Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET AL CONSILIULUI DE STAT nr. 148 din 7 aprilie 1979  cu privire la calcularea, eliberarea si controlul utilizarii fondului de retribuire a muncii in agricultura de stat, constructii-montaj si transporturi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET AL CONSILIULUI DE STAT nr. 148 din 7 aprilie 1979 cu privire la calcularea, eliberarea si controlul utilizarii fondului de retribuire a muncii in agricultura de stat, constructii-montaj si transporturi

EMITENT: Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania
PUBLICAT: Buletinul Oficial nr. 40 din 13 aprilie 1979
În cadrul mãsurilor de perfecţionare a conducerii şi planificarii economiei, se introduce ca indicator de baza valoarea producţiei nete în agricultura de stat, construcţii-montaj şi transporturi, care constituie valoarea nou creata în activitatea productiva.
Aceasta impune întãrirea rãspunderii întreprinderilor, trusturilor, centralelor, ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale pentru îndeplinirea planului valorii producţiei nete, care reprezintã aportul adus de unitãţile economice la crearea venitului naţional, la dezvoltarea şi la întãrirea economiei naţionale.
În mod corespunzãtor, în funcţie de specificul întreprinderilor care fac parte din aceste ramuri de activitate, fondul de retribuire pentru întregul personal muncitor se va calcula şi elibera de cãtre bãnci în raport cu îndeplinirea planului valorii producţiei nete.
În vederea stabilirii atribuţiilor şi raspunderilor ce revin ministerelor, celorlalte organe centrale şi locale, centralelor, trusturilor, întreprinderilor, precum şi bãncilor, în acest domeniu de activitate,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Organele de conducere colectivã ale întreprinderilor, trusturilor, centralelor, ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale care desfãşoarã activitãţi în agricultura de stat, construcţii-montaj sau transporturi sînt obligate sa ia mãsuri tehnico-organizatorice corespunzãtoare pentru îndeplinirea planului valorii producţiei nete, realizarea ritmica a planului producţiei fizice stabilitã pe baza contractelor economice încheiate, pentru reducerea cheltuielilor materiale, creşterea productivitatii muncii şi pentru utilizarea raţionalã a forţei de munca şi a fondului de retribuire planificat.
ART. 2
Bãncile au obligaţia sa analizeze şi sa acţioneze pentru aplicarea de cãtre întreprinderi a mãsurilor necesare realizãrii indicatorului valoarea producţiei nete, în stricta concordanta cu prevederile planului şi a contractelor economice încheiate.
ART. 3
(1) Calcularea şi eliberarea de cãtre bãnci a fondului de retribuire pentru întregul personal muncitor din întreprinderi aparţinînd ramurilor agricultura de stat, construcţii-montaj şi transporturi se fac în raport cu îndeplinirea planului valorii producţiei nete şi cu respectarea condiţiilor stabilite de lege cu privire la acordarea drepturilor de retribuire.
(2) Drepturile individuale ale personalului muncitor se calculeza şi se plãtesc de cãtre întreprinderi în conformitate cu prevederile Legii retribuirii dupã cantitatea şi calitatea muncii.
ART. 4
Valoarea producţiei nete reprezintã valoarea nou creata în activitatea productiva. Valoarea producţiei nete cuprinde ca elemente principale:
a) în agricultura de stat: retribuţiile personalului muncitor şi alte drepturi ale acestuia; contribuţia pentru fondul de cercetare ştiinţificã, dezvoltare tehnologicã şi introducere a progresului tehnic; impozitul pe fondul de retribuire; contribuţia pentru asigurãri sociale; alte elemente de munca vie; beneficiul;
b) în construcţii-montaj în antrepriza: retribuţiile personalului muncitor şi alte drepturi ale acestuia; contribuţia pentru fondul de cercetare ştiinţificã, dezvoltare tehnologicã şi introducere a progresului tehnic; impozitul pe fondul de retribuire; contribuţia pentru asigurãri sociale; alte elemente de munca vie; beneficiul;
c) în transporturi: retribuţiile personalului muncitor şi alte drepturi ale acestuia; impozitul pe fondul de retribuire; contribuţia pentru asigurãri sociale; alte elemente de munca vie; beneficiul.
CAP. 2
Calcularea şi eliberarea fondului de retribuire
Secţiunea 1
Calcularea şi eliberarea fondului de retribuire în agricultura de stat
ART. 5
Calculul valorii producţiei nete se face prin scãderea cheltuielilor materiale aferente din valoarea producţiei globale la unitãţile agricole de stat.
