Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 307 din 5 ianuarie 2023  privind modificarea şi completarea Normelor naţionale în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor private de libertate, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.201/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 307 din 5 ianuarie 2023 privind modificarea şi completarea Normelor naţionale în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor private de libertate, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.201/2017

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 63 din 25 ianuarie 2023
    Ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (2) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din locurile de deţinere aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.322/C/2017, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare,
    directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.
    ART. I
    Normele naţionale în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor private de libertate, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.201/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 22 noiembrie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) asumarea atribuţiilor manageriale - previziune, organizare, coordonare, motivare, control, evaluare şi promovarea unei atitudini proactive în raport cu dezvoltarea funcţiei de reintegrare socială a pedepsei privative de libertate;
    .....................................................
d) cunoaşterea drepturilor şi asumarea obligaţiilor ce decurg din statutul poliţiştilor de penitenciare."

    2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Stabilirea raportului numeric dintre personalul cu atribuţii în domeniul educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială şi persoanele private de libertate se corelează cu standardele de personal pe domenii de activitate şi categorii de unităţi penitenciare, stabilite prin decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, rezultate în urma analizei nevoilor de personal de specialitate şi a necesarului de personal în vederea încadrării."

    3. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare, în conformitate cu cerinţele postului şi domeniul de specializare a personalului;"

    4. La articolul 3 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) existenţa unui stagiu, destinat pregătirii iniţiale a poliţiştilor de penitenciare debutanţi, specific activităţilor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială;
b) organizarea anuală a unei întâlniri profesionale în vederea pregătirii continue a specialiştilor din domeniul reintegrare socială, care să fie prevăzută, după caz, cu posibilitatea creditării de către organismul profesional corespunzător: Colegiul Psihologilor din România sau Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali."

    5. La articolul 5 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) informarea şi consilierea profesională, medierea muncii şi formarea profesională a persoanelor private de libertate, în concordanţă cu evoluţia pieţei forţei de muncă;"

    6. La articolul 5 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) numărul dosarelor de educaţie şi asistenţă psihosocială constituite pentru persoanele private de libertate nou-depuse, până la finalizarea perioadei de carantină şi observare."

    7. La articolul 5 alineatul (7), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) numărul de clase, niveluri de studii şi forme de învăţământ organizate la nivelul unităţii de deţinere."

    8. La articolul 5, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) Indicatorul relevant pentru realizarea cerinţei de la alin. (1) lit. i) este reprezentat de numărul persoanelor private de libertate incluse în activităţi de consiliere educaţională, psihologică şi/sau socială, în funcţie de nevoia identificată."

    9. La articolul 5 alineatul (11), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) numărul persoanelor private de libertate pentru care, pe parcursul executării pedepsei, au fost întreprinse demersuri de mediere, pentru facilitarea comunicării cu mediul de suport, instituţii publice şi/sau organizaţii neguvernamentale, cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale;
b) numărul de informări transmise instituţiilor şi administraţiilor publice locale, pentru asigurarea accesului persoanelor private de libertate la măsuri integrate de asistenţă socială."

    10. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) amenajarea unei biblioteci, cu asigurarea fondului de carte, în fiecare unitate de detenţie."

    11. La articolul 7 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) amenajarea şi dotarea cel puţin a unui cabinet de asistenţă socială în fiecare unitate de detenţie;"

    12. La articolul 7 alineatul (7), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) existenţa cel puţin a unui cabinet de asistenţă socială dotat corespunzător;"

    13. La articolul 8 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) desfăşurarea activităţii fiecărui serviciu sau birou pe baza Planului anual de management al serviciului sau al biroului;"

    14. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Indicatorul relevant pentru realizarea cerinţei de la alin. (1) lit. a) este reprezentat de existenţa Planului anual de management al sectorului reintegrare socială, a Planului anual de management al serviciului sau biroului educaţie, precum şi a Planului anual de management al serviciului sau biroului asistenţă psihosocială şi adecvarea acestora la specificul unităţii de detenţie."

    15. La articolul 8 alineatul (6), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) o întâlnire sau şedinţă de lucru organizată, cu frecvenţă lunară, de către directorul adjunct, cu personalul din subordine;
b) o întâlnire sau şedinţă de lucru organizată, cu frecvenţă lunară, de către şeful serviciului sau biroului, cu personalul din subordine;"

    16. La articolul 9 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) numărul activităţilor realizate, în raport cu activităţile prevăzute în Planul anual de management al fiecărui serviciu sau birou."

    17. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    Controlul activităţilor şi programelor
    (1) Controlul intern al activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială se referă la respectarea următoarelor cerinţe:
    a) existenţa Registrului de riscuri;
    b) existenţa Planului de implementare a măsurilor de control pentru gestionarea riscurilor;
    c) existenţa Planului anual de control intern;
    d) existenţa Registrului de control intern.
    (2) Indicatorii de performanţă pentru realizarea cerinţei de la alin. (1) lit. a) sunt reprezentaţi de:
    a) identificarea/reevaluarea riscurilor semnificative, în strânsă legătură cu activităţile din cadrul obiectivelor specifice din Planul anual de management, a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea acestora;
    b) identificarea cauzelor care ar putea favoriza apariţia riscurilor;
    c) evaluarea riscurilor, prin estimarea probabilităţii de materializare, a impactului asupra activităţilor din cadrul obiectivelor în cazul în care acestea se materializează, ierarhizarea şi prioritizarea riscurilor în funcţie de toleranţa la risc;
    d) stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor semnificative (răspunsului la risc).
    (3) Indicatorul de performanţă pentru realizarea cerinţei de la alin. (1) lit. b) este identificarea/reevaluarea celor mai adecvate modalităţi de tratare a riscurilor semnificative reţinute în Registrul riscurilor, prin măsuri de control, cu termene, responsabili de implementare şi indicatori.
    (4) Indicatorul de performanţă pentru realizarea cerinţei de la alin. (1) lit. c) este reprezentat de planificarea anuală, cu termene periodice şi responsabili de implementare, a măsurilor de control stabilite în Planul de implementare a măsurilor de control pentru gestionarea riscurilor, pentru a diminua/împiedica materializarea riscurilor semnificative.
    (5) Indicatorul de performanţă pentru realizarea cerinţei de la alin. (1) lit. d) este numărul activităţilor de control efectuate, în concordanţă cu măsurile de control planificate în Planul anual de control intern."

    18. La articolul 11 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) realizarea unor campanii de prevenire a criminalităţii şi proiecte de sensibilizare a comunităţii, cu privire la problematica reinserţiei sociale a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate."

    19. La articolul 11 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) asigurarea condiţiilor pentru organizarea activităţilor în comunitate, cu frecvenţă trimestrială, în cazul deţinuţilor care execută pedeapsa în regim deschis sau semideschis, respectiv cu frecvenţă semestrială, în cazul deţinuţilor care execută pedeapsa în regim închis;"

    20. La articolul 11 alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) numărul activităţilor derulate, anual, ca parte a campaniei de prevenire a criminalităţii şi proiectelor de sensibilizare a comunităţii, cu privire la problematica reinserţiei sociale a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate;"

    21. La articolul 11 alineatul (5), litera b) se abrogă.
    22. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    Sferă de aplicare
    Prezentele norme se aplică în cadrul penitenciarelor şi penitenciarelor-spital, în funcţie de specificul locului de deţinere."

    23. În anexă, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Scopul activităţii directorului adjunct sau şefului serviciului educaţie şi asistenţă psihosocială este reprezentat de previziunea, organizarea, coordonarea, motivarea, controlul, evaluarea demersurilor de reintegrare socială, derulate cu persoanele private de libertate, prin implicarea personalului în condiţiile unui climat echilibrat şi ale unei culturi organizaţionale orientate către comunitate."

    24. În anexă, la articolul 4, literele b), d), f) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) asigură previziunea, organizarea, coordonarea, motivarea, controlul, evaluarea demersurilor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială de la nivelul unităţii de detenţie şi punerea în aplicare a directivelor de acţiune în domeniul reintegrării sociale, stabilite de Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
    ....................................................
d) asigură instruirea şi respectarea de către personalul din subordine a prevederilor actelor normative, a deciziilor şi a instrucţiunilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi a procedurilor elaborate la nivelul unităţii de detenţie;
    .....................................................
f) participă la lucrările comisiilor, echipelor multidisciplinare şi ale grupurilor de lucru pentru care a fost desemnat, după caz, la nivelul sectorului reintegrare socială al penitenciarului/ penitenciarului-spital sau al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    .....................................................
h) contribuie la întocmirea programului de desfăşurare a perioadei de stagiu a poliţiştilor de penitenciare debutanţi aflaţi în subordine, prin stabilirea obiectivelor specifice, conform domeniului de competenţă;"

    25. În anexă, la articolul 4, literele g) şi i) se abrogă.
    26. În anexă, la articolul 6, literele a), b), g), h), k), o), q), s), t), u),bb), hh) şi ii) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) asigură previziunea, organizarea, coordonarea, motivarea, controlul, evaluarea demersurilor de reintegrare socială desfăşurate la nivelul unităţii;
b) elaborează şi pune în aplicare Planul anual de management al sectorului reintegrare socială, în concordanţă cu direcţiile de acţiune ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, Planul anual de management al serviciului sau biroului educaţie şi Planul anual de management al serviciului sau biroului asistenţă psihosocială;
    ......................................................
g) întocmeşte, verifică şi avizează, după caz, prezenţa lunară a personalului din subordine, precum şi pontajul lunar;
h) avizează sau, după caz, aprobă solicitările de concediu, învoire, recuperare ore suplimentare, formulate de personalul din subordine;
    ......................................................
k) informează directorul unităţii şi, după caz, şefii celorlalte servicii, birouri ori compartimente din cadrul unităţii, în legătură cu aspectele de interes din activitatea personalului din sectorul reintegrare socială;
    ......................................................
o) monitorizează şi verifică desfăşurarea programelor elaborate sau avizate la nivelul direcţiei de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
    ......................................................
q) verifică existenţa şi relevanţa informaţiilor consemnate în câmpurile corespunzătoare din Aplicaţia informatică de evidenţă a persoanelor private de libertate;
    ......................................................
s) monitorizează desfăşurarea cursurilor şcolare, adresate populaţiei carcerale;
t) monitorizează desfăşurarea activităţilor de informare şi consiliere profesională, medierea muncii şi formare profesională, adresate persoanelor private de libertate;
u) asigură monitorizarea şi controlul aplicării Sistemului de creditare a participării la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi sociale, activităţi lucrative, precum şi la prevenirea situaţiilor de risc, în limita sa de competenţă;
    .....................................................
bb) organizează, periodic, întâlniri sau şedinţe de lucru la care participă personalul din subordine;
    .......................................................
hh) constituie un fond documentar propriu, cuprinzând documente ce rezultă din aplicarea actului managerial, precum şi un punct documentar care cuprinde lucrări de specialitate şi legislative, accesibile personalului din subordine;
ii) întocmeşte necesarul de materiale, fixe, mobile şi consumabile, cu consultarea şefilor serviciilor sau birourilor, şi avizează rapoartele întocmite în scopul asigurării condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţilor de educaţie, asistenţă psihologică şi socială;"

    27. În anexă, la articolul 6, literele c), i) şi jj) se abrogă.
    28. În anexă, la articolul 6, după litera jj) se introduce o nouă literă, litera kk), cu următorul cuprins:
    "kk) monitorizează punerea în aplicare a Planului anual de management al serviciului sau biroului educaţie, respectiv a Planului anual de management al serviciului sau biroului asistenţă psihosocială."

    29. În anexă, la articolul 7, litera d) se abrogă.
    30. În anexă, la articolul 8, literele c), e) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) iniţiază protocoale de colaborare cu parteneri externi, ce au ca scop organizarea şi derularea unor proiecte destinate reintegrării sociale a persoanelor private de libertate;
    ...................................................
e) organizează şi asigură desfăşurarea activităţilor în comunitate, cu persoanele private de libertate eligibile, cu frecvenţă trimestrială, în cazul deţinuţilor care execută pedeapsa în regim deschis şi semideschis, respectiv cu frecvenţă semestrială, în cazul deţinuţilor care execută pedeapsa în regim închis;
    .......................................................
k) sprijină procesul de reintegrare socială a persoanelor private de libertate în perioada executării pedepsei şi facilitează comunicarea cu instituţiile cu rol de protecţie socială, responsabile de asistenţa postcondamnatorie a acestora."

    31. În anexă, la articolul 8, litera g) se abrogă.
    32. În anexă, la articolul 9 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) o întâlnire sau şedinţă de lucru organizată, cu frecvenţă lunară, cu personalul din subordine;
c) o activitate de control lunar privind desfăşurarea demersurilor de reintegrare socială, conform Planului de control;"

    33. În anexă, la articolul 9, alineatul (2) se abrogă.
    34. În anexă, articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Scopul activităţii şefului serviciului sau biroului asistenţă psihosocială este reprezentat de previziunea, organizarea, coordonarea, motivarea, controlul, evaluarea activităţilor şi programelor de asistenţă psihosocială derulate cu persoanele private de libertate, prin implicarea personalului în condiţiile unui climat echilibrat şi ale unei culturi organizaţionale orientate către comunitate."

    35. În anexă, la articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Demersurile de asistenţă psihologică şi asistenţă socială respectă cadrul metodologic şi procedural şi au ca finalitate conservarea şi îmbunătăţirea statusului psihosomatic pe parcursul traseului execuţional penal şi creşterea şanselor de reintegrare socială postcondamnatorie a persoanelor private de libertate."

    36. În anexă, la articolul 14, literele b), d) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) asigură previziunea, organizarea, coordonarea, motivarea, controlul, evaluarea demersurilor de asistenţă psihologică şi de asistenţă socială de la nivelul unităţii de detenţie şi punerea în aplicare a directivelor de acţiune în domeniul asistenţei psihosociale, stabilite de Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
    .....................................................
d) asigură respectarea, de către personalul din subordine, a prevederilor actelor normative, a ordinelor şi a instrucţiunilor Ministerului Justiţiei, a deciziilor şi îndrumărilor conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi a procedurilor elaborate la nivelul unităţii de detenţie;
    ......................................................
j) participă la lucrările comisiilor, echipelor multidisciplinare şi ale grupurilor de lucru pentru care a fost desemnat, după caz, la nivelul sectorului reintegrare socială al penitenciarului/ penitenciarului-spital sau al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor."

    37. În anexă, la articolul 14, literele f), h) şi i) se abrogă.
    38. În anexă, la articolul 16, literele a), b), c), h),i), q) şi w) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) asigură previziunea, organizarea, coordonarea, motivarea, controlul, evaluarea demersurilor de asistenţă psihologică şi de asistenţă socială desfăşurate la nivelul unităţii;
b) întocmeşte, înaintează directorului adjunct sau şefului serviciului educaţie şi asistenţă psihosocială Planul de management al serviciului sau biroului asistenţă psihosocială şi îl pune în aplicare, după aprobare;
c) întocmeşte documentele specifice domeniului asistenţă psihosocială, ca parte a elaborării sistemului de control intern managerial al sectorului reintegrare socială;
    .......................................................
h) verifică şi întocmeşte prezenţa lunară a personalului din subordine;
i) avizează solicitările de concediu şi învoire, recuperare ore suplimentare, formulate de personalul din subordine;
    .....................................................
q) verifică existenţa şi relevanţa informaţiilor consemnate în câmpurile corespunzătoare din Aplicaţia informatică de evidenţă a persoanelor private de libertate;
    .....................................................
w) organizează, periodic, întâlniri sau şedinţe de lucru, la care participă personalul din subordine;"

    39. În anexă, la articolul 16, literele j) şi bb) se abrogă.
    40. În anexă, la articolul 17, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Asistenţa persoanelor private de libertate este asigurată de către şeful serviciului sau biroului asistenţă psihosocială prin derularea următoarelor demersuri:"

    41. În anexă, la articolul 17, literele e) şi f) se abrogă.
    42. În anexă, la articolul 18, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) identifică oportunităţi şi înaintează propuneri privind organizarea activităţilor în comunitate, cu persoanele private de libertate eligibile, cu frecvenţă trimestrială, în cazul deţinuţilor care execută pedeapsa în regim deschis sau semideschis, respectiv cu frecvenţă semestrială, în cazul deţinuţilor care execută pedeapsa în regim închis;"

    43. În anexă, la articolul 18, litera f) se abrogă.
    44. În anexă, la articolul 19, literele c), e), f), g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) o activitate de evaluare psihologică sau socială a persoanelor private de libertate, desfăşurată, cu frecvenţă lunară, în funcţie de competenţe;
    .....................................................
e) o activitate de audienţă, desfăşurată cu frecvenţă săptămânală la solicitarea persoanelor private de libertate;
f) o întâlnire sau şedinţă de lucru, organizată, cu frecvenţă lunară, cu personalul din subordine;
g) o activitate de control intern managerial privind derularea demersurilor de asistenţă psihologică şi de asistenţă socială, desfăşurată, cu frecvenţă săptămânală, conform Planului anual de control intern;
h) o întâlnire de lucru cu partenerii sociali şi instituţii specializate, pentru evaluarea colaborărilor, organizată anual, în colaborare cu directorul adjunct sau şeful serviciului educaţie şi asistenţă psihosocială şi cu şeful serviciului sau biroului educaţie; frecvenţa acestor întâlniri este prevăzută pentru întregul sector de activitate."

    45. În anexă, articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    Scopul activităţii şefului serviciului sau biroului educaţie este reprezentat de previziunea, organizarea, coordonarea, motivarea, controlul, evaluarea activităţilor şi programelor educative derulate cu persoanele private de libertate, motivarea personalului în condiţiile unui climat organizaţional echilibrat şi ale unei culturi organizaţionale orientate către comunitate."

    46. În anexă, la articolul 24, literele d) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) asigură respectarea, de către personalul din subordine, a prevederilor actelor normative, a ordinelor şi a instrucţiunilor Ministerului Justiţiei, a deciziilor şi adreselor conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi a procedurilor elaborate la nivelul unităţii de detenţie;
    ......................................................
j) participă la lucrările comisiilor, echipelor multidisciplinare şi ale grupurilor de lucru pentru care a fost desemnat, după caz, la nivelul sectorului reintegrare socială al penitenciarului/ penitenciarului-spital sau al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor."

