Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 709 din 20 decembrie 2022  pentru aprobarea aspectelor procedurale specifice cu privire la participarea  persoanelor private de libertate la cursurile învăţământului dual    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 709 din 20 decembrie 2022 pentru aprobarea aspectelor procedurale specifice cu privire la participarea persoanelor private de libertate la cursurile învăţământului dual

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 30 din 11 ianuarie 2023
    Având în vedere dispoziţiile art. 90 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare prevederile art. 66 alin. (4) şi (5) din anexa la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.322/C/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din locurile de deţinere aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare,
    directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta decizie reglementează aspectele procedurale specifice cu privire la participarea persoanelor private de libertate, în exteriorul locurilor de deţinere, la cursurile învăţământului dual, prevăzut la art. 25 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Participarea persoanelor private de libertate la cursurile învăţământului dual se realizează în acord cu reglementările specifice ale acestei forme de învăţământ profesional şi tehnic, promovate de către Ministerul Educaţiei, şi ale prezentei decizii, în funcţie de resursele umane, materiale şi logistice disponibile la nivelul penitenciarelor, centrelor educative şi centrelor de detenţie.

    ART. 2
    Instruirea şi formarea profesională a participanţilor se realizează pe baza contractului de parteneriat şi a contractelor individuale de pregătire practică, prevăzute de Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.732/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, precum şi a protocolului de colaborare prevăzut la art. 7 din prezenta decizie şi a protocolului încheiat între Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Ministerul Educaţiei.

    ART. 3
    (1) Pot fi incluse în învăţământul dual persoanele private de libertate care îndeplinesc criteriile de vârstă şi de studii prevăzute de Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.732/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual.
    (2) La cursurile învăţământului dual, organizate în exteriorul unităţii penitenciare, pot participa, cu aprobarea directorului locului de deţinere, persoanele condamnate sau internate clasificate în regim deschis, persoanele condamnate clasificate în regim semideschis, respectiv persoanele internate fără supraveghere sau cu supraveghere.
    (3) Supravegherea persoanelor private de libertate aflate în regim semideschis şi a persoanelor internate cu supraveghere care participă la cursurile învăţământului dual se realizează conform prevederilor legale.

    ART. 4
    Persoanele private de libertate înscrise la învăţământul dual pot desfăşura şi activităţi lucrative, fără a depăşi durata normală a timpului de muncă.

    ART. 5
    În vederea informării persoanelor private de libertate, la nivelul locului de deţinere, are loc promovarea ofertei de şcolarizare pentru învăţământul dual, la care pot participa şi reprezentanţi ai unităţii şcolare şi ai operatorului economic.

    CAP. II
    Demersuri organizatorice
    ART. 6
    (1) Anual, la nivelul fiecărui loc de deţinere, are loc estimarea numărului persoanelor private de libertate care îndeplinesc condiţiile necesare participării la cursurile învăţământului dual.
    (2) În baza estimării realizate conform alin. (1), unităţile din sistemul penitenciar întreprind demersuri către inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, pentru obţinerea informaţiilor privind unităţile de învăţământ care organizează învăţământ dual.
    (3) Conform informaţiilor obţinute de la inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, locul de deţinere contactează unitatea şcolară, respectiv operatorul economic, în vederea analizării posibilităţii de înscriere a unor persoane private de libertate la forma de învăţământ dual.

    ART. 7
    (1) În vederea stabilirii cadrului general de organizare şi desfăşurare a activităţilor de instruire şcolară a persoanelor private de libertate, la nivelul locului de deţinere se întreprind demersuri pentru încheierea protocolului de colaborare cu unitatea şcolară colaboratoare, respectiv cu operatorul economic.
    (2) Protocolul de colaborare încheiat cu unitatea şcolară, respectiv cu operatorul economic, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, va cuprinde cel puţin următoarele aspecte:
    a) condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile, precum şi cheltuielile care revin fiecărei părţi;
    b) identificarea locaţiei/locaţiilor în care persoanele private de libertate vor desfăşura activităţi şcolare/practice;
    c) stabilirea traseului persoanelor private de libertate care se deplasează neînsoţite la şi de la locaţiile unde se derulează activităţile de instruire teoretică şi practică;
    d) programul de desfăşurare a cursurilor şcolare şi perioada de derulare;
    e) prezentarea persoanelor private de libertate la eventualele probe de admitere la aceste cursuri, cu precizarea datelor de desfăşurare;
    f) modalitatea de informare a locului de deţinere cu privire la absenţa persoanelor private de libertate la cursuri sau la conduita acestora pe durata activităţilor;
    g) modalitatea de primire a burselor prevăzute pentru această formă de învăţământ profesional (de exemplu suma stabilită, data la care se virează);
    h) alte responsabilităţi de informare între părţi.


