Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 369 din 31 ianuarie 2006 privind autorizarea ca operator de piata a Societatii Comerciale "Bursa de Valori Bucuresti" - S.A.
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 369 din 31 ianuarie 2006  privind autorizarea ca operator de piata a Societatii Comerciale Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 369 din 31 ianuarie 2006 privind autorizarea ca operator de piata a Societatii Comerciale "Bursa de Valori Bucuresti" - S.A.

EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 4 octombrie 2006
În baza prevederilor art. 7 alin. (1) şi ale art. 9 alin. (1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 25/2002 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 514/2002 , modificat şi completat prin <>Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
conform <>hotãrârilor Parlamentului României nr. 19/2001 , nr. 17/2002, nr. 19/2004 şi nr. 37/2005,
în temeiul art. 1 alin. (3), art. 124, art. 126 şi al <>art. 281 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în conformitate cu prevederile <>art. 3 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/2004 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare,
în baza prevederilor art. 2 şi ale art. 5 alin. (1) pct. 11 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2005 privind Registrul public al C.N.V.M., modificat prin Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2005 ,
analizând solicitarea Societãţii Comerciale "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A., înregistratã la Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare cu nr. 39.537 din 17 noiembrie 2005, completatã cu adresele înregistrate la Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare cu nr. 40.037/22.11.2005, nr. 44.549/23.12.2005, nr. 43.774/19.12.2005, nr. 41.836/6.12.2005, nr. 1.519/16.01.2006 şi nr. 2.783/24.01.2006,

Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, în şedinţa din data de 30 ianuarie 2006, a hotãrât emiterea urmãtorului act individual:

DECIZIE

ART. 1
Se autorizeazã funcţionarea Societãţii Comerciale "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A. în calitate de operator de piaţã, având sediul social în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sectorul 2.
ART. 2
Se înscrie în Registrul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, secţiunea 11 "Operatori de piaţã", cu nr. PJR11OPPR/400001, Societatea Comercialã "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A., în calitate de operator de piaţã.
ART. 3
În termen de 45 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, Societatea Comercialã "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A. are obligaţia de a transmite la Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare urmãtoarele:
a) actul constitutiv al societãţii rescris şi regulamentul de organizare şi funcţionare al societãţii, aprobat de organul statutar, modificate în conformitate cu observaţiile cuprinse în anexele nr. 1 şi 2;
b) raportul de audit cu privire la certificarea gradului de siguranţã a sistemului utilizat de Societatea Comercialã "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A., prevãzut la pct. 20 din anexa nr. 1 la Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/2004 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare;
c) documentaţia prevãzutã la pct. 6 din anexa nr. 1 la Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/2004 , în vederea aprobãrii de cãtre Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare a celui de-al doilea conducãtor al societãţii.
ART. 4
Capitalul social subscris şi integral vãrsat al Societãţii Comerciale "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A. este de 22.690.570 lei.
ART. 5
Componenţa Consiliului de administraţie al operatorului de piaţã Societatea Comercialã "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A. este urmãtoarea:
1. Sergiu-Bogdan Oprescu - preşedinte;
2. Septimiu Stoica - vicepreşedinte;
3. Ovidiu-Sergiu Pop - vicepreşedinte;
4. Ioan Bãciulescu - membru;
5. Petru Prunea - membru;
6. Marius-Vintilã Plugaru - membru;
7. Marian-George Dinu - membru;
8. Siminel-Cristian Andrei - membru;
9. Vasile Epure - membru.
ART. 6
Conducãtorul Societãţii Comerciale "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A. este domnul Stere Farmache.
ART. 7
În cazul nerespectãrii condiţiilor prevãzute la art. 3 lit. a) şi b), prezenta decizie îşi înceteazã valabilitatea.
ART. 8
Pânã la îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 3 lit. a) cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Societãţii Comerciale "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A., rãmân în vigoare reglementãrile aprobate de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, cu excepţia dispoziţiilor contrare <>Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/2004 .
ART. 9
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta decizie.
ART. 10
Condiţiile care au stat la baza acordãrii autorizaţiei trebuie respectate pe toatã durata de funcţionare a operatorului de piaţã. Orice modificare a acestora trebuie supusã în prealabil autorizãrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
ART. 11
Prezenta decizie intrã în vigoare la data comunicãrii acesteia Societãţii Comerciale "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A. prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire.
ART. 12
Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, ulterior îndeplinirii condiţiilor menţionate la art. 3 din prezenta decizie şi la <>art. 2 şi 4 din Decizia Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 370 din 31 ianuarie 2006 de autorizare a pieţei reglementate.
ART. 13
Direcţia autorizare din cadrul Direcţiei generale autorizare-reglementare, Secretariatul general, directorul general executiv şi Direcţia tehnologia informaţiei vor urmãri ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Preşedintele Comisiei Naţionale
a Valorilor Mobiliare,
prof. univ. dr. Gabriela Anghelache

Bucureşti, 31 ianuarie 2006.
Nr. 369.

ANEXA 1

Observaţii act constitutiv
1. Modificarea art. 5 alin. (3) astfel: Societatea poate constitui filiale si poate sa infiinteze, atât in tara cat si in strãinãtate, sedii secundare - sucursale, cu aprobarea Adunãrii Generale Extraordinare a Actionarilor potrivit legii Filialelor vor avea obiectul de activitate circumscris celui al S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. iar înfinţarea lor va fi supusã in prealabil autorizãrii C.N.V.M.
2. Se vor reformula prevederile art. 7 lit. d) astfel: "participarea la capitalul social al altor societãţi comerciale care au un obiect de activitate precum cel menţionat la <>art. 7 lit. a)-c) se va face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 14/2004 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare".
3. Eliminarea lit. h) din cadrul art. 8 alin. (3) al actului constitutiv si inserarea acesteia in cadrul art. 9".
4. Se vor elimina prevederile art. 9 alin. (1) şi (2) lit. c) şi d) din cadrul Capitolului II - "Obiectul de activitate al Societãţii, urmând a fi preluate în cadrul unei alte secţiuni a actului constitutiv, astfel: "Societatea va putea închiria şi/sau subînchiria cu sau fãrã titlu oneros, bunuri imobiliare proprii entitãţilor reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. şi altor entitãţi care desfaşoarã activitate pe piaţa financiarã, sub condiţia autorizãrii prealabile de cãtre C.N.V.M."
5. Art. 21 alin. (4) lit c) din actul constitutiv se va reformula astfel: "Dacã din lipsã de cumpãrãtori vânzarea nu a avut loc sau s-a realizat numai o vânzare parţialã a acţiunilor nou-emise. Societatea va proceda, deindata, la reducerea capitalului social fãrã a scãdea sub limita minimã prevãzutã de reglementãrile C.N.V.M."
6. Modificarea art. 28 alin. 2 lit. h) astfel: "sã stabileascã categoriile, nivelul/plafoanele comisioanelor şi a tarifelor practicate de Societate (...)
7. Se va completa art. 24 alin. (2) astfel: "Societatea are obligaţia sã vândã, la cerere, oricãrei persoane juridice autorizate ca intermediar, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, o licenţã netransmisibilã de tranzacţionare pe pieţele reglementate şi sistemul alternativ de tranzacţionare operate de societate".
8. Se va completa art. 24 alin. (3) astfel: "Dispoziţia asupra licenţelor transmisibile de tranzacţionare se exercitã în mod liber, numai prin acte juridice distincte de actele de dispoziţie asupra acţiunilor societãţii".
9. Se va detalia procedura privind modalitatea de obţinere şi transmitere a licenţei de tranzacţionare în cadrul actului constitutiv.
10. Modificarea art. 47 alin. 3 lit. v) astfel: "aprobã participarea la capitalul social al altor societãţi comerciale cu respectarea dispoziţiilor <>Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 14/2004 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, precum şi la societãţi având un obiect de activitate circumscris celui al S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A."
11. Se va proceda la completarea art. 49 alin. (1) din actul constitutiv astfel: "În termen de 30 de zile de la apariţia oricãrei situaţii de incompatibilitate, impediment legal, încetare a calitãţii de Preşedinte al Consiliului Director al Asociaţiei Naţionale a Societãţilor de Valori Mobiliare, imposibilitate definitivã de exercitare a mandatului sau vacanţã a postului, dupã caz, ceilalţi membri ai Consiliului Bursei, deliberând in prezenţa a minim douã treimi şi cu majoritatea absolutã, vor constata încetarea mandatului respectivului administrator şi vor desemna cu titlu provizoriu o persoanã, care îndeplineşte condiţiile prevãzute în art. 43, precum şi din art. 42 alin. 2, dacã este cazul, pentru exercitarea mandatului respectiv, pânã la convocarea Adunãrii Generale a acţionarilor.
În cazul constatãrii de cãtre Consiliul Bursei a unei situaţii de incompatibilitate, se va notifica membrul consiliului de administraţie cu privire la obligaţia de a inlatura situaţia de incompatibilitate in termen de maximum 30 de zile de la data constatãrii acesteia, în cazul neinlãturãrii acesteia urmând a se aplica procedura descrisã mai sus".
12. Modificarea art. 58 alin. 1 astfel "(...) acest membru va fi luat in calculul cvorumului de prezenta".
13. Modificarea art. 78 astfel "(...) indeplineste criteriile comune stabilite de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Camera Auditorilor Financiari din Romania".
14. Completarea art. 94 astfel "Societatea are legitimare procesuala activa, respectiv pasiva, pentru orice drepturi, obligatii, pretentii si reclamatii legate de activitatea pietelor reglementate organizate si/sau administrate de Societate si a sistemelor alternative de tranzactionare".

ANEXA 2

Observatii Regulamnet de organizare si functionare
1. Inlocuirea sintagmelor "valori mobiliare/instrumente financiare" si "instrumente financiare/valori mobiliare" cu sintagma "instrumente financiare" intrucat valorile mobiliare intra in categoria instrumentelor financiare.
2. Completarea prevederilor referitoare la filiale astfel incat sa reiasa ca infiintarea de filiale se va realiza in conformitate cu dispozitiile actului constitutiv.
3. Inlocuirea termenului de "inregistrare" cu "inscriere la art. 5 alin. (3).
4. Eliminarea substantivului "taxa" de la art. 6 alin. (1) intrucat aceasta notiune se foloseste exclusiv de Ministerul Finantelor Publice.
5. Reformularea art. 75 alin. (1) si art. 77 alin. (1), astfel:
"Art. 75 (1) Personalul B.V.B. va folosi tehnica de calcul din dotare si posta electronica (e-mail) alocata de B.V.B. exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu si cu respectarea instructiunilor tehnice ale departamentelor de specialitate ale B.V.B.
....
Art. 77 (1) Accesul la calculatoarele repartizate angajatilor B.V.B. va fi restrictionat cu parole, stabilite impreuna cu departamentul de specialitate al B.V.B."
6. Se vor prelua amendamentele la actul constitutiv cu privire la licentele de tranzactionare.
7. Reformularea art. 100 astfel incat sa nu contravina dispozitiilor in vigoare, respectiv <>art. 130 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
8. Eliminarea contradictiilor dintre art. 99 alin. (2) si art. 101 alin. (1) referitoare la detinerea de catre personalul BVB a calitatii de actionar la emitenti.
9. Corelarea denumirilor departamentelor societatii.

_________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016