Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET-LEGE nr. 61 din 7 februarie 1990  privind vinzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET-LEGE nr. 61 din 7 februarie 1990 privind vinzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie

EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 8 februarie 1990

   Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

    ART. 1
    Întreprinderile pentru vînzarea locuinţelor şi oficiile specializate pot vinde către populaţie locuinţe construite din fondurile statului, în condiţiile prezentului decret-lege.
    ART. 2
    Prin locuinţa în sensul prezentului decret-lege, se înţelege suprafaţa locativă care cuprinde una sau mai multe camere, baie, bucătărie, şi alte dependinţe, formind o unitate de sine stătătoare, determinata ca atare prin construcţia sa.
    ART. 3
    Locuinţele prevăzute la art. 1 se vînd cetăţenilor romani cu domiciliul în ţara, cu achitarea integrala a preţului la încheierea contractului de vînzare-cumpărare sau prin acordarea unui împrumut de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni, fără restricţii privind deţinerea în proprietate a unei a doua locuite.
    O data cu locuinţa se transmite cumpărătorului acesteia şi dreptul de folosinţa asupra terenului aferent, pe durata existenţei construcţiei.
    ART. 4
    Cumpărarea de locuinţe în scopul revinzarii sau închirierii este interzisă.
    ART. 5
    Primăriile judeţene şi a municipiului Bucureşti vor organiza pe principii economice unităţile specializate prevăzute la art. 1 şi vor pune la dispoziţia acestora lista locuinţelor destinate vinzarii către populaţie.
    Locuinţele ocupate de chiriaşi se pot vinde numai acestora, pe baza cererilor adresate direct unităţilor specializate în vînzarea locuinţelor.
    ART. 6
    Preţurile de vînzare către populaţie pentru locuinţele construite din fondurile statului şi recepţionate pînă la data de 31 decembrie 1989 se stabilesc potrivit anexelor nr. 1 şi 2.
    În vederea corelării preţurilor de vînzare cu preţurile de deviz pentru locuinţele recepţionate după 1 ianuarie 1990, Ministerul Economiei Naţionale, Ministerul Finanţelor şi Comisia Naţională pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor prezenta în termen de 60 de zile de la data prezentului decret-lege nivelurile corespunzătoare ale preţurilor de vînzare în funcţie de numărul de camere, suprafeţele utile, gradul de confort şi finisaj.
    ART. 7
    În vederea încheierii contractului pentru vînzarea locuinţelor, cumpărătorii vor depune la unitatea specializată un avans de cel puţin 30 la suta din preţul de vînzare al locuinţei.
    Pentru tinerii în vîrsta de pînă la 30 de ani, avansul va fi de cel puţin 10 la sută din preţul de vînzare al locuinţei.
    ART. 8
    Cumpărătorii care nu au posibilitatea sa depună avansul prevăzut la art. 7 pot obţine un credit de la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, cu durata de rambursare de pînă la 5 ani şi o dobînda anuală de 5 la sută.
    Pentru tinerii în vîrstă de pînă la 30 de ani durata maximă de rambursare a creditului de avans va fi de pînă la 10, ani cu o dobînda anuală de 3 la suta.
    ART. 9
    Pentru diferenţa dintre preţul de vînzare al locuinţei şi avansul prevăzut la art. 7 se autoriza Casa de Economii şi Consemnaţiuni să acorde cumpărătorilor credite rambursabile în termen de pînă la 25 de ani, cu o dobînda anuală de 4 la sută; pentru tinerii în vîrstă de pînă la 30 de ani dobînda este de 2 la suta.
    ART. 10
    Prevederile referitoare la tinerii în vîrsta de pînă la 30 de ani se aplica şi familiei în care unul din soţi are vîrsta de pînă la 30 de ani.
    De aceste prevederi beneficiază şi invalizii de gradul I şi II, handicapatii, precum şi familiile care au în componenta lor astfel de persoane.
    ART. 11
    Restituirea creditelor acordate şi plata dobînzilor aferente acestora se fac în rate lunare egale, prin reţinere şi vărsare la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, începînd cu prima luna de la încheierea contractului, de către unităţile de la care beneficiarii primesc drepturile băneşti sau potrivit clauzelor prevăzute în contractul de vînzare-cumpărare ori de împrumut, pentru ceilalţi beneficiari.
    În cazul plăţii anticipate a creditului, dobînda se recalculează, stabilindu-se cea efectiv datorată în raport cu dobîndă medie achitată.
    ART. 12
    Creditele vor fi garantate prin constituirea unei ipoteci asupra locuinţei dobîndite în condiţiile prezentului decret-lege. Înscrierea ipotecii se va dispune pe baza contractului de împrumut, la cererea Casei de Economii şi Consemnaţiuni.
    Pînă la rambursarea integrală a creditului, locuinţa dobîndită în condiţiile prezentului decret-lege nu poate fi înstrăinată sau restructurată decît cu autorizarea prealabilă a Casei de Economii şi Consemnaţiuni.
    ART. 13
    În cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor creditului, cumpărătorul va plăti o dobîndă de 8 la sută pe an asupra acestor rate.
