Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 313 din 11 septembrie 2006  privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 313 din 11 septembrie 2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual

EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 12 octombrie 2006

Având în vedere Cererea Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), înregistratã la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.963 din 4 septembrie 2006, precum şi Referatul nr. SG/4.716 din 8 septembrie 2006 al Direcţiei registre, gestiune colectivã şi relaţii publice,
conform prevederilor art. 121 alin. (1) şi (2) coroborat cu <>art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale <>art. III din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 329/2006 ,
ţinând cont de dispoziţiile pct. 13 din Metodologia privind utilizarea de retransmitere prin cablu a operelor muzicale, audiovizuale, cinematografice, scrise, plastice, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, preluate prin radiodifuzãri iniţiale, şi tabelul cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe dreptului de autor, pentru aplicarea prevederilor <>Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 22 iunie 2005, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 124/2005,
în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) şi ale <>art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotãrile necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite urmãtoarea decizie:

ART. 1
Se constituie, începând cu data de 9 octombrie 2006, Comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, dupã cum urmeazã:
- un reprezentant al Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), pe de o parte; şi
- câte un reprezentant al principalelor structuri asociative ale utilizatorilor, respectiv al Asociaţiei de Comunicaţii prin Cablu (ACC) şi al Asociaţiei Naţionale de Cabloviziune şi Comunicaţii în Mediul Rural (ANCCMR), pe de altã parte.
ART. 2
Din comisia prevãzutã la art. 1 va face parte şi câte un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori potrivit cifrei de afaceri şi cotei de piaţã din domeniu, cu condiţia ca aceştia sã declare la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, pânã la data constituirii comisiei de negociere, pe propria rãspundere, cifra de afaceri şi cota de piaţã.
ART. 3
Comisia constituitã potrivit art. 1 şi, dupã caz, potrivit art. 2, are obligaţia sã desfãşoare negocierile în conformitate cu dispoziţiile art. 131^1 şi <>art. 131^2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe o duratã de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.
ART. 4
Comisia îşi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.
ART. 5
Propunerea de metodologie privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, depusã de Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), pentru negociere în cadrul comisiei prevãzute la art. 1 şi, dupã caz, la art. 2, este prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta decizie.
ART. 6
Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispoziţiile <>art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Directorul general adjunct al Oficiului
Român pentru Drepturile de Autor,
Eugen Vasiliu

Bucureşti, 11 septembrie 2006.
Nr. 313.

ANEXĂ
PROPUNERE DE METODOLOGIE
privind utilizarea prin retransmitere
prin cablu a prestaţiilor artistice
din domeniul audiovizual

1. În sensul prezentei metodologii, prin utilizare se înţelege retransmiterea simultanã, nealteratã şi integralã prin fir, prin cablu, prin fibrã opticã sau prin orice alt procedeu similar ori printr-un sistem de radiodifuzare prin unde ultrascurte, în sistem analog sau digital, pentru recepţionarea de cãtre public a unei transmisii iniţiale, cu sau fãrã fir, inclusiv prin satelit, de servicii de programe de radiodifuziune şi/sau de televiziune destinate recepţionãrii de cãtre public a repertoriului de prestaţii artistice din domeniul audiovizual.
2. Utilizator, în sensul prezentei metodologii, este persoana fizicã sau juridicã autorizatã care realizeazã activitãţi de retransmitere prin cablu, astfel cum se defineşte la pct. 1.
3. Utilizatorii au obligaţia de a obţine autorizaţiile prevãzute la <>art. 130 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de la organismul de gestiune colectivã desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic pentru artiştii interpreţi sau executanţi, înainte de utilizarea repertoriului de prestaţii artistice din domeniul audiovizual, şi de a plãti remuneraţia corespunzãtoare acestei utilizãri.
4. Utilizatorii autorizaţi au obligaţia sã plãteascã o remuneraţie reprezentând drepturile cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi, calculatã procentual din încasãrile brute lunare, potrivit tabelului nr. 1:
Tabelul nr. 1


───────────────────────────────────────────
Anul % lunar
───────────────────────────────────────────
2007 şi urmãtorii 2
───────────────────────────────────────────


5. Remuneraţiile stabilite potrivit tabelului nr. 1 nu pot fi mai mici decât sumele prevãzute în tabelul nr. 2:
Tabelul nr. 2


──────────────────────────────────────────────────────
Remuneraţii minime lunare
──────────────────────────────────────────────────────
Anul Distribuitori prin cablu
──────────────────────────────────────────────────────
2007 şi urmãtorii 500 RON
──────────────────────────────────────────────────────


6. Baza de calcul a remuneraţiei, reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi, datoratã de utilizatori, o constituie totalitatea încasãrilor brute lunare fãrã TVA.
7. Utilizatorii au obligaţia sã comunice organismului de gestiune colectivã desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic pentru drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi, pânã la data de 10 a fiecãrei luni, un raport privind serviciile de programe retransmise în luna precedentã. Raportul va cuprinde pentru luna de raportare: lista serviciilor de programe retransmise, numãrul total de abonaţi şi valoarea abonamentului, precum şi baza de calcul asupra cãreia se aplicã procentul din tabelul prevãzut la pct. 4. Raportul va fi însoţit de o adresã de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnãtura şi ştampila utilizatorului, o adresã prin care va fi confirmatã pe propria rãspundere veridicitatea informaţiilor ce sunt conţinute în raport sau în documentele care îl însoţesc. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate de organismul de gestiune colectivã desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic pentru drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi. Informaţiile ce fac obiectul raportãrii vor fi transmise în format electronic şi pe suport hârtie.
8. Remuneraţiile se plãtesc pânã la data de 15 a lunii urmãtoare celei pentru care este datoratã.
9. La solicitarea scrisã a organismului de gestiune colectivã desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic pentru drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi, dupã efectuarea plãţilor, utilizatorul are obligaţia de a comunica acestuia copii, certificate pe propria rãspundere de reprezentantul legal, de pe documentele cuprinzând informaţiile pe baza cãrora s-a determinat baza de calcul. Utilizatorul care a primit din partea organismului de gestiune colectivã o asemenea cerere va avea un termen de maximum 15 zile calendaristice pentru pregãtirea documentaţiei solicitate.
10. Organismul de gestiune colectivã desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic pentru drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi are dreptul sã cearã un audit extern pentru examinarea corectitudinii calculãrii remuneraţiei de cãtre un auditor agreat de pãrţi.
11. Pentru întârzieri la platã, utilizatorii datoreazã penalitãţi echivalente de 0,2% calculate pe zi de întârziere, aferente sumelor neachitate la termen.
12. Modificarea remuneraţiilor stabilite în sumã fixã se poate efectua periodic, prin reactualizarea cu indicele de inflaţie, în conformitate cu dispoziţiile <>art. 131^4 din Legea nr. 8/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
13. Prezenta metodologie intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va putea fi modificatã numai dupã 3 (trei) ani, cu excepţia cazului în care dispoziţiile <>Legii nr. 8/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen.
14. Prezenta metodologie este valabilã pânã la intrarea în vigoare a noilor metodologii.

------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice