Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET AL CONSILIULUI DE STAT nr. 164 din 4 mai 1979  privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET AL CONSILIULUI DE STAT nr. 164 din 4 mai 1979 privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale

EMITENT: Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania
PUBLICAT: Buletinul Oficial nr. 45 din 8 mai 1979
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale înfãptuieşte politica partidului şi statului în domeniul comerţului exterior şi cooperãrii economice şi tehnice internaţionale.
ART. 2
Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale conduce şi coordoneazã, potrivit legii, intreaga activitate de comerţ exterior şi cooperare economicã internationala a Republicii Socialiste România.
ART. 3
Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale rãspunde de înfãptuirea politicii vamale a Republicii Socialiste România.
ART. 4
Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale asigura aplicarea legilor, decretelor, precum şi a hotãrîrilor Consiliului de Miniştri în domeniul schimburilor comerciale şi cooperãrii economice externe.
ART. 5
În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale colaboreazã cu celelalte ministere şi organe centrale de stat, cooperatiste şi obşteşti.
ART. 6
Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale informeazã periodic conducerea partidului şi statului asupra realizãrii planului de comerţ exterior şi cooperare economicã internationala şi asupra principalelor probleme privind activitatea de comerţ exterior.
CAP. 2
Atribuţii
ART. 7
Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale are urmãtoarele atribuţii în ce priveşte dezvoltarea schimburilor şi cooperãrii economice internaţionale:
a) iniţiazã acţiuni care sa asigure lãrgirea continua a relaţiilor economice externe ale statului roman şi orientarea acestora în concordanta cu politica comercialã stabilitã de partid şi de stat;
b) iniţiazã sau sprijinã acţiunile menite sa promoveze schimburile comerciale şi cooperarea economicã, industriala şi tehnica între întreprinderi din Republica Socialistã România şi întreprinderi sau firme din strãinãtate;
c) elaboreazã, împreunã cu celelalte ministere şi organe centrale, programe anuale şi de perspectiva pentru promovarea şi dezvoltarea activitãţii de comerţ exterior şi cooperare economicã internationala;
d) negociaza şi încheie, potrivit legii, acorduri, convenţii, protocoale şi alte înţelegeri comerciale şi de cooperare economicã internationala şi ia mãsuri pentru aplicarea acestora;
e) coordoneazã şi controleazã, potrivit legii, licitaţiile pentru importul de maşini, utilaje şi alte produse, pentru construirea de obiective economice în Republica Socialistã România şi ia mãsuri pentru participarea întreprinderilor de comerţ exterior romane la licitaţii în strãinãtate;
f) rãspunde de pregãtirea şi desfãşurarea lucrãrilor comisiilor mixte de comerţ şi cooperare economicã internationala şi urmãreşte realizarea hotãrîrilor adoptate;
g) iniţiazã, împreunã cu Ministerul Afacerilor Externe acţiuni pentru obţinerea de facilitãţi şi tratament preferenţial din partea altor state;
h) participa, împreunã cu Ministerul Afacerilor Externe şi alte organe centrale, la coordonarea relaţiilor Republicii Socialiste România şi ale întreprinderilor de comerţ exterior cu diferite organisme economice internaţionale, potrivit legii.
ART. 8
Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale are urmãtoarele atribuţii în ce priveşte planul de comerţ exterior şi cooperare economicã internationala şi balanţa de plati externe ale Republicii Socialiste România:
a) rãspunde, împreunã cu celelalte ministere şi organe centrale cu sarcini de comerţ exterior, de realizarea, în condiţii corespunzãtoare, a planului de comerţ exterior şi cooperare economicã internationala;
b) organizeazã, împreunã cu celelalte ministere şi organe centrale locale cu sarcini de comerţ exterior, studierea tendinţelor imediate şi de perspectiva pe pieţele externe, în vederea fundamentarii planului de comerţ exterior şi cooperare economicã internationala şi adaptãrii producţiei la cerinţele comerţului exterior;
c) întocmeşte împreunã cu Comitetul de Stat al Planificarii, pe baza propunerilor ministerelor şi celorlalte organe centrale, proiectul planului de comerţ exterior şi cooperare economicã internationala;
d) urmãreşte şi rãspunde, împreunã cu celelalte ministere şi organe centrale cu sarcini de comerţ exterior, de realizarea ritmica şi în condiţii de eficienta a planului de comerţ exterior şi cooperare economicã internationala;
e) participa, împreunã cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor, Banca Nationala a Republicii Socialiste România şi Banca Romana de Comerţ Exterior, la elaborarea şi realizarea balanţei de plati externe;
f) rãspunde, împreunã cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor, Banca Nationala a Republicii Socialiste România şi Banca Romana de Comerţ Exterior, de aplicarea politicii de credite externe, stabilitã de partid şi de stat;
g) întocmeşte planul de încasãri şi plati comerciale, în conformitate cu planul de comerţ exterior şi de cooperare economicã internationala şi balanţa de plati externe.
