Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 309 din 30 martie 2005 (*republicata*) presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale*) nr. 309/2005 privind aprobarea Conditiilor generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale**)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 309 din 30 martie 2005 (*republicata*)  presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale*) nr. 309/2005 privind aprobarea Conditiilor generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale**)    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 309 din 30 martie 2005 (*republicata*) presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale*) nr. 309/2005 privind aprobarea Conditiilor generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale**)

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 11 august 2008
_________
    *) În prezent Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a preluat atribuţiile, bugetul, sursele de finanţare, personalul, drepturile şi obligaţiile Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, care s-a desfiinţat, conform <>art. 4 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor mãsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 99/2008.
    **) Republicatã în temeiul art. VII din Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2008 pentru modificarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi modificarea şi completarea Condiţiilor generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 21 mai 2008, dându-se textelor o nouã numerotare.
    Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 309/2005 privind aprobarea Condiţiilor generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 8 aprilie 2005, şi a mai fost modificatã prin:
    - Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 460/2005 privind modificarea Condiţiilor generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 10 iunie 2005;
    - Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.190/2006 privind modificarea Condiţiilor generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 16 noiembrie 2006;
    - Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2008 pentru modificarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi modificarea şi completarea Condiţiilor generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 21 mai 2008.    ART. 1
    Se aprobã Condiţiile generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta decizie.
    ART. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi pãrţile din contractele de distribuţie a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.
    ART. 3
    Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    ANEXĂ

                 CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE
             a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale

    CAP. I
    Cerinţe generale

    1. Distribuţia gazelor naturale se realizeazã de la punctele de predare/preluare comercialã de la intrarea în sistemul de distribuţie a gazelor naturale pânã la locul de consum al beneficiarului, în condiţiile stipulate în contractul de distribuţie a gazelor naturale.
    2. Cantitatea de gaze naturale, exprimatã în unitãţi de energie, distribuitã conform programului de distribuţie, stipulat ca anexã la contractul de distribuţie a gazelor naturale, va fi asiguratã de cãtre beneficiar în punctele de predare/preluare comercialã de la intrarea în sistemul de distribuţie a gazelor naturale, în condiţii de calitate corespunzãtoare reglementãrilor în vigoare, urmând sã fie livratã în aceleaşi condiţii la locul de consum stipulat în contract.
    3. Mãsurarea cantitãţii de gaze naturale se face continuu, la punctul de livrare, prin intermediul contoarelor/sistemelor şi echipamentelor de mãsurare, cu respectarea condiţiilor prevãzute de reglementãrile în vigoare.
    4. Mãsurarea cantitãţii de gaze naturale distribuite poate fi contestatã de cãtre pãrţi, în mod justificat, pe baza verificãrii echipamentelor de mãsurare.

