Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 159 din 14 mai 1984  pentru modificarea şi completarea Decretului nr. 233/1974 privind unele drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor români care realizează venituri în valuta    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECRET nr. 159 din 14 mai 1984 pentru modificarea şi completarea Decretului nr. 233/1974 privind unele drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor români care realizează venituri în valuta

EMITENT: Consiliul de Stat
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 40 din 16 mai 1984
    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
    ART. 1
    Decretul nr. 233/1974 privind unele drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor români care realizează venituri în valută se modifica şi se completează, avînd următorul cuprins:

    "DECRET
    privind unele drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor români care realizează venituri în valută

    CAP. 1
    Drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor români angajaţi în străinătate
    SECŢIUNEA I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Ministerele, celelalte organe centrale, Institutul român de consulting "Romconsult", întreprinderile de comerţ exterior şi alte unităţi autorizate de la care provin cetăţenii români angajaţi la organizaţii internaţionale, la societăţi mixte de producţie, de desfacere, bancare sau de alta natura, la instituţii, organizaţii sau alţi parteneri din străinătate, pentru desfăşurarea unor activităţi tehnice, ştiinţifice, didactice, sanitare, juridice, economice, culturale, artistice, sportive şi alte activităţi, în baza unor acorduri încheiate între statul român şi alte state sau a înţelegerilor şi contractelor între organizaţii ale Republicii Socialiste România cu organizaţii sau alţi parteneri din străinătate, vor lua măsuri ca acţiunile privind trimiterile de specialişti în străinătate să se realizeze în condiţii de eficienta economică ridicată.
    În scopul arătat, se va urmări ca, prin înţelegerile ce se încheie cu partenerii externi, să se asigure:
    a) tarife sau retribuţii corespunzătoare, indemnizaţii pentru membrii de familie, precum şi alte drepturi la nivelul practicii internaţionale în materie de angajari de specialişti străini;
    b) sporuri uzuale pentru condiţii deosebite de clima, de muncă şi munca prestată suplimentar, după caz;
    c) locuinta dotată corespunzător funcţiei, răspunderii şi atribuţiilor, precum şi transportul zilnic, gratuit, de la şi pînă la locul de muncă;
    d) transport gratuit pentru specialişti, membrii lor de familie şi bagajele personale, atît la plecarea la post, cît şi la înapoierea de la post, precum şi pentru efectuarea concediului de odihnă în ţara;
    e) concedii de odihnă şi refacere plătite, drepturi de asigurări sociale, precum şi asistenţa medicală gratuita pentru specialişti şi membrii lor de familie;
    f) indemnizaţii sau prime cu prilejul prezentării la post, precum şi la înapoierea definitivă în ţara;
    g) plata integrală, în devize convertibile sau la nivelul maxim prevăzut de legislaţia ţărilor respective, a tarifelor convenite, precum şi transferul în Republica Socialistă România, în devize convertibile, al sumelor în valută cuvenite unităţilor trimitatoare şi al economiilor realizate de către specialişti;
    h) posibilitatea revizuirii periodice a nivelului tarifelor, retributiilor şi a celorlalte drepturi băneşti, în funcţie de evoluţia cursurilor valutare, de modificările intervenite în nivelul salariilor şi preţurilor pe plan local şi altele asemenea;
    i) suportarea de către partenerii externi a tuturor cheltuielilor ocazionate de decesul în străinătate, aducerea în ţara a celor decedati, precum şi acordarea de despăgubiri în caz de accident, pentru specialişti şi membrii lor de familie. SECŢIUNEA a II-a
    Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor români trimişi în străinătate pentru a lucra ca angajaţi la organizaţii internaţionale
    ART. 2
    Ministerele şi celelalte organe centrale nu vor suporta, pentru cetăţenii români angajaţi în străinătate în condiţiile art. 1, nici un fel de cheltuieli în lei sau în valută, aceştia fiind obligaţi ca din veniturile realizate să-şi asigure întreţinerea familiilor şi acoperirea celorlalte obligaţii din ţara.
    Unităţile socialiste de la care provin specialiştii angajaţi în străinătate sînt obligate să asigure, în termen de 30 de zile de la data revenirii lor în ţara, locuri de muncă corespunzătoare pregătirii acestora.
    Perioada lucrata în străinătate se ia în calcul la stabilirea vechimii neîntrerupte în munca, în aceeaşi unitate, precum şi ca vechime în funcţie şi în specialitate.
    De drepturile prevăzute la alin. 2 şi 3 beneficiază şi persoana care îşi urmează soţul angajat în străinătate, dacă se încadrează în munca în termen de 90 de zile de la întoarcerea definitivă în ţara.
    ART. 3
    Cetăţenii români angajaţi la organizaţii internaţionale cu sediul în străinătate sînt obligaţi ca, din veniturile nete realizate în valută pentru munca prestată, sa transfere, lunar, în ţara, o cota calculată în dolari S.U.A., cu titlu de contribuţie la fondul pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului necesar activităţii de cooperare internationala, potrivit anexei nr. 1* lit. A. Din suma în valută rămasă după scăderea acestei contribuţii, o parte se transfera în ţara, contra plata în lei, în vederea asigurării cheltuielilor de întreţinere a familiei şi a altor obligaţii, potrivit anexei nr. 1 lit. B.
    *) Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.
    Venitul net asupra căruia se calculează sumele reprezentind obligaţia de transfer se determina prin scăderea din venitul brut, realizat în valută pentru munca prestată, a impozitelor, taxelor, reţinerilor pentru fondul de pensii, asigurări sociale şi medicale, cheltuielilor reprezentind chiria şi întreţinerea locuinţei din străinătate şi a indemnizaţiei de instalare. De asemenea, se scad din venitul brut realizat indemnizaţiile pentru sotie şi copii, în cuantumul acordat potrivit normelor tarii sau organizaţiei internaţionale, ori convenit prin contract, dar nu mai mult de 70 $ lunar pentru sotie şi 50 $ lunar pentru fiecare copil aflat în întreţinere.
    În situaţia în care cetăţenii români angajaţi în străinătate, în condiţiile art. 1, primesc indemnizaţii de instalare, sumele în valută supuse obligaţiei de transfer prevăzute în alin. 1 se datorează după o luna de la data începerii activităţii.
    Angajaţii care nu primesc indemnizaţii de instalare sînt scutiţi de obligaţia de transfer timp de 2 luni de la data începerii activităţii.
    ART. 4
    În cazul în care nevoile de cheltuieli în ţara depăşesc echivalentul în lei al sumelor în valută prevăzute în acest scop, angajaţii sînt obligaţi sa transfere suplimentar valuta necesară pentru care vor primi contravaloarea în lei.
    ART. 5
    Cetăţenii români angajaţi în străinătate sînt obligaţi sa declare la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Republicii Socialiste România, în termen de 30 de zile de la data încasării, veniturile realizate în valută, pentru munca prestată, inclusiv gratificatii, sporuri, indemnizaţii şi orice alte venituri în valută, precum şi retinerile, contribuţiile şi cheltuielile prevăzute la art. 3, şi sa anexeze la declaraţie actele doveditoare privind aceste venituri, reţineri, contribuţii şi cheltuieli.
    Actele doveditoare se prezintă odată cu prima declaraţie şi ori de cîte ori intervin modificări în nivelul veniturilor, reţinerilor, contribuţiilor sau cheltuielilor avute în vedere la determinarea venitului net.
    Pentru cazurile în care nu se pot obţine acte doveditoare, cheltuielile efectuate se considera justificate pe bază de declaraţie scrisă, data pe proprie răspundere de către persoanele respective.
    În termen de 30 de zile de la data încasării veniturilor în valută se depun la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare sumele care se transfera.
    Termenele prevăzute la alineatele precedente pot fi prelungite cu pînă la 30 de zile, în cazul angajaţilor care realizează o parte din veniturile pe teritoriul altei tari decît cea în care îşi desfăşoară activitatea.
    ART. 6
    Calculul şi urmărirea încasării sumelor supuse obligaţiei de transfer se fac de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Socialiste România din ţările respective. Sumele încasate se comunică trimestrial ministerelor de care aparţine personalul trimis în străinătate, precum şi Ministerului Finanţelor.
    Sumele supuse obligaţiei de transfer ale cetăţenilor români angajaţi la organizaţii internaţionale, remuneraţi parţial în devize convertibile şi parţial în alte valute, se stabilesc prin transformarea în dolari S.U.A. a venitului net la cursul oficial corespunzător. Transferul se face cu prioritate în devize convertibile.
    ART. 7
    Angajaţii români sînt obligaţi sa transfere în ţara, la bugetul asigurărilor sociale de stat, sumele în valută reprezentind contribuţiile la fondul de pensii, restituite de către organizaţiile la care au lucrat, în vederea calculării, potrivit legii, a vechimii în munca la pensie.
    În cazul în care, în conformitate cu legislaţia locală sau statutul organizaţiilor, nu li se reţin sau nu li se restituie astfel de sume, angajaţii români sînt obligaţi sa transfere lunar, în ţara, contribuţia de asigurări sociale de stat în valută, echivalentul acestei contribuţii, în cuantum de 10% din venitul net, se scade din suma în valută supusă obligaţiei de transfer prevăzută în anexa nr. 1 lit. A.
    ART. 8
    Dispoziţiile art. 2 alin. 1 şi ale art. 3, 4, 5, 6 şi 7 nu se aplică cetăţenilor români care îşi desfăşoară activitatea în ţările socialiste. SECŢIUNEA a III-a
    Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor români trimişi în străinătate pentru a lucra ca angajaţi la societăţile mixte
    ART. 9
    Cetăţenii români angajaţi la societăţile mixte cu sediul în străinătate sînt obligaţi ca, din veniturile nete realizate în valută pentru munca prestată, sa transfere, lunar, în ţara, o cota calculată în dolari S.U.A., cu titlu de contribuţie la fondul pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului necesar activităţii de cooperare internationala, potrivit anexei nr. 2* lit. A.
    *) Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.
    Din suma în valută rămasă după scăderea acestei contribuţii, o parte se transfera în ţara, contra plata în lei, în vederea asigurării cheltuielilor de întreţinere a familiei şi a altor obligaţii, potrivit anexei nr. 2 lit. B.
    ART. 10
    Dispoziţiile art. 2, art. 3 alin. 2, 3 şi 4, art. 4, 5, 6 şi 7 se aplică şi cetăţenilor români angajaţi la societăţile mixte cu sediul în străinătate.
    ART. 11
    Dispoziţiile art. 2 alin. 1 şi ale art. 3, 4, 5, 6 şi 7 nu se aplică cetăţenilor români angajaţi la societăţile mixte cu sediul în ţările socialiste. SECŢIUNEA a IV-a
    Drepturile şi obligaţiile specialiştilor români trimişi în străinătate pentru a acorda asistenţa de specialitate nelegata de livrări
    ART. 12
    Ministerele şi celelalte organe centrale, Institutul român de consulting "Romconsult", întreprinderile de comerţ exterior sau alte unităţi autorizate, denumite, în continuare, unităţi trimitatoare, organizează, în condiţiile prevăzute de prezentul decret, acţiunile privind trimiterea de specialişti în străinătate pentru a acorda asistenţa de specialitate nelegata de livrări de proiecte, maşini, instalaţii, utilaje şi lucrări de construcţii-montaj, în domeniile tehnic, ştiinţific, didactic, sanitar, juridic, economic, cultural, artistic, sportiv şi altele asemenea, denumita, în continuare, asistenţa de specialitate.
    Acţiunile privind trimiterile de specialişti în străinătate se aproba de către organele competente, potrivit legii.
    ART. 13
    Trimiterile de specialişti în străinătate pentru a acorda asistenţa de specialitate se fac pe bază de contracte colective ori alte înţelegeri încheiate cu partenerii externi de către Institutul român de consulting "Romconsult" sau de alte unităţi autorizate.
    Recrutarea şi selecţionarea specialiştilor în vederea trimiterii lor în străinătate pentru a acorda asistenţa de specialitate se fac de către ministere şi celelalte organe centrale.
    Unităţile trimitatoare vor urmări antrenarea în astfel de activităţi şi a specialiştilor pensionari.
    Evidenta trimiterilor de specialişti în străinătate pentru a acorda asistenţa de specialitate, precum şi a condiţiilor şi facilităţilor ce li se acordă, se tine de către Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale.
    ART. 14
    Pe timpul cît lucrează în străinătate, specialiştii se considera detasati la unităţile trimitatoare.
    Unităţile trimitatoare vor comunică unităţilor din ţara de la care provin specialiştii, cu cel puţin 30 de zile înainte, data terminării misiunii lor în străinătate.
