Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 71 din 9 februarie 2023  pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor de numerotaţie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 71 din 9 februarie 2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor de numerotaţie

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 129 din 15 februarie 2023
    În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2), art. 3 lit. b) pct. 3, art. 6 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (2) pct. 3, 4 şi 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 37 alin. (1), (3) şi (5), art. 38 alin. (1), art. 38^1 alin. (1) şi (3), art. 38^3 lit. a), art. 40 alin. (2) şi ale art. 41 alin. (3) lit. a), f) şi j) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.
    ART. I
    Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 375/2013 privind Planul naţional de numerotaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 6 iunie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9, alineatele (1), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Indicativele de destinaţie naţională sunt secvenţe de cifre de lungimi variabile care pot oferi utilizatorului final informaţii în ceea ce priveşte aria geografică în care sunt situate punctele terminale apelate, categoriile de servicii furnizate sau modalitatea de tarifare a acestora, precum şi informaţii privind rutarea apelurilor.
    ..................................................................................................
    (5) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. c), indicativul de destinaţie naţională este format dintr-o singură cifră (Z), unde Z = 7 sau din două cifre (ZA), unde Z = 6, iar A poate lua valorile 5, 6, 7, 8 sau 9.
    (6) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. d), indicativul de destinaţie naţională este format din două cifre (ZA), unde Z = 6, iar A poate lua valorile 0, 1, 2, 3 sau 4 ori din trei cifre (ZAB), unde Z poate lua valorile 8 sau 9, iar grupul AB poate lua valorile prevăzute în PNN."

    2. La articolul 13 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) 0Z = 06 - numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile şi pentru servicii de comunicaţii electronice, altele decât serviciile de comunicaţii interpersonale, furnizate la puncte fixe sau la puncte mobile;"

    3. La articolul 13 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) 0Z = 07 - numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile;"

    4. La articolul 19, alineatele (3) şi (4) se abrogă.
    5. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 20^1
    (1) Numerele având indicativul de destinaţie naţională format din două cifre (ZA), unde Z = 6, iar A poate lua valorile 0, 1, 2, 3 sau 4, sunt utilizate pentru furnizarea unor servicii de comunicaţii electronice, altele decât serviciile de comunicaţii interpersonale, furnizate la puncte fixe sau la puncte mobile, care se realizează prin transferul automat al datelor între echipamente şi/sau aplicaţiile la care sunt conectate echipamentele, fără intervenţie umană sau cu intervenţie umană limitată, iar comunicaţia vocală şi/sau prin SMS nu este permisă sau este limitată strict pentru funcţionarea serviciului la un număr predefinit de destinaţii.
    (2) Este interzisă utilizarea altor resurse de numerotaţie decât cele prevăzute la alin. (1) pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice, altele decât serviciile de comunicaţii interpersonale, furnizate la puncte fixe sau la puncte mobile."

    6. La articolul 22, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Numerele pentru servicii cu costuri partajate, având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 801, sunt utilizate pentru accesul la servicii pentru care tariful apelului către aceste numere este partajat între apelant şi abonatul căruia i s-a asignat numărul respectiv.
    (2) În cazul serviciilor cu costuri partajate furnizate prin intermediul numerelor având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 801, tariful perceput apelantului nu poate depăşi tariful corespunzător unui apel naţional în interiorul reţelei."

    7. La articolul 22, alineatul (3) se abrogă.
    8. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Serviciile cu valoare adăugată care pot fi furnizate prin intermediul numerelor pentru servicii cu tarif special sunt:
    a) informaţii diverse (generale, de afaceri, de marketing, utilitare etc.), divertisment, jocuri şi concursuri, prin intermediul numerelor având indicativele de destinaţie naţională ZAB = 900 şi ZAB = 903;
    b) divertisment pentru adulţi, prin intermediul numerelor având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 906."

    9. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 29^1
    Numerele din PNN având indicativul de destinaţie naţională format din două cifre (ZA), unde Z = 6, iar A poate lua valorile 0, 1, 2, 3 sau 4, şi numerele având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 800 pot fi utilizate pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene. Într-un astfel de caz de utilizare devin aplicabile prevederile art. 38^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare."

    10. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) Deschiderea pentru alocare a următoarelor domenii sau subdomenii din PNN se va realiza de la data stabilită în conformitate cu procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie:
    a) 0ZA = 038 şi 0ZA = 039 - numere independente de locaţie;
    b) 0ZA, unde Z = 6, iar A poate lua valorile 5, 6, 7, 8 sau 9 - numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile."

    11. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta decizie.


    ART. II
    Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 376/2013 privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 7 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice, altele decât serviciile de comunicaţii interpersonale."

    2. La articolul 3 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) blocuri de 100.000 sau de 1.000.000 de numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile sau pentru servicii de comunicaţii electronice, altele decât serviciile de comunicaţii interpersonale, furnizate la puncte fixe sau la puncte mobile, prevăzute în PNN în domeniul 0Z = 06;"

    3. La articolul 3 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) blocuri de 100.000 sau de 1.000.000 de numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile, prevăzute în PNN în domeniul 0Z = 07, cu excepţia celor prevăzute în subdomeniul 0ZA = 070;"

    4. La articolul 7 alineatul (4), litera d) se abrogă.
    5. La articolul 15 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
    "j) în cazul resurselor de numerotaţie cu drept de utilizare extrateritorială, titularul LURN sau, acolo unde este cazul, furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotaţie are obligaţia de a respecta şi toate normele de drept intern privind protecţia consumatorilor şi utilizarea resurselor de numerotaţie, aplicabile în statul membru al Uniunii Europene în care se folosesc resursele de numerotaţie."

    6. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prevederile alin. (1) lit. d)-f) nu sunt aplicabile în cazul numerelor utilizate pentru alte servicii decât serviciile de comunicaţii interpersonale."

    7. La articolul 17 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) una sau mai multe tranşe de 100.000 de numere din acelaşi bloc, în cazul blocurilor de 1.000.000 de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. c^1) şi d);"

    8. La articolul 17, alineatul (5) se abrogă.
    9. La articolul 17, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) ANCOM analizează dacă cesionarul îndeplineşte condiţiile de alocare a resurselor de numerotaţie ce urmează a fi cedate, dacă se păstrează destinaţia numerelor prevăzută în PNN, precum şi dacă prin cedarea LURN se restrânge, se împiedică sau se denaturează concurenţa."

    10. La articolul 17 alineatul (9), litera d) se abrogă.
    11. La articolul 18, alineatul (5) se abrogă.
    12. La articolul 19 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) una sau mai multe tranşe de 10.000 de numere consecutive din acelaşi bloc, în cazul blocurilor de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. c^1) şi d);"

    13. La articolul 19, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Transferul tranşelor de numere prevăzute la alin. (4) se poate realiza numai dacă se menţin condiţiile de rutare aplicabile blocurilor de numere din care fac parte tranşele respective."

    14. La articolul 19 alineatul (13), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) se încalcă oricare din celelalte condiţii, prevăzute la alin. (1)-(5^1), în care pot fi transferate resursele de numerotaţie;"

    15. La articolul 23 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) în cazul încălcării normelor relevante privind protecţia consumatorilor sau a dreptului intern aplicabil în ceea ce priveşte utilizarea resurselor de numerotaţie din statul membru al Uniunii Europene în care sunt utilizate resursele de numerotaţie din PNN cu drept de utilizare extrateritorială."

    16. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) ANCOM va informa în avans şi motivat titularul LURN cu privire la intenţia de modificare a LURN sau cu privire la încetarea dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie, în cazurile prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. a) şi d) şi la art. 22 alin. (1) lit. e), stabilind totodată un termen de la care modificarea sau încetarea îşi va produce efectele.
    (2) Intervenţiile asupra dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie realizate în conformitate cu art. 21-23 se publică, împreună cu motivarea, pe pagina de internet a ANCOM."

    17. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta decizie.
    18. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta decizie.
    19. La anexa nr. 3, titlul secţiunii A se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "A. Raport privind utilizarea numerotaţiei ..........
    - geografice de 9 cifre/geografice de 6 cifre/independente de locaţie/nongeografice mobile/nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice, altele decât serviciile de comunicaţii interpersonale -"    ART. III
    Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.897/2007 privind stabilirea şi încasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 4 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    - La articolul 2, alineatul (1), după litera c) se introducdouă noi litere, literele c^1) şi c^2), cu următorul cuprins:
    "c^1) pentru fiecare bloc de 1.000.000 de numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile şi pentru servicii de comunicaţii electronice, altele decât serviciile de comunicaţii interpersonale, furnizate la puncte fixe sau la puncte mobile, prevăzut în PNN în domeniul 0Z = 06, 35.000 lei;
c^2) pentru fiecare bloc de 100.000 de numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile şi pentru servicii de comunicaţii electronice, altele decât serviciile de comunicaţii interpersonale, furnizate la puncte fixe sau la puncte mobile, prevăzut în PNN în domeniul 0Z = 06, 3.500 lei;"    ART. IV
    (1) De la data intrării în vigoare a prezentei decizii, domeniul 0Z = 06, subdomeniile 0ZA = 06A, unde A = 0, 1, 2, 3 şi 4 din Planul naţional de numerotaţie este deschis spre alocare, de la aceeaşi dată putând fi transmise cereri de acordare a licenţei de utilizare a resurselor de numerotaţie.
    (2) Cu caracter temporar, pe o durată de un an de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, este permisă asignarea şi a altor resurse de numerotaţie decât cele din domeniul 0Z = 06, subdomeniile 0ZA = 06A, unde A = 0, 1, 2, 3 şi 4 din Planul naţional de numerotaţie pentru furnizarea, exclusiv pe teritoriul naţional, de servicii de comunicaţii electronice, altele decât serviciile de comunicaţii interpersonale.
    (3) Permisiunea prevăzută la alin. (2) este valabilă numai pentru resursele de numerotaţie ale căror condiţii de utilizare nu sunt incompatibile cu cele specifice resurselor de numerotaţie din domeniul 0Z = 06 din Planul naţional de numerotaţie.
    (4) Utilizarea, în vederea furnizării pe teritoriul naţional de servicii de comunicaţii electronice, altele decât serviciile de comunicaţii interpersonale, furnizate la puncte fixe sau la puncte mobile, a altor resurse de numerotaţie decât cele din domeniul 0Z = 06, subdomeniile 0ZA = 06A, unde A = 0, 1, 2, 3 şi 4 din Planul naţional de numerotaţie, asignate înainte de expirarea termenului de un an de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, este permisă până la înlocuirea echipamentelor în care sunt utilizate.

    ART. V
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta decizie.