    ART. 8
    (1) La nivelul locului de deţinere se desemnează o persoană responsabilă cu activitatea de şcolarizare în forma învăţământului dual, care asigură legătura cu unitatea şcolară, respectiv cu operatorul economic.
    (2) În comunicarea cu unitatea şcolară, respectiv operatorul economic, periodic, persoana responsabilă va urmări obţinerea de informaţii cu privire la prezenţa, comportamentul şi situaţia şcolară a persoanelor private de libertate participante.
    (3) În situaţia în care se constată că persoana privată de libertate participantă la cursurile învăţământului dual a încălcat obligaţiile prevăzute în angajamentul de participare prevăzut la art. 13, persoana responsabilă va informa conducerea unităţii penitenciare, în vederea dispunerii măsurilor corespunzătoare.

    CAP. III
    Procedura de selecţie şi înscriere a persoanelor private de libertate la cursurile învăţământului dual
    ART. 9
    (1) Pentru participarea la cursurile învăţământului dual se va avea în vedere selecţionarea persoanelor private de libertate care:
    a) au o conduită constant pozitivă, nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi nu au sancţiuni disciplinare neridicate sau au abateri disciplinare în curs de cercetare/soluţionare;
    b) menţin legătura cu mediul de suport;
    c) participă constant şi activ la demersurile de reintegrare socială şi nu au înregistrat un refuz de participare sau abandon la vreunul dintre demersurile consemnate în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică;
    d) nu sunt în curs de cercetare, urmărire penală sau judecată pentru săvârşirea altor infracţiuni;
    e) prezintă suficientă încredere că nu mai comit alte infracţiuni;
    f) nu au comis infracţiunea de evadare sau tentativă de evadare, inclusiv în pedeapsa anterioară.

    (2) Selecţionarea şi prezentarea la cursuri se realizează fără a afecta siguranţa misiunilor de escortare, pază, însoţire şi supraveghere a persoanelor private de libertate în exteriorul locului de deţinere.
    (3) În cazul în care, pe durata desfăşurării cursurilor şcolare, se constată că nu mai sunt îndeplinite prevederile alin. (1), se reanalizează situaţia persoanei şi se poate decide retragerea de la această activitate.

    ART. 10
    (1) Selecţionarea persoanelor private de libertate la forma învăţământului dual se realizează de către administraţia locului de deţinere, ţinând cont de prioritizarea nevoilor educative ale acestora şi în baza recomandărilor consemnate în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică, de posibilităţile locului de deţinere, starea de sănătate, tipul regimului de executare şi măsurile de siguranţă aplicate.
    (2) Selecţionarea persoanelor private de libertate care pot participa la cursurile învăţământului dual se desfăşoară conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din locurile de deţinere aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.322/C/2017, cu modificările şi completările ulterioare, ţinându-se cont, în mod corespunzător, şi de procedurile specifice privind selecţionarea la cursuri de instruire şcolară.
    (3) Înscrierea persoanelor private de libertate la cursurile învăţământului dual se realizează cu avizul medicului de unitate.
    (4) Înscrierea persoanelor private de libertate la această formă de învăţământ se realizează cu respectarea condiţiilor impuse de unitatea şcolară şi cu prezentarea actelor de studii care atestă ultimul nivel de studii absolvit, a cărţii de identitate şi a certificatului de naştere.

    ART. 11
    (1) Admiterea persoanelor private de libertate la cursurile învăţământului dual se realizează în conformitate cu calendarul admiterii în învăţământul profesional şi în învăţământul dual.
    (2) La solicitarea sa, operatorul economic poate participa la recrutarea, selecţia şi admiterea candidaţilor pentru locurile oferite în învăţământul dual.

    CAP. IV
    Participarea persoanelor private de libertate la cursurile învăţământului dual
    ART. 12
    (1) În vederea participării la activitatea de instruire, fiecare persoană privată de libertate selecţionată încheie împreună cu operatorul economic şi unitatea de învăţământ un contract individual de pregătire practică, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.732/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual şi ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.798/2017 privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual.
    (2) În cazul minorilor, unitatea penitenciară informează părintele/tutorele/susţinătorul legal al acestora cu privire la posibilitatea includerii la cursurile învăţământului dual şi la demersurile necesar a fi întreprinse.

    ART. 13
    (1) Anterior semnării contractului individual de pregătire practică, persoanele private de libertate beneficiază de consiliere educaţională, oferită de personalul de specialitate de la nivelul unităţii penitenciare, în vederea conştientizării drepturilor şi obligaţiilor ce le revin şi a beneficiilor acestei forme de învăţământ, ocazie cu care semnează un angajament de participare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) Pe durata participării la cursuri, persoanele private de libertate beneficiază de consiliere educaţională ori de câte ori este necesar.

    ART. 14
    (1) Se va evita transferarea persoanelor private de libertate înscrise la cursurile învăţământului dual în alt loc de deţinere până la finalizarea acestora.
    (2) În situaţia în care o persoană privată de libertate nu poate fi prezentă la cursuri, responsabilul de activitate informează unitatea şcolară, respectiv operatorul economic.

    ART. 15
    (1) Pentru participarea la cursurile învăţământului dual, participanţii pot beneficia, în condiţiile legii, de burse şi alte forme de sprijin material şi stimulente financiare.
    (2) Valoarea şi periodicitatea de acordare a burselor şi a celorlalte forme de sprijin material şi stimulente financiare se precizează în protocolul de colaborare încheiat la nivel local.
    (3) Sumele de bani aparţinând deţinuţilor vor fi încasate întrun cont de „disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit“, aparţinând locului de deţinere, deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază este înregistrat fiscal.

    ART. 16
    (1) Participanţii la forma învăţământului dual au obligaţia de a frecventa cursurile şcolare, conform planificării privind instruirea teoretică şi practică.
    (2) În situaţia în care persoana privată de libertate refuză participarea la cursuri, se întocmeşte un proces-verbal, iar informaţia se consemnează în aplicaţia informatică şi este avută în vedere la evaluarea conduitei deţinutului şi a eforturilor depuse în cadrul activităţilor de reintegrare socială în vederea liberării condiţionate.

    ART. 17
    La absolvirea unui an şcolar, persoanele private de libertate beneficiază de credite şi zile considerate ca executate, în conformitate cu reglementările în vigoare.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 18
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

    ART. 19
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
                    Dan Halchin

    Bucureşti, 20 decembrie 2022.
    Nr. 709.
    ANEXA 1


┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A │...........................................................│
│PENITENCIARELOR │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│PENITENCIARUL │...........................................................│
│......................................│ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. .............. din │Nr. .............. din ......................... │
│......................... │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │...........................................................│
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │...........................................................│
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Nr. .............. din ......................... │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    PROTOCOL DE COLABORARE
    - model^1 -
    ^1 Documentul reprezintă un model şi trebuie adaptat şi completat la nivelul unităţii cu informaţii specifice.
    I. Părţile
    Penitenciarul/Centrul educativ/Centrul de detenţie ................., cu sediul în ...................., reprezentat de ........................, în calitate de director,
    ......................., cu sediul în ...................., reprezentată de ........................, în calitate de .........(instituţie de învăţământ)............
    şi
    ......................, cu sediul în .................., reprezentată de ...................., în calitate de ........(operator economic)...........

    II. Obiectul protocolului
    Protocolul vizează asigurarea cadrului general de colaborare între părţile implicate, în vederea organizării şi desfăşurării învăţământului dual.

    III. Temei legal:
    - Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.322/C/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din locurile de deţinere aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.732/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual;
    – Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.798/2017 privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual;
    – Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.

    IV. Scopul
    Prezentul protocol se încheie atât în scopul asigurării cadrului de colaborare între locurile de deţinere subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, unităţile de învăţământ din reţeaua şcolară naţională şi societatea civilă, în vederea organizării şi desfăşurării activităţilor cuprinse la obiectivele precizate mai jos, cât şi pentru facilitarea înscrierii persoanelor private de libertate la învăţământul dual şi reinserţia pe piaţa muncii după finalizarea pedepselor privative de libertate.

    V. Obiective
    Dobândirea unei calificări profesionale de către persoanele private de libertate şi conştientizarea de către acestea a rolului pozitiv pe care îl pot avea în comunitate, adoptând o conduită corespunzătoare şi implicându-se în activităţile stabilite prin prezentul protocol.

    VI. Obligaţiile părţilor
    1. Penitenciarul/Centrul educativ/Centrul de detenţie ..................:
    - va asigura selectarea, organizarea, participarea şi, după caz, supravegherea persoanelor private de libertate care vor participa la cursurile învăţământului dual;
    – se va asigura că persoanele private de libertate vor semna angajamente de participare la acest demers;
    – după caz, va permite accesul în penitenciar, pe baza tabelelor de acces, al reprezentanţilor operatorului economic sau ai instituţiei de învăţământ;
    – va informa celelalte părţi cu privire la absenţa persoanelor private de libertate sau oricare altă modificare care poate influenţa procesul de instruire;
    – desemnează o persoană responsabilă cu activitatea de şcolarizare în forma învăţământului dual;
    – comunică modalitatea de virare a sumelor corespunzătoare burselor şi stimulentelor financiare de care beneficiază participanţii la învăţământul dual;
    – asigură, prin reprezentanţii săi, respectarea prevederilor prezentului protocol.

    2. ............(instituţia de învăţământ)..................:
    - îndeplineşte obligaţiile prevăzute prin contractul de parteneriat încheiat conform Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.732/2022, respectiv prin contractele individuale de practică prevăzute de Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.798/2017;
    – anunţă orice modificare ce poate genera schimbări în derularea activităţii sau ale orarului de desfăşurare;
    – transmite locului de detenţie situaţia şcolară a persoanelor private de libertate participante la cursuri;
    – informează unitatea administrativ-teritorială cu privire la înscrierea persoanelor private de libertate la această formă de instruire;
    – informează unitatea penitenciară cu privire la prezenţa şi conduita persoanelor private de libertate participante;
    – informează de îndată unitatea penitenciară cu privire la absenţa persoanelor private de libertate sau producerea unor evenimente negative;

    3. .................(operator economic).......................:
    - îndeplineşte obligaţiile prevăzute prin contractul de parteneriat încheiat conform Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.732/2022, respectiv prin contractele individuale de practică prevăzute de Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.798/2017;
    – respectă prevederile legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
    – anunţă orice modificare ce poate genera schimbări în derularea activităţii sau ale orarului de desfăşurare a activităţii;
    – informează unitatea penitenciară cu privire la prezenţa şi conduita persoanelor private de libertate participante;
    – informează de îndată unitatea penitenciară cu privire la absenţa persoanelor private de libertate sau producerea unor evenimente negative;
    – acordă burse, forme de sprijin material şi stimulente financiare^2, corespunzător prevederilor Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.732/2022, şi le virează într-un cont de „disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit“, aparţinând locului de deţinere, deschis la Trezoreria Statului, în a cărei rază este înregistrat fiscal.
    ^2 Se vor preciza valoarea burselor, respectiv a stimulentelor financiare, precum şi formele de sprijin material acordate.    VII. Obligaţii comune:
    - monitorizarea activităţilor desfăşurate de către persoanele implicate în scopul derulării în bune condiţii a învăţământului dual;
    – desemnarea personalului cu atribuţii specifice, în vederea derulării activităţilor prevăzute;
    – promovarea, în mod obiectiv, prin mass-media, a imaginii partenerilor implicaţi, precum şi a activităţilor desfăşurate, în vederea informării corecte a opiniei publice;
    – asigurarea respectării prevederilor prezentului protocol.