    În caz de neplata a 6 rate scadente de către cumpărătorul locuinţei, Casa de Economii şi Consemnaţiuni va putea cere executarea silită asupra locuinţei şi evacuarea deţinătorului, în condiţiile legii.
    ART. 14
    In cazul în care, într-o clădire, prin aplicarea dispoziţiilor prezentului decret-lege, locuinţele şi spaţiile cu alta destinaţie aparţin unor proprietari diferiţi, aceştia au dreptul de proprietate sau de folosinţa, pe durata existenţei construcţiei comune, asupra terenului aferent, asupra spaţiilor auxiliare, dotărilor şi utilităţilor comune, precum şi asupra tuturor bunurilor accesorii care, prin natura lor, nu pot fi folosite decît în comun.
    ART. 15
    In caz de succesiune sau înstrăinare a locuinţei, se transmit asupra dobînditorului toate drepturile şi obligaţiile rezultate din contractul de împrumut sau din contractul de vînzare-cumpărare, după caz, precum şi dreptul de folosinţa asupra terenului pe durata existenţei construcţiei.
    ART. 16
    Contractul de vînzare-cumpărare, procesul-verbal de predare-primire a locuinţei si, după caz, contractul de împrumut dovedesc dreptul de proprietate asupra locuinţei cumpărate în condiţiile prezentului decret-lege şi constituie titlu de proprietate.
    Locuinţa proprietate personală se declara în vederea impunerii, în termen de 30 de zile de la dobîndire, administraţiilor financiare sau unităţilor subordonate acestora.
    Sînt scutite de impozitul pe clădiri, pe timp de 10 ani de la data dobîndirii, locuinţele cumpărate în condiţiile prezentului decret-lege. Scutirea de impozit se aplica, în continuare, şi locuinţelor care au fost transmise altor persoane, pînă la împlinirea termenului de 10 ani.
    ART. 17
    Titlul de proprietate prevăzut la art. 16 şi ipotecile constituite asupra imobilelor se înscriu în registrele de transcripţiuni imobiliare sau în cărţile funciare, după caz.
    Înscrierea titlului de proprietate în condiţiile prezentului decret-lege este supusă taxei de timbru de 150 de lei. Înscrierea ipotecii prin care se garantează creditul acordat de Casa de Economii şi Consemnaţiuni este scutită de taxa de timbru.
    ART. 18
    Formularele tip privind contractele de vînzare-cumpărare, de împrumut şi procesul-verbal de predare-primire a locuinţelor sînt cele prevăzute în anexele nr. 3, 4 şi 5.
    ART. 19
    Contractul de vînzare-cumpărare, procesul-verbal de predare-primire a locuinţei şi contractul de împrumut, încheiate în condiţiile prezentului decret-lege, au valoare de înscrisuri autentice şi constituie titluri executorii.
    ART. 20
    Cheltuielile Casei de Economii şi Consemnaţiuni privind acordarea, urmărirea şi ţinerea evidenţei creditelor, inclusiv pentru încadrarea personalului necesar în acest scop, se vor suporta dintr-o cotă de 1 la sută calculată asupra dobînzilor încasate de la populaţie la creditele acordate în condiţiile prezentului decret-lege.
    ART. 21
    Comisionul cuvenit unităţii specializate care vinde locuinţe construite din fondurile statului este de 1,5 la sută şi este inclus în preţul de vînzare al locuinţelor.
    ART. 22
    Creditele acordate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni în condiţiile prezentului decret-lege vor fi virate chenzinal unităţii vînzătoare.
    ART. 23
    După preluarea locuinţelor, sumele încasate de către unităţile prevăzute la art. 1, reprezentînd contravaloarea locuinţelor vîndute către populaţie, se vor vărsa chenzinal la bugetul republican.
    ART. 24
    Cetăţenii romani repatriati au prioritate la cumpărarea de locuinţe, în condiţiile prezentului decret-lege, dacă achită integral, în valuta, preţul acestora.
    ART. 25
    Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi persoanele care nu au cetăţenia română şi vor să-şi stabilească domiciliul în România, pot să cumpere locuinţe construite din fondurile statului, cu plata integrală în valută.
    ART. 26
    Preţurile în valută ale locuinţelor ce se vînd potrivit art. 24 şi 25 se stabilesc de Ministerul Comerţului Exterior şi Ministerul Finanţelor.
    ART. 27
    Vînzarea locuinţelor se va face în ordinea de înregistrare a cererilor cumpărătorilor la unităţile prevăzute la art. 1, în localităţile în care aceştia domiciliază sau îşi stabilesc domiciliul potrivit legii.
    ART. 28
    În cazul vînzării locuinţelor în condiţiile prezentului decret-lege, valoarea anexelor gospodăreşti se include în preţul de vînzare la care se calculează creditul ce urmează a fi acordat.
    Costul garajelor şi boxelor se plăteşte integral de beneficiari la data încheierii contractului de vînzare-cumpărare a locuinţei.
    ART. 29
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul decret-lege.
    ART. 30
    Art. 5 şi 52 din Legea nr. 4/1973, precum şi orice alte prevederi contrare prezentului decret-lege privind vînzarea de locuinţe constituite din fondurile statului, se abroga.

                PREŞEDINTELE
        CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
                ION ILIESCU    ANEXA 1

                       PREŢURILE DE VÎNZARE
   către populaţie ale locuinţelor construite din fondurile statului
                    înainte de 1 ianuarie 1977

    Tabelul nr. 1
    --------------

--------------------------------------------------------------------------------
            1 camera 2 camere 3 camere 4 camere 5 camere
           ------------ ------------ -------------- ------------- -----------
           Supra- Preţ Supra- Preţ Supra- Preţ Supra- Preţ Supra- Preţ
  Grad faţa pe faţa pe faţa pe faţa pe faţa pe
  de utilă apar- utila apar- utila apar- utilă apar- utilă apar-
  confort (mp) ta- (mp) ta- (mp) ta- (mp) ta- (mp) ta-
                  ment ment ment ment ment
                 (lei) (lei) (lei) (lei) (lei)
--------------------------------------------------------------------------------
Confort
sporit 37 95.200 55 138.600 78 196.800 100 254.600 118 298.000
Confort I 30 76.600 50 123.700 65 159.000 80 196.900 - -
Confort II 23 58.100 36 88.300 48 116.100 60 144.000 - -

--------------------------------------------------------------------------------

    1. Preţurile locuinţelor se determină pentru suprafaţa utilă realizată. La suprafaţa utilă a locuinţelor se adaugă suprafeţele logiilor şi balcoanelor, corectate cu coeficientul de 0,35 aplicat la suprafeţele respective.
    2. La stabilirea preţurilor locuinţelor cu alte suprafeţe decît cele din tabel, pentru diferenţa de suprafaţă se adaugă sau se scad cîte 2.403 lei de fiecare m.p. de suprafaţa utila pentru locuinţele de confort sporit, cîte 2.346 lei de fiecare m.p. suprafaţa utila pentru locuinţele de confort I şi cîte 2.323 lei de fiecare m.p. suprafaţa utila pentru locuinţele de confort II.
    3. Preţurile din tabelul nr. 1 corespund locuinţelor situate în clădiri cu P + 4 E; pentru apartamentele situate în clădiri cu alt regim de înălţime, preţurile se corectează prin înmulţirea cu următorii coeficienţi:

     P P+1E P+2E P+3E P+(5-11)E P+(12-17)E
  ------- --------- -------- --------- ----------- -----------
    1,270 1,180 1,080 1,030 1,040 1,198

    4. Preţurile de vînzare ale locuinţelor care la data construirii au fost amplasate în zone cu grad seismic 8 sau 9 se majorează cu 3,24% şi respectiv 10,8% .
    5. În cazul în care locuinţa este situată într-o construcţie cu centrală termică proprie, care serveşte exclusiv pentru aceasta construcţie, la preţul stabilit se adauga 45 lei/m.p. suprafaţa utilă.
    6. Preţurile locuinţelor prevăzute cu sobe cu combustibil solid în loc de instalatie de încălzire centrală se reduc cu 3,5% .
    7. Preţurile locuinţelor prevăzute cu timplarie exterioară metalică se majorează cu 92 lei/m.p. suprafaţa utila, iar ale celor prevăzute cu tocuri metalice la uşile interioare se majorează cu 39 lei/m.p. suprafaţa utilă.
    8. La locuinţele cu rulouri (obloane) din lemn la ferestre se adaugă 108 lei/m.p. suprafaţa utilă.
    9. Preţurile stabilite ca mai sus se corectează cu corecţiile de nivel prevăzute în tabelele nr. 2 şi 3 din anexa nr. 2.
    10. Boxele se evaluează cu preţul de 522 lei/m.p. suprafaţa utila de boxa, iar garajele se evaluează cu preţul de 1.337 lei/m.p. suprafaţa utila de garaj.
    11. La preţurile de vînzare ale locuinţelor, ale anexelor gospodăreşti, ale boxelor şi garajelor se aplica coeficienţii de corecţie pentru uzura în timp prevăzuţi în tabelul nr. 2.

    Tabelul nr. 2
    --------------

  Coeficienţii de corecţie pentru uzura în timp pentru locuinţe,
            anexe gospodăreşti, boxe şi garaje:

--------------------------------------------------------------------------------
                   Vechimea în ani Coeficient de corecţie
--------------------------------------------------------------------------------
                       0 - 5 1,00
                       5 - 7 0,97
                       7 - 10 0,93
                      10 - 15 0,89
                      15 - 20 0,85
                      20 - 25 0,81
                      25 - 30 0,77
                      30 - 35 0,73
                      35 - 40 0,69
                      40 - 45 0,65
                      45 - 50 0,61
--------------------------------------------------------------------------------


    12. Pentru locuinţele situate la demisol sau mansardă preţurile se reduc cu 25% .
    Coeficienţii de corecţie prevăzuţi în tabelul nr. 2 se aplica şi la locuinţele realizate din fondurile statului la demisol sau mansardă.
    13. O data cu locuinţele se vînd şi imprejmuirile aferente clădirii din care fac parte aceste locuinţe. Cota-parte din împrejmuire, care se vinde, este proporţională cu ponderea suprafeţei utile a apartamentului pus în vînzare în suprafaţa utila totală a clădirii din care face parte.
    Preţurile de vînzare ale imprejmuirilor aferente locuinţelor sînt de 115 lei/m pentru cele realizate din lemn, de 510 lei/m pentru cele realizate din zidărie şi beton, combinate cu panouri din metal, de 395 lei/m pentru cele realizate din zidărie şi de 160 lei/m pentru cele realizate din beton monolit sau prefabricate.
    14. Preţurile de vînzare a locuinţelor, determinate în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1, se menţin sau se diferenţiază cu plus sau minus 10 la suta, în funcţie de amplasarea locuinţelor în cadrul localităţilor, pe baza criteriilor prevăzute la pct. 13 din anexa nr. 2.
    15. Preţurile şi corecţiile din aceasta anexa se aplica şi locuinţelor proiectate şi începute pînă la 1 ianuarie 1977 şi terminate după aceasta data.

    ANEXA 2

                    PREŢURILE DE VÎNZARE
către populaţie ale locuinţelor construite din fondurile statului
   după 1 ianuarie 1977 şi recepţionate pînă la 31 decembrie 1989

    Tabelul nr. 1

-----------------------------------------------------------------

  Număr de camere Tip de Suprafaţa utila Preţul pe
  pe apartament mărime m.p. apartament
                                                     lei
-----------------------------------------------------------------
       1 I A 24 69.920
                        I A 37 103.400
                        I 52 134.540
       2 I A 58 149.600
                        I B 61 157.400
                        I 66 167.260
       3 I A 74 187.520
                        I B 77 194.270
                        I 81 204.660
       4 I A 90 226.480
                        I B 93 234.270
                        I 98 246.740
       5 I A 107 268.560
                        I B 110 275.830
-----------------------------------------------------------------


