Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 DECIZIE nr. 6 din 28 octombrie 2017 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 6 din 28 octombrie 2017  pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România    Twitter Facebook
Cautare document

 DECIZIE nr. 6 din 28 octombrie 2017 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România

EMITENT: Colegiul Medicilor Dentişti din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 915 din 22 noiembrie 2017
    În temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 34 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie:
    ART. I
    Anexa nr. 1 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 19 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Principalele manifestări ştiinţifice, activităţi cu caracter ştiinţific şi forme de educaţie medicală continuă constau în:
    a) manifestări ştiinţifice reprezentate de: congrese, conferinţe/simpozioane şi cursuri cu sau fără demonstraţii practice susţinute de lectori acreditaţi de CMDR;
    b) publicarea de articole ştiinţifice în reviste de specialitate indexate BDI (baze de date internaţionale);
    c) publicarea de cărţi, tratate, manuale (integral ori capitole care apar în aceste publicaţii) sau monografii, care deţin ISBN (International Standard Book Number):
    d) abonamente anuale la reviste medicale de specialitate acreditate, reviste internaţionale de specialitate, publicaţii naţionale medicale agreate de CMDR;
    e) EMC la distanţă."

    2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Formele de EMC pot fi susţinute de următoarele cadre didactice universitare: profesori, conferenţiari, şefi de lucrări.
    (2) Formele de EMC pot fi susţinute şi de medici dentişti care nu au calitatea de cadre didactice, dar care îndeplinesc cumulativ cel puţin două din următoarele criterii:
    a) sunt medici primari şi/sau doctori în ştiinţe medicale;
    b) au prezentat cel puţin o comunicare la congrese în străinătate în domeniul pentru care doresc să susţină programul de EMC, în ultimii 5 ani;
    c) au publicat minimum două articole în reviste de specialitate indexate BDI, în ultimii 5 ani;
    d) au publicat în domeniul medical sau medico-dentar cel puţin una dintre următoarele: cărţi, tratate, manuale (integral ori capitole care apar în aceste publicaţii) sau monografii, care deţin ISBN.
    (3) Acreditarea lectorilor se face pe bază de cerere şi curriculum vitae tip Europass semnat, cu precizarea domeniului de specializare, comunicate până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, pentru anul următor.
    (4) Lectorii se reacreditează anual pe bază de cerere scrisă, în termenul prevăzut la alin. (3), în funcţie de condiţiile aflate în vigoare la data acreditării, cu excepţia profesorilor universitari, conferenţiarilor universitari, şefilor de lucrări şi medicilor dentişti care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi d).
    (5) Evaluarea solicitărilor de acreditare/reacreditare se realizează numai pentru cererile depuse în termenul prevăzut la alin. (3).
    (6) Lectorii din străinătate invitaţi de furnizorii formelor de EMC la solicitarea acestora trebuie să facă dovada titlurilor academice şi profesional-ştiinţifice pe care le deţin şi să prezinte curriculum vitae semnat.
    (7) În cazul cursurilor cu sau fără demonstraţii practice, lectorii din străinătate vor fi acreditaţi cu minimum 30 de zile înaintea evenimentului ştiinţific şi se reacreditează înaintea fiecărui eveniment în parte.
    (8) Pentru desfăşurarea cursurilor cu demonstraţie practică pe pacient, lectorii din străinătate sunt obligaţi să deţină aviz de practică ocazională sau temporară pe teritoriul României obţinut în condiţiile legii.
    (9) Neîndeplinirea obligaţiilor asumate de către lectorii acreditaţi privind susţinerea formelor de EMC, în lipsa unor motive justificate, se sancţionează în condiţiile prevăzute de prezentul regulament."

    3. La articolul 8, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Taxele pentru acreditarea ca furnizor de EMC, respectiv pentru reacreditarea anuală, se achită în contul bancar al CMDR şi reprezintă echivalentul în lei, calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României cotat în ziua plăţii, al sumei de:
    a) 500 de euro - pentru acreditarea ca furnizor de EMC;
    b) 300 de euro - pentru reacreditarea anuală ca furnizor de EMC.
(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul instituţiilor de învăţământ medical superior acreditate şi colegiilor teritoriale din cadrul CMDR."

    4. La articolul 9 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) în cadrul congreselor, conferinţelor, simpozioanelor nu este necesară acreditarea lectorilor/comunicatorilor."

