Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 31 din 19 ianuarie 2007  pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului avand drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale de catre organismele de televiziune    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 31 din 19 ianuarie 2007 pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului avand drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale de catre organismele de televiziune

EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2007

Având în vedere dispoziţiile art. 131^2 alin. (2) şi ale <>art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 1 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 275/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale de cãtre organismele de televiziune, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 6 octombrie 2006,
în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi ale <>art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotãrile necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
ţinând cont de Referatul nr. SG/66 din 19 ianuarie 2007 al Direcţiei registre, gestiune colectivã şi relaţii publice,

directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite urmãtoarea decizie:

ART. 1
Se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale de cãtre organismele de televiziune, încheiat între organismul de gestiune colectivã DACIN SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual, pe de o parte, şi Asociaţia Românã de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), Societatea Comercialã "PRO TV" - S.A., Societatea Comercialã "TV ANTENA 1" - S.A., Societatea Comercialã "SBS Broadcasting Media" - S.R.L. (PRIMA TV) şi Societatea Românã de Televiziune (SRTV), pe de altã parte, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta decizie.
ART. 2
Se desemneazã organismul de gestiune colectivã DACIN SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intr. B, et. 3, sectorul 1, drept colector al remuneraţiilor reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale stabilite prin protocolul şi metodologia menţionate la art. 1.
ART. 3
Prezenta decizie intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general
adjunct al
Oficiului Român
pentru Drepturile de Autor,
Eugen Vasiliu

Bucureşti, 19 ianuarie 2007.
Nr. 31.

ANEXĂ
PROTOCOL
având drept obiect
Metodologia privind
utilizarea prin
radiodifuzare a
repertoriului de
opere cinematografice
şi alte opere
audiovizuale de cãtre
organismele de televiziune
şi tabelul de remuneraţii

Prezentul protocol s-a încheiat între (pãrţile) DACIN SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual Societatea Autorilor Români din Audiovizual, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intr. B, et. 3, cam. 50-52, sectorul 1, cod fiscal 9068034, Sentinţa civilã 263/PJ/27.05.2005, eliberatã de Judecãtoria Sectorului 1 Bucureşti, reprezentatã legal prin Mircea Mureşian, în calitate de director general, pe de o parte, şi SRTV - Societatea Românã de Televiziune, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 191, sectorul 1, cod fiscal 8468440, reprezentatã legal prin Tudor Giurgiu, în calitate de preşedinte-director general, ARCA - Asociaţia Românã de Comunicaţii Audiovizuale, cu sediul în municipiul Bucureşti, intr. Victor Eftimiu nr. 5-7, et. 9, ap. 58, sectorul 1, cod fiscal 7965700, reprezentatã legal prin George Chiriţã, în calitate de director executiv, Societatea Comercialã "PRO TV" S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Pache Protopopescu nr. 109, sectorul 2, cod fiscal R7837921, J40/9.244/1995, reprezentatã legal prin Elena Petre, în calitate de director de administrare afaceri, Societatea Comercialã "TV ANTENA 1" S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sectorul 1, cod fiscal R1599030, J40/3.765/1991, reprezentatã legal prin Albert Pînzaru, în calitate de consilier juridic, Societatea Comercialã "SBS Broadcasting Media" - S.R.L. (PRIMA TV), cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, sectorul 6, cod fiscal R4747298, J40/20.632/1992, reprezentatã legal prin Christoph Buerge, în calitate de administrator, pe de altã parte.
În baza art. 1 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 275/2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 6 octombrie 2006, s-a constituit Comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale de cãtre organismele de televiziune, formatã dintr-un reprezentant al Societãţii pentru Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN SARA), pe de o parte, şi câte un reprezentant al Societãţii Române de Televiziune (SRTV), al Asociaţiei Române de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), al Societãţii Comerciale "PRO TV" - S.A., al Societãţii Comerciale "TV ANTENA 1" - S.A., al Societãţii Comerciale "SBS Broadcasting Media" - S.R.L. (PRIMA TV), pe de altã parte.
Comisia a desfãşurat negocieri în conformitate cu dispoziţiile art. 13 lit. g), art. 131^1 , ale <>art. 131^2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 1 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 275/2006.
Comisia a luat în discuţie propunerile ambelor pãrţi asupra remuneraţiilor cuvenite autorilor menţionaţi, anume: regizorul sau realizatorul, în calitate de autor principal, autorul adaptãrii, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul grafic pentru operele de animaţie, exceptând autorul muzicii special create pentru opera audiovizualã.
Pãrţile au cãzut de acord asupra urmãtoarei metodologii care face parte integrantã din prezentul protocol.

METODOLOGIE
privind utilizarea
prin radiodifuzare
a repertoriului de
opere cinematografice
şi alte opere audiovizuale
de cãtre organismele de
televiziune şi tabel
de remuneraţii

Baza legalã: art. 5; art. 7 lit. e); art. 10-12; art. 13 lit. g) şi h); art. 15 1 lit. a) şi b); art. 25; art. 64-66; art. 69; art. 71 alin. (1); art. 92 alin. (1); art. 117 alin. (1)-(3); art. 123^2 alin. (1) lit. d) şi alin. (2); art. 130 alin. (1) lit. a)-c) şi h); art. 131 alin. (1)-(3); art. 131^1 ; <>art. 131^2 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; art. 11bis alin. (1) pct. 1° şi 2° din Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice din 9 septembrie 1886, în forma revizuitã prin Actul de la Paris la 24 iulie 1971 şi modificatã la 28 septembrie 1979, la care România a aderat prin <>Legea nr. 77/1998 .

PREAMBUL
Prezenta metodologie se referã la autorii operelor cinematografice sau ale altor opere audiovizuale: regizorul sau realizatorul, în calitate de autor principal, autorul adaptãrii, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul grafic pentru operele de animaţie, exceptând autorul muzicii special create pentru opera audiovizualã.

1. - (1) Prin organism de televiziune, în sensul legii, se înţelege o persoanã juridicã având ca obiect de activitate radiodifuzarea, prin orice mijloc ce serveşte la propagarea fãrã fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, ori a reprezentãrii digitale a acestora, inclusiv prin satelit, în scopul recepţionãrii de cãtre public; radiodifuzarea unei opere sau a reprezentãrii digitale a acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibrã opticã sau prin orice alt procedeu similar, în scopul recepţionãrii ei de cãtre public.
(2) Prin radiodifuzare, în sensul legii, se înţelege emiterea unei opere de cãtre un organism de radiodifuziune sau de televiziune, prin orice mijloc ce serveşte la propagarea fãrã fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, ori a reprezentãrii acestora, inclusiv comunicarea publicã prin satelit, în scopul recepţionãrii ei de cãtre public.
2. Pentru utilizarea operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale în cadrul propriilor emisiuni, organismele de televiziune sunt obligate sã încheie cu organismul de gestiune colectivã a drepturilor autorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale contracte de licenţã neexclusivã.
3. Între organismele de televiziune şi organismul de gestiune colectivã se vor încheia contracte-cadru de acordare a licenţelor neexclusive pe termene determinate sau nedeterminate.
4. Cererile de acordare a licenţelor neexclusive se fac înainte de utilizarea repertoriului protejat, pe bazã de liste, anexe la contractul-cadru, cu nominalizarea titlurilor şi a autorilor operelor cinematografice sau ai altor opere audiovizuale.
5. - (1) Contractele de licenţã neexclusivã eliberate de organismul de gestiune colectivã a drepturilor autorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale acordã utilizatorilor dreptul de a radiodifuza operele aflate în repertoriul pe care acesta îl gestioneazã.
(2) Organismul de gestiune colectivã precizeazã per titlu autorizat drepturile pentru care titularul de drepturi i-a acordat mandat.
6. În cazul utilizãrii unor opere cinematografice sau a altor opere audiovizuale achiziţionate de la terţe persoane fizice sau juridice, aflate sub contract de cesiune a exploatãrii filmelor cu Centrul Naţional al Cinematografiei, administrator legal al Patrimoniului Cinematografic Naţional, sau cu producãtori privaţi, organismele de televiziune sunt obligate sã precizeze drepturile de autor cesionate.
7. În cazul utilizãrii operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale în formate de emisiuni proprii ale organismului de televiziune, în spoturi publicitare, în spoturi de promovare a unui post de televiziune ori a unui distribuitor de servicii de programe de televiziune prin cablu, în generice de emisiuni sau în rubrici proprii ale acestora, producãtorul spoturilor, respectiv realizatorul emisiunii sau al rubricii proprii, are obligaţia de a obţine acordul expres al titularului de drepturi, fie prin intermediul organismului de gestiune colectivã, fie în mod individual, cu titlu oneros sau gratuit.
8. Utilizatorii, titulari de contracte de licenţã neexclusivã, potrivit prevederilor prezentei metodologii, au obligaţia sã plãteascã trimestrial pentru operele radiodifuzate o remuneraţie reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor operelor cinematografice şi ai altor opere audiovizuale.
9. Remuneraţia se calculeazã procentual din totalitatea încasãrilor brute trimestriale, provenite din abonamente, dacã este cazul, şi din difuzarea spaţiilor publicitare sau, în cazul în care nu existã venituri, din cheltuielile ocazionate de utilizare, conform tabelului urmãtor, precum şi celorlalte prevederi din prezenta metodologie.


