Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 6 din 1 iulie 2019  privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară    Twitter Facebook
Cautare document

 DECIZIE nr. 6 din 1 iulie 2019 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

EMITENT: Senatul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 538 din 1 iulie 2019
    În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (2) şi (3) şi art. 115 alin. (5) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 84 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,
    preşedintele Senatului d e c i d e:
    ARTICOL UNIC
    Se convoacă Senatul în sesiune extraordinară în data de 1 iulie 2019, ora 16,00, pentru perioada 1-5 iulie 2019. Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 1 iulie 2019.
    Nr. 6.
    ANEXA 1

    Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru al Senatului pentru perioada 1-5 iulie 2019
    - sesiune extraordinară -
    I. Proiectul ordinii de zi
    1. Hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a atribuţiilor preşedintelui Institutului Cultural Român de către un vicepreşedinte al acestuia;
    2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală (B322/28.06.2019);
    3. Proiectul de lege privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (L278/11.06.2019);
    4. Proiectul de lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte (L277/11.06.2019);
    5. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii (L199/06.05.2019);
    6. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene (L231/28.05.2019);
    7. Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (L652/05.11.2018);
    8. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (L149/01.04.2019);
    9. Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice (L142/26.02.2018);
    10. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor (L482/04.09.2018);
    11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi (L707/03.12.2018);
    12. Legea pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar (L436/06.11.2017);
    13. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, precum si pentru completarea art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (L435/06.11.2017);
    14. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2018 pentru completarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene (L464/04.09.2018);
    15. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 107 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic (L239/28.05.2019);
    16. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 21 alin. (2) din Legea nr. 85/2003 - Legea minelor (L258/28.05.2019);
    17. Propunerea legislativă pentru completarea art. 36 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 (L259/28.05.2019);
    18. Propunerea legislativă pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice (L275/03.06.2019);
    19. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local (L280/11.06.2019);
    20. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat (L248/28.05.2019);
    21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 32 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă (L256/28.05.2019);
    22. Propunerea legislativă pentru completarea art. 2 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată (L232/28.05.2019);
    23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (L236/28.05.2019);
    24. Propunerea legislativă privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ (L247/28.05.2019);
    25. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare (L233/28.05.2019);
    26. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale (L260/28.05.2019);
    27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 146 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (L246/28.05.2019);
    28. Propunerea legislativă pentru completarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (L240/28.05.2019);
    29. Propunerea legislativă pentru completarea art. 22 din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora (L235/28.05.2019);
    30. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (L229/28.05.2019);
    31. Propunerea legislativă privind modificarea art. 277 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale (L282/11.06.2019);
    32. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (L380/10.06.2014);
    33. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 29 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (L270/03.06.2019);
    34. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale (L 193/06.05.2019);
    35. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 58 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (L 565/02.11.2015);
    36. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (L 158/15.04.2019);
    37. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (L 281/11.06.2019) - vot final;
    38. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar (L 254/28.05.2019) - vot final;
    39. Proiectul de lege pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (L 144/01.04.2019) - vot final;
    40. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei (L 601/24.09.2018) - vot final;
    41. Legea pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (L 339/04.06.2018) - vot final;
    42. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (L 136/25.03.2019) - vot final;
    43. Propunerea legislativă privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, aflate în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale (L 146/01.04.2019) - vot final;
    44. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale (L 147/01.04.2019) - vot final;
    45. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi sportului (L 183/03.04.2018) - vot final;
    46. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (L 165/19.03.2018) - vot final;
    47. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 77 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale (L 377/18.06.2018) - vot final;
    48. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (L 137/25.03.2019) - vot final;
    49. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (L 375/18.06.2018) - vot final;
    50. Proiectul de lege pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate acestuia (L 156/15.04.2019) - vot final;
    51. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218 din 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române (L 145/01.04.2019) - vot final;
    52. Propunerea legislativă privind reorganizarea Institutului Român pentru Drepturile Omului (L 733/17.12.2018) - vot final;
    53. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative (L 163/15.04.2019) - vot final;
    54. Iniţiative legislative adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de primă Cameră sesizată;
    55. Iniţiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Senatului;
    56. Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, precum şi a altor iniţiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Senatului care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite.

    II. Proiectul programului de lucru

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Luni, 1 │ │
│iulie 2019 │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│orele │Lucrări în plenul │
│16,00-18,00│Senatului │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │- Dezbaterea şi adoptarea │
│ │iniţiativelor legislative │
│ │înscrise în ordinea de zi │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Marţi, 2 iulie 2019 │
├───────────┬──────────────────────────┤
│orele │Lucrări în comisiile │
│9,00-16,00 │permanente │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Miercuri, 3 iulie 2019 │
├───────────┬──────────────────────────┤
│orele │Lucrări în plenul │
│10,30-13,00│Senatului │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │- Dezbaterea şi adoptarea │
│ │iniţiativelor legislative │
│ │înscrise în ordinea de zi │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Lucrări în comisiile │
│ │permanente │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Joi, 4 iulie 2019 │
├───────────┬──────────────────────────┤
│orele │Lucrări în comisiile │
│9,00-16,00 │permanente │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Vineri, 5 iulie 2019 │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Activităţi în │
│ │circumscripţiile │
│ │electorale │
└───────────┴──────────────────────────┘    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice