Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET - LEGE nr. 118 din 30 martie 1990 *** Republicat  privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET - LEGE nr. 118 din 30 martie 1990 *** Republicat privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri

EMITENT: C.P.U.N.
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 18 martie 1998
---------
*) Republicat în temeiul <>art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41 din 10 iulie 1997 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 55 din 2 martie 1998 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 9 martie 1998, dându-se textelor o noua numerotare.
<>Decretul-lege nr. 118/1990 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 9 aprilie 1990, a mai fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 28 septembrie 1991, nr. 175 din 23 iulie 1993, nr. 310 din 7 noiembrie 1994 şi nr. 209 din 3 septembrie 1996.

ART. 1
(1) Constituie vechime în munca şi se ia în considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi ce se acorda, în funcţie de vechimea în munca, timpul cat o persoana, dupã data de 6 martie 1945, pe motive politice:
a) a executat o pedeapsa privativã de libertate în baza unei hotãrâri judecãtoreşti rãmase definitiva sau a fost lipsitã de libertate în baza unui mandat de arestare preventivã pentru infracţiuni politice;
b) a fost privatã de libertate în locuri de deţinere în baza unor mãsuri administrative sau pentru cercetãri de cãtre organele de represiune;
c) a fost internatã în spitale de psihiatrie;
d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
e) a fost strãmutatã într-o alta localitate.
(2) De aceleaşi drepturi beneficiazã şi persoana care:
a) a fost deportata în strãinãtate dupã 23 august 1944;
b) a fost constituitã în prizonier de cãtre partea sovietica dupã data de 23 august 1944 ori, fiind constituitã ca atare, înainte de aceasta data, a fost reţinutã în captivitate dupã încheierea armistitiului.
(3) Fiecare an de detenţie sau internare pentru situaţiile prevãzute la alin. (1) şi (2) se considera ca vechime în munca un an şi şase luni.
(4) Perioadele prevãzute la alin. (1) lit. d) şi e) constituie vechime în munca, dacã persoanele în cauza fac dovada ca nu au putut sa se încadreze în munca în funcţii pentru care aveau pregãtirea profesionalã.
(5) Se considera vechime în munca şi perioada în care o persoana aflatã într-una dintre situaţiile prevãzute la alin. (1) nu s-a putut încadra ca urmare a unei invaliditati de gradul I sau II survenite în timpul în care s-a aflat în acea situaţie sau, ulterior, dacã dovedeşte ca aceasta s-a produs din cauza ori în legatura cu persecutia la care a fost supusã.
(6) Perioadele prevãzute în prezentul articol constituie şi vechime neîntreruptã în munca şi în aceeaşi unitate şi intra în calculul acestor vechimi.
ART. 2
(1) De prevederile art. 1 beneficiazã şi persoanele care au decizii de pensionare.
(2) În cazul celor decedati, urmaşii acestora au dreptul la pensie de urmaş în condiţiile legii, cu luarea în calcul a vechimilor stabilite potrivit prezentului decret-lege.
ART. 3
(1) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevãzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi e) şi alin. (2) au dreptul, cu începere de la 1 august 1997, la o indemnizaţie lunarã de 60.000 lei pentru fiecare an de detenţie, strãmutare în alte localitãţi, deportare în strãinãtate sau prizonierat, indiferent dacã sunt sau nu sunt pensionate.
(2) Persoanele care s-au aflat într-una dintre situaţiile prevãzute la art. 1 alin. (1) lit. c) şi d) au dreptul cu începere de la 1 august 1997, la o indemnizaţie lunarã de 30.000 lei pentru fiecare an de internare abuzivã în spitalele de psihiatrie, de domiciliu obligatoriu, indiferent dacã sunt sau nu sunt pensionate.
(3) În funcţie de evoluţia preţurilor şi a tarifelor, indemnizaţiile prevãzute la alin. (1) şi (2) se actualizeazã prin hotãrâre a Guvernului, o data cu indexarile aplicate pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurãri sociale de stat.
ART. 4
(1) Soţul (sotia) celui decedat, din categoria celor dispãruţi sau exterminati în timpul detentiei, internati abuziv în spitale de psihiatrie, deportati sau prizonieri, are dreptul la o indemnizaţie lunarã de 60.000 lei neimpozabila, dacã, ulterior, nu s-a recãsãtorit.
(2) De aceleaşi drepturi beneficiazã soţul (sotia) celui care a decedat dupã ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, dupã întoarcerea din deportare sau din prizonierat, dacã, ulterior, nu s-a recãsãtorit.
(3) Aceasta indemnizaţie se indexeazã prin hotãrâre a Guvernului şi se poate cumula cu orice pensie.
(4) Beneficiazã de indemnizaţia prevãzutã la alin. (1) şi soţul (sotia) celui decedat în condiţiile prevãzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravietuire, a fost nevoit sa divorteze de cel închis, deportat, prizonier sau stramutat, dacã nu s-a recãsãtorit şi poate face dovada ca a convieţuit cu victima pana la decesul acesteia.
ART. 5
Indemnizaţiile lunare acordate în baza prezentului decret-lege nu afecteazã plafoanele de venituri în funcţie de care se stabilesc chiriile pentru locuintele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi şi studenţi şi ajutoarele sociale.
ART. 6
(1) Persoanele aflate într-una dintre situaţiile prevãzute la art. 1 sunt scutite de plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de plata impozitului pe salariu.