    CAP. II
    Drepturile şi obligaţiile distribuitorului

    1. Distribuitorul are urmãtoarele drepturi:
    A. sã încaseze contravaloarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale prestate;
    B. sã precizeze pe versoul facturii emise datele/informaţiile pe care le considerã ca fiind necesare şi/sau utile în derularea contractului de distribuţie a gazelor naturale;
    C. sã limiteze prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale în urmãtoarele cazuri:
    a) neachitarea de cãtre beneficiar, la termenele şi în condiţiile stipulate prin contract, a facturii reprezentând contravaloarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, a majorãrilor de întârziere aferente, a eventualelor daune-interese rezultate din deteriorarea unor instalaţii ale distribuitorului, când acestea se datoreazã culpei beneficiarului, sau a altor obligaţii de platã prevãzute de reglementãrile în vigoare;
    b) nerespectarea programului de distribuţie a gazelor naturale, anexa nr. 1 la contractul de distribuţie a gazelor naturale - clauze specifice de contractare, în cazul locului de consum al beneficiarului încadrat în categoriile de consumatori B4-B6; în acest caz, limitarea va fi aplicatã pentru locul de consum unde s-a constatat depãşirea;
    c) din dispoziţia Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale, în conformitate cu reglementãrile în vigoare.
    Nivelul presiunii şi al cantitãţilor de gaze naturale pânã la care poate fi realizatã limitarea va fi adus la cunoştinţã beneficiarului, în baza unui preaviz transmis acestuia cu minimum 3 zile calendaristice înainte de luarea mãsurii limitãrii, cu excepţia situaţiei prevãzute la lit. c); în acest caz, nivelul presiunii nu va fi mai mic decât cel al presiunii de avarie, stipulat în contractul de distribuţie a gazelor naturale;
    D. sã întrerupã sau sã limiteze, la alegerea distribuitorului, prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale în urmãtoarele cazuri:
    a) nerespectarea programului de distribuţie a gazelor naturale, anexa nr. 1 la contractul de distribuţie a gazelor naturale-clauze specifice de contractare, în cazul locului de consum al beneficiarului încadrat în categoriile de consumatori B4-B6; în acest caz, întreruperea va fi aplicatã pentru locul de consum unde s-a constatat depãşirea;
    b) potenţial consum fraudulos de gaze naturale/alimentare de cãtre beneficiar sau de cãtre consumatorul eligibil, client al acestuia, a unor terţi consumatori/alocare a gazelor naturale pentru alte instalaţii de utilizare decât cele legal aprobate, constatate de distribuitor;
    c) neprezentarea actelor doveditoare privind asigurarea funcţionãrii în condiţii tehnice de siguranţã a instalaţiilor de utilizare, în conformitate cu prevederile normativelor tehnice;
    d) atunci când beneficiarul sau consumatorul eligibil, client al acestuia, nu permite accesul liber al personalului împuternicit al distribuitorului, pe baza unei înştiinţãri scrise transmise de distribuitor, în scopul montãrii, verificãrii sau citirii aparatele de mãsurare ori al verificãrii sau remedierii defecţiunilor intervenite la instalaţiile/aparatele/echipamentele distribuitorului, când acestea se aflã pe proprietatea beneficiarului;
    e) în cazul în care beneficiarul sau consumatorul eligibil, client al acestuia, nu permite accesul liber al distribuitorului la zonele de siguranţã şi de protecţie ale sistemului de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu un program convenit de pãrţi sau ori de câte ori distribuitorul considerã necesar;
    f) ca urmare a intervenţiei beneficiarului sau consumatorului eligibil, client al acestuia, la instalaţiile de reglare-mãsurare şi la alte echipamente ale distribuitorului aflate pe proprietatea beneficiarului sau consumatorului eligibil, client al acestuia;
    g) nerespectarea de cãtre beneficiar sau de cãtre consumatorul eligibil, client al acestuia, a limitelor zonelor de protecţie şi de siguranţã ale instalaţiilor distribuitorului, conform legislaţiei în vigoare;
    h) forţa majorã sau starea de necesitate - când se pericliteazã viaţa ori sãnãtatea oamenilor sau integritatea bunurilor materiale, cu anunţarea prealabilã a dispecerilor sistemelor afectate şi, dupã caz, a consumatorilor;
    i) neachitarea de cãtre beneficiar, la termenele şi în condiţiile stipulate prin contract, a facturii reprezentând contravaloarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, a majorãrilor de întârziere aferente, a eventualelor daune-interese rezultate din deteriorarea unor instalaţii ale distribuitorului, când acestea se datoreazã culpei beneficiarului, sau a altor obligaţii de platã prevãzute de reglementãrile în vigoare;
    j) din dispoziţia Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
    k) pentru perioada necesarã remedierii defecţiunilor la sistemul de distribuţie a gazelor naturale sau pentru perioada necesarã efectuãrii lucrãrilor de întreţinere;
    l) neasigurarea condiţiilor de calitate prevãzute de normele tehnice aplicabile, pentru cantitãţile de gaze naturale, exprimate în unitãţi de energie, livrate de beneficiar la intrarea în sistemul de distribuţie.
    E. sã aibã acces la echipamentele de mãsurare a volumelor de gaze naturale livrate şi la aparatele utilizate pentru determinarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale livrate, amplasate pe proprietatea consumatorului, care servesc la decontarea cantitãţilor de gaze naturale livrate, exprimate în unitãţi de energie, în vederea verificãrii periodice, pe bazã de program convenit de pãrţi sau ori de câte ori este necesar.
    2. Distribuitorul are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã factureze lunar beneficiarului contravaloarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale prestate;
    b) sã precizeze pe factura emisã data limitãrii/ întreruperii/reluãrii prestãrii serviciilor de distribuţie, rezilierii contractului, precum şi cota majorãrilor de întârziere percepute ca efect al neachitãrii contravalorii serviciilor de distribuţie;
    c) sã rezerve beneficiarului, pentru fiecare loc de consum, capacitatea contractatã, în vederea distribuirii cantitãţilor de gaze naturale convenite de pãrţi, exprimate în unitãţi de energie;
    d) sã presteze serviciile de distribuţie a gazelor naturale, potrivit programului de distribuţie, în condiţii de siguranţã şi calitate, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
    e) sã limiteze sau, dupã caz, sã întrerupã prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, pentru timpul necesar remedierii avariilor apãrute în sistemul de distribuţie a gazelor naturale, cu anunţarea prealabilã a dispecerilor sistemelor afectate şi, dupã caz, a beneficiarilor, reluarea acesteia urmând sã se facã imediat dupã înlãturarea cauzelor întreruperii;
    f) sã verifice şi sã întreţinã periodic contoarele/sistemele de mãsurare a gazelor naturale, precum şi aparatele utilizate pentru determinarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale livrate la termenele stabilite prin reglementãrile metrologice în vigoare sau ori de câte ori este necesar; distribuitorul va suporta toate cheltuielile operaţiunilor de verificare/înlocuire/reparare a contoarelor/sistemelor de mãsurare a gazelor naturale, precum şi a aparatelor utilizate pentru determinarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale livrate, aflate în proprietatea distribuitorului, cu excepţia situaţiilor în care deteriorarea constatatã la acestea se datoreazã beneficiarului sau consumatorului eligibil, client al acestuia sau unui terţ;
    g) sã suporte cheltuielile aferente expertizei metrologice şi ale operaţiunilor aferente acesteia, în cazul în care sesizarea beneficiarului sau a consumatorului eligibil, client al acestuia, cu privire la funcţionarea contorului de mãsurare se dovedeşte întemeiatã; în situaţia în care contorul este defect şi nereparabil, distribuitorul este obligat sã asigure, pe cheltuiala proprie, mãsurarea cantitãţilor de gaze cu mijloace de mãsurare conform prevederilor Regulamentului de mãsurare a cantitãţilor de gaze naturale tranzacţionate pe piaţa angro, aprobat prin Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 656/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 12 iulie 2002*);
_________
    *) Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 656/2002 privind aprobarea Regulamentului de mãsurare a cantitãţilor de gaze naturale tranzacţionate pe piaţa angro a fost abrogatã prin Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 664/2005. Ulterior, aceasta a fost abrogatã prin Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.304/2006, care la rândul ei a fost abrogatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de mãsurare a cantitãţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 1 iulie 2008.