ART. 9
Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale are urmãtoarele atribuţii în ce priveşte realizarea contractelor de export şi import:
a) rãspunde, împreunã cu ministerele economice, cu celelalte organe centrale şi cu întreprinderile de comerţ exterior, de asigurarea acoperirii cu contracte externe a planului de export, de încheierea de contracte de lungã durata la export şi import;
b) urmãreşte încheierea, la timp, a contractelor între întreprinderile de comerţ exterior şi unitãţile economice romane producãtoare, executante de lucrãri sau prestatoare de servicii, în vederea realizãrii produselor de export în condiţiile tehnice, de calitate, în sortimentele, precum şi la termenele stipulate în contractele externe;
c) propune spre aprobare, împreunã cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe, unitãţile industriale şi agricole care urmeazã a se specializa pentru producţia de export;
d) controleazã introducerea în fabricaţie a produselor contractate la export, precum şi realizarea acestora în condiţiile de calitate şi la termenele prevãzute în contractele încheiate cu partenerii externi, luind mãsuri pentru respectarea obligaţiilor contractuale;
e) urmãreşte specificarea din timp de cãtre ministerele economice a mãrfurilor din import, contractarea şi livrarea acestora potrivit necesitãţilor de producţie şi de realizare a investiţiilor;
f) ia mãsuri, împreunã cu Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, pentru realizarea transportului internaţional al mãrfurilor de export şi import, potrivit contractelor încheiate cu partenerii externi.
ART. 10
Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale are urmãtoarele atribuţii în ce priveşte realizarea cooperãrii economice cu alte state:
a) rãspunde, împreunã cu alte ministere şi organe centrale, de realizarea exportului de instalaţii şi obiective economice complexe, executarea de lucrãri de construcţii şi montaj în strãinãtate, acordarea de asistenta tehnica, precum şi de activitãţile de inginerie tehnologicã, consultanţa şi alte activitãţi asemãnãtoare;
b) rãspunde, potrivit legii, împreunã cu celelalte ministere şi organe centrale interesate, de organizarea şi funcţionarea societãţilor mixte în ţara şi strãinãtate;
c) coordoneazã activitatea ministerelor şi altor organe centrale în domeniul cooperãrii şi specializãrii în producţie cu alte tari;
d) elaboreazã împreunã cu celelalte ministere şi organe centrale, documentele de fundamentare a acţiunilor de cooperare economicã internationala şi le supune spre aprobare;
e) avizeazã convenţiile şi alte înţelegeri de cooperare pe care ministerele, celelalte organe centrale sau unitãţile economice le încheie cu partenerii externi;
f) controleazã realizarea obiectivelor din cadrul acţiunilor de cooperare economicã internationala, respectarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, precum şi modul de utilizare a fondurilor bãneşti în lei şi în valuta.
ART. 11
Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale are urmãtoarele atribuţii în ce priveşte creşterea eficientei activitãţii de comerţ exterior şi cooperare economicã internationala:
a) coordoneazã şi controleazã nivelul preţurilor externe la produsele destinate exportului şi la cele din import, precum şi al celor negociate în cadrul acţiunilor de cooperare economicã internationala;
b) informeazã operativ celelalte ministere şi organe centrale, precum şi unitãţile economice interesate, asupra tendinţelor imediate şi de perspectiva de pe pieţele externe;
c) elaboreazã, pe baza prospectarii sistematice a pieţelor externe, împreunã cu ministerele economice şi celelalte organe centrale, studii, analize şi face propuneri în vederea îmbunãtãţirii structurii exportului şi importului, adaptãrii producţiei la cerinţele pieţelor externe şi valorificãrii superioare a resurselor şi materiilor prime din import;
d) organizeazã, împreunã cu celelalte ministere şi organe centrale, reţeaua externa de comercializare;
e) întocmeşte studii şi calcule periodice privind eficienta activitãţii de comerţ exterior şi cooperare economicã internationala, ia mãsuri sau, dupã caz, face propuneri privind creşterea gradului de valorificare a produselor româneşti pe pieţele externe.
ART. 12
Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale are urmãtoarele atribuţii în ce priveşte coordonarea activitãţii de comerţ exterior şi cooperare economicã cu alte state:
a) coordoneazã toate operaţiunile de comerţ exterior şi cooperare economicã cu alte state, efectuate de unitãţile economice din Republica Socialistã România;
b) colaboreazã cu celelalte ministere şi organe centrale şi locale care au sarcini de comerţ exterior şi le acorda sprijinul de specialitate necesar în vederea realizãrii în bune condiţii a planului de comerţ exterior şi cooperare economicã internationala;
c) elibereazã autorizaţii de export şi import, urmãrind realizarea unor schimburi economice echilibrate şi eficiente, în concordanta cu planul de comerţ exterior şi cooperare economicã internationala, balanţa de plati externe şi înţelegerile comerciale şi de cooperare economicã încheiate cu alte state;
d) poate introduce, potrivit legii, restrictii sau interzice exportul sau importul unor mãrfuri, în scopul echilibrarii balanţei de plati externe, ocrotirii sãnãtãţii publice, apãrãrii naţionale şi securitãţii statului;
e) asigura îndrumarea şi coordonarea generalã a activitãţii de comerţ exterior şi cooperare economicã desfasurata de întreprinderile româneşti în strãinãtate;
f) organizeazã, împreunã cu Ministerul Afacerilor Externe, reprezentarea economicã permanenta în strãinãtate prin secţii economice ale misiunilor diplomatice, agenţii comerciale, birouri comerciale şi alte forme de reprezentare economicã, în funcţie de necesitãţile de comerţ exterior şi specificul tarii respective.
ART. 13
Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale are urmãtoarele atribuţii în ce priveşte problemele de personal şi învãţãmînt în domeniul comerţului exterior şi cooperãrii economice internaţionale:
a) propune, împreunã cu celelalte ministere şi organe centrale cu activitate de comerţ exterior, necesarul de personal în perspectiva;
b) elaboreazã, împreunã cu celelalte ministere şi organe centrale cu activitate de comerţ exterior, programe de perfecţionare a pregãtirii profesionale a personalului din sistemul comerţului exterior şi controleazã aplicarea acestora;
c) încadreazã personalul ministerului, al secţiilor economice şi al celorlalte unitãţi de reprezentare economicã permanenta în strãinãtate, precum şi personalul de conducere al unitãţilor din subordinea sa.
Numirea, schimbarea din funcţie, sancţionarea şi desfacerea contractului de munca al directorilor întreprinderilor specializate de comerţ exterior şi al conducãtorilor compartimentelor de export-import din unitãţile economice aflate în subordonarea altor ministere sau organe centrale se fac cu acordul ministrului comerţului exterior şi cooperãrii economice internaţionale;
d) împreunã cu celelalte ministere şi organe centrale interesate, asigura personalul necesar pentru obiectivele de cooperare economicã internationala, precum şi pentru reţeaua de comercializare externa.
ART. 14
Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale are, de asemenea, urmãtoarele atribuţii:
a) sprijinã activitatea Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România şi exercita atribuţiile prevãzute de lege cu privire la activitatea acesteia;
b) supune, spre aprobare, funcţionarea reprezentantelor firmelor comerciale şi a organizaţiilor economice strãine în Republica Socialistã România, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
c) editeazã publicaţii şi lucrãri privind comerţul exterior şi cooperarea economicã internationala;
d) colaboreazã cu Direcţia Centrala de Statistica la elaborarea sistemului informaţional în domeniul activitãţii de comerţ exterior şi cooperãrii economice internaţionale;
e) avizeazã proiectele de acte normative care conţin prevederi referitoare la activitatea de comerţ exterior şi cooperare economicã internationala;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege.
ART. 15
În vederea exercitãrii de cãtre Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale a atribuţiilor sale:
a) Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale controleazã în toate unitãţile care efectueazã activitãţi de export, import şi cooperare economicã internationala, indiferent de subordonarea lor, modul cum se respecta legile, decretele şi celelalte acte normative privind comerţul exterior şi cooperarea economicã internationala;
b) ministerele şi celelalte organe centrale de stat şi obşteşti care propun proiecte de acte normative cuprinzînd prevederi referitoare la activitatea de comerţ exterior şi cooperare economicã internationala sînt obligate sa ceara în prealabil acordul Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale;
c) toate delegatiile economice ale ministerelor, centralelor industriale, întreprinderilor producãtoare şi de comerţ exterior transmit Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale, la întoarcerea din strãinãtate, rapoarte de activitate şi informãri cu caracter economic şi comercial;
d) misiunile diplomatice ale Republicii Socialiste România din strãinãtate transmit, periodic, Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale, prin Ministerul Afacerilor Externe, rapoarte şi studii despre diferite aspecte ale economiei tarii de resedinta.
CAP. 3
Organizare şi funcţionare
ART. 16
Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale este condus de consiliul de conducere, care hotãrãşte în problemele generale ale activitãţii ministerului. Conducerea colectivã a activitãţii operative a ministerului şi aducerea la îndeplinire a hotãrîrilor consiliului de conducere se realizeazã prin biroul executiv al acestuia.
Consiliul de conducere al ministerului şi biroul sau executiv, organe cu caracter deliberativ, se organizeazã şi funcţioneazã potrivit Decretului nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective.
ART. 17
În executarea dispoziţiilor legale care reglementeazã activitatea de comerţ exterior şi cooperare economicã internationala şi în exercitarea atribuţiilor prevãzute în prezentul decret, ministrul comerţului exterior şi cooperãrii economice internaţionale emite, potrivit legii, ordine, instrucţiuni şi alte acte obligatorii pentru toate ministerele, organele centrale, centralele industriale şi întreprinderile care au sarcini de comerţ exterior şi cooperare economicã internationala.
ART. 18
Ministrul informeazã consiliul de conducere al ministerului asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe.
ART. 19
Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale are în conducerea sa un ministru, doi miniştri secretari de stat, din care unul este şef al Departamentului Cooperãrii Economice Internaţionale, doi prim-adjuncţi ai ministrului şi patru adjuncţi ai ministrului.
Miniştrii secretari de stat, primii adjuncţi ai ministrului şi adjunctii ministrului se numesc prin decret prezidential, iar atribuţiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului.
ART. 20
Ministrul reprezintã ministerul în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.
ART. 21
Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia tari socialiste;
b) Direcţia Europa occidentala;
c) Direcţia Africa şi Orientul Mijlociu;
d) Direcţia Asia şi Oceania;
e) Direcţia America;
f) Departamentul Cooperãrii Economice Internaţionale:
- Direcţia export instalaţii complexe şi asistenta tehnica;
- Direcţia cooperare şi societãţi mixte;
g) Direcţia generalã a planului de comerţ exterior:
- Direcţia plan şi dezvoltarea schimburilor economice;
- Direcţia export-import I;
- Direcţia export-import II;
h) Direcţia acorduri şi juridicã;
i) Direcţia valutarã şi preţuri;
j) Direcţia organizare şi control;
k) Direcţia personal şi învãţãmînt;
l) Direcţia economicã;
m) Serviciul secretariat-administrativ.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul ministerului sînt cele prevãzute în anexa nr. 1* şi anexa nr. 2*, care fac parte integrantã din prezentul decret.
*Anexele au fost comunicate instituţiilor interesate.