    Unităţile trimitatoare, misiunile diplomatice şi agenţiile economice vor urmări ca sotiile sau sotii care îi însoţesc pe specialişti în străinătate sa desfăşoare activităţi retribuite.
    ART. 15
    Veniturile în valută ale specialiştilor români trimişi în străinătate pentru a acorda asistenţa de specialitate se calculează, pe categorii de profesii şi specialităţi, în raport cu tarifele convenite de către unităţile trimitatoare cu partenerii externi. Nivelul minim al acestor tarife este prevăzut în anexa nr. 3*.
    *) Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.
    ART. 16
    Dispoziţiile art. 3 alin. 2, art. 4 şi art. 6 alin. 2 se aplică şi specialiştilor români trimişi în străinătate pentru a acorda asistenţa de specialitate.
    Calculul sumelor supuse obligaţiei de transfer cu titlu de contribuţie la fondul pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului necesar activităţii de cooperare internationala, precum şi al sumelor pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a familiei şi a altor obligaţii în ţara, se fac potrivit prevederilor anexei nr. 2 lit. A şi B.
    ART. 17
    Specialiştii români trimişi în străinătate pentru a acorda asistenţa de specialitate beneficiază de următoarele drepturi:
    A. În ţara:
    a) contravaloarea în lei a sumelor în valută transferate în ţara, în vederea acoperirii cheltuielilor de întreţinere a familiei şi a altor obligaţii;
    b) alocaţia de stat pentru copii, potrivit legii.
    B. În străinătate:
    - suma în valută calculată în raport de venitul lunar net în valută, conform anexei nr. 2.
    ART. 18
    După încheierea activităţii în străinătate şi reintoarcerea lor la locurile de muncă din ţara, specialiştii români trimişi în străinătate pentru a acorda asistenţa de specialitate beneficiază de retribuţii în lei, inclusiv de majorările generale ale retributiei tarifare din ramura din care provin, precum şi de trecerea, în condiţiile legii, într-o transa superioară de vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate.
    ART. 19
    În perioada concediului de odihnă, specialiştii români beneficiază de drepturi în lei, calculate potrivit legii, pe baza retributiei medii realizate în ultimele 12 luni premergătoare plecării în străinătate.
    Pe timpul cît specialiştii se afla în incapacitate temporară de muncă, din cauza de boala sau accident, precum şi în caz de carantina, beneficiază de următoarele drepturi:
    a) sumele în valută şi în lei, în condiţiile stabilite prin prezentul decret, dacă în perioada respectiva se afla în străinătate;
    b) indemnizaţiile în lei, calculate în conformitate cu normele legale aplicabile persoanelor încadrate în munca în Republica Socialistă România, dacă, în perioada incapacităţii temporare de muncă, specialiştii se afla în ţara.
    Pe perioada deplasarii în interesul serviciului în interiorul tarii în care îşi desfăşoară activitatea sau în alta ţara străină, specialiştii beneficiază, pe lîngă drepturile în valută şi în lei prevăzute de prezentul decret, şi de sumele în valută primite de la partenerul extern pentru acoperirea cheltuielilor de masa, cazare sau a celorlalte obligaţii.
    ART. 20
    Specialiştii şi membrii lor de familie beneficiază, pe lîngă drepturile de mai sus, şi de sumele în valută acordate de către partenerii externi pentru chirie, dotare, întreţinere locuinta, tratament medical, spitalizare şi transport internaţional.
    Dacă, potrivit contractelor sau înţelegerilor încheiate cu partenerii externi, cheltuielile menţionate la alin. 1 revin părţii române, acestea se suporta de către unităţile trimitatoare, astfel:
    a) chiria, dotarea şi întreţinerea locuinţei, tratamentul medical şi spitalizarea în străinătate, precum şi costul transportului internaţional pentru specialişti, membrii lor de familie şi bagajele personale ale acestora, în condiţiile stabilite de lege pentru personalul muncitor trimis la reprezentantele Republicii Socialiste România din străinătate, prin asimilare cu acest personal;
    b) în cazul specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în tari cu care Republica Socialistă România are încheiate acorduri în domeniul asigurărilor sociale şi medicale, cheltuielile se suporta în condiţiile stabilite prin aceste acorduri.
    ART. 21
    Drepturile în valută cuvenite specialiştilor se acordă ţinînd seama de valuta în care unităţile trimitatoare încasează tarifele de la partenerii externi.
    Dacă tarifele cuvenite unităţilor trimitatoare se încasează parţial în valută convertibilă şi parţial în moneda locală neconvertibila, drepturile specialiştilor se plătesc potrivit anexei nr. 2 lit. C alin. 2.
    ART. 22
    Unităţile trimitatoare suporta, din sumele încasate în valută, impozitele, taxele, asigurările sociale şi alte reţineri sau plati prevăzute de legislaţia locală şi plătesc specialiştilor drepturile în valută, în cuantumul şi în condiţiile stabilite de prezentul decret.
    ART. 23
    Sumele în valută care depăşesc nivelul drepturilor cuvenite specialiştilor, precum şi sumele primite de la partenerii externi sub forma de premii, indemnizaţii de repatriere, restituiri de contribuţii la fondul de asigurări sociale, pensii şi altele asemenea, în timpul sau la expirarea perioadei de lucru în străinătate, se depun, în termen de 30 de zile de la data încasării lor, la misiunile diplomatice, oficiile consulare sau agenţiile economice ale Republicii Socialiste România din ţările în care specialiştii îşi desfăşoară activitatea sau se transfera în ţara, în cadrul aceluiaşi termen, în contul unităţilor trimitatoare.
    În cazuri justificate, termenul prevăzut la alin. 1 poate fi prelungit pînă la 60 de zile de către şeful misiunii diplomatice, oficiului consular sau agenţiei economice, după caz.
    Dacă, potrivit legislaţiei din ţara în care lucrează specialiştii, sumele menţionate la alin. 1 se acordă după plecarea specialiştilor de la post, aceştia vor declara sumele respective la unităţile trimitatoare, în termen de 30 de zile de la sosirea lor în ţara, şi se vor îngriji de efectuarea formalităţilor necesare în vederea transferării sumelor respective în contul unităţilor trimitatoare.
    ART. 24
    Sumele în valută ce se încasează de la partenerii externi pentru munca prestată de către specialiştii care acorda asistenţa de specialitate se prevăd în planul valutar al unităţii trimitatoare.
    Din sumele în valută încasate de la partenerii externi, unităţile trimitatoare suporta indemnizaţiile şi celelalte drepturi în valută cuvenite specialiştilor, în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin prezentul decret.
    Sumele în valută rămase după plata drepturilor specialiştilor se utilizează sau se valorifica în mod operativ de către unităţile trimitatoare şi ministerele ierarhic superioare, cu sprijinul Băncii Române de Comerţ Exterior, Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Afacerilor Externe.
    Banca Română de Comerţ Exterior va deconta în lei, unităţilor trimitatoare, contravaloarea sumelor în valută transferate în ţara, utilizate ori rezultate din valorificarea în străinătate, la cursul efectiv obţinut.
    ART. 25
    Unităţile trimitatoare plătesc, la termenele stabilite, potrivit reglementărilor în vigoare;
    a) sumele în valută şi în lei cuvenite specialiştilor, în condiţiile prevăzute prin prezentul decret;
    b) contribuţia de asigurări sociale de stat, în cuantum de 15%, calculată în lei potrivit legii, la drepturile realizate de către specialişti în ultima luna premergătoare plecării în străinătate; contravaloarea acesteia în valută, la cursul pentru operaţiuni necomerciale, se scade din venitul brut;
    c) contribuţia de 2% sau 4% pentru pensia suplimentară, calculată, în condiţiile prevăzute de lege, la drepturile realizate de către specialişti în ultima luna premergătoare plecării în străinătate şi care se retine din sumele ce li se cuvin, în lei, în ţara;
    d) impozitul pe fondul total de retribuire, după caz;
    e) cheltuielile efectuate cu selecţionarea şi pregătirea specialiştilor;
    f) adaosul întreprinderilor de comerţ exterior.
    Sumele în lei rămase după efectuarea plăţilor menţionate la alin. 1 se utilizează astfel:
    - în cazul unităţilor trimitatoare economice, se constituie ca beneficiu şi urmează destinaţia prevăzută de lege;
    – în cazul celorlalte unităţi trimitatoare, se vărsa cu titlu de contribuţie la fondul pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului necesar activităţii de cooperare internationala.
    ART. 26
    Drepturile prevăzute la art. 17-19 se acordă şi personalului român trimis ca angajat la parteneri străini pentru specializare sau stagii în producţie, urmînd ca unităţile trimitatoare să aplice în mod corespunzător prevederile art. 20-25, dacă nu s-a convenit altfel în contractul încheiat cu partenerul extern.
    ART. 27
    Drepturile acordate specialistului potrivit art. 17, 18, 19, 20, 22 şi 25 din prezentul decret nu pot depăşi sumele în valută încasate de la partenerul extern.
    ART. 28
    Dispoziţiile art. 17-25 nu se aplică specialiştilor români trimişi în ţările socialiste, prevăzute în anexa nr. 4*, pentru a acorda asistenţa de specialitate nelegata de livrări.
    * Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.
    CAP. 2
    Drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor români care realizează venituri intimplatoare în valută
    ART. 29
    Cetăţenii români care realizează venituri în valută sub forma de onorarii, drepturi de autor, premii sau alte drepturi similare, din activitatea lor publicistica, ştiinţifică, culturală, artistică, tehnica, economică, sportiva, medicală, juridică sau de alta natura, sînt obligaţi sa declare aceste venituri în termen de 10 zile de la data înapoierii din străinătate sau de la data încasării veniturilor în ţara, la uniunile, asociaţiile, organizaţiile sau instituţiile prin intermediul cărora s-au încheiat contractele cu partenerii externi.
    Veniturile realizate în valută de cei care nu aparţin de nici o uniune, asociaţie, organizaţie sau instituţie şi care nu au la baza un contract se declara, în acelaşi termen, la Banca Română de Comerţ Exterior sau la Banca Naţionala a Republicii Socialiste România.
    ART. 30
    Cetăţenii români menţionaţi la art. 29 sînt obligaţi sa transfere sau să depună, înăuntrul termenului prevăzut la acelaşi articol, o parte din veniturile realizate, potrivit anexei nr. 5* .
    * Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.
    ART. 31
    Venitul asupra căruia se calculează partea ce se transfera sau se depune, potrivit art. 30, reprezintă suma rămasă după scăderea, pe bază de documente, a cheltuielilor suportate în străinătate de titularii venitului - impozite şi taxe, chiria salilor de expoziţie, costul transportului în trafic internaţional, comisioane de impresariat potrivit contractelor încheiate şi alte cheltuieli specifice strict necesare desfăşurării activităţii, exclusiv cheltuielile de cazare, masa şi cele marunte uzuale.
    Partea ce urmează a fi transferata sau depusa se calculează pe fiecare acţiune sau contract. Dacă suma prevăzută pe fiecare acţiune sau contract este cuvenită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, calculul se face pe baza venitului mediu lunar realizat.
    ART. 32
    Cetăţenii români care realizează venituri în valută în condiţiile prevăzute la art. 29 sînt obligaţi sa plătească uniunilor, asociaţiilor ori altor organizaţii sau instituţii prin intermediul cărora s-au încheiat contractele un comision în valută de 5-15% pentru serviciile prestate. Comisionul se calculează asupra venitului net, determinat potrivit art. 31, diminuat cu suma transferata sau depusa cu titlu de contribuţie la fondul pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului necesar activităţii de cooperare internationala. Nivelul comisioanelor, pe categorii de venituri, se stabileşte, în limitele de mai sus, de către ministerele sau alte organe centrale care coordonează activitatea asociaţiilor, organizaţiilor sau instituţiilor respective, precum şi de către Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste pentru uniunile de creaţie, cu avizul Ministerului Finanţelor.
    ART. 33
    Organizaţiile socialiste prevăzute la art. 32 pot sa acorde, din fondurile create din încasări de comisioane, sume în valută cu titlu de împrumut, pentru acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor necesitate de deplasarea în străinătate a celor de la care se încasează astfel de comisioane. Împrumutul se acordă în limitele şi condiţiile stabilite de organizaţiile socialiste de resort, cu avizul Ministerul Finanţelor, şi se retine din orice drepturi în valută ale celor care îl datorează.
