Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 647 din 11 noiembrie 2014  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, precum şi, în mod special, ale art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) şi alin. (5) din ordonanţa de urgenţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 647 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, precum şi, în mod special, ale art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) şi alin. (5) din ordonanţa de urgenţă

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2015

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Valer Dorneanu - judecător
    Toni Greblă - judecător
    Petre Lăzăroiu - judecător
    Mircea Ştefan Minea - judecător
    Daniel Marius Morar - judecător
    Mona-Maria Pivniceru - judecător
    Puskas Valentin Zoltan - judecător
    Tudorel Toader - judecător
    Ioniţa Cochinţu - magistrat-asistent


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, excepţie ridicată de Niculae-Viorel David în Dosarul nr. 1.119/88/2013 al Tribunalului Tulcea - Secţia civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 555D/2014.
    2. La apelul nominal se prezintă, pentru autorul excepţiei de neconstituţionalitate, domnul avocat Daniel Soare, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar, lipsind celelalte părţi.
    3. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    4. Magistratul-asistent referă asupra faptului că partea Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Delta" al judeţului Tulcea a depus la dosarul cauzei concluzii scrise prin care solicită Curţii Constituţionale respingerea excepţiei de neconstituţionalitate şi să constate că motivele invocate prin aceasta nu au nicio legătură cu reorganizarea Ministerului Afacerilor Interne şi a instituţiilor subordonate.
    5. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul apărătorului ales al autorului excepţiei de neconstituţionalitate, care arată că depune o cerere de completare a excepţiei de neconstituţionalitate în sensul că prevederile criticate, respectiv art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011, precum şi întregul act normativ, contravin şi dispoziţiilor constituţionale ale art. 73 alin. (3) lit. j) şi art. 53 din Constituţie, coroborate cu art. 52 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum şi art. 115 alin. (6) şi art. 1 alin. (3)-(5) din Constituţie.
    6. Solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulată şi completată şi arată că şi pompierul este funcţionar public, este subiect al unui raport de serviciu care ia naştere, se execută şi încetează în condiţii speciale şi, ca atare, aceste aspecte trebuie reglementate prin lege organică, potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie. Or, în situaţia de faţă, disponibilizarea s-a dispus pe baza unei ordonanţe de urgenţă care nu descrie condiţiile şi criteriile clare de departajare ale funcţionarilor publici vizaţi care sunt în activitate, pentru a se putea încadra absolvenţii. Or, structura sistemului naţional de apărare, modalităţile şi motivele pentru care pot fi disponibilizate cadrele militare se stabilesc prin lege organică, şi nu prin ordonanţe de Guvern. În acest context, în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate, invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 392 din 2 iulie 2014.
    7. De asemenea, susţine că prevederile criticate încalcă principiul separaţiei şi echilibrului puterilor şi că îngrădesc dreptul la muncă şi limitează dreptul de a beneficia de ajutor social doar la persoanele cărora le-au încetat raporturile de serviciu în anul 2011, excluzându-i pe cei cărora, din aceleaşi motive, le-au încetat raporturile de serviciu în anul 2012, iar această restrângere încalcă art. 53 alin. (1) şi (2) din Constituţie.
    8. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, actul normativ criticat nu încalcă dispoziţiile art. 115 din Constituţie, întrucât nu legiferează în domeniul statutului funcţionarilor publici, ci prevede reducerea numărului de posturi finanţate în Ministerul Administraţiei şi Internelor începând cu trimestrul al doilea al anului 2011, având în vedere efectele crizei economice asupra sistemului bugetar.
    9. În ceea ce priveşte susţinerea potrivit căreia nu sunt stabilite ajutoare de stat şi pentru persoanele cărora le-au încetat raporturile de serviciu în anul 2012, arată că instanţa de contencios constituţional nu are atribuţii de modificare şi completare a textului de lege criticat, de altfel, acesta a avut o aplicare limitată în timp, respectiv pe parcursul anului 2011.

                                    CURTEA,
având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    10. Prin Încheierea din 1 aprilie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.119/88/2013, Tribunalul Tulcea - Secţia civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, excepţie ridicată de Niculae-Viorel David într-o cauză având ca obiect o cerere privind anularea unui act administrativ, respectiv a ordinului de încetare a raportului de serviciu.
    11. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că motivele şi procedura privind concedierea din funcţia publică deţinută, fără vina acestuia, îngrădirea dreptului la muncă al angajaţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi protecţia socială a celor cărora le încetează raporturile se serviciu nu pot fi reglementate decât prin legi organice. Or, din moment ce Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 limitează categoria persoanelor care beneficiază de ajutoare sociale doar la cele cărora le-au încetat raporturile de serviciu în anul 2011, excluzându-i pe cei cărora, din aceleaşi motive, le-au încetat raporturile de serviciu în anul 2012, este vădit că această restrângere nu poate interveni printr-o ordonanţă de urgenţă. De asemenea, arată că structura sistemului naţional de apărare, modalităţile şi motivele pentru care pot fi disponibilizate cadrele militare se stabilesc prin lege organică, şi nu prin ordonanţe de urgenţă.
    12. Tribunalul Tulcea - Secţia civilă de contencios administrativ şi fiscal opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât prevederile criticate nu aduc atingere dispoziţiilor constituţionale invocate.
    13. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    14. Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, respectiv Decizia nr. 18 din 16 ianuarie 2014, prin care Curtea a arătat că nu este respectată condiţia de admisibilitate prevăzută la art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.