    5. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Manifestările ştiinţifice, cursurile teoretice cu sau fără demonstraţii practice şi formele de EMC la distanţă pot fi organizate de către: instituţii de învăţământ medical superior acreditate, colegii teritoriale din cadrul CMDR, societăţi ştiinţifice şi asociaţii profesionale cu profil de medicină dentară.
    (2) Creditarea acestora se face astfel:
    a) congres - 24 de credite de EMC;
    b) conferinţă/simpozion - 16 credite de EMC;
    c) curs teoretic cu sau fără demonstraţie practică - 8 credite de EMC;
    d) cursuri postuniversitare de lungă durată, organizate de instituţii de învăţământ medical superior - 20 de credite de EMC.
    (3) Manifestările ştiinţifice trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii pentru a fi creditate cu credite de EMC:
    a) în cazul congresului, acesta trebuie să aibă:
    - durată de 3 zile, minimum 6 ore/zi;
    – 3 secţiuni distincte:
    1. raport de temă;
    2. prelegeri/comunicări orale - minimum 2 comunicări orale;
    3. postere/workshopuri/actualităţi legislative;
    b) în cazul conferinţei/simpozionului, aceasta/acesta trebuie să aibă:
    - durată de două zile;
    – două secţiuni distincte:
    1. raport de temă şi prelegeri;
    2. workshopuri/actualităţi legislative.
    (4) Simpozioanele, conferinţele, cursurile pre- şi post-congres, satelite ale unor manifestări ştiinţifice majore, nu se creditează separat, suplimentar faţă de programul de bază.
    (5) Două sau mai multe sesiuni paralele la aceeaşi activitate de pregătire profesională se creditează o singură dată.
    (6) În cazul congreselor, simpozioanelor sau conferinţelor creditate în condiţiile prevăzute de prezentul regulament este obligatorie şi respectarea următoarelor cerinţe:
    a) un lector poate susţine maximum trei lucrări pe toată durata manifestării;
    b) cel puţin 90% dintre prelegeri/comunicările orale trebuie să se încadreze în tema manifestării ştiinţifice."

    6. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Autorii articolelor publicate în reviste de specialitate cotate BDI vor primi fiecare câte 6 credite de EMC pentru un articol.
    (2) Autorii articolelor publicate în reviste cotate ISI vor primi fiecare câte 50 de credite de EMC pentru un articol.
    (3) Abonamentele la reviste medicale se vor credita după cum urmează:
    a) pentru revistele naţionale de specialitate şi publicaţii naţionale medicale şi de medicină dentară agreate de CMDR - 5 credite de EMC anual, cu dovada deţinerii abonamentului anual;
    b) pentru revistele internaţionale de specialitate medicale şi de medicină dentară - 10 credite de EMC anual, cu dovada deţinerii abonamentului anual.
    (4) Autorii cărţilor, tratatelor, manualelor (integral ori capitole care apar în aceste publicaţii) sau monografiilor publicate în domeniul medicinei dentare în edituri recunoscute naţional/internaţional vor fi creditaţi cu 50 de credite de EMC în anul publicării.
    (5) Cadrele didactice cu activitate confirmată de instituţiile de învăţământ superior acreditate, şef de lucrări, conferenţiar sau profesor sunt creditaţi cu 40 de credite de EMC pe an."

    7. La articolul 12 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) obţinerea atestatului de studii complementare în domeniul medical sau al medicinei dentare - 20 de credite de EMC, pentru fiecare program în parte."

    8. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Programele de pregătire în rezidenţiat şi cele pentru obţinerea atestatelor de studii complementare nu se creditează, acestea constituind formare specializată. Se creditează cu credite de EMC numai absolvirea formelor de învăţământ postuniversitar în cauză."

    9. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Participarea cu lucrări ştiinţifice la manifestări ştiinţifice din străinătate se va credita cu un număr de 30 credite de EMC.
    (2) Participarea la manifestări ştiinţifice din străinătate organizate de societăţi ştiinţifice se creditează similar cu cele naţionale."

    10. La articolul 14, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) În vederea creditării formei de EMC, furnizorul de EMC va transmite CMDR cererea de creditare în termenul prevăzut la art. 9 alin. (3) din decizie, însoţită de programul manifestării, numai după ce au fost aprobate în prealabil de Comisia de EMC a colegiului teritorial pe a cărui rază se va desfăşura forma de EMC în cauză.
    ……………………………………………................................
    (4) Creditarea activităţilor de pregătire profesională cu credite de EMC devine valabilă la data publicării formei de EMC în cauză pe pagina de internet a CMDR, www.cmdr.ro, şi numai după confirmarea plăţii taxelor datorate conform prevederilor prezentului regulament, în termenul şi sub sancţiunea prevăzute la art. 18 alin. (1) şi (2)."

    11. Articolele 15 şi 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Dosarul care trebuie depus de furnizorul de EMC în vederea creditării formei de EMC corespunzătoare va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    a) numele organizatorului şi al lectorilor;
    b) data, locul şi durata formei de EMC.
    ART. 16
    (1) Furnizorii de EMC vor înainta CMDR, în termen de 30 de zile de la data finalizării activităţii de pregătire profesională, lista lectorilor care nu şi-au prezentat lucrările în plen. Lectorii care nu îşi susţin lucrările, în lipsa unor motive justificate, nu vor fi creditaţi cu credite de EMC.
    (2) Furnizorul de EMC are obligaţia de a trimite CMDR şi colegiului teritorial în a cărui rază teritorială se desfăşoară forma de EMC creditată lista participanţilor, în format electronic şi pe suport hârtie, în termen de 30 de zile de la data finalizării activităţii de pregătire profesională."

    12. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Fiecare medic dentist este responsabil de dosarul său de EMC şi are obligaţia de a ţine evidenţa propriului punctaj profesional."

    13. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Taxele pentru creditarea formelor EMC sunt următoarele:
    a) pentru cursuri de o zi - 600 lei, din care 300 lei se virează CMDR şi 300 lei se virează colegiului teritorial pe a cărui rază se desfăşoară forma de EMC;
    b) congres - 1.500 lei, din care 750 lei se virează CMDR şi 750 lei se virează colegiului teritorial pe a cărui rază se desfăşoară manifestarea ştiinţifică;
    c) conferinţă/simpozion - 900 lei, din care 450 lei se virează CMDR şi 450 lei se virează colegiului teritorial pe a cărui rază se desfăşoară manifestarea ştiinţifică."

    14. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 21^1
    Registrele în formă electronică prevăzute la art. 20 alin. (1) şi 21 alin. (1) vor fi incluse într-un registru electronic naţional de evidenţă a datelor de participare la formele de EMC a cărui structură va fi stabilită prin decizie a Biroului executiv naţional."

    15. Articolele 25 şi 26 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) Comisiile de EMC constituite la nivel naţional şi/sau teritorial pot inspecta formele de EMC creditate de CMDR pentru evaluarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în decizie. Aceste evaluări vor putea fi utilizate în vederea consilierii şi/sau retragerii acreditării furnizorului de EMC prin decizia Comisiei de EMC constituite conform art. 4.
    (2) Lectorii şi furnizorii de EMC acreditaţi care nu respectă prevederile deciziei vor fi avertizaţi şi informaţi asupra neregulilor constatate, cu solicitarea de remediere a acestora.
    (3) În cazul în care lectorul sau furnizorul de EMC în cauză nu remediază corespunzător neregulile constatate ori, la o nouă solicitare sau o altă activitate de pregătire profesională, repetă aceleaşi nereguli sau săvârşeşte alte neconformităţi, acestuia i se poate retrage acreditarea, prin decizie a Comisiei de EMC constituită conform art. 4, dacă nu se prevede altfel în prezentul regulament.
    ART. 26
    (1) Deciziile de sancţionare a lectorilor şi furnizorilor de EMC acreditaţi se adoptă de către Comisia de EMC constituită conform art. 4.
    (2) Decizia de sancţionare poate fi contestată de lectorul sau furnizorul de EMC în cauză la Consiliul naţional în termen de 15 zile de la data comunicării.
    (3) Contestaţia prevăzută la alin. (2) este suspensivă de executare.
    (4) Lista lectorilor şi furnizorilor de EMC sancţionaţi conform prevederilor prezentului regulament se publică pe pagina de internet a CMDR."    ART. II
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,
                    Ecaterina Ionescu

    Bucureşti, 28 octombrie 2017.
    Nr. 6.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016