Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 301 din 22 decembrie 2021  privind aprobarea Listei cuantumului tarifelor pentru serviciile din activităţile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. l), art. 32 alin. (2) lit. c) şi e) şi la art. 33 alin. (2) lit. c) şi e) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 301 din 22 decembrie 2021 privind aprobarea Listei cuantumului tarifelor pentru serviciile din activităţile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. l), art. 32 alin. (2) lit. c) şi e) şi la art. 33 alin. (2) lit. c) şi e) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

EMITENT: Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 2 din 3 ianuarie 2022
    Având în vedere dispoziţiile art. 24 alin. (6^1) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza art. 11 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică,
    în temeiul art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică,
    directorul Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică emite prezenta decizie.
    ART. 1
    Se aprobă Lista cuantumului tarifelor pentru serviciile din activităţile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. l), art. 32 alin. (2) lit. c) şi e) şi la art. 33 alin. (2) lit. c) şi e) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

    ART. 2
    Sumele corespunzătoare serviciilor se vor achita prin virament bancar în conturile Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică deschise la Trezoreria Statului sau prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar - ghiseul.ro. Conturile vor fi publicate pe site-ul instituţiei.

    ART. 3
    (1) În termen de 10 zile de la publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, auditorii de securitate cibernetică atestaţi au obligaţia de a efectua plata taxelor specifice, inclusiv a taxei aferente evaluării şi procesării dosarului de atestare.
    (2) Neachitarea taxei duce la revocarea atestatului şi radierea auditorului de securitate cibernetică din Registrul naţional al auditorilor de securitate cibernetică.

    ART. 4
    (1) În termen de 5 zile de la publicarea deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I, solicitanţii de atestare de auditori de securitate cibernetică, care au depus documentele la autoritatea naţională competentă, au obligaţia de a efectua plata taxei aferente evaluării şi procesării dosarului de atestare.
    (2) Neachitarea taxei duce la întreruperea procedurii şi reluarea procesului de atestare de către solicitant.

    ART. 5
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Directorul Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică,
                    Petre-Dan Cîmpean

    Bucureşti, 22 decembrie 2021.
    Nr. 301.
    ANEXA 1

    LISTA
    cuantumului tarifelor pentru serviciile din activităţile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. l), art. 32 alin. (2) lit. c) şi e)  şi la art. 33 alin. (2) lit. c) şi e) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