    47. În anexă, la articolul 24, literele f), h) şi i) se abrogă.
    48. În anexă, la articolul 26, literele a), b), h), i), r), t) şi x) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) asigură previziunea, organizarea, coordonarea, motivarea, controlul şi evaluarea demersurilor de educaţie desfăşurate la nivelul unităţii;
b) întocmeşte şi înaintează directorului adjunct sau şefului serviciului educaţie şi asistenţă psihosocială Planul de management al serviciului educaţie şi îl pune în aplicare, după aprobare;
    .....................................................
h) verifică şi întocmeşte prezenţa lunară a personalului din subordine;
i) avizează solicitările de concediu şi învoire, de recuperare a orelor suplimentare formulate de personalul din subordine;
    ......................................................
r) verifică existenţa şi relevanţa informaţiilor consemnate în câmpurile corespunzătoare din Aplicaţia informatică de evidenţă a persoanelor private de libertate;
    .....................................................
t) monitorizează şi verifică desfăşurarea programelor, în baza manualelor de programe educative, de către personalul din subordine;
    .....................................................
x) organizează, periodic, întâlniri sau şedinţe de lucru, la care participă personalul din subordine;"

    49. În anexă, la articolul 26, literele j) şi cc) se abrogă.
    50. În anexă, la articolul 27, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    Asistenţa persoanelor private de libertate este asigurată de către şeful serviciului sau biroului educaţie prin derularea următoarelor demersuri:"

    51. În anexă, la articolul 27, literele e) şi f) se abrogă.
    52. În anexă, la articolul 28, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) identifică oportunităţi şi înaintează propuneri privind organizarea activităţilor în comunitate cu persoanele private de libertate eligibile, cu frecvenţă trimestrială, în cazul deţinuţilor care execută pedeapsa în regim deschis sau semideschis, respectiv cu frecvenţă semestrială, în cazul deţinuţilor care execută pedeapsa în regim închis;"

    53. În anexă, la articolul 28, litera g) se abrogă.
    54. În anexă, la articolul 29, literele d), e), f), h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) o activitate de audienţă, desfăşurată cu frecvenţă săptămânală la solicitarea persoanelor private de libertate;
e) o întâlnire sau şedinţă de lucru organizată, cu frecvenţă lunară, cu personalul din subordine;
f) o activitate de control intern managerial privind derularea demersurilor de educaţie organizată, cu frecvenţă săptămânală, conform Planului anual de control intern;
    ...................................................
h) o activitate de identificare a unor parteneri, organizată anual, în vederea organizării unui curs de formare profesională a persoanelor private de libertate;
i) o întâlnire de lucru cu partenerii sociali şi instituţii specializate, pentru evaluarea colaborărilor, organizată anual, în colaborare cu directorul adjunct sau şeful serviciului educaţie şi asistenţă psihosocială şi cu şeful serviciului sau biroului asistenţă psihosocială; frecvenţa acestor întâlniri este prevăzută pentru întregul sector de activitate;"

    55. În anexă, la articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) Exercitarea profesiei este condiţionată de obţinerea atestatului de liberă practică în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale sau psihologie clinică sau consiliere psihologică sau psihoterapie, emis de către Colegiul Psihologilor din România."

    56. În anexă, la articolul 32 alineatul (3), literele d),f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) constituirea unui fond documentar în care să se păstreze, conform nomenclatorului arhivistic, documentaţia rezultată în urma exercitării activităţii proprii;
    ......................................................
f) desfăşurarea activităţii pe baza unor proceduri, instrucţiuni şi/sau metodologii, care pot fi supuse, după caz, consultării Comisiei de metodologie din cadrul Colegiului Psihologilor din România;
g) respectarea măsurilor privind siguranţa personalului."

    57. În anexă, la articolul 32, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) La nivelul unităţilor de deţinere, psihologul îşi desfăşoară activitatea individual sau în cadrul comisiilor legal constituite, în calitate de specialist: echipele multidisciplinare de asistenţă a persoanelor vulnerabile, a celor cu comportament auto şi heteroagresiv, a celor cu antecendente în consumul de droguri, a celor cu afecţiuni psihice etc."

    58. În anexă, la articolul 34, literele g) şi h) se abrogă.
    59. În anexă, la articolul 35, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Psihologul îşi asumă răspunderea profesională pentru calitatea muncii prestate şi răspunde în faţa organelor abilitate ale Colegiului Psihologilor din România."