ART. 6
(1) La unitãţile agricole de stat fondul de retribuire pentru întregul personal muncitor se elibereazã de bãnci, în cursul anului, pe baza fondului de retribuire planificat lunar, cumulat de la începutul anului.
(2) Fondul de retribuire pentru ultima luna a anului şi pentru celelalte drepturi ce se plãtesc la sfîrşitul anului, inclusiv pentru restituirea în condiţiile prevãzute de lege a reţinerilor lunare din retribuţiile individuale ale personalului muncitor, se elibereazã de bãnci pe baza fondului de retribuire planificat anual, calculat în raport cu îndeplinirea planului valorii producţiei nete pe întregul an.
ART. 7
La unitãţile agricole de stat, în cazul cînd fondul de retribuire rezultat din însumarea drepturilor legale individuale de retribuire, inclusiv retinerile legale din retribuţiile individuale, depãşeşte fondul de retribuire planificat sau calculat potrivit art. 6, diferenţele rezultate se elibereazã cu aprobarea organului ierarhic superior în urmãtoarele cazuri:
a) în cursul anului, în limita fondului de retribuire planificat anual, sumele necesare pentru executarea în devans a unor lucrãri prevãzute în plan a se executa în perioada urmãtoare, pentru plata sporurilor de acord global corespunzãtoare depãşirii productiilor planificate în sectoarele unde, potrivit reglementãrilor în vigoare, plata sporurilor de acord global se face lunar, trimestrial sau la sfîrşitul ciclurilor de producţie, precum şi fondul de retribuire consumat în plus fata de plan prin reinsamintarea suprafeţelor calamitate, stabilite potrivit legii;
b) la sfîrşitul anului, fondul de retribuire corespunzãtor valorii producţiei nete nerealizate datoritã calamitãţilor naturale, stabilite potrivit legii.
ART. 8
La activitãţile agricole care se desfãşoarã în cadrul altor unitãţi decît cele agricole de stat şi pentru care nu se stabilesc sarcini de plan la indicatorul valoarea producţiei nete, fondul de retribuire pentru întregul personal muncitor se elibereazã de bãnci în limita fondului de retribuire planificat lunar, cumulat de la începutul anului.
ART. 9
Valoarea producţiei nete realizatã anual pe baza cãreia se plãtesc drepturile de retribuire pe ultima luna a anului la unitãţile agricole de stat se calculeazã potrivit datelor din evidentele contabile şi operative existente. În cazul în care, pe baza datelor contabile definitive, vor rezulta diferenţe, acestea se vor regulariza în mod obligatoriu la plata drepturilor de retribuire pentru prima luna a anului urmãtor.
Secţiunea 2
Calcularea şi eliberarea fondului de retribuire la unitãţile de construcţii-montaj şi la obiectivele noi în construcţii
ART. 10
Calculul valorii producţiei nete la unitãţile de construcţii se face prin scãderea cheltuielilor materiale aferente din valoarea producţiei globale, respectiv din valoarea prestaţiilor aferente.
ART. 11
(1) La unitãţile de construcţii-montaj care executa lucrãri în antrepriza, inclusiv cele care executa lucrãri de construcţii-montaj în sectoarele petrol, mine, lucrãri de prestãri în construcţii pentru sectorul socialist, precum şi la întreprinderile şi staţiile de utilaje grele şi de transport pentru construcţii, fondul de retribuire pentru întregul personal muncitor se elibereazã de bãnci pe baza fondului de retribuire planificat trimestrial, cumulat de la începutul anului, calculat în raport cu îndeplinirea planului valorii producţiei nete pe aceeaşi perioada.
(2) În primele doua luni ale fiecãrui trimestru fondul de retribuire se elibereazã de bãnci, pe baza fondului de retribuire planificat lunar cumulat de la începutul trimestrului, calculat în raport cu îndeplinirea planului producţiei de construcţii-montaj, respectiv a planului de prestaţii. În cazul neincadrarii în fondul de retribuire astfel calculat, sumele necesare se elibereazã de bãnci pe baza aprobãrii viceprim-ministrului care coordoneazã activitatea ministerului, organului central sau local respectiv.
(3) La calcularea fondului de retribuire ce se elibereazã de bãnci nu se va lua în considerare:
a) valoarea lucrãrilor executate la obiective de investiţii neprevãzute în plan sau neadmise la finanţare sau creditare potrivit legii;
b) valoarea lucrãrilor executate peste valorile de construcţii-montaj prevãzute în documentaţiile tehnico-economice aprobate sau peste prevederile anuale de plan, în cazul în care nu s-au obţinut aprobãrile legale, precum şi a lucrãrilor executate necorespunzãtor calitativ, respinse de beneficiar pe baza proceselor-verbale ale lucrãrilor executate sau de comisiile de recepţie pe baza procesului-verbal de recepţie ori constatate de organele de control, pînã la remedierea lor.
ART. 12
(1) La unitãţile care executa în regie lucrãri de construcţii-montaj, fondul de retribuire pentru întregul personal muncitor se elibereazã de bãnci în baza fondului de retribuire planificat lunar, cumulat de la începutul anului, calculat în raport cu îndeplinirea planului producţiei de construcţii-montaj.
(2) La calcularea fondului de retribuire ce se elibereazã de bãnci nu se va lua în considerare valoarea lucrãrilor prevãzute la art. 11 (3).
ART. 13
(1) Pentru activitatea industriala din cadrul unitãţilor de construcţii-montaj, fondul de retribuire pentru întregul personal muncitor se elibereazã de bãnci pe baza fondului de retribuire planificat trimestrial, cumulat de la începutul anului, calculat în raport cu îndeplinirea planului valorii producţiei nete pe aceeaşi perioada.
(2) În primele doua luni ale fiecãrui trimestru, fondul de retribuire se elibereazã de bãnci potrivit prevederilor de la art. 11 (2).
(3) La calcularea fondului de retribuire ce se elibereazã de bãnci nu se va lua în considerare valoarea produselor care au fost fabricate fãrã a avea asigurata desfacerea prin contracte sau comenzi, sau pe stoc, cu nerespectarea prevederilor legii, precum şi a celor respinse ca necorespunzãtoare calitativ, pînã la remedierea defectelor de fabricaţie ale acestora şi asigurarea desfacerii lor.
ART. 14
(1) Fondurile de retribuire pentru personalul muncitor al întreprinderilor noi în construcţie, pentru personalul de supraveghere a execuţiei lucrãrilor de investiţii şi pentru personalul în curs de pregãtire, destinat exploatãrii noilor capacitãţi de producţie, se elibereazã de bãncile finanţatoare în limita indicatorilor din planurile de munca şi retribuire, fãrã a se depãşi numãrul de personal aprobat prin graficul de asigurare a forţei de munca, precum şi cheltuielile prevãzute pentru fiecare din aceste categorii de personal, în documentaţia tehnico-economicã legal aprobatã.
(2) La eliberarea fondului de retribuire pentru personalul prevãzut la alin. 1, bãncile vor urmãri şi ca:
a) personalul muncitor al întreprinderilor noi în construcţie sa se încadreze în numãrul aprobat prin actul normativ de înfiinţare a întreprinderii;
b) personalul de supraveghere a execuţiei lucrãrilor sa se încadreze în normativele în vigoare privind activitatea de dirigentie de şantier;
c) personalul destinat exploatãrii noilor capacitãţi de producţie sa fie stabilit cu respectarea duratelor de pregãtire aprobate potrivit legii.
(3) Eliberarea fondurilor pentru plata retributiilor personalului muncitor utilizat la efectuarea probelor tehnologice în vederea punerii în funcţiune a noilor capacitãţi de producţie se face în limita indicatorilor din planul de munca şi retribuire, stabiliţi pentru aceasta activitate, precum şi a sumelor prevãzute la capitolul de cheltuieli pentru efectuarea probelor tehnologice, din documentaţiile tehnico-economice aprobate pentru obiectivele de investiţii respective.
(4) Atunci cînd, în cazuri temeinic justificate, se solicita fond de retribuire peste cel prevãzut în documentaţia tehnico-economicã, la fiecare din categoriile de personal menţionate la alin. 1-3, bãncile pot elibera sumele respective din economii efectiv realizate la alte capitole de cheltuieli din devizul general, pe baza aprobãrii Biroului Executiv al Consiliului de Miniştri.
(5) Ministerele, centralele şi întreprinderile vor defalca indicatorii anuali din planul de munca şi retribuire a muncii pe trimestre şi luni pentru personalul prevãzut în prezentul articol, în funcţie de stadiul de execuţie şi de dare în exploatare a capacitãţilor de producţie pentru care se face încadrarea acestui personal. Planurile de munca şi retribuire a muncii se avizeazã în prealabil de bãncile finanţatoare.
Secţiunea 3
Calcularea şi eliberarea fondului de retribuire în transporturi
ART. 15
Calculul valorii producţiei nete la unitãţile de transporturi se face prin scãderea cheltuielilor materiale aferente din volumul veniturilor brute din activitatea de transport.
ART. 16
(1) La unitãţile de transporturi feroviare, navale şi de exploatare portuara, precum şi la unitãţile de transporturi aeriene, fondul de retribuire pentru întregul personal muncitor se elibereazã de bãnci pe baza fondului de retribuire planificat lunar, cumulat de la începutul anului, calculat în raport cu îndeplinirea planului valorii producţiei nete, pe aceeaşi perioada. Calculul fondului de retribuire corespunzãtor depasirilor sau nerealizarilor se face prin aplicarea coeficientului de 0,3 pentru fiecare procent de depasire sau nerealizare a planului valorii producţiei nete.
(2) La unitãţile de transporturi auto, la secţiile de expediţie, camionaj şi mecanizare din transporturi, fondul de retribuire pentru întregul personal muncitor se elibereazã de bãnci pe baza fondului de retribuire planificat lunar, cumulat de la începutul anului, calculat în raport cu îndeplinirea planului valorii producţiei nete, pe aceeaşi perioada.
ART. 17
La unitãţile de mecanizare şi transporturi forestiere, precum şi la Întreprinderea de transporturi turistice auto, fondul de retribuire pentru întregul personal muncitor se elibereazã de bãnci pe baza fondului de retribuire planificat lunar, cumulat de la începutul anului, calculat în raport cu îndeplinirea planului valorii de prestaţii şi, respectiv, de venituri, pe aceeaşi perioada.
ART. 18
La Administraţia fluviala a Dunãrii de Jos, la secţia de cai navigabile Constanta, la Întreprinderea de transport ţiţei prin conducte, la activitatea de tranzitare a gazelor naturale, la întreprinderile de transporturi auto aparţinînd altor ministere sau organe centrale decît Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, precum şi la unitãţile de transport urban, fondul de retribuire pentru întregul personal muncitor se elibereazã de bãnci în limita fondului de retribuire planificat lunar.
Secţiunea 4
Dispoziţii comune secţiunilor 1-3
ART. 19
Întreprinderile, trusturile, centralele, ministerele şi celelalte organe centrale şi locale vor lua mãsuri pentru perfecţionarea organizãrii evidentei costurilor de producţie, astfel încît sa se asigure obţinerea în timp util a datelor necesare determinãrii valorii producţiei nete. În funcţie de situaţia concretã din fiecare unitate de construcţii-montaj şi transporturi, determinarea valorii producţiei nete pentru ultima luna, respectiv trimestru, a perioadei cumulate, se face pe baza cheltuielilor materiale planificate corespunzãtor producţiei realizate, cu regularizare obligatorie în luna urmãtoare.
ART. 20
La activitãţile industriale din cadrul unitãţilor socialiste aparţinînd altor ramuri decît cele ale industriei, pentru care se calculeazã anual valoarea producţiei nete, fondul de retribuire pentru întregul personal muncitor se elibereazã de bãnci în cursul anului pe baza fondului de retribuire planificat lunar, cumulat de la începutul anului, calculat în raport cu îndeplinirea planului valorii producţiei globale, iar la sfîrşitul anului, calculat în raport cu îndeplinirea planului valorii producţiei nete anuale, care se determina pe baza cheltuielilor materiale planificate corespunzãtor producţiei realizate, cu regularizare obligatorie la plata drepturilor de retribuire pentru prima luna a anului urmãtor.
ART. 21
La întreprinderile prevãzute cu subvenţii, eliberarea fondului de retribuire pentru întregul personal muncitor se face în condiţiile prevãzute pentru ramura din care acestea fac parte, pe baza fondului planificat, calculat în raport cu îndeplinirea planului valorii producţiei nete, corectat cu subvenţia cuvenitã.