    ART. VI
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
                    Vlad Ştefan Stoica

    Bucureşti, 9 februarie 2023.
    Nr. 71.
    ANEXA 1

    (Anexa la Decizia nr. 375/2013)
    PLANUL NAŢIONAL DE NUMEROTAŢIE
    SECŢIUNEA A0
    Prefixe

┌───┬──────────────────────────────────┐
│0 │Prefix naţional │
├───┼──────────────────────────────────┤
│00 │Prefix internaţional │
└───┴──────────────────────────────────┘

    SECŢIUNEA A
    Numere naţionale semnificative (ZABPQMCDU)

┌──────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────────┐
│Indicativ │Nr. de cifre │ │ │
│de │al numărului │ │ │
│destinaţie│naţional │ │ │
│naţională │semnificativ │Destinaţie │Aria de utilizare│
│Z/ZA/ZAB ├──────┬──────┤ │ │
│(NDC) │Nr. │Nr. │ │ │
│ │max. │min. │ │ │
├──────────┴──────┴──────┼──────────────┴─────────────────┤
│Z = 0 │Neutilizabil │
├────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Z = 1 │Numere scurte - Secţiunile B.1 │
│ │şi C │
├────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │Servicii de comunicaţii │
│Z = 2 │electronice furnizate la puncte │
│ │fixe │
├────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│20 │Nealocabil (rezervat pentru │
│ │dezvoltări viitoare) │
├──────────┬──────┬──────┼──────────────┬─────────────────┤
│ │ │ │Numere │municipiul │
│21 (NDC) │9 │6 │geografice │Bucureşti şi │
│ │ │ │ │judeţul Ilfov │
├──────────┴──────┴──────┼──────────────┴─────────────────┤
│22 │Nealocabil (rezervat pentru │
│ │dezvoltări viitoare) │
├──────────┬──────┬──────┼──────────────┬─────────────────┤
│230 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Suceava │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│231 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Botoşani │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│232 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Iaşi │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│233 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Neamţ │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│234 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Bacău │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│235 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Vaslui │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│236 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Galaţi │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│237 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Vrancea │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│238 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Buzău │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│239 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Brăila │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│240 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Tulcea │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│241 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Constanţa│
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│242 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Călăraşi │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│243 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Ialomiţa │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│244 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Prahova │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│245 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Dâmboviţa│
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│246 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Giurgiu │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│247 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Teleorman│
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│248 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Argeş │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│249 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Olt │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│250 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Vâlcea │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│251 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Dolj │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│252 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Mehedinţi│
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│253 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Gorj │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│254 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Hunedoara│
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│255 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul │
│ │ │ │geografice │Caraş-Severin │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│256 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Timiş │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│257 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Arad │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│258 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Alba │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│259 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Bihor │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│260 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Sălaj │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│261 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Satu Mare│
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│262 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Maramureş│
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│263 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul │
│ │ │ │geografice │Bistriţa-Năsăud │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│264 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Cluj │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│265 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Mureş │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│266 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Harghita │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│267 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Covasna │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│268 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Braşov │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│269 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Sibiu │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┴──────┴──────┼──────────────┴─────────────────┤
│27 │Nealocabil (rezervat pentru │
│ │dezvoltări viitoare) │
├────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│28 │Nealocabil (rezervat pentru │
│ │dezvoltări viitoare) │
├────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│29 │Nealocabil (rezervat pentru │
│ │dezvoltări viitoare) │
├────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │Servicii de comunicaţii │
│Z = 3 │electronice furnizate la puncte │
│ │fixe │
├────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│30 │Nealocabil (rezervat pentru │
│ │dezvoltări viitoare) │
├──────────┬──────┬──────┼──────────────┬─────────────────┤
│ │ │ │Numere │municipiul │
│31 (NDC) │9 │6 │geografice │Bucureşti şi │
│ │ │ │ │judeţul Ilfov │
├──────────┴──────┴──────┼──────────────┴─────────────────┤
│32 │Nealocabil (rezervat pentru │
│ │dezvoltări viitoare) │
├──────────┬──────┬──────┼──────────────┬─────────────────┤
│330 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Suceava │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│331 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Botoşani │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│332 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Iaşi │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│333 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Neamţ │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│334 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Bacău │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│335 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Vaslui │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│336 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Galaţi │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│337 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Vrancea │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│338 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Buzău │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│339 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Brăila │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│340 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Tulcea │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│341 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Constanţa│
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│342 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Călăraşi │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│343 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Ialomiţa │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│344 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Prahova │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│345 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Dâmboviţa│
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│346 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Giurgiu │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│347 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Teleorman│
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│348 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Argeş │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│349 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Olt │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│350 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Vâlcea │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│351 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Dolj │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│352 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Mehedinţi│
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│353 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Gorj │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│354 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Hunedoara│
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│355 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul │
│ │ │ │geografice │Caraş-Severin │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│356 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Timiş │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│357 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Arad │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│358 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Alba │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│359 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Bihor │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│360 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Sălaj │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│361 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Satu Mare│
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│362 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Maramureş│
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│363 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul │
│ │ │ │geografice │Bistriţa-Năsăud │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│364 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Cluj │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│365 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Mureş │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│366 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Harghita │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│367 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Covasna │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│368 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Braşov │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│369 (NDC) │9 │6 │Numere │judeţul Sibiu │
│ │ │ │geografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Numere │ │
│37 (NDC) │9 │- │independente │Naţională │
│ │ │ │de locaţie │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Numere │ │
│38 (NDC) │9 │- │independente │Naţională │
│ │ │ │de locaţie │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Numere │ │
│39 (NDC) │9 │- │independente │Naţională │
│ │ │ │de locaţie │ │
├──────────┴──────┴──────┼──────────────┴─────────────────┤
│Z = 4 │Nealocabil (rezervat pentru │
│ │dezvoltări viitoare) │
├────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Z = 5 │Nealocabil (rezervat pentru │
│ │dezvoltări viitoare) │
├────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │Servicii de comunicaţii │
│ │electronice furnizate la puncte │
│ │mobile şi servicii de │
│Z = 6 (NDC) │comunicaţii electronice, altele │
│ │decât serviciile de comunicaţii │
│ │interpersonale, furnizate la │
│ │puncte fixe sau la puncte mobile│
├──────────┬──────┬──────┼──────────────┬─────────────────┤
│ │ │ │Numere │ │
│ │ │ │nongeografice │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │servicii de │Naţională şi │
│60 │9 │ │comunicaţii │extrateritorială,│
│ │ │ │electronice, │în interiorul │
│ │ │ │altele decât │Uniunii Europene │
│ │ │ │serviciile de │ │
│ │ │ │comunicaţii │ │
│ │ │ │interpersonale│ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Numere │ │
│ │ │ │nongeografice │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │servicii de │Naţională şi │
│61 │9 │ │comunicaţii │extrateritorială,│
│ │ │ │electronice, │în interiorul │
│ │ │ │altele decât │Uniunii Europene │
│ │ │ │serviciile de │ │
│ │ │ │comunicaţii │ │
│ │ │ │interpersonale│ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Numere │ │
│ │ │ │nongeografice │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │servicii de │Naţională şi │
│62 │9 │ │comunicaţii │extrateritorială,│
│ │ │ │electronice, │în interiorul │
│ │ │ │altele decât │Uniunii Europene │
│ │ │ │serviciile de │ │
│ │ │ │comunicaţii │ │
│ │ │ │interpersonale│ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Numere │ │
│ │ │ │nongeografice │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │servicii de │Naţională şi │
│63 │9 │ │comunicaţii │extrateritorială,│
│ │ │ │electronice, │în interiorul │
│ │ │ │altele decât │Uniunii Europene │
│ │ │ │serviciile de │ │
│ │ │ │comunicaţii │ │
│ │ │ │interpersonale│ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Numere │ │
│ │ │ │nongeografice │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │servicii de │Naţională şi │
│64 │9 │ │comunicaţii │extrateritorială,│
│ │ │ │electronice, │în interiorul │
│ │ │ │altele decât │Uniunii Europene │
│ │ │ │serviciile de │ │
│ │ │ │comunicaţii │ │
│ │ │ │interpersonale│ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Numere │ │
│ │ │ │nongeografice │ │
│ │ │ │pentru │ │
│65 │9 │ │servicii de │Naţională │
│ │ │ │comunicaţii │ │
│ │ │ │electronice │ │
│ │ │ │furnizate la │ │
│ │ │ │puncte mobile │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Numere │ │
│ │ │ │nongeografice │ │
│ │ │ │pentru │ │
│66 │9 │ │servicii de │Naţională │
│ │ │ │comunicaţii │ │
│ │ │ │electronice │ │
│ │ │ │furnizate la │ │
│ │ │ │puncte mobile │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Numere │ │
│ │ │ │nongeografice │ │
│ │ │ │pentru │ │
│67 │9 │ │servicii de │Naţională │
│ │ │ │comunicaţii │ │
│ │ │ │electronice │ │
│ │ │ │furnizate la │ │
│ │ │ │puncte mobile │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Numere │ │
│ │ │ │nongeografice │ │
│ │ │ │pentru │ │
│68 │9 │ │servicii de │Naţională │
│ │ │ │comunicaţii │ │
│ │ │ │electronice │ │
│ │ │ │furnizate la │ │
│ │ │ │puncte mobile │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Numere │ │
│ │ │ │nongeografice │ │
│ │ │ │pentru │ │
│69 │9 │ │servicii de │Naţională │
│ │ │ │comunicaţii │ │
│ │ │ │electronice │ │
│ │ │ │furnizate la │ │
│ │ │ │puncte mobile │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Servicii de │ │
│Z = 7 │ │ │comunicaţii │ │
│(NDC) │ │ │electronice │ │
│ │ │ │furnizate la │ │
│ │ │ │puncte mobile │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Numere │ │
│ │ │ │nongeografice │ │
│70 │9 │ │pentru │Naţională │
│ │ │ │furnizorii de │ │
│ │ │ │reţele mobile │ │
│ │ │ │virtuale │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│71 │9 │ │Numere │Naţională │
│ │ │ │nongeografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│72 │9 │ │Numere │Naţională │
│ │ │ │nongeografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│73 │9 │ │Numere │Naţională │
│ │ │ │nongeografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│74 │9 │ │Numere │Naţională │
│ │ │ │nongeografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│75 │9 │ │Numere │Naţională │
│ │ │ │nongeografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│76 │9 │ │Numere │Naţională │
│ │ │ │nongeografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│77 │9 │ │Numere │Naţională │
│ │ │ │nongeografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│78 │9 │ │Numere │Naţională │
│ │ │ │nongeografice │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│79 │9 │ │Numere │Naţională │
│ │ │ │nongeografice │ │
├──────────┴──────┴──────┼──────────────┴─────────────────┤
│Z = 8 │Servicii diverse (servicii cu │
│ │valoare adăugată) │
├──────────┬──────┬──────┼──────────────┬─────────────────┤
│ │ │ │Numere cu │Naţională şi │
│800 (NDC) │9 │- │acces gratuit │extrateritorială,│
│ │ │ │pentru apelant│în interiorul │
│ │ │ │ │Uniunii Europene │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Numere pentru │ │
│ │ │ │servicii cu │ │
│ │ │ │costuri │ │
│ │ │ │partajate │ │
│ │ │ │(tarif local │ │
│801(NDC) │9 │- │în interiorul │Naţională │
│ │ │ │reţelei pentru│ │
│ │ │ │apelant) │ │
│ │ │ │Numere de │ │
│ │ │ │acces │ │
│ │ │ │universal │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Nealocabil │ │
│ │ │ │(rezervat │ │
│802 │9 │- │pentru │ │
│ │ │ │dezvoltări │ │
│ │ │ │viitoare) │ │
├──────────┴──────┴──────┼──────────────┴─────────────────┤
│803 │Nealocabil (rezervat pentru │
│ │dezvoltări viitoare) │
├────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│804 │Nealocabil (rezervat pentru │
│ │dezvoltări viitoare) │
├──────────┬──────┬──────┼──────────────┬─────────────────┤
│ │ │ │Numere pentru │ │
│805 (NDC) │9 │- │servicii cu │Naţională │
│ │ │ │trafic atipic │ │
├──────────┴──────┴──────┼──────────────┴─────────────────┤
│806 │Nealocabil (rezervat pentru │
│ │dezvoltări viitoare) │
├──────────┬──────┬──────┼────────────────────────────────┤
│807 │9 │- │Nealocabil (Rezervat pentru │
│ │ │ │dezvoltări viitoare) │
├──────────┼──────┼──────┼──────────────┬─────────────────┤
│ │ │ │Numere pentru │ │
│808 (NDC) │9 │- │accesul │Naţională │
│ │ │ │indirect la │ │
│ │ │ │servicii │ │
├──────────┴──────┴──────┼──────────────┴─────────────────┤
│809 │Nealocabil (rezervat pentru │
│ │dezvoltări viitoare) │
├────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│81-82 │Nealocabil (rezervat pentru │
│ │dezvoltări viitoare) │
├────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│83-85 │Numere scurte - Secţiunea B.2 │
├────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│86 │Nealocabil (rezervat pentru │
│ │dezvoltări viitoare) │
├──────────┬──────┬──────┼──────────────┬─────────────────┤
│ │ │ │Numere de │ │
│ │ │ │acces la │ │
│870 (NDC) │9 │- │servicii de │Naţională │
│ │ │ │transmisiuni │ │
│ │ │ │de date şi la │ │
│ │ │ │internet │ │
├──────────┴──────┴──────┼──────────────┴─────────────────┤
│871-879 │Nealocabil (rezervat pentru │
│ │dezvoltări viitoare) │
├────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│88 │Numere scurte - Secţiunea B.2 │
├────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│89 │Nealocabil (rezervat pentru │
│ │dezvoltări viitoare) │
├────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │Servicii cu valoare adăugată, │
│Z = 9 │servicii cu tarif special │
│ │(Premium rate) │
├──────────┬──────┬──────┼──────────────┬─────────────────┤
│ │ │ │Informaţii │ │
│ │ │ │diverse │ │
│ │ │ │(generale, de │ │
│ │ │ │afaceri, de │ │
│900 (NDC) │9 │ │marketing, │Naţională │
│ │ │ │utilitare │ │
│ │ │ │etc.), │ │
│ │ │ │divertisment, │ │
│ │ │ │jocuri şi │ │
│ │ │ │concursuri │ │
├──────────┴──────┴──────┼──────────────┴─────────────────┤
│901 │Nealocabil (rezervat pentru │
│ │dezvoltări viitoare) │
├────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│902 │Nealocabil (rezervat pentru │
│ │dezvoltări viitoare) │
├──────────┬──────┬──────┼──────────────┬─────────────────┤
│ │ │ │Informaţii │ │
│ │ │ │diverse │ │
│ │ │ │(generale, de │ │
│ │ │ │afaceri, de │ │
│903 (NDC) │9 │ │marketing, │Naţională │
│ │ │ │utilitare │ │
│ │ │ │etc.), │ │
│ │ │ │divertisment, │ │
│ │ │ │jocuri şi │ │
│ │ │ │concursuri │ │
├──────────┴──────┴──────┼──────────────┴─────────────────┤
│904-905 │Nealocabil (rezervat pentru │
│ │dezvoltări viitoare) │
├──────────┬──────┬──────┼──────────────┬─────────────────┤
│906 (NDC) │9 │ │Divertisment │Naţională │
│ │ │ │adulţi │ │
├──────────┴──────┴──────┼──────────────┴─────────────────┤
│907-909 │Nealocabil (rezervat pentru │
│ │dezvoltări viitoare) │
├────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│91-94 │Nealocabil (rezervat pentru │
│ │dezvoltări viitoare) │
├────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│95-99 │Numere scurte - Secţiunea B.3 │
└────────────────────────┴────────────────────────────────┘

