Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 281 din 20 august 2007 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Deciziei civile nr. 18A din 1 februarie 2007 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 281 din 20 august 2007  privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a   Deciziei civile nr. 18A din 1 februarie 2007 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 281 din 20 august 2007 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Deciziei civile nr. 18A din 1 februarie 2007 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala

EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 13 septembrie 2007

Având în vedere Referatul nr. SDG/1.685 din 20 august 2007 al Direcţiei registre, gestiune colectivã şi relaţii publice,
în temeiul <>art. 131^2 alin. (9) teza a 2-a din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi ale <>art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotãrile necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite urmãtoarea decizie:

ARTICOL UNIC
Se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, <>Decizia civilã nr. 18A din 1 februarie 2007 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilã şi pentru cauze privind proprietatea intelectualã, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta decizie, privind renunţarea apelantei Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) la judecarea apelului declarat împotriva Hotãrârii arbitrale din 21 iunie 2005, având ca obiect stabilirea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale şi tabel cuprinzând remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi de autor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 25 iulie 2005 prin <>Decizia nr. 133/2005 a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum şi privind constatarea nulitãţii apelului declarat de Societatea Românã de Televiziune (SRTV) şi Asociaţia Românã de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA) împotriva hotãrârii arbitrale menţionate mai sus.

p. Directorul general al
Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
Eugen Vasiliu

Bucureşti, 20 august 2007.
Nr. 281.

ANEXĂ

ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCURETI
Secţia a IX-a civilã şi pentru cauze privind proprietatea intelectualã

DECIZIA CIVILĂ Nr. 18A
edinţa publicã din data de 1 februarie 2007

CURTEA COMPUSĂ DIN:

Preşedinte - Carmen Georgeta Negrilã
Judecãtor - Andreia Liana Constanda
Grefier - Ionicã Roşioru

Pe rol se aflã judecarea cererii de apel formulatã de apelanta Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) împotriva Hotãrârii arbitrale din 21 iunie 2005, în contradictoriu cu intimaţii Societatea Românã de Televiziune (SRTV) şi Asociaţia Românã de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA).
La apelul nominal fãcut în şedinţã publicã se prezintã apelanta Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), prin avocat Roatã Palade Alexandru, cu împuternicire avocaţialã nr. 280168 din 10 ianuarie 2006, intimaţii Societatea Românã de Televiziune (SRTV), prin consilier juridic Remus Codreanu, cu delegaţie de reprezentare la dosar, şi Asociaţia Românã de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), prin reprezentant Gheorghe Chiriţã, fãrã delegaţie la dosar.
Procedura este legal îndeplinitã.
S-a fãcut referatul cauzei de cãtre grefierul de şedinţã, dupã care reprezentantul intimatei Asociaţia Românã de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA) solicitã amânarea cauzei pentru a se consulta cu reprezentanţii consiliului director al asociaţiei, cu privire la cererea apelantei de renunţare la apelul declarat.
Intimata Societatea Românã de Televiziune (SRTV), prin consilier juridic, depune la dosar certificatul de grefã emis în Dosarul nr. 929/1/2007, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru a dovedi cã a formulat în dosarul sus-menţionat o cerere de strãmutare a Dosarului nr. 26.982/2/2005 de la Curtea de Apel Bucureşti la o altã instanţã egalã în grad, cauzã ce are termenul de judecatã fixat pentru data de 9 martie 2007.
Apelanta, prin avocat, se opune amânãrii cauzei, întrucât nu existã niciun temei legal pentru care instanţa sã acorde un nou termen de judecatã.
Intimata Societatea Românã de Televiziune (SRTV), prin consilier juridic, solicitã instanţei sã aibã în vedere dispoziţiile art. 40 alin. 5 din Codul de procedurã civilã, întrucât, în funcţie de soluţia ce se va pronunţa în dosarul ce are ca obiect strãmutarea Dosarului nr. 26.982/2/2005, urmeazã a-şi exprima poziţia cu privire la renunţarea apelantei la judecarea apelului.
Curtea, deliberând asupra cererii de amânare formulate de reprezentantul intimatei Asociaţia Românã de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), pentru a se consulta cu reprezentanţii consiliului director al asociaţiei, cu privire la cererea apelantei de renunţare la apelul declarat, apreciazã cã aceastã cerere este neîntemeiatã, întrucât amânarea cauzei la termenul anterior s-a dispus tocmai pentru acest motiv. În şedinţa anterioarã, intimata Societatea Românã de Televiziune a fost reprezentatã şi urma sã consulte conducerea societãţii pentru exprimarea punctului de vedere faţã de renunţarea la apel a apelantei. În ceea ce priveşte cererea de strãmutare, la care reprezentantul intimatei Societatea Românã de Televiziune face referire, nu poate fi avutã în vedere ca motiv pentru amânare, atâta timp cât nu s-a dispus suspendarea soluţionãrii prezentului apel, iar invocarea art. 40 din Codul de procedurã civilã poate fi fãcutã dupã ce se va dispune asupra cererii de strãmutare. Tot pentru a-şi exprima un punct de vedere a fost înştiinţatã şi intimata Asociaţia Românã de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), iar faţã de neîndeplinirea dispoziţiilor instanţei pune în discuţie sancţiunea suspendãrii pentru cã aceastã intimatã nu a rãspuns solicitãrii de a-şi exprima poziţia faţã de renunţarea apelantei la judecarea cererii de apel.
Apelanta, prin avocat, aratã cã nu poate fi suspendatã cauza pentru cã intimata Asociaţia Românã de Comunicaţii Audiovizuale nu s-a conformat dispoziţiilor instanţei, pentru cã ar însemna ca apelanta sã fie sancţionatã pentru o faptã a intimaţilor.
Reprezentantul intimatei Asociaţia Românã de Comunicaţii Audiovizuale aratã cã nu a primit adresa instanţei, prin care i se solicita sã îşi exprime poziţia faţã de renunţarea apelantei la apel.
Intimata Societatea Românã de Televiziune, prin consilier juridic, aratã cã este de acord cu suspendarea cauzei, însã pânã când Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se va pronunţa asupra cererii de strãmutare.
Curtea, având în vedere poziţia apelantei în sensul cã i-ar fi vãtãmate interesele procesuale, acordã cuvântul pãrţilor pe cererea de renunţare a apelantei la judecarea apelului.
Intimata Societatea Românã de Televiziune, prin consilier juridic, solicitã amânarea pentru soluţionarea amiabilã a prezentului litigiu.
Apelanta, prin avocat, aratã cã cererea de stingere a litigiului prin învoiala pãrţilor a fost formulatã într-o altã cauzã, aflatã pe rolul Tribunalului Bucureşti, iar prin formularea în acest dosar a cererii de amânare pentru încheierea unei tranzacţii se încearcã doar tergiversarea cauzei, motiv pentru care se opune amânãrii cauzei, însã dacã intimata Societatea Românã de Televiziune afirmã cã urmezã sã depunã acordul societãţii în ceea ce priveşte renunţarea la judecatã, va fi de acord cu amânarea cauzei.
Faţã de dezacordul pãrţilor cu privire la renunţarea apelantei la judecarea apelului, Curtea pune în discuţia pãrţilor excepţia inadmisibilitãţii invocãrii excepţiei nulitãţii hotãrârii arbitrale, întemeiatã pe susţineri privind legea aplicabilã, incompatibile cu sancţiunea proceduralã a nulitãţii incidentã pentru nereguli de procedurã, excepţie pentru a cãrei discutare s-a repus cauza pe rol la data de 2 noiembrie 2006.
Apelanta, prin avocat, solicitã admiterea excepţiei inadmisibilitãţii invocãrii excepţiei nulitãţii hotãrârii arbitrale şi aratã cã faţã de prevederile art. 358 din Codul de procedurã civilã excepţia de nulitate este tardiv formulatã.
Intimata Societatea Românã de Televiziune, prin consilier juridic, aratã cã nu a invocat nicio excepţie de procedurã, însã excepţia inadmisibilitãţii poate fi avutã în vedere de instanţa de judecatã, ca apãrare de fond, iar dacã instanţa s-ar pronunţa pe aceastã excepţie s-ar antepronunţa pe fondul apelului, potrivit art. 27 din Codul de procedurã civilã. Mai aratã cã instanţa nu s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocatã la acelaşi termen din 26 octombrie 2006.
Reprezentantul intimatei Asociaţia Românã de Comunicaţii Audiovizuale solicitã respingerea excepţiei inadmisibilitãţii invocãrii excepţiei nulitãţii hotãrârii arbitrale pentru aceleaşi motive expuse de cãtre reprezentantul intimatei Societatea Românã de Televiziune.
Intimata Societatea Românã de Televiziune, prin consilier juridic, aratã cã dispoziţiile legale la care apelanta face referire sunt prevãzute pentru procedura arbitrajului, sens în care solicitã respingerea acestei excepţii ca neîntemeiatã.
Curtea, deliberând asupra excepţiei inadmisibilitãţii invocãrii excepţiei nulitãţii hotãrârii arbitrale, întemeiatã pe susţineri privind legea aplicabilã, incompatibile cu sancţiunea proceduralã a nulitãţii, incidentã pentru nereguli de procedurã, admite aceastã excepţie, constatând în sensul celor invocate prin încheierea anterioarã cã excepţia invocatã în scris de Societatea Românã de Televiziune vizeazã hotãrârea arbitralã, atacatã cu apel în prezenta cauzã, apreciind astfel cã este o excepţie de procedurã şi nu o apãrare de fond, cum susţine intimata Societatea Românã de Televiziune; motivele arãtate în susţinerea excepţiei se întemeiazã pe dispoziţii de procedurã, datã fiind împrejurarea cã partea se prevaleazã de dispoziţiile dreptului comun, respectiv de cele din Codul de procedurã civilã referitoare la procedura arbitralã, şi nu la dispoziţiile <>legii speciale (Legea nr. 8/1996 ) direct incidente cauzei, cu ignorarea principiului specialia generalibus derogant, legea specialã cuprinzând dispoziţii pentru pãrţile implicate în negociere care nu ajung la o formã finalã asupra metodologiei. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a anumitor dispoziţii ale <>art. 131 din Legea nr. 8/1996 , excepţie ce a fost invocatã de intimata Societatea Românã de Televiziune drept un mijloc procedural de naturã a-i servi la soluţionarea excepţiei nulitãţii hotãrârii arbitrale, Curtea apreciazã cã, faţã de reţinerea inadmisibilitãţii excepţiei principale, excepţia de neconstituţionalitate a rãmas fãrã obiect. De asemenea, excepţia tardivitãţii, invocatã de apelantã în combaterea nulitãţii hotãrârii arbitrale, are un caracter subsidiar excepţiei reţinute de instanţã, fiind, de asemenea, întemeiatã pe dispoziţii procedurale ale dreptului comun, prevãzute de Codul de procedurã civilã cu referire la procedura arbitrajului, este rãmasã fãrã obiect.
Intimata Societatea Românã de Televiziune, prin consilier juridic, aratã cã instanţa de judecatã prin soluţionarea excepţiilor s-a antepronunţat, motiv pentru care înţelege sã formuleze cerere de recuzare, pe care o depune în scris, la care anexeazã dovada achitãrii taxei de timbru şi timbru judiciar pentru aceastã cerere.
Curtea apreciazã cã nu s-a antepronunţat prin soluţionarea excepţiilor invocate, ca atare nu înţelege sã se abţinã, şi, luând act de cererea de recuzare formulatã de intimata Societatea Românã de Televiziune, dispune înaintarea dosarului completului de permanenţã pentru soluţionarea acestei cereri.
Dupã soluţionarea cererii de recuzare, Curtea, având în vedere soluţia de respingere, pronunţatã de completul de permanenţã, cu privire la cererea de recuzare, pune în discuţia pãrţilor cererea de renunţare la judecarea apelului formulatã de apelantã.
Apelanta, prin avocat, solicitã Curţii sã ia act de renunţarea sa la judecata apelului.
Reprezentantul intimatei Asociaţia Românã de Comunicaţii Audiovizuale aratã cã este de acord cu cererea de renunţare formulatã de apelantã.
Intimata Societatea Românã de Televiziune, prin consilier juridic, solicitã instanţei sã aprecieze asupra cererii de renunţare la judecarea apelului şi sã aibã în vedere cã din partea sa nu existã un refuz expres în ceea ce priveşte aceastã cerere de renunţare.

CURTEA
Asupra apelurilor civile de faţã, constatã urmãtoarele:
La 21 iunie 2005 a fost pronunţatã hotãrârea arbitralã de cãtre Completul de mediere desemnat de ORDA pentru soluţionarea cererii formulate de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) şi Asociaţia Românã de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), mediere ce a purtat asupra formei finale a metodologiei privind radiodifuzarea operelor muzicale, precum şi asupra tabelului cuprinzând remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi de autor.
Împotriva acestei hotãrâri arbitrale, în temeiul <>art. 131^2 alin. 9 din Legea nr. 8/1996 , astfel cum a fost modificatã prin <>Legea nr. 285/2004 , au promovat apel UCMR-ADA, precum şi SRTV şi Asociaţia Românã de Comunicaţii Audiovizuale - ARCA.
UCMR-ADA a formulat apel cu respectarea prevederilor art. 288 alin. 2 din Codul de procedurã civilã, procedând la depunerea acestuia la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, apel care, împreunã cu dosarul ce a stat la baza pronunţãrii hotãrârii arbitrale, a fost înaintat acestei instanţe, fiind înregistrat la nr. 1.021/2005, apelanta procedând în acelaşi timp la formularea şi depunerea apelului şi direct la Curtea de Apel Bucureşti, ocazie cu care s-a format Dosarul nr. 977 din 10 august 2005.
Societatea Românã de Televiziune şi Asociaţia Românã de Comunicaţii Audiovizuale au formulat la rândul lor apel împotriva aceleiaşi hotãrâri arbitrale, aceste pãrţi depunând şi înregistrând calea de atac direct la instanţa în a cãrei competenţã cade soluţionarea acesteia, fiind constituit Dosarul nr. 978/2005 pe rolul acestei instanţe.
Prin Încheierea de şedinţã din 12 ianuarie 2006, pronunţatã în Dosarul nr. 1.021/2005, s-a dispus înaintarea dosarului aceluiaşi complet învestit cu soluţionarea apelului formulat de SRTV şi ARCA şi înregistrat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti sub nr. 978/2005.
La termenul din 12 ianuarie 2006, în temeiul art. 164 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, s-a dispus conexarea Dosarului nr. 1.021/2005 la cel înregistrat sub nr. 978/2005.
Prin Încheierea de şedinţã din 2 februarie 2006, pronunţatã în Dosarul nr. 978/2005, s-a dispus înaintarea acestei cauze la completul învestit cu soluţionarea apelului formulat de UCMRADA împotriva aceleiaşi hotãrâri arbitrale, înregistrat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilã sub nr. 977/2005, în aplicarea prevederilor art. 164 din Codul de procedurã civilã.
Prin aceeaşi încheiere interlocutorie, Curtea s-a pronunţat asupra excepţiei de nulitate a cererii de apel formulate de Societatea Românã de Televiziune şi Asociaţia Românã de Comunicaţii Audiovizuale, în sensul admiterii acesteia pentru nerespectarea prevederilor art. 288 alin. 2 din Codul de procedurã civilã, respectiv nedepunerea apelului la instanţa a cãrei hotãrâre se atacã, motivarea admiterii excepţiei regãsindu-se în respectiva încheiere (fila 35 din dosar).
În ceea ce priveşte apelul formulat de UCMR-ADA la termenul de judecatã din 7 decembrie 2006, în şedinţã publicã, s-a depus la dosar prin intermediul apãrãtorului apelantei cererea de renunţare la apel, întemeiatã pe prevederile art. 267 din Codul de procedurã civilã.
Curtea apreciazã cã renunţarea la judecarea apelului, dacã opereazã în faţa instanţei învestite cu soluţionarea cãii de atac, nu este supusã reglementãrilor cuprinse în art. 267 din Codul de procedurã civilã, acest text vizând renunţarea ce opereazã în faţa instanţei ce a pronunţat hotãrârea apelabilã.
Aceastã manifestare de voinţã a apelantei reprezintã un reflex al principiului disponibilitãţii pãrţilor în procesul civil şi în realitate are semnificaţia achiesãrii apelantei la hotãrârea supusã apelului, Curtea fãcând însã verificãri şi din perspectiva art. 246 alin. 4 din Codul de procedurã civilã, ce reprezintã normã de trimitere în raport de prevederile art. 298 din Codul de procedurã civilã, constatând cã niciuna dintre intimate nu a exteriorizat o poziţie manifestã la renunţarea UCMR-ADA la judecarea apelului.
Faţã de cele ce preced, Curtea urmeazã a lua act de renunţarea apelantei UCMR-ADA la judecarea apelului şi se va relua totodatã dispoziţia privind constatarea nulitãţii apelului promovat de Societatea Românã de Televiziune şi Asociaţia Românã de Comunicaţii Audiovizuale, potrivit celor statuate prin încheierea de şedinţã din 2 martie 2006.

PENTRU ACESTE MOTIVE
În numele legii
DECIDE:
Ia act de renunţarea apelantei Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), la judecarea apelului declarat împotriva hotãrârii arbitrale din 21 iunie 2005, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 25 iulie 2005, în contradictoriu cu intimatele Societatea Românã de Televiziune (SRTV) şi Asociaţia Românã de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA).
Constatã nulitatea apelului declarat de Societatea Românã de Televiziune (SRTV) şi Asociaţia Românã de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA).
Irevocabilã.
Pronunţatã în şedinţã publicã, astãzi, 1 februarie 2007.

Preşedinte, Judecãtor,
Carmen Negrilã Andreia Constanda

Grefier,
Ionicã Roşioru
_________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016