Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 9/2CN din 15 aprilie 2022  privind aprobarea Ghidului de clasificare a instrumentarului, dispozitivelor şi echipamentelor stomatologice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 9/2CN din 15 aprilie 2022 privind aprobarea Ghidului de clasificare a instrumentarului, dispozitivelor şi echipamentelor stomatologice

EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 545 din 3 iunie 2022
    În conformitate cu prevederile art. 533 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 34 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în vederea aplicării prevederilor art. 11 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de avizul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) emis prin Adresa INSP nr. 8.114 din data de 12.05.2022, înregistrată la Colegiul Medicilor Stomatologi din România cu nr. 1.025 din data de 12.05.2022,
    în temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 33 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie:
    ART. 1
    Se aprobă Ghidul de clasificare a instrumentarului, dispozitivelor şi echipamentelor stomatologice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

    ART. 2
    Nerespectarea prevederilor prezentei decizii reprezintă abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii şi regulamentelor în vigoare.

    ART. 3
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
                    Ecaterina Ionescu


    Bucureşti, 15 aprilie 2022.
    Nr. 9/2CN.
    ANEXA 1

    GHIDUL
    de clasificare a instrumentarului, dispozitivelor şi echipamentelor stomatologice

┌────────────┬───────────────┬──────────────────┬────────────────┐
│ │Descrierea │ │ │
│ │categoriei şi a│ │ │
│Categoria de│procedurii la │Exemple de │Observaţii │
│risc │care │instrumentar │ │
│ │instrumentarul │ │ │
│ │este utilizat │ │ │
├────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │ │- cleşti pentru │ │
│ │ │extracţie; │ │
│ │ │elevatoare; │ │
│ │ │- luxatoare; │ │
│ │ │- port-lamă │ │
│ │ │bisturiu; │> Instrumentarul│
│ │ │- lamă bisturiu; │critic trebuie │
│ │ │- cleşte ciupitor │să fie steril în│
│ │ │de os; │momentul │
│ │ │- dălţi; │utilizării. │
│ │ │- chiurete (pentru│Acesta poate fi │
│ │ │chirurgie, pentru │instrumentar │
│ │ │parodontologie); │steril de unică │
│ │ │- compactor os; │utilizare sau │
│ │ │- decolatoare; │instrumentar │
│ │ │- foarfeci; │reprocesat │
│ │ │- osteotoame; │steril^2. │
│ │ │- pense │> Se păstrează │
│ │ │chirurgicale; │împachetat şi se│
│ │Instrumentar │- periotoame; │inspectează │
│ │critic - care │- port-ace, ace; │integritatea │
│ │vine în contact│- materialul şi │ambalajului │
│ │cu ţesuturile │acele de sutură; │înainte de │
│ │corpului uman │- freze │utilizare^2. │
│ │sau penetrează │chirurgicale; │> Dacă ambalajul│
│ │ţesuturile, │- instrumentarul │este deteriorat,│
│ │inclusiv │utilizat în │instrumentarul │
│ │sistemul │plasarea │trebuie │
│ │vascular, în │implanturilor şi │reprocesat │
│ │mod normal │miniimplanturilor;│înainte de │
│ │steril, conform│- dispozitivele │utilizare^2. │
│ │art. 11 alin. │medicale │> Instrumentarul│
│ │(1) lit. a) din│stomatologice │utilizat în │
│ │anexa nr. 1 la │implantabile, │procedurile │
│ │Ordinul │inclusiv │chirurgicale │
│ │ministrului │miniimplanturi; │aseptice │
│Instrumentar│sănătăţii nr. │- seringi şi ace; │(odontectomii, │
│critic │1.761/2021^1 │- piese de mână │rezecţii │
│ │● │chirurgicale; │apicale, │
│ │Instrumentarul │- instrumentar │chirurgie │
│ │utilizat în │endodontic (ace de│parodontală cu │
│ │cadrul │canal, freze │lambou, │
│ │procedurilor │Gates, freze │inserarea de │
│ │chirurgicale, │Reamers, riglă │implanturi şi │
│ │inclusiv │endodontică etc.);│miniimplanturi │
│ │extracţiilor │- instrumentar │etc.) trebuie să│
│ │dentare, │stomatologic │vină în contact │
│ │inserarea de │rotativ (freze │doar cu │
│ │implanturi şi │dentare pentru │echipamente │
│ │miniimplanturi,│turbină, freze │sterile (lampa │
│ │precum şi în │dentare pentru │de lucru, │
│ │procedurile │piesa contra-unghi│câmpurile │
│ │parodontale şi │şi pentru piesa │operatorii, │
│ │endodontice^2 │dreaptă, discuri │mănuşi operator │
│ │ │metalice); │etc.)^4. │
│ │ │- ansele de │> Pentru a │
│ │ │detartraj; │asigura │
│ │ │- vârfuri airflow/│condiţiile de │
│ │ │perioflow; │asepsie necesare│
│ │ │- cheie anse │în procedurile │
│ │ │detartraj; │chirurgicale, │
│ │ │- vârful/partea │echipamentele │
│ │ │activă de la │care nu permit │
│ │ │electrocauter; │sterilizarea pot│
│ │ │- comprese pentru │fi acoperite cu │
│ │ │manopere │folii de │
│ │ │chirurgicale; │protecţie │
│ │ │- alte instrumente│sterile. │
│ │ │asemănătoare care │ │
│ │ │îndeplinesc │ │
│ │ │definiţia │ │
│ │ │categoriei de │ │
│ │ │instrumentar │ │
│ │ │critic. │ │
├────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │ │- piesele de mână │ │
│ │ │(turbine, piesa │ │
│ │ │contra-unghi, │ │
│ │ │piesa dreaptă, │ │
│ │ │piesa aparat │ │
│ │ │detartraj, piesa │> Instrumentarul│
│ │ │de mână a │semicritic │
│ │ │laserului dentar │trebuie să fie │
│ │ │etc.); │sterilizat │
│ │ │- instrumentar de │anterior │
│ │ │consultaţie │folosirii, dar │
│ │ │(oglinda, pensa │şi după │
│ │ │dentară, sonda); │utilizare, între│
│ │ │- instrumente de │pacienţi^2. │
│ │ │izolare a câmpului│> Acesta poate │
│ │ │de lucru (cleme, │fi şi │
│ │ │diga, cleştele │instrumentar de │
│ │ │aplicator cleme │unică utilizare^│
│ │ │digă, icuri │2. │
│ │ │interdentare, │> În cazul │
│ │ │mătase dentară │instrumentarului│
│ │ │etc.); │termosensibil, │
│ │ │- instrumentar │se aplică cel │
│ │ │folosit în │puţin │
│ │ │odontoterapia │dezinfecţie de │
│ │ │restauratoare │nivel înalt, cu │
│ │ │(spatule, │respectarea │
│ │ │excavatoare, │recomandărilor │
│ │ │linguri Black, │producătorului^ │
│ │ │obturator/fuloare,│1. │
│ │ │instrumentarul │> În cazul │
│ │Instrumentar │pentru aplicarea │pieselor de │
│ │semicritic - │şi modelarea │mână, este │
│ │care vine în │materialelor de │permisă │
│ │contact cu │obturaţie, │utilizarea │
│ │mucoase intacte│portmatrici, │echipamentelor │
│ │şi nu │polipant pentru │specifice pentru│
│ │penetrează │finisaj, discuri │decontaminarea/ │
│ │bariera │de finisaj, │sterilizarea lor│
│ │tegumentară, cu│periuţe dentare │conform │
│ │excepţia │etc.); │instrucţiunilor │
│ │mucoasei orale │- instrumentar, │producătorului^ │
│ │sau pielii, │dispozitive şi │3. │
│ │având soluţii │echipamente │> După │
│ │de │utilizate în │reprocesare, │
│ │continuitate, │protetica │instrumentarul │
│Instrumentar│conform art. 11│supraimplantară; │trebuie păstrat │
│semicritic │alin. (1) lit. │- instrumentar │ambalat astfel │
│ │b) din anexa │utilizat în │încât să nu fie │
│ │nr. 1 la │ortodonţie (pense,│posibilă │
│ │Ordinul │foarfeci, cleşti, │contaminarea lui│
│ │ministrului │bracketuri, │anterior │
│ │sănătăţii nr. │butoni, arcuri, │utilizării şi să│
│ │1.761/2021^1. │oglinzi fotografii│fie asigurată │
│ │● │intraorale etc.); │trasabilitatea │
│ │Instrumentarul │- dispozitive │procesului^1, 2.│
│ │utilizat în │pentru │> Instrumentarul│
│ │practica │îndepărtarea │critic şi │
│ │stomatologică │lucrărilor │semicritic │
│ │generală^2, în │protetice; │utilizat în │
│ │ortodonţie, │- vârful spray │proceduri │
│ │protetica │apă-aer; │nechirurgicale, │
│ │supraimplantară│- ansa │datorită │
│ │ │apex-locatorului; │specificităţii │
│ │ │- seringi pentru │cavităţii orale,│
│ │ │carpule de │poate veni în │
│ │ │anestezie; │contact şi cu │
│ │ │- linguri de │echipamente de │
│ │ │amprentă; │unică folosinţă │
│ │ │- suport intraoral│nesterile │
│ │ │al arcului facial;│(câmpuri sau │
│ │ │- senzorii │tăviţe de lucru,│
│ │ │intraorali ai │bavete de unică │
│ │ │aparatelor de │folosinţă, │
│ │ │radiologie │mănuşi de unică │
│ │ │dentară; │folosinţă etc.) │
│ │ │- suportul pentru │sau cu │
│ │ │filmul/senzorul │instrumentarul │
│ │ │radiologic; │şi echipamentele│
│ │ │- depărtătoare; │noncritice. │
│ │ │- rulouri salivă; │> Pentru a │
│ │ │- alte instrumente│reduce riscul de│
│ │ │noncritice dacă │contaminare, │
│ │ │sunt folosite │echipamentele │
│ │ │intraoral (de │semicritice pot │
│ │ │exemplu, spatula │fi acoperite cu │
│ │ │de ceară); │folii de │
│ │ │- alte instrumente│protecţie │
│ │ │/dispozitive │speciale de │
│ │ │asemănătoare care │unică utilizare.│
│ │ │îndeplinesc │ │
│ │ │definiţia │ │
│ │ │categoriei de │ │
│ │ │instrumentar │ │
│ │ │semicritic. │ │
├────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │ │- fotoliul dentar;│ │
│ │ │- unitul dentar; │ │
│ │ │- spray aer-apă │ │
│ │ │(fără vârf); │ │
│ │ │- echipamentele şi│ │
│ │ │tubulaturile │ │
│ │ │fixate de unitul │ │
│ │ │dentar care nu │ │
│ │ │permit detaşarea; │ │
│ │ │- lampa de │ │
│ │ │fotopolimerizare; │ │
│ │ │- camera │ │
│ │ │intraorală; │ │
│ │ │- scanerele │ │
│ │ │intraorale; │ │
│ │ │- aparatele laser;│ │
│ │ │- │ │
│ │ │fiziodispenserul; │ │
│ │ │- micromotorul │ │
│ │ │chirurgical; │ │
│ │ │- centrifugă │ │
│ │ │produse sangvine; │ │
│ │ │- aparat de │ │
│ │ │măsurare a │ │
│ │ │stabilităţii │ │
│ │ │primare a │ │
│ │ │implantului; │ │
│ │ │- micromotorul │> Se recomandă │
│ │ │endodontic; │cel puţin │
│ │Instrumentar │- apex-locatorul; │dezinfecţia de │
│ │noncritic - │- microscopul │nivel mediu^4 şi│
│ │care nu vine │dentar; │păstrarea în │
│ │frecvent în │- aparatul de │condiţii care să│
│ │contact cu │detartraj (fără │prevină │
│ │pacientul sau │piesa de mână şi │contaminarea │
│ │care vine în │anse); │anterior │
│ │contact numai │- electrocauterul │utilizării, │
│ │cu pielea │(fără capul de │precum şi │
│Instrumentar│intactă a │tăiere); │contaminarea │
│noncritic │acestuia, │- cleşte │încrucişată^2. │
│ │conform art. 11│perforator de │> Pentru a │
│ │alin. (1) lit. │digă; │reduce riscul de│
│ │c) din anexa │- spatule ciment; │contaminare, │
│ │nr. 1 la │- plăcuţele de │echipamentele │
│ │Ordinul │sticlă; │noncritice pot │
│ │ministrului │- bolul şi spatula│fi acoperite cu │
│ │sănătăţii nr. │pentru prepararea │folii de │
│ │1.761/2021^1. │materialelor de │protecţie │
│ │ │amprentă; │speciale de │
│ │ │- cheia de culori;│unică utilizare.│
│ │ │- echipamente │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │determinarea │ │
│ │ │culorii dentare │ │
│ │ │(de exemplu, │ │
│ │ │spectrofotometre, │ │
│ │ │colorimetre, │ │
│ │ │reflectometre); │ │
│ │ │- cleşti crampon; │ │
│ │ │- spatula de │ │
│ │ │ceară; │ │
│ │ │- arcul facial; │ │
│ │ │- dispozitive │ │
│ │ │mixare materiale │ │
│ │ │(de exemplu, │ │
│ │ │pistol, dispozitiv│ │
│ │ │automat); │ │
│ │ │- aparatura de │ │
│ │ │radiologie │ │
│ │ │dentară; │ │
│ │ │- alte │ │
│ │ │instrumente, │ │
│ │ │asemănătoare care │ │
│ │ │îndeplinesc │ │
│ │ │definiţia │ │
│ │ │categoriei de │ │
│ │ │instrumentar │ │
│ │ │noncritic. │ │
└────────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────┘


    ^1Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 14 septembrie 2021, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^2 World Health Organization. Processing of instruments in dental practice. In: Decontamination and reprocessing of medical devices for health-care facilitie. [Internet]. 2016. 113 p. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/250232.
    ^3 Scottish Dental Clinical Effectiveness Programme. Sterilization of Dental Instruments Dental Clinical Guidance. [Internet]. 2016. Available from: https://www.sdcep.org.uk/published-guidance/decontamination/ şi
    ^4 Centers for Disease Control and Prevention CDC. Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings. [Internet]. 2003. Available from: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5217a1.htm
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016