    SECŢIUNEA B.1
    Numere naţionale scurte 1tv(xyz)

┌───────┬────────────────────┬─────────┐
│Domeniu│Destinaţie │Aria de │
│ │ │utilizare│
├───────┼────────────────────┴─────────┤
│Zt = 11│Servicii de urgenţă şi alte │
│(NDC) │servicii armonizate la nivel │
│ │european │
├───────┼────────────────────┬─────────┤
│ │Nealocabil (rezervat│ │
│110 │pentru dezvoltări │ │
│ │viitoare) │ │
├───────┼────────────────────┼─────────┤
│ │Nealocabil (rezervat│ │
│111 │pentru dezvoltări │ │
│ │viitoare) │ │
├───────┼────────────────────┼─────────┤
│112 │Număr unic pentru │Naţională│
│ │apeluri de urgenţă │ │
├───────┼────────────────────┼─────────┤
│ │Nealocabil (utilizat│ │
│ │conform Ordonanţei │ │
│ │de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 34/ │ │
│ │2008 privind │ │
│ │organizarea şi │ │
│ │funcţionarea │ │
│113 │Sistemului naţional │Naţională│
│ │unic pentru apeluri │ │
│ │de urgenţă, aprobată│ │
│ │cu modificări şi │ │
│ │completări prin │ │
│ │Legea nr. 160/2008, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare) │ │
├───────┼────────────────────┼─────────┤
│ │Nealocabil (utilizat│ │
│ │conform Ordonanţei │ │
│ │de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 34/ │ │
│ │2008 privind │ │
│ │organizarea şi │ │
│ │funcţionarea │ │
│114 │Sistemului naţional │Naţională│
│ │unic pentru apeluri │ │
│ │de urgenţă, aprobată│ │
│ │cu modificări şi │ │
│ │completări prin │ │
│ │Legea nr. 160/2008, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare) │ │
├───────┼────────────────────┼─────────┤
│ │Nealocabil (rezervat│ │
│115 │pentru dezvoltări │ │
│ │viitoare) │ │
├───────┼────────────────────┼─────────┤
│ │Numere naţionale │ │
│116 │pentru servicii │Naţională│
│(xyz) │armonizate cu │ │
│ │caracter social │ │
├───────┼────────────────────┼─────────┤
│ │Nealocabil (rezervat│ │
│117 │pentru dezvoltări │ │
│ │viitoare) │ │
├───────┼────────────────────┼─────────┤
│ │Numere naţionale │ │
│118 │pentru serviciul de │Naţională│
│(xyz) │informaţii privind │ │
│ │abonaţii │ │
├───────┼────────────────────┼─────────┤
│ │Nealocabil (utilizat│ │
│ │conform Ordonanţei │ │
│ │de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 105/ │ │
│ │2021 privind │ │
│ │aprobarea şi │ │
│119 │implementarea │Naţională│
│ │Programului naţional│ │
│ │de suport pentru │ │
│ │copii, în contextul │ │
│ │pandemiei de │ │
│ │COVID-19 - „Din │ │
│ │grijă pentru copii“)│ │
├───────┼────────────────────┼─────────┤
│Zt = 12│Servicii cu valoare │ │
│(NDC) │adăugată sau │Naţională│
│ │specifice de reţea │ │
├───────┼────────────────────┴─────────┤
│Zt = 13│Blocat resurse tehnice* │
├───────┼────────────────────┬─────────┤
│Zt = 14│Servicii cu valoare │ │
│(NDC) │adăugată sau │Naţională│
│ │specifice de reţea │ │
├───────┼────────────────────┼─────────┤
│Zt = 15│Servicii cu valoare │ │
│(NDC) │adăugată sau │Naţională│
│ │specifice de reţea │ │
├───────┼────────────────────┴─────────┤
│Zt = 17│Blocat resurse tehnice* │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Zt = 18│Blocat resurse tehnice* │
├───────┼────────────────────┬─────────┤
│ │Servicii de interes │ │
│Zt = 19│public la nivel │Naţională│
│(NDC) │naţional şi servicii│ │
│ │de interes general │ │
└───────┴────────────────────┴─────────┘

    * Pot fi utilizate şi ca numere naţionale scurte interne pentru furnizarea unor servicii specifice de reţea sau pentru furnizarea unor servicii cu valoare adăugată numai dacă această utilizare nu contravine folosirii acestora ca resurse tehnice.
    SECŢIUNEA B.2
    Numere naţionale scurte 8tv(xy)

┌───────┬────────────────────┬─────────┐
│Domeniu│Destinaţie │Aria de │
│ │ │utilizare│
├───────┼────────────────────┼─────────┤
│Zt = 83│Servicii cu valoare │ │
│(NDC) │adăugată sau │Naţională│
│ │specifice de reţea │ │
├───────┼────────────────────┼─────────┤
│Zt = 84│Servicii cu valoare │ │
│(NDC) │adăugată sau │Naţională│
│ │specifice de reţea │ │
├───────┼────────────────────┼─────────┤
│ │Nealocabil (rezervat│ │
│Zt = 85│pentru dezvoltări │ │
│ │viitoare) │ │
├───────┼────────────────────┼─────────┤
│Zt = 88│Servicii cu valoare │ │
│(NDC) │adăugată sau │Naţională│
│ │specifice de reţea │ │
└───────┴────────────────────┴─────────┘

    SECŢIUNEA B.3
    Numere naţionale scurte 9tvx(y)

