Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 DECIZIE nr. 506 din 7 octombrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61^1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 506 din 7 octombrie 2014  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61^1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor    Twitter Facebook
Cautare document

 DECIZIE nr. 506 din 7 octombrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61^1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2014

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Valer Dorneanu - judecător
    Toni Greblă - judecător
    Petre Lăzăroiu - judecător
    Mircea Ştefan Minea - judecător
    Daniel Marius Morar - judecător
    Mona-Maria Pivniceru - judecător
    Puskas Valentin Zoltan - judecător
    Simina Popescu - magistrat-asistent


    Cu participarea în şedinţa din 7 octombrie 2014 a reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61^1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, excepţie ridicată de Gheorghe Octavian Cândrea în Dosarul nr. 745/210/2013 al Tribunalului Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului nr. 197D/2014 al Curţii Constituţionale.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă, pentru similitudine de situaţii, Decizia Curţii Constituţionale nr. 217 din 9 mai 2013.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Decizia civilă nr. 104 A din 19 februarie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 745/210/2013, Tribunalul Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61^1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.
    5. Excepţia a fost ridicată de Gheorghe Octavian Cândrea cu prilejul soluţionării apelului împotriva Sentinţei civile nr. 585 din 3 octombrie 2013, pronunţată de Judecătoria Chişineu Criş într-o cauză având ca obiect anularea procesului-verbal de constatare a unei contravenţii.
    6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul susţine, în esenţă, că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece, în mod discriminatoriu, pentru vehiculele înmatriculate în alte state, amenzile contravenţionale se aplică, în toate cazurile, conducătorilor auto. Astfel, dacă un conducător auto român conduce un autovehicul înmatriculat în România şi apar nereguli cu privire la transport, acesta nu răspunde contravenţional. Arată că sancţiunea trebuie aplicată operatorului de transport rutier, persoanei fizice sau juridice care foloseşte vehiculul în baza unui alt drept sau proprietarului vehiculului, apreciind că un conducător auto nu intră în aceste categorii şi nu poate fi obligat să răspundă contravenţional.
    7. Tribunalul Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
    8. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    9. Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege criticate sunt constituţionale. Reţine că normele deduse controlului de constituţionalitate prin care legiuitorul a stabilit că, pentru vehiculele înmatriculate în alte state, amenzile contravenţionale se aplică în toate cazurile conducătorului auto, nu sunt de natură a conduce la nesocotirea principiului egalităţii în faţa legii. Acest principiu presupune egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Astfel, situaţia generată de prevederile legale criticate nu este de natură a aduce atingere principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii, întrucât legiuitorul a impus condiţii diferite pentru persoanele care conduc vehicule înmatriculate în alte state. Este adevărat că, în art. 41 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, este prevăzută o anumită ordine a persoanelor responsabile pentru nesocotirea condiţiilor de exploatare a drumurilor, însă legiuitorului nu îi este interzis să stabilească şi excepţii de la regimul comun de sancţionare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor. În plus, obligaţia de a transporta un anumit număr de tone de mărfuri pe drumurile publice revine participanţilor la trafic, motiv pentru care stabilirea unor contravenţii în sarcina acestora are ca scop prevenirea consecinţelor negative în cazul încălcării reglementărilor privind regimul drumurilor. Invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 11 din 20 ianuarie 2004. Referitor la prevederile art. 124 alin. (2) şi art. 148 din Constituţie, apreciază că acestea nu au incidenţă în cauză.
    10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 61^1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, având următorul conţinut: "Pentru vehiculele înmatriculate în alte state, amenzile contravenţionale se aplică în toate cazurile conducătorului auto."
    13. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 4 alin. (2) privind criteriile de nediscriminare, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 124 alin. (2) privind unicitatea, imparţialitatea şi egalitatea justiţiei şi art. 148 privind integrarea în Uniunea Europeană.
    14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că autorul acesteia critică sancţionarea contravenţională a persoanelor care conduc vehiculele înmatriculate în alte state, pentru neîndeplinirea unor obligaţii prevăzute de legea privind regimul drumurilor.
    15. Sub acest aspect, Curtea precizează că stabilirea acestei reguli în materia contravenţională are ca scop prevenirea consecinţelor negative în cazul încălcării reglementărilor privind regimul drumurilor şi reprezintă un atribut exclusiv al legiuitorului, care, pentru ducerea la îndeplinire, în mod efectiv a controlului activităţilor de utilizare a drumurilor publice, a reglementat regimul de circulaţie, astfel încât desfăşurarea traficului să aibă loc în deplină siguranţă.
    16. Această opţiune a legiuitorului este raţional şi obiectiv justificată în cazul conducătorilor auto ai autovehiculelor înmatriculate în alte state, având în vedere situaţia juridică distinctă în care se află aceştia.
    17. Curtea reaminteşte că principiul egalităţii în faţa legii presupune egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Acesta nu exclude, ci dimpotrivă, justifică stabilirea unui tratament juridic distinct pentru situaţii diferite.
    18. În aceste condiţii, Curtea constată că situaţia evidentă a persoanelor care conduc vehicule înmatriculate în alte state justifică tratamentul diferit stabilit de legiuitor prin normele supuse controlului de constituţionalitate.
    19. Prin urmare, Curtea nu poate reţine încălcarea normelor constituţionale privind egalitatea în drepturi şi criteriile de nediscriminare.
    20. De altfel, în considerarea aceleiaşi situaţii distincte, care justifică aplicarea unui tratament juridic diferit, Curtea observă că art. 61^1 alin. (11) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 stabileşte că, în cazul vehiculelor înmatriculate în alte state, procesele-verbale de constatare a contravenţiei, devenite titlu executoriu, se comunică în scris Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în cel mult 30 de zile de la încheierea acestora, de către instituţia din care face parte personalul cu atribuţii de control, menţionând numele şi prenumele contravenientului, numărul documentului de identitate şi al procesului-verbal de constatare a contravenţiei, precum şi amenda datorată, pentru a fi luate în evidenţă şi a fi condiţionată intrarea pe teritoriul României a vehiculelor utilizate sau deţinute de contravenient, după caz, de achitarea acesteia.
    21. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate raportată la dispoziţiile art. 124 alin. (2) şi art. 148 din Constituţie, Curtea reţine că acestea nu au nicio relevanţă pentru soluţionarea excepţiei.

    22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Gheorghe Octavian Cândrea în Dosarul nr. 745/210/2013 al Tribunalului Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 61^1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 7 octombrie 2014.


             PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                      AUGUSTIN ZEGREAN

                     Magistrat-asistent,
                       Simina Popescu
                           ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016