                                    CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.
    16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum reiese din dispozitivul încheierii de sesizare, îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 21 iunie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 234/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 7 decembrie 2011. Din analiza încheierii de sesizare, precum şi a notelor autorului excepţiei de neconstituţionalitate reiese că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011, în ansamblul său, precum şi, în special, ale art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) şi alin. (5) din ordonanţa de urgenţă. Prevederile art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 au următorul cuprins:
    - Art. 1 alin. (1): "(1) Drepturile prevăzute la art. 21 alin. (2)-(5) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice se acordă poliţiştilor şi cadrelor militare ale căror raporturi de serviciu încetează, respectiv sunt trecute în rezervă în cursul anului 2011, în cadrul procesului de reorganizare instituţională desfăşurat în vederea încadrării în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2011, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, prin derogare de la prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.";
    - Art. 3 alin. (3) şi (5): "(3) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă şi Direcţia Generală Logistică vor dispune măsurile necesare astfel încât activităţile specifice pentru acordarea gradelor profesionale/militare absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale pregătiţi pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi repartizarea acestora la unităţi să se realizeze în perioada 28-30 decembrie 2011. [...]
    (5) Numirea în funcţie a absolvenţilor Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza», precum şi ai instituţiilor de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale pregătiţi pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor repartizaţi la unităţile din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor se realizează cu data de 1 ianuarie 2012, iar prezentarea acestora la respectivele unităţi se face în data de 3 ianuarie 2012".
    17. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 115 alin. (6) referitor la interdicţiile şi limitele de reglementare pe calea ordonanţelor de urgenţă coroborat cu cele ale art. 1 alin. (3) şi (4) referitoare la valorile supreme ale statului român, precum şi la organizarea statului potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor.
    18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile criticate au mai format obiectul excepţiei de neconstituţionalitate în raport cu critici de constituţionalitate similare, sens în care este Decizia nr. 544 din 17 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 12 februarie 2014, prin care a respins excepţia de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate fiind ridicată chiar de autorul prezentei excepţii de neconstituţionalitate, însă în raport cu alte prevederi constituţionale.
    19. Cu acel prilej, Curtea a reţinut că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 a fost adoptată, pe de o parte, în vederea încadrării în limita alocată cheltuielilor de personal pentru anul 2011 prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 28 decembrie 2010, iar, pe de altă parte, pentru evitarea intrării Ministerului Administraţiei şi Internelor în culpă contractuală cauzată de nerespectarea obligaţiilor asumate în angajamentele încheiate cu studenţii şi elevii din instituţiile de formare profesională iniţială, care prevedeau încadrarea promoţiilor de absolvenţi.
    20. Curtea a constatat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 criticată nu a stat la baza emiterii ordinului de încetare a raporturilor de serviciu. Totodată, raportat la obiectul cauzei, astfel cum rezultă din cererea de chemare în judecată, Curtea a constatat că actul normativ criticat nu are legătură cu soluţionarea cauzei, constatarea constituţionalităţii sau neconstituţionalităţii acestuia neproducând niciun efect juridic asupra situaţiei procesuale a autorului excepţiei de neconstituţionalitate.
    21. Aşadar, nefiind respectată nici în prezenta cauză condiţia de admisibilitate prevăzută la art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, precum şi a ordonanţei de urgenţă în ansamblul său este inadmisibilă.
    22. Totodată, referitor la susţinerea autorului excepţiei de neconstituţionalitate potrivit căreia prin ordonanţa de urgenţă criticată se limitează categoria persoanelor care beneficiază de ajutoare sociale doar la cele cărora le-au încetat raporturile de serviciu în anul 2011, excluzându-le pe cele cărora, din aceleaşi motive, le-au încetat raporturile de serviciu în anul 2012, Curtea observă că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 a reglementat o situaţie concretă, astfel cum reiese chiar din titlul actului normativ criticat, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 stabileşte măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011.
    23. În ceea ce priveşte solicitarea autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prin apărătorul ales, exprimată direct în faţa Curţii Constituţionale, referitoare la extinderea controlului de constituţionalitate raportat şi la alte prevederi constituţionale, care nu au fost invocate în faţa instanţei de judecată, Curtea reţine că invocarea în susţinerea excepţiei a unor dispoziţii constituţionale direct în faţa Curţii, şi nu în faţa instanţei de judecată, contravine art. 10 alin. (2) şi art. 29 alin. (1)-(4) din Legea nr. 47/1992, întrucât cadrul procesual specific excepţiei de neconstituţionalitate rezultă din încheierea de sesizare şi din motivarea scrisă a autorului, iar aceasta din urmă nu poate fi completată în faţa Curţii Constituţionale cu elemente noi, ce nu au fost puse în discuţia părţilor în faţa instanţei de judecată. În acest sens este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, spre exemplu, Decizia nr. 517 din 8 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 2 iunie 2008.

    24. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, precum şi, în mod special, ale art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) şi alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, excepţie ridicată de Niculae-Viorel David în Dosarul nr. 1.119/88/2013 al Tribunalului Tulcea - Secţia civilă, de contencios administrativ şi fiscal.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Tulcea - Secţia civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 11 noiembrie 2014.


                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                                Ioniţa Cochinţu

                                     -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016