ART. 22
(1) Fondul de retribuire rezultat din însumarea drepturilor legale individuale de retribuire calculat în conformitate cu prevederile Legii retribuirii dupã cantitatea şi calitatea muncii, inclusiv retinerile legale din retribuţiile individuale lunare efectuate la unitãţile agricole de stat, care depãşeşte fondul calculat potrivit prevederilor prezentului decret, reprezintã depasire necorespunzãtoare şi nu se elibereazã de bãnci. În asemenea cazuri, organele de conducere colectivã ale întreprinderilor, precum şi bãncile, vor analiza cauzele care au condus la aceasta situaţie şi vor stabili mãsuri pentru recuperarea raminerilor în urma şi pentru realizarea integrala a planului valorii producţiei nete, respectiv a sarcinilor stabilite.
(2) Trusturile şi întreprinderile vor informa, în legatura cu depasirile necorespunzãtoare înregistrate, organele ierarhic superioare, care, în cazurile cînd considera fundamentate mãsurile stabilite, pot sa aprobe eliberarea de cãtre bãnci a sumelor reprezentind depasiri necorespunzãtoare, astfel:
a) biroul executiv al centralei, respectiv trusturile întreprinderilor agricole de stat, în limita a 1% din fondul total de retribuire planificat trimestrial unitãţii respective şi cel mult de doua ori pe an pentru aceeaşi unitate;
b) biroul executiv al organelor centrale sau comitetele executive ale consiliilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti, dupã caz, în limita a 2% din fondul total de retribuire planificat trimestrial unitãţii respective şi cel mult de doua ori pe an pentru aceeaşi unitate.
(3) Pentru cazurile care depãşesc limitele prevãzute la lit. b), la propunerea ministrilor, conducãtorilor celorlalte organe centrale şi preşedinţilor comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti, aprobarea sumelor reprezentind depasiri necorespunzãtoare se da de cãtre Biroul Executiv al Consiliului de Miniştri.
(4) Organele de conducere colectivã ale unitãţilor cu personalitate juridicã pot aproba depasiri necorespunzãtoare ale fondului de retribuire pentru unitãţile componente fãrã personalitate juridicã cãrora li s-au repartizat indicatori de plan de munca şi retribuire, cu condiţia sa se încadreze în fondul de retribuire calculat cu respectarea prevederilor prezentului decret pe total întreprindere.
(5) În prima luna a anului urmãtor, cînd se face determinarea valorii producţiei nete pe baza datelor contabile definitive, în cazul în care se înregistreazã o depasire necorespunzãtoare a fondului de retribuire, aceasta se aproba în condiţiile prevãzute la alin. 2 şi 3.
ART. 23
Depasirile necorespunzãtoare ale fondului de retribuire nerecuperate pînã la sfîrşitul anului de cãtre întreprinderile la care s-au produs vor fi acoperite de cãtre organele ierarhic superioare, inclusiv ministerele, celelalte organe centrale sau locale, din fondul de retribuire total planificat acestora.
ART. 24
(1) Întreprinderile din ramurile construcţii-montaj şi transporturi sînt obligate sa îndeplineascã planul valorii producţiei nete în cadrul numãrului de muncitori prevãzut în plan.
(2) În cazul în care capacitatile de producţie existente permit realizarea, în condiţiile legii, a unei producţii de construcţii-montaj în devans, a unui volum suplimentar de transporturi sau a unei producţii industriale suplimentare pentru unitãţile de construcţii-montaj, cu desfacere asigurata la intern sau la export, întreprinderile pot utiliza muncitori peste numãrul prevãzut în plan, cu condiţia realizãrii, cumulat de la începutul anului, a productivitatii muncii cel puţin la nivelul stabilit prin plan pe baza valorii producţiei nete.
(3) Fondul de retribuire aferent numãrului de muncitori existent peste plan ca urmare a neîndeplinirii productivitatii muncii planificate, în condiţiile realizãrii sau depãşirii valorii producţiei nete, constituie depasire necorespunzãtoare şi se soluţioneazã potrivit prevederilor art. 22 din prezentul decret.
ART. 25
La eliberarea fondului de retribuire pentru personalul tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ, bãncile vor controla şi respectarea numãrului stabilit prin plan pentru aceasta categorie de personal, pe baza ponderii aprobate, în totalul personalului muncitor, a statelor de funcţii aprobate, precum şi a îndeplinirii indicatorilor de plan pentru personalul la care, potrivit legii, retributia se acorda în raport cu îndeplinirea acestor indicatori.
ART. 26
Pentru personalul din aparatul propriu al centralelor şi trusturilor din agricultura de stat, construcţii-montaj şi transporturi, fondul de retribuire se elibereazã în limita celui planificat lunar, cu respectarea condiţiilor prevãzute la art. 25 din prezentul decret.