    CAP. 3
    Drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor români care dobîndesc sume în valută cu titlu de succesiuni, pensii, donaţii şi alte drepturi patrimoniale
    ART. 34
    Beneficiarii de sume în valută provenite din succesiuni şi alte drepturi patrimoniale din străinătate pot sa utilizeze pentru plati în valută o cota de pînă la 15% din sumele primite, iar beneficiarii de sume cu titlu de pensii, donaţii sau ajutoare pot sa utilizeze, în acelaşi scop, o cota de pînă la 30% din sumele primite în valută.
    Pentru diferenţele în valută primesc contravaloarea în lei la cursurile de schimb în vigoare.
    ART. 35
    Sumele în valută aferente cotelor prevăzute la art. 34 pot fi utilizate în ţara, pentru cumparaturi sau construiri de locuinţe, cumpărări de autoturisme şi alte mărfuri, pentru prestări de servicii, care au preţuri ori tarife stabilite în valută, precum şi pentru plati de taxe vamale. În străinătate sumele în valută pot fi utilizate în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale.
    În cazul în care sumele în valută se folosesc pentru cumpărarea sau construirea de locuinţe în ţara ori pentru cumpărarea de autoturisme din producţia interna, cotele utilizabile în valută pot fi majorate de către Ministerul Finanţelor pînă la nivelul preţului în valută al bunurilor respective.
    ART. 36
    Sumele în valută primite cu titlu de donaţii sau ajutoare pot fi folosite integral în ţara de către beneficiari, dacă s-a precizat în mod expres de către trimiţător utilizarea lor pentru: cumpărări sau construiri de locuinţe, cumpărări de autoturisme şi alte mărfuri, pentru prestări de servicii, care au preţuri ori tarife stabilite în valută, precum şi pentru plati de taxe vamale.
    În cazul în care sumele în valută primite cu titlu de donaţii sau ajutoare sînt destinate pentru plati privind tratamente medicale în străinătate, procurari de medicamente, efectuarea de studii, specializare sau documentare, achiziţionarea de materiale documentare de specialitate, cotizatii la organizaţii internaţionale, cît şi pentru călătorii, pot fi utilizate integral pentru astfel de plati, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
    Sumele pînă la 100 $, primite din străinătate, fără precizarea destinaţiei, se încadrează în categoria indicată de beneficiari, pe bază de declaraţie, fără a se cere justificarea cu acte a provenientei.
    CAP. 4
    Regimul economiilor în valută realizate din diverse forme de retribuire a muncii, indemnizaţii, diurne sau burse
    ART. 37
    Cetăţenii români avînd o însărcinare de stat ori de interes obştesc în străinătate, precum şi cei trimişi ca bursieri, care realizează economii în valută din salarii, onorarii, indemnizaţii sau alte forme de retribuire a muncii, premii, diurne sau burse, cît şi cetăţenii români angajaţi la organizaţii internaţionale, la societăţi mixte de producţie, de desfacere, bancare şi altele asemenea, la instituţii sau alţi parteneri din străinătate, care realizează economii din sumele în valută rămase la dispoziţie în condiţiile prezentului decret, pot sa dispună integral de aceste economii pentru plati în valută.
    Sumele în valută economisite şi aduse în ţara pot fi utilizate pentru construirea sau cumpărarea de locuinţe, cumpărarea de mărfuri, inclusiv autoturisme şi alte bunuri de folosinţă îndelungată, sau pentru plata unor servicii care au preţuri ori tarife stabilite în valută. De asemenea, economiile respective pot fi folosite în străinătate, cu respectarea dispoziţiilor legale.
    Sumele economisite în valută pot fi preschimbate în lei, la cursurile de schimb în vigoare.
    CAP. 5
    Drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor români angajaţi la organizaţii internaţionale cu sediul în Republica Socialistă România
    ART. 38
    Cetăţenii români angajaţi ai organizaţiilor internaţionale cu sediul în Republica Socialistă România, care au stabilită retributia în valută, vor primi drepturi în lei la nivelul funcţiilor asemănătoare din cadrul ministerului sau instituţiei cu profil de activitate similar. Diferenţa dintre drepturile primite de la organizaţia internationala, transformate în lei la cursurile în vigoare, şi retributia funcţiei de asimilare din ţara, majorată cu pînă la 25%, se vărsa, cu titlu de contribuţie, la fondul pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului necesar activităţii de cooperare internationala.
    Asimilarea se face de către Ministerul Muncii, la propunerea ministerului sau instituţiei respective în profilul căreia intra domeniul în care îşi desfăşoară activitatea angajatul în cauza.
    De asemenea, angajaţii pot sa beneficieze, cu avizul Ministerului Finanţelor, de o cota de pînă la 15% în devize convertibile, calculată asupra drepturilor primite de la organizaţiile internaţionale respective, în măsura în care plata acestor drepturi se face parţial în devize convertibile. Sumele respective în valută pot fi folosite potrivit dispoziţiilor legale.
    CAP. 6
    Dispoziţii comune şi finale
    ART. 39
    Sumele în valută dobîndite de către beneficiarii menţionaţi în prezentul decret se păstrează pe teritoriul Republicii Socialiste România numai în conturi personale deschise la Banca Română de Comerţ Exterior sau la Banca Naţionala a Republicii Socialiste România.
    Modalitatea de deschidere a conturilor personale, efectuarea de plati din aceste conturi, categoriile de valute din care pot efectua plati, precum şi modul de echivalare în valută convertibilă a celorlalte valute prevăzute în lista de cursuri a Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România, cînd valuta respectiva este utilizata pentru plati în ţara, se stabilesc prin instrucţiuni ale Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România şi Băncii Române de Comerţ Exterior, cu avizul Ministerului Finanţelor.
    Utilizarea sumelor în valută se poate face fie în interesul titularilor, fie în interesul membrilor familiilor lor: soţi, copii, părinţii soţilor.
    Dreptul titularului contului de a utiliza şi dispune de sumele în valută trece, în caz de deces, asupra moştenitorilor.
    ART. 40
    Nedeclararea, nedepunerea sau netransferarea la termenele stabilite a sumelor prevăzute la art. 3, 5, 7, 9, 23, 29, 30, 32 şi 38 se penalizeaza cu 0,05% pentru fiecare zi de întîrziere.
    Actul de constatare şi aplicare a penalizarii prevăzute la alineatul precedent constituie titlu executoriu. Ministerul Finanţelor poate aproba, în cazuri justificate, reduceri sau scutiri de penalizări.
    ART. 41
    Unităţile şi organizaţiile din care provin cetăţenii români prevăzuţi la art. 1 vor încheia cu aceştia angajamente scrise din care să rezulte drepturile şi obligaţiile ce le revin potrivit prezentului decret. Aceste angajamente constituie titlu executoriu.
    ART. 42
    Banca Naţionala a Republicii Socialiste România şi Banca Română de Comerţ Exterior acorda dobinzi în lei la disponibilităţile din conturile personale în valută, deschise pe numele cetăţenilor români, posesori de valuta în condiţiile prevăzute în prezentul decret.
    Nivelul dobinzii este egal cu cel stabilit pentru depunatorii pe librete C.E.C. şi se aplică asupra contravalorii în lei a disponibilităţilor în valută, calculate pe baza cursului de schimb în vigoare.
    ART. 43
    Persoanele care îşi stabilesc domiciliul în Republica Socialistă România, cu păstrarea sau fără păstrarea cetateniei străine, pot să-şi deschidă conturi personale în valută la banca, în care să-şi păstreze disponibilităţile valutare pe care le au, să le utilizeze integral pentru plati în valută în ţara şi în străinătate sau să le transforme în lei, la cursul de schimb în vigoare.
    ART. 44
    Se autoriza Ministerul Finanţelor, Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Banca Naţionala a Republicii Socialiste România şi Banca Română de Comerţ Exterior sa elaboreze norme tehnice cu privire la încasarea sumelor în valută, plata drepturilor cuvenite specialiştilor, gestionarea, evidenta, utilizarea şi valorificarea valutei rezultate din aplicarea prezentului decret.
    ART. 45
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul decret.
    ART. 46
    Prezentul decret intră în vigoare la data de 1 februarie 1975.
    Pe aceeaşi dată se abroga Decretul nr. 785/1969 , Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2162/1969 , art. 2 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1250/1971 , Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 67/1970 , cît şi dispoziţiile din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 574/1964 privind personalul la care se aplică prevederile prezentului decret."

    ART. 2
    Prevederile prezentului decret intră în vigoare la data de 1 iunie 1984.


    -----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016