ART. 22
Departamentul Cooperãrii Economice Internaţionale are, în cadrul Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale, urmãtoarele atribuţii principale:
a) rãspunde de realizarea tuturor acţiunilor de cooperare în producţie organizate în ţara şi în strãinãtate sub forma societãţilor mixte sau a altor forme de cooperare în producţie;
b) rãspunde de contractarea şi îndeplinirea planului de export de instalaţii şi obiective economice complexe realizate prin cooperare şi de executarea de lucrãri de construcţii şi montaj în strãinãtate;
c) rãspunde de organizarea şi activitatea societãţilor mixte comerciale şi în alte domenii atît în ţara, cît şi de peste hotare;
d) rãspunde de contractarea în exterior şi realizarea activitãţilor de inginerie tehnologicã, consultanţa şi altor activitãţi asemãnãtoare, precum şi de acordarea de asistenta tehnica în strãinãtate;
e) rãspunde de elaborarea studiilor de fezabilitate şi a altor documente de fundamentare a acţiunilor de cooperare economicã internationala în ţara şi în strãinãtate;
f) rãspunde de livrarea maşinilor, utilajelor, materialelor, precum şi de asigurarea tuturor condiţiilor pentru realizarea obiectivelor de cooperare cu alte tari;
g) rãspunde şi urmãreşte participarea întreprinderilor româneşti, la licitaţiile internaţionale pentru construirea de obiective economice, executarea de construcţii industriale şi civile şi a altor lucrãri;
h) este titularul planului de cooperare economicã internationala.
În îndeplinirea atribuţiilor sale, Departamentul Cooperãrii Economice Internaţionale colaboreazã cu celelalte direcţii din Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale şi asigura coordonarea compartimentelor care se ocupa cu cooperarea economicã internationala din celelalte ministere şi organe centrale, din centralele industriale şi întreprinderile producãtoare, precum şi din întreprinderile de comerţ exterior.
ART. 23
Departamentul Cooperãrii Economice Internaţionale este condus de consiliul departamentului şi biroul executiv al acestuia, organe cu caracter deliberativ, care se organizeazã şi funcţioneazã potrivit Decretului 76/1973 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective.
Din consiliul departamentului şi biroul executiv al acestuia fac parte şi un vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificarii, cîte un adjunct al ministrului afacerilor externe, ministrului finanţelor, ministrului aprovizionarii tehnico-materiale şi controlului gospodãririi fondurilor fixe, ministrului muncii, cîte un vicepreşedinte al Bãncii Romane de Comerţ Exterior, al Bãncii de Investiţii şi al Bãncii pentru Agricultura şi Industrie Alimentara.
ART. 24
Sarcinile Consiliului Departamentului Cooperãrii Economice Internaţionale se stabilesc de Consiliul de conducere al Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale.
Biroul executiv al Consiliului Departamentului Cooperãrii Economice Internaţionale analizeazã acţiunile de cooperare economicã internationala şi elaboreazã avizul unic privind eficienta economicã şi oportunitatea realizãrii acestora.
ART. 25
Consiliul de conducere al Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale şi biroul sau executiv au obligaţia sa analizeze periodic activitatea de cooperare economicã internationala şi sa adopte mãsuri corespunzãtoare.
Propunerile de acţiuni de cooperare economicã internationala, care urmeazã sa se prezinte, spre aprobare, conducerii superioare de partid şi de stat, vor fi examinate şi însuşite, în prealabil, de Consiliul de conducere al Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale sau, dupã caz, de biroul sau executiv.
ART. 26
Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale are în subordinea sa Direcţia Generalã a Vamilor, Institutul de Economie Mondialã, întreprinderi de comerţ exterior, precum şi alte unitãţi constituite potrivit legii.
De asemenea, Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale are în subordine secţiile economice, agenţiile comerciale, birourile comerciale şi alte forme de reprezentare economicã permanenta în strãinãtate.
CAP. 4
Dispoziţii finale
ART. 27
Decretul nr. 622/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale, devenit Legea nr. 41/1969, cu modificãrile ulterioare, se abroga.
-----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016