┌────┬────────────┬───────────┬──────────────┬────────┬──────┐
│Nr. │Categoria de│Activitatea│Denumirea │Valoarea│Simbol│
│crt.│venituri │ │tarifului │(lei) │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │1.1. Evaluare │ │ │
│ │ │ │şi procesare │ │ │
│ │ │ │în vederea │ │ │
│ │ │ │atestării ca │300 │TEC11 │
│ │ │ │auditor de │ │ │
│ │ │ │securitate │ │ │
│ │ │ │cibernetică │ │ │
│ │ │ │(PF) │ │ │
│ │ │ ├──────────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │1.2. Atestare │ │ │
│ │Sume │ │auditor de │ │ │
│ │provenite │ │securitate │6.000 │TAAC12│
│ │din │Atestare │cibernetică │ │ │
│ │activităţile│auditori de│(PF) │ │ │
│1. │prevăzute la│securitate ├──────────────┼────────┼──────┤
│ │art. 32 │cibernetică│1.3. Evaluare │ │ │
│ │alin. (2) │ │şi procesare │ │ │
│ │lit. c) │ │în vederea │ │ │
│ │ │ │atestării ca │300 x │TEC13 │
│ │ │ │auditor de │(n+1) │ │
│ │ │ │securitate │ │ │
│ │ │ │cibernetică │ │ │
│ │ │ │(PJ) │ │ │
│ │ │ ├──────────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │1.4. Atestare │ │ │
│ │ │ │auditor de │6.000 x │ │
│ │ │ │securitate │(n+1) │TAAC14│
│ │ │ │cibernetică │ │ │
│ │ │ │(PJ) │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼──────┤
│ │Sume │Autorizare │2.1. Evaluare │ │ │
│ │provenite │echipe de │şi procesare │ │ │
│ │din │răspuns la │în vederea │500 │TED21 │
│ │activităţile│incidente │autorizării ca│ │ │
│2. │prevăzute la│de │CSIRT │ │ │
│ │art. 33 │securitate ├──────────────┼────────┼──────┤
│ │alin. (2) │cibernetică│2.2. │ │ │
│ │lit. c) │(CSIRT) │Autorizare │27.000 │TAED22│
│ │ │ │CSIRT │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │3.1. Evaluare │ │ │
│ │ │ │şi procesare │ │ │
│ │ │ │în vederea │ │ │
│ │ │ │autorizării ca│ │ │
│ │ │ │formatori şi │ │ │
│ │ │Autorizare │furnizori de │500 │TEE31 │
│ │Sume │formatori │servicii de │ │ │
│ │provenite │şi │formare pentru│ │ │
│ │din │furnizori │auditori de │ │ │
│ │activităţile│de servicii│securitate │ │ │
│3. │prevăzute la│de formare │cibernetică │ │ │
│ │art. 32 │pentru ├──────────────┼────────┼──────┤
│ │alin. (2) │auditori de│3.2. │ │ │
│ │lit. e) │securitate │Autorizare │ │ │
│ │ │cibernetică│formatori şi │ │ │
│ │ │ │furnizori de │ │ │
│ │ │ │servicii de │6.000 │TAFE32│
│ │ │ │formare pentru│ │ │
│ │ │ │auditori de │ │ │
│ │ │ │securitate │ │ │
│ │ │ │cibernetică │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │4.1. Evaluare │ │ │
│ │ │ │şi procesare │ │ │
│ │ │ │în vederea │ │ │
│ │ │ │autorizării ca│ │ │
│ │Sume │Autorizare │formatori şi │500 │TAE41 │
│ │provenite │formatori │furnizori de │ │ │
│ │din │şi │servicii de │ │ │
│ │activităţile│furnizori │formare pentru│ │ │
│4. │prevăzute la│de servicii│membrii CSIRT │ │ │
│ │art. 33 │de formare ├──────────────┼────────┼──────┤
│ │alin. (2) │pentru │4.2. │ │ │
│ │lit. e) │membrii │Autorizare │ │ │
│ │ │CSIRT │formatori şi │ │ │
│ │ │ │furnizori de │6.000 │TAFE42│
│ │ │ │servicii de │ │ │
│ │ │ │formare pentru│ │ │
│ │ │ │membrii CSIRT │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │5.1. │ │ │
│ │ │ │Interconectare│ │ │
│ │ │ │la serviciul │ │ │
│ │ │ │de alertare şi│ │ │
│ │ │ │cooperare │ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │securitate │300 │TIAB51│
│ │ │ │cibernetică al│ │ │
│ │ │ │Directoratului│ │ │
│ │ │Furnizare │Naţional de │ │ │
│ │Sume │serviciu de│Securitate │ │ │
│ │provenite │alertare/ │Cibernetică │ │ │
│ │din │cooperare │(SACSC) │ │ │
│ │furnizarea │pentru ├──────────────┼────────┼──────┤
│5. │serviciului │operatori │5.2. │ │ │
│ │prevăzut la │de servicii│Interconectare│500 │TIAB52│
│ │art. 22 │esenţiale │multiplă la │ │ │
│ │alin. (1) │şi │SACSC │ │ │
│ │lit. l) │furnizori ├──────────────┼────────┼──────┤
│ │ │de servicii│5.3. │ │ │
│ │ │digitale │Întreţinerea │1.200 │TIAB53│
│ │ │ │şi furnizarea │ │ │
│ │ │ │anuală a SACSC│ │ │
│ │ │ ├──────────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │5.4. │ │ │
│ │ │ │Întreţinerea │ │ │
│ │ │ │şi furnizarea │1.200 x │TIAB54│
│ │ │ │anuală │k │ │
│ │ │ │multiplă a │ │ │
│ │ │ │SACSC │ │ │
└────┴────────────┴───────────┴──────────────┴────────┴──────┘