TABEL
────────────────────────────────────────────────────────
Anul %
────────────────────────────────────────────────────────
2006 şi urmãtorii 2,5
────────────────────────────────────────────────────────


10. Baza de calcul a remuneraţiei prevãzute la pct. 9 o constituie totalitatea veniturilor brute trimestriale sau totalitatea cheltuielilor ocazionate de utilizare, din care se scad taxa pe valoarea adãugatã, dacã este cazul, taxa localã de publicitate şi taxa pentru publicitatea la bãuturi alcoolice, dacã este cazul şi contribuţia pentru cinematografie, alocaţiile şi subvenţiile bugetare, dacã este cazul şi orice alte taxe ce ar putea fi introduse ulterior.
11. - (1) Pentru calculul remuneraţiei datorate se procedeazã astfel: la suma rezultatã conform pct. 9-10 se calculeazã valoarea în venituri a unei ore de emisie. Aceastã valoare se aplicã la durata totalã de radiodifuzare a operei cinematografice sau audiovizuale. La valoarea astfel obţinutã se aplicã cota procentualã prevãzutã în tabelul de mai sus, care reprezintã remuneraţia cuvenitã autorilor operelor cinematografice şi ai altor opere audiovizuale.
(2) Prin durata totalã de radiodifuzare a operei cinematografice-audiovizuale se înţelege spaţiul de emisie cuprinzând integralitatea operei, de la începutul genericului de frontispiciu pânã la încheierea genericului final.
12. Organismele de televiziune fãrã venituri corespunzãtoare sau cele ale cãror venituri nu asigurã o remuneraţie echitabilã pot conveni cu organismul de gestiune colectivã plata unor remuneraţii forfetare pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale.
13. Organismele de televiziune au obligaţia sã punã la dispoziţie organismului de gestiune colectivã a drepturilor autorilor de opere cinematografice şi audiovizuale listele cuprinzând toate operele radiodifuzate în cadrul serviciilor de programe proprii (play-list), cu menţionarea datelor şi orelor de programare. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate de organismul de gestiune colectivã, cuvenite titularilor de drepturi.
14. Plata remuneraţiilor prevãzute conform pct. 11, datorate de organismele de televiziune, se efectueazã trimestrial. Termenul limitã de platã este ziua a 25-a din prima lunã a trimestrului urmãtor celui pentru care se efectueazã plata. Postul de televiziune comunicã în acest interval de timp calculul sumelor datorate pe baza cãruia organismul de gestiune colectivã emite facturã corespunzãtoare.
15. Pentru întârzieri la platã utilizatorii datoreazã penalitãţi echivalente nivelului dobânzii de referinţã stabilit de Banca Naţionalã a României, aferente sumelor neachitate la termen.
16. Organismul de gestiune colectivã care a acordat contracte de licenţã neexclusivã poate solicita efectuarea unui audit extern pentru verificarea raportãrilor privind timpii de radiodifuzare şi a remuneraţiilor plãtite de utilizatori. Societatea de audit va fi agreatã de pãrţi.
17. Organismele de televiziune care nu şi-au achitat obligaţiile de platã faţã de organismul de gestiune colectivã în baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 144/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivã şi a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu excepţia autorilor muzicii, a contractelor anterioare sau a altor acte normative, sunt obligate sã onoreze remuneraţiile restante în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
18. Prezenta metodologie, tabelul şi cifrele stabilite intrã în vigoare la 3 zile de la data publicãrii lor în formã definitivã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi vor putea fi renegociate numai dupã 3 ani de la data publicãrii, cu excepţia cazului în care dispoziţiile <>Legii nr. 8/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, vor fi modificate înainte de împlinirea acestui termen.
19. Pânã la publicarea noilor metodologii, rãmân valabile vechile metodologii, precum şi contractele încheiate pentru anul 2006.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016