    1. Pentru apartamentele ale căror suprafeţe utile sînt mai mari decît cele din tabel, la preţurile din tabelul nr. 1, corespunzătoare apartamentelor cu acelaşi număr de camere şi suprafaţa utila imediat inferioară, se adauga diferenţa de suprafaţa utila înmulţită cu 2.500 lei m.p.
    2. Pentru apartamentele ale căror suprafeţe utile sînt mai mici decît ale celor de tip I din tabelul nr. 1, preţurile de vînzare sînt cele ale apartamentelor tip I cu acelaşi număr de camere, reduse cu valoarea diferenţei de suprafaţa utilă calculată cu 2.500 lei/m.p.
    3. Preţurile de vînzare prevăzute în tabelul nr. 1 corespund locuinţelor situate în clădiri cu P + 4 etaje. Pentru apartamentele situate în clădiri cu alt regim de înălţime se aplica următorii coeficienţi de corecţie:

   P+1E P+2E P+3E P+(5-6)E P+(7-8)E P+(9-11)E P+(12-17)E
  ------ ------ ------ --------- --------- ---------- ----------
  1,180 1,080 1,030 1,080 1,060 1,040 1,198

    4. Preţurile locuinţelor amplasate în zone cu grad seismic 7 1/2 se majorează cu 1,62%, iar ale celor din zonele cu grad seismic 8 şi 9 se majorează cu 3,24% şi respectiv 10,8% .
    5. Preţurile locuinţelor la care s-au realizat lucrări de plastică arhitecturală şi finisaje exterioare îmbunătăţite se majorează cu valoarea lucrărilor respective, stabilită pe baza de deviz pe obiect, în limita a 102 lei/m.p. suprafaţa utila.
    6. Preţurile locuinţelor prevăzute cu timplarie exterioară metalică sau din mase plastice se majorează cu valoarea corespunzătoare, stabilită pe baza de deviz, în limita a 92 lei/m.p. suprafaţa utilă, iar la cele care au tocuri metalice la uşile interioare, preţurile se majorează cu valoarea corespunzătoare, stabilită pe baza de deviz, în limita a 39 lei/m.p. suprafaţa utila.
    7. Boxele se evaluează cu preţul de 522 lei/m.p. suprafaţa utilă de boxă, iar garajele se evaluează cu preţul de 1.337 lei/m.p. suprafaţa utilă de garaj.
    8. Preţurile locuinţelor prevăzute cu sobe cu combustibil solid în loc de instalatie de încălzire centrala se reduc cu 3,5% .
    9. În funcţie de nivelul la care este situata locuinţa, la preţurile de vînzare determinate potrivit prevederilor de mai sus se aplica următoarele corecţii (în procente):

    Tabelul nr. 2
    --------------

               Clădiri cu parter şi parter + (1-11) etaje

--------------------------------------------------------------------------------
  Nivelul Numărul de niveluri ale blocului
  locuinţei ------------------------------------------------------------------
             P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
--------------------------------------------------------------------------------
   11 -9
   10 -9 -3
    9 -8 -3 -2
    8 -8 -2 -2 -1
    7 -6 -2 -2 -1 0
    6 -6 -2 -1 0 0 0
    5 -5 -2 -1 -1 0 +1 +1
    4 -5 -1 0 0 +2 +2 +3 +3
    3 -4 0 0 +2 +2 +3 +3 +4 +4
    2 -3 +1 +3 +4 +4 +5 +5 +5 +5 +5
    1 0 +4 +4 +4 +4 +5 +5 +5 +5 +5 +5
    P 0 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3
--------------------------------------------------------------------------------


    Tabelul nr. 3
    --------------

                 Clădiri cu parter + (12-17) etaje

-----------------------------------------------------------------------------
   Nivelul Numărul de niveluri ale blocului
   locuinţei ------------------------------------------------------------
                 12 13 14 15 16 17
------------------------------------------------------------------------------
      17 -12
      16 -12 -6
      15 -11 -6 -5
      14 -11 -5 -5 -4
      13 -10 -4 -4 -4 -3
      12 -10 -4 -3 -3 -2 -2
      11 -4 -3 -2 -1 -1 0
      10 -3 -2 -1 0 0 0
       9 -2 -1 0 0 0 0
       8 -1 0 0 0 0 +1
       7 0 0 0 +1 +1 +2
       6 +1 +1 +1 +2 +3 +3
       5 +3 +3 +3 +3 +4 +4
       4 +4 +4 +4 +4 +5 +5
       3 +5 +5 +5 +5 +6 +6
       2 +5 +5 +5 +6 +7 +7
       1 +5 +5 +6 +6 +7 +7
       P -3 -3 -3 -3 -3 -3
-----------------------------------------------------------------------------


