Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 408 din 24 februarie 2021  privind modificarea şi completarea Normelor naţionale în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor internate în centre educative şi centre de detenţie, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.460/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 408 din 24 februarie 2021 privind modificarea şi completarea Normelor naţionale în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor internate în centre educative şi centre de detenţie, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.460/2017

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 229 din 8 martie 2021
    În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) şi art. 241 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din locurile de deţinere aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.322/C/2017,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare,
    directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie:
    ART. I
    Normele naţionale în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor internate în centre educative şi centre de detenţie, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.460/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 16 ianuarie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) menţinerea sau reactualizarea treptelor de specializare şi continuitatea în formarea profesională, pentru psihologi, ori obţinerea avizului de exercitare a profesiei sau a atestatului de liberă practică, pentru asistenţii sociali;"

    2. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Indicatorii relevanţi pentru realizarea cerinţei prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt reprezentaţi, după caz, de:
    a) numărul de persoane înscrise pe trepte de specializare şi specialităţi de psihologie;
    b) numărul de persoane care au obţinut aviz sau atestat şi trepte de specializare în asistenţă socială."

    3. La articolul 5 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) asistarea psihosocială a tuturor persoanelor internate, ţinând cont de nevoile identificate;"

    4. La articolul 5, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) Indicatorul relevant pentru realizarea cerinţei prevăzute la alin. (1) lit. i) este reprezentat de numărul persoanelor internate identificate cu nevoi de asistenţă psihosocială, cuprinse în programe şi activităţi specifice."

    5. La articolul 7 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) asigurarea unui spaţiu special destinat desfăşurării, în grup, a activităţilor de educaţie fizică şi sport."

    6. La articolul 7, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
    "(10) Indicatorul relevant pentru realizarea cerinţei prevăzute la alin. (1) lit. i) este reprezentat de numărul de spaţii amenajate corespunzător."

    7. La articolul 8 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) planificarea pentru fiecare specialist a cel puţin 4 ore/zi de demersuri de reintegrare socială desfăşurate în mod direct cu persoanele internate."

    8. În anexă, la articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) Exercitarea profesiei este condiţionată de obţinerea atestatului de liberă practică emis de către Colegiul Psihologilor din România, la propunerea uneia dintre următoarele comisii: Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisia de psihologie clinică sau Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională."

    9. În anexă, la articolul 40 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) sprijină desfăşurarea activităţilor de terapie specifică de compensare, susţinute de către personalul specializat desemnat din partea unităţii de învăţământ;"

    10. În anexă, după articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 41^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 41^1
    Atribuţiile specifice psihologului specializat în ergoterapie, terapie ocupaţională sunt:
    a) organizează şi desfăşoară programe şi activităţi de terapie ocupaţională - destinate persoanelor internate ale căror capacităţi de a face fată sarcinilor de zi cu zi sunt afectate de tulburări de dezvoltare, infirmităţi fizice, boli cronice sau alte dificultăţi de natură psihologică sau socială;
    b) desfăşoară activităţi de consiliere şi sprijin al persoanelor internate, în vederea însuşirii unor deprinderi pierdute sau care au un nivel redus de funcţionare;
    c) selectează şi aplică teoriile adecvate, modelele practice şi metodele în vederea atingerii nevoilor ocupaţionale şi de sănătate ale persoanelor internate identificate cu nevoi;
    d) aplică paşii adecvaţi ai procesului terapiei ocupaţionale, incluzând screeningul, identificarea nevoilor, formulând obiective, planificând, implementând intervenţii şi evaluând rezultatele."

    11. În anexă, după articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 44^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 44^1
    (1) Standardele minime pentru psihologul specializat în ergoterapie, terapie ocupaţională sunt:
    a) două programe de ergoterapie sau terapie ocupaţională cu un grup sau un program cu două grupe distincte pe săptămână;
    b) două ore de consiliere psihologică specifică pe săptămână;
    c) o oră de convorbiri individuale de informare pe săptămână;
    d) 5 ore de evaluare pe săptămână;
    e) 5 ore de terapie ocupaţională pe săptămână, în funcţie de competenţe;
    f) un proiect de activitate semistructurată psihologică pe trimestru cu un grup de participanţi;
    g) un proiect de activitate psihologică derulat în comunitate cu persoanele internate, cu frecvenţă semestrială.
    (2) Prevederile art. 44 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător psihologului specializat în ergoterapie, terapie ocupaţională."

    12. În anexă, la articolul 69 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, litera j^1), cu următorul cuprins:
    "j^1) desfăşoară, în colaborare cu personalul didactic responsabil, activităţi de terapie educaţională complexă şi integrată destinate persoanelor internate, în completarea programului de predare-învăţare-evaluare."

    13. În anexă, la articolul 69 alineatul (1), litera v) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "v) participă la organizarea, în comunitate, a unor evenimente culturale, artistice, sportive"

    14. În anexă, după articolul 70 se introduc două noi articole, articolele 70^1 şi 70^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 70^1
    Atribuţiile specifice ofiţerului educator - consiliere vocaţională, stimulare aptitudinală sunt:
    a) identifică aptitudinile, interesele, competenţele persoanelor internate şi evaluează nivelul de dezvoltare vocaţional prin proceduri metodologice specifice, conform inventarelor aptitudinale, testelor şi instrumentelor specifice;
    b) elaborează profilul vocaţional în baza aptitudinilor, competenţelor, intereselor, caracteristicilor psihofizice, performanţelor şi eşecurilor anterioare, rezultatelor obţinute la probele aplicate;
    c) identifică ruta de dezvoltare vocaţională, ţinând cont de aptitudini, motivaţie, nivel şcolar, sfera de interese, obiectivele stabilite pe termen scurt, mediu şi lung ale persoanei internate, dar şi de caracteristicile psihofizice şi contextul sociocultural;
    d) organizează şi desfăşoară programe şi activităţi de terapie ocupaţională: activităţi de muncă, joc, activităţi de viaţă cotidiană;
    e) desfăşoară activităţi de consiliere vocaţională a persoanelor internate în vederea implicării în activităţi practice/ocupaţionale, ţinând cont de nivelul de pregătire, aptitudinile şi interesele individuale;
    f) oferă susţinere motivaţională persoanelor internate, prin oferirea de alternative în vederea deciderii în mod autonom a traseului vocaţional;
    g) colaborează cu reţeaua de suport social, în vederea angrenării persoanelor internate în activităţi ocupaţionale, în domeniile în care şi-au dovedit abilităţile;
    h) organizează, în comunitate sau la nivelul locului de deţinere, evenimente culturale, artistice, sportive, urmărind valorificarea rezultatelor obţinute în cadrul programelor şi activităţilor ocupaţionale derulate cu persoanele internate;
    i) formulează propuneri cu privire la necesarul de materiale utilizate în cadrul programelor şi activităţilor ocupaţionale.
    ART. 70^2
    Atribuţiile specifice agentului educator - ateliere ocupaţionale sunt:
    a) desfăşoară activităţi practice/ocupaţionale, urmărind formarea deprinderilor de viaţă cotidiană, cultivarea capacităţilor şi aptitudinilor pentru muncă, respectiv educarea abilităţilor persoanelor internate pentru diverse jocuri şi petrecere a timpului liber;
    b) desfăşoară activităţi de consiliere a persoanelor internate în vederea implicării în activităţi practice/ocupaţionale, ţinând cont de nivelul de pregătire, aptitudinile şi interesele individuale;
    c) contribuie la valorizarea lucrărilor persoanelor internate, realizate în cadrul activităţilor ocupaţionale, prin participarea la organizarea unor evenimente culturale, artistice, sportive la nivelul locului de deţinere sau în comunitate."

    15. În anexă, la articolul 73 alineatul (1), literele d)-f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) 3 ore de evaluare pe săptămână;
e) 5 ore de convorbiri individuale de informare pe săptămână;
f) două ore de consiliere educaţională - săptămânal;"

    16. În anexă, după articolul 73 se introduce un nou articol, articolul 73^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 73^1
    (1) Standardele minime pentru ofiţerul educator - consiliere vocaţională, stimulare aptitudinală sunt:
    a) două programe ocupaţionale, stimulare aptitudinală pe săptămână sau un program şi o activitate specifică, de grup, pe săptămână;
    b) un concurs tematic - trimestrial;
    c) 3 ore de evaluare specifică pe săptămână;
    d) o oră de convorbiri individuale de informare pe săptămână;
    e) 5 ore de consiliere vocaţională pe săptămână;
    f) un proiect de activitate ocupaţională, de stimulare aptitudinală, derulat în comunitate cu persoanele internate eligibile, cu frecvenţă semestrială.
    (2) Prevederile art. 73 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător."

    17. În anexă, la articolul 75, literele b) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) 3 ore de activităţi de grup - zilnic;
    ...............................................................................................
g) două ore de consiliere educaţională pe săptămână din dispoziţia şefului ierarhic;"

    18. În anexă, la articolul 75, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) două ore de convorbiri individuale pe săptămână."

    19. În anexă, după articolul 75 se introduce un nou articol, articolul 75^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 75^1
    Standardele minime pentru agentul educator - ateliere ocupaţionale sunt:
    a) 3 ore de activitate practică, ocupaţională de grup - zilnic;
    b) un concurs tematic - trimestrial;
    c) două ore de consiliere vocaţională pe săptămână;
    d) un proiect de activitate ocupaţională, practică, derulat în comunitate cu persoanele internate eligibile, cu frecvenţă trimestrială;
    e) două ore de convorbiri individuale pe săptămână."

    20. În anexă, articolul 77 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 77
    Întreaga activitate a educatorului ofiţer, agent sau personal contractual, a ofiţerului educator - consiliere vocaţională, stimulare aptitudinală şi a agentului educator - ateliere ocupaţionale în centrul educativ şi în centrul de detenţie se desfăşoară în baza prezentei metodologii, precum şi a altor dispoziţii legale aplicabile."

    21. În anexă, articolul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 91
    (1) Standardele minime pentru preot privind desfăşurarea activităţilor de reintegrare socială sunt:
    a) o activitate liturgică pe zi;
    b) două ore de convorbiri individuale, de consiliere spirituală sau activităţi duhovniceşti pe zi;
    c) două activităţi de tip catehetic, de educaţie moral-religioasă, pe lună;
    d) o activitate de consiliere de grup pe săptămână, cu posibilitatea de a fi desfăşurată şi la camerele de deţinere;
    e) o activitate pe bază de proiect de activitate sau un concurs religios pe semestru;
    f) o activitate moral-religioasă derulată cu misionari sau voluntari creştini ortodocşi pe semestru;
    g) un pelerinaj sau o vizită la un obiectiv religios cu persoanele internate eligibile, cu frecvenţă semestrială;
    h) două programe moral-religioase cu un grup pe semestru sau un program moral-religios cu două grupe pe semestru."    ART. II
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2021.                    Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
                    Tiberiu Firinel Ungureanu

    Bucureşti, 24 februarie 2021.
    Nr. 408.
    ---

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016