┌───────┬────────────────────┬─────────┐
│Domeniu│Destinaţie │Aria de │
│ │ │utilizare│
├───────┼────────────────────┼─────────┤
│ │Nealocabil (rezervat│ │
│Zt = 95│pentru dezvoltări │ │
│ │viitoare) │ │
├───────┼────────────────────┼─────────┤
│Zt = 96│Servicii cu valoare │ │
│(NDC) │adăugată sau │Naţională│
│ │specifice de reţea │ │
├───────┼────────────────────┼─────────┤
│Zt = 97│Servicii cu valoare │ │
│(NDC) │adăugată sau │Naţională│
│ │specifice de reţea │ │
├───────┼────────────────────┼─────────┤
│Zt = 98│Servicii cu valoare │ │
│(NDC) │adăugată sau │Naţională│
│ │specifice de reţea │ │
├───────┼────────────────────┼─────────┤
│Zt = 99│Servicii cu valoare │ │
│(NDC) │adăugată sau │Naţională│
│ │specifice de reţea │ │
└───────┴────────────────────┴─────────┘

    SECŢIUNEA C
    Indicative de selectare a transportatorului

┌───────┬──────────────────────────────┐
│Domeniu│Destinaţie │
├───────┼──────────────────────────────┤
│10 │ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Indicative de selectare a │
│10xy │transportatorului pentru │
│ │formarea cu ton intermediar │
├───────┼──────────────────────────────┤
│16 │ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Indicative de selectare a │
│ │transportatorului pentru │
│16xy │formarea fără ton intermediar │
│ │şi pentru preselectarea │
│ │transportatorului │
└───────┴──────────────────────────────┘


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 1 la Decizia nr. 376/2013)
    FORMULAR-TIP
    de acordare a licenţei de utilizare a resurselor de numerotaţie
    1. Date necesare identificării solicitantului şi comunicării eficiente cu acesta*):
    *) Punctul 1 al formularului este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    2. Resurse de numerotaţie pentru care se solicită acordarea dreptului de utilizare:
    [ ] a) Numere geografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe, din domeniul 0Z = 02

┌────┬──────┬──────────┬───────────┬───────────┬─────────┬──────────┐
│ │Nr. │Indicativ │ │ │ │ │
│ │cifre │de │Dimensiunea│Blocul │ │Data │
│Nr. │(6 │destinaţie│blocului de│solicitat*)│Aria de │estimativă│
│crt.│cifre/│naţională │numere │(B)PQ(M) │utilizare│de │
│ │9 │2A (B) │ │ │ │activare │
│ │cifre)│ │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │21 │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │230 │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │......... │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │269 │ │ │ │ │
└────┴──────┴──────────┴───────────┴───────────┴─────────┴──────────┘


    [ ] b) Numere geografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe, din domeniul 0Z = 03

┌────┬──────┬──────────┬───────────┬───────────┬─────────┬──────────┐
│ │Nr. │Indicativ │ │ │ │ │
│ │cifre │de │Dimensiunea│Blocul │ │Data │
│Nr. │(6 │destinaţie│blocului de│solicitat*)│Aria de │estimativă│
│crt.│cifre/│naţională │numere │(B)PQ(M) │utilizare│de │
│ │9 │3A (B) │ │ │ │activare │
│ │cifre)│ │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │31 │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │330 │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │........ │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │369 │ │ │ │ │
└────┴──────┴──────────┴───────────┴───────────┴─────────┴──────────┘


    [ ] c) Numere independente de locaţie pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate, în principal, la puncte fixe, din domeniul 0Z = 03

┌────┬──────────┬───────────┬───────────┬─────────┬──────────┐
│ │Indicativ │ │ │ │Data │
│Nr. │de │Dimensiunea│Blocul │Aria de │estimativă│
│crt.│destinaţie│blocului de│solicitat*)│utilizare│de │
│ │naţională │numere │BPQ(M) │ │activare │
│ │ZA │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │37 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │38 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │39 │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────────┴───────────┴─────────┴──────────┘


    [ ] d) Numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice, altele decât serviciile de comunicaţii interpersonale, din domeniul 0Z = 06, subdomeniile 0ZA = 06A, unde A = 0, 1, 2, 3 şi 4

┌────┬──────────┬───────────┬───────────┬──────────┐
│ │Indicativ │ │ │Data │
│Nr. │de │Dimensiunea│Blocul │estimativă│
│crt.│destinaţie│blocului de│solicitat*)│de │
│ │naţională │numere │B(P)(Q) │activare │
│ │ZA = 6A │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ZA = 60 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ZA = 61 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ZA = 62 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ZA = 63 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ZA = 64 │ │ │ │
└────┴──────────┴───────────┴───────────┴──────────┘


    [ ] e) Numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile, din domeniile 0Z = 06 (subdomeniile 0ZA = 06A, unde A = 5, 6, 7, 8 şi 9) şi 0Z = 07

┌────┬──────────┬───────────┬───────────┬──────────┐
│ │Indicativ │ │ │ │
│ │de │Dimensiunea│Blocul │Data │
│Nr. │destinaţie│blocului │solicitat*)│estimativă│
│crt.│naţională │de numere │B(P)(Q) │de │
│ │ZA = 6A şi│ │ │activare │
│ │Z = 7 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ZA = 65 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ZA = 66 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ZA = 67 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ZA = 68 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ZA = 69 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ZA = 70 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │......... │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ZA = 79 │ │ │ │
└────┴──────────┴───────────┴───────────┴──────────┘


    [ ] f) Numere nongeografice pentru servicii diverse, din domeniul 0Z = 08

┌────┬──────────┬───────────┬───────────┬──────────┐
│ │Indicativ │ │ │Data │
│Nr. │de │Dimensiunea│Blocul │estimativă│
│crt.│destinaţie│blocului de│solicitat*)│de │
│ │naţională │numere │PQM │activare │
│ │8AB │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ZAB = 800 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ZAB = 801 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ZAB = 805 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ZAB = 808 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ZAB = 870 │ │ │ │
└────┴──────────┴───────────┴───────────┴──────────┘


    [ ] g) Numere nongeografice pentru servicii cu tarif special, din domeniul 0Z = 09

┌────┬──────────┬───────────┬───────────┬──────────┐
│ │Indicativ │ │ │Data │
│Nr. │de │Dimensiunea│Blocul │estimativă│
│crt.│destinaţie│blocului de│solicitat*)│de │
│ │naţională │numere │PQM │activare │
│ │9AB │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ZAB = 900 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ZAB = 903 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ZAB = 906 │ │ │ │
└────┴──────────┴───────────┴───────────┴──────────┘


    [ ] h) Indicative de selectare a transportatorului

┌────┬─────────────┬───────────┬───────────────────────────────┬──────────┐
│ │Serviciul │ │ │ │
│ │furnizat │ │Categoriile de apeluri care pot│ │
│ │(selectare/ │ │fi originate │ │
│ │preselectare)│ │ │Data │
│Nr. │(cu ton │Indicativ │ │estimativă│
│crt.│intermediar/ │solicitat*)├──────┬─────────┬──────────────┤de │
│ │preselectare/│ │ │ │ │activare │
│ │fără ton │ │Locale│Naţionale│Internaţionale│ │
│ │intermediar) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────────┴──────┴─────────┴──────────────┴──────────┘


    *) Completarea acestei coloane este opţională. Dacă solicitantul nu optează pentru alocarea unui anumit format al resurselor de numerotaţie, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va aloca resurse de numerotaţie pe baza criteriilor generale şi speciale de analizare a cererilor privind resursele de numerotaţie.

    Semnătura reprezentantului legal al solicitantului:
    ...........................

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 2 la Decizia nr. 376/2013)
    SPECIFICAŢIE
    de implementare a resurselor de numerotaţie solicitate^1)
    ^1) Se va întocmi câte o specificaţie pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie solicitată, pentru prima solicitare de resurse de numerotaţie dintr-o anumită categorie.
    I. Categoria de resurse de numerotaţie solicitată, în conformitate cu pct. 2 din anexa nr. 1 la decizie
    II. Serviciile de comunicaţii electronice care vor fi furnizate prin intermediul resurselor de numerotaţie solicitate
    a) Tipul serviciilor:
    [ ] servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere;
    [ ] servicii de comunicaţii electronice, altele decât serviciile de comunicaţii interpersonale;
    [ ] alte tipuri de servicii de comunicaţii electronice care necesită resurse de numerotaţie^2):
    ^2) Se precizează serviciul/serviciile pentru care se solicită numerotaţie.

    ...........................
    ...........................

    b) Caracteristicile serviciilor:
    [ ] Se permit iniţierea şi primirea de apeluri naţionale ori naţionale şi internaţionale.
    [ ] Se permite numai iniţierea de apeluri.
    [ ] Se permite numai primirea de apeluri.


    III. Condiţiile tehnice de implementare^3)
    ^3) Solicitantul va transmite toate informaţiile relevante, în funcţie de caracteristicile serviciului furnizat, cu respectarea cerinţelor minime de specificaţie.
    a) Informaţii privind configuraţia hardware şi software a echipamentelor necesare abonaţilor pentru accesul la servicii: terminale, modemuri (xDSL, cablu, PLC, radio), PC, soft (standard sau dedicat):
    ...........................

    b) Informaţii privind modalitatea de acces al abonaţilor/utilizatorilor finali la serviciile furnizate de solicitant:
    - tipul conexiunii la platforma furnizorului de servicii de comunicaţii electronice (conexiune dedicată serviciului de telefonie sau conexiune de acces la internet):
    ...........................

    – controlul accesului utilizatorului final la servicii (înregistrare, autentificare etc.):
    ...........................

    – protocolul de semnalizare utilizat în reţeaua de acces (IP, ISDN etc.):
    ...........................

    – mobilitatea abonatului (punct fix, nomadicitate, mobilitate limitată, servicii la puncte mobile):
    ...........................


    c) Informaţii privind reţeaua de transport: tipul reţelei de transport (reţea dedicată traficului pentru serviciul de telefonie - comutare de circuite, IP, ATM -, reţea IP), protocoalele de semnalizare utilizate:
    ...........................

    d) Informaţii privind modalitatea de utilizare a resurselor de numerotaţie în procesul de rutare:
    - rutare directă pe baza numărului de abonat;
    – translatare a numerelor E.164/E.164 (prin utilizarea funcţiilor unei platforme IN sau ale VLR);
    – translatare a numerelor E.164/IP [baze de date locale, ENUM (User, Infrastructure, Private) etc.].


    IV. Condiţiile economice de implementare^3)
    Principiile de tarifare (tarife diferenţiate: în interiorul reţelei/în afara reţelei, gratuite pentru apelant/cu valoare adăugată, tarife maxime etc.).


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016