt obligaţi sa depunã în cursul lunii ianuarie a fiecãrui an, unitãţilor financiare în raza cãrora sînt situate clãdirile impozabile o declaraţie care sa cuprindã elementele necesare identificarii clãdirii, determinãrii valorii şi impozitul de plata.
ART. 12
Organele financiare sînt obligate sa verifice datele cuprinse în declaraţiile de impunere, sa le confrunte cu registrele de contabilitate şi cu orice alte acte şi documente.
ART. 13
Impozitul pentru clãdirile aparţinând persoanelor fizice sau juridice din sectorul particular, se stabileşte de cãtre organele financiare. Dupã stabilirea impozitului, dar cel mai tirziu pînã la 1 martie, organele financiare sînt obligate sa emita înştiinţãrile de plata.
ART. 14
Impozitul pe clãdiri se plãteşte trimestrial, în rate egale, pînã la 15 martie, 15 mai, 15 august şi 15 noiembrie.

CAP. 3
IMPOZITUL PE TERENURILE DIN ORAŞE

ART. 15
Sînt supuse unui impozit anual, pe numele celor cãrora le aparţin, toate terenurile construite şi neconstruite din oraşe.
ART. 16
Se scutesc de impozit:
a) terenurile aparţinând instituţiilor bugetare, cu excepţia celor date în folosinta întreprinderilor cu gospodãrire chibzuita;
b) terenurile aparţinând Ministerului Forţelor Armate şi Ministerului Afacerilor Interne;
c) terenurile aparţinând industriei pentru extractia şi prelucrarea cositorului, aurului, argintului şi a altor metale preţioase;
d) terenurile amenajate şi folosite pentru solarii, parcuri, stadioane, poligoane de tragere şi altele asemenea;
e) terenurile ce servesc direct pentru nevoile transporturilor, aparţinând C.F.R.-ului, porturilor şi aeroporturilor;
f) terenurile ce deservesc clãdirile scutite de impozite pe clãdiri.
ART. 17
Impozitul pe metru patrat de teren se stabileşte pe categorii de localitãţi, astfel:
- categoria I-a, lei 4 per. m.p.;
- categoria II-a, lei 3 per. m.p.;
- categoria III-a, lei 2 per. m.p.;
- categoria IV-a, lei 1 per. m.p.
Încadrarea localitãţilor în una din cele patru categorii prevãzute mai sus, se face prin Hotãrîrea Consiliului de Miniştri la propunerea Ministerului Finanţelor.
Terenurile din fiecare oraş se împart, de cãtre comitetul executiv al sfatului popular respectiv, prin decizie, în trei clase.
Impozitul se reduce cu 20% pentru terenurile din clasa II-a şi cu 40% pentru cele din clasa III-a, iar pentru terenurile ale cãror venituri sînt supuse impozitului pe venit, cu 75%.
ART. 18
Procedura pentru stabilirea impozitului şi termenele de plata sînt cele prevãzute la Cap. II pentru impozitul pe clãdiri.

CAP. 4
taxe ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

ART. 19
Se supun unei taxe anuale persoanele fizice sau juridice din sectorul particular, care poseda urmãtoarele mijloace de transport:
a) vehicule cu tracţiune mecanicã de orice fel şi biciclete;
b) vehicule cu tracţiune animala;
c) mijloace de transport pe apa.
Pentru vehiculele cu tracţiune mecanicã, taxa se stabileşte dupã cilindreea motorului, pentru vehiculele cu tracţiune animala pe cap de tragator, iar pentru celelalte mijloace de transport pe unitate.
ART. 20
Se scutesc de plata acestei taxe:
a) vehiculele cu tracţiune animala aparţinând celor impusi în cadrul legii impozitului agricol, cu excepţia celor folosite pentru carausie în mod permanent sau sezonier;
b) vehicule aparţinând reprezentanţilor diplomatici şi consulari ai altor tari, acreditaţi pe lîngã Guvernul Republicii Populare Romine, sub condiţia reciprocitãţii;
c) vehicule aparţinând persoanelor din alte tari, membri ai societãţilor de automobile, care sosesc în Republica Populara Romina în baza convenţiei internaţionale de turism, pentru timpul de şedere în ţara ce nu depãşeşte 12 luni, sub condiţia reciprocitãţii.
ART. 21
Taxa anuala pentru fiecare mijloc de transport este cea prevãzutã mai jos:
1. Pentru vehicule cu tracţiune mecanicã, de fiecare jumãtate litru cilindree, se datoreazã:


a) pentru autoturisme ...................... lei 3.000
b) pentru autobuze .......................... " 10.000
c) pentru autocamioane sau cisterne ......... " 8.000
d) pentru tractoare rutiere cu o singura
remorca .................................. " 6.000
e) pentru motociclete ....................... " 3.000
f) pentru tricicluri ........................ " 3.000
g) pentru biciclete cu motor şi motorete .... " 2.000
Pentru remorci şi atasuri se datoreazã jumãtate din taxa aferentã autovehiculului la care sînt remorcate sau ataşate.
2. Biciclete ................................ lei 500
3. Pentru vehicule cu tracţiune animala de fiecare tragator, se datoreazã:
a) pentru un cal ............................ lei 3.000
b) pentru alte animale ...................... " 2.000
Pentru vehicule cu tracţiune animala folosite la carausie sezoniera, taxele de mai sus se reduc cu 50% .
4. Pentru mijloacele de transport pe apa de fiecare unitate se datoreazã:
a) barci şi luntri:
- folosite pentru uz personal ............... lei 300
- folosite pentru transportul de persoane ... " 500
- folosite în orice alt scop ................ " 2.000
b) barci cu motor ........................... " 10.000
e) poduri plutitoare ........................ " 5.000


ART. 22
Pentru stabilirea taxelor prevãzute la acest capitol deţinãtorii mijloacelor de transport sînt obligaţi sa le declare în scris la unitatea financiarã în raza cãreia domiciliazã, în cursul lunii ianuarie a fiecãrui an sau în termen de 15 zile de la dobândire.
Retragerea din circulaţie a mijloacelor de transport se declara în termen de 15 zile.
Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanicã, înscrise la unitãţile financiare, se elibereazã de cãtre acestea un permis fiscal în care se înscriu toate datele pentru identificarea vehiculului respectiv, taxa anuala şi plãţile efectuate.
ART. 23
Dobândirea unui mijloc de transport în cursul anului, atrage impunerea cu începere de la 1 a lunii în care a fost dobândit.
Pentru mijloacele de transport retrase din circulaţie taxa se scade cu începere din prima zi a trimestrului urmãtor celui în care a fost retras, cu excepţia celor retrase în prima luna a trimestrului pentru care taxa se scade cu începere de la 1 a lunii urmãtoare.
ART. 24
Taxa se plãteşte trimestrial în termenele prevãzute de art. 14 cu excepţia taxelor pentru biciclete, barci şi luntri, care se plãtesc într-un singur termen, pînã la 15 martie.

CAP. 5
taxe ASUPRA ANIMALELOR

ART. 25
Se supun unei taxe anuale persoanele fizice sau juridice din sectorul particular, care poseda în oraşe, centre muncitoresti şi staţiuni balneo-climaterice urmãtoarele categorii de animale:
a) animale productive: vaci bivolite;
b) animale de munca: cai, catiri, magari, boi, tauri şi bivoli în virsta de la 3 ani în sus, care nu se folosesc pentru carausie în mod permanent sau sezonier.
ART. 26
Taxa se datoreazã pe cap de animal, dupã cum urmeazã:
a) pentru animale productive ............ lei 1.000
b) pentru animale de munca .............. " 600
ART. 27
Posesorii de animale impozabile sînt obligaţi sa le declare în cursul lunii ianuarie a fiecãrui an la unitatea financiarã în raza cãreia domiciliazã şi sa plãteascã taxele respective în acelaşi termen.

CAP. 6
taxe FORFETARE PENTRU FOLOSIREA CENTRELOR PUBLICE DE DESFACERE

ART. 28
Pentru folosirea centrelor publice de desfacere se datoreazã o taxa zilnica de cãtre:
a) persoanele fizice sau juridice din sectorul particular care vînd produse sau obiecte proprii ori cumpãrate, cum şi acelea care exercita orice alte îndeletniciri permise în tîrguri, pieţe şi oboare;
b) gospodãriile agricole colective care-şi vînd produsele proprii în pieţe, tîrguri şi oboare.
Vînzarea de cãtre cetãţeni a obiectelor proprii în pieţe, tîrguri şi oboare se face în condiţiunile stabilite de Ministerul Comerţului Interior.
ART. 29
Taxa forfetara nu se datoreazã de acei care poseda locuri stabile de desfacere în pieţe, tîrguri şi oboare, pentru care plãtesc chirie sau arenda.
ART. 30
Nu se datoreazã taxa forfetara prevãzutã de art. 28, de mai sus, pentru vinzarile pe teritoriul garilor şi porturilor.
ART. 31
Taxa forfetara pentru folosirea centrelor publice de desfacere, se percepe zilnic dupã cum urmeazã:


a) pentru vînzarea produselor direct din vehicule
cu un tragator ..................................... lei 100 pe zi
b) pentru vînzarea produselor direct din vehicule
cu doi tragatori .................................... lei 150 pe zi
c) pentru vînzarea produselor direct din auto-
vehicule ............................................ lei 250 pe zi
d) pentru vînzarea produselor direct de pe
animale de povara .................................. lei 50 pe zi
a) pentru vînzarea produselor sau obiectelor aşezate
pe platouri din coşuri, carucioare sau de pe mese ... lei 30 per. m.p./zi
f) pentru animale aduse spre vînzare, de fiecare cap:
Bovine şi cabaline:
- pînã la virsta de un an ........................... lei 80
- peste virsta de un an ............................. " 200
Porcine:
- pînã la virsta de 6 luni .......................... " 60
- peste virsta de 6 luni ............................ " 150
Ovine şi caprine:
- pînã la virsta de 6 luni .......................... " 30
- peste virsta de 6 luni ............................ " 60
- pentru orice alte animale mici .................... " 20
g) pentru exercitarea unui comerţ ambulant, de
asemenea a unei meserii, precum şi oricãrei
îndeletniciri ....................................... " 40 pe zi
h) pentru vînzarea ocazionala, din miini, a
obiectelor proprii ................................... " 40 pe zi


ART. 32
Încasarea taxelor forfetare din centrele publice de desfacere, se face de cãtre organele administraţiilor pieţelor, potrivit instrucţiunilor Ministerului Comerţului Interior.
ART. 33
Directorii pieţelor sînt obligaţi:
a) sa controleze activitatea încasãrilor şi exactã percepere a taxelor din pieţe, tîrguri şi oboare;
b) sa aprovizioneze pe incasatori cu chitanţe şi sa ţinã evidenta scrisã a folosirii acestora;
c) sa primeascã zilnic de la incasatori sumele încasate, sa le verse la Banca Republicii Populare Romine, cel mai tirziu a doua zi şi sa ţinã evidenta încasãrilor şi vãrsãmintelor efectuate.
ART. 34
Secţiunile Comerciale sînt obligate:
a) sa aprovizioneze administraţiile pieţelor cu chitanţe şi sa ţinã evidenta scrisã a acestora;
b) sa supravegheze exactã încasare a taxelor;
c) sa efectueze verificãri documentare periodice, atît asupra gestiunii administraţiilor pieţelor, cît şi asupra activitãţii financiare a pieţelor.
ART. 35
Organele financiare sînt obligate sa verifice cel puţin odatã pe trimestru, încasarea taxelor din pieţe, tîrguri şi oboare, evidenta sumelor încasate şi vãrsarea lor la Banca Republicii Populare Romine.

CAP. 7
SANCŢIUNI, RESPONSABILITATEA ŞI CĂILE DE ATAC IMPOTRIVA STABILIRII ŞI ÎNCASĂRII NEJUSTE A IMPOZITELOR ŞI TAXELOR

ART. 36
Pentru neachitarea în termen a impozitelor şi taxelor se aplica o majorare pentru fiecare zi de intirziere de 0,2% pentru contribuţiile din sectorul particular şi 0,05% pentru cei din sectorul socialist, iar impotriva restantierilor se iau mãsuri de urmãrire silitã potrivit legii pentru urmãrirea impozitelor şi taxelor.
ART. 37
Evaziunile de orice fel comise de cãtre contribuabilii din sectorul particular prin sustrageri de impozite ori taxe în orice mod, prin nedepunerea declaraţiilor de impunere, în termen, prin depunerea declaraţiilor incomplete sau nesincere, cum şi pentru neprezentarea actelor şi altor evidente prevãzute de instrucţiunile Ministerului de Finanţe, se pedepsesc cu o amenda pînã la 3.000 lei în afarã de plata impozitului sau taxei sustrase şi a majorãrilor legale.
Deosebit, pentru sustrageri de impozite şi taxe, contribuabilii respectivi se fac posibili şi de sancţiuni penale.
ART. 38
Pentru nedepunerea în termen de cãtre plãtitorii din sectorul socialist a declaraţiei de impunere şi a calculului impozitului pe clãdiri şi terenuri cum şi pentru neprezentarea registrelor, actelor şi datelor suplimentare necesare verificãrii calculului impozitului sau prezentarea de date nereale, se aplica contabililor şefi (principali) ai instituţiilor bugetare, întreprinderilor sau organizaţiilor respective, o amenda pînã la 2.000 lei.
Declararea sau prezentarea de date vadit inexacte atrage rãspunderea penalã.
ART. 39
Contribuabilii din sectorul particular care depãşesc repetat termenele de plata sînt pasibili de sancţiuni penale.
ART. 40
Reclamatiunile privind stabilirea sau perceperea gresita a impozitelor şi taxelor locale, se depun la unitatea care a efectuat impunerea sau a încasat taxa, în termen de 30 zile de la comunicare - în cazul impozitelor şi taxelor cu debit - sau de la încasare - pentru cele realizate pe cale de plata directa şi se soluţioneazã în termen de cel mult 12 zile de la înregistrare,
În termen de 30 zile de la comunicarea soluţiei data, contribuabilul nemulţumit poate face o noua intimpinare la unitatea superioarã celei care a dat prima soluţie sau la Ministerul Finanţelor în ultima instanta.
Intimpinarea depusa va fi examinata şi soluţionatã în termen de 30 zile de la înregistrare.

CAP. 8
DISPOZIŢII SPECIALE
ART. 41
Ministerul Finanţelor va da deciziuni şi instrucţiuni pentru aplicarea prezentului Decret.
ART. 42
Prezentul Decret intra în vigoare pe data de 1 ianuarie 1952.
Pe aceeaşi data se abroga Legea nr. 11, publicatã în Monitorul Oficial nr. 1 din 1 ianuarie 1949, pentru stabilirea taxelor ce se percep de comune, cu excepţia art. 1, lit. "f", precum şi Decretul nr. 3 publicat în Monitorul Oficial nr. 1 din 1 ianuarie 1949, pentru fixarea taxelor comunale, cu excepţia art. I, pct. 4, privind paza în comuna şi a cimpului.

------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016