    h) sã rãspundã la/sã soluţioneze reclamaţiile beneficiarului la termenele prevãzute de legislaţia în vigoare;
    i) sã asigure parametrii de debit şi presiune ai gazelor naturale distribuite, în conformitate cu prevederile contractului de distribuţie a gazelor naturale;
    j) sã permitã beneficiarului accesul la contoarele/ echipamentele de mãsurare utilizate la decontare, în vederea citirii acestora, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
    k) sã notifice beneficiarului intenţia de limitare sau de întrerupere programatã a livrãrii gazelor naturale şi durata acesteia/cazurile de limitare sau de întrerupere a livrãrii gazelor naturale, cu excepţia urmãtoarelor situaţii:
    ● nepermiterea accesului personalului împuternicit al distribuitorului, în baza programului convenit de pãrţi, pentru a monta, a verifica sau a citi aparatele de mãsurare ori pentru a verifica şi a remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile exploatate de distribuitor, când acestea se aflã pe proprietatea beneficiarului;
    ● intervenţia beneficiarului la staţia/postul de reglaremãsurare;
    ● depãşirea capacitãţii de distribuţie rezervatã, fãrã acordul distribuitorului;
    ● potenţialul consum fraudulos de gaze naturale/alimentarea de cãtre beneficiar a unor terţi consumatori/utilizarea gazelor naturale pentru alte instalaţii de utilizare decât cele aprobate;
    l) în condiţiile permiterii accesului de cãtre beneficiar, sã reia prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale cãtre beneficiar, în termen de maximum 24 de ore de la data încetãrii motivelor întreruperii sau, dupã caz, de la data la care distribuitorul este informat cu privire la încetarea motivului întreruperii, cu excepţia urmãtoarelor situaţii:
    - încetare a valabilitãţii contractului de distribuţie a gazelor naturale;
    - consum fraudulos de gaze naturale;
    m) sã recalculeze consumul de gaze naturale, atunci când se constatã defectarea contoarelor/sistemelor/echipamentelor de mãsurare, în conformitate cu modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectãrii aparatelor de mãsurã, potrivit reglementãrilor în vigoare, precum şi în situaţia în care se constatã defectarea aparatelor de determinare a puterii calorifice superioare a gazelor naturale livrate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    n) sã anunţe telefonic beneficiarul, în maximum 3 ore de la informare, cu privire la dispoziţia Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale privind limitarea sau întreruperea livrãrii, în situaţii de disfuncţionalitate/periclitare a siguranţei în cadrul Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, şi sã notifice ulterior beneficiarului aceasta situaţie, în maximum 12 ore;
    o) sã punã la dispoziţia beneficiarului lista serviciilor care pot fi prestate şi care nu sunt cuprinse în tariful de distribuţie perceput în baza contractului de distribuţie a gazelor naturale;
    p) sã întrerupã sau sã limiteze prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, la solicitarea scrisã a beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; în acest caz, beneficiarul va preciza locul de consum unde solicitã limitarea/întreruperea prestãrii serviciilor de distribuţie.