    VIII. Reprezentanţi ai unor instituţii
    1. Din partea penitenciarului/centrului educativ/centrului de detenţie ...............................
    2. Din partea instituţiei de învăţământ ..........................
    3. Din partea operatorului economic .................................

    IX. Durata protocolului
    Prezentul protocol se încheie în 3 (trei) exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte, intră în vigoare la data semnării acestuia şi are valabilitate de 1 an.
    De comun acord, părţile vor realiza analize periodice şi vor stipula modificări cu privire la durata sau obiectul protocolului, prin act adiţional, dacă este necesar.

    X. Denunţarea
    Oricare dintre părţile semnatare poate notifica celeilalte părţi denunţarea protocolului, cu 30 de zile înainte de data încetării acestuia.

    XI. Răspunderea părţilor
    Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă şi o probează potrivit legii.

    XII. Soluţionarea litigiilor
    Neînţelegerile dintre părţi cu privire la interpretarea sau aplicarea prevederilor protocolului vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
    Dacă litigiile nu se rezolvă pe cale amiabilă, fiecare parte poate solicita soluţionarea lor de instanţa de judecată.


┌─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Penitenciarul/Centrul educativ/Centrul de │Director (instituţie de învăţământ), │
│detenţie │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│.................................................│.................................................│
├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Director, │Director/Manager/Administrator (operator │
│ │economic), │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│.................................................│.................................................│
├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Consilier juridic, │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│.................................................│ │
└─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2

    ANGAJAMENT DE PARTICIPARE
    - model^1 -
    ^1 Documentul reprezintă un model şi trebuie adaptat şi completat la nivelul unităţii cu informaţii considerate necesare.
    Subsemnatul(a), ............................, născut(ă) în data de ................., fiul/fiica lui .............. şi al/a ..........., condamnat .............. pentru infracţiunea de .............., pe perioada deplasării mele în exteriorul locului de deţinere, precum şi pe durata participării la cursurile învăţământului dual mă angajez să respect următoarele:
    - să respect itinerarul de deplasare;
    – să particip activ şi responsabil la cursurile şcolare;
    – să respect instrucţiunile privind normele de securitate şi sănătate în muncă;
    – să respect orarul de desfăşurare a activităţilor;
    – să nu desfăşor alte activităţi de natură să perturbe derularea în bune condiţii a activităţilor;
    – să raportez de îndată orice problemă care apare pe parcursul desfăşurării activităţii;
    – să manifest o conduită corectă, respectuoasă în relaţiile cu persoanele din comunitate, precum şi cu celelalte persoane private de libertate participante la activitate;
    – să nu desfăşor acţiuni prin care se aduc prejudicii administraţiei penitenciare, altor instituţii sau persoane;
    – să utilizez materialele puse la dispoziţie conform instrucţiunilor primite de către coordonatorul activităţii.

    Totodată, sunt conştient(ă) că încălcarea unor obligaţii sau interdicţii mai sus menţionate, în anumite condiţii, poate constitui infracţiune şi se sancţionează conform legii.
    Menţionez că în prezent nu am probleme familiale care să îmi afecteze starea emoţională, iar în cazul în care apar asemenea situaţii voi anunţa imediat conducerea penitenciarului.
    De asemenea, am fost informat(ă) cu privire la faptul că pe perioada participării la cursurile învăţământului dual pot beneficia de burse, susţinere financiară şi de alte forme de sprijin material, atunci când acestea vor fi virate.
    Am luat cunoştinţă de faptul că, în cazul în care nu voi respecta prezentul angajament, va fi angajată, după caz, răspunderea disciplinară, civilă sau penală.

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Data │Semnătura persoanei │
│ │private de libertate │
├──────────────┼───────────────────────┤
│………………………………..│………………………………………………….. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │
├──────────────┴───────────────────────┤
│Semnătura persoanei care a efectuat │
│instructajul │
├──────────────────────────────────────┤
│………………………………………………….. │
└──────────────────────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016