ART. 27
Sumele neconsumate din fondul de retribuire aferent personalului tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ, la întreprinderile, centrale şi trusturile la care fondul de retribuire se calculeza potrivit prevederilor prezentului decret, rãmîn la dispoziţia acestora.
CAP. 3
Controlul utilizãrii fondului de retribuire
ART. 28
(1) Întreprinderile sînt obligate sa depunã la banca documentaţia referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevãzute în prezentul decret pentru eliberarea fondului de retribuire solicitat.
(2) Pentru unele drepturi de retribuire cum sînt: adaosuri, sporuri la retribuţiile tarifare, ore suplimentare, premii şi alte asemenea, documentaţia trebuie sa cuprindã date cu privire la modul de îndeplinire, dupã caz, a indicatorilor şi condiţiilor stabilite de reglementãrile în vigoare.
ART. 29
(1) La eliberarea fondului de retribuire, bãncile vor controla respectarea dispoziţiilor din prezentul decret, respingind de la plata sumele necuvenite.
(2) De asemenea, bãncile au obligaţia sa efectueze ulterior, în condiţiile prevãzute de lege şi la termenele stabilite în normele proprii de lucru, controlul asupra utilizãrii fondului de retribuire, verificind datele prezentate bãncii cu privire la modul de realizare a indicatorului valoarea producţiei nete şi a indicatorilor care conditioneaza acordarea integrala a retributiilor.
ART. 30
(1) Directorii întreprinderilor şi trusturilor, şefii compartimentelor de munca şi retribuire a muncii, cadrele tehnice şi economice din compartimentele unde se întocmesc documente pentru plata retributiei, rãspund de realitatea şi legalitatea calculãrii drepturilor de retribuire şi de corecta raportare a îndeplinirii sarcinilor şi indicatorilor care conditioneaza plata integrala a retributiei.
(2) Organele cu sarcini de control financiar preventiv au obligaţia sa controleze, potrivit normelor în vigoare, legalitatea plãţii retributiilor şi modul de calculare a fondului de retribuire planificat în raport cu îndeplinirea planului valorii producţiei nete şi a celorlalţi indicatori în raport de care se calculeazã fondul de retribuire.
ART. 31
Organele de control financiar intern din ministere, celelalte organe centrale, consilii populare judeţene şi al municipiului Bucureşti şi din centrale şi trusturi vor verifica, în cadrul efectuãrii controlului de fond, modul de utilizare a fondului de retribuire, legalitatea plãţilor, corecta raportare a îndeplinirii planului valorii producţiei nete şi a celorlalţi indicatori în raport de care se calculeazã fondul de retribuire, precum şi a sarcinilor şi indicatorilor care conditioneaza acordarea integrala a retributiei.
ART. 32
În baza controalelor pe care le fac potrivit dispoziţiilor legale, organele Direcţiei Centrale de Statistica au obligaţia sa comunice unitãţilor bancare diferenţele constatate cu privire la datele raportate la indicatorul valoarea producţiei nete, precum şi la indicatorii care conditioneaza acordarea integrala a retributiei.
CAP. 4
Dispoziţii tranzitorii şi finale
ART. 33
Calcularea valorii producţiei nete se face pe baza normelor metodologice emise de Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor şi Direcţia Centrala de Statistica.
ART. 34
Uniunea Centrala a Cooperativelor Meşteşugãreşti şi Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum vor stabili modul de eliberare a fondului de retribuire a muncii şi de control al utilizãrii acestuia în unitãţile subordonate care fac parte din ramurile prevãzute în prezentul decret, în concordanta cu prevederile acestuia, cu acordul Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Finanţelor şi Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România.
ART. 35
(1) Încãlcarea prevederilor prezentului decret atrage rãspunderea disciplinarã, administrativã, materialã, civilã sau penalã, dupã caz, pentru pagubele produse prin nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la calcularea, eliberarea şi plata sumelor privind retribuţii, adaosuri, sporuri şi premii, sau pentru prezentarea de date inexacte care au condus la eliberarea unor fonduri de retribuire necuvenite.
(2) Bãncile şi celelalte organe de control vor lua mãsuri pentru recuperarea, în condiţiile legii a sumelor constatate ca s-au plãtit cu nerespectarea dispoziţiilor legale.
ART. 36
Banca pentru Agricultura şi Industrie Alimentara împreunã cu Departamentul agriculturii de stat vor experimenta în anul 1979, la un numãr de 6 întreprinderi agricole de stat, eliberarea drepturilor de retribuire pentru activitatea din zootehnie, inclusiv de industrializare a produselor, în limita fondului de retribuire planificat trimestrial, cumulat de la începutul anului, calculat în raport cu îndeplinirea planului valorii producţiei nete pe aceeaşi perioada.
Eventualele depasiri necorespunzãtoare ale fondului de retribuire înregistrate la aceste unitãţi se vor elibera în condiţiile prevãzute la art. 22 din prezentul decret.
Calcularea şi raportarea trimestriala a valorii producţiei nete se vor face pe baza normelor elaborate în acest scop de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu acordul Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Finanţelor, Direcţiei Centrale de Statistica şi Bãncii pentru Agricultura şi Industrie Alimentara.
Pînã la 1 decembrie 1979, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu acordul Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Finanţelor, Direcţiei Centrale de Statistica şi Bãncii pentru Agricultura şi Industrie Alimentara, va informa Consiliul de Miniştri despre rezultatele experimentarii, cu propunerile corespunzãtoare.
ART. 37
Prevederile prezentului decret intra în vigoare la data de 1 aprilie 1979. Pe aceeaşi data se abroga actele normative prevãzute în anexa şi orice alte dispoziţii contrare.
ANEXA 1
Acte normative care se abroga la intrarea în vigoare a prezentului decret
- Cap. I-II din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 3031/1952 privind controlul utilizãrii fondului de salarii, publicatã în Colecţia de hotãrîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 2 din 15 ianuarie 1953, astfel cum a fost completatã şi modificatã prin Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 974/1955 privind unele completãri la cap. II din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 3031/1952 , publicatã în Colecţia de hotãrîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 31 din 18 iunie 1955.
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 421 din 26 martie 1958 privind plata salariilor personalului din întreprinderile de industrializare a carnii, aparţinînd Ministerului Industriei Bunurilor de Consum.
- Dispoziţia Consiliului de Miniştri nr. 97 din 15 iulie 1959 privind controlul utilizãrii fondului de salarii la unitãţile de transporturi navale şi de exploatare portuara.
- <>Art. 3 din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1642 din 17 noiembrie 1959 privind modificarea planului pe anul 1959 la Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor.
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1008 din 15 iulie 1960 privind controlul utilizãrii fondului de salarii la muncitori pentru capitolul "producţia industriala" la întreprinderile forestiere din cadrul Ministerului Economiei Forestiere.
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 241/1961 privind modul de eliberare de cãtre bãnci a numerarului necesar pentru plata depasirilor necorespunzãtoare la fondul de salarii, publicatã în Colecţia de hotãrîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 13 bis din 29 aprilie 1961.
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 457/1961 privind eliberarea fondului de salarii pentru lucrãrile de construcţii-montaj, publicatã în Colecţia de hotãrîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 19 din 3 august 1961.
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 381 din 15 martie 1966 privind reglementarea eliberãrii fondului de salarii pentru unele categorii de angajaţi aparţinînd unitãţilor din transportul feroviar, transportul auto şi Întreprinderii de transporturi aeriene "TAROM".
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1741/1966 privind eliberarea fondului de salarii pentru muncitori şi personalul navigant din Administraţia fluviala a Dunãrii de Jos şi secţiile de cai navigabile subordonate Ministerului Transporturilor Auto, Navale şi Aeriene.
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 3237 din 30 decembrie 1967 privind salarizarea şi premierea muncitorilor şi personalului tehnico-administrativ din întreprinderile agricole de stat şi trusturile regionale de întreprinderi agricole de stat, precum şi alte mãsuri pentru cointeresarea materialã a acestora.
- <>Art. 1 pct. 17 din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 585/1969 privind exercitarea unor atribuţii largite de cãtre ministere şi întreprinderi în perioada de experimentare a mãsurilor de perfecţionare a conducerii şi planificarii economiei naţionale, publicatã în Buletinul Oficial nr. 43 din 27 martie 1969.
- <>Art. 69 alin. 2 din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 859/1970 privind planificarea, repartizarea şi vãrsarea beneficiilor, finanţarea mijloacelor circulante, finanţarea şi creditarea investiţiilor, publicatã în Buletinul nr. 71 din 27 iunie 1970.
----------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016