Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 DECIZIE nr. 449 din 16 septembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 449 din 16 septembrie 2014  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei    Twitter Facebook
Cautare document

 DECIZIE nr. 449 din 16 septembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 10 noiembrie 2014

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Valer Dorneanu - judecător
    Toni Greblă - judecător
    Petre Lăzăroiu - judecător
    Mircea Ştefan Minea - judecător
    Daniel Marius Morar - judecător
    Mona-Maria Pivniceru - judecător
    Puskas Valentin Zoltan - judecător
    Tudorel Toader - judecător
    Ioniţa Cochinţu - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Inforomtur" - S.R.L. din Ciuperceni (sat Vârtopu), judeţul Gorj, în Dosarul nr. 7.788/95/2013 al Tribunalului Gorj - Secţia a II-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 167D/2014.
    2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, sens în care arată că textul criticat nominalizează persoanele juridice cărora le este aplicabilă procedura insolvenţei şi nu contravine prevederilor constituţionale invocate în susţinerea excepţiei.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea din 18 februarie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 7.788/95/2013, Tribunalul Gorj - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Inforomtur" - S.R.L. din Ciuperceni (sat Vârtopu), judeţul Gorj, într-o cauză întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2006.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine, pe de o parte, că art. 1 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006 este neconstituţional, deoarece nu exclude din sfera de aplicare a procedurilor de insolvenţă reglementate de Legea nr. 85/2006 societăţile ce desfăşoară activitate în sfera presei, or, potrivit art. 30 alin. (4) şi (8) din Constituţia României, nicio publicaţie nu poate fi suprimată, iar delictele de presă se stabilesc prin lege. Pe de altă parte, arată că, în speţă, societatea desfăşoară activitate în domeniul presei, iar persoanelor juridice care desfăşoară activitate într-un asemenea domeniu le este aplicabilă "legea specială", situaţie care se încadrează în dispoziţiile art. 3 alin. (1) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013. Totodată menţionează faptul că singura lege care reglementează activitatea presei este Legea nr. 3/1974 şi care nu prevede "procedura insolvenţei în cazul presei".
    6. Tribunalul Gorj - Secţia a II-a civilă opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece, în speţă, debitorul este o societate comercială, respectiv o societate comercială cu răspundere limitată şi, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, procedura generală prevăzută de prezenta lege se aplică următoarelor categorii de debitori aflaţi în stare de insolvenţă sau de insolvenţă iminentă, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (2) lit. c) şi d): 1. societăţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 2. societăţilor cooperatiste; 3. organizaţiilor cooperatiste; 4. societăţilor agricole; 5. grupurilor de interes economic; 6. oricăror altor persoane juridice de drept privat care desfăşoară şi activităţi economice.
    7. Indiferent de obiectul de activitate al societăţii, acesteia îi sunt aplicabile procedurile prevăzute de Legea insolvenţei, în speţă, debitorul este o societate cu răspundere limitată şi are calitate procesuală pasivă. Faptul că societatea desfăşoară şi activitate în domeniul presei nu este un motiv care să ducă la neaplicarea procedurilor de insolvenţă, dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege. Administratorul debitorului nu a făcut dovada acestui fapt, respectiv nu a depus acte din care să rezulte obiectul de activitate al societăţii, însă, chiar dacă ar desfăşura o astfel de activitate, Legea nr. 85/2006 nu distinge şi nu exclude de la aplicarea procedurilor de insolvenţă astfel de societăţi.
    8. Dacă o societate comercială reglementată de Legea nr. 31/1990 desfăşoară activităţi în domeniul presei, faptul că este supusă reglementărilor prevăzute de Legea insolvenţei nu înseamnă că acesteia îi este suprimată activitatea, ci că suportă consecinţele managementului economico-financiar al administratorilor, ale raporturilor economice realizate cu partenerii de afaceri, scopul principal al societăţii fiind unul comercial - obţinerea de profit. Or, prevederile art. 30 alin. (4) din Constituţie, invocate în cauză, vizează alt gen de situaţie, respectiv aceea în care unei publicaţii i s-ar interzice apariţia ca o sancţiune pentru informaţiile pe care le promovează. Totodată menţionează jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.
    9. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, notele scrise depuse la dosarul cauzei, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.
    12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, care au următorul cuprins: "(1) Procedura generală prevăzută de prezenta lege se aplică următoarelor categorii de debitori aflaţi în stare de insolvenţă sau de insolvenţă iminentă, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (2) lit. c) şi d):