    CAP. III
    Drepturile şi obligaţiile beneficiarului

    1. Beneficiarul are urmãtoarele drepturi:
    a) sã aibã acces, în condiţiile legii, la aparatele de mãsurare aflate în incinta distribuitorului, în prezenţa personalului împuternicit al acestuia;
    b) sã conteste în mod justificat datele privind cantitãţile de gaze naturale, exprimate în unitãţi de energie, distribuite de cãtre distribuitor şi mãsurate la locul de consum stabilit prin contractul de distribuţie a gazelor naturale;
    c) sã solicite distribuitorului întreruperea distribuţiei gazelor naturale, printr-o notificare transmisã acestuia cu minimum 5 zile calendaristice înainte de data întreruperii, precizând totodatã şi data reluãrii serviciului de distribuţie;
    d) sã solicite prestarea altor servicii care nu sunt cuprinse în tariful de distribuţie perceput în baza contractului de distribuţie a gazelor naturale.
    2. Beneficiarul are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã achite integral şi la termen contravaloarea serviciilor de distribuţie prestate;
    b) sã asigure cantitãţile de gaze naturale exprimate în unitãţi de energie, ce urmeazã a fi distribuite, potrivit programului de distribuţie - anexã la contractul de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu dispoziţiile referitoare la condiţiile de calitate prevãzute în normele tehnice aplicabile;
    c) sã informeze distribuitorul, cu minimum 15 zile lucrãtoare înainte de începerea lunii de livrare, în ceea ce priveşte cantitãţile de gaze naturale exprimate în unitãţi de energie, pe care acesta urmeazã sã le distribuie, în limita capacitãţii contractate, conform programului de distribuţie, în cazul consumatorilor încadraţi în categoriile de consumatori B4 - B6;
    d) sã sesizeze imediat distribuitorul în legãturã cu orice defecţiune pe care o constatã în funcţionarea contorului de mãsurare la locul de consum şi sã asigure accesul împuternicitului distribuitorului la acesta;
    e) sã solicite distribuitorului luarea de mãsuri pentru remedierea defecţiunilor constatate la instalaţiile distribuitorului situate în incinta beneficiarului sau consumatorului eligibil, client al acestuia;
    f) sã solicite distribuitorului întreruperea distribuţiei gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legatã de funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor.

    CAP. IV
    Condiţii de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale

    1. În cazul în care beneficiarul nu înainteazã în termen distribuitorului notificarea prevãzutã la pct. 2 lit. c) din cap. III "Drepturile si obligaţiile beneficiarului", se va considera ca fiind valabilã cantitatea prevãzutã în contract.
    2. Beneficiarul poate solicita modificarea programului de distribuţie, în limita capacitãţii rezervate; modificãrile aduse acestuia vor putea fi convenite de cãtre pãrţi în termen de o zi lucrãtoare de la data solicitãrii.
    3. La solicitarea distribuitorului, beneficiarul va prezenta nominalizãrile/renominalizãrile apobate de operatorul Sistemului naţional de transport al gazelor naturale care sã justifice solicitarea efectuatã.
    4. Distribuitorul va notifica, motivat, observaţiile formulate în legãturã cu programul de distribuţie, cu minimum 3 zile lucrãtoare înainte de începerea lunii de livrare. În acest sens, pãrţile contractante vor putea conveni modificãrile propuse, în termenul prevãzut la pct. 2. În lipsa unui acord asupra modificãrilor propuse, se va aplica programul de distribuţie prevãzut în contractul de distribuţie a gazelor naturale.

    CAP. V
    Rãspunderea contractualã

    1. În cazul consumului fraudulos de gaze naturale, constatat de organele competente, beneficiarul va datora distribuitorului daune-interese, conform prejudiciului cauzat, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    2. Nivelul daunelor - interese prevãzute la pct. 1 nu va putea fi inferior unei valori egale cu echivalentul contravalorii cantitãţii de gaze naturale, exprimatã în unitãţi de energie, la momentul constatãrii consumului fraudulos, calculatã la debitul maxim instalat, pentru 24 de ore, pe o perioadã de 3 luni.

    CAP. VI
    Clauza de confidenţialitate

    1. Pãrţile contractante sunt obligate ca pe perioada de valabilitate a contractului de distribuţie a gazelor naturale sã pãstreze confidenţialitatea datelor, a documentelor şi/sau a informaţiilor obţinute în baza acestuia.
    2. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 urmãtoarele date, documente şi/sau informaţii:
    a) cele pentru a cãror dezvãluire s-a primit acordul scris al celeilalte pãrţi contractante;
    b) cele care sunt, la data dezvãluirii lor, de circulaţie publicã;
    c) cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligaţii legale de informare.

    CAP. VII
    Notificãri

    1. Cu excepţia modificãrilor şi/sau completãrilor Condiţiilor generale prin ordin al preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei toate notificãrile se vor transmite în scris, prin remitere directã, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire sau prin fax, cu confirmare de primire.
    2. Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului care trebuie notificat, dacã prin contractul de distribuţie a gazelor naturale nu se prevede un alt termen.
    3. În cazul în care notificarea se face prin poştã, aceasta va fi transmisã prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, considerându-se primitã de cãtre destinatar la data menţionatã pe aceastã confirmare de cãtre oficiul poştal primitor.
    4. Notificãrile transmise prin fax se considerã primite în prima zi lucrãtoare dupã ce au fost expediate, confirmarea electronicã de transmitere prin fax fiind consideratã dovada recepţiei. Notificãrile remise personal se considerã primite în ziua înregistrãrii lor la destinatar.

    CAP. VIII
    Forţa majorã

    1. Partea care invocã un caz de forţã majorã este obligatã sã îl notifice celeilalte pãrţi în termen de 10 zile de la încetarea evenimentului, notificare urmatã de remiterea documentelor justificative, respectiv a certificatului emis de Camera de Comerţ şi Industrie a României, în termen de 30 de zile calendaristice de la aceeaşi datã; de asemenea, partea în cauzã este obligatã sã ia masurile necesare în vederea limitãrii consecinţelor produse de un asemenea caz.
    2. Cazurile de forţã majorã vor fi certificate de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
    3. Dacã, în caz de forţã majorã, distribuitorul şi/sau beneficiarul nu sunt în mãsurã sã îşi respecte una sau mai multe dintre obligaţiile contractuale, pãrţile trebuie sã se întruneascã într-un termen de 20 de zile calendaristice de la notificarea forţei majore pentru a adopta mãsurile pe care le estimeazã necesare pentru a face posibilã executarea corespunzãtoare a contractului.
    4. În lipsa unui acord al pãrţilor, în termen de 3 luni de la data producerii unui caz de forţã majorã, oricare dintre pãrţi va putea pune capãt unilateral prezentului contract, cu efect imediat, prin expedierea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale

    Termenii utilizaţi sunt definiţi în anexa "Definirea unor termeni", care face parte integrantã din prezentele condiţii, în <>Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi în celelalte reglementãri în vigoare.