    60. În anexă, la articolul 40 alineatul (1), literele e) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) consemnează datele psihologice de interes general în câmpurile specifice din Aplicaţia informatică de evidenţă a persoanelor private de libertate, conform domeniului de competenţă;
    ......................................................
g) formulează concluziile şi recomandările necesare pentru întocmirea Planului individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică, contribuind la stabilirea traseului execuţional al persoanelor private de libertate;"

    61. În anexă, la articolul 41 alineatul (1), literele f) şi r) se abrogă.
    62. În anexă, la articolul 41 alineatul (1), literele j), l), o) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "j) propune şi, după caz, poate elabora noi programe de asistenţă psihologică, în situaţia în care nevoile identificate în rândul persoanelor private de libertate custodiate în unitatea penitenciară nu sunt acoperite de programele de specialitate disponibile;
    ....................................................
l) elaborează proiecte de activitate şi documentaţia necesară acestora şi le implementează;
    .....................................................
o) întocmeşte documentele necesare desfăşurării lucrărilor comisiilor şi participă în cadrul echipelor multidisciplinare şi al grupurilor de lucru pentru care a fost desemnat, după caz, la nivelul sectorului reintegrare socială al penitenciarului/ penitenciarului-spital sau al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
p) întreprinde demersuri pentru amenajarea şi intimizarea spaţiilor în care se vor derula programele şi activităţile de asistenţă psihologică;"

    63. În anexă, la articolul 41, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. c), d), e), g), k), l), m), n), o), q) şi s) se derulează pe întreg traseul execuţional penal."

    64. În anexă, la articolul 42, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) consemnează informaţiile şi concluziile rezultate în urma evaluării finale în Aplicaţia informatică de evidenţă a persoanelor private de libertate, conform domeniului de competenţă;"

    65. În anexă, articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 43
    Psihologul colaborează cu personalul unităţii, în cadrul echipelor multidisciplinare, şi cu reprezentanţii instituţiilor publice, asociaţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale, specializaţi în asistarea persoanelor private de libertate, precum şi cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor."

    66. În anexă, la articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    (1) Evaluarea se face pe baza instrumentului standard de evaluare a activităţii deţinuţilor şi, după caz, prin aplicarea unor baterii de teste specifice puse la dispoziţie de direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor."

    67. În anexă, la articolul 45, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Frecvenţa derulării proiectelor de activitate desfăşurate în comunitate de către psihologi:
    a) un proiect de activitate derulat în comunitate cu persoanele private de libertate eligibile, cu frecvenţă trimestrială, în cazul deţinuţilor care execută pedeapsa în regim deschis sau semideschis; frecvenţa desfăşurării este stabilită la nivelul serviciului sau biroului, nefiind obligatorie realizarea proiectului de activitate, ca standard individual, de către fiecare psiholog;
    b) un proiect de activitate derulat în comunitate cu persoanele private de libertate eligibile, cu frecvenţă semestrială, în cazul deţinuţilor care execută pedeapsa în regim închis; frecvenţa desfăşurării este stabilită la nivelul serviciului sau biroului, nefiind obligatorie realizarea proiectului de activitate, ca standard individual, de către fiecare psiholog."

    68. În anexă, la articolul 48 alineatul (3), literele d), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) constituirea unui fond documentar în care să se păstreze, conform nomenclatorului arhivistic, documentaţia rezultată în urma exercitării activităţii proprii;
    .....................................................
f) desfăşurarea activităţii pe baza unor proceduri, instrucţiuni sau metodologii, care pot fi supuse, după caz, consultării Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali;
g) respectarea măsurilor privind siguranţa personalului."

    69. În anexă, la articolul 49, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Asistentul social întocmeşte fondul documentar individual în care păstrează, conform nomenclatorului arhivistic, toate instrumentele utilizate şi documentele ce conţin concluziile de specialitate, pentru fiecare persoană privată de libertate evaluată sau consiliată."

    70. În anexă, la articolul 50, literele e) şi f) se abrogă.
    71. În anexă, la articolul 51, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Asistentul social îşi asumă răspunderea profesională pentru calitatea activităţii prestate şi răspunde în faţa organelor abilitate ale Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali."

    72. În anexă, la articolul 56 alineatul (1), literele c), e) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) consemnează, în câmpurile specifice din Aplicaţia informatică de evidenţă a persoanelor private de libertate, informaţiile rezultate în urma evaluării, potrivit domeniului de competenţă;
    .....................................................
e) formulează concluziile şi recomandările necesare pentru întocmirea Planului individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică, contribuind la stabilirea traseului execuţional al persoanelor private de libertate;
    .......................................................
i) depune la fondul documentar individual, după caz, instrumentele de lucru aplicate pentru fiecare persoană privată de libertate şi alte documente ce conţin concluzii de specialitate."

    73. În anexă, la articolul 57 alineatul (1), literele e), g), k) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) propune şi, după caz, poate elabora noi programe de asistenţă socială, în situaţia în care nevoile identificate în rândul persoanelor private de libertate custodiate în unitatea penitenciară nu sunt acoperite de programele de specialitate disponibile;
    ......................................................
g) elaborează proiecte de activitate şi documentaţia necesară desfăşurării acestora şi le implementează;
    .....................................................
k) întocmeşte documentele necesare desfăşurării lucrărilor comisiilor şi participă în cadrul echipelor multidisciplinare şi al grupurilor de lucru pentru care a fost desemnat, la nivelul sectorului reintegrare socială al penitenciarului/penitenciarului-spital sau al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, după caz;
    .....................................................
m) întreprinde demersuri pentru amenajarea şi intimizarea spaţiilor în care se vor derula programele şi activităţile de asistenţă socială;"

    74. În anexă, la articolul 57 alineatul (1), litera o) se abrogă.
    75. În anexă, la articolul 57, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. c), d), e) f), g), h), i), j), k), l), m), n), p) şi r) se derulează pe întreg traseul execuţional penal."

    76. În anexă, la articolul 58, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) consemnează informaţiile şi concluziile rezultate în urma evaluării finale în Aplicaţia informatică de evidenţă a persoanelor private de libertate, conform domeniului de competenţă;"

    77. În anexă, articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 59
    Asistentul social colaborează cu personalul unităţii, în cadrul echipelor multidisciplinare, şi cu reprezentanţii instituţiilor publice, asociaţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale, specializaţi în asistarea persoanelor private de libertate, precum şi cu personalul direcţiei de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor."

    78. În anexă, la articolul 61 alineatul (1), literele c) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) 3 ore de consiliere pe probleme sociale pe săptămână, în cazul în care au repartizate secţii care custodiază persoane condamnate, sau 5 ore de consiliere pe probleme sociale pe săptămână, în cazul în care au repartizate secţii în care sunt cazate persoane arestate preventiv;
    ....................................................
g) un proiect de activitate semistructurată de asistenţă socială, cu frecvenţă trimestrială, cu un grup de participanţi."

    79. În anexă, la articolul 61 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) un proiect de activitate derulat în comunitate cu persoanele private de libertate eligibile, cu frecvenţă trimestrială, în cazul deţinuţilor care execută pedeapsa în regim deschis sau semideschis; frecvenţa desfăşurării este stabilită la nivelul serviciului sau biroului, nefiind obligatorie realizarea proiectului de activitate, ca standard individual, de către fiecare asistent social;
b) un proiect de activitate derulat în comunitate cu persoanele private de libertate eligibile, cu frecvenţă semestrială, în cazul deţinuţilor care execută pedeapsa în regim închis; frecvenţa desfăşurării este stabilită la nivelul serviciului sau biroului, nefiind obligatorie realizarea proiectului de activitate, ca standard individual, de către fiecare asistent social."

    80. În anexă, la articolul 64 alineatul (2), literele g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "g) constituirea unui fond documentar în care să se păstreze, conform nomenclatorului arhivistic, documentaţia rezultată în urma exercitării activităţii proprii;
h) respectarea standardelor privind siguranţa personalului."

    81. În anexă, la articolul 66, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) cunoaşterea şi evaluarea nevoilor şi resurselor de educaţie ale cazurilor pe care le gestionează;"

    82. În anexă, la articolul 66, literele e) şi g) se abrogă.
    83. În anexă, la articolul 71 alineatul (1), literele c) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) formulează concluziile şi recomandările necesare pentru întocmirea Planului individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică, contribuind la stabilirea traseului execuţional al persoanelor private de libertate;
    ....................................................
f) consemnează, în câmpurile specifice din Aplicaţia informatică de evidenţă a persoanelor private de libertate, informaţiile de interes general, conform domeniului de competenţă;"

    84. În anexă, la articolul 72 alineatul (1), literele a), g), l), m), q) şi s) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) evaluează nevoile şi resursele educative, precum şi progresul persoanelor private de libertate, în vederea includerii acestora în programe, prin aplicarea instrumentului standard de evaluare a activităţii deţinuţilor;
    .....................................................
g) desfăşoară programele educative cuprinse în manualele elaborate la nivelul direcţiei de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    ....................................................
l) colaborează la desfăşurarea unor programe sau activităţi specifice coordonate de ceilalţi specialişti din sectorul reintegrare socială, precum şi de către alţi reprezentanţi ai instituţiilor publice, asociaţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale;
m) elaborează proiecte de activitate, precum şi documentaţia necesară desfăşurării acestora şi le implementează;
    .....................................................
q) întocmeşte documentele necesare desfăşurării lucrărilor comisiilor şi participă în cadrul echipelor multidisciplinare şi al grupurilor de lucru pentru care a fost desemnat, după caz, la nivelul sectorului reintegrare socială al penitenciarului/ penitenciarului-spital sau al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    ......................................................
s) întreprinde demersuri pentru amenajarea şi intimizarea spaţiilor în care se vor derula programele şi activităţile educative;"

    85. În anexă, la articolul 73, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) realizează evaluarea finală;
    ....................................................
c) consemnează informaţiile şi concluziile rezultate în urma evaluării finale în Aplicaţia informatică de evidenţă a persoanelor private de libertate, conform domeniului de competenţă;"

    86. În anexă, articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 74
    Educatorul ofiţer, agent sau personal contractual colaborează cu personalul unităţii, în cadrul echipelor multidisciplinare, sau cu reprezentanţii instituţiilor publice, asociaţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale, specializaţi în asistarea persoanelor private de libertate, precum şi cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor."

    87. În anexă, la articolul 76 alineatul (1), literele c), d) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) 3 ore de activităţi de evaluare iniţială, dacă există secţii de carantină şi observare;
d) 3 ore de activităţi de evaluare periodică sau finală pe săptămână;
    ......................................................
g) un proiect de activitate de educaţie, derulat în comunitate, cu persoanele private de libertate eligibile, cu frecvenţă trimestrială, în cazul deţinuţilor care execută pedeapsa în regim deschis sau semideschis, respectiv cu frecvenţă semestrială, în cazul deţinuţilor care execută pedeapsa în regim închis; frecvenţa desfăşurării este stabilită la nivelul serviciului sau biroului, nefiind obligatorie realizarea proiectului de activitate, ca standard individual, de către fiecare educator."

    88. În anexă, la articolul 78, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) un proiect de activitate de educaţie, derulat în comunitate, cu persoanele private de libertate eligibile, cu frecvenţă trimestrială, în cazul deţinuţilor care execută pedeapsa în regim deschis sau semideschis, respectiv cu frecvenţă semestrială, în cazul deţinuţilor care execută pedeapsa în regim închis; frecvenţa desfăşurării este stabilită la nivelul serviciului sau biroului, nefiind obligatorie realizarea proiectului de activitate, ca standard individual, de către fiecare educator."

    89. În anexă, la articolul 92 alineatul (1), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) colaborează cu personalul din celelalte compartimente ale instituţiei penitenciare, cu omologii din sectorul reintegrare socială din celelalte unităţi ale sistemului penitenciar, cu personalul direcţiei de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi cu reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ai organizaţiilor neguvernamentale."

    90. În anexă, la articolul 94, alineatul (1) se abrogă.
    91. În anexă, la articolul 95 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) un pelerinaj sau o vizită la un obiectiv religios cu persoanele private de libertate eligibile, cu frecvenţă trimestrială, în cazul deţinuţilor care execută pedeapsa în regim deschis sau semideschis, respectiv cu frecvenţă semestrială, în cazul deţinuţilor care execută pedeapsa în regim închis;"

    92. În anexă, la articolul 102 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:
    "p) întocmeşte necesarul de abonamente la ziare sau publicaţii şi îl transmite, după avizarea şefului structurii reintegrare socială, compartimentului specializat, în vederea achiziţionării."

    93. În anexă, la articolul 110, după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:
    "c) formarea, dezvoltarea şi exersarea aptitudinilor sportive în rândul persoanelor private de libertate;
d) evaluarea nivelului de performanţă a participanţilor la activităţi sportive."

    94. În anexă, la articolul 111 alineatul (1), literele d) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) desfăşoară programe educative de menţinere a tonusului fizic şi psihic, prin activităţi de educaţie fizică şi sport, elaborate la nivelul direcţiei de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    .....................................................
g) consemnează participarea persoanelor private de libertate la activităţi şi programe sportive în câmpurile corespunzătoare din Aplicaţia informatică de evidenţă a persoanelor private de libertate;"

    95. În anexă, la articolul 114, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) o competiţie sportivă, derulată în comunitate, cu persoanele private de libertate eligibile, cu frecvenţă semestrială, în cazul deţinuţilor care execută pedeapsa în regim deschis sau semideschis, respectiv cu frecvenţă anuală, în cazul deţinuţilor care execută pedeapsa în regim închis, sau o competiţie sportivă interpenitenciară pe an."

    96. În tot cuprinsul normelor, sintagma „indicatori relevanţi“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „indicatori de performanţă“.


    ART. II
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
                    Marian Ilie

    Bucureşti, 5 ianuarie 2023.
    Nr. 307.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016