Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 971 din 29 iulie 2019  privind sancţionarea Societăţii POŞTA ROMÂNĂ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.  cu interzicerea temporară a exercitării activităţii    Twitter Facebook
Cautare document

 DECIZIE nr. 971 din 29 iulie 2019 privind sancţionarea Societăţii POŞTA ROMÂNĂ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 659 din 8 august 2019
    Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130/30.04.2013, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în cadrul şedinţei din data de 24 iulie 2019, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat Nota de aprobare a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare, Serviciul autorizare-avizare cu nr. SA-DRA 3171.8 din 28.05.2019, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea POŞTA ROMÂNĂ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în localitatea Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 1, mezanin, sectorul 4, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/15005 din 5.12.2013, cod unic de înregistrare 32554284 din 5.12.2013, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK -773 din 9.09.2014,
    şi a constatat următoarele:
    1. Societatea POŞTA ROMÂNĂ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., prin Adresa nr. 14 din 15.01.2019 înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/1.109 din 16.01.2019, a adus la cunoştinţa autorităţii demisia doamnei Moruzea Monica Diana din funcţia de director general - conducător executiv.
    Cu Adresa nr. SA-DRA 154.2 din 14.05.2019 a fost notificată compania de brokeraj, conform prevederilor art. 28 alin. (23) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, cu privire la încălcarea prevederilor art. 27 alin. (12) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări, solicitându-se explicarea motivului încălcării prevederilor legale, în termenul legal de 7 zile calendaristice. Nu a fost primit niciun răspuns din partea societăţii.
    Prin nerespectarea termenului de 90 de zile calendaristice, pentru transmiterea propunerii şi depunerea documentaţiei complete pentru o nouă persoană, de la data vacantării poziţiei de conducător executiv sunt încălcate prevederile art. 27 alin. (12) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018, faptă ce reprezintă contravenţie conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, şi se sancţionează cu avertisment scris.

    2. Cu Adresa nr. SA-DRA/3171.6 din 7.03.2019 s-a solicitat completarea documentaţiei în vederea analizării cererii de aprobare a domnului Mihai Daniel Tudoroiu ca administrator. Nu a fost primit niciun un răspuns din partea societăţii cu privire la nerespectarea obligaţiei legale de depunere a documentaţiei complete în vederea aprobării domnului Mihai Daniel Tudoroiu - persoana desemnată ca administrator al societăţii conform Deciziei asociatului unic nr. 16 din 8.02.2019.
    Prin urmare, cu Adresa nr. SA-DRA 3171.7 din 8.05.2019, DRA - în calitate de structură de specialitate din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, care desfăşoară procesul de supraveghere şi autorizare, a notificat compania de brokeraj, conform prevederilor art. 28 alin. (23) din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare, cu privire la încălcarea prevederilor art. 11 alin. (14) din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 27 alin. (12) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018, solicitând explicarea motivului încălcării prevederilor legale, în termenul legal de 7 zile calendaristice. Nu a fost primit niciun răspuns din partea societăţii.
    Prin nerespectarea termenului de 90 de zile calendaristice pentru depunerea documentaţiei complete pentru noua persoană numită administrator al societăţii sunt încălcate prevederile art. 27 alin. (12) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018, faptă ce reprezintă contravenţie conform art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare, şi se sancţionează potrivit art. 28 alin. (2) lit. b) din aceeaşi lege cu amendă în valoare de 5.000 lei.

    3. Prin neasigurarea continuităţii administrării societăţii, Societatea POŞTA ROMÂNĂ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a respectat prevederile art. 11 alin. (14) din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare, faptă ce reprezintă contravenţie conform art. 28 alin. (1) lit. p) din aceeaşi lege şi se sancţionează potrivit art. 28 alin. (4) din aceeaşi lege cu interzicerea temporară a exercitării activităţii, simultan cu amendă în valoare de 5.000 lei.
    Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:
    ART. 1
    Se sancţionează Societatea POŞTA ROMÂNĂ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul în Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 1, mezanin, sectorul 4, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/15005 din 5.12.2013, cod unic de înregistrare 32554284 din 5.12.2013, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK -773 din 09.09.2014, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii, simultan cu amendă în valoare de 5.000 lei, până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului şi a administratorului societăţii, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (4) şi (14) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare.
    (2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

    ART. 3
    Reluarea activităţii Societăţii se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

    ART. 4
    (1) Amenda se face venit la bugetul de stat în cotă de 50% şi se achită în contul IBAN nr. RO67TREZ7022035010102XXX, deschis la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi se achită, în termen de 15 zile de la comunicare, în contul IBAN nr. RO74TREZ70020F350102XXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
    (2) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorităţii de Supraveghere Financiară în termen de două zile lucrătoare de la achitarea acesteia.
    (3) În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (16) din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare, prezenta decizie constituie titlu de creanţă.
    (4) În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (17) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, la data scadenţei, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea de Supraveghere Financiară va declanşa procedura silită de recuperare a creanţelor sale, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    (1) Societatea poate contesta prezenta decizie la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 31 alin. (2) din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare.
    (2) Contestaţia adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare.

    ART. 6
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Cristian Roşu

    Bucureşti, 29 iulie 2019.
    Nr. 971.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice