Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET-LEGE nr. 140 din 11 mai 1990  privind incadrarea si salarizarea personalului din unitatile de justitie si procuratura    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET-LEGE nr. 140 din 11 mai 1990 privind incadrarea si salarizarea personalului din unitatile de justitie si procuratura

EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 12 mai 1990

    Promovarea principiului separării puterilor în stat a determinat reaşezarea justiţiei, ca instituţie principală, într-o societate cu adevărat democratică, menită să asigure apărarea statului, a valorilor morale şi materiale ale societăţii şi drepturile fundamentale ale cetăţenilor, conducînd la creşterea rolului, importanţei şi răspunderii celor ce participă la înfăptuirea actului de justiţie.
    Pentru asigurarea independenţei depline a judecătorilor şi procurorilor în aplicarea legilor, fără imixtiuni sau influenţe din partea organelor puterii legislative, executive ori politice, pentru creşterea prestigiului justiţiei, în raport cu misiunea pe care o are de îndeplinit,

    Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională decretează:

    ART. 1
    Încadrarea şi salarizarea judecătorilor de la judecătorii şi tribunale, a procurorilor, notarilor şi experţilor criminalisti se fac prin ordin al ministrului justiţiei si, respectiv, al procurorului general, iar a celuilalt personal de specialitate din unităţile de justiţie şi procuratura se fac de către preşedintele tribunalului judeţean sau al municipiului Bucureşti, respectiv de procurorul şef al judeţului sau al municipiului Bucureşti, avînd în vedere aptitudinile profesionale şi comportarea în societate.
    ART. 2
    Judecătorii şi procurorii se încadrează pe patru grade profesionale, gradul I, II, III şi IV, potrivit anexei nr. 1.
    Gradul profesional superior se obţine numai pe baza de examen, potrivit legii, după trecerea a minimum 4 ani de activitate în gradul profesional imediat inferior, inclusiv pe baza principiului avansarii pe post.
    La tribunalele şi procuraturile judeţene şi ale municipiului Bucureşti se încadrează numai judecători si, respectiv, procurori de gradul I, II şi III.
    ART. 3
    Judecătorii şi procurorii stagiari, după promovarea examenului de definitivare, sînt încadraţi la gradul IV.
    ART. 4
    În cadrul fiecărui grad profesional se instituie trei trepte de salarizare, potrivit anexei nr. 1.
    Trecerea la treapta de salarizare imediat superioară se face după o perioada de cel puţin 3 ani, în raport cu capacitatea profesională şi comportarea în societate.
    ART. 5
    Judecătorii şi procurorii care deţin funcţii de conducere la unităţile de justiţie şi procuratura sînt salarizaţi corespunzător gradului lor profesional, la care se adauga o indemnizaţie de conducere, diferenţiată după complexitatea activităţii fiecărei unităţi.
    Indemnizaţia face parte din salariul tarifar.
    ART. 6
    Încadrarea, promovarea şi salarizarea notarilor de stat şi experţilor criminalisti se fac pe trei grade profesionale şi trei trepte de salarizare, potrivit principiilor prevăzute pentru judecători şi procurori, conform anexelor nr. 2 şi nr. 3. În aceleaşi condiţii vor fi salarizaţi şi notarii de stat şi experţii criminalisti care îndeplinesc funcţii de conducere.
    ART. 7
    Salarizarea personalului de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei şi Procuratura Generală se stabileşte prin asimilarea funcţiilor acestuia cu gradele profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, în raport cu pregătirea profesională şi vechimea în muncă, prin ordin al ministrului justiţiei şi, respectiv, al procurorului general.
    ART. 8
    Salarizarea personalului de specialitate cu pregătire medie din unităţile de justiţie, procuratura, notariatele de stat şi laboratoarele de expertize criminalistice se face corespunzător claselor de salarizare din anexele nr. 1-3.
    Trecerea de la o treapta la alta se face după o perioada de minimum 3 ani, în raport cu capacitatea profesională şi comportarea în societate.
    ART. 9
    Personalul de conducere şi execuţie, tehnic, economic, administrativ, de deservire şi paza din unităţile de justiţie şi procuratura va fi salarizat, potrivit legii, la grupa V de ramuri din economie, gradul III de organizare a unităţii. Salariile muncitorilor calificaţi şi ale soferilor din unităţile de justiţie, procuratura şi Laboratorul central de expertize criminalistice se stabilesc cu 5% mai mult, iar salariile celor din aparatul Ministerului Justiţiei şi Procuraturii Generale se stabilesc cu 10% mai mult decît beneficiază în prezent potrivit legii.
    ART. 10
    Toate categoriile de personal beneficiază de sporul pentru vechime neîntrerupta în aceeaşi unitate, în condiţiile prevăzute de lege.
    ART. 11
    Dispoziţiile prezentului decret-lege se intregesc cu reglementările privind drepturile de personal prevăzute în legislaţia muncii.
    ART. 12
    Anexele nr. 1-3 privind indicatorii funcţiilor şi salariilor fac parte integrantă din prezentul decret-lege.
    ART. 13
    Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare în indicatorii financiari pe anul 1990 ai Ministerului Justiţiei şi Procuraturii României în conformitate cu prevederile prezentului decret-lege.
    ART. 14
    Salarizarea potrivit prezentului decret-lege se va aplica începînd cu data de 1 iunie 1990.
    Pînă la data prevăzută la alin. 1, se va asigura verificarea şi selecţia personalului unităţilor de justiţie şi procuratura, în scopul înlăturării persoanelor necorespunzătoare profesional sau moral, precum şi recrutarea de noi specialişti, de certa valoare, în scopul realizării condiţiilor pentru instituirea principiului inamovibilitatii.
    ART. 15
    Orice dispoziţii contrare prezentului decret-lege se abroga.

                 PREŞEDINTELE
      CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALĂ
                  ION ILIESCU


    ANEXA 1

                       INDICATORUL
 funcţiilor şi salariilor din instanţele judecătoreşti şi
     unităţile de procuratură valabil de la 1 iunie 1990

------------------------------------------------------------------------------
                             Trepte de salarizare Vechimea
                             --------------------- minima
Nr. Funcţia I II III IV V Studii în specia-
crt. ---------------------- litate
                             clase de salarizare
------------------------------------------------------------------------------
 1. Judecător, procuror 38 39 40 - - sup. jurid. 14 ani în
    gradul I funcţii de
                                                                 specialitate
 2. Judecător, procuror 35 36 37 - - sup. jurid. 12 ani în
    gradul II funcţii de
                                                                 specialitate
 3. Judecător, procuror 32 33 34 - - sup. jurid. 8 ani in
    gradul III funcţii de
                                                                 specialitate
 4. Judecător, procuror 29 30 31 - - sup. jurid. 2 ani în
    gradul IV funcţii de
                                                                 specialitate
 5. Judecător, procuror 23 25 - - - sup. jurid. -
    stagiar
 6. Prim-grefier tribunal, 22 23 24 25 26 medii 8 ani in
    secretar pr. procuratura funcţii
    judeţeana auxiliare
                                                                 juridice
 7. Grefier pr., secretar 15 17 19 21 23 medii 5 ani in
    pr. procuratura funcţii
    locală şi judecătorie auxiliare
                                                                 juridice
 8. Grefier I, secretar I 11 13 15 17 19 medii 3 ani in
                                                                 funcţii juri-
                                                                 dice auxi-
                                                                 liare, econo-
                                                                 mice sau admi-
                                                                 nistrative
 9. Grefier II, secretar II 10 12 14 16 19 medii -
10. Executor judecato- 26 27 28 29 30 sup. jurid. 5 ani in
    resc pr. funcţii
                                                                 juridice
11. Executor judecătoresc 21 22 23 24 25 sup. jurid. 2 ani in
                                                                 funcţii
                                                                 juridice
12. Executor judecătoresc 18 20 22 24 26 medii 6 ani în
    pr. funcţii econo-
                                                                 mice sau admi-
                                                                 nistrative
13. Executor judecătoresc 13 15 17 19 21 medii 2 ani în
                                                                 funcţii econo-
                                                                 mice sau admi-
                                                                 nistrative
14. Arhivar registrator 9 11 13 15 17 medii 2 ani în
    pr. funcţii juri-
                                                                 dice auxiliare
                                                                 sau adminis-
                                                                 trative
15. Arhivar registrator 8 10 12 14 16 medii -
16. Agent procedural 5 7 9 11 12 medii sau -
                                                    generale
17. Aprod 5 7 9 11 13 medii sau -
                                                    generale
------------------------------------------------------------------------------


   NOTA:
   a) Conducătorii unităţilor de justiţie şi procuratura judeţene şi locale vor fi desemnaţi, în funcţie de calităţile profesionale şi organizatorice, prin ordin al ministrului justiţiei şi procurorului general, din rindul judecătorilor şi procurorilor, indiferent de gradul acestora.
   b) Salarizarea funcţiilor de conducere se va face prin indemnizaţia de conducere care face parte din salariul tarifar, după cum urmează:

     - preşedinte tribunal, procuror şef procuratura
      judeţeana 500 - 1.200 lei
    - vicepreşedinte tribunal, procuror şef adjunct 300 - 900 lei
    - preşedinte secţie tribunal, procuror şef birou 250 - 800 lei
    - preşedinte judecătorie, procuror şef procuratura
      locală 200 - 700 lei
    - vicepreşedinte judecătorie, procuror şef adjunct
      procuratura locală 200 - 600 lei

    c) Trecerea de la treapta de salarizare inferioară la cea superioară în cadrul gradului profesional se face după o perioada de 3 ani, în condiţiile legii.
    d) Promovarea în grade profesionale se face pe baza de examen, după trecerea unei perioade minime de 4 ani în gradul inferior.

    ANEXA 2

                    INDICATORUL
   funcţiilor şi salariilor din notariatele de stat
          valabil de la 1 iunie 1990

----------------------------------------------------------------------------
                             Trepte de salarizare Vechimea
                             --------------------- minima
Nr. Funcţia I II III IV V Studii în specia-
crt. ---------------------- litate
                             clase de salarizare
------------------------------------------------------------------------------
 1. Notar gr. I 35 36 37 - - sup. jurid. 12 ani vechime
                                                                în funcţii de
                                                                specialitate
 2. Notar gr. II 32 33 34 - - sup. jurid. 8 ani în
                                                                funcţii de
                                                                specialitate
 3. Notar gr. III 29 30 31 - - sup. jurid. 2 ani în
                                                                funcţii de
                                                                specialitate
 4. Notar stagiar 22 23 - - - sup. jurid. -
 5. Secretar pr. 16 18 20 22 24 medii 8 ani în
                                                                funcţii econo-
                                                                mice auxiliare,
                                                                juridice sau
                                                                administrative
 6. Secretar I 11 13 15 17 19 medii 4 ani în
                                                                funcţii econo-
                                                                mice sau
                                                                administrative
 7. Secretar II 10 12 14 16 18 medii -
 8. Conducător carte 11 13 15 17 19 medii 4 ani în
    funciară funcţii auxili-
                                                                are juridice,
                                                                economice sau
                                                                administrative
 9. Şef serviciu traduceri 28 29 30 31 32 sup. univer- 10 ani in
                                                   sitare funcţii de
                                                                specialitate
10. Traducător principal 26 27 28 29 30 sup. uni- 8 ani in
                                                   versitare funcţii de
                                                                specialitate
11. Traducător 24 25 26 27 28 sup. uni- 4 ani in
                                                   versitare funcţii de
                                                                specialitate
12. Arhivar principal 6 8 10 12 14 medii 3 ani în
                                                                funcţii
                                                                administrative
13. Aprod 5 7 9 11 13 şcoala -
                                                   generală
------------------------------------------------------------------------------


   NOTA:
    a) Şefii notariatelor de stat judeţene şi locale, precum şi notarii şefi adjuncţi, vor fi desemnaţi prin ordin al ministrului justiţiei, din rindul notarilor, indiferent de gradul profesional, în funcţie de calităţile profesionale şi organizatorice ale acestora.
    b) Indemnizaţiile de conducere în notariatele de stat sînt următoarele:

     - notar şef 300 - 800 lei
     - notar şef adjunct 200 - 700 lei.


    ANEXA 3

                      INDICATORUL
 funcţiilor şi salariilor din laboratoarele de expertize criminalistice
                valabil de la 1 iunie 1990

----------------------------------------------------------------------------
                             Trepte de salarizare Vechimea
                             --------------------- minimă
Nr. Funcţia I II III IV V Studii în specia-
crt. ---------------------- litate
                             clase de salarizare
------------------------------------------------------------------------------
 1. Expert criminalist 35 36 37 - - sup. jurid. 12 ani in
    gr. I funcţii de
                                                                specialitate
 2. Expert criminalist 32 33 34 - - sup. jurid. 10 ani în
    gr. II funcţii de
                                                                specialitate
 3. Expert criminalist 29 30 31 - - sup. jurid. 6 ani în
    gr. III funcţii de
                                                                specialitate
 4. Tehnician principal 22 23 24 25 26 medii 8 ani în
                                                    tehnice funcţii de
                                                                specialitate
 5. Tehnician 20 21 22 23 24 medii 4 ani în
                                                    tehnice funcţii de
                                                                specialitate
------------------------------------------------------------------------------


   NOTA:
  a) Şeful Laboratorului central de expertize criminalistice şi şeful adjunct, precum şi cei de la laboratoarele interjudetene, vor fi desemnaţi în funcţie de calităţile profesionale şi organizatorice, prin ordin al ministrului justiţiei, din rindul experţilor criminalisti cu studii superioare juridice.
   b) În situaţia în care natura expertizelor criminalistice impune şi alta pregătire decît cea juridică, pot fi încadrate şi alte persoane cu pregătire superioară tehnica, cu aceleaşi condiţii de vechime în specialitate.
   c) Indemnizaţiile de conducere pentru funcţiile prevăzute la lit. a) vor fi cuprinse între:
   - 300 - 800 lei pentru şefii laboratoarelor de expertize criminalistice;
   - 200 - 700 lei pentru adjunctii acestora.
   d) Trecerea de la treapta inferioară la cea superioară de salarizare se face din 3 în 3 ani, iar trecerea în grade profesionale din 4 în 4 ani, pe baza de examen.

                          -----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016