    NOTE:
    1. „n“ de la nr. crt. 1 reprezintă numărul auditorilor de securitate cibernetică persoane fizice, angajaţi ai persoanei juridice, atestaţi şi înscrişi în Registrul naţional al auditorilor de securitate cibernetică.
    2. Tarifele specificate la nr. crt. 1-4, cu excepţia celor pentru evaluare şi procesare, se pot plăti într-o singură tranşă (T - în primele 10 zile de la primirea atestatului/autorizaţiei) sau în 3 tranşe (T1 - în primele 10 zile de la primirea atestatului/autorizaţiei; T2 - în primele 10 zile din al 2-lea an de valabilitate a atestatului/ autorizaţiei; T3 - în primele 10 zile din al 3-lea an de valabilitate a atestatului/autorizaţiei).
    3. Modalitatea de plată a tarifelor de atestare/autorizare:

┌──────┬────────┬───────┬─────────────────┐
│ │ │O │În trei tranşe │
│ │Tip │singură│[T1/T2/T3] │
│Simbol│persoană│tranşă │ │
│ │ ├───────┼─────┬─────┬─────┤
│ │ │[T] │[T1] │[T2] │[T3] │
├──────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
│ │PF │5.500 │2.000│2.000│2.000│
│ ├────────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
│TAAC12│ │5.500 x│2.000│2.000│2.000│
│ │PJ │(n+1) │x │x │x │
│ │ │ │(n+1)│(n+1)│(n+1)│
├──────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
│TAED22│- │26.000 │9.000│9.000│9.000│
├──────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
│TAFE32│- │5.500 │2.000│2.000│2.000│
├──────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
│TAFE42│- │5.500 │2.000│2.000│2.000│
└──────┴────────┴───────┴─────┴─────┴─────┘    4. Tarifele specificate la nr. crt. 1-4 sunt aceleaşi atât la atestarea/autorizarea iniţială, cât şi la reînnoirea atestatelor/autorizaţiilor.
    5. Pentru tarifele de interconectare de la nr. crt. 5, sumele specificate se plătesc în maximum 10 zile de la interconectare la SACSC (respectiv de la data confirmării interconectării emisă de CSIRT naţională), iar cele pentru întreţinerea şi furnizarea SACSC, în maximum 10 zile de la interconectare pentru anul în curs (proporţional cu timpul rămas până la finalul anului) şi, apoi, anual în primele 10 zile ale anului pentru anul calendaristic în desfăşurare.
    6. Taxele multiple de la nr. crt. 5 se plătesc de către grupurile de firme/firmele care au mai mult de un operator de serviciu esenţial şi/sau furnizor de servicii digitale şi pentru care reţelele şi sistemele informatice sunt unice la nivelul grupului.
    7. „k“ de la nr. crt. 5 reprezintă indicele de multiplicare paliere număr de entităţi din cadrul grupurilor de firme. Valoarea tarifelor în funcţie de numărul de entităţi se prezintă astfel:

┌────────────┬─┬───────────────────────┐
│Număr │ │Valoarea tarifului │
│entităţi/ │k│multiplu (TIAB54) │
│grup │ │ │
├────────────┼─┼─────────────┬─────────┤
│2÷5 │2│1.200*2 │2.400 │
├────────────┼─┼─────────────┼─────────┤
│6÷10 │3│1.200*3 │3.600 │
├────────────┼─┼─────────────┼─────────┤
│> 10 │5│1.200*5 │6.000 │
└────────────┴─┴─────────────┴─────────┘
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016