    1. societăţile comerciale;".
    13. În acest context, Curtea reţine că dispoziţiile Legii nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, prevăd la art. 77 că "Ori de câte ori prin legi şi prin alte acte normative se face trimitere la Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale ori la «societatea comercială/societăţile comerciale», după caz, trimiterea se consideră a fi făcută la Legea societăţilor nr. 31/1990 ori, după caz, la «societatea/societăţile reglementată/reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare»".
    14. Ulterior încheierii de sesizare, Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată prin art. 344 lit. a) din titlul V - Dispoziţii tranzitorii şi finale din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014.
    15. Având în vedere prevederile art. 343 din Legea nr. 85/2014 potrivit cărora "Procesele începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii aplicabile anterior acestei date", precum şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, prin care Curtea a stabilit că sintagma "în vigoare" din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare, Curtea urmează a exercita controlul de constituţionalitate asupra prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
    16. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 30 alin. (4) şi (8) potrivit cărora "Nicio publicaţie nu poate fi suprimată", iar "delictele de presă se stabilesc prin lege".
    17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta este inadmisibilă, pentru motivele ce se vor arăta în continuare.
    18. Prevederile Legii nr. 85/2006 constituie norme de procedură a căror stabilire, potrivit dispoziţiilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, intră în atribuţiile exclusive ale legiuitorului. În virtutea acestor prerogative constituţionale, legiuitorul, în considerarea unor situaţii deosebite, poate să stabilească şi reguli de procedură speciale, derogatorii de la regulile dreptului comun. Procedura insolvenţei este o procedură specială, caracterizată de celeritate şi care are drept scop protejarea patrimoniului debitorului şi reîntregirea acestuia, în cazurile în care a fost diminuat prin acte juridice frauduloase, urmărind în acelaşi timp valorificarea cu eficienţă sporită a activelor debitorului, în vederea satisfacerii într-o măsură cât mai mare a creanţelor creditorilor.
    19. Dispoziţiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei stabilesc aria de aplicare a procedurii generale a insolvenţei, respectiv categoriile de debitori aflaţi în stare de insolvenţă sau de insolvenţă iminentă cărora le este aplicabilă Legea nr. 85/2006.
    20. Prevederile criticate au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, sens în care sunt, spre exemplu: Decizia nr. 691 din 31 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 21 septembrie 2011, Decizia nr. 970 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 27 august 2010, sau Decizia nr. 1.247 din 18 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 19 decembrie 2008, prin care Curtea a respins excepţia de neconstituţionalitate.
    21. Raportat strict la critica autoarei prezentei excepţii de neconstituţionalitate, Curtea observă că motivele invocate de aceasta sunt, pe de o parte, probleme ce ţin de interpretarea şi aplicarea legii la speţa dedusă controlului de constituţionalitate, respectiv faptul că "persoanelor juridice care desfăşoară activitate în domeniul presei le este aplicabilă legea specială". Or, în ce ceea ce priveşte modul de interpretare şi aplicare a normelor legale, în concret la speţa aflată pe rolul instanţelor ordinare, Curtea reţine că, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale constante, spre exemplu, Decizia nr. 357 din 22 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 9 iunie 2011, aceasta este atributul instanţelor de judecată şi nu intră în sfera contenciosului constituţional.
    22. Pe de altă parte, Curtea observă că, prin critica de neconstituţionalitate formulată, autoarea acesteia tinde şi la modificarea textelor de lege criticate, fiind nemulţumită de soluţiile legislative existente. În aceste condiţii, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate, aşa cum a fost formulată, are ca finalitate şi modificarea dispoziţiilor de lege supuse controlului. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, "Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului."

    23. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Inforomtur" - S.R.L. din Ciuperceni (sat Vârtopu), judeţul Gorj, în Dosarul nr. 7.788/95/2013 al Tribunalului Gorj - Secţia a II-a civilă.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Gorj - Secţia a II-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 16 septembrie 2014.


                 PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                         AUGUSTIN ZEGREAN

                        Magistrat-asistent,
                         Ioniţa Cochinţu
                             __________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016