    10. Logiile şi balcoanele cu suprafaţa totală pînă la 2,5 m.p. pe apartament sînt incluse în preţurile de vînzare. La locuinţele cu logii şi balcoane cu suprafaţa totală mai mare de 2,5 m.p. diferenţa de suprafaţa, înmulţită cu coeficientul de 0,35, se adauga la suprafaţa utilă a locuinţei, pe baza căreia se calculează preţul de vînzare.
    11. Preţul de vînzare al locuinţelor, determinat conform celor de mai sus, se corectează cu coeficienţii pentru uzura în timp din tabelul nr. 2 din anexa nr. 1.
    12. Pentru locuinţele şi garajele care au finisaje interioare superioare sau inferioare celor prevăzute în tabelul nr. 4, diferenţa valorică se calculează pe baza de deviz şi se adauga, respectiv se scade din preţul de vînzare. In acelaşi mod se va proceda şi pentru instalaţiile aferente locuinţelor şi garajelor.
    13. Preţurile de vînzare ale locuinţelor, determinate în condiţiile prevăzute în anexa nr. 2, se menţin sau se diferenţiază cu plus sau minus 10 la suta în funcţie de amplasarea locuinţelor în cadrul localităţilor.
    Criteriile social-economice şi urbanistice care vor sta la baza diferentierii zonelor de amplasament şi respectiv a preţurilor de vînzare ale locuinţelor vor fi elaborate de Comisia Naţionala pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, urmînd ca, pe baza acestora, primăriile judeţene şi a municipiului Bucureşti sa stabilească, cu avizul aceleiaşi comisii, zonarea localităţilor.

    Tabelul nr. 4
    --------------

    LISTA finisajelor şi instalaţiilor din locuinţele construite după 1 ianuarie 1977 pînă la 31 decembrie 1989, cuprinse în cadrul preţurilor de vînzare

    - Izolatia termica a clădirii potrivit normativelor în vigoare;
    - Izolatia hidrofuga potrivit normativelor în vigoare;
    - Timplaria exterioară dubla sau cuplata, cu deschidere interioară, din lemn de rasinoase;
    - Timplarie interioară din lemn;
    - Finisajul fatadelor cu materiale durabile, inclusiv protecţia glafurilor şi solbancurilor, la nivelul de preţ al terasitului la faţade ce se tencuiesc şi al betonului aparent la faţade din elemente prefabricate din beton armat; socluri din mozaic, piatră naturală sau alte materiale rezistente la intemperii;
    - Logii sau balcoane de pînă la 2,50 m.p. suprafaţa;
    - Placaje la pereţi cu faianta de 1,50 m înălţime în camerele de baie şi pe trei rînduri deasupra frontului de lucru în bucătărie;
    - Pardoseli de parchet sau covor PVC în camerele de locuit;
    - Pardoseli din mozaic în casa scării şi alte spaţii de acces la apartamente, precum şi în bucătarii, camere de baie, WC, logii şi balcoane;
    - Pardoseli din mozaic sau covor PVC în restul încăperilor din apartamente;
    - Zugraveli obişnuite în culori de apa, vopsitorii obişnuite în ulei sau alchidal la timplarie, grilaje, radiatoare si, pe înălţime de 1,50 m, la pereţii încăperilor umede (exclusiv suprafeţele acoperite cu faianta);
    - Instalaţii pentru apa rece, apa calda, canalizare menajera şi pluviala şi pentru încălzire, pînă la punctele de racordare la reţelele exterioare, dacă acestea trec prin subsolul clădirii respective sau pînă la 5 m de clădire în caz contrar;
    - Obiecte sanitare şi armături de calitatea I, inclusiv accesoriile necesare, cada de baie de 1.500 mm sau 1.700 mm inzidite (sau cu masca), lavabou de 550-600 mm, WC, etajera, oglinda, cirlige de cuier, portprosop şi porthirtie la camera de baie, spalator cu uscator şi baterie la bucătărie (sau chiuveta la apartamentul cu 1 camera), albie de spălat rufe, cada de muiat, chiuveta şi cazan de fiert rufe la spalatorie;
    - Instalatie de WC şi lavoar de 400-600 mm, etajera, oglinda, portprosop şi porthirtie din camera sanitară suplimentară, la apartamentele de 3 camere cu suprafaţa locuibilă mai mare de 38 m.p. şi la cele cu 4 camere de 42-46 m.p. suprafaţa locuibilă, iar la apartamentele de 4 camere cu suprafaţa locuibilă mai mare de 46 m.p., şi baterie de dus şi sifon de pardoseala;
    - Instalatie completa la a doua camera de baie la apartamentele de 5 camere, cu cada de baie de 1.200 mm sau 1.500 mm;
    - Instalaţii electrice, inclusiv cele aferente spaţiilor comune pînă la firida de bransament, instalaţii de sonerie, instalaţii de punere la pămînt, exclusiv contoarele. Se vor prevedea: în camera principala, un loc de lampă pe comutator şi trei prize duble, în fiecare dormitor un loc de lampă pe comutator şi două prize, în bucătărie o aplică pe perete sau tavan şi una, două prize cu contact de protecţie, în cameră de baie o aplică şi o priză cu contact de protecţie în afară incaperii, lîngă uşă; în vestibul, cămară, debara şi WC suplimentar, cîte un loc de lampă pe întrerupător;
    - Automat pentru iluminatul electric pe scara;
    - Instalaţie de alimentare cu gaz natural, energie electrică sau alt tip de combustibil la maşina de gătit din bucătărie pînă la reductor sau cofret, respectiv pînă la 5 m de clădire în cazul reţelelor de joasa presiune, exclusiv contoarele, corespunzător avizului dat de Comisia permanenta pentru avizarea şi controlul consumului de combustibil, energie electrica şi termica;
    - Instalaţii complete pentru antena colectivă de RTV;
    - Instalatie telefonica interioară la apartamente;
    - Instalatie de ascensor şi instalaţii de colectare a gunoaielor menajere, inclusiv punctele de apa, la clădirile cu peste P + 4 E;
    - Subsol general sau parţial;
    - Camera de colectare a gunoaielor la clădirile cu pînă la P + 4 E;
    - Cutii de scrisori;
    - Rafturi în camari;
    - Trotuar de protecţie în jurul clădirii.

    LISTA finisajelor şi instalaţiilor din garaje

    - Pereţi din zidărie de cărămida, piatra sau inlocuitori;
    - Planşee din beton armat, boltisoare din cărămida sau din lemn;
    - Instalatie electrica şi sanitară;
    - Pardoseli din ciment sclivisit;
    - Tencuieli interioare obişnuite, simple.

    ANEXA 3

             CONTRACT DE VÎNZARE-CUMPĂRARE

  Între: ......................................................................
cu sediul în .............. str. ................... nr. .......................
reprezentată prin .................. în calitate de ............................
si ....................... contabil şef, pe de o parte şi ....................
domiciliat(a) în .................. str. ................... nr. ...............
etajul ..... scara ...... apartamentul ...... judeţul/sectorul .................
posesor(oare) al (a) buletinului de identitate seria ............. nr. .........
eliberat de ............... sub nr. .............. din ............ pe de alta
parte, în baza Decretului-lege nr. .................. din......................
ca urmare a aprobării cererii nr. ..................... din ....................
a intervenit următorul contract:

  1. ...........................................................................
vinde şi ............................... cumpăra locuinţa situata în ...........
str. ............... nr. ........ blocul ...... scara ......... etajul ........,
conform schitei de plan ce face parte integrantă din prezentul contract.

  Locuinţa ce se vinde este (nu este) ocupată de cumpărător în baza contractului
de închiriere nr. .................. din ............ 19 ....... şi este compusă
din ...... camere de locuit, cu o suprafaţa utila de ...... m.p., precum şi cota
 indiviză de .........% din suprafaţa de folosinţa comuna a imobilului.

  O data cu locuinţa se vînd şi următoarele (dependinţe, anexe gospodăreşti,
garaje şi instalaţii aferente): ...............................................
................................................................................
  Se atribuie cumpărătorului în folosinţa, pe durata existenţei construcţiei,
terenul aferent locuinţei în suprafaţa de ......... m.p., respectiv cota indiviză
de .......% din teren potrivit deciziei nr. ......... din .............
a primăriei ....................................................................

  2. Preţul locuinţei, conform procesului-verbal nr. .............. din ........
este de lei ............, din care preţul garajului lei ........., al boxei
lei.............................................................................

  3. Cumpărătorul declar ca:
  - sînt căsătorit(a), necasatorit(a), soţul (sotia) este sau soţul (sotia) nu
este angajat(a) şi realizează sau nu realizează venituri.

  4. Preţul locuinţei se va achită în felul următor: avans lei ...............,
preţul garajului lei .........., al boxei lei .........., împrumut de la C.E.C.
lei ............................................................................

  5. Contractul de fata va fi pus în executare după încheierea contractului de
împrumut şi virarea în totalitate a sumelor de către C.E.C.

  6. Drepturile şi obligaţiile părţilor prevăzute în prezentul contract se
completează cu drepturile şi obligaţiile ce decurg pentru acestea din
Decretul-lege nr. ............ din ................................

  7. Alte precizări.............................................................
................................................................................


     Încheiat azi ....... 199........ în ........ exemplare.


                CONTRACTANT, CUMPĂRĂTOR,

        DIRECTOR, CONTABIL ŞEF,


                Viza Oficiului juridic,


    ANEXA 4

                CONTRACT DE ÎMPRUMUT NR. .......


  Între C.E.C., reprezentată prin ..................... director al ...........,
pe de o parte, şi ................., născut în ............... judeţul .........
la data ................. fiul lui ............... şi al (a) ...................
domiciliat în ..................... str. ................. nr. .................
etajul ........ apart. ........., posesor(oare) al (a) buletinului de identitate
 seria ....... nr. .............. eliberat de ........... sub nr. ....
........... din ............... pe de alta parte, în baza Decretului-lege nr. ..
............, a intervenit următorul contract:

  1. C.E.C. pe baza contractului de vînzare-cumpărare nr. ............. din ....
....... acorda beneficiarului ............. un împrumut de lei .................
pe termen de ............ ani cu o dobînda de ...........% pe an.
  Dobînda totală ......... lei.
  Rata curenta ............. lei + dobînda curenta ........ lei = ........ lei.
  Rata ultima ............. lei + dobînda ultima .......... lei = ........ lei.

  2. Creditul şi dobînda în rate lunare de lei ............ se restituie prin
reţinere pe statul de plata de către unitatea de la care beneficiarul are de
încasat drepturi băneşti începînd cu ............. şi pînă la .............. .
    Pentru perioada de timp cînd beneficiarul nu are de încasat drepturi băneşti,
 ratele şi dobînzile aferente se achită prin depunere la C.E.C. Achitarea ratelor
şi a dobînzilor se poate face şi în următoarele condiţii : ......................
.................................................................................
.................................................................................

  3. Neplata la scadenta a 6 rate atrage executarea silită asupra locuinţei şi
evacuarea deţinătorului acesteia. Executarea silită se va face în baza prezentului
contract care are o valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu.

  4. Drepturile şi obligaţiile părţilor, prevăzute în prezentul contract, se
completează cu drepturile şi obligaţiile ce decurg pentru acestea din
 Decretul-lege nr. ............... .

  5. Alte precizări ............................................................
................................................................................

  Încheiat la ................... data de ........... în ......... exemplare,
  din care ............... se inmineaza beneficiarului.


           Sucursala C.E.C. Beneficiarul împrumutului,
          ------------------ ....................................
           Filiala C.E.C.

                          Viza Oficiului juridic,


    ANEXA 5


  PRIMĂRIA ....................... Nr. ........... din .................
  Unitatea contractantă ..........
  ................................


                 PROCES-VERBAL
de predare-primire a locuinţei

  Subsemnatul ................... din partea unităţii contractante cu sediul în
localitatea ............. str. ............. nr. ......... în calitate de vinzator
şi subsemnatul(a) ........................ în calitate de cumpărător, posesorul
buletinului de identitate seria ................. nr. ................
eliberat de .............. sub nr. ............. din ...........................
domiciliat în sectorul/judeţul ............. localitatea .......................
str. .................. nr. .......... bloc/corp ............. scara ...........
etajul ........... apartament ........., în baza contractului de vînzare-cumpărare
nr. .......... din ......... am procedat, primul la predarea şi secundul la primirea
locuinţei situata la adresa ............................

  Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 4 exemplare.

              VINZATOR, CUMPĂRĂTOR,
    (numele şi prenumele) (semnătura) (numele şi prenumele) (semnătura)


                       --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016