(2) De asemenea, persoanele aflate într-una dintre situaţiile prevãzute la art. 1 vor beneficia de urmãtoarele drepturi:
a) asistenta medicalã şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cat şi pe timpul spitalizarii;
b) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând unitãţilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);
c) şase cãlãtorii dus-întors gratuite, anual, pe calea feratã romana, cu clasa I;
d) şase cãlãtorii dus-întors gratuite, anual, cu mijloacele de transport auto sau, dupã caz, cu mijloacele fluviale, de la localitatea de domiciliu la resedinta de judeţ, pentru persoanele care nu au posibilitatea sa calatoreasca pe calea feratã;
e) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterica;
f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio şi televizor;
g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum şi scutire de plata taxei de abonament;
h) acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.
(3) De drepturile prevãzute la alin. (2) beneficiazã şi persoanele prevãzute la art. 4.
ART. 7
Persoanele prevãzute la art. 1 beneficiazã de:
a) prioritate la repartizarea de cãtre consiliile locale a unei locuinţe din fondul locativ de stat;
b) prioritate la acordarea, prin unitãţile C.E.C., de credite avantajoase pentru cumpãrarea, construirea sau repararea de locuinţe proprietate personalã; acordarea creditului se va face în condiţiile prevãzute de <>Legea locuinţei nr. 114/1996 .
ART. 8
(1) Dovedirea situaţiilor prevãzute la art. 1 se face, de cãtre persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil, prin orice mijloc de proba prevãzut de lege.
(2) Prevederile art. 1-7 se aplica, dupã caz, de cãtre conducerile unitãţilor la care sunt încadraţi cei în cauza, de cãtre direcţiile generale de munca şi protecţie socialã sau de cãtre comisiile locale, pe baza hotãrârilor comisiilor pentru aplicarea <>Decretului-lege nr. 118/1990 , emise pana la data de 31 iulie 1997.
(3) Dupã data prevãzutã la alin. (2), cererile pentru stabilirea drepturilor prevãzute de prezentul decret-lege se depun la direcţiile generale de munca şi protecţie socialã.
(4) Organele prevãzute la alin. (3) sunt obligate sa se pronunţe asupra cererilor în termen de 30 de zile, printr-o decizie motivatã.
(5) Impotriva deciziei persoana interesatã poate face contestaţie potrivit <>Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 .
ART. 9
Persoanele care fac dovada, prin hotãrâre judecãtoreascã de constatare, ca nu au putut sa-şi exercite profesia sau, dupã caz, ocupaţia pe perioada în care au fost persecutate sau urmãrite din motive politice beneficiazã de vechime în munca pe perioada în care s-au aflat în atare situaţie.
ART. 10
De prevederile prezentului decret-lege beneficiazã şi persoanele persecutate din motive politice ca urmare a participãrii la Revolta anticomunista de la Braşov din 15 noiembrie 1987.
ART. 11
(1) Beneficiazã de prevederile prezentului decret-lege şi cetãţenii romani cu domiciliul în strãinãtate.
(2) Stabilirea şi plata acestor drepturi se fac de cãtre direcţiile generale de munca şi protecţie socialã, cu consultarea, dupã caz, a filialelor judeţene ale Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România.
(3) Direcţiile generale de munca şi protecţie socialã sunt obligate sa se pronunţe asupra cererii de dobândire a drepturilor prevãzute de prezentul decret-lege, în termen de 30 de zile, printr-o decizie motivatã.
(4) Impotriva deciziei persoana interesatã poate face contestaţie potrivit <>Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 .
(5) Drepturile persoanelor prevãzute la alin. (1) se plãtesc titularului sau mandatarului desemnat de acesta prin procura specialã pentru încasarea drepturilor respective sau, la cererea titularului, se depun în contul personal deschis la C.E.C. sau la o alta instituţie bancarã cu care Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a încheiat în acest sens convenţie.
ART. 12
Prevederile prezentului decret-lege nu se aplica persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra umanitãţii sau celor în cazul cãrora s-a dovedit ca au desfãşurat o activitate fascista în cadrul unei organizaţii sau miscari de acest fel.
ART. 13
(1) Direcţiile generale de munca şi protecţie socialã, atunci când sunt sesizate sau din proprie initiativa, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentului decret-lege pana la data publicãrii <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 41/1997 *) în Monitorul Oficial al României.
(2) În cazul în care se constata încãlcãri ale prevederilor legale, se va emite decizie de revizuire.
(3) Impotriva deciziei de revizuire emise în condiţiile alin. (1) şi (2) persoana interesatã poate introduce contestaţie, în condiţiile <>Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 .
ART. 14
Drepturile prevãzute în prezentul decret-lege se acorda de la data de 1 a lunii urmãtoare depunerii cererii.
ART. 15
Ministerul Finanţelor va introduce în structura bugetului de stat pe anul 1997 modificãrile ce decurg din aplicarea <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 41/1997 .

------------
*) <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/1997 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997.

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016