    NOTĂ:
    Reproducem mai jos prevederile art. III, IV şi V din Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2008 pentru modificarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi modificarea şi completarea Condiţiilor generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, texte care nu au fost încorporate în forma republicatã a Deciziei preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 309/2005:
    "Art. III. - Pentru consumatorii eligibili de gaze naturale încadraţi în categoriile B4-B6, distribuitorii vor proceda la regularizarea sumelor rezultate din reîncadrare numai pentru cantitãţile consumate începând cu data de 1 ianuarie 2009.
   Art. IV. - Titularii licenţelor de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia ca, în cazul în care doresc sã prelucreze datele având caracter personal ale consumatorilor casnici de gaze naturale, persoane fizice, sã solicite acordul acestora, exprimat în mod expres şi neechivoc, în conformitate cu prevederile legale.
   Art. V. - Titularii licenţelor de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia ca la redactarea textului contractelor încheiate cu consumatorii casnici de gaze naturale sã utilizeze fonturi a cãror mãrime sã fie de minimum 10."

    ANEXĂ


    ──────
la Condiţiile generale de contractare
─────────────────────────────────────
a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale
───────────────────────────────────────────────


                  DEFINIREA UNOR TERMENI

    - beneficiar - titularul licenţei de furnizare a gazelor naturale - persoanã juridicã, românã sau strãinã, ori consumatorul eligibil - persoanã fizicã sau juridicã;
    - capacitate rezervatã - capacitatea pe care distribuitorul se obligã sã o ţinã la dispoziţia beneficiarului în orice moment pe perioada de valabilitate a contractului, fiind stabilitã în funcţie de cantitatea maximã solicitatã de beneficiar şi acceptatã de distribuitor pentru a fi vehiculatã prin sistemul de distribuţie într-o orã; este exprimatã în unitãţi de energie/orã;
    - consum fraudulos - consumul bazat pe înşelãciune, în vederea obţinerii unui folos material injust, de naturã sã cauzeze un prejudiciu;
    - loc de consum - amplasamentul instalaţiilor de utilizare ale unui consumator, raportat la adresa poştalã, unde mãsurarea gazelor naturale consumate se face prin intermediul sistemului de mãsurare; în cazul în care predarea/preluarea comercialã a gazelor naturale se face prin mai multe SRM-uri şi/sau PRM-uri aflate la aceeaşi adresã poştalã sau prin mai multe sisteme de mãsurare comercialã în cadrul aceluiaşi SRM sau PRM, amplasamentul instalaţiilor de utilizare trebuie considerat din punct de vedere comercial un singur loc de consum; fac excepţie cazul în care soluţia tehnicã de alimentare cu gaze naturale, pentru aceeaşi adresã poştalã, a fost expres solicitatã de consumator, precum şi situaţia în care la aceeaşi adresã poştalã existã ambele tipuri de consumatori, casnici şi noncasnici, consumul acestora fiind mãsurat distinct;
    - punct de livrare - ansamblul format din branşament şi sistem de mãsurare; un loc de consum poate avea mai multe puncte de livrare;
    - presiune minimã tehnologicã - presiunea minimã necesarã, în regim de limitare la consumator, destinatã menţinerii în funcţiune, în condiţii de siguranţã, numai a acelor echipamente şi instalaţii impuse tehnologic pentru a evita pierderi de producţie nerecuperabile;
    - presiune de avarie - presiunea minimã necesarã pentru menţinerea în funcţiune a agregatelor care condiţioneazã securitatea instalaţiilor